0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Vaše intuice sílí! Není to žádná náhoda jen se to neučí!

Vaše intuice den ze dne zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje

(Článek 342)

Vaše intuice den ze dne zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje. Právě proto budete dostávat stále častěji odpovědi na své otázky. Je nutné se pouze vnitřně ztišit a vy začnete vnímat odpovědi. Emoce budou stále více vyplouvat na povrch a spousta jedinců bude moci říci, že se jejich nálady mění jako noc a den. To proto, že vše musí být uzdraveno, aby se minulost stala čistou jako sklo. Pocítíte, jaké to je, když do vašich životů proniká láska a Světlo. Toto budete cítit stále silněji a také se tímto budou spouštět vaše emoce, neboť si uvědomíte veškeré láskyplné energie, do kterých můžete být zahaleni, stačí jenom chtít. Zatím se trápíte tím, co vás bude čekat. Pokud budete mít na mysli stav, ke kterému směřujete, tak touto myšlenkou budete velice posilováni. Proto mějte na paměti, že vás čeká láskyplný svět, plný uvědomění a pokory. Někteří tyto vize zažívají již velice dlouho a někteří tyto vize teprve objevují. Avšak na tom nyní nezáleží. Důležitá je úroveň vašeho vnímání a také žití tady a teď. Nebojte se ničeho, odstraňte své strachy ze své mysli a budujte víru v láskyplný svět. Vaše víra vás provede všemi úskalími a dovede vás k cíli.

Všichni cítí, že se blíží zásadní změna, avšak před bouřkou je největší ticho a tma, proto prožíváme ty nejchoulostivější události právě nyní. Všichni trochu probuzení však ví a cítí, že nejsme sami. Stále přichází více důkazů o tom, že máme spoustu pomocníků, kteří u nás stojí na naší životní cestě.

Plno událostí souvisí s rozhodováním lidí. Neustále rozhodujete o budoucnosti své a tím i celé Země. Vše, co přichází, je výsledkem vašich myšlenek a vašich skutků. Veškeré životní úkoly jsou nastaveny tak, aby je lidé mohli zvládnout a nikdo nedostává více naloženo, nežli je schopen zvládnout. I když se někomu může zdát, že to má těžké, že dostává obrovské osudové rány a také, že spoustu věcí nezvládá, přesto toto v čase vždy unese a zvládne víceméně tak, jak to bylo v plánu. Koneckonců tento plán vám byl předložen při vstupu do fyzického života a vy jste s ním souhlasili. Díky tomu se u vás projeví několik důležitých uvědomění, skrze které postoupíte o krůček dále. Budete stále zásobováni informacemi skrze své vyšší Já, které vám budou velice pomáhat a budou stále přesněji analyzovat to, co vám přichází do životů a hlavně to, jak se s tímto vypořádat. Zřejmě bude spousta lidí dostávat podobné informace, neboť se již dostalo do určitého stupně vědomí velké množství lidí. Všechny informace se propojují do jednoho celku. Většina dojde nakonec k uvědomění si lásky, přicházející skrze jednotu, která zapojuje všechny do svého středu. V životech lidí se láska projevuje jako hlavní energetický tok. Nové přicházející energie působí velice silně a přitahují k sobě jak duchovní partnery, tak duše, které si v současné době mají prožít společnou karmu a hlavně pomoci společně dalším, kteří teprve vstupují do života. Jakmile se pozvedne vědomí celého lidstva, bude se možné opět zhluboka nadechnout a vnímat lásku, jak prochází našimi životy a skrze nás. Vše směřuje k jednomu jedinému cíli, ke spojení většiny duší do jednoho celku a tím dojde „k návratu domů“. Avšak postup bude individuální, i když na prchavé okamžiky nastane tento stav, aby si duše připomněly svůj původ a svůj domov. Z hlediska celosvětového se probudí další mistři, kteří již stojí na začátku své nové cesty a budou připraveni objasnit zmateným to, co se s nimi děje. Budou mezi nimi ale také falešní mistři, kteří budou živeni pouze svým egem, což zpočátku lidé nebudou schopni rozpoznat, neboť budou maskováni oponou tmy. Avšak časem dojde k rozlišení a praví mistři vyjdou do světla a projeví svou pomoc skrze lásku. Všichni lidé jsou vedeni, avšak část z nich nevnímá a neposlouchá své rádce, a protože jdou proti své duši, projevuje se tento odpor negativní změnou v jejich životech a hlavně spoustou fyzických problémů. Všichni ti, kteří pociťují obzvláště bolesti kloubů a tlaky v okolí srdeční čakry mohou být ujištěni, že je to jeden z projevů změny, ale také toho, že v některé důležité věci zřejmě jdou proti své duši. Proto by měli zastavit a přehodnotit své současné konání a snažit se udělat změnu dříve, nežli k tomu budou silou donuceni. Pak budou moci s čistým štítem nastoupit na tak dlouho jim zakrývanou cestu.

13.07.2019

Vyšší energie se již rozlévají po všech místech planety, to způsobuje velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou

(Článek 341)

Nyní známe pouze mlhavě období, do kdy by Země měla vzestoupit. Stále se posouvá termín kdy a za jakých podmínek bude celý proces probíhat, neboť spousta bytostí ještě zdaleka na tento přechod není připravena. Smysl tohoto je jistě mnohým znám, avšak málokdo ví, že se octne při přechodu v tunelu času, který bude transformovat jejich těla a jakmile dojde ke vstupu do tohoto tunelu, bude minulost uzavřena a zároveň s ní také stará realita. Tunelem projde každá bytost v několika fázích, přičemž doopravdy bude vnímat pouze záblesky světla během určitého časového období. Energetické pole kolem každého se již nyní začínají výrazně měnit. Tato barva se bude v auře stále více zbarvovat do modré a fialové barvy tak, jak se budou lidé blížit konečné fázi. Někteří mají takovouto auru již nyní a jsou to ti, kteří budou pomáhat ostatním při přechodu.

Na budoucí dění se bude stále více nabalovat nová realita, která se bude rozpínat oběma směry, tj. do minulosti i budoucnosti, až nakonec nastane její smrštění, čímž vznikne jednočasový prostor, tady a teď. Spousta kódů v lidském těle dostane podněty skrz určité druhy energií a tím se začnou spouštět jednotlivé programy, které budou dočasně přebírat některé životní funkce, dokud nedojde k uzavření celého oběhu energií a přizpůsobení se novému vibračnímu řádu, který bude obsahovat úplně jiné a silnější energie.

Vyšší energie se již rozlévají po všech místech planety. To způsobuje velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou. Nyní však musí jít vše postupně, a jakmile dojde k přeměně všech vibračních pásem, nalezne Země nové postavení na žebříčku vesmírné hierarchie. Fyzická těla si postupně navykají na světlejší a vyšší energie. Dále však přijde několik dalších změn. Tyto změny budou mít opět přechodné trvání a budou typické pro určité období. Budou to zejména změny vidění, kdy budete cítit a vidět některé věci, které okamžitě zmizí, jakmile svůj zrak zaostříte. Budete mít pocit, že vnímáte něco nebo někoho kolem sebe, ale při zaostření svého zraku i vědomí zjistíte, že tam nikdo není. Toto budou pouze začátky. Postupně budete stále více vnímat některé druhy barev, které se jakoby více rozzáří a rozsvítí a ukáže se vám daleko pestřejší paleta barev, než jste dosud byli schopni vnímat. To vše bude chvilkové. Postupným rozšiřováním svého vnímání se vám bude dařit tyto okamžiky prodlužovat a vy budete zažívat velice krásné pocity, jakoby se vás barvy snažily vtáhnout do sebe za svým světlem a vše ostatní bude v tu chvíli potlačeno do pozadí. Jelikož veškeré tyto děje mohou být vnímány s různou intenzitou, je nutné, si toto uvědomovat, abyste se nenechali stáhnout do tohoto světa, neboť by bylo možné, že byste se již nechtěli vracet a nebyli se schopni adaptovat zpátky do současné reality.

Při změně polarit se začne obnovovat vnitrozemní struktura energetických míst. Tato místa se postupně budou nabíjet a zároveň začnou vyzařovat velké množství energie do svého okolí a tím nabíjet zemský povrch. Jelikož tento jev bude mít velkou sílu, bude zřejmě docházet k některým zvláštnostem a přírodním jevům. Dále bude možno v těchto oblastech pozorovat energetické víry. Spousta bytostí bude ovlivněna tak, že se zcela změní jejich vnímání. Začne se probouzet jejich duše a bude se postupně stávat součástí vysokých vibrací. Fyzická těla dostanou větší množství energie a jejich stavba se začne měnit. Někteří lidé budou nuceni k velkým změnám, neboť to, že doposud nepodnikli dostatečné kroky k nápravě svých životů, je pro ně velice stresující a proto budou pod obrovským tlakem, aby karmické závazky začali urychleně řešit a více než nutné změny provedli co nejdříve.

Vyšší energie se již rozlévají po všech místech planety, to způsobuje velice silné souboje mezi Světlem a Temnotou

12.07.2019

https://celostnivzdelavani.cz/vyssi-energie-se-jiz-rozlevaji-po-vsech-mistech-planety-to-zpusobuje-velice-silne-souboje-mezi-svetlem-a-temnotou

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This