0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Upozornění na přípravu – Lidstvo by mělo být připraveno co nejdříve! Arkturiání zpráva lidu!

27.září 2020 zdroj: https://higherselfportal.com/preparation-notice-humanity-should-be-prepared-as-soon-as-possible/

Galaktický kolektiv si s vámi chce promluvit o některých nadcházejících aktualizacích šablon kolektivních DNA.“ Jsme kolektiv arkturiánských hvězdných bytostí, součást Galaktické federace světla ve službě přechodu forem života na planetě na vyšší dimenzionální frekvence. Vážíme si příležitosti hovořit s vámi a požádat vás o opětovné vysílání tohoto vysílání těm, s nimiž bude tato zpráva rezonovat. Za 3 týdny (přibližně v polovině října) dojde ke kosmické události, na kterou se lidstvo musí připravit.

Dochází k přechodu na 4. dimenzionální hustotu, což bude mít přímý vliv na stabilitu planety. (Lidské) vědomí musí být připraveno zažít určitý jev, který se bude zdát neobvyklý zejména na obloze. Musíte se držet stranou od strachu.

(Galaktický) zásah je nezbytný, aby pomohl lidstvu a planetě Gaia držet krok se zrychlením dalších jevů souvisejících se vzestupem, ke kterým dochází v celém vesmíru. Posun vzestupu, ke kterému dochází na vaší planetě, se přesune do hyperpohonu nebo rychlého převodu. Čas se hroutí mnohem rychleji směrem k bodu kosmické neutrality a lidé musí dramaticky řešit své vyrovnání, aby tyto frekvence integrovali. Přišli jsme upozornit, všiml jsem si přípravy.

Protože to, co přijde, otřese vaším jádrovým životem, jak ho znáte. 

Tatance se ukazuje mnoho hvězdných lodí, které začínají obíhat planetu, což ukazuje, že jsem se zhmotnil z ničeho. Jsou zaparkované a sledují. Frekvence těchto lodí interaguje s frekvencemi Země. Tyto lodě vytvářejí síť silového pole / tlumení generovanou k rozptýlení jakéhokoli vibračního šoku z čehokoli, co se blíží k zemi.) „Existují kosmické jevy, které ovlivňují magnetismus planety.“ Země se přesunula do jiného dimenzionálního a vibračního prostoru (4. hustota). Prochází oblastí, kde další „přirozená“ nebeská tělesa / formy na její oběžné dráze představují potenciální nebezpečí na jejím průběhu. “ (Tatanka se ukazuje, že Gaia se mění z 3D na 4D, kde jsou planety, které na naší obloze obvykle nevidíme, jako Nibiru. Tyto ostatní planety / asteroidy budou ovlivňovat Zemi, hlavně energeticky, když bude procházet v této chodbě. Je pro ni obtížná navigace.)

„Mnoho zpráv je zaměřeno na zkreslení frekvence a faktů. Smíšené zprávy jsou navrženy tak, aby odváděly masy a odklonily pozornost od toho, co je skutečně DŮLEŽITÉ HNED TEĎ.“ Na vaší planetě existuje mnoho rozptýlení, které udržují lidstvo ve stavu nepřipravenosti na skutečné výzvy, které se před ním vyskytují. Je DŮLEŽITÉ, aby lidstvo začalo přijímat, že to, co vidí a zná hluboko uvnitř, je pravda. Tisíce našich lodí a bytostí přišly z celého světa, aby pomohly při tomto přechodu. Je ve velkém zájmu Gaie a hvězdných národů nasazených do ní, ztělesněných skrze ni, velké hvězdné brány, kterou je, že jsme všichni přišli, abychom usnadnili rychle se blížící změny.

PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLA

Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je postit se. Začněte s přerušovaným půstem co nejdříve, protože to umožní velmi rychlou změnu frekvence. Umožní přesměrovat energii, která se v současné době používá pro trávicí a metabolické procesy, na zlepšení neurologických systémů. V tuto chvíli je vyžadováno hladovění po dobu nejméně 16 hodin denně, aby nám pomohlo s plánovaným zásahem provést nezbytné aktualizace šablon nervové soustavy, což umožní vyrovnání frekvencí, když Gaia prochází tímto přechodovým polem magnetické alterace a vysoká radiační a fotonová aktivita. Aktualizace se provádějí v holografické formě a pracují se šablonami skupin duší. Hvězdné bytosti pomáhají prostřednictvím našich (léčivých) komor radikálně vyladit lidstvo na rychlost pomocí těchto vibračních změn. Vaše systémy procházejí manuální aktualizací. Musíme zasáhnout do organických procesů, které lidskému kolektivu vypršely, aby dosáhly optimální úrovně aktivace DNA nezbytné pro bezpečnou integraci frekvenčního zrychlení. Dostali jsme zvláštní povolení a povolení přímo zasahovat do probuzení lidstva a pomáhat znovu připojit šablony, protože organický proces (vzestupný / evoluční) je nepříznivě narušován nad schopnost lidstva dosáhnout státu, který sám podporuje.

Proto je nutná naše pomoc k vytvoření sladění, které umožní tok a integraci frekvencí intenzivního světla a změn, které ovlivní vaši planetu v následujících týdnech a měsících. Na rovině tělesa Země jsou také oblasti, které jsou stále v kompromitovaném stavu. Pokud Gaia není schopna integrovat tyto vyšší frekvence (kvůli blokování hustoty a traumatu), následují kataklyzmické události. Mluvíme na biofyzikální úrovni. Tělo Matky Země velmi potřebuje pomoc, aby těmto frekvencím umožnilo snadno se pohybovat

Pomáháme s urychlenou schopností podporovat integritu těla Gaie, když se pohybuje v této 4D přechodové zóně. Toto není odhalení mimozemšťanů tak, jak jste to pochopili. Jedná se o intervenci aliance, která má v této kritické chvíli hromadně pomáhat. Na nebi však budou určité jevy. Oni (mainstreamová média, padlí) se snaží vytvořit to, čemu říkáte „falešné vlajky“, aby vás rozptýlili. Velká část lidstva se dívá pouze dolů, zde dole na zemi, a zatímco se soustředíte na „dramatické konstrukty“, nemůžete si být vědomi toho, co se ve skutečnosti děje v celém vesmíru a ve vás. DRUHÉ VLNY, NEVYSVĚTLENÉ VÝBUCHY, POLITICKÉ CHARAKTERY NA OBRAZOVKÁCH, KTERÉ SE PŘEDSTAVUJÍ RIVALI … ROZDĚLENÍ !!! V této době je velmi důležité rozlišovat. Existuje mnoho druhů manipulací.

Vyhodnocování informací pomocí samotné vibrační rezonance je v tuto chvíli zásadní. Připravit se. Budou vědět okamžik, o kterém mluvíme. Vaše osobní zaměření bylo v poslední době častěji na obloze, že? Zdá se, že slunce zapadá na jiné místo nebo na oblohu a slunce má někdy podivný odstín. Jsme to MY, kdo tlačí vaši pozornost do nebeského prostoru.

Mějte oči na obloze! Znamení přijdou. Buďte v prostoru srdce a pomozte nám pomoci vám (lidstvu) sladit vaši energii a neurologické obvody. U většiny lidí musí tento proces zlepšování probíhat během spánku v bezvědomí, protože ke změnám dochází často s příznaky, jako jsou mimovolní fyzické pohyby, křeče a vibrace nebo pocity chladu a tepla v těle. Může se cítit jako intenzivní nebo „znervózňující“ zážitek.

Ikona Ověřeno komunitou

U některých budou fyzické aktivace již patrné v době, kdy si přečtou tuto zprávu. Doporučujeme vám během tohoto viscerálního procesu relaxovat a umožnit jeho dokončení bez odporu. Nechte stahování plynout. Tato zpráva je zakódována frekvencemi světla. Žádáme vás, abyste představili fyzickou podobu těchto slov v oblasti lidského kolektivního vědomí. Je projevem (a vektorem) tohoto vibračního přenosu. Milovaní, nemáte žádnou kontrolu nad tím, kdo končí, slyší nebo vidí tuto zprávu … Přesto žádáme a důvěřujeme spolutvůrčí účasti lidstva na tomto procesu. Děkujeme ti.

THE GALACTIC FEDERATION OF LIGHT
Tatanka Nehweh for Arcturian Collective
September 19, 2020

Proměňuje se každý člověk, planeta Země a celá naše Galaxie (a tudíž celý vesmír)

Ti z vás, kteří jste četli dopis Arkturiánů lidstvu, který jsem pro vás přeložila na začátku října, budete vědět, k čemu se vztahuji, a ti, kteří jste dopis nečetli, si ho můžete přečíst v mém blogu, než budete pokračovat ve čtení tohoto textu, abyste se zorientovali. Mnohé informace totiž, které vám dnes přinesu, budou se slovy z dopisu souviset, ba dokonce, jak uvidíte sami, je potvrdí.

Jak už jsem psala, jsem duchovní praktik, ba pragmatik, tj. nejsem žádný sluníčkář a vše podrobuji hlubokému až kritickému zkoumání, a pokud mi data nedávají smysl, není možné je navázat do dalších mnohem hlubších, nebo chcete-li vyšších, souvislostí, nebo nedostanu-li potvrzení z jiných úrovní, že je potřeba se daty dále zabývat a pracovat s nimi, dokud tyto souvislosti neobjevím, nepřijímám žádnou informaci jako danou. A i tehdy zůstávám stále otevřená a s datovými strukturami stále pracuji a dovoluji jim, aby se upravovaly, rozpínaly a adaptovaly se na stále se rozšiřující vědomí.

Tento postup je zvláště důležitý v dnešní době, kdy dochází k obrovské transformaci nejen lidstva a jeho vědomí, ale i naší mateřské planety, naší Matky Země, a stejně tak našeho Otce – naší hvězdy Slunce, a stejně tak našeho galaktického domova – naší galaxie Mléčné dráhy, a tedy i transformace celého vesmíru. Všechno toto přelomové dění, kterým si na všech úrovních prochází nejen člověk, ale i vesmír, kterého jsme neoddělitelnou součástí, si dnes ukážeme na hmatatelných, doslova materiálních důkazech. 🙂

Lidstvo prochází zákonitým vývojem a není možné se proti němu postavit, protože by nás rozdrtil. V energetickém fotonovém pásmu, do kterého se planeta Země začíná nořit, lidstvo zůstane po dalších 2.000 let, což způsobí masivní posun ve vědomí i těch nejzaostalejších.

Tyto změny v těch nejjemnějších energetických strukturách Duše světa, která je propojena s Duší každého člověka nejen na Zemi, ale i těch, kteří se právě nacházejí na energeticko-duchovní úrovni, tj. mezi svou poslední smrtí a novým životem, způsobují, že se vědomí člověka rozšiřuje, a současně se pozvedá i vibrace celé planety. Zmiňuji se o této skutečnosti v celé knize.

Ti z vás, kdo četli moji knihu Známe se celé věky, by neměli být děním posledního roku překvapeni

Ti z vás, kteří jste četli mou knihu Známe se celé věky, si možná vzpomenete, že jsem se v ní zmiňovala, že se planeta Země začíná nořit do fotonového pásma, což přinese zcela jasně definovaný vývoj. Abyste nemuseli dohledávat, základ textu vám přináším tady:

 „V celé této knize mluvíme o obrovských změnách ve strukturách Duše člověka, které stojí za transformací celé lidské společnosti, jejích hodnot, struktur a systémů na všech úrovních a ve všech oblastech. Proč a co se děje v lidské Duši, a čím byly tyto změny spuštěny, jsme si vysvětlili v předešlé kapitole, když jsme mluvili o duši vědomé. Je logické, že tyto hluboké a zásadní změny, plynoucí až z hlubin lidské Duše, musí zasáhnout i vztahy nejen partnerské, ale i mezilidské. Tyto změny totiž neznamenají nějaký přechodný trend, který časem pomine. Máme to obrovské štěstí, že jsme se ocitli v bodě vývoje lidstva a Země, kdy doslova stojíme na evoluční křižovatce enormního revolučního významu. Změny, které se odehrávají, jakkoli vypadají dramaticky, jsou zcela pozitivní, a mají pouze za úkol eliminovat zastaralé vzorce a programy v myšlení, postojích, cítění a chování člověka. Nejde tedy o chybu v systému, a už vůbec ne o jeho úpadek či dokonce zhroucení, ale naopak o jeho totální upgrade. Upgrade z omezeného pozemského vědomí na vědomí galaktické či holografické. Který, uznávám, může některé velmi bolet a způsobit jim trauma, ale to jen proto, že nejsou ochotni se pustit starých pořádků a odevzdat se proudu. Jsme účastníky obrovského posunu, nikoli jeho svědky. To proto, že svědci jen pasivně pozorují a proud se jich netýká. My jsme, a to doslova každý z nás, jeho aktivnímu účastníky a každého z nás se osobně týká. Nikdo této participaci čili účastenství neuteče, ani bača na zapadlé slovenské salaši kdesi pod Tatrami. Je to zákonitý vývoj a není možné se proti němu postavit, protože by nás rozdrtil. Začínáme se nořit do fotonového pásma, ve kterém lidstvo zůstane po dalších 2.000 let, což způsobí masivní posun ve vědomí i těch nejzaostalejších. Vědomí všech, kteří se zrodí na planetu Zemi, zažije postupně posun z 3. dimenze do dimenze 5.“

Moji milí a drazí přátelé,

ráda bych vám v tomto článku postupně přinesla souhrn informací k vývoji, který se právě odehrává v každém z nás, v lidstvu jako celku a také v duši i těle naší Matky, planety Země a v celé naší galaxii. Podíváme se na toto dění na všech úrovních.

Z Vyšších světů jsou k nám uvolňovány mocné proudy duchovního poznání. Naše solární soustava se pomalu přesunula do fotonového pásma čistého světla z Plejád. Proto máme pocit, jako bychom měli přetížené energetické obvody a cítíme se neuzemnění, jako by nám scházela vnitřní stabilita, na kterou jsme byli zvyklí.

Naprosto neuvěřitelné informace najdete v knihách autorky

https://www.andreahomolova.com/aktualni-vyvoj-lidstva-a-zeme/

.

Andrea Homolová…

je spisovatelka, duchovní vědec, mentor a expert osobního růstu, a terapeut. Je autorkou bestsellerů Známe se celé věky a Všechno o 12 znameních a Všechno o vašem dítěti.

Studovala moderní filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 15 let pracovala jako profesionální tlumočnice a překladatelka. Během té doby přeložila více než 20 knih s duchovní tématikou.

Od mala je spojena s duchovním světem a má přístup k hlubokému poznání Světa. Už jako dítě byla schopna se napojovat na druhé a číst v nich. Když měla pocit, že už přeložila dost knih, napsala vlastní.

Jejím koníčkem je i astrologie, a tak se zrodila její první bestsellerová kniha, zábavně pojaté povídání o 12 astro-znameních, knížka Všechno o 12 znameních, se závratným počtem 75.000 prodaných výtisků. Po pár letech následovala podobně úspěšná kniha Všechno o vašem dítěti.

Už přes 14 let se věnuje práci s klienty. V posledních 5 letech studuje v USA nové metody práce s vědomím, a to např. techniky jako NLP (neuro-lingvistického programování), EFT, techniky energetické medicíny, práci s emocemi, s morfickými poli, kterých při práci s klienty využívá. Pomáhá lidem zvládat náročná životní období, krize a konflikty, vnitřní i vnější, vede je v osobním vývoji. Učí je rozpoznat vlastní vnitřní sílu a postavit se do ní, učí je, aby se naučili využívat svých vlastních darů a zdrojů, aby byli schopni být sami sebou a žít svůj život naplno.

Pracuje také s majitely a šéfy firem, kteří chtějí proměnit své firmy na těch nejhlubších úrovních a učinit z nich nejen firmy úspěšné, ale také firmy, v nichž jsou vztahy založené na přátelství, podpoře a poctivosti, stejně jako na nadšení směřovat ke společnému cíli.

Další autorčiny připravované tituly: Osudové vztahy, Šokující zákonitosti vztahů, DNA našich vztahů a další… Více v sekci o knihách


Doporučuji knihu https://www.andreahomolova.com/moje-knihy/ neuvěřitelné postřehy a informace které jste nikdy nikde nečetli, i pro dvojplameny! Informace založené na ověřených důkazech z vědy , filozofie  a náboženství. Geniální!
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This