0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Twinflame, Dvojplamenné duše ! Pár Informací!


Dvojplameny, dvoupaprsky, párové duše, (twin flames, twin souls, twin rays) jsou dvě duše (lidé), kteří byli v prvopočátku vytvořeni z jediné duše s ženskými i mužskými prvky dohromady. Tato jediná duše byla koulí sjednocené energie, mužské a ženské a rozdělila se na dvě. Duše je tvořena energií, stejně jako elektřina a v základu je to modrý plamen. Proto se jim říká dvojplameny. Po rozdělení se každá z obou duší stala samostatnou a ucelenou duší. Stejně jako se dělí buňky a každá z nich je úplná, nebo když je hologram rozbitý na kousky a každý obsahuje úplný obrázek, jako byl na začátku. Každá duše má všechno nezbytné k tomu, aby byla samostatnou a funkční duší. Obě duše byly polarizovány, jedna obsahuje převážně mužskou energii a druhá převážně ženskou energii původního celku. Každá rovněž obsahuje část té druhé uvnitř sebe. Jin a jang symbol je jednou z nejlepších ilustrací zobrazující obě poloviny, každou obsahující nepatrnou část té druhé.

My všichni cítíme potřebu hledat opravdovou lásku, protože toužíme po tomto původním spojení. V Bibli je popsána svatba… „muž opustí svého otce a svou matku a přilne ke své manželce a stanou se jedním tělem“ a také: „Co Bůh spojil, člověk nerozdělí.“ Spojení dvojplamenů je jediné, kde je tomu tak doslova, nejen v přeneseném významu manželského svazku. Dvojplameny jsou svoji na věky ve svém bytí a nikdo to nezmění.

Když si uvědomíme, že všechno co bylo stvořeno je vibrující energie, dvojplameny  mohou být vysvětleny jako dvě jednotlivé bytosti vibrující ve stejné frekvenci. Je jenom jeden, který pasuje do našeho přesného harmonického vzorce. Když jsme v přítomnosti tohoto druhého dílu, cítíme zvýšenou vibraci energie lásky, protože onen dílek pasuje k tomu našemu. Ten pocit je tak příjemný a přirozený a zároveň neuvěřitelně silný.

Váš dvojplamen okamžitě poznáte na úrovni duše. I osoba, která nikdy nebyla nijak duchovně založená, pocítí, že svoje dvojče zná. Fyzický vzhled může být povědomý, ale skutečné rozpoznání existuje především uvnitř a vzněcuje plamen v srdcích obou dvojčat. Někdy nedokážeme vědomou myslí pochopit, co se to děje. Může to způsobit, že ta osoba bude chtít utéct ze situace nebo je odmítat, dokud neporozumí. Může to být velice intenzivní a vzpírat se obvyklé představě toho, co hledáme ve svém partnerovi. Spíše než některé znaky jako styl oblékání nebo společné zájmy, budou vám povědomé věci mnohem hlubší, na úrovni duše. Mnoho věcí se může jevit jako naprostý kontrast k vaší osobě a typu lidí, s jakými se stýkáte. Přes to všechno budete cítit: „Já toho člověka znám.“

Můžeme rozpoznávat mnoho spřízněných duší s kterými jsme prožili mnohé životy , ale setkání s dvojplamenem je vždycky nejintenzivnější a život naruby obracející záležitost. Je jasné, že na tomhle člověku je něco odlišného od všech lidí, které znáte. Je jenom jeden krásný a dokonalý doplněk ke každé lidské duši.

Zdroj:  Dr. Amy Queen

Jak můžete poznat svůj dvojplamen?

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není dvojplamen vaší spřízněnou duší. Vaším dvojplamenem nemusí být ani někdo, do koho se zamilujete (i když to tak často je). „Tento druh spojení na vysoké úrovni založený na duši není o romantice. Jde o duchovní růst,“ říká Vallejos. „Setkáváš se s nimi a tvůj život se úplně změní. Začneš svět vnímat jinak. Nutí tě to chtít se zapojit do toho božského, změnit vědomí a stát se v této zkušenosti lepší, oduševnělou bytostí.“ Dvojplamenem může být romantický partner, přítel, mentor nebo dokonce student. Vztah jde oběma způsoby. Není to jednosměrná duchovní ulice. Když potkáte svůj dvojplamen, navždy změní váš život a uděláte pro ně totéž. Podle intuitivní léčitelky energie Tashy Nassarové nám vztah dvou plamenů pomáhá sjednotit božské mužské a ženské v nás všech. (Všichni obsahujeme mužské a ženské energie bez ohledu na naše pohlaví).

I když jsou takové vztahy s jinou osobou, mají nám také pomoci rozvíjet náš vztah k sobě samým. Nassar říká Allure, že když se tyto energie spojí s jinou, stanete se vyšší verzí sebe sama a uvědomíte si verzi lásky odlišnou od jiných typů vztahů.

„Existuje pocit návratu domů,“ vysvětluje Vallejos. „Existuje pocit slučování energie, kde nemůžete opravdu říct, kde začínáte a kde končí.“ Navíc říká, že vaše dvojče plamene často zažilo podobné dětské trauma. Zatímco dvojče plamen není duše rozdělena na dvě části, protože jsme sami na sebe, dvojí plameny fungují jako odraz. Je to jako dívat se do zrcadla a vaše nezpracované trauma se odráží nejen na vás, ale také minulý život nebo dílo předků. „Může to být opravdu intenzivní. Takové je to být ve vztahu dvojčat, dívat se celý den do zrcadla,“ říká. Na rozdíl od životních partnerů nebo toho, co považujeme za spřízněné duše, jsou plameny dvojčat plameny intenzivních a náročných vztahů, které nás nutí řešit naše nevyřešené problémy a stát se větším člověkem. Kvůli této intenzitě je neobvyklé, že dvojplameny jsou celoživotním partnerstvím. Spíše jsou to lidé, kteří vstupují do vašeho života po určitou dobu, aby vám pomohli růst a řídit vás na kurzu. „Je běžné, že se tyto vztahy oddělují, protože je velmi obtížné je udržovat,“ vysvětluje Vallejos. Představte si svůj dvojplamen jako katalyzátor. Je v pořádku, pokud vztah končí, i když je to kvůli úrovni intenzity docela bolestivé. Váš dvojplamen není někdo, na koho byste měli čekat, protože ne každý v životě potká jednoho. Pokud je najdete, neočekávejte, že budou vaším životním partnerem. To je další typ vztahu. Když se setkáte se svým dvojplamenem, může se to cítit (nebo se mohlo cítit) jako kosmická jiskra. Mohou přinést některé z nejnáročnějších lekcí, které se naučíte, a navždy změní směr vašeho života – a uděláte pro ně totéž. Vztah vás nastaví na správnou cestu a pomůže vám čelit a uzdravit nevyřešené rány. Představte si svůj dvojplamen jako jiskru, klíčovou a někoho, koho si budete vždy pamatovat. Je to však nejen v pořádku, ale naprosto normální, pokud vztah netrvá věčně.

V okamžiku, kdy potkáte svůj dvojplamen, je okamžik, kdy se Země pod vašimi nohama začne posouvat. Setkání dvou plamenů rádi považujeme za existenciální zemětřesení: najednou ucítíte, že do vašeho života vstoupila nesmírně důležitá osoba. Najednou získáte ohromující pocit, že se váš život změní takovým způsobem, jaký si dosud ani neuvědomujete – a přesto intuitivně víte, že změny budou skvělé, větší, než jaké jste kdy zažili, a úchvatné v jejich velikosti. Vím to všechno, protože jsem měl to štěstí, že jsem před několika lety potkal svůj vlastní plamen dvojčat, takže jsem již prošel ohnivým, intenzivním a transformačním procesem setkání se zrcadlem mé duše.

Ačkoli cítím nesmírnou vděčnost za dar spojení s mým dvojplamenem, s radostí mohu říci, že toto požehnání je otevřeno všem. Ne vždy však takový dar přijmeme otevřeně nebo dokonce na vědomé úrovni. Někdy jsme ve svém životě v bodě, kdy prostě nejsme vnímaví k sobě samému a přítomnosti našeho dvojčete kvůli stresu, přepracování, zvykům v životním stylu a negativním myšlenkovým vzorům, které vedou k nízké sebeúctě. Pokud jste se spojili se svým dvojplamenem nebo byste chtěli zjistit, kdo je váš dvojplamen, na této stránce najdete pár rad.

Dvojplamen duše je osoba, se kterou se cítíte spojeni nejen na fyzické a emoční úrovni, ale také na duchovní úrovni. Naše Twin Flames představují v tomto životě naše přátele, milence a učitele. Jsou to yiny našich jangů, slunce našim měsícům a světlo naší temnotě. Twin Flames jsou také naše zrcadla v tom, že odrážejí zpět k nám všechny naše skryté obavy a stíny, ale také naši skutečnou vnitřní krásu a sílu. Tímto způsobem naše Twin Flames otevírají dveře k našemu duchovnímu růstu.Pocit, že mezi vámi neexistuje čas Zvláštní pocit „uznání“ nebo deja vu mezi vámi, jako by vám bylo „předurčeno“ být spolu Intenzivní magnetická přitažlivost k sobě navzájem Vaše silné a slabé stránky se navzájem dokonale vyrovnávají Sdílíte stejné hodnoty, touhy a sny Vaše dvojče vás zná lépe než kdokoli jiný na světě Bez ohledu na to, kolikrát bojujete, vždy si navzájem úplně odpustíte Máte vzájemně mnohostranné spojení, tj. Jste si navzájem nejlepšími přáteli, učiteli a milenci Mezi vámi existují tajemné synchronicity (například oba jsme se sešli 11.11.11) Oba jste vedeni k vyššímu duchovnímu / společenskému účelu Společně se naučíte hodnotám empatie, soucitu, odpuštění a bezpodmínečné lásky.Počátky dvojitých plamenů Tak starodávná je touha jednoho druhého, která je v nás vštěpována, sjednocuje naši původní přirozenost, snaží se vytvořit jednu ze dvou a uzdravit stav člověka. –

Platón, sympozium Koncept

„Twin Flame“ vznikl v Platónově mýtickém dialogu s názvem „The Symposium“, který napsal, že lidské bytosti měly původně dvě tváře, čtyři paže a čtyři nohy. Pod hrozbou přemožení je bohové rozdělili na polovinu a vytvořili lidi, které dnes poznáváme. Proto se předpokládá, že každý máme na světě jedno „dvojče“.

Jiní předpokládají, že plameny dvojčat jsou členy naší skupiny duší (lidé, se kterými rezonujeme na nejhlubší úrovni a byli jsme předurčeni k setkání), nebo že dvojplameny jsou ztělesněním nebo jinou „polovinou“ singulární duše. Dvojí plameny však definujeme jako ty, jejichž duše se dohodly na společné reinkarnaci po mnoho životů.

Účelem dvojplamenového svazku je vzájemně si pomáhat duchovně růst, expandovat a dosáhnout duchovního osvětlení. Všechno v životě je složeno z energie v jejím jádru a dvojí plameny jsou lidé, se kterými rezonujeme na nejhlubší duchovní úrovni. Jako dvě ladičky nebo gravitační pole jsou dvojplameny magneticky přitahovány k sobě.

Dvojí plameny jsou božským vyjádřením Rovnováhy, Harmonie a Bezpodmínečné Lásky. Každý pár dvojčat bude mít vyšší společný cíl, a to může zahrnovat cokoli od výchovy vědomých dětí a zahájení ekologického podnikání až po duchovní průvodce a vedení života mnoha lidí. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se dvojplameny navzájem nedokončují – je to proto, že samotná Duše je již úplná. Místo toho existují takové vztahy, které katalyzují duchovní dospívání a vědomou expanzi. Jinými slovy, existují dvojplamenná spojení, která pomáhají kolektivnímu růstu naší planety směrem k soucitu, klidu a lásce. Na osobní úrovni nás vztahy dvojího plamenu připravují na uznání, prožití a nakonec ztělesnění Jednoty, která v nás vždy a navždy byla. Tento stav Jednoty je to, co osvícení Učitelé v průběhu věků ztělesňovali a mluvili o nich. Tato Celistvost je Duše neboli Pravá přirozenost v nás.

Poznávací Znaky :

Ne vždy vnímáme vzhled našich dvojitých plamenů v životě. Mohli bychom být zlomení srdce, zdrceni zármutkem, maritálně přetíženi nebo prostě unavení a rozčarovaní, když se najednou objeví z čista jasna. Cítit se nepřipravený je jedním z největších důvodů, proč dochází k oddělení dvojitého plamene a komplexu dvojitého plamene a stíhače. Ve skutečnosti jsme se už mohli setkat s našimi plameny dvojčat, ale mohli jsme je přehlédnout nebo je nějakým způsobem považovat za samozřejmost. Bez ohledu na to, v jaké emoční nebo psychologické fázi se v životě nacházíte, je vždy prospěšné uvědomovat si lidi, se kterými žijete a se kterými se setkáváte. Tyto znamení dvojče plamene vám mohou pomoci otevřít nové cesty a příležitosti pro sjednocení:

Když potkáte osobu, pocítíte podivný, nevysvětlitelný pocit „uznání“. To se může projevit jako déjà vu nebo neotřesitelný pocit, že jste tuto osobu již znali, nebo jste nějak „zamýšleli být spolu“. Máte pocit, že ve vašem vlastním vývoji budou hrát velmi důležitou roli, aniž byste věděli, kdy, proč nebo jak. Navázali jste s nimi okamžité a intenzivní spojení, které je zároveň povzbuzující a šokující. Máte pocit, jako byste s druhou osobou konečně našli „domov“ nebo bezpečné místo. Jste schopni být vašimi autentickými vlastními bradavicemi a všemi – bez strachu z odmítnutí, pronásledování nebo soudu s nimi. Oba ztělesňujete jin a jang, jinými slovy, vaše temná stránka je vyvážena jejich světlou stránkou a jejich temná stránka je vyvážena vaší světlou stránkou. Cítíte s nimi pocit expanze, jako byste byli větší než vaše omezená identita. Dělají z vás lepšího člověka a vy z nich děláte lepšího člověka. Když jste spolu, jste oba svázaní, ale svobodní, připoutaní, ale nepřipojení. Jinými slovy, stále si zachováváte svobodu, i když s nimi můžete být ve vztahu. Jste jemně naladěni na jejich energii a oni jsou jemně naladěni na vaši.

To znamená, že jste si oba velmi dobře vědomi současné hry energie – šťastný nebo smutný, naštvaný nebo odpouštějící, otevřený nebo zadržený) přítomný ve spojení. Oba jste tedy navzájem velmi empatičtí. Máte pocit, jako byste na tuto osobu čekali celý život. Oba se hluboce propojujete a navzájem si zrcadlíte hodnoty a touhy po životě mimo povrchové podobnosti.

Váš dvojplamen je zrcadlem toho, čeho se bojíte a současně toužíte nejvíce po svém vnitřním uzdravení. Například pokud jste velmi navlečená osoba, váš dvojplamen bude s největší pravděpodobností uvolněný a špinavý. Pokud si rádi hrajete na oběť, bude vaším dvojitým plamenem silná postava, která vám odmítne dát soucit nebo soucit, aby váš komplex udržel. Pokud jste kreativně potlačováni, váš dvojplamen bude vzkvétajícím umělcem. Tímto způsobem nás naše dvojplameny vyzývají a rozzuřují, ale také nás učí důležitým lekcím o našich obavách, základních zraněních a represích.

Vaše dětství byla opačná. Byli jste vychováni velmi odlišnými způsoby, což vedlo k vývoji opačných dětských ran, které nyní máte příležitost napravit. Jeden z vás je oduševněle vyspělejší než druhý a ve vztahu často slouží jako učitel, poradce nebo důvěrník. Dostanete od nich a s nimi důležité životní lekce, jako je odpuštění, vděčnost, empatie a otevřenost. U nich došlo k největšímu růstu, jaký jste kdy zažili. Žádné jiné přátelství nebo vztah vás nezměnilo tak hluboce jako tento. Vaše připojení je mnohostranné. Jinými slovy, váš dvojče je pravděpodobně váš nejlepší přítel, milenec, učitel, vychovatel a múza najednou.

Váš dvojplamen se vás nepokouší změnit. Přijímají vás za to, kdo jste a v jaké fázi se nacházíte, a povzbuzují vás, abyste udělali totéž pro sebe (a naopak). Můžete si být navzájem věrní o čemkoli. Společně se oba cítíte hnáni k vyššímu účelu, ať už duchovně, společensky nebo ekologicky.

8 fází lásky s dvojím plamenem Dvojí plameny pomáhají naší duši při hledání dokončení. Tato cesta se však skládá z mnoha různých „vrstev“ nebo etap.

1. Touha po „The One“ Tato fáze se věnuje přípravě na váš Twin Flame na emocionální a psychologické úrovni. Před setkáním se svým Plamenem musí být často vyvinuta určitá úroveň individualizace a zdravé sebeúcty.

2. Letmý pohled na „The One“ V této fázi dočasně zahlédnete nebo přijdete do kontaktu se svým Twin Flame. Tato zkušenost může být prostřednictvím snu, obrázku nebo krátkého kontaktu v reálném životě.

3. Zamilovat se Po konečném setkání se svým Dvojplamenem se rychle, hluboce a šíleně zamilujete. Zpočátku se můžete pokusit odolat zkušenostem (možná kvůli již vytvořenému vztahu), ale nakonec se od nich nebudete moci držet dál.

4. Vztah pohádek Po rozhodnutí vstoupit do vztahu vstoupíte do období snů, které vám připadá jako ráj. Ve vašem vztahu se bude vše cítit perfektně.

5. Vnější vřava a vnitřní očištění Jak jiskra z vaší nové lásky vyprchá, ega začnou stoupat. V této fázi vyjdou na povrch všechny nejistoty, obavy, traumata a problémy se stíny pohřbené uvnitř vás a vašeho partnera. Bude nutné je vyřešit, abyste dospěli jako pár.

6. Běžec a pronásledovatel Stejně jako pátá etapa je i tato etapa „zkouškou ohněm“. S narůstajícím napětím je běžné dočasně (nebo v extrémních případech trvale) opustit vztah emocionálně nebo fyzicky. Méně zralý a psychospirituálně integrovaný partner bude hrát roli Runnera, zatímco emocionálně vyváženější partner bude hrát Chasera. Tato hra na kočku a myš může trvat dny až roky.

7. Vzdání se a rozpuštění Nakonec se ve vašem vztahu vyřeší problémy a vytvoří se prostor přijetí a otevřenosti.

8. Jednota Čím více stínů je řešeno prostřednictvím stínové práce, tím jednodušší je Jednota. V této fázi zažije Twin Flames malý až žádný konflikt a návrat do blaženého ráje.

Ano, je docela pravděpodobné, že každý má dvojplamen. Ale ne každý má během tohoto života schopnost spojit se se svým dvojplamenem. Když jsou naše duše připraveny podstoupit proces duchovního probuzení a transformace, objeví se v našich životech dvojí plameny. Pro některé lidi je spojení dvou plamenů prostě příliš intenzivní a není vítané, a proto se nikdy nestane aby byli milenci, mohou ale zůstat přátelé.

Může být dvojplamen spřízněnou duší? Ano, je možné, že se spřízněná duše může stát dvojplamenem a naopak. Dvojče plamenů a spřízněné duše však mají různé funkce. Vztahy se dvěma plameny jsou intenzivní a náročné: jejich účelem je pomoci vám duchovně růst. Na druhé straně jsou spřízněné duše mírnější a mírumilovnější: jejich účelem je pomoci vám podporovat. Je to jako rozdíl mezi ohněm (dvojplameny) a vodou (spřízněnými dušemi).

Proč utíkají od dvojčete? Někdy naše dvojí plameny utíkají, protože spojení je pro ego příliš ohromující a intenzivní. Když ego není připraveno duchovně se vyvíjet, vzdoruje, bojuje a snaží se uniknout – proto utíkají dvojplameny a snaží se vztahu vyhnout.

Máte jen jeden dvojplamen? Ano, jak naznačuje název „dvojče“, na této planetě existuje jen jedna další osoba, kterou lze nazvat dvojplamenem. Všechny typy vztahů poskytují příležitost k růstu, ale vztahy se dvěma plameny jsou vzácné, pokud jde o jejich schopnost pomáhat nám v duchovním vývoji a probuzení.

Existuje něco jako falešný dvojplamen? Ano, existuje něco jako falešný dvojplamen. Ať už kvůli našemu vlastnímu falešnému vnímání (je pravda, že nás láska oslepuje), nebo kvůli předstírání, které nosí druhá osoba, je možné si někoho splést s naším dvojplamenem. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je někdo falešný dvojče, je věnovat pozornost (a) tomu, zda skutečně sdílí stejné hodnoty jako vy, (b) můžete-li být kolem sebe svým pravým já, a (c) existuje-li vzájemná duchovní transformace.

Jsou dvojplameny toxické? Naše dvojplameny mohou mít toxické myšlení a rány, ale nejsou toxické, aby byly kolem. Naopak, naše dvojplameny jsou milující, inspirativní a podporující lidi, aby byli kolem. Pomáhají nám stát se nejlepší možnou verzí nás samých. Pravý dvojplamen bude mít některé negativní vlastnosti, ale to bude vyváženo jejich pozitivními vlastnostmi. Falešné plameny dvojčat jsou na druhé straně toxické, aby byly kolem, a uvnitř se cítíme shnilě.

Mohou plameny dvojčat plavat telepaticky? Nebyly provedeny žádné vědecké studie, takže je nejlepší zachovat otevřené, ale vyváženou perspektivu. Ano, je možné, že dvojčata plamenů mohou ve vztahu komunikovat telepaticky. To by se však nemělo používat jako výmluva, aby se zabránilo jasné komunikaci a předpokládalo se, že ten druhý může „číst naši mysl.“ Telepatická komunikace může také vést člověka k přesvědčení, že čte emoce a myšlenky jiného člověka přesně, i když ve skutečnosti jsou promítání vlastních přesvědčení, přání a tužeb na tuto osobu. Jedná se o složitou oblast a mělo by se k ní přistupovat s opatrností.

Mohou dvojplameny vypadnout z lásky? Ano, bohužel je možné, že dvojplameny vypadly z lásky. Tím však nechci říci, že hluboké spojení duše zmizí, nebo že zmizí možnost opětovného zapálení lásky. Je možné, že se dvojplameny zamilují, vypadnou z lásky a znovu se zamilují. Povaha života je nepředvídatelná a neexistuje žádný božský edikt, který říká, že dvojí plameny se musí navzájem milovat navždy. Účelem vztahu dvou plamenů je pomoci nám duchovně se vyvíjet, a až bude tento cíl splněn, může se spojení někdy rozpadnout. Vždy je však možné, aby se naše dvojplameny znovu objevily později v životě.

Jak najít svůj dvojplamen – Pokud jste ještě nenašli svůj Twin Flame, vězte, že tato zkušenost je pro vás naprosto otevřená. Nalezení a připojení k vašemu Plameni však vyžaduje vnitřní práci.

Nejlepší způsob, jak se spojit se svým Twin Flame, není pomocí fantazijního manifestačního rituálu, ale prostřednictvím autentického rozvoje sebelásky. Než budete moci skutečně otevřít spojení Twin Flame, musíte být ochotni vypořádat se s nejtemnějšími místy ve vás.

Jak se zotavit z odděleného plamene –

Smutek je důležitou součástí procesu hojení. Mým záměrem není mávnout kouzelnou hůlkou a nechat vaši bolest zmizet. Místo toho mým záměrem je pomoci rozšířit vaši perspektivu a usnadnit zotavení. Jste silná, hodná a duchovní bytost. Zasloužíte si sebrat kousky, uzdravit se a pokračovat ve svém životě. Otevřete své srdce a na chvíli si vezměte tato slova. Když zažijeme nesmírnou ztrátu, může být těžké si tyto pravdy zapamatovat. Než si přečtete tento seznam, chci, abyste věděli, že i když vám připadalo, jako by váš dvojplamen byl vaším vesmírem, jste schopni sami najít úplnost.

Zotavení z odděleného plamene může trvat měsíce, často roky a někdy i desítky let. Z tohoto důvodu buďte vždy k sobě jemní a trpěliví:

1. Pochopte, proč došlo k oddělení Abychom našli klid, musíme často pochopit, proč se něco v našem životě stalo. Pokud bylo vaše oddělení záměrné, můžete prozkoumat základní důvody a příčiny. Pochopíte, proč se o sobě budete moci naučit důležité lekce, které vám pomohou dospět jako člověk.

2. Uvědomte si, že oddělením dvou plamenů budete silnější Zpočátku to skoro zní jako nemocný vtip. Silnější? Jak by to mohla být pravda? Zatímco dočasná ztráta vašeho milovaného způsobuje nesmírný smutek a utrpení, z dlouhodobého hlediska vás to může propracovat v osobu, kterou jste se měli stát. Jako fénix, který vychází z popela, vás dvojplamenná separace spaluje tak divoce, že se cítíte jako zbytečný, marný popel. Ale po čase, pokud to dovolíte, může tento proces hoření přinést sílu, odvahu.

3. Nechte si truchlit prostřednictvím sebevyjádření Intenzivní emoce jsou děsivé. Z tohoto důvodu má většina z nás sklon se skrývat, potlačovat nebo odvádět pozornost od jejich cti. Pokud zažíváte extrémně nepříjemné emoce, jako je deprese, hněv a smutek, zpomalte. Udělejte ve svém životě prostor pro truchlení. Nejde o sebelítost, jde o aktivní prožívání vašich emocí. Jedním z nejlepších způsobů, jak aktivně prožívat emoce, je sebevyjádření, jako je žurnálování, malování, hra na nástroj, tanec, běh, turistika, práce na zahradě atd. Najděte, co se cítí dobře, a jděte na dané místo. Nezůstávejte statický. Rozpohybujte se. Toto je mocný způsob léčení.

 

Zdroj: zahraniční wolf terapeut s osobní zkušeností

Rozdělení a rozchod !

Oddělení dvou plamenů není jako typické zhroucení vztahu. Když se oddělíme od našich plamenů, je to, jako by byly rozbity celé naše životy. Hluboká a intenzivní láska, kterou cítíme k našim dvojím plamenům, činí jakoukoli formu rozkolu agonizující a téměř nesnesitelnou. Poté, co jsem v průběhu let obdržel tolik příběhů od ztracených duší o odloučení dvou plamenů, myslel jsem si, že o tomto tématu konečně napíšu. Sám jsem ve vztahu s dvojím plamenem a zažil jsem, jak ohromné, zastrašující a děsivé to může být, a jak nesnesitelné je oddělit se – i to jen dočasně.

Než budete číst dál, ujistěte se, že nejste ve vzájemně závislém nebo nezdravém vztahu. Rozdíl mezi vztahy dvojího plamene a vzájemně závislými vztahy spočívá v tom, že vztahy dvojitého plamene jsou definovány respektem, rovností, vyjednáváním a zdravými hranicemi. Na druhé straně jsou vzájemně závislé vztahy charakterizovány pocitem pasti, nerovnosti, znehodnocení a spoléhání se na sebe pro pocit vlastní hodnoty. Bohužel je možné zaměnit spoluzávislost s láskou dvou plamenů. Prosím, buďte opatrní při zaměňování těchto dvou.

Příčiny odděleného plamene Jednou z nejbolestivějších fází je vztah dvou plamenů vztah „Runner and Chaser“. Po počátečních fázích extatického sjednocení a pohádkového partnerství se věci začaly zahřívat. Egos se začínají střetávat. Rány jádra, nejistota a traumata se otírají surově. Shadow Selves bičují. Ve výsledku je nevyhnutelné, že téměř každý vztah s dvojím plamenem nejprve bojuje dramatem a dysfunkcí. Pochopitelně to přichází jako zničující šok. Co se stalo s dokonalým, růžovým rájem vztahů, kde bylo všechno polibky a mazlení? V tomto bodě končí mnoho dvojčat s plamenem zmateně a dezorientovaně.

Byla to všechno lež? Byla to všechno iluze? Odpověď je ne.“ Intenzita, kterou jste zažili, nebyl výplodem vaší fantazie. Pocit důvěrnosti a déjà vu, který jste cítili, nebyl mystickým zjevením. Bylo to skutečné. O tom nepochybuj. Je to prostě pohřbeno pod vrstvami vašich poškozených eg. Dalo by se říci, že jediným účelem vztahů se dvěma plameny je pomoci nám oduševněle dospět a stát se nejlepší možnou verzí nás samých. Navzdory tomu, jak těžké mohou být, jsou vztahy dvojplamenů ve skutečnosti tak silné, protože jsou katalyzátory růstu. Naše dvojplameny pomáhají bezohledně odhalit temné, popřené, zlomené části nás, které jsme schovali. A nejen to, naše plameny dvojčat provokují náš vnitřní růst tím, že nás neúmyslně (nebo záměrně) rozzuřují. Hněv, který vůči nim cítíme, je ve skutečnosti jen odrazem hněvu, který cítíme vůči sobě. Někdy se jeden nebo oba partneři ve vztahu s dvojím plamenem stanou tak rozzuřenými a neschopnými koexistovat, že se rozdělí. Jaká je příčina odloučení dvou plamenů?

Psychická a duchovní nezralost Život je proces růstu. Rostou nejen naše fyzická těla, ale také naše vnitřní já. Jednou z hlavních příčin separace dvojím plamenem je nezralost. Když jsme nezralí, máme nízkou emoční inteligenci, což znamená, že se snažíme identifikovat, zvládat a zvládat své emoce i emoce ostatních. Nejen to, ale duchovní nezralost prospívá úměrně k tvrdohlavosti a velikosti ega. Jinými slovy, čím větší je ego, tím menší je harmonie. Ego chce věřit, že je okouzlující, velkolepé, vševědoucí a dokonalé. Ale když je to jakýmkoli způsobem, tvarem nebo formou zpochybněno, je třeba zaplatit peklo.

Téměř každý z nás je ovládán vlastním egem – kdybychom nebyli, byli bychom osvícení. Ale ne všechna ega jsou stejná. Existují silná ega a jsou slabá ega. Čím silnější je ego, tím pravděpodobnější je útěk před člověkem nebo situací, díky níž se cítí bezmocný. Jedno takové místo jsou vztahy dvojplamenů. Ve skutečnosti jsou vztahy dvojplamenů v podstatě vytvořeny k rozpuštění ega … a ego tím pohrdá.Nedostatek sebelásky a úcty Hlavním požadavkem nezbytným pro hladké fungování ve vztahu dvojího ohně se zdá být sebeláska. Například předtím, než jsme se se Solem setkali, jsme oba pracovali na tom, abychom milovali a přijímali lidi, kterými jsme byli. To platí i pro další úspěšná partnerství s dvojím plamenem.

Aniž byste se nejprve naučili milovat sami sebe, nemůže existovat skutečná láska k druhým. Místo toho je láska poznamenána potřebou, spoluzávislostí a „podmínkami“. Svým partnerům nikdy nemůžeme dát bezpodmínečnou lásku, aniž bychom k sobě nejdříve projevili prudkou bezpodmínečnou lásku. V důsledku toho se bohužel některé vztahy dvojího plamenu rozpadly pod tíhou nejistoty a nenávisti k sobě samému. Je třeba se naučit více životních lekcí Život vás musí připravit, než vstoupíte do vztahu dvou plamenů. Někdy to znamená, že musíte vstoupit do dalších vztahů, navázat nová přátelství nebo rozšířit své životní zkušenosti (cestovat, dobrovolně, získat novou práci), než budete připraveni. To vše je otázkou pokusů a omylů. Některé okolnosti vám poskytnou jemný vhled a jiné vás nechají rozdrceného a bojujícího o vzduch. V každém případě se nezakrývejte před světem. Čím více si vyzkoušíte své hranice, tím více se naučíte.

. Musí dojít k uzdravení Někdy se naše plameny dvojčat objeví v životním bodě, kdy nesmírně trpíme. Naše utrpení může pocházet z tragédie, smrti, formy zneužívání nebo dokonce z jiného rozpadu vztahu. Možná ještě nebudeme emocionálně na místě, kde bychom se mohli otevřít. Proto může být nejprve nutný proces hojení. 5. Ještě není čas Život může být tajemný. Někdy dochází k oddělení dvou plamenů, protože okamžik není správný. Někdy je třeba dokončit další cesty a potkat další lidi. Někdy ani neznáme důvod, proč. Nejlepší v této situaci je vzdát se. To může být extrémně těžké, ale věřte, že tato zkušenost vám pomůže růst silnější a moudřejší. Kdo ví, co přinese budoucnost? Ztráta dvojčete je jednou z nejtěžších věcí, jaké kdy zažijete.

Ať už smrtí, okolnostmi nebo neschopností společného soužití, dvojče plamenů jsou noční můrou. Absence, kterou cítíte, je hluboce zneschopňující. Ztráta, se kterou bojujete, je jako černý tekutý písek. Vaše drcené naděje a sny k vám přilnou jako střepiny. Procházíte životem a cítíte se prázdní, otupělí, ztracení. V životě není nic, co by se dalo srovnávat s hlubokým a intenzivním zármutkem ztráty vašeho milovaného.

 Nejsi tvá bolest Když jsme ve velkém utrpení, je pro nás velmi snadné se dostat do rolí obětí. Melancholie je pohodlná, když nás chrání před zranitelností. Ale pamatujte na toto: bolest je pocit projití. Může to být velmi vytrvalá emoce, ale nejste svou bolestí. Jste mnohem víc než vaše utrpení. Spřátelení s bolestí, otevření se jí a umožnění tomu, aby vás to naučilo, vám ukazuje, že bolest je přechodná. Bolest vám odhaluje části v sobě, které se dosud nezhojily. Bolest odstraňuje předstírání a iluze a odhaluje vám pravdu o tom, co tam je: vaše rány, vaše nejistoty, vaše víry, vaše připoutanosti. Bolest vám ukazuje, že jste milovali hluboce a plně. Odhalí vám vaši vlastní krásu, vaše vlastní něžné srdce. Nakonec, když je bolest v daném okamžiku plně přijata, odhaluje hlubší pravdu: že jste neomezení. Nejste vázáni žádnou identitou nebo příběhem bolesti.

Bolest je jen procházející mrak na obloze, kterým jsi Ty. Naše dvojplameny nejsou odpovědné za naše štěstí Dvojí plameny usnadňují náš růst mocným způsobem, ale nejsou nutné, abychom byli šťastní. Celku a naplnění lze dosáhnout bez přítomnosti našich dvojitých plamenů. Častým mýtem o dvojplamenech bohužel je, že je nějak potřebujeme, aby byly úplné.

 

Integrace je o převzetí vašich objevů a jejich aktivním uplatnění ve vašem životě. Když se z celého srdce vzdáte bez odporu tomu, co vám život nyní přináší, utrpení přestane. Teoreticky je to samozřejmě jednodušší, než ve skutečnosti je. Buďte tedy k sobě laskaví. Jděte svým vlastním tempem. To vyžaduje čas. A co je nejdůležitější: buďte připraveni pustit všechno, co vám již neslouží. Poslední věc … Bezpodmínečné milování sebe sama se všemi svými chybami, chybami a částmi stínu je životně důležité pro uzdravení. Hlavním důvodem, proč zažíváme v první řadě zlomené srdce, je často naše vlastní nenávist k sobě a nedostatek porozumění sobě samému.

Buďte otevření realitě, že život je záhadou. Nevíte, co přinese budoucnost. 

Na rovinu je třeba říci, že dvojplameny jsou jen limitovaná edice, což znamená, že ne každý má svůj dvojplamen. Mnoho lidí si myslí, že potkali svůj dvojplamen, ale ve skutečnosti je to jen jiný typ spojení mezi dušemi, není o nic méně důležitý, jen to není vaše dvojče.

Dokonce ne každý duchovně probuzený člověk zažil dvojplamenné spojení. Takže i mezi ezoteriky je mnoho skeptiků, kteří o dvojplamenech pochybují. Není proto divu, že ti, kdo toto spojení zažili se cítí se svými problémy osamocení, zmatení a poněkud mimo a je pro ně těžké najít ty správné informace.

Spojení dvojplamenů je velmi osobité a není to totéž co spřízněné duše nebo duše ze stejné skupiny duší.

si nejlepším znakem je toto: Pokud si přejete, aby někdo byl vaším dvojplamenem, pak jím on/ona velmi pravděpodobně není. A pokud si přejete, abyste tu osobu raději vůbec nikdy nepotkali…pak jím on /ona nejspíš je 😉

 

Já jsem si to prožila na vlastní kůži. A upřímně…nikdy bych si dobrovolně nevybrala být někomu dvojplamenem. Rozhodně bych spala lépe.

 

Povaha spojení dvojplamenů není vůbec romantická, je plná bolesti, zápasu a velkého seberozvoje. A jak již bylo řečeno, není mnoho praktických rad, které by mohly vysvětlit, o co tu vlastně jde a jak projít celým tím procesem.

 

Zajímavé je, že dvojplameny sdílejí velmi podobné zájmy a pociťují bližší energetické vazby k ostatním dvojplamenům než k dalším skupinám duší. Dvojplameny, kteří mi napsali, říkali, že cítí, jako by mě znali už odněkud dávno předtím, slýchali mé jméno ve snech nebo v meditacích. A já osobně cítím zvláštní spojení s těmito lidmi, kteří jsou opravdovými dvojplameny.

 

Mnoho lidí říká, že na dvojplameny nevěří. To nechme na jejich vlastním uvážení. Dvojplameny jsou prostě jen pro “vyvolené” a je pochopitelné, že nikdy neporozumíte o čem toto duševní spojení je, nebudete-li toho součástí.

 

Teď trochu s humorem: jak by asi zněl popis dvojplamenného spojení na nějakém blogu o běžných vztazích? Asi jako: “Nezdravé citové pouto k jedinci, který je citově nedostupný,  z čehož pramení velké drama.” A nebylo by to daleko od pravdy, že?

 

Ale v případě dvojplamenů  je tu ještě něco navíc.

 

Ano, dvojplameny mají úžasný začátek, když se potkají a vzedme se kolem nich vlna nadpřirozených náhod, které je skrz naskrz propojí v toto jedinečné duševní spojení. Ale pak nastoupí časy bolesti a zmatku a vy se musíte s většinou toho všeho poprat sami, protože váš dvojplamen bude na odchodu. A vy začnete hledat tajemná vysvětlení, která jsou skryta za vším, co váš citově netečný protějšek dělá, a budete dumat nad tím, jestli jste to jen vy, kdo si to celé namlouvá. Vsadím se, že tento popis mnohem lépe vystihuje to, co se svým dvojplamenem prožíváte, než nadějně se usmívající andělíček z přeslazených obrázků o “posvátných dvojplamenech”.

 

Na dvojplamenech je něco, co nelze snadno převést do srozumitelných slov. Málokdo se o to vůbec snaží. Ale pokusím se:

 

Duše je amorfní entita tvořená energií, jejíž část zasahuje i do hmotného světa skrze inkarnační úkoly a druhá část zůstává neinkarnovaná – a té se říká Vyšší Já.

 

Vyšší Já je jako banka vědomostí duše a je inteligencí, která naviguje svou inkarnovanou část z vyšších sfér.

My a většina lidí, se kterými navazujeme vztahy jsou vyslanci jiných/odlišných duší. Vztahujeme se k nim, abychom získali pro nás jedinečné zkušenosti a máme všichni odlišná Vyšší Já.

Dvojplameny se oproti těmto vztahům liší, protože jsou to rozšíření energie jedné a té samé duše, která se ve stejnou dobu inkarnovala do dvou nebo více těl.  Dvojplamenný pár je stejná duše, která žije život zároveň jako muž i jako žena. Nejsou to ve skutečnosti dvě “poloviny” jedné duše, ale jsou to souběžné inkarnace jedné duše a mají tím pádem společné Vyšší Já.

Veškeré jejich vědění a vhledy pochází odtamtud a všechno, co ve svých životech zažijí jako oddělené bytosti se shromažďuje v jedné společné “bance”.

Logicky tudíž nemohou mít mezi sebou žádnou karmu, protože v mnoha předchozích inkarnacích byli jeden jedinec a po smrti se opět spojí v jedinou energii. Proto je naprosto zbytečné snažit se “odstřihnout” od svého dvojplamene. Nebude to fungovat. Vy a on/ona jste spolu propojení po celý život i když spolu nejste jako pár.

Proč je tedy tak težké být spolu, když jste oba vyslanci jediné duše?

Z jednoho důvodu. Dvojplameny jsou velmi vyvinutá stará duše. Byla tu už dávno, viděla všechno. Už nemá, co dalšího by se tu naučila, tak jako je tomu u mladých duší. Banka jejího Vyššího Já už je plná. Tato duše se rozhoduje vstoupit ještě jednou mezi lidi proto, aby se podělila o svou energii a přispěla něčím hodnotným do reality ostatních.

Taková duše se rozdělí na dvě těla (nebo více), podle toho kolik toho chce během života dosáhnout a v jaké šíři aktivit – na mužskou a ženskou polaritu.

Kdyby dvojplameny utvořili pár hned jak se poznají, mysleli by si, že hlavním smyslem jejich setkání je naplnit vztah a jejich potenciál nadpřirozených sil by zůstal nevyužitý…

Takže místo toho začnou jeden druhého tlačit až na samé hranice svých komfortních zón, aby vyprovokovali energii, kterou v sobě mají.

Dvojplameny žijí po celý život s vrozenou touhou po něčem nedefinovatelném, a ve chvíli, kdy se na scéně objeví ten druhý, oběma dojde, co to “něco” bylo.

Jakmile jsou zvlášť, každý se vydá na průzkum toho, jaké tajemství a kouzlo jejich spojení ve skutečnosti obklopuje a své poznatky pak mohou vložit do jakékoliv činnosti, kterou si zvolí. Jejich energie je velmi uzdravující pro okolí a má velký přínos na lidi, kteří jim přijdou do cesty.

Je láska dvojplamenů vzájemná?

Láska jednoho dvojplamene k druhému má velikost vesmíru a ti, jejichž vyjadřovací schopnosti nejsou zrovna nejlepší prostě mnohdy nedokážou své city popsat. Takže se nemusíte bát, láska tu je vždycky.

Dvojplamen s mužskou polaritou utíká, protože si uvědomí, že chce ještě pár věcí stihnout, než se usadí. A ženský dvojplamen obyčejně zůstane se zlomeným srdcem, přemýšlí proč a všechnu svou energii směřuje do lítosti a zármutku.

Mám tu jednu radu pro dámy (pronásledovatelky).

Zapomeňte všechna očekávání, která o svém protějšku máte. On byl z dobrého důvodu stvořený tak, aby vám nenabízel pomoc nebo péči. Když upadnete, bude dělat, že to neviděl, ale bude zvědavě sledovat každý váš krok, aby mu neuniklo, co uděláte příště.

Máte společné Vyšší Já, takže zcela logicky vám nebude přát nic zlého. Cítí to spojení mezi vámi, ale chce, abyste mu ukázaly, co je ve vás doopravdy.

Jakmile uděláte něco, na co jste hrdé a za co se můžete mít rády, bolest z touhy po něm ustoupí a vaše dvojče projeví mnohem větší zájem, pokud ho vy přestanete tak zoufale hledat.

Rada pro mužské dvojplameny (uprchlíky).

Vyhýbání se není řešením vašich problémů a je lepší se zastavit a sílu tohoto spojení si připustit. Promluvte si s ní, alespoň jednou, ale upřímně a řekněte jí, co si myslíte. Je úplně stejně zmatená jako vy a potřebuje od vás slyšet pár návrhů, jak s tím žít dál. Ona od vás dostává “zprávy”, kterých si pravděpodobně vy vůbec nejste vědomi, ale váš fantom ji navštěvuje. A ve vzduchu neustále visí pocit naprostého porozumění.

To spojení bude trvat celý život a přežije vás. Promluvte si o tom. Povězte si, kde byste chtěli toho druhého mít, pokud nemůžete být spolu, popřejte si hodně štěstí a nechte jeden druhého jít.  Cokoliv, co můžete druhému poradit a navrhnout bude pro něho užitečné jako plán pro přežití.

Samozřejmě to můžete vzdát a zvolit si být se svou spřízněnou duší nebo s někým jiným. Energie vašeho dvojplamene tu však bude i nadále, ale to je prostě důsledek toho, že máte souběžnou inkarnaci a že si budete vzájemně koukat do karet. Je to součást toho, že jste dvojplamenem a časem se s tím naučíte žít.

Ti, co souhlasili, že budou spolu, jednou v budoucnu budou, a ti, co nechtějí, prostě budou někde okolo, každý zaměřený na svou vlastní práci.

Narozdíl od oblíbené a šířené teorie, že všechny dvojplameny se chystají sjednotit, je to ve skutečnosti naopak. Sjednocení dvojplamenů se odehrává na samém začátku při jejich setkání. A od tohoto sjednocení je další “vztah” s dvojplamenem jen pomalu se odvíjející cestou nalezení vztahu  k sobě samému.

Autor: Sofia Velikorodova (Siberia)

Jen vlastně čeká na příhodnou chvíli, která nikdy nesmí překročit neúnosnou mez. Okolí jejich energii často vycítí, jejich lásku, laskavost, spojení a lidi v okolí jim to pak velmi závidí. Toto pouto většinou odolává všem světským překážkám, je to proces Univerza a někdy hodně bolí, ale jejich vývoj je většinou již u konce a mají tolik vnitřních vědomostí, že světské překážky spolu vždy překonají. Je to bezpodmínečná láska, která je spojuje víc a víc. Je to vaše dvojče, nebo jedna duše, rozdělená tady v realitě na dvě půlky, ale to už si budeme hrát jen se slovíčky.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This