0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Tělo a frekvence! Faktory!

Frekvence zdravého těla je 62-72Hz a její pokles poškozuje imunitní systém. Podle doktora Royala R. Rifeho,každé onemocnění má svou frekvenci. Zjistil,že některé frekvence mohou předejít rozvoj onemocnění a jiné dokáží nemoc zneškodnit.

Žijeme ve světě energií,frekvencí a vibrací. V těchto termínech začínáme uvažovat a stávají se běžnou součástí našich každodenních rozhovorů. Odhalují podstatu  a vzájemnou interakci událostí  kolem nás.Podívejme se na některé frekvenční údaje našeho těla a potravin.

V roce 1992 Bruce Tainio Tainionské Technologie,nezávislé divize Eastern State University v Cheny ve Washingtonu sestrojil první frekvenční monitor. Tainio zjistil,že průměrná frekvence lidského těla během dne je 62-68Hz. Frekvence zdravého těla je 62-72Hz a její pokles   poškozuje imunitní systém.

Lidské tělo:
Frekvence  Mozku Génia    80-82 MHz
Rozmezí  Mozkové Frekvence   72-90 MHz
Běžná Frekvence Mozku   72 MHz
Lidské Tělo   62-78 MHz
Lidské tělo: od krku nahoru  72-78 MHz
Lidské tělo: od krku dolů   60-68 MHz
Štítná žláza a příštítná tělíska   62-68 MHz
Brzlík   65-68 MHz
Srdce   67-70 MHz
Plíce   58-65 MHz
Játra   55-60 MHz
Slinivka břišní   60-80 MHz

Nachlazení a chřipka začíná na:  57-60 MHz
Onemocnění začíná na:   58 MHz
Přemnožená candida začíná na:   55 MHz
Přístupnost herpesviru 4:  52 MHz
Přístupnost pro rakovinu :  42 MHz
Smrt začíná na:  25 MHz

Potraviny
(čerstvé potraviny mohou mít vyšší frekvenci pokud jsou pěstovány v biokvalitě, sklizeny a snězeny čerstvé):
Čerstvé potraviny   20-27 Hz
Čerstvé byliny   20-27 Hz
Sušené potraviny   15-22 Hz
Sušené byliny   15-22 Hz
Zpracované/Konzervované potraviny   0 HZ…(většina potravin,které jíme)

Podle doktora Royala R. Rifeho,každé onemocnění má svou frekvenci. Zjistil,že některé frekvence mohou  předejít rozvoj onemocnění a jiné dokáží nemoc zneškodnit.Substance s vyšší frekvencí zneškodní onemocnění nízké frekvence.Studie frekvencí vznáší důležitou otázku ohledně frekvencí látek které jíme,dýcháme a absorbujeme do svého těla.Mnoho znečišťujících látek v životním prostředí snižují zdravou frekvenci. Zpracované/ Konzervované potraviny mají nulovou frekvenci.Čerstvé produkty mají frekvenci do 27Hz,sušené byliny od 12 do 22Hz a čerstvé byliny od 20 do 27 Hz.

Esenciální oleje začínají na 52Hz a mohou jít  vysoko až na320Hz,což je esence růžového oleje.Klinické studie ukazují,že  léčivé kvalitní esenciální oleje mají nejvyšší  frekvenci ze všech přírodních látek a vytvářejí prostředí ve kterém bakterie,viry,plísně,atd.nemohou přežít.

Stejně tak jako každý esenciální olej má určitou frekvenci,tak i každý orgán a část našeho těla mají svou frekvenci. Frekvence esenciálních olejů mají schopnost udržovat a obnovovat vlastní frekvenci organismu, kterou potřebuje pro optimální zdraví.Nižší frekvence se stávají  houbou pro negativní energie.Frekvence je to co zůstává v těle a udržuje déle trvající efekt olejů. Nížší frekvence způsobují fyzické změny v těle.Střední frekvence způsobují emoční změny v těle. Vysoké frekvence způsobují duchovní změny.Duchovní frekvence mají rozsah od 92 Hz (Frekvence kostí je 38-43,od krku dolů je frekvence 62-68Hz).

Autor :  Martina Atiriamin Christová www.slunecnabrana.eu

Trauma a důsledky stresu se mohou dědit z otce na syna. Děje se tak epigeneticky, cestou dosud málo probádaného způsobu přenosu dědičné informace. Může se tak zvýšit riziko vzniku problémů s fyzickým a psychickým zdravím dětí těch rodičů, kteří prožili trauma. Vědci tento jev pozorovali jak u zvířat, tak u lidí, píše italský deník La Repubblica.

Smutek, závislosti, obtížné vztahy, to jsou vysoce stresující momenty, které zanechávají stopu na fyzickém a psychickém stavu, především pokud je prožívá dítě nebo dospívající jedinec. Negativní účinky těchto traumat mohou být také zděděny po rodičích a projevit se u dětí v podobě problémů s fyzickým a duševním zdravím, mimo jiné jako psychické onemocnění nebo poruchy ve vývoji. Prokázali to vědci z lékařské fakulty Tuftsovy univerzity v Massachusetts. Zranitelnost dětí může být podle nich způsobena epigeneticky, předána od rodičů. Nedědí se sekvence DNA, která se nemění, ale to, jak se geny projevují v organismu.

Vědci analyzovali u myší, ale i u dobrovolníků vztah mezi traumatem prožitým v minulosti a případnou přítomností změn. Zkoumali malé molekuly ribonukleové kyseliny (mikroRNA), které jsou důležité pro dobré fungování našich buněk a které mohou například přispět k rozvoji některých nádorů. Nedávno bylo zjištěno, že jsou přítomné i v lidském spermatu, a prokázalo se, že vnější faktory, jako je kouření či obezita, mohou tyto malé molekuly ribonukleové kyseliny modifikovat. Teprve nyní však vědci zjistili, že na ně může mít vliv i stres.

Vědci předložili skupině 28 dospělých mužů test s deseti otázkami, který se často používá ke zjišťování traumat prožitých v dětství a v období dospívání. Mezi nejvíce stresující momenty patří fyzické či psychické zneužívání, chybějící péče rodičů či jejich rozvod. Jestliže zkoumaná osoba odpoví kladně na čtyři a více otázek, znamená to pozdější výrazný nárůst rizika vzniku fyzických a psychických problémů. Kromě toho vědci studovali prvky přítomné v mikroRNA ve spermatu účastníků studie.

Výsledky ukázaly, že traumata jsou spojena s úrovní dvou mikroRNA: účastníci studie, kteří dosáhli v dotazníku nejvíce bodů, tedy prožili nebo delší dobu v nízkém věku prožívali traumatické události, měli mnohonásobně nižší úroveň těchto dvou mikroRNA v porovnání s těmi, kdo neměli tak traumatické zážitky.

Výsledky potvrzují údaje získané již dříve díky pokusům na myších, u nichž se úzkost a problémy ve vztahu k ostatním dědily nejméně po tři generace.

“Jde o první studii, která ukazuje, že stres souvisí se změnami úrovně mikroRNA v lidském spermatu,” zdůrazňuje hlavní autor studie David Dickson. Vědci nyní chtějí tento výzkum prohloubit a potvrdit jeho výsledky za pomoci dalších studií. Ty se týkají důsledků stresu napříč generacemi, které by měly být brány v úvahu při objasňování fyzického a duševního zdraví jednotlivce.

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This