0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Tajemství Úspěchu

Odhalené tajemství

* Velkým životním tajemstvím je zákon přitažlivosti.

* Zákon přitažlivosti říká, že podobné věci se přitahují a tak, kdykoliv myslíte, přitahujete k sobě zároveň podobné myšlenky.

* Myšlenky fungují jako magnet a mají určitou frekvenci. Při myšlení jsou myšlenky vysílány do vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci s podobnou frekvencí. Všechno co vysíláte, se vrací ke svému zdroji – k vám.

* Jste jako lidský televizní vysílač, který myšlenkami vysílá frekvenci. Pokud chcete ve svém životě cokoliv změnit, změňte frekvenci, a to tak, že změníte své myšlenky.

* Vaše současné myšlenky utvářejí váš budoucí život. O čem nejvíce přemýšlíte nebo na co se nejvíce zaměřujete, dojde ve vašem životě naplnění.

* Vaše myšlenky se stávají realitou.

II.

Tajemství zjednodušeně

* Zákon přitažlivosti je přírodním zákonem. Je objektivní podobně jako gravitační zákon.

* Do vašeho života nemůže vstoupit nic, co nepřivoláte dlouhotrvajícími myšlenkami.

* Abyste poznali, jaké máte myšlenky, zeptejte se sami sebe, jaké máte pocity. Emoce jsou cenné nástroje, které nám neustále říkají, jaké jsou naše myšlenky.

* Není možné cítit se mizerně a zároveň mít dobré myšlenky.

* Vaše myšlenky určují vaši frekvenci a pocity Vám okamžitě sdělí, na jaké jste frekvenci. Když se cítíte mizerně, tehdy jste na frekvenci, kterou přitahujete víc špatných věcí. Když se cítíte dobře, mocně k sobě přitahujete víc dobra.

*“Posunovači“, mezi něž patří příjemné vzpomínky, příroda nebo oblíbená muzika, mohou vaše pocity vylepšit a tak okamžitě změnit i vaši frekvenci.

* Cit lásky je tou největší frekvencí, kterou můžete vysílat. Čím větší lásku pociťujete, tím větší sílu využíváte!

III.

Jak využít tajemství

* Podobně jako Aladinův džin, plní zákon přitažlivosti každý náš příkaz.

* Kreativní metoda vám pomáhá tvořit to, co chcete, ve třech krocích: požádej, věř a získej!

* Tím, že vesmír požádáte o to, po čem toužíte, je to pro vás zároveň příležitost ujasnit si, co opravdu chcete. Tím, že si to ujasníte, zároveň o to požádáte.

* Věřit znamená jednat, mluvit znamená myslet, tak jako by jste již měli to, oč jste žádali. Pokud vysíláte frekvenci, že jste to již získali, zákon přitažlivosti posune osoby, události a okolnosti takovým způsobem, že to získáte.

* Získat zahrnuje pocit, jaký budete mít, až vaše touha dojde svého naplnění.

* To, že se cítíte dobře, vás uvádí na frekvenci toho, po čem toužíte.

* Abyste ubrali na váze, nezaměňujte se na úbytek na váze. Zaměřte se místo toho na ideální hmotnost. Vyvolávejte v sobě pocity ideální váhy, a tím ji k sobě přivoláte.

* Vesmíru netrvá dlouho splnit to, po čem toužíte. Je pro něj právě tak snadné zařídit jeden dolar, jako milion dolarů.

* Snadná cesta, jak zakusit zákon přitažlivosti v akci, je začít s něčím malým – například šálkem kávy nebo parkovacím místem. Chtějte silně přitáhnout něco malého. Jakmile zakusíte sílu přitažlivosti, kterou v sobě máte, posune vás to k tvoření daleko větších věcí.

IV.

Účinné metody

* Očekávání

je mocnou přitažlivou silou. Očekávejte věci, po kterých toužíte a neočekávejte věci, které nechcete.

Vděčnost

je mocná metoda, kterou můžete změnit svou energií a přivést si do života víc toho, po čem toužíte. Buďte vděčni za to, co již máte a přitáhněte víc pozitivního.

* Když dopředu děkujeme za to, po čem toužíte, urychlujete tím své tužby a vysíláte silnější signál do vesmíru.

* Vizualizace

je metoda, při níž si v mysli vytvoříte představy a těšíte se z toho, po čem toužíte. Když si něco vizualizujete, generujete mocné myšlenky a pocity, že už teď, to co chcete, máte. Zákon přitažlivosti vám pak tuto skutečnost vrátí právě takovou, jakou jste ji v duchu viděli.

* Abyste mohli využít zákon přitažlivosti ke svému prospěchu, udělejte si z toho zvyk – nejen jednorázovou událost.

* Na konci každého dne, než půjdete spát, si projděte události onoho dne. Jakékoli události nebo okamžiky, které neodpovídají tomu, co jste chtěli, si znovu přehrajte v mysli tak, jak byste si přáli, aby proběhly.

V.

Tajemství jako klíč k penězům

* Abyste přitáhli do života peníze, zaměřte se na hojnost a bohatství. Je ne možné přivést do života víc peněz, pokud se zaměřujete na jejich nedostatek.

* Je užitečné použít představivost a předstírat, že již máte peníze, po kterých toužíte. Předstírejte, že jste bohatí a zlepšíte své pocity ohledně peněz. Jakmile se vaše pocity zlepší, začne peněz do vašeho života proudit víc.

* Cítit se šťastný je nejrychlejší způsob, jak si do života přilákat peníze.

* Dívejte se záměrně na vše, co se vám líbí, a říkejte si: „Mohu si to dovolit. Mohu si to koupit!“ Změníte své myšlení a začněte se v záležitostech peněz cítit lépe.

* Dávejte peníze, abyste jich do svého života přivedli víc. Když budete štědří a budete mít dobrý pocit z toho, že se o peníze rozdělíte, říkáte tím zároveň: „Mám jich hodně“.

* Vizualizujte si, že vám poštou chodí šeky a poukázky.

* Váhovou misku s myšlenkami nakloňte k bohatství a představujte si ho.

VI.

Tajemství jako klíč k mezilidským vztahům

* Když chcete navázat vztah, přesvědčte se, že vaše myšlenky, slova, činy a okolnosti nejsou v rozporu s vašimi tužbami.

* Vašim úkolem jste vy. Dokud nejprve nenaplníte sami sebe, nemůžete nikomu nic dát.

* Jednejte se sebou samými s láskou a respektem a přitáhnete lidi, kteří lásku a respekt projeví vám.

* Když sebe vnímáte negativně, blokujete lásku a místo toho přitahujete víc lidí a situací, ze kterých se neustále budete vnímat negativně.

* Zaměřte se na vlastnosti, které na sobě obdivujete a zákon přitažlivosti vám na vás ukáže, víc úžasných vlastností.

* Aby vztah fungoval, zaměřte se na to, co na jiné osobě oceňujete a nesoustřeďte se na stížnosti a reptání. Když se zaměříte na kladné stránky, víc jich tak získáte.

VII.

Tajemství jako klíč ke zdraví

* Placebo efekt je příkladem přitažlivosti v akci. Když pacient upřímně věří, že tabletka je lék, dosáhne toho, čemu věří a vyléčí se.

* Zaměření na dokonalé zdraví je něco, co může uvnitř sebe dělat všichni, navzdory tomu, co se může dít venku.

* Smích přitahuje radost, uvolňuje negativitu a vede k zázračným uzdravením.

* Chorobu nebo nemoc v těle drží myšlenka, sledování nemoci a pozornost, kterou jí věnujeme. Pokud se necítíte právě nejlíp, nemluvme o tom – pokud nechcete, aby se nemoc zhoršila. Když nasloucháte lidem, jak mluví o nemocech, které je trápí, dodáváte jejich nemocem energii. Místo toho stočte hovor na pozitivní věci a snažte se dotyčnou osobu vnímat jako zdravou.

* Víru ve stárnutí máme jen v mysli. Osvoboďte tedy své vědomí od veškerých takových myšlenek. Zaměřte se na zdraví a věčné mládí.

* Neposlouchejte všeobecné „pravdy“ o nemocech a stárnutí. Negativní informace vám neposlouží.

VIII.

Tajemství jako klíč ke světu

* Čemu se vzpíráte, to přitahujete, neboť se na to svými emocemi silně zaměřujete. Abyste něco změnili, vstupte do svého nitra a myšlenkami a pocity vysílejte nový signál.

* Světu nemůžete pomoci tím, že se zaměříte na vše negativní. Jakmile se zaměříte na negativní události světa, nejenže k nim ještě další přidáte, ale také přivedete víc negativních věcí do svého života.

* Místo soustředění na problémy světa, věnujte svou pozornost a energii důvěře, lásce, hojnosti, vzdělání a míru.

* Dobro nikdy nevyčerpáme, neboť pro každého je ho víc než dost. Život má být bohatý!

* Skrze myšlenky a pocity máte schopnost proniknout do neomezené nabídky a zrealizovat ji.

* Chvalte a žehnejte všemu na světě. Odstraníte tak negativitu a disharmonii a dostanete se na nejvyšší frekvenci.

IX.

Tajemství jako klíč k sobě samotnému

* Všechno je energie. Vy jste energetickým magnetem, a tak vše, po čem toužíte, elektricky nabíjíte a přitahujete k sobě a zároveň energicky nabíjíte sebe a přitahujete sebe ke všemu, co chcete.

* Jste duchovní bytostí. Jste energie a energie nemůže být stvořena, ani zničena, jen mění formu. Proto je tu vaše čistá podstata odjakživa a bude tu navždy.

* Vesmír vzniká z myšlenky. Jsme tvůrci nejen vlastního osudu, ale i vesmíru.

* Je vám k dispozici nekonečná nabídka myšlenek. Veškeré vědění, všechny objevy a vynálezy existují v univerzální mysli jako možnosti, které čekají na to, až je lidská mysl získá.

* Všichni jsme spojeni a všichni jsme jedno.

* Zbavte se těžkostí minulosti, nedejte na kulturní kódy a společenské mínění. Jedině vy jediní, můžete tvořit život, jaký si zasloužíte.

* Zkratkou k naplnění vašich tužeb, je vidět své touhy, jako absolutní skutečnost.

* Vaše síla je ve vašich myšlenkách, proto si jí buďte vědomi. Jinými slovy: „Nezapomeňte si pamatovat.“

X.

Tajemství jako klíč k životu

* Musíte zaplnit tabuli života vším, po čem toužíte.

* Musíte se jen cítit dobře teď hned.

* Čím víc budete používat sílu, kterou máte uvnitř, tím víc síly skrze sebe získáváte.

* Čas využít vlastní velikost nastal právě teď.

* Nacházíme se uprostřed slavné éry. Jakmile se zbavíme limitujících myšlenek, zakusíme opravdovou vznešenost lidství – v každé oblasti tvorby.

Dělejte to, co máte rádi. Pokud nevíte, co vám přináší radost, položte si otázku: „Co je mou radostí?“ Jakmile se odevzdáte radosti, přitáhnete obrovské množství radostných věcí, protože radost vyzařujete.

* Teď, když jste poznali tajemství, je na vás, co uděláte. Cokoli si vyberete, je správné. Veškerá síla je vaše.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This