0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Střídání partnerů ničí psychické i fyzické zdraví mužů a žen! Hypersexuální porucha! A nemoci z ní !

Nemoce ze střídání partnerek –

Deprese

Tunelové vize – Vidění tunelu nastává, když člověk ztratí vizuální ostrost v periferních zorných polích, při zachování zrakové ostrosti v centrálních oblastech. Vidění může být považováno za zúžené a soustředěné v centrální oblasti, jako když je někdo uvnitř tunelu. Tunelové vidění může být způsobeno jakýmkoliv poškozením zrakového nervu, sítnice oka nebo oblastí mozku zodpovědných za zpracování vizuálního vstupu. Ztráta periferního vidění může být příznakem některých stavů, které způsobují celkovou ztrátu zraku. Glaukom je běžnou příčinou skutečného vidění tunelu.

Hypersexuální porucha je závislost, kdy oběť nemá kontrolu nad svými sexuálními touhami. Stejně jako alkoholik touží po pití, sexuální závislost touží po sexu. Tito lidé obvykle nepociťují žádnou formu spojení se svým partnerem a po skončení aktu se cítí osamělí.

Optická Neuritida –

Optická neuritida je zánět zrakového nervu, který spojuje oko s mozkem. Oči  nekontrolovatelně mrkají nebo se protáčejí….

 • Drogy / toxiny
 • Hypertenzní retinopatie
 • tunel myšlení je zvláštní jev, který ovlivňuje schopnost vnímat podněty našeho prostředí. Je poměrně časté, že když jsme ve stavu, který je charakterizován psychofyziologickým stresem, věnujeme pozornost výhradně tomu, co souvisí s úkolem, hrozbou nebo hlavním zájmem, který se nás týká.. Začneme třeba nenávidět druhého aniž by nám cokoliv udělal.Pozornost je široká psychologická funkce a jako takové změny, které ji ovlivňují, mohou vyvolat velmi odlišné jevy. Například, když se podíváme na pozornost jako schopnost vybrat podnět a zaměřit na něj kognitivní zdroje, můžeme identifikovat poruchy této funkce u schizofrenie nebo v manických epizodách..Byly také popsány změny týkající se pozornosti jako koncentrace (např. duševní nepřítomnost a dočasná lakuna), neboť dohled (který má u generalizované úzkostné poruchy charakter „hypervigilance“), jako očekávání (relevantní aspekt v psychóze) a jako fyziologická aktivace spojená se zkušeností stres..Fenomén vidění tunelů je součástí této poslední oblasti analýzy pozorných procesů. Jedná se však o nejednoznačný koncept, který nebyl používán pouze v oblasti psychologie, ale byl také zmiňován o vidění tunelů v lékařském kontextu, zejména v oblasti oftalmologie..
  • Nespavost a nervozita
  • Související článek: „Psychologie barev: význam a kuriozity barev.“

   Z čeho se skládá tunelové vidění??

   Z hlediska kognitivní psychologie je vidění tunelů změna pozornosti, ke které dochází v situacích intenzivního stresu, zejména tehdy, když je pociťován pocit ohrožení. To však vždy neodpovídá skutečnosti, ale někteří jedinci jsou náchylnější k vidění v tunelu než ostatní.

   Konkrétně bylo navrženo, že introvert mají větší tendenci než extroverze k vidění v tunelu, pokud rozumíme těmto dvěma konstruktům, jak jsou definovány Eysenckem: jako projevy základní úrovně aktivace mozkové kůry. Proto jsou introverty náchylnější k tomuto jevu, protože mají vyšší úroveň obecné úzkosti.

   Vidění tunelů je také méně časté u dětí a starších osob než u lidí středního věku; toto je také kvůli rozdílům v kortikální aktivaci. Na druhou stranu, jak je logické, zkušeností ze situací, které jsou objektivně ohrožující pro určitou osobu zvyšují pravděpodobnost vidění tunelu.

   Ve všeobecném lékařském kontextu se pojem „vidění tunelu“ obvykle používá pro označení ztráty kapacity periferního vidění, jako je tomu u glaukomu. Lidé s touto poruchou mohou jasně vidět pouze centrální část svého zorného pole; z toho vychází vnímání s přibližným tvarem tunelu.Nicméně, v psychologii pozornosti termín má více abstraktní charakter; Mnozí odborníci zahrnují nejen zrakové poruchy způsobené stresem v něm, ale zúžení pozornosti, ke které by mělo být, může stejně ovlivnit i jiné smysly. Všimněte si ucha, téměř stejně důležité jako pohled na člověka.

   Příčiny tohoto jevu

   Vize tunelu chápaná jako fenomén pozornosti je to díky specifické hypervigilance, to znamená selektivní pozornosti podněty, které jsou spojeny s potenciálním ohrožením bezpečnosti nebo přežití. To usnadňuje, že se věnujeme podnětům, které považujeme za relevantní, ale snižuje schopnost vnímat ostatní faktory situace..

   Kortikální aktivace závisí do značné míry na uvolnění stresových hormonů do krevního oběhu, z nichž nejdůležitější jsou kortikosteroidy. K tomu dochází výrazněji, čím větší je vnímání stresu osoby, tím intenzivnější je fyzická a duševní aktivita, kterou vykonávají, a čím náročnější jsou požadavky situace..

   Mnohé kognitivní modely pozornosti se zaměřují na to, že naše zdroje pozornosti jsou omezené, takže naše vnímání můžeme soustředit pouze na jeden nebo na další podněty rozdělením těchto kapacit různými způsoby. V tomto smyslu je důležité si to pamatovat různé typy pozornosti: selektivní, zaměřená, rozdělená …

   Když dojde k vidění tunelů, náš pohled, a často i zbytek smyslů, se zaměřuje pouze na podněty, které spojujeme s tím, co nás nejvíce znepokojuje. To znamená, že naše pravděpodobnost adekvátního vnímání zbytku podnětů je omezena velmi výrazným způsobem, což snižuje kvalitu našeho chování..

  • To vysvětluje mužské chování neschopnost domluvy,arogance,útěk od zodpovědnosti,srabácké chování,neschopnost čelit problémům,lhaní. Jeden den vás milují a druhý nenávidí. Protože se nejsou schopni držet jednoho partnera po nájezdu více partnerek začnou kolabovat, nezvládat situaci a utíkat. Tak máte tu čest s mentálem a ztrácíte čas.Nevidí tkz. věci tak jako je vidí normální myslící člověk.

  Trauma

Tato je porucha, se postupem času zhoršuje! Tito lidé jsou bipolární! S proutníkem to nemá nic společného je to nemoc.

Narůstající stres ze lhaní

Ztráta optimismu a nápadů

Rychlé stárnutí

Padání vlasů řas a obočí

Zničená, zjizvená a utahaná kůže v obličeji

Vrásky hluboké

Mizerné zuby

Špatná chůze a onemocnění orgánů

Smrt v brzkém věku kolikrát náhodná a rychlá

Na začátku se to zdá být neškodné. Nejděsivější na tom však je, že to může vést k znásilňování. Závislí na sexu tedy neubližují jen sobě, ale i ostatním, kteří jej obklopují. Sexuální poruchy nejsou jen neobvyklým pohlavním stykem. Jsou skutečnou poruchou, která má své vlastní příčiny a která vyžaduje léčbu. Proto je velmi důležité znát všechny příznaky, abychom mohli pomoci těm, kdo jimi trpí. Každopádně existuje několik známek, které ukazují, že člověk může trpět hypersexuální poruchou.

.1.

Přílišná masturbace kdekoliv a kdykoliv, zakládání si profilů na online seznamkách,kontaktování služeb eskortu,trávení času na online sex webech,neustálé navazování nových partnerství za účelem dalšího sexu.Chatování přes sms zprávy.

.2.

Jejich život se točí kolem sexu. Všichni tito lidé přemýšlejí o tom, kdy budou mít další sex. Cokoli řeknou nebo udělají, souvisí se sexem. Sex se nakonec stal jejich životem. Pokud si všimnete, že někdo má tyto problémy, pak jsou s největší pravděpodobností závislí na sexu.

.3.

Využívání online sex servisů, sledování porna,neustálé vyhledávání nových žen vás musí upozornit že se jedná o člověka se sexuální poruchou!

.4.

Jsou nevěřící. Závislí na sexu se neomezují pouze na sex pouze se svými manželkami a milenkami. Obvykle mají sklon k mimomanželským poměrům nebo k více než jednomu sexuálnímu partnerovi, a pokud to bude pokračovat, najímají prostitutky, aby uspokojily své sexuální potřeby.

.5.

Zůstávají emocionálně odděleni od svých sexuálních partnerů. Chtějí jen sex. Nemají rádi emocionální vztahy se svými sexuálními partnery. Jakmile je akt hotový, už se o ně nestarají.

.6.

Často se oddávají parafiliím. Parafilie zahrnují aktivity, jako jsou: masochismus, voyeurismus nebo pedofilie. Všechny jsou známkou toho, že daná osoba trpí hypersexuální poruchou. Nebo se z nich stávají homosexuálovéprotože jim opačné pohlaví už nestačí.

.7.

Jsou posedlí sexuálními partnery, s nimiž nikdy nemohou mít sex. Všichni nás přitahuje něco, o čem víme, že je pro nás těžké sehnat. Ale když se z toho stane posedlost, pak to není tak krásné. Lidé závislí na sexu začnou pronásledovat lidi, o kterých vědí, že s nimi nikdy nebudou, a špehují je. Někdy se situace stává ještě vážnější, když tito narkomani skutečně sexuálně napadnou tyto lidi, což je pro obě strany velmi nebezpečné.

.8.

Zapojují se do sexuálního chování, které je v rozporu s jejich morálními hodnotami. Mezi tato sexuální chování patří parafilie, mimomanželské poměry nebo sex s cizími lidmi. To je velký indikátor toho, že tato osoba může být závislá na sexu. To je více šokující pro lidi, kteří dodržují velmi silné rodinné hodnoty nebo jsou velmi nábožní (oddaní muslimové, křesťané nebo katolíci). Jdou proti své morálce a přesvědčení, jen aby naplnili své sexuální touhy a fantazie, i když vědí, že to, co dělají, je naprosto špatné.

.9.

Toto chování se nedá zastavit ať by se snažily jakkoliv. Moc dobře vědí že co dělají není normální. Potřebují pomoc sami toho nejsou schopni  je to deviace.Nejsou schopní svého partnera milovat.

.10.

Dokáží to perfektně skrývat ,ale časem jsou stejně odhaleni svými partnery.

Pokud někdo, koho znáte, vykazuje jeden nebo více z těchto znaků, je pravděpodobné, že trpí hypersexuální poruchou. Okamžitě byste měli zavolat terapeuta a nechat mu schůzku. Závislí na sexu si musí všimnout, protože o takových tématech není vždy snadné mluvit. Sexuální závislost může být léčena, a pokud vše půjde správně, může člověk začít normální a zdravý život velmi brzy. Cesta k uzdravení nikdy není snadná, ale díky podpoře a dobrému léčebnému plánu bude všechno lepší. Bude to těžké, ale nakonec naprosto hodné.

Pokud si myslíte, že můžete každý víkend změnit své partnery, způsobujete si tím vážné poškození, protože  vaše mysl má paměť, vaše tělo má mnohem silnější paměť. -Tělo má velmi silný smysl pro paměť. Tělo se vstřebá a udrží si ho. Možná zapomenete na Himaláje, tělo nezapomene na Himaláje. – fyzická intimita rozvíjí hluboký smysl pro paměť a příliš mnoho takových vzpomínek vede k určité míře zmatku a určité míře utrpení. -Lidé, kteří jsou velmi uvolnění svým fyzickým tělem, nikdy se nemohou úplně smát, ani úplně plakat. Protože matoucí vzpomínky ve fyzickém těle za jeden život vytvoří mnoho takových dojmů. – jak silná je vaše potřeba?

Prostituce českých mužů (ohřívačů párků) ani nechápe co způsobují sami sobě a lidem okolo nich!

https://www.youtube.com/watch?v=EDcOM3XgHkU

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This