0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Správné Poznání!

Správné poznání

Voda v řece nepřetržitě teče dál a dál, a její místo zaujímá nová voda, avšak kdykoliv se podíváme na řeku, domníváme se, že je to tatáž voda, kterou jsme viděli předtím. Tímto způsobem, jako den přichází a odchází, se mění i bez ustání svět. Staré věci jsou ničeny a jsou nahrazovány novými věcmi, avšak my máme pocit, že jsou to tytéž věci, které jsem viděli již dříve. Je to proto, že o tom nikdy „nepřemýslíme“. Pokaždé když vidíme svět, vidíme jej jako by se zjevoval na určitém místě v čase, ale připadá nám stejný jako byl předtím. Pouze správným uvažováním poznáte, že svět je vyjádřením Brahman, nebo-li, že vše co je viděno, je iluzí (Maja). Existovat jako představa z masa a krve (tělo), a být spojován s někým jako jeho nebo její otec, syn, matka atd. je skutečně troufalé, poněvadž to všechno jsou jen mylné koncepty. Bohužel, nikdo se nestydí za to, uplatňovat nárok na takovéto tělo, které je pouze plné nečistot.

Vytvoření iluze sebou přináší nekonečné utrpení, a její zničení přináší nevyslovitelnou radost. Iluze napomáhá světu v trvání, jelikož zastírá Já. Jak může být zničena? Právě tak jako člověk, který je tlustý a velký si může být jistý, že zemře dříve, tak je to i s iluzí. Ačkoliv je iluze ohromná, je snadno zničena „správným náhledem“. Protože je to pouze nesprávné myšlení, které ji stvořilo.

„Správné poznání“ pomáhá člověku brát na vědomí a přemýslet o tom, co skutečně existuje. Jestliže se díváte se správným poznáním, neuvidíte svět vůbec. V okamžiku, kdy jste vyzbrojeni správným poznáním, budete svědky toho, že svět je zničen. Za pomoci správného poznání je iluze ukončena a je dosaženo Já. Stejným způsobem jako palivo umožňuje ohni prudce hořet, „nesprávné myšlení“ způsobuje vznik iluze. Opakování manter, rituálů atd. slouží pouze k tomu, aby podporovalo iluzi. Sebeklam nemůže být zničen bez „správného náhledu“. Neexistuje žádný prostředek, který může dokázat neskutečnost snu. Stává se nepravdivým až když se probudíte. Pouze skrze správné poznání, a poté pochopení, může být iluze zničena. Všechny ostatní metody jsou k ničemu. Právě tak jako falešná představa, která vidí v provazu hada, je odstraněna správným pohledem, tak je i iluzorní svět zničen pochopením.

Radost a smutek v tomto světě ve skutečnosti nezávisí na hmotných věcech, jsou závislé na myšlení člověka. Všechny věci jsou nepřetržitě vystaveny nesčetným změnám, a proto jsou neskutečné, zatímco to, co je skutečné, se nikdy nemění a nepodléhá zničení. Skutečnost není ovlivněna minulostí, přítomností ani budoucností, zatímco iluze může být zničena myšlenkou (pozn. negací všeho) a tím je dokázána její neskutečnost.

Brahma je zjevné a očividné. Září navěky. Je věčné. Je nekonečné. Není to jako s iluzí, poněvadž „správné poznání“ může iluzi odstranit a ve stejném okamžiku odhalit Brahma. Iluze není skutečná, nicméně se jeví jako existující, a proto se jí člověk zdráhá úplně vzdát. Její povaha je jakoby snová a nemůže být snadno popsána slovy.

V řeči používáme slova, abychom si řekli, zda-li věc „je“ nebo „není“, říkajíc, že něco je „pravda“ nebo „není pravda“. Ale co můžeme říct o iluzi? Iluze je tím, co tu nebylo od počátku, co nikdy nezačalo, a co je neskutečné. Přesto je zakoušena podobně jako přelud. V tomto světě, nemůže objekt současně existovat i neexistovat, nebo jinými slovy, nemůže být zároveň skutečným i neskutečným. Skutečnost nemůže být nikdy současně neskutečností, přesto je iluze podivně jedinečná, poněvadž nemůže být ani skutečností ani nemůže být úplně odmítnuta jako neskutečnost, i když povahou je neskutečná. Je nepopsatelná, ačkoliv vy ji také ani popisovat nemusíte. Její povaha je jako sen. V momentě, kdy řeknete, že sen je neskutečný, sen zmizí. Přesto přese všechno se stále objevuje.

přeložil Rosťa Balner

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This