S Genovými klíči vstupujeme do světa slov. Slova sama jsou jednoduše ukazatelé a kódy, které nás zvou ke vstupu do stavu, který leží až za slovy. Všechna slova rezonují uvnitř dutin našeho těla. Nesou frekvence dovnitř naší bytosti i ven. Například vezmeme-li slovo konflikt a necháme jej rozeznít v tichosti své mysli, vytvoří elektromagnetický impuls, který je slyšet po celém těle. Když si pak představíme pocit, který v nás takové slovo spouští, vyšleme do všech koutů svého těla ještě silnější signál. Mějme na paměti, že naše DNA je tak neuvěřitelně citlivá, že vše slyší a příslušně reaguje.

Spektrum vědomí je tabulka obsahující specifické slovní kódy vztahující se ke každému ze šedesáti čtyř genových klíčů. Každý genový klíč zahrnuje spektrum vědomí, jež je rozděleno na tři úrovně frekvenčních pásem, nazvané stíndar a siddhi.

Spektrum vědomí je váš osobní genetický programovací jazyk. Je to jakási neuro-lingvistická abeceda, což znamená, že užití těchto slov a jejich významů ve vašem životě bude deprogramovat a nově programovat vaše geny zdravými vysokofrekvenčními elektromagnetickými signály. Cílem Genových klíčů je nejprve deprogramovat vaši DNA od všech nízkofrekvenčních vzorců zvaných stíny a následně přeprogramovat vaše buňky vyššími frekvenčními vzorci vašeho génia zvanými dary a siddhi.

Seznam klíčových slov pro 64 genových klíčů!

Spektrum vědomí