0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Sloužit u nohou Mistra!

Paramátman můžete realizovat, jen pokud je oddanost bez jakékoliv touhy. Když je oddaný se mnou spojen, nestará se o nějaké síly. Získá čistě jen můj stav. Vnitřní blaženost je možná pouze, je-li služba Guruovi bez sobeckého záměru. Ten, kdo věnoval své tělo pouze oddanosti k Bohu, a kdo je oddán Guruovi, nemá potřebu duchovních sil. Jediný způsob dosažení svobody je „bezžádostivost“. To je jediná cesta ke skutečné svobodě. Nesmí zde být ani špetka sobeckosti, nebo nějaké touhy získat cokoliv. Aspirant musí být zcela bez žádostí. Stejně jako muž nemá touhu nosit ženské šaty, oddaný nemá žádosti a díky tomu dosahuje stavu  ………..

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Ten, kdo se soustředí v oddanosti bez jakéhokoliv očekávání, nevnímá či nevidí nic, kromě Boha. Je spojen se Skutečností a získá všechny duchovní síly. Ten, kdo nic neočekává, kdo je sjednocen s Pánem, a u koho došlo k rozlomení spárů touhy, nepřikládá těmto silám žádnou hodnotu. Ve světě je pět elementů a Já (Átman). Tato šestice spolu s nevědomou individualitou tvoří dohromady sedm prvků. Individualita je dvojí. Jednou je to individualita (džíva) a jindy Bůh (Šiva). Ten, kdo lpí na pocitu „moje“, stává se individualitou. Když si někdo myslí „Vše jsem Já a Já prostupuji vším“, stává se Bohem. Individualita je předmětem vývoje. Džíva (individualita) byl zprvu velmi malý atom. Ve vodě na špičce korálu se nachází tisíce živočišných organismů.

Džíva je natolik drobný, a i přesto dokáže dorůst do velkého těla, a to kvůli svým touhám. Lev je mocnější než slon, ale člověk je nejmocnější, přesto má více strachu. Člověk se bojí všech dalších stvoření, a právě důsledkem strachu se zmenšil, co se fyzické velikosti týče. Kdyby neměl žádný strach, byl by obrovský, ale vzhledem k nevědomosti kvalitativně upadá, a dokonce umírá.

Jestliže se stanete zajedno se světem prostřednictvím pochopení, že celý svět jste vy sami, stáváte se Paramátman. Jinak, i kdybyste byli sám Pán Šiva, stáváte se otrokem. Dostane-li se vám poučení od Gurua a stanete-li se moudrými, přeměníte se z otroka v nekonečnost. Veškerá iluze je kvůli ztotožnění se s tělem. Zahoďte koncept, že jste fyzické tělo. Tímto způsobem se stanete nekoneční a můžete být vládcem času a smrti. Když je strach ze všech stvoření překonán, nazývá se to Poznání. Strach je tu do té doby, dokud zůstáváte malí a tělesně omezení. Jakkoliv dlouhý bude váš život, nezapomeňte, že i Brahma a Šiva jsou předurčeni k zániku. Zemřou za mnoho a mnoho let, lidské bytosti umřou po kratší době. Bohové jsou také smrtelní. Člověk se přestane bát poté, kdy přijme učení Satgurua. Tělo je vytvořené z pěti elementů. Já je životní energie, je nesmrtelná, nezničitelná, a nemá žádné zrození či počátek.

Když se Já dívá na život skrze oči nevědomosti, stane se individualitou, a trpí zrozením a smrtí. Ale pokud se On dívá očima, které vše vidí s poznáním a moudrostí, automaticky se z individuality stane Paramátman v těle, aniž by musel procházet zrozeními a smrtí. Zjistěte, jak se díváte, když nahlížíte na druhé. Jestliže se díváte spolu s božskou podstatou, uvidíte Boha. Pokud se však díváte jako lidská bytost, uvidíte lidskou bytost. Jestliže se díváte s konceptem „přízraku“, spatříte přízrak. Měli byste pozorně sledovat svůj způsob nahlížení na věci. To, jak spí ryba ve vodě, lze poznat jen, když se stanete rybou. Pravdu světa poznáte, jen když se sami stanete „Ochráncem“ (Višnu). Je to individualita, která je vytvořena z elementů. Tato individualita, která je zformována z pěti elementů, by se měla stát Bohem, Šivou, tím, že dosáhne stavu Šivy. Podobně, když poznáte podstatu Višnua, sami se stanete Višnuem. Živelné vidí jen živel. Boha spatří jen Bůh.

Osoba může vidět jen podle druhu zrození, které na sebe bere. Zřekněte se pomíjivého přízemního konceptu, že jste individualita, a pak pomocí konceptu, kdy sebe berete jako Boha, se stanete Bohem. Podle druhu své oddanosti získáváte potřebný užitek. Pokud jste oddáni světskému životu, stanete se pozemskými jedinci. Jestliže věnujete svou oddanost Šivovi, stanete se Šivou. Snažíte-li se soustředit, iluze se vám v tom snaží co nejvíce zabránit a chce vás strhnout dolů nabízením duchovních sil, které se rovnají rozpínání světského života. Špinavá věc se již nestane špinavou tím, že se dostane do kontaktu s něčím špinavým, protože je sama špinavá. To, co má vyšší kvalitu, ať je to cokoliv, se může stát nečistým, ale jak se to, co je samo nečisté, stane čistým?

Bůh říká: „Individuality neznají štěstí, které je se mnou, a jsou odlákáni duchovními silami.“ Pokud je někdo závislý na masité potravě, tak i když přestane jíst maso na čtyři dny, touha tu je stále, a po uplynutí této doby začne znovu s tímto zvykem. Peníze, vydělané obchodováním ve světě, jsou pro duchovní dosažení k ničemu. Hodnota není jedna a ta samá, je odlišná. Hodnota duchovního dosažení je větší. Je nutné to vyměnit. Ten, kdo začne praktikovat duchovní život s ambicemi, Sebe-poznání nedosáhne. Ten, kdo se soustředí na Já bez jakéhokoliv očekávání, získá Poznání velmi snadno. Jak můžete spatřit svou tvář v zrcadle, stojíte-li před ním zády? Svou tvář spatříte pouze, když se přímo díváte do zrcadla. Jak můžete získat stav Paramátman, je-li vaše pozornost odvedena silami?

Nestaňte se světcem za účelem získat cokoliv ve světě. Buďte světcem čistě pro stav světce. Paramátman můžete realizovat, jen pokud je oddanost bez jakékoliv touhy. Když je oddaný se mnou spojen, nestará se o nějaké síly. Získá čistě jen můj stav. Vnitřní blaženost je možná pouze, je-li služba Guruovi bez sobeckého záměru. Ten, kdo věnoval své tělo pouze oddanosti k Bohu, a kdo je oddán Guruovi, nemá potřebu duchovních sil. Jediný způsob dosažení svobody je „bezžádostivost“. To je jediná cesta ke skutečné svobodě. Nesmí zde být ani špetka sobeckosti, nebo nějaké touhy získat cokoliv. Aspirant musí být zcela bez žádostí. Stejně jako muž nemá touhu nosit ženské šaty, oddaný nemá žádosti a díky tomu dosahuje stavu Paramátman.

Ráno, 11. 12. 1934 svět je iluze

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This