0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Skutečná identita Ježíše Krista – obrátí váš svět vzhůru nohama

Narodil ses vzhůru nohama Snění je past, která po spuštění obrátí svou kořist vzhůru nohama. (Psychické zajetí ďáblem)

Bible říká: „A služebník Páně se nesmí namáhat; ale buď něžný ke všem lidem, schopný se učit, trpělivý, V mírnosti poučování těch, kteří se staví proti sobě; dá-li jim Bůh snad pokání, aby uznali pravdu; A aby se vymanili z léčky ďábla, který je podle jeho vůle zajat.“ (2 Timoteovi 2:24-26 KJV Holy Bible)

Musíte si dávat pozor aby jste nepropadli zlatému teleti!

Zde je zábavný fakt –

narodili jste se hlavou dolů – tedy hlavou dolů do smrtelného těla! Hlavou dolů je nejčastější a přirozený způsob porodu. Kdybyste se narodili do tělesného světa hlavou dolů, bylo by tak zvláštní říkat, že abyste se mohli narodit do nesmrtelného světa, musíte se znovu narodit, znovu obráceni vzhůru nohama (tedy být otočeni pravou stranou nahoru)? Musíte se znovu narodit!

Pokud jste byli svrženi z nebe jako anděl Nejvyššího do tělesného těla – jak se znovu narodíte a uniknete z léčky, která vás obrátila vzhůru nohama? Musíte se znovu otočit (180º) a být otočen pravou stranou nahoru!

Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? může podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se? Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejíti do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo; a co se narodilo z Ducha, je duch. (Jan 3:5-6 KJV Holy Bible)

 Co se narodilo z těla, je tělo; a co se narodilo z Ducha, je duch. (Jan 3:5-6 KJV Holy Bible) Jednou jste se narodili z vody do těla (vzhůru nohama).

Nyní se musíte znovu narodit z Ducha (obráceného pravou stranou nahoru). Pravý Ježíš Kristus obrátí váš svět vzhůru nohama.

Je jen jedna cesta, pravda a život. To je ono.

Záhada všech záhad – Proč byl svatý Petr ukřižován (vzhůru nohama) a Kristus (pravou stranou nahoru)? Vyřešeno: Klíče ke Království nebeskému!

Všichni jsme se reinkarnovali na zem, abychom zaplatili hřích nejen za naše chování, ale i za chování naší rodové linie. Celosvětový systém nás staví všechny proti sobě i v rodinách, neznalost duchovních věcí končí tragicky, nejsme tady na zájezdu a ani se tady jak říká Dušek nemáme ubavit k smrti. Proto bylo napsané desatero!


Kniha  …… Reinkarnovaný – M.J. Roseová

Smrt, která přišla před šestnácti stoletími, si vybírá svou daň ještě dnes… Dramatický detektivní příběh. Fotograf Josh Ryder zažívá děsivé vize, ve kterých je pohanským knězem Juliem žijícím před šestnácti stoletími v Římě.


Jsme zde proto, abychom se vrátili znovu žít, nahoru – ale nejdříve si musíme postavit svou duši svými emocemi, a učit se z příčin a následků našeho chování jeden k druhému, mít city a empatii. Chovat se k ostatním bez soudícího systému. Náš fyzický svět je jenom škola pokuď to nepochopíme, jdeme znovu do embria, máme na to 15 někdy 17 životů, když neobstojíme jde naše duše na recyklaci!

Všechny lidské nemoci, jsou jenom následky vašeho chování, za které platíte ( protože jste nebyli postaveni před fyzický soud), máme tedy soud božský,duchovní ) a tam nás vidí všechny …… např. ti co sviní celý život mají problém s nohama, nemůžou chodit, špatnou kůži plnou pupínků,žaludeční vředy, psychické problémy – ( ztráta duše a kompletní změna osobnosti k horšímu, totální úpadek – viz. Iveta Bartošová, ) nadváha, problém s dýcháním – astma, rakovina).

Prostituce a Smilstvo – kvůli kterému byly všechny pohromy světa – např. potopa kterou přežil jenom Noe a jeho nejbližší rodina  – bylo jich 8.

Prostituce se dá rozpoznat – u žen špatné zuby, zvrásčitělý obličej, vypadají staře dříve než jsou. Psychické hysterické výkyvy.

U mužů – vyplešatěním, rakovinou, mentální opožděností a nedospělostí, nádory na mozku – opakují neustále dokola ty samé vzorce chování, špatně komunikují, spíš vůbec a lžou. V jakémkoliv věku. Končí s rakovinou mozku nebo jiným duševním onemocněním, vyčerpáním, neschopností udržet si práci, rychlou podivuhodnou náhodnou smrtí.

Děsivé skutečnosti, které nám jsou zatajovány a naše nevzdělanost, díky špatnému duchovnímu vedení, nedůvěra vládnoucích v církevní vzdělávání. Nás může z ničeho nic srazit úplně na dno, ať jsme sebejistí jak chceme.

Původce většiny nemocí je jen neporozumění kosmickému a duchovnímu řádu, tkzv. rovnováze mezi dobrem a zlem, mezi dáváním a braním v jakékoliv sféře!

Vezměte si třeba ta neúcta k lidské práci, denodenním okrádáním kdekoliv a pak se stane že začneme padat jeden za druhým – zadržené emoce způsobují nepravidelnost čakrových kol v těle, špatné proudění a otáčení v protisměru hodinových ručiček,(normální chod je po směru hod.ručiček) způsobuje pomalý chod krve , pocení, únavu, totální vyčerpání, z toho vzniká deprese, a věčný strach o cokoliv – třeba co bude zítra, budu mít práci, vdá se mi dcera atd. Tímto si ukládáme myšlenky do podvědomí a jednou nám bouchne hlava a zkolabuje tělo. Jen se podívejte na depresivní a nudnou televizi, samá vražda, bitky, lži, korupce, hádky,lži a podvody, prostituce, a tohle vše se nám ukládá v podvědomí jako prach na knihovně. Zákonitě, přijde den kdy toho má tělo dost a začne se bránit. Každý ale nemá sílu spadnout a vstát. Pak tu máme démonické energie ty vám pomůžou k naprosté destrukci už takto oslabené fyzické tělo, pomalu ale jiště vám odvedou hlavu do cyklického a psychického pekla – Máte jen jedinou možnost obrátit loď vědomostma a sebevzděláváním pokuď nechcete předčasně skončit mrtvý.

Je historicky dokázáno že čím méně věřící panovník a národ tím větší destrukce, zlo a spoušť.

  • nedostatek jídla
  • žádná úroda
  • nemoce,strach,vykořisťování člověka člověkem
  • výkyvy počasí
  • smilstvo
  • Spomalený vývoj ve všem – ve vědě, v lidech, nápadech, ekonomiky
  • neschopnost čelit problémům,
  • více umírání než porodnosti
  • Ale když má národ věřící vládu, tím vede i lid v dané zemi i na celé planetě a všemu se daří protože se energie investuje dobře.

  • Uvést lidi do totálního smutku a deprese je účelové. Aby se lidi motaly furt dokola, moc práce a málo odpočinku způsobuje trvalý a nezvratný stres a oslabení organismu, neschopnosti logického uvažování, neschopnost rozlišování na základě zahlcením každodeními starostmi.

Naprosto šokující informace je že i náš osobní život leveluje – posouvá se do různých životních etap, od našeho narození jsme napojeni na duchovní svět až do 33 let nás nechají být a potom začnou sčítat vše co jste kdy komu udělali zlého, komu jste přebrali manžela, koho jste okradly, obelhaly, podvedly a vše co jste kdy řekli za nadávku nebo si pomysleli zlého – potom začnete splácet!!! – Přestane se vám dařit, začnete ztrácet blízké, nebudete mít dobrou práci všechno vám půjde jako zadřené kolo, z toho začnete propadat depresím. Budete muset vyvíjet daleko víc energie než ti co žijí poctivě a čistě.

V druhé polovině života by jste se měli začít vzdělávat o duchovním světě ale díky bariérám a zesměšňováním systémem se tak u většiny z lidí nestane, tím se stáváte potreavou démonů kteří vás dostanou k sebevraždě nebo utápěním se v depresích či alkoholu.

Váš věk 33,42,47,60 let – Je startovací hranice o počátku vzdělání se v duchovních vědách máte na výběr – budhismus, hinduismus,křesťanství atd. Pak budete mít šanci uvidět to co třeba já a kompletně se vám promění nejen myšlení ale i život a zase všechno bude krásně plynout jako za mlada! Díky bohu!

Toto je bohužel lidstvu tajeno a dlouho bylo!

Sadhguru vysvětluje význam 33, 42/47, 60 let ve vašem životě! Pokud se na tyto průlomy připravujete, stane se něco fenomenálního |

V současné době má česká republika 150 základních církevních škol protože jak se ukazuje státní školy jsou k ničemu. Vše co vás naučily je za rok zastaralé a jak vidíte naše společnost nic nového spoustu let nevymyslela. Tímto byl zabržděn pokrok Orientu a afriky, špatným vedením, agresí, válkama proto je na světě bída a hlad.

Co totiž svět vyzařuje to přijímá ————– to samé je u jedince, člověka —- vysíláš zlo, ubližuješ, pomlouváš, přebíráš manžela nebude se ti dařit nic – budeš žít s někým s kým nejsi šťastný a bude z tebe živej robotickej zombie a je vás dost na ulici.

Snažím se vám pomoct nemůžu vám pomoc všem ale můžu vás zasvětit zdarma!

Rada zní …… přestaňte honit peníze a víc pomáhejte druhým —— co vysíláte to sklízíte jinak je to jako bumerang všechno se vrací a tento svět je jenom kriminál když obstojíte duchovně dostanete se do nového světa. Jinak duchovní otroctví nebo recyklace. Budete prosit boha aby vás vzal na MILOST!

Klíč k nebeskýmu vědění – Který po generace nebyl na zemi znám …..

Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. John 1:2 Totéž bylo na počátku u Boha. John 1:3 Všechny věci byly učiněny skrze něj; a bez něj nevzniklo nic, co bylo stvořeno. John 1:4 V něm byl život; a život byl světlem lidí. John 1:5 A světlo svítí ve tmě; a temnota to nepochopila. Word G3056 log’-os Od G3004; něco řekl (včetně myšlenky); implikovaně téma (předmět diskursu), také uvažování (mentální schopnost) nebo motiv; rozšířením výpočet; konkrétně (s článkem v Janovi) Božský výraz (to jest Kristus): – účet, příčina, komunikace, X týkající se, doktrína, sláva, X co dělat, záměr, záležitost, ústa, kázání, otázka, důvod, + počítat, odstranit, říct (-ing), ukázat, X řečník, řeč, mluvit, věc, + žádná z těchto věcí mnou nepohne, zprávy, pojednání, promluva, slovo, dílo. Jan 1:14 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a my jsme viděli jeho slávu, slávu jako jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy. Slovo = Ježíš Kristus. Logos = Slovo. Jan 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Ježíš Kristus = pravda. Pravda = 100% pravda. Ježíš řekl farizeům: Lukáš 11:52 Běda vám, zákoníci! nebo klíč vědění jste vzali; sami jste nevešli, a těm, kteříž vcházeli, jste překáželi.

(farizejové jsou nevěřící)

Matouš 16:15 Řekl jim: „Za koho mě vy považujete?“ Matouš 16:16 Šimon Petr G4074 odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ Matouš 16:17 Ježíš mu odpověděl: „Požehnaný jsi, Šimone Barjono, neboť tobě to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.“ Matouš 16:18 Říkám také tobě: Ty jsi Petr, a na této skále G4073 postavím svou církev; a brány pekelné ji nepřemohou. Matouš 16:19 Tobě dám klíče království nebeského, a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i v nebi. PeterG4074 pet’-ros Zřejmě primární slovo; (kus) horniny (větší než G3037); jako jméno, Petrus, apoštol: – Petr, skála. Porovnejte G2786. rockG4073 pet’-ra Ženský stejný jako G4074; a (masa) skály (doslova nebo přeneseně): – skála. Ježíš je rockG4073pet‘-ra a Peter je G4074 pet‘-ros. Společně budou skálou, na které je církev založena. Jan 21:18 Amen, amen, pravím ti: Když jsi byl mladý, opásal ses a chodil jsi, kam jsi chtěl, ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě opásá a ponese. ty, kam bys nechtěl. John 21:19 To mluvil, znamenaje, jakou smrtí má oslavit Boha. A když to řekl, řekl jemu: Pojď za mnou.

Petr byl ukřižován hlavou dolů. Jeho smrt by oslavila Boha.Petr 2:1 Odhoďte tedy všechnu zlobu a všechnu lstivost, přetvářky, závist a všechny zlé řeči,2 jako novorozené děti toužte po upřímném mléce slova, abyste jím rostli: 1Petr 2:3 Pokud ano okusíte toho Pána je laskavý. 1Petr 2:4 Jemuž příchod jako k živému kameni G3037 sice od lidí nepřípustný, ale Bohem vyvolený a vzácný, stoneG3037 lee’-thosG3037 Zřejmě primární slovo; kámen (doslova nebo přeneseně): – (mlýnský, klopýtací-) kámen. Tak se také stáváme kamenem úrazu pro ty, kteří klopýtají o slovo. 1Petr 2:5 Také vy jako živé kameny budujete (duchovní dům, G3624) svaté kněžství, abyste přinášeli duchovní oběti, přijatelné Bohu skrze Ježíše Krista. dům, G3624 oy‘-kos=,G3624 Nejisté spřízněnosti; obydlí (více či méně rozsáhlé, doslova nebo přeneseně); implikovaně rodina (více či méně příbuzná, doslova nebo přeneseně): – domov, dům (-hold), chrám. 1Petr 2:6 Proto je také obsaženo v Písmu: Hle, ležím v (SionG4622= Vítězná církev.) hlavním úhelném kameni, vyvoleném, vzácném: a kdo v něho věří, nebude zahanben. zmatený = zahanben. 1Petr 2:7 vám tedy, kteří věříte, že je drahocenný, ale těm, kteří jsou neposlušní, kámen, který stavitelé nepovolili, se stal hlavou rohu,

Petr 2:8 A kámen (uražení, G4348 = urážka, klopýtnutí (-blok,[-kámen]). a kámen (uražení,, G4625 = past hůl ohnutý stromek. to je léčka věc) to uráží.) i těm, kteří klopýtnou na slově, jsouce neposlušní: kam také byli ustanoveni

Vzpomeňte si, jak v Bibli byly děti, které uctívaly Hospodina (Izraelité), zotročeny Egypťany. Není tomu jinak ani v této moderní době, žijeme v duchovním Egyptě. Oblékli jsme se do nahoty a odnesli do zajetí do Babylóna. Jsme andělé nebes, kteří byli vyhoštěni do systému otroků z tělesného hostitele.

(Další informace: Hadí rasa zotročila Boží děti zde v duchovním Egyptě!)

1Petr 2:9 Vy jste však pokolení vyvolené, královské kněžstvo, národ svatý, lid zvláštní; abyste zvěstovali chválu toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla: 1Petr 2:10 Což v minulosti nebyl lid, ale nyní je lid Boží, který nezískal milosrdenství, ale nyní dostali milost. G4625=past hůl ohnutý stromek. to je past!

Lék obrátí svou kořist vzhůru nohama.) To znamená, že ti, kdo klopýtají o slovo, neznají Ježíše Krista. Jak můžete znát Ježíše, když nerozumíte paradigmatu vzhůru nohama = typický příklad nebo vzor něčeho, protože sám Ježíš je léčkou, která převrací bezbožné vzhůru nohama. Lukáš 21:35 Jako „lék“ to totiž dopadne na všechny, kdo přebývají na tváři celé země. Lukáš 21:36 Bděte tedy a neustále se modlete, abyste byli hodni uniknout všemu tomu, co se má stát, a postavit se před Syna člověka. (Žalmy 146:9 Hospodin ochraňuje cizince, zbavuje sirotka a vdovy, ale cestu „zlých“ obrací (naruby). To je pozitivní důkaz, že lidé, kteří jsou věřícími lidmi jako farizeové, skrývají pravdu. Běda vám, farizeové, klíč schováte, KLÍČ VLOŽÍTE DO ZÁMKU a KLÍČ otočíte VRATEM DOLŮ. (Petr byl obrácen hlavou dolů) ve tvaru kříže. Ježíš byl na kříži pravou stranou nahoru. Matouš 23:13 Ale běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! nebo zavíráte království nebeské před lidmi, neboť sami do sebe nevcházíte, ani těm, kdo vcházejí, nedovolíte vejít. Matouš 23:14 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! neboť požíráte domy vdov a pro přetvářku se dlouho modlíte; proto přijmete větší zatracení. 1Petr 2:8 Kámen klopýtnutí a skála = Petra (pohoršení, past hůl ohnutý stromek, to je léčka) i těm, kteří klopýtnou o slovo = Logos, jsou neposlušní: k čemuž také byli jmenovaný. to znamená, že nerozumí, protože Ježíš je Logos, on je slovo BOŽÍ, on je Pravda. Je kamenem úrazu, skálou urážky, hlavním úhelným kamenem a léčkou. Když Ježíš přijde, podívej se, co se stane.

Izajáš 24:1 Hle, Hospodin vyprázdní zemi, zpustoší ji, převrátí ji vzhůru nohama a rozptýlí její obyvatele. (Ti, kteří si myslí, že znají Boha, ale neznají Království a nemají klíče od království, ti, kteří klopýtají o slovo/logos, když Ježíš přijde, řeknou: Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7:22 Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, neprorokovali jsme ve tvém jménu? a ve jménu tvém vymítáte démony? a ve jménu tvém učinil mnoho divných skutků? Matouš 7:23 A tehdy jim vyznám: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Matouš 7:24 Proto každého, kdo slyší tato moje (výroky G3056 logos ) a činí je, přirovnám ho k moudrému muži, který postavil svůj dům na skále:=pet‘-ra. urážku pro ty, kteří nechtějí vědět nebo kteří nepřijmou pravdu. Proto se v něm píše: 1Petr 2:8 A kámen úrazu a skála pohoršení těm, kdo klopýtnou na slově, jsou neposlušní, k čemuž byli také ustanoveni. Slovo urážka je past, past a ohnutý stromek, který způsobí jejich pád, podle Strongovy shody. To je důvod, proč když vyfotíme pannu a otočíme ji vzhůru nohama, stane se z ní mrtvá ovce. Vzpomeňte si, když Ježíš řekl Šimonovi Bajonasovi, aby pásl mé ovce. Proč mu neříkal Petr, říkal mu Petr, když Ježíš řekl, že ti budu říkat „Petra, znamená kus skály“ a na této skále postavím svou církev. Proč ho tedy po Kristově vzkříšení, když mluvil s Petrem, nazval Šimonem, synem Barjonášovým?

Jan 21:15 Když tedy povečeřeli, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: Šimone, synu Jonášův, miluješ mě víc než tito? Řekl jemu: Ano, Pane; ty víš, že tě miluji. Řekl jemu: Pas beránky mé. (Zde je obrázek Nefertiti pravou stranou nahoru a hlavou dolů. Je to mrtvá ovce s vyplazeným jazykem z hieroglyfu Achnatona a Nefertiti. Jan 21:16 Znovu mu řekl: Šimone, synu Jonášův, miluješ mě? Řekl jemu: Ano, Pane; ty víš, že tě miluji. Řekl mu: Pas mé ovce. Proč ho Ježíš nazval Šimonem, synem Bar jonaše? Vraťme se a podívejme se, co Ježíš řekl. Matouš 16:1 Přišli i farizeové se saducey a pokoušející ho žádali, aby jim ukázal znamení z nebe. Matouš 16:3 A ráno bude dnes špatné počasí, protože nebe je červené a chmurné. Ó pokrytci, můžete rozeznat tvář nebe; ale nemůžete rozeznat znamení časů? Matouš 16:4 Pokolení zlé a cizoložné hledá znamení; a nebude jí dáno znamení, leč znamení proroka Jonáše. ((((Jonáš byl 3 dny v břiše velryby a Ježíš byl 3 dny v břiše země, takže poté, co Ježíš třetího dne vstal z mrtvých, naplnil Jonášovo znamení. ))) Tak proč nazývá Petra Šimonem synem Jonášovým? Řekl to třikrát, takže znamení Jonáše, moderní znamení Jonáše pro tuto generaci je, víte, že všechno bylo obráceno vzhůru nohama. Proto řekl Petrovi, že jeho smrt oslaví Boha, že Petr byl ukřižován hlavou dolů. Toto je generace, která by obdržela rozbalený svitek, naše generace, protože když rozbalíte svitek, který má logos = slovo, rozbalíte ho současně nahoru a dolů. To je důvod, proč, když znáte pravého Ježíše, dává vám oči, abyste viděli království nebeské, abyste viděli svět, který vám byl přetažen přes oči. Isaiah 29:15 15 Běda těm, kteříž hluboce skrývají radu svou před Hospodinem, a skutky jejich jsou ve tmě, a říkají: Kdo nás vidí? a kdo nás zná? Izajáš 29:16 Vaše převrácení věcí naruby bude jistě považováno za hrnčířskou hlínu, neboť dílo o tom, kdo to udělal, řekne: Neučinil mě? Nebo snad ta věc o tom, kdo ji vytvořil, řekne: Nerozuměl?

Petr a jeho ukřižování vzhůru nohama se stane moderním znamením Jonáše, protože tato informace nevyšla až do této doby. Ježíš nakonec řekl, že všechny věci, které jsou tajné, budou zveřejněny. Ježíš zavolal Petra, Šimona, syna Jonášova, třikrát, aby ti z nás, kteří víme, byli schopni poznat, že byl Petr ukřižován hlavou dolů, a že toto paradigma, paradigma vzhůru nohama, bude odhaleno ve správný čas a že věděli bychom v našich srdcích, že Ježíš přichází, a že my jsme generace, která uvidí Ježíšův návrat. Nic z toho, co zde bylo zobrazeno, nebrání tomu, co se chystáte číst. Věřím, že to plně podporuje to, co jsme četli v písmech. Není však vůbec nutné zastávat se čehokoli, co jste již přesvědčili a bylo potvrzeno samotným Božím slovem. Petr je moderní znamení Jonáše; Ježíš je past, která převrací svět vzhůru nohama. Nyní si přečtěme ze Skutků Petrových.

Skutky Petrovy jsou jedním z prvních apokryfních Skutků apoštolů. Většina textu se dochovala pouze v latinském překladu Vercelliho rukopisu pod názvem Actus Petri cum Simone. Je pozoruhodné především popisem zázračného zápasu mezi svatým Petrem a Šimonem Mágem a jako první záznam tradice, že svatý Petr byl ukřižován hlavou dolů. Z „Apokryfního Nového zákona“ Toto bylo z Bible vynecháno, pokud by to bylo začleněno do Bible, věřím, že mnozí by pochopili pravdu. XXXVII. A když přistoupil a postavil se ke kříži, začal říkat: Ó jméno kříže, ty skryté tajemství! Ó milosti nevýslovná, která se vyslovuje ve jménu kříže! Ó přirozenosti člověka, to nemůže být odděleno od Boha! Ó lásko (přátelství) nevýslovné a neoddělitelné, které nelze projevit nečistými rty! Chytím tě teď, já, který jsem na konci svého porodu (nebo mého příchodu sem). Prohlásím tě, jaký jsi: Nebudu mlčet o tajemství kříže, který byl odedávna zavřený a skrytý před mou duší. Nechť kříž není pro vás, kteří doufáte v Krista, v to, co se zjevuje, neboť je to jiná věc, jiná než ta, která se zjevuje, totiž toto utrpení, které je podle Kristova. A nyní především, protože vy, kteří slyšíte, jste schopni to slyšet o mně, že jsem v poslední a poslední hodině mého života, poslouchejte: Oddělte své duše od všeho, co je smyslové, od všeho, co se objeví, a ve skutečnosti neexistuje. Zaslep tyto své oči, zavři tyto své uši, odlož své skutky, které jsou vidět; a poznáte to, co se týká Krista, a celé tajemství vašeho spasení. Ale teď je čas, abys to udělal, Petře

dej své tělo těm, kteří ho berou.

Přijměte to tedy vy, komu patří. Prosím vás, popravčí, ukřižujte mě takto, hlavou dolů a ne jinak; a důvod, proč tomu tak je, povím těm, kteří slyší. (Petr tedy říká, že jsem na konci svého života, a zde přichází tajemství, které je skryté.) Také říká, abyste se oddělili od všeho toho, co je z těla Galatským 5:16 Toto říkám: Choďte v Duchu, a nenaplníte žádost těla. Galatským 5:17 Tělo si žádá proti Duchu a Duch proti tělu.

XXVIII. A když ho pověsili způsobem, který si přál, začal znovu říkat: Muži, kterým patří slyšet, poslouchejte, co vám prozradím v tuto zvláštní dobu, když zde budu viset. Naučte se tajemství veškeré přírody a počátku všech věcí, co to bylo. Neboť první člověk, jehož rasu nosím ve svém vzhledu (nebo z rasy, jejíž podobu mám), padl (byl nese) hlavou dolů a ukázal způsob zrození, jaký dosud nebyl: mrtvý, bez pohybu. On pak, když byl strhnut dolů – který také svrhl svůj první stav na zem – ustanovil celé toto uspořádání všech věcí, byl zavěšen na obraz stvoření (Gk. povolání), v němž učinil věci pravé ruky levou ruku a levou ruku v pravou ruku a proměnil všechny znaky jejich přirozenosti, takže považoval věci, které nebyly spravedlivé za spravedlivé, a ty, které byly v pravdě zlé, za dobré. O tom, co praví Pán v tajemství: Neučiníte-li věci pravé ruky jako levice a levici jako pravé, a ty, které jsou nahoře, jako ty dole, a ty, které jsou vzadu, jako ti, kteří jsou dříve, nebudete znáti království. Petr jim tedy říká, aby poslouchali Slyšet. Bible říká:

Matouš 13:9 Kdo má uši k slyšení, slyš. Matouš 13:11 On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, ale jim to dáno není.“ Matouš 13:16 Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Matouš 13:17 Vpravdě vám pravím, že mnozí proroci a spravedliví chtěli vidět věci, které vy vidíte, a neviděli. a slyšet to, co slyšíte, a neslyšeli jste. Matouš 13:11 On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, ale jim to dáno není.“

Dobře, odpovězme na tuto otázku, zda se Adam a Eva narodili na tento svět, odpověď zní ne, nebyli. Byli to stvořené bytosti; Bůh stvořil Adama a vdechl do něj dech života a Adam se stal živou duší a pak stvořil Evu z Adamova bočního žebra. Nenarodili se tedy do tohoto světa, prvním narozením, které se odehrálo podle písem, byl Kain. Kain zavraždil svého bratra Able. Ježíš v Bibli říká, že Kain byl dítětem ďábla. Ježíš také řekl, že satan byl od počátku vrah. Jan 8:44 Vy jste ze svého otce ďábla a žádosti svého otce budete činit. Byl vrahem od počátku a nezůstal v pravdě, protože v něm pravda není. Petr říká, naučte se tajemství veškeré přírody a počátek všech věcí, co to bylo. Neboť první člověk, jehož rasu nosím ve svém vzhledu (nebo rasy, jejíž podobu nosím), padl (byl zrozen) hlavou dolů. Slovo spadl hned po něm. Všichni jsme byli neseni hlavou dolů do tohoto světa, všichni jsme neseni Boží nepřátelé, neseni v hříchu a formováni v nepravosti.

Římanům 5:10 Jestliže jsme, když jsme byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše, když jsme byli smířeni, budeme spaseni jeho životem. Bible prohlašuje, že když jste ještě byli mými nepřáteli, zachránil jsem vás. Jsme adoptováni do Boží rodiny. Býval jsi otrokem prince moci vzduchu. John 3:3 Ježíš odpověděl a řekl jemu: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Petr říká hlavou dolů a ukázal způsob zrození, jaký dosud nebyl: byl totiž mrtvý. Bible prohlašuje povstaň, spící, probuď se z mrtvých. On pak byl strhnut dolů – který také vrhl svůj první stát na zem. KDO to je??? On je Lucifer.

Jude 1:6 A anděly, kteří si nezachovali svůj první majetek, ale opustili svůj příbytek, uchoval ve věčných řetězech pod temnotou k soudu velkého dne. Ustanovil celé toto uspořádání všech věcí, byl zavěšen obrazem stvoření (Gk. povolání), v němž učinil věci pravé ruky v levou ruku a levou ruku v pravou ruku a změnil asi všechny znaky jejich přirozenosti. , takže ty věci, které nebyly spravedlivé, považoval za spravedlivé a ty, které byly ve skutečnosti zlé, za dobré. Izajáš 5:20 Běda těm, kdo nazývají zlo dobrým a dobré zlem; které kladou tmu za světlo a světlo za tmu; to znamená hořké za sladké a sladké za hořké! Když někoho vezmete a ukřižujete ho hlavou dolů, a je to před obrazem Kristova kříže, levá se stává pravou a pravá levicí. Změnil všechny znaky jejich přirozenosti, takže považoval věci, které nebyly spravedlivé, za spravedlivé a ty, které byly ve skutečnosti zlé, za dobré. To je satan, který to udělal. O tom, co praví Pán v tajemství: Neučiníte-li věci pravé ruky jako levice a levici jako pravé, a ty, které jsou nahoře, jako ty dole a ty, které jsou

pozadu jako ti, kteří jsou předtím, nebudete znát království. Vezměte slovo NYLON a otočte jej vzhůru nohama 100% NYLON obráceně je 100% NOLYN. Toto je sdělení dané osobě, která přinesla tuto informaci, slyšela sdělení od Pána Boha, jak si přečetl štítky na vaší košili a obrátil ji vzhůru nohama, 100% NOLYN, Žádné lhaní. To znamená, že sdělení, které obdržel od Pána Boha, je přesně to, co je v Bibli a ve Skutcích Petrových, a je to 100% PRAVDA. Dokud nezjistíte, že svět je vzhůru nohama a že existuje další rasa bytostí, které okupují lidské bytosti jako hostitelské tělo, dokud nebudete vědět, že nebudete mít znalosti o království.

Petr říká Tuto myšlenku jsem vám tedy oznámil; a postava, na které mě nyní vidíte viset, je znázorněním muže, který se poprvé narodil. Vy, moji milovaní, a vy, kteří mě slyšíte a uslyšíte, byste tedy měli přestat se svým dřívějším omylem a vrátit se zpět. Neboť je správné nasednout na Kristův kříž, kdo je to slovo natažené, jediný, o kterém duch říká: Neboť co jiného je Kristus, než slovo, zvuk Boží? Takže slovo je vzpřímeným trámem, na kterém jsem ukřižován. A zvuk je ten, který ho protíná, přirozenost člověka. A hřebík, který drží kříž uprostřed něj, je obrácení a pokání člověka.

XXXIX. Nyní, když jsi mi dal poznat a zjevil tyto věci, ó slovo života, nazývané nyní mnou dřevo (nebo slovo, které jsem nyní nazýval stromem života), děkuji ti, ne těmito rty, které jsou přibity křížem, ani tímto jazykem, kterým se šíří pravda a lež, ani tímto slovem, které vychází prostřednictvím umění, jehož přirozenost je hmotná, ale tímto hlasem ti vzdávám díky, králi, který je vnímán (chápán) v tichu, které není slyšeno otevřeně, které nevychází tělesnými orgány, které se nedostane do uší masa, které není slyšet o porušitelné látce, které neexistuje ve světě, není sesláno na zemi ani napsané v knihách, které jeden vlastní, a ne druhý, ale tímto ti děkuji, Ježíši Kriste, tichem hlasu, kterým tě miluje duch, který je ve mně, mluví k tobě, vidí tebe a prosí tě. Jsi vnímán pouze duchem, jsi mi otcem, ty má matka, ty můj bratr, ty můj přítel, ty můj otrokář, ty můj správce: ty jsi Všecko a Všechno je v tobě, a ty jsi, a není nic jiného kromě tebe. Takový je Kristus. Záhada byla vyřešena lidé. Jediné, co musíte udělat, je obrátit obraz panny vzhůru nohama a je to mrtvá ovce. Nyní na závěr bych chtěl, abyste se také podívali na jedinou odpadlickou formu křesťanství, která ovládla svět. Říká se tomu římskokatolická církev. Když se podíváte na tento obraz baziliky Saint Peters.

Matouš 23:13 Ale běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! neboť zavíráte království nebeské před lidmi; neboť ani nevcházíte do sebe, ani nedovolíte těm, kteří vcházejí, vejít dovnitř. Celá bazilika je obrovská klíčová díra a je černá, složená z černých kamenů, které vypadají jako hadí šupiny, protože nebeské království bylo uzavřeno šupinami hada. Samotný Vatikán je kříž vzhůru nohama, černá klíčová dírka s křížem vzhůru nohama. Bazilika svatého Petra Slovo bazilika znamená královské sídlo baziliška. Bazilišek je legendární plaz, o kterém se říká, že je králem hadů a má schopnost způsobit smrt jediným pohledem. Had je Satan. Toto svědectví bylo 100% potvrzeno Božím slovem. Modlím se, aby každý, kdo to čte, se modlím, abyste to pochopili. Protože písma pro vás budou znamenat buď život, nebo smrt, a pokud nerozumíte Logos = slovu, pak nerozumíte Bohu. Ježíš Kristus je skála pohoršení a Petra léčky, která převrací svět vzhůru nohama. Všechna sláva Bohu za zjevení tohoto amen.

Zdroj: https://beforeitsnews.com/christian-news/2017/03/the-true-jesus-christ-turns-the-world-upside-down-2542639.html

Něco vám ukážu …..

Láska nikdy neselhává….

a když přeházíte slova …… Neselhává (les,hlava,sen,nese,náhle,levá,sen nese,hlásá,sen lhává)

nikdy – kindy(otočeně)

láska – sálá

Takhle je to se vším – jen prohazujte písmena ve jménech hlavně, nikdy nedávejte miminku stejné jméno, někoho z rodiny – opakuje karmu

Ukázka . Pavel …Vap,leva(rod levitů),páv ve jménech kde není možná identifikace – jsou nové duše

Lukáš – luk,ukaš,aš – aš -(jeremiáš)

Taky ve jméně nebo příjmení se objevují symboly egypta Karel – ra obráceně z toho se dovíte kam jste patřili do národa a co jste uctívali

Lenka – Nela,enka (enki)

Leona – leo – lev,ano,el,eol

Jaromír – ŘIm Oraj, Roma,Raj,ora,mír,rim

Radek – ra,eda,dar,kde,ek(enki),adek(amalek),deka

Nebo jiná slova – Visa – Siva,Nova – Avon,Reklama – Amalek

Radio – dar,adio,radi

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This