0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Situace – Covid = zločin z pohledu církve ´= „Dodal jsem, co jsem dostal“ – „Tradidi quod et accepi“

„Dodal jsem, co jsem dostal“ – „Tradidi quod et accepi“

sobota 16. října 2021

Komentář Eleison DCCXLIV – Covid = zločin (2021)

COVID = ZLOČIN

V podstatě se není třeba omlouvat, že se tyto „Komentáře“ tak často vrací k otázce covidu, ke zločinu covidu, protože to vypadá, že se na nějakou dobu stane hlavním bitevním polem ve velké válce o duše lidí mezi Satanem a Bohem. Dr. Reiner Fuellmich je německým právníkem v mezinárodních procesech, který jménem obětí podvodu úspěšně žaluje velké německé korporace jako jsou Volkswagen a Deutsche Bank. Odmítá, že by byl věřící, ale jednoznačně nemá rád podvody, takže když vycítil velký podvod v covidovém nesmyslu, vstoupil se svým týmem do boje. Na základě rozhovorů s více než stovkou jednotlivých zúčastněných politiků a lékařů předložil v červenci tohoto roku obecný přehled závěrů svého týmu v rozhovoru s autory webu Stop World Control. Souhrn těchto závěrů naleznete níže:

Tzv. „pandemie“ covidu je plánovaná zločinná operace, bezprecedentní zločin proti celému lidstvu. Asi 0,000001 % světové populace – skupina zhruba 3 000 superbohatých lidí včetně Davosské skupiny Klause Schwaba – se pokouší získat kontrolu nad zbytkem světa. Bude potřeba druhý norimberský proces k vyšetření všech zločinců nesoucích odpovědnost. Ve skutečnosti začal tým více než tisíce právníků a více než 10 000 lékařských odborníků vedených dr. Fuellmichem právní řízení proti Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světové zdravotnické organizaci (WHO) a Davosské skupině pro zločiny proti humanitě.

Nikdy to nebylo o viru nebo o zdraví. Vždy to bylo o elitách, které lidem berou všechny svobody, aby je učinily zcela závislými, a natolik snižují jejich počet prostřednictvím depopulace, aby usnadnily úplnou nadvládu nad přeživšími. Covid ani není o penězích, protože superbohatí už mají víc, než potřebují. Samozvané politické a korporátní elity však používají peníze jako nástroj k uplácení lidí jako jsou lékaři, nemocniční pracovníci a politici. Prezident Běloruska například řekl, že mu byla nabídnuta takřka miliarda dolarů, když vyhlásí lockdown ve své zemi. Elity také využívají všechny druhy psychologických technik k manipulaci lidí a používají různé hrozby, aby srovnaly každého, kdo jim vzdoruje.

Tzv. „vakcína“ vůbec není vakcínou, protože roky v předstihu tzv. Světová zdravotnická organizace změnila definici „vakcíny“, aby přikryla jejich hrozivou experimentální genovou terapii dneška. Podobně v roce 2009 změnila definici „pandemie“, aby mohla lidi vystrašit panikou z velké nákazy, která ve skutečnosti ničím takovým nebyla.

Covidová „pandemie“ byla vytvořena pomocí dvou lží. Za prvé, PCR testem, který produkuje vysoké procento falešných pozitivních, přesto se všechny lockdowny, nařízení nosit roušky a „očkování“ zakládají na tomto podvodu. A za druhé, „bezpříznakové infekce“, díky nimž prý mohou naprosto zdraví lidé přenášet tuto nemoc a nakazit jí druhé. To mělo všechny přimět, aby se obávali všech ostatních.

Viníkem je globalismus – soukromé globální organizace jako například WHO a WEF (Světové ekonomické fórum) převzaly kontrolu nad celým světem. V roce 2019 dosáhly věci vrcholu krize a mělo dojít ke zhroucení – covid byl taktikou k odvrácení pozornosti. Evropa je hlavním bitevním polem této války. Evropa byla přivedena k bankrotu. Penzijní fondy jsou zcela rozkradené. Proto chtějí elity dostat Evropu pod kontrolu – dříve než lidé zjistí, co se děje. V této válce nebudeme schopni zachránit všechny. Lidé ztratí nejen své živobytí – mnozí ztratí i své životy. Pokud jde o duchovní rovinu, jestliže ztratíme tuto válku, bude to konec člověka.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof

Český zdroj – http://rexcz.blogspot.com/2021/10/komentar-eleison-dccxliv-covid-zlocin.html

 

středa 13. října 2021

Bývalý představený Francouzského distriktu FSSPX  vyzývá k odmítnutí „zločinného“ očkování (2021)

6. října 2021

„Každý z nás musí jednat podle svého svědomí formovaného dle Božího zákona a nepáchat to, co je zlé, i kdyby byl jediným na světě, který zlu odporuje.“

Featured Image

P. Régis de Cacqueray

Bývalý představený Francouzského distriktu Bratrstva sv. Pia X. odsoudil používání vakcín proti covidu, které jsou poskvrněny potraty, a vyzval katolíky, aby seriózně zvážili morální důsledky přijetí očkování a varoval před potenciální přímou spoluprací se zlem.

P. Régis de Cacqueray, bývalý představený Francouzského distriktu FSSPX, nyní kapucínský mnich [v Morgonu], předložil v prohlášení zveřejněném pod titulem Non Possumus ve francouzském katolickém revue Civitas detailní vysvětlení výrobního procesu vakcín proti covidu a vyzval katolíky, aby se zamysleli nad morální přípustností přijetí očkování.

P. Régis de Cacqueray, nyní znamý jako P. Joseph, začal uvedením podrobností týkajících se buněčných linií HEK-293 při výrobě a vývoji mRNA vakcín, které byly získány a použity. Sestavil seznam, počet a závažnost minulých, současných a budoucích hříchů zahrnutých v tomto procesu.

Mezi minulými hříchy, které uvedl, byl samotný potrat, vivisekce na lidech, zbavení pozemského života a blaženého patření [v nebi] u potracených plodů, krádež a přisvojení si orgánů. Pokud jde o současné hříchy, uvedl překupování kradeného zboží a protiprávní využívání lidských buněk, spolupráci na průmyslovém využití lidského těla a vstřikování vakcín obsahujících lidské pozůstatky. A nakonec P. de Cacqueray jako potenciální budoucí hřích zmínil podporu nemravné výroby nových plodových buněčných linií.

Tento kapucín potvrdil, že „běžně nedovolená, vzdálená materiální a nepřímá spolupráce může být někdy legitimní z úměrně závažného důvodu“, ale pokračoval tím, že zpochybnil, zda se to dá vztáhnout na vakcíny proti covidu.

Zdůraznil nutnost prokázání existence úměrného důvodu pro přijetí vakcíny založené na buněčné linii HEK-293 a prokázání toho, že spojení se zlem je skutečně „vzdálené“ a „nepřímé“ v protikladu k „přímému“.

Musíme se sami sebe zeptat, jestli souhlas s přijetím vakcíny, která obsahuje fragmenty DNA, nezakládá materiální, ale přímou spolupráci s oním „nevýslovným“ hříchem, který spočívá v akceptování toho, že se člověk stává „spotřebitelem“ částí lidského těla získaných ze zločinu,“ napsal.

Kněz uvedl pět kritérií při tomto rozhodování:

1) Závažnost hříchů, s nimiž jsme spojeni – buď těch, které byly spáchány, nebo těch, které jsou nadále páchány.

2) Vyhodnocení pohoršení způsobeného akceptováním této vakcíny.

3) Vyhodnocení blízkosti souhlasu s vakcínou s uvedenými hříchy.

4) (a 5) Šance, jak se vyhnout hříchu, jestliže člověk nevstoupí do spojení s ní a více méně striktní povinnost zabránit tomu.

Došel k závěru, že morální spolupráce se zlem při akceptování přijetí mRNA vakcín může být méně vzdálená, než někteří tvrdí a argumentoval, že i kdyby tomu tak nebylo, katolíci by přesto měli mít po vzoru světců odvahu vystupovat proti tomuto zlu.

I když uznal, že „individuální odmítnutí nechat se očkovat nezabrání laboratořím, aby nadále nevyvíjely své nemorální aktivity, v odporu proti nimž se cítíme zcela bezmocní,“ argumentoval také, že „by nás toto poznání nemělo vést ke zvrácenému uvažování, že je zbytečné mu odporovat a raději strpět veškerou újmu, která z něj může vzejít.“

Aby tento bod ještě zdůraznil, napsal, že „každý z nás musí jednat podle svého svědomí formovaného dle Božího zákona a nepáchat to, co je zlé, i kdyby byl jediným na světě, který zlu odporuje … heroický příklad, který to představuje, má ve skutečnosti vynikající příkladný rozsah, jak ukazují dějiny hrdinů a světců.

P. de Cacqueray také katolíkům předal povzbudivé poselství a poukázal na to, že v tomto boji nemusejí být tak bezmocní, jak si myslí, protože odpor proti očkovacím nařízením se ukázal jako velký krok zpět při propagaci zla.

Statečné odmítání už otřásá systémem a pomáhá oslabit Goliáše ohavnosti, který napadá katolický svět.“

I další lidé v Církvi vyjádřili podobné mínění, i když papež František zůstává horlivým podporovatelem vakcín proti covidu-19.

Anglický překlad prohlášení P. de Cacqueraye naleznete zde.

Zdroj: LifeSiteNews

Překlad: D. Grof

 

http://rexcz.blogspot.com/2021/10/byvaly-predstaveny-francouzskeho.html
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This