0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Siddhis

Já obsahuje duchovní síly neboli siddhis (z knihy Vše je iluze)

Já (Átman) přirozeně obsahuje osm velkých duchovních sil neboli siddhis. Dokud je individualita ovládána iluzí, původní přirozenost Já zůstává ukryta. Pokud duchovním silám nedáváte žádnou hodnotu, tyto síly se automaticky stanou vašim pomocníkem, jste-li bez žádostí. Osmidílná podstata Já je v podstatě osminásobnou silou. Perly jsou dány tomu, kdo je nežádá, ovšem pokud se jich dožadujete, pak nedostanete ani ty nezbytné věci. Ten, kdo se oprostil od všech přání, dostane …..

Já obsahuje duchovní síly neboli siddhis

Já (Átman) přirozeně obsahuje osm velkých duchovních sil neboli siddhis. Dokud je individualita ovládána iluzí, původní přirozenost Já zůstává ukryta. Pokud duchovním silám nedáváte žádnou hodnotu, tyto síly se automaticky stanou vašim pomocníkem, jste-li bez žádostí. Osmidílná podstata Já je v podstatě osminásobnou silou. Perly jsou dány tomu, kdo je nežádá, ovšem pokud se jich dožadujete, pak nedostanete ani ty nezbytné věci. Ten, kdo se oprostil od všech přání, dostane všech osm sil. Osm sil je totožných s mou přirozeností. Ten, kdo je se mnou sjednocen, získá tyto síly automaticky.

Existuje šest druhů tužeb neboli energií, kterými jsou touha, zlost, chtivost, pýcha, žárlivost a nenávist. Hlad a žízeň jsou pro tělo zcela přirozené. K tomu, abyste zůstali naživu, bezpodmínečně potřebujete jíst a pít. Štěstí a utrpení jsou potíže mysli. Dostanete-li to, co si přejete, jste šťastní, pokud to nedostanete, je to pro vás utrpení. O čem se mysl domnívá, že je dobré, je dobré, a co vnímá jako nedobré, dobré není. „Já“ je koncept, který je bez polohy a tvaru. Prospěšný koncept je vlastní přesvědčení „Já jsem Šiva, Já jsem Šiva“.

Je zde šest sil neboli siddhis, které souvisí s tělem. Nebýt si vědom hladu či žízně je první síla. Druhou silou je schopnost rozumět významu Védánty, což je pravá schopnost slyšet ve skutečnosti odlehlé či dávné zvuky. Jasnovidnost je třetí síla. Vítězství nad myslí je čtvrtá síla. Schopnost kamkoliv se přemístit je pátá síla. Dovednost osvojit si jakoukoliv formu těla je šestá síla. Dále tu jsou čtyři síly, které souvisejí s myslí. Schopnost vstoupit do těla druhých je sedmá síla. Způsobilost opustit tělo či umřít na základě svého odhodlání je ta samá síla. Schopnost vidět Bohy je osmá síla. Být úspěšný dle své vůle je devátá síla; a síla, která přinutí všechny lidi uposlechnout vaše nařízení, je silou desátou.

Je tu pět menších sil. Znát minulost a budoucnost je první z nich. Nebýt postižen větrem a deštěm je druhá z nich. Vědět, na co druhý člověk myslí, je třetí z nich. Být schopen zastavit vítr a oheň je síla čtvrtá, a vždy si ostatní podmanit, neboli nebýt druhými přemožen, je pátou silou.

Ráno, 26. 11. 1934

Iluze není v minulosti, a není ani v budoucnosti. Je pouze v přítomnosti. Její existence není skutečná. Je to pouze iluze, pomíjivý projev neboli prchavé zdání. Vymažte ji z mysli. Zapomeňte i na samotnou mysl. V iluzi je šest principů, tedy pět elementů a Já, neboli Poznání. Kromě toho tu není nic dalšího. Nebojte se vyvinout snahu přemýšlet o čemkoliv. Říkáte a myslíte na věci, protože o nich byla řeč někdy v minulosti. Kdybyste to nedělali, co dalšího by vám zbývalo k pochopení? Nic. Iluze je podivná. Pokud o každém uvažujete jako o hlupákovi či oslovi, a vidíte ho tak, pak se tak všichni začnou jevit. Jenže oni nejsou ve skutečnosti nic než ………………….

20. Duchovní síly jsou v Já něčím zcela přirozeným (z knihy Vše je iluze)

Všechny „duchovní síly“ neboli siddhis jsou mou vlastní přirozeností. Studium osmi velkých siddhis a studium mého Já je jedno a to samé. I když se osm sil (siddhis) liší, všechny z nich jsou mou vlastní přirozeností, tedy Já. Smysl života je dosažen ve chvíli, když je Já získáno. Poznání a síla je jedno a to samé. Je to má základní vlastnost. Pouze můj oddaný je může získat. Tyto síly nejsou někým jiným dosažitelné. Jednou byla dána lidem v království otázka, taková výzva: „Kdo zatahá krále za vousy?“ Jeden moudrý muž řekl: „Já vám to ukážu.“ Když potom král seděl na trůnu, jeho syn, který mu seděl na klíně, ho zatahal za vousy. Podobně osm sil, jež jsou vlastností Já, jsou dosažitelné mým oddaným.

První silou je síla „vnitřního života“ neboli Anima. Atom neboli Anu je nejmenší základní částicí, kterou není možné dále dělit. Malá smítka prachu, která jsou ve vzduchu, se nazývají Renu. A nejjemnější částice vzduchu se nazývá „Paramanu“. Písmeno v abecedě je utvářeno navazováním na základní písmeno, a z písmen se formují slova, a z nich potom věty. Dokud se „Anu“ nestane „Renu“, řada písmen nebude utvořena (jazyky sanskrt a maráthí mají jinak uspořádanou abecedu, pozn. př.). Svět počal existovat ze životní energie („čajtanja“). Pastevec jednou řekl velmi sečtělému učenci: „Všechny Védy a osmnáct mytologických eposů mám uložené ve své kapse“. To značí, že si uvědomil, že není nic, než nekonečně malý atom, a realizovat to, znamená uvědomit si Anima, neboli „vnitřní život“ Siddhi (Světce). Zakusil, že spočívá v srdci všech bytostí. Byl nejmenší z nejmenších, a Já i toho nejdrobnějšího hmyzu. Já jsem ještě menší než ta nejmenší věc ve světě a nejryzejší ze všeho ryzího. Ten, kdo si to uvědomí, dosáhne Anima siddhis.

Všechna hrubohmotná a jemná těla jsou jako vozy, a je to Bůh Šrí Ráma, který je Já (Átman), jenž řídí vůz. Obraťte se čelem k Němu, a staňte se zajedno s Ním. Jakmile zmizí pocit „já“ a ty“, pak pouze On zůstává. Individualita (džíva) má ve zvyku rozlišovat věci. Bůh (Šiva) preferuje být Jedním Jediným. Jakmile se oddělíte, a děláte v mysli rozdíly, stáváte se přízemními. Jakmile jste sjednoceni, stáváte se nekoneční. Když tu není žádné „já“, není tu svět ani pět elementů, a Pravda je chápána ve smyslu „Vše je jedno, Vše je pouze Já“. Jste-li si jisti tím, že jste Anu, dosáhli jste Anima siddhis. Považte, jak krátkou dobu trvá vnímání chuti, když ochutnáte něco sladkého na jazyku. Je to Já, které si dokonce uvědomuje, v kterých koříncích vlasů dochází ke svědění. Není tu nic, co by Já (Ono) nevědělo. Ono je vnitřním vědomím, jež se nazývá Já neboli „Átman“. Když je člověk zcela přesvědčen o tom, že jeho pravé „Já“ je nejvnitřnějším usedlíkem ve všech bytostech, tak právě to se stane největším dosažením, neboli siddhis (silou). Když si je voják zcela jistý svou odvahou při útoku na nepřítele, přirozeně v boji dokazuje velkou kuráž. Právě pocit „já jsem odvážný“ dělá z člověka statečného bojovníka. Abyste přinutili iluzi zmizet, musíte zapomenout na všechny věci z minulosti. Co je v minulosti, musí být námi zváno stále nazpět, aby nás to následovalo, jinak to zmizí. Břidlicová tabule je deska, na kterou se stále něco píše, a potom se to utře a tabule je opět čistá (neboli se smaže minulost, kdy se zapomene na předchozí chyby).

Iluze není v minulosti, a není ani v budoucnosti. Je pouze v přítomnosti. Její existence není skutečná. Je to pouze iluze, pomíjivý projev neboli prchavé zdání. Vymažte ji z mysli. Zapomeňte i na samotnou mysl. V iluzi je šest principů, tedy pět elementů a Já, neboli Poznání. Kromě toho tu není nic dalšího. Nebojte se vyvinout snahu přemýšlet o čemkoliv. Říkáte a myslíte na věci, protože o nich byla řeč někdy v minulosti. Kdybyste to nedělali, co dalšího by vám zbývalo k pochopení? Nic. Iluze je podivná. Pokud o každém uvažujete jako o hlupákovi či oslovi, a vidíte ho tak, pak se tak všichni začnou jevit. Jenže oni nejsou ve skutečnosti nic než Brahman.

Ráno, 27. 11. 1934

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This