Rodina kodonů je chemický okruh v našem těle složený z jednoho či více kodonů. Existuje celkem jednadvacet rodin kodonů a každá z nich se vztahuje k určité aminokyselině či start/stop kodonu. Rodiny kodonů jsou transgenetické chemické rodiny, které působí ve všech genofondech a přirozeně k sobě navzájem přitahují do párů či skupin určité lidi, z nichž se následně vytvářejí větší komunity. Rodiny kodonů jsou biologickým mechanismem působícím v pozadí toho, co dávné kultury nazývaly „karmou“. Způsob, jakým se mezi sebou spojují, tvoří sjednocené geometrické pole lidstva. V procesu mutace lidské DNA, která se stává nositelkou vyšších frekvencí přicházejících s Velkou změnou, přivede jednadvacet rodin kodonů lidstvo k biologické realizaci jeho pravé podstaty a jednoty.

Souvislost mezi Genovými klíči a genetikou spočívá v tom, že každý ze 64 genových klíčů koresponduje s chemickou rodinou zvanou kodon nacházející se v genetickém kódu. K rozšifrování genetického kódu používají vědci určitá pravidla čtení kódů. Používají se určitá označení – genetický kód je třípísmenový, tj. pořadí tří nukleotidů – triplet kóduje vždy jedinou aminokyselinu. Ze čtyř různých nukleotidů v mRNA se tak může vytvořit 64 různých tripletů neboli kódových slov, kodonů. To je naprosto dostatečný počet ke specifikaci každé z 22 aminokyselin a navíc i k vytvoření signálů, které určí, odkud má genetická informace začít (iniciační kodon) a kde má skončit (terminační kodon).

Název rodiny kodonů, tedy specifického okruhu, který je tvořen skupinou genových klíčů, najdete vždy v hlavičce každého genového klíče.

 • RODINA LIDSTVÍ (GK 10, 17, 21, 25, 38, 51) – kóduje aminokyselinu arginin

 

 • RODINA TAJEMSTVÍ je jádrem RODINY ZKOUŠEK a nekóduje žádnou aminokyselinu (terminační kodon) a je aktivována až po dosažení siddhi 12. GK 12 představuje terminační kodon. Představuje jakousi tečku za větou, tj. v našem případě za syntetizovanou bílkovinou.  Existují tři terminační kodony, které jsou v Genových klíčích reprezentovány GK 12, 33 a 56. Na archetypální úrovni jsou tyto tři terminační kodony, tedy tyto tři Genové klíče, sloučeny do jedné chemické rodiny zvané Rodina Zkoušek. Tato rodina přináší do lidského genu aspekt zkoušek a testů na naší cestě v sebe-poznání. GK 12 a jeho stínové frekvence jsou jádrem Rodiny Zkoušek a představují třetí závěrečnou zkoušku trilogie.

 

 • RODINA ZKOUŠEK (GK 12, 33, 56) – nekódují žádnou aminokyselinu (terminační kodon). Tyto tři genové klíče tvoří okruh, který souvisí s tzv. stop kodonem, tedy chemickým označením s důležitou rolí v rámci celého genetického kódu. Tyto klíče se chovají se jako pečetě, jež uzavírají místa, v nichž nejvíce ztrácíme energii. A to jsou naše lidské smysly (sluch, zrak, hmat, chuť a čich). Když jsou aktivovány tyto geny, lidstvo se začne odpojovat od iluzorního světa založeného na vnímání vnějšími smysly. Na čistě archetypální úrovni tyto tři kodony pokládají scénář samotné evoluci a testují lidstvo na jeho cestě k seberealizaci. Každé lidské probuzení zároveň probouzí i hrdinu v nás, který musí projít určité mytické zkoušky.

 

 • RODINA ZÁZRAKŮ (GK 35) – kóduje aminokyselinu tryptofan. Jako jediný genový klíč v této rodině přináší GK 35 do našeho světa vše, co je zázračné. Těm, kdo si dovolí myslet jako děti, otevírá nekonečnou škálu možností. Pro děti je možné cokoli – je to stav neohraničenosti a nespoutanosti. Abyste aktivovali proud zázraků, je potřeba se nejdříve vyvázat z omezení a přesvědčení, která se usadila ve vaší mysli působením prostředí a lidí kolem vás. Z naší historie známe příběhy o tom, jak se člověk vznesl či dematerializoval před zraky druhých. V Rodině zázraků je možné cokoli. Vyzývá nás, abychom překročili omezení hmoty a uskutečnili zázraky, aby ostatní lidé rozšířili své vědomí a otevřeli své srdce i jiným způsobům žití. Dar 35 je jediným místem v lidské DNA, kde si můžeme vybrat, jak se bude vytvářet realita. Jelikož je bodem nekonečných možností. A jedině když otevřeme svou mysl možnostem, máme na výběr.

 

 • RODINA SVĚTLA (GK 5, 9, 11, 26) – kóduje aminokyselinu threonin. Rodina světla tvoří skupinu čtyř chemických kódů, jejichž základním úkolem je vložit do DNA otisk, podle něhož je určován způsob, jakým naše tělo zachycuje, uchovává a přeměňuje světelné vlnění na energii. Na základě magnetismu naší aury světelné vlnění buď do buněčné struktury našeho těla přitahujeme nebo je limitujeme. Žijeme-li na frekvenci strachu, omezujeme množství světla, které dopadá až k naší DNA. Čím otevřejěnší srdce máme, tím více světla vpouštíme ke své DNA. Pouze od určité úrovně frekvencí je možné probudit jisté kódy. Tento okruh kodonů oslovuje centrální sdělení Genovývh klíčů a to, že my lidé máme schopnost vědomě či nevědomě snižovat a zvyšovat frekvenci světla, které proudí naším tělem, a tím měníme svou realitu prostřednictvím DNA.

 

 • RODINA ALCHYMIE (GK 6, 40, 47, 64) – kóduje aminokyselinu glycin. Rodina alchymie hraje zásadní roli při transformaci lidstva. Každý z těchto klíčů má na starost transmutaci DNA tak, aby v lidském těle nebyla žádná překážka pro vtělení vyšších vibrací. GK 6 boří všechny bariéry ve vztazích, GK 40 vnáší do lidských komunit otevřenost, GK 47 nám umožňuje naprosto přetvořit staré vzorce a GK 64 nás otevírá zbrusu novým možnostem pro jiný způsob života. Tato rodina aktivuje proces čištění karmy, aby se naše vyšší těla mohla projevit v lidské formě. Tento proces nakonec přinese mír na Zemi.

 

 • RODINA HLEDÁNÍ (GK 15, 39, 52, 53, 54, 58) – kóduje aminokyselinu serin. Tento genetický okruh vytváří v lidském genomu velký tlak. Každý z těchto šesti klíčů řídí nějaký aspekt evolučního pohybu. Na úrovni stínu tento tlak používá strach a stres. Na vyšších frekvencích generuje kreativitu a aspiraci, aby nás pozvedl k duchovnímu probuzení. Společně nás těchto šest tlaků nutí hledat odpovědi přinášející úlevu našim touhám. Ve skutečnosti jakékoli hlednání vyvěrá z určitého nepohodlí a nakonec nás vede do našeho nitra. A právě tento obrat dovnitř odemyká obrovský rezervoár vitality, který je nám dostupný, když se dokážeme dostatečně uvolnit. Ve chvíli, kdy nám dojde, že veškeré hledání je vlastně život hledající sám sebe, přestaneme hledat, tlak poleví, životní energie se pročistí a bude z nás více zářit.

 

 • RODINA PROSPERITY (GK 16, 45) – kódují aminokyselinu cystein. Tato rodina je hlavním programem DNA sloužícím ke spuštění prosperity. Vytváří vyšší frekvence generující hojnost napříč celými genofondy. Ukazuje nám, že čím více různorodých zdrojů zapojíme dohromady, tím úspěšnější a efektivnější se stáváme. Právě díky spojení různorodých lidských talentů v rámci skupinové synergie, která má sílu, je všechno možné. A to je tajemstvím společenství – když se dá dohromady genetiské sekupení géniů, tak se může spustit osvobození prosperity napříč celou civilizací.

 

 • RODINA HMOTY (GK 18, 46, 48, 57) – kódují aminokyselinu alanin
 • RODINA BOŽSTVÍ (GK 22, 36, 37, 63) – kódují aminokyselinu prolin
 • RODINA ILUZE (GK 28, 32) – kódují aminokyselinu kyselinu asparganovou

 

 • RODINA NENAVRATITELNOSTI (GK 31, 62) – kódují aminokyselinu tyrosin. Tato rodina se zvláštním názvem odkazuje na evoluční proces, který se odehraje, když vyšší vědomí dosáhne v člověku úrovně krční čakry. Krční centrum je místem, kde dochází k nejvyššímu lidskému zasvěcení. Zde dochází k iniciačnímu přechodu ze čtvrté roviny kauzálního těla do roviny páté, zvané buddhické tělo. Jakmile jednou začnete mluvit pravdu a vyšší involuční proudy začnou používat váš hlas k přenosu jejich pravd a poselství, už není cesty zpět. V této chvíli jste prolomili bariéru z nižších světů do těch vyšších. Je to už navždy. Místo uctívání vyššího se stáváte jeho ztělesněním.

 

 • RODINA OSUDU (GK 34, 43) – kódují aminokyselinu asparagin
 • RODINA POČÁTKU (GK 41) – kódují aminokyselinu metionin (start kodon)
 • RODINA ILUMINÁTŮ (GK 44, 50) – kódují aminokyselinu kyselinu glutamovou
 • RODINA VZDUŠNÉHO VÍRU (GK 49, 55) – kódují aminokyselinu histidin

 

 • RODINA OHNĚ (GK 1, 14) – aminokyselina lysin. Když se rozhoří božský oheň ve vaší DNA, nabýváte zázračné síly. Tato rodina spojuje siddhi Krásy a Hojnosti a jako taková představuje energetický drahokam skrytý v srdci stvoření a zároveň smysl celé existence – a tím je vytvořit něco, co je nekonečné krásné a naplnit to vědomím, že to je nekonečně krásné. Génius je vždy hluboce spojen s něčím novým a svěžím. Když ve vás hoří oheň kreativity, lidé jsou k vám přitahováni, aby se u něj ohřáli a nechali se inspirovat, ale když váš oheň skomírá, zůstáváte bez povšimnutí. Avšak kreativitu neprobudíte vůlí, v takovém případě skončíte u kompromisu se sebou i ostatními. Pro Rodinu ohně platí, že život je buď naprosto angažovaný nebo zkrátka odpočívá. Génius je jiskra, kterou je třeba aktivovat. Největší škodou v našem světě je neustálé programování nízkofrekvenčního kolektivního vědomí, které nutí lidi ke kompromisům a vzdání se svých snů. Jiskra geniality je tu už při narození, a pokud je rozpoznána v raném věku, může dítě prožívat své dětství tak, aby využívalo plameny svého konkrétního génia.

 

 • RODINA VODY (GK 2,8,) – aminokyselins fenylalanin. Rodina vody každého z nás udržuje na cestě, která nevyhnutelně vede k seberealizaci. Jedná se o skupinu klíčů ryze feminní povahy. Rodina vody vytváří se svou opačnou polaritou, Rodinou ohně, nekonečnou genetickou smyčku. Tyto dvě chemické rodiny nás vedou po křivce osudu tak, aby si náš genetický materiál vždy nacházel svůj protějšek. Působí až do hloubky našeho těla, aby i tam zachoval rovnováhu všech opačných sil. Tyto dvě rodiny – Rodina ohně a Rodina vody – tvoří nekonečnou smyčku lásky, jež proniká hluboko do lidského genofondu a pohání každého muže i ženu na cestu lidství.

 

 • RODINA GAII (GK 60, 61, 19) – kódují aminokyselinu isoleucin
 • RODINA SJEDNOCENÍ (GK 59, 4, 7, 29) – kódují aminokyselinu valin
 • RODINA ČIŠTĚNÍ (GK 13, 30) – kódují aminokyselinu glutamin

 

 • RODINA ŽIVOTA A SMRTI (GK 3, 24, 23, 20, 27, 42) – kódují aminokyselinu leucin. Jedná se o skupinu kodonů, která má na starost přivést lidskou bytost do formy a zase zpět. Jejím základem je změna a neustálá mutace života, je to síla tvoření a zániku. Život je ve všech cyklech buněčné mutace naprogramován tak, aby následoval určité archetypální procesy zastoupené těmito šesti genovými klíči. Život je změna a veškerá pravda spočívá ve vědomí přítomného okamžiku. Dalším poslestvím této rodiny je, že chaos této hry si zaslouží úctu a je hoden naší plné důvěry. Hra je vyjádřením génia a génius najde vždycky nové řešení situací, se kterými se setkává.

 

Velmi zajímavý praktický vhled pana Honzy Valenty, který při kontemplaci nad Genovými klíči vytvořil názorné grafické zpracování rodin genových klíčů, můžete shlédnout ZDE.

Zdroj: https://www.genoveklice.cz/genove-klice/rodiny/

Vydání této knihy můžete finančně podpořit zde: https://www.hithit.com/cs/project/489/genove-klice

https://www.youtube.com/watch?v=bUyQHyeRWdM&feature=emb_title