0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Proč jít duchovní cestou a být lepším člověkem!

Počátky na duchovní cestě a co je třeba vědět

než přijdete ke mně anebo k jinému duchovnímu léčiteli na terapii

Tím, že jsi se rozhodla jí duchovní cestou,  jsi se vlastně rozhodla probudit se z „nevědomí“. Rozvzpomenout si na to: kdo jsi, odkud pocházíš, jaký tu máš úkol a kam jdeš. Jinými slovy to mohu říci také tak, že jsi se rozhodla mít se ráda a přijímat sama sebe takovou, jaká jsi, s tím dobrým i s tím špatným (rovnováha polarit lásky a strachu, dobra a zla). Neustále budu zdůrazňovat právě první zákon duchovnosti: Mám se ráda – mám ráda svoje tělo, mysl, duši i Ducha svatého. Protože toto je jediný a všemu nadřazený zákon.

A o zákony duchovnosti – jinak také přirozenosti, tu půjde především. Můj úkol je naučit tě těmto zákonům a předat ti „vědění“, abys vše mohla následně prožít v praxi svého každodenního života, a toto vědění spojila s vlastní zkušeností, čímž vznikne „uvědomění si sebe sama, toho kdo jsi“ a také „celistvost“.  To znamená, že „vědění + prožitek = uvědomění si sebe sama – anebo „akt sebeurčení“.

Tím, že budeš poznávat sama sebe, budeš si zvyšovat uvědomění a hlavně i svoje vibrace – energie, a to až do trvalých hodnot. V současné době je nemáš v ustálených hodnotách, proto jsi v nevědomí – neznáš sama sebe, nevíš, kdo jsi? Nevíš (nevědění), proč jsi taková, jaká jsi? Nevíš, proč jsi tam kde jsi? Nevíš proč si s tím, kým jsi? Nevíš, proč se ti děje to, co se ti zrovna děje? Na tyto otázky budeš pomalu dostávat svoje odpovědi.

Postupně, jak budeš dostávat svoje odpovědi půjdeš po duchovní cestě výš a výš, jak v poznání sebe sama, tak na energetické vibrační úrovni. Budeš i objevovat energetické zákonitosti života a učit se dávat si do rovnováhy svoje energie jinu a jangu – ženského a mužského principu. Potom budeš hledat i harmonii mezi Božskou částí a lidskou částí  tvého „Já“. Ty máš svobodnou volbu tvoření, ty můžeš změnit vše, co chceš, změnou svého myšlení a životního stylu. V žádném případě neexistuje, že si s tebou život dělá to, co chce, že existuje nějaký náhodný osud – všechno, co prožíváš, co jsi, co máš, jsi si ty naprosto sám/a a svobodně zvolil/a. Je to zákonitost přirozenosti – kdy ty jsi sama Stvořitelk/a svého bytí a života (to je vrchol duchovně evolučního vývoje – osvícení) a jedině ty si tvoříš svůj život svými myšlenkami, slovy, které se mění v činy. Pokud ovšem jsi „nevědomý/á“ a spoléháš se jenom na svoje podvědomí, podléháš strachu, odmítáš lásku, a pokud jsi na tento fakt zapomněl/a, potom nemůžeš tuto skutečnost i prožívat, protože ji popíráš, nevěříš a odmítáš ji. Proto je důležitá víra. Věřit znamená důvěřovat duchovním zákonitostem, že naprosto spolehlivě fungují.

Pokud se chceš navrátit domů – k tomuto faktu, že ty jsi sama stvořitel/ka svého života, začneš si rozvzpomínat a přijímat, že jenom ty si vybíráš z velkolepé rozmanitosti nabízených možností a příležitostí toho: kdo jsi, čím jsi, co chceš dělat a co chceš mít…. Každou minutu si sama tvoříš svoje myšlenky, které měníš ve slova a slova v činy…každou chvíli se tvoje myšlenky mění, umírají a nové se rodí…a podle myšlenek se odvíjí celý tvůj další osud – život. Každá změněná myšlenka v přítomnosti, ti mění tvoji budoucnost. Nejvyšší tvořivou mocí a silou bytí a života je tedy „Myšlenka a slovo“.

Podle toho, co si myslíš o tom, kdo jsi – prožíváš realitu této skutečnosti na vlastní kůži. Myslíš-li si, že jsi k ničemu, budeš prožívat negativní realitu, kdy jsi k ničemu. Myslíš-li si, že jsi stvořitel/ka svého života – láska – budeš prožívat realitu, kdy budeš prožívat vše co si sám/a vědomě stvoříš v podobě lásky. Každý tvůj úhel pohledu, každý tvůj náhled na sebe a vše okolo tebe – definuje tebe – a vytváří tvůj názor, který následně prožíváš v každodenní realitě života v konkrétních pocitech, emocích jako svoji pravdu.

    Uvědom si, že každá součást tvého života je krásná, i ty jsi krásná – ty jsi Bohyně stvořitelka – jsi přirozeností, všechno je krásné, neexistuje nic než láska a krása, ale z hlediska nevědomí, v němž se nacházíš, záleží na tom, z jakého hlediska se na sebe a všechno okolo sebe díváš. Tvůj náhled utváří tvůj názor. Pokud budeš na sebe a každou událost ve svém životě pohlížet jako na krásu a lásku, uvidíš sebe a svůj život jako lásku a krásu. Pokud budeš na sebe a každou událost pohlížet z pozice strachu – uvidíš sebe jako strach a okolo sebe strach.

Uvědomění skutečnosti, že ty jsi Stvořitel/ka svého bytí a života je jedním ze základních duchovních poznání, ke kterým máš dojít. Také máš pochopit, že každá myšlenka se ti následně plní – zmaterializovává do tvého života, stává se tvojí vlastní pravdou. Potom záleží na tom, zda-li tě tato pravda povznáší, činí tě šťastnou, přináší radost a spokojenost – lásku – pak je to skutečně Boží pravda – láska. Pakliže ti tato pravda ubližuje a nejen tobě, ale skrze tebe i druhým – pak je to jenom tvoje pravda, kterou jsi si zvolila někdy v průběhu životů nebo tohoto života, za níž stojí strach. Pak je tato pravda nefunkční a je třeba ji změnit. Změna je nástrojem duchovního vývoje, změny myšlení na pozitivní, s tím, že pozitivní myšlení může být v určité situaci negativním, z pohledu rovnováhy. To znamená, že někdy je třeba použít negativní slova a činy, které jsou ve finále pozitivní, jelikož tě chrání před ubližováním, tím, že ti dovoluje stanovovat si svoje hranice a jít dál, výš…vyjádřit tak skutečnost, že se máš rád/a a nenecháš si ubližovat.

Vybral/a jsi si svoje pravdy svobodně, v té konkrétní době to bylo účelné a správné, ale během doby přestaly mít svoji pozitivní hodnotu, jelikož se nehodí do všech situací, chybí rovnováha, chybí  její druhá strana, kterou jsi odmítl/a. A tu budeme hledat a dávat do rovnováhy a vytvářet pravdu novou – funkční – pozitivní a vedoucí k životu.

Neustále se budeme zabývat myšlenkami – úhly pohledu, názory, které ovlivňují tvé bytí a život. Budeme hledat kdo jsi a kdo nejsi, protože tím, že  odmítáš něčím být, je narušena rovnováha a rovněž tvůj duchovní vývoj. Tomu říkám energetické blokády, jakémukoli odporu, nepřijetí, sebekritice, sebenenávisti, odmítání sebe sama jako někoho…čili jedné strany mince, která  nemůže existovat jen s touto jednou stranou, ale má zákonitě strany dvě: rub a líc – lásku a strach, dobro a zlo, pozitivní a negativní, duchovní a materiální, světlo a absenci světla….

    Rozpomenutí si na to, kdo jsi, je duchovní prací na sobě samé/m a má svoje pravidla, bez níž to nejde. Nejdůležitější prací je meditace. Posílám každému meditační balíček, který vysvětlím a při návštěvě u mě budeme si o něm povídat. Je nutné meditovat hodně a pravidelně. To je ale relativní – ze začátku stačí pár minut, potom pomalu přidávat svůj čas k meditaci a kontemplaci. Kontemplace je čas, který máš sama pro sebe, v klidu, kdy rozjímáš o tom, co víš, o životě, bytí, o všem duchovním. Meditace tě vede ke spojení s Bohem – tvým nejvyššímu Já – ke tvému energetickému zdroji, který tě následně až se s ním spojíš, sám povede dál.

Už duchovním pokrokem je najít si pravidelně čas sama pro sebe, tím vyjadřuješ už sebelásku a rozhodnutí, jít dál. Meditací si vytváříš prvotní vztah k sobě samé/mu, který tu byl uzavřen, potlačen. Teprve když utvoříš vztah k sobě samé, vytvoříš – skrze sebe –  krásný a vznešený vztah ke svému partnerovi a všem lidem okolo sebe, včetně dětí. Tím se otevíráš lásce a pravdě, porozumění, pochopení, toleranci, soucítění a odpuštění – duchovním hodnotám. A hlavním důvodem meditace je spojení se svým nejvyšším Já, prostřednictvím  vizí a telepatických přenosů, kdy k tobě začnou proudit informace od tvých andílků, učitelů a také ode mě, i když nebudeme v bezprostředním spojení, ale budeš potřebovat radu či pomoc.

V podstatě to znamená, že se budeš posunovat za svoji mysl a ego a začneš si otevírat dveře k informacím z Vesmíru – z Božího zdroje, nikoli z mysli. Neboť mysl tě neustále dostává dolů do stavů nespokojenosti, neštěstí, potlačování, strachu a nemoci – tedy stavů, kdy si myslím, že ne-mohu, čímž vzniká ne-moc! Ale v duchovnu říkáme, že vše je možné, pokud se očistíme a otevřeme obrovské síle a moci naší svobodné vůle a energiím. Duchovní pokrok jde ovšem velmi pomalu, s tím je třeba počítat a nechvátat, učit se trpělivosti.

Meditace tě bude potom dostávat do bdělého stavu, který je tady důležitý, neboť v každém okamžiku hlídá stav tvého myšlení a okamžitě ti je dává do rovnováhy , harmonie, celistvosti a jednoty Boží a utváří tak nové úhly pohledu, a tím nové názory, které byly potlačené. Rovnováha a přijetí změny myšlení ti otevírá nové obzory vědění o sebeurčení skrze prožitek – „uvědomění si sama sebe skrze sebepoznání“. Každý okamžik svého života si uvědomuj sebe sama/ého – buď bdělá/ý – zjišťuj, kdy se cítíš špatně, zle, nemorálně, neuspokojeně, kritizuješ se atd. a okamžitě zareaguj tím, že jsi si tyto úhly pohledu na sebe sama, svobodně zvolila a nyní je máš změnit – tím, že je přijmeš a dáš do rovnováhy. Používej k tomu formulku z knihy Temná stránka hledačů světla – příklad: Mám se ráda a přijímám tu část sebe sama, která je ustrašená i odvážná…Tím, že změníš svůj úhel pohledu, změníš svůj názor, změní se i tvoje pocity! Ovšem i toto je nutné, aby prošlo vlastní zkušeností, jinak je to jenom prázdné vědění.

Tím dojdeš k dalšímu vědění, že za tvoje pocity jsou zodpovědné tvoje chybné úhly pohledu, názory. Změnou myšlení se změní i pocity – zmizí strach a negativní emoce. Také je nutné vyzvednout důležitost odpuštění, které očišťuje tvoje negativní pocity a energie a budeme se tím zabývat později více. Každopádně v meditačním balíčku je meditace odpuštění, kterou doporučuji dělat pravidelně a odpouštět sobě i druhým.

Dalším nástrojem sebeurčení je modlitba, je na tvojí svobodné volbě jakou si vybereš, ale nemyslím tím ty z Bible. Modlitba by měla být směřována k Bohu, což je tvoje nejvyšší Já a měla by být vděčností za stvoření toho, co si právě tvoříš a je stvořeno tvojí myšlenkou – slovem. Jsou to víceméně pozitivní afirmace, či mantry, kterými si utváříš nový program svého bytí a života. Jde o to, že když ráno vstáváš, tak si přeješ mít krásný den – tak se za to pomodli: „Děkuji ti Bože za krásný, požehnaný, radostný, tvořivý, úspěšný……..atd. den“. Vše si zvol sama a měň si slova dle svého. Dále: „Děkuji ti Bože za tvoje dary, rady, ochranu, bezpečí, zdraví, bohatství, příjemné lidi okolo sebe atd…..“ Vše záleží na tvém osobním výběru, co ty si chceš stvořit do svého života. Vždy je nutné modlit se v přítomném čase. Opět měň slova a přání, dle své svobodné vůle. Nejlépe je modlit se brzy ráno, ale je na tobě jak si to sama nastavíš.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This