0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Pro partnery narcisů aneb jak si zachránit zdraví a nervy!

Co by měl znát partner narcise, jak by se měl chovat, aby vyvázl s minimálními šrámy

Na úvod je nutné si položit otázku, proč jsme se dostali až sem? Proč s ním/ní jsme? Je to o sebereflexi a nějaký důvod to má. Koukl bych se zpět do svého života a pokusil se najít kostlivce, který mě sem přivedl.

Za mě je důvodem nejspíše to, že radši ustoupím, myslím si své a udělam si to následně po svém, místo toho, abych si prosadil svůj názor otevřeně. Případně pro klid ustoupím. V partnerském životě je to vcelku zanedbatelné a nemá to větší dopady (jestli pojedu na nákup autem nebo pěšky, jestli cestou z práce navštívím rodiče, jestli si koupím na benzince kafe, když je to předražené, jestli si vyšetřím čas a uvidím kamaráda 2x v týdnu namísto 1x, … ) – malichernosti? S narcisem zásadní problém.

Kde se narcis bere jste si jistě přečetli, a tak víte už něco málo o zrodu a životě narcise. Je důležité se z toho vymotat, dostat se pryč z toho toxického vztahu. Začít znovu asi nebude úplně nejlehčí, ale nejdřív se z toho musíte dostat. Rada číslo:
1) pokud nemáte děti utečte, blokujte číslo i za cenu, že narcisovy necháte některé své osobní věci. UTEČTE!!! NEZMĚNÍ SE I PŘES VŠECHNY SVÉ SLIBY!!! VÍTE TO, NEZMĚNÍ!!!
2) máte děti, tak si potáhnete celoživotní problém. Čtěte a učte se a hlavně CO NEJVÍC CHRAŇTE DĚTI !!! Snažte se uzavřít dohodu o péči o děti před rozchodem je to zásadní, jelikož se jedná o prostředek, jak vás narcis bude vydírat minimálně psychicky

Na začátku bylo všechno úžasné. Možná jste si dokonce mysleli, že jste našli svou spřízněnou duši, životního partnera. Ale po chvíli to začalo lidově řečeno skřípat. Je to proto, že po několika týdnech, měsících, už ve vás narcista neuvidí žádnou hodnotu. Jakmile si uvědomí, že jste skutečná lidská bytost, a proto máte i vy nějaké ty chyby, snaží se představit, jak vás dále používají. Začnou vás obviňovat z věcí, křičet na vás nebo se s vámi dokonce rozejdou a nechají vás, aby jste se snažili zdokonalit, dle jejich představ a uvědomili si co se stalo, dle jejich neomylného zvráceného scénáře.

Narcis potřebuje, abyste se bránili, vysvětlovali a hádali se, protože pak jste ten, kdo ztratil kontrolu.

Jak zdůrazňuje Shannon Thomas, autor knihy „ Healing from Hidden Abuse “, byly to právě vaše silné stránky, které k vám přilákaly narcisa, jako můru k plameni. Nebyli jste zlomení a zmatení, když vás našli, ale určitě vás přiměli uvěřit, že to byla pravda, když odešli. Když myslíte na někoho ve zneužívajícím vztahu, pravděpodobně si představíte někoho slabého. Může to být konečný výsledek, ale ve skutečnosti to pravděpodobně začalo úplně naopak, byl to silný jedinec.

Všeobecná představa spočívá v tom, že psychologičtí násilníci loví slabé, protože je bude snazší ulovit – k čemuž pravděpodobně došlo díky zobrazování obětí v televizních pořadech a ve filmech. To však často neplatí, protože zranitelný cíl není lákavý. Zneužívající chtějí někoho, komu se již v životě daří, a také někoho, kdo má své emoce pod kontrolou. Thomas říká, že násilník uvidí někoho, kdo není navenek přehnaně emotivní nebo slabý, jako „výzvu“. „Pokud se zaměřují na někoho, kdo není velmi snadno zraněný, pak je jejich výzvou přimět daného jedince k emoci nebo reakci způsobem, který není pro jejich osobnost normální,“ řekla. „To je v mysli toxického člověka obrovská výhra.“

Lidé, kteří psychicky zneužívají své partnery, kolegy, přátele nebo rodinu, jsou často narcističtí a věří, že je každý hodnotově pod nimi.

Pokud čekáte, až se změní narcistický nebo psychopatický psychologický násilník, budete čekat dlouho, říká Thomas. Tyto typy osobnosti nejsou naprogramovány tak, aby si myslely, že jde o problém, protože mají tendenci dívat se na každý vztah jinak, než si všimnou destrukce, kterou po sobě zanechají.

Když jste ve vztahu s narcisem, brzy si uvědomíte, že maličkosti mohou narcisa přivést do stavu úzkosti a strachu ve vztahu, který selhává. Zpoždění na rande, předčasné odchod do práce, potkávání se s přáteli nebo zapomenutí na něco, co si narcista přál mít, lze vykládat, jako úmyslné projevy neúcty vůči narcistovi, alespoň on si to myslí. Narcisté považují partnery za trofeje. Mají také tendenci očekávat, že partneři k nim budou projevovat vysokou míru úcty až zbožňování – i dlouho poté, co by měla pominout raná „fáze zamilovanosti / růžových brýlí“ ve vztahu. Manipulace s partnerem je emoční zneužívání a narcisté se uchylují k docela ošklivému chování, pokud mají pocit, že partnera ztrácejí. Zde jsou tři obranné mechanismy, ke kterým se narcisté uchylují, když se obávají, že jejich vztahy končí.

1) žárlivost – Když se bojí, že partner ztr8cí zájem, mohou vytvořit situace, které ve svých partnerech vytvářejí žárlivost, aby získali ve vztahu moc a kontrolu, a ti narcisté s nejkřehčím egem také vyvolávají žárlivost, aby se pomstili partnerům, testovali vztah, dokázali zabezpečení vztahů a budování jejich vlastní sebeúcty. Budou se výrazně chcichotat u mobilu, s očekáváním vaší otázky co se děje.
2) donutit vás myslet si, že za vše můžete vy – narcisté se také pokusí přimět své partnery, aby se cítili provinile za jakékoli chování, o kterém si narcista myslí, že je známkou neúcty nebo nedostatečné vděčnosti. Narcisté jsou manipulátori, budou vás přesvědčovat, že se musíte cítit špatně, jako partner a měl by jste mít výčitky svědomí za věci, z nichž nemáte důvod cítit se špatně.
3) Výhrůžky rozchodem – Narcisté budou hrozit, že vztah ukončí, pokud partner začne projevovat nezávislost nebo se bude chovat způsobem, který je v rozporu s očekáváním narcisty. Časem pochopí, že to je jediná cesta, pokud jste dost silní a postavíte se jim.

Narcisté mají velké obtíže zvládnout všechny věci a situace, když partner nebo bývalý partner začal vytvářet a prosazovat hranice, protože narcisté si nemohou představit, že by partner mohl existovat i mimo vztah, dokonce bez nich. Narcisté objektivizují lidi a používají lidi k uspokojování svých vlastních potřeb – prostě nerozumí tomu, jak udržovat normální vztahy. Nedokáží pochopit důvody, proč partneři nebo přátelé potřebují prostor a samostatnost, aby se ve vztahu cítili spokojeni. Pokud jste zvyklí podporovat ego narcisty, pokud se snažíte získat pro sebe nějaký prostor, může mít narcista pocit, že se snažíte zbavit části své vlastní identity. Vaše oddanost narcistovým potřebám je měřítkem sebevědomí narcisty v jeho mysli.

Co vám, jako oběti narcismu pomůže ?

Opět připomenu, že se jedná pouze o mé názory. Nejsem vystudovaný odborník v této věci, vycházím pouze ze své vlastní zkušenosti a praxe trvající přes 3 roky. Zkuste si psát deník, pokud vám to nepomůže, aspoň uvidíte vše, co se děje a dělo, člověk se snaží to špatné vytěsňovat, což v běžném životě je dobře.

Bohužel, člověka s poruchou osobnosti nezměníte, jedná se o trvalý, zakořeněný stav. Jistě mohou pomoci psychoterapeuti, psychologové a psychiatři, kteří zmírní projevy a mohou mít onu osobu pod kontrolou. Nedomnívám se však, že bude lehké dostat člověka s poruchou k odborníkovi.

Pokud tam půjde a nebude to intenzivní styk s odborníkem, začne si vykládat pravdu po svém a špatní budete stejně vy, nejspíš zaleží i na terapeutovi. Otázka je, kam se jejich debata ubírá a pokud narcis nemanipuluje i s psychoterapeutem. Jestli opravdu řeší, své a vaše postoje, jak jsou, a nebo svoji pravdu. Má zkušenost – 1x za měsíc je málo, navíc se kolikrát vrací i s bojovnou náladou.

Společná terapie – částečně může pomoci, ale krátkodobě, pro narcise může být rána, že na něj vše vysypete a psychterapeut nedá za pravdu narcisovi – má zkušenost je, že po týdnu maximálně dvou, se začne pravda převracet a pak jste opět špatní. Je vám vysvětleno, to proč jste šli na terapii a jede se ve stejných, těch starých kolejích

Koukejte na rodinu – I když budou tvrdit, že nejsou jako jejich rodiče. Každý si své vzory ze své rodiny bereme a máme je pevně v sobě. I oni! Osobně vidím, že je to, jako přes kopírák. Jen ano, dva narcisté se vedle sebe delší čas nesnesou. Oba mají jasnou pravdu, ví co je správné a jak to má být. V tomto případě výhradní výchova jen matkou, úplně stejnou, dala jasné vzory. Ano, občas babička s dědou na prázdniny, … – otázka: neměli to podobně – odpověď: neměli spolu být, to hovoří za vše.

 


 

Pokud nemáte děti a pokud se jen z poloviny poznáváte a nacházíte v takové situaci, opusťte partnera/partnerku a najděte si jiného/jinou. Neváhejte ani minutu domluvte se se svoji rodinou, kamarády, oznamte jim svůj záměr, jistě ho uvítají a dají vám maximální podporu. Odchod nebude lehký, bude to citový boj podpořený manipulacemi – NEDEJTE SE.

 

Pokud děti s narcistou máte, je to problém dvojnásobný, možná i vícenásobný. Nejste pod psychickým tlakem nejen vy, ale odnáší to i dítě (i když si to nemyslíte, je to tak). Už od narození se říká, že dítě nasává (je jako houba) vše, co se doma děje. Emoce, přístupy jeden k druhému a učí se je, vrývá si je do sebe, jako vzorce.

Psycholog a psychiatr mně řekli, že v našem případě párová terapie nemá význam. V podstatě mně všichni odborníci radili (2x psychoterapeut, 1x psychiatr, 1x psycholog, 3x společná terapie (nejedná se o párovou, ale je to v páru jedno sezení. Párová terapie bývá více sezení, kde řešíte problémy mezi sebou před terapeuty), okamžitě opustit vztah. Ten konec, je nutný a nevyhnutelný, příjde to, pokud v sobě zmobilizujete zbytky sebeúcty. Představa setrvání v takovém vztahu hraničí s masochismem, absolutní ztráty sebeúcty a věřím, že i zdravotních problémů nejen psychyckých, leč se projeví déle.

Děti, děti, děti – necháte je v tom samotné. Zde by každý měl zvážit na co má a na co ne, reálně. Jde o vaše zdraví, především, rodič zavřený na psychiatrii, protože se z toho zhroudil, je dětem na nic. Ta hranice je lusknutím prstu, nezažil jsem, ale věřím, že to tak je. Lepší je být zdravím rodičem a pokusit se vídat děti co nejčastěji a zachránit co se dá. Žádná z variant není dobrá.

Já usoudil, že na to mám, že to malé stvoření v tom nenechám, ale sám jsem se přistihl ve stavech, které evidentně nejsou dobré (pocit chladu, ježení chlupů po hádkách nebo popisu situace doma – kdy i slza ukápne, problémy se spánkem, bušení srdce, sexuální nechutenství,…). Považuju se za vyrovnaného a psychycky odolného chlapa a přesto mě situace přivedou k slzám. Nicméně můj názor je, že to dám. Doufám, že tím, že budu ten dobrý protipól nejen ve výchově, ale i citově a emočně. Podpora rodiny je zde velmi důležitá a znatelná. Můj cíl, dopracovat se co nejblíže, ke 3 rokům dítěte, kdy se tato porucha může zrodit(možná je má úvaha mylná, ale člověk dokud má rozum, se musí zmobilizovat a zaujmout nějaký postoj) a pak bojovat minimálně o střídavou péči. Je-li můj názor správný a povedlo se je otázka, čas ukáže, je-li to možné a s jakými dopady.

 

Pokud jste to nečetli, doporučuji: Dopady narcistických rodičů na děti, a také Narcis a jeho oběť, co je spojuje a v čem jsou jiní

 

Závěrem bych rád všem popřál, klidné vztahy. Pokud jste do narcistického vstoupili, co nejméně ztrát a nikdy více !

V minulosti jsem jednoho potkala a roky jsem nevěděla co pánovi je koukám že je nás víc! Trvalo mi 11 let  odhalit co s ním bylo, bohužel spousta obětí nevyvázla mentálně zdravá. A kolikrát to neví ani dotyčný co mu je a ani jeho rodina.Narcistická porucha se s lety  zhrošuje.

Zdroj: https://www.narcismus.cz/pomoc-obeti-narcismu

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This