0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Pravda Života je upravena !

Henoch, kraličtí přepisují jako Enoch, je jedním z lidí a potomků Adamových žijících před potopou. Henoch je mimo jiné pradědečkem Noeho. Hlavní zmínka o Henochovi pochází z biblické knihy Genesis, 5,18-24. V esoterních kruzích je postava Henocha ztotožňována s Hermem Trismegistem či Thovtem.Hermes

 1. Hermes, Henoch a Thovt byli tři různí jedinci žijící v různých obdobích, ale všichni byli vysokými zasvěcenci a všichni se drželi jedné a té samé nauky, která je společná všem náboženstvím a kultům (s tímto názorem se pravděpodobně ztotožňuje sám Lasenic).
 2. Hermes, Henoch i Thovt jsou jednou a toutéž osobou, která se projevovala v různých časově blízkých dobách (tzn. nějaký čas pobyl u Egypťanů, potom pod jiným jménem u Židů atd.).
 3. Třetí teorie předpokládá, že existoval pouze jeden Thovt, který žil ještě před potopou světa – pravděpodobně v Atlantidě. Pozdější Hermes, Henoch atp. jsou jen mytologickými reminiscencemi tohoto prvního Thovta (ať se již původně jmenoval jakkoli), který stojí u počátku kultury všech národů, jež přečkaly potopu.

  Azazel v Bibli

  V knize Leviticus (Lv 16) jsou popisovány obřady Dne smířeníÁron vzal od společenství Izraelitů dva kozly. Postavil je před Hospodina u stanu setkávání a mezi oběma kozly losoval: jednoho pro Hospodina, druhého pro Azazela. Kozel, na něhož padl los pro Hospodina, byl obětován jako očistná oběť. Na druhém kozlu byl vykonán smírčí soud: byly na něj vloženy hříchy Izraele a byl vyhnán k Azazelovi do pouště.

  Podle židovského středověkého komentátora Rašiho Azazel v tomto případě není bytost, ale označuje místo jisté smrti, pravděpodobně srázu, ke kterému byl kozel zahnán. Někteří badatelé se domnívají, že Azazel je démon pouště (a tím i smrti) a jako takový přešel do judaismu.Azazel (hebrejskyעזאזלarabskyعزازل Azazil) je v Tanachu (židovské Bibli) a také i v islámu nadpřirozená bytost, někdy označovaná jako padlý anděl či ztotožňována se Satanem.

 4. Azazel v Talmudu a midrašistické literatuře

  Azazel je zlý duch. Podle midraše Šemchazaj a Azazel patřil k vůdcům skupiny padlých andělů z počátku existence světa a lidstva. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně, čímž je někdy brán jako ten, kdo na svět přinesl žárlivostmarnivost a svár. Podle midraše se i kvůli Azazelovu chování Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní.

 5. Odraz v kultuře

  Bytosti inspirované Azazelem se objevují v různých knihách, filmech či počítačových hrách. Například v románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka je postava jménem Azazelo, která spolu s kocourem slouží Satanovi jako jeho spolupracovník a služebník. Objevuje se také v počítačové hře The Binding of Isaac, kde je jako jeden z hlavních postav a má znaky Satana, či ďábla.


Facebook

Pin It on Pinterest

Share This