0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Numerologie a čísla všude kolem nás k nám mluví

Kouzelná moc čísel

 

„…zatím co duše dřímá, Bůh k nám čísly hřímá.“

                                                                                 Linda Goodman

 

Starověcí Chaldejci, Hinduisté, Egypťané, Esejci a mudrci arabského světa byli mistři skrytých

významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili, to čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let.

Precese je dlouhodobí periodický pohyb zemské osy, vyvolaný gravitačním působením  Slunce,

Luny a planet na přebytek  hmoty kolem rovníku Země, způsobeným jejím zploštěním.

Měsíc a Slunce působí tzv. lunisolární pohyb, při kterém osa Země opíše kuželovitou plochu jednou za  25 850 roků, tzv. platónský rok.

Jak se k tomuto výpočtu dopracovali, je záhada. Pozorováním?

Taková odpověď by předpokládala, aby setrvali ve stejném těle z masa kostí déle než zhruba dvacet šest tisíc let.

 

Studium a praktická aplikace numerologie není v rozporu s náboženským přesvědčením.

Je to pouze jedna ze stránek harmonií vesmíru a synchronizace přírodních zákonů.

Nepřizpůsobením se těmto jednoduchým a logickým zákonům si způsobujeme utrpení.

Když se naučíme jak s nimi žít v harmonii, potom štěstí, zdraví a úspěch budou dosažitelné.

Často si namlouváme, že Příroda a „Osud“ jsou nespravedliví, krutí a neféroví;

přitom setrváváme v neochotě obětovat čas a pohodlí a poučit se,

kterým směrem se tyto nezvratné síly ubírají.

 

1 – 2 – 3  jsou první čísla, která člověk pochopil. Položil hůl na zem,

symbolizoval tak sám sebe, číslo 1. Potom položil na zem další hůl,

znázornil tak svou partnerku. Teď měl číslo 2, dvě hole.

Umístil konce dvou holí, tak, aby se dotýkaly vrcholu a dole byly

od sebe vzdáleny – dosáhl tak tvaru, který má stan.

Poté položil na zem třetí hůl, naspod horizontálně což představovalo dítě.

Konečný počet tří holí vytvořil trojúhelník, nejstarší spirituální symbol: otec – matka – dítě.

Nakreslil kolem tří tyčí kruh, číslo 0, aby tak ochránil sebe i svou rodinu před zlem.

Potom vztyčil 3 tyče na jednom konci, pozoroval kruh – a koncept první třínohé stoličky byl na světě.

Ano, číslo 1 bylo první číslo, které náš člověk s trojnožkou objevil.

Podle starověku – prvotní příčina, stvořitel nebo Bůh.

 

Číslo 0 reprezentuje sílu a moc, je považováno za číslo věčnosti (věčné teď) – Had, který požírá svůj vlastní ocas.

Když vezmeme číslo 1 a přidáme symbol věčnosti – 0 – v čísle, které představuje 1 000 000 nebo víc,

a pak je podělíme mystickým číslem 7, dostaneme číslo 142 857, kterému se od počátku věků říká „posvátné číslo věčnosti“.

Proč je posvátným číslem?

Když se tato čísla sečtou, získáme složené číslo 27, a když sečteme 2 a 7, dostaneme číslo 9,

číslo elektrické energie a veškerého materiálního života na této planetě.

Po věky věků bylo číslo 7 považováno za mystické číslo, reprezentující spirituální stránku věcí.

Zatímco číslo 9 ztělesňovala konec, nebo konečnost sérií, podle níž se řídí všechny naše materiální výpočty,

jelikož po množství věků bylo toto číslo považováno za číslo elektrické energie

a veškerého života na této planetě v materiálním smyslu.

 

 Proč je číslo 7 mystickým číslem?

Je známo sedm dní stvoření (Kniha Genesis), sedmé nebe (Svaté spisy), sedm divů světa, sedm barev duhy, sedm čaker,

sedm chrámů, sedm Pečetí, sedm smrtelných hříchů, sedm ctností a sedm slov.

Ezechiel mluví o „sedmi andělech Páně, kteří se po celé Zemi a skrze celou Zemi rozptýlili“.

Ve Starém zákoně byla Noemova holubice 7 dní na cestě.

7 schodů vedlo do jeruzalémského chrámu, který byl postaven za sedm let.

Kabala rozlišuje 7 nebí, Egypťané věřili, že do nebe vede 7 cest a také nebeský

chrám Babyloňanů měl 7 úrovní a antický Řím byl vybudován na sedmi pahorcích.

Na stejném počtu kopců se rozkládá i naše stověžatá matička Praha.

Sedmička je už od starověku považována také za číslo života.

V sedmi měsících začínají dětem růst první zuby, v sedmi letech zase vypadávají…

Buňky našeho těla se obnovují vždy po sedmi letech. Experimenty prokázaly,

že do naší krátkodobé (neboli operační) paměti si dokážeme najednou uložit jen sedm informací.

Stupnice má stejně jako klávesnice sedm tónů: C, D, E, F, G, A, H.

V každém náboženství číslo 7 reprezentuje mysteriózní „boží sílu“ nebo spirituální sílu.

Nedá se tomu utéct:

Sedm duchů egyptského náboženství.

Sedm andělů Chaldejců.

Sedm Deva hinduistického náboženství.

Sedm Sephiroth hebrejské kabaly.

Sedm Amschaspands perské víry.

Sedm archandělů ze Zjevení…

7 je číslo planety Neptun, vládce Ryb.

Ryba je symbolem křesťanství v dobách

Ježíšových, který se narodil ve věku Ryb.

Zázraky prováděné Nazaretským byly neptunovské povahy, mysteriózní a ve své podstatě spirituální.

(Neptun – citlivost, soucit, tajemství, spiritualita, léčení, zázraky, víra.)

V horách mezi esejskými Ježíš strávil mnoho svých „ztracených let“,

kdy se učil astrologii a numerologii, kromě dalších věcí.

Byli to pravděpodobně esejští, kteří pravděpodobně první objevili, co Chaldejci a Hinduisté.

Věděli také, že číslo 7 je jediné číslo schopné podělit číslo věčnosti; pokračující tak dlouho pokud reprezentující Věčnost trvá,

a navíc při každém sečtení sebe sama vyprodukuje číslo 9, základnu pro všechny materiální výpočty a celou podpůrnou konstrukci,

na které závisí lidský život a kde naše myšlenky najdou svá vyjádření.

Ještě podivnější je sedmidenní pracovní týden, který byl poprvé ustanoven v knize Genesis,

čímž jsou astronomové zmateni, protože sedmidenní období nezapadají ani do měsíců, ani do ročních období.

Bylo řečeno, „že číslo sedm je číslo, které by člověk normálně neadoptoval“.

 

Číslo 9 může dělat ještě více „magických triků“ než číslo 7 a dokazuje samo o sobě, že je číslem elektrické energie,

alfou a omegou – začátkem a koncem všeho a vším lidským životem na Zemi v materiální rovině existence.

Triky čísla devět:

Sečteme všechna čísla numerologického systému 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45, 4 + 5 = 9.

V této třetí dimenzi žijeme v rámci našeho současného vývoje.

Číslo 9 je velký boss. Číslo devět se nedá zničit.

Nezáleží na tom, kolikrát jej sečteme nebo znásobíme se svým vlastním násobkem.

To neplatí o žádném jiném čísle.

2 x 9 = 18, 1 + 8 = 9, 4 x 9 = 45, 4 + 5 = 9 – a tak dál do nekonečna.

Číslo devět nemůže být zničeno – a proto ani lidský život, reprezentovaný tímto číslem, nemůže být zničen.

Hvězdný rok trvá 25 920 let (2 + 5 + 9 + 2 + 0 = 18, 1 + 8 = 9)

Hvězdný rok je úzce spjat s precesí: je potřebná k tomu,

aby se všechny planety vrátily do svých výchozích pozic a vztahů jedné k druhé.

Jeden stupeň tohoto rovnodennostního předcházení trvá 72 let (7 + 2 = 9).

Jakékoliv číslo stupňů rovnodennostního předcházení se rovná devět.

Například dva stupně trvají 144 let – tři stupně 216 let – pět stupňů 360 let…

je to součást synchronizované harmonie vesmíru.

360 stupňů astrologického kruhu dává po sečtení číslo 9.

Těhotenství trvá 9 měsíců, než se dítě narodí.

Průměrné tempo dýchání člověka je 18 dechů za minutu (9).

Průměrný puls člověka je 72 tepů za minutu (9).

Průměrný počet úderů srdce za hodinu  je 4 320 – zase 9.

Průměrný počet dechů za hodinu je 1 080 – opět 9.

Za 24 hodiny se srdce stáhne v průměru 103 680x – což se rovná 9.

Během 24 hodin průměrně vdechneme 25 920x  – přesně to samé číslo,

kolik je roků do jednoho velkého hvězdného roku.

 

Den má 24 hodiny, a když sečteme 2 a 4 dostaneme 6, což je 9 obráceně.

Brzy poznáte, že toto je velmi důležitý moment.

 „Jaký div, když nám Písmo řekne, že 666 (9) je číslo člověka i šelmy?“

V astrologii harmonické aspekty nebo úhly mezi planetami jsou 30 stupňů – 60 stupňů a 120  stupňů.

Ty po sečtení dávají harmonické jednoduché číslo 6 nebo 3.

Zatímco disharmonické aspekty napětí nebo úhly mezi planetami jsou 45 stupňů – 90 stupňů a 180 stupňů – přičemž všechny dávají 9.

To ukazuje na to, že je důležité povznést se nad  Třetí dimenzi vědomí času a s tím spojený stres (9) do šťastnějšího,

více harmonického stavu bytí (6).

Číslo 6 symbolizuje Venuši – lásku – ženu.

 

Číslo 9 symbolizuje Mars – konflikt – muže.

Když se číslo 6 sečte s číslem 9, konflikt je zničen a vítězí láska.

6 + 9 = 15, 1 + 5 = 6. Venuše. Láska. Láska je všechno!

Když jsou 6 a 9 bok po boku vytváří astrologický symbol pro znamení Raka a,

který reprezentuje rodičovství, číslo Raka je 2 (jak logické!).

Složené číslo 15, kterého se dosáhne sečtením 9 (muž) a 6 (žena) se v starověku jmenovalo:

„Číslo kouzel a mystérií“. A tím opravdu je.

Ano, kouzlo a mystérium. Když se muž a žena sloučí v lásce, je to kouzlo!

Jestliže jejich vzájemná láska vede k sexuálnímu spojení, je dosaženo mentální,

spirituální a fyzické extáze a je počat nový život je to mystérium !!!

Číslo 6 jeho „půlčíslo“ 3 (Reprezentuje Jupitera, planetu náboženství, vládce Střelce)

jsou integrální  matematickou částí mystéria devítky – trojrozměrného konceptu,

kdy 9 se rovná 3 x 3; 6 se rovná 3 + 3; 9 se rovná 3 + 6.

Až se naučíme převrátit materiální číslo 9, v harmonickou polaritu čísla 6,

jedině potom zavládne na Zemi opravdový mír.

Mystérium devítky, tvořené jen třemi čísly – 3 – 6 – 9 – je nejhlubší ze všech záhad

demonstrovaných matematikou (výpočty) a dokázaných numerologií (interpretací).

 

Jak vypadá číslo nad 9?

Nula – 0 – kruh. Rovná čára neexistuje.

Dříve nebo později každá alfa (počátek) se setká se svojí omegou (koncem) a spojí se s ní v kruhu.

Nazaretský řekl: „ Já jsem alfa a omega.“ Začátek i konec splývají. Had v celistvém kruhu.

„A Bůh hadem se stal a zašeptal: Jablko staň se poznáním ve věčném hledání.“

Tohle všechno se vztahuje k věčnému teď!

Einsteinovu objevu, že minulost, přítomnost, budoucnost nejsou oddělené části času,

ale jsou v jednotě a souběžné.

 

Vesmírný kód: 1 – 2 – 3 – 0 (formule našeho trojrozměrného vědomí) se rovná 6 – Láska. 

Ještě jedno číselné kouzlo, další kosmická zpráva pro zítřek.

Ještě jednou zvažme, že 9 (válka, konflikt, agrese) nikdy nemůže zvítězit nad 6 (láska a mír)

6 + 9 = 15 (kouzlo, mystérium), 1 + 5 = 6.

A co se stane, když vítěznou  šestku přičteme ke spirituální sedmičce? 6 + 7 = 13, 1 + 3 = 4.

Číslo čtyři, patří Uranu, vládci Vodnáře (budoucnost „předvídatelného“ věku Vodnáře ?).

Láska (6) a spirituální osvícení (7) v průběhu věku Vodnáře ovládaného Uranem (4)

nakonec porazí válku, konflikt, agresi a technologii a nezáleží na tom,

jak velké budou během těžkých zkoušek obavy, že se to nikdy nezdaří.

Země nebude zničena ani nukleárním šílenstvím, ani přírodní katastrofou,

 protože se zdá karmicky předurčeno, aby odolala.

Pokud nepřestaneme zavčas se svým negativním chováním, může dojít ke značným škodám

 a tragédiím, ale při konečném účtování budou triumfovat láska a mír!

 

 

„Paměť“ (memory) obsahuje dvě slova: „víc“ (more) a „mě“ (me).

Paměť znamená „ víc mě“. Víc tebe. Víc každého.“ Linda Goodman.

 

Článek je sestaven podle knihy Hvězdná Znamení, autorka Linda Goodman.

Numerologie by Magica Bohemica Numerologický rozbor osobnosti = VELKÁ KNIHA OSOBNOSTI = Klíč ke štěstí, lásce a úspěchu

  1. Psychické číslo (den narození)

Ovlivňuje Vás jak po negativní, tak po pozitivní stránce – to ostatně bude záležet na Vás.

Tato čísla jsou ve většině případů nejdůležitější v celém numerologickém rozboru a nejvíce odkrývají charakter osoby.

Jsou to čísla individuality a profesionality a náleží fyzické a materiální stránce.

Čísla jsou jednoduchá nebo složená.

Složená čísla odhalují nebo indikují karmické vlivy a patří spirituální stránce života.

Nastiňují to co je skryté a probíhá takzvaně za scénou.

Karma – řetězec minulých životů, kterými prošla naše duše ve svých reinkarnacích.

„Karmickými vlivy“ se rozumí, že složené číslo, které nám v tomto životě přísluší,

nese s sebou určité vlivy z minulých životů.

Vy, co nevěříte na minulé životy, berte tato čísla tak, že jejich vibrace vyplouvají z vašeho podvědomí.

A jde o další vlastnosti a povahové rysy, jež vznikají vlivem složených čísel

a nevyskytují se u lidí narozených v období 1. až 9. dne kteréhokoliv měsíce.

 

  1. Životní číslo (získané z celého data narození)

Jeho vlastnosti využíváte celý život, vypovídá o vás, o našich přednostech i nedokonalostech.

Životní číslo a všechna čísla ve Vaší  Knize osobnosti jsou nástrojem,

který můžeme použít k hlubšímu proniknutí do Vaší duše,

do Vašeho sebepoznání a odtajňují plnou náruč možností, které Vám život nabízí.

Životní číslo Vás provází nepříznivými chvílemi života jako věrný přítel, který umí poradit,

utěšit a najít východisko i z méně příznivé situace. 

–      Životní číslo má i své Stínové číslo. Tak jako pevný objekt vrhá stín, tak i čísla mají svůj stín.

Stínové číslo nevěští nic špatného, pouze poukazuje na skryté vlastnosti

a možnosti životního čísla a je jen dodatkovým protějškem.

–      Cílové číslo data narození – ODHALUJE PODSTATU VAŠEHO BYTÍ – jedno z nejdůležitějších čísel, které byste měli znát.

–      KLÍČOVÉ ČÍSLO DATA NAROZENÍ určuji pomocí času narození,

     který také analyzuji jako číslo hodiny, minut a celého času narození.

–      Zkoumám také číslo měsíce narození a číslo roku narození – Generační číslo.

 

  1. Čísla Vašeho jména tvoří nedílnou součást celkového numerologického rozboru,

jsou velmi důležitá, nesou v sobě určitý znak individuality a odlišují Vás od lidí,

kteří mají stejná čísla data narození. Na čísla jména se můžeme podívat z více pohledů:

–      V první řadě je to význam aktivního a dědičného čísla.

–      Realizační číslo – základní kámen podle, kterého se bude formovat naše profesní budoucnost.

–      Dále zjišťuji číslo duše a číslo osobnosti. Duše a vědomí, to jste opravdu Vy – Vaše sebevědomí a moudrost.

Vaše osobnost odhaluje, jak nás vnímají ostatní, to je poloha, která z nás vyzařuje.

–      Číslo celkového realizačního výrazu odhaluje kvality duše a odkrývá možnosti osobnosti v kombinaci, ve které se předvádí.

–      Příčný součet jména, příjmení a součet příčných součtů  –  symbol účinku, kterým působíte na okolí.

  1. Doplňkovým číslem je číslo iniciál, které se používá hlavně k výpočtu Kosmického čísla,

což je náš vesmírný průvodce a ochránce na pouti naším životem.

Mnohé také napoví Číslo štěstí.

 

  1. Numerologická mřížka – rovnice data narození:

–      Význam polí v Základní numerologické mřížce.

–      Význam rovin a prázdných linií v mřížce.

–      Čísla základní, jmenné a cílové mřížky.

  1. Vibrace životního úspěchu – Cesta za životním úspěchem.

 

  1. Karmický odkaz – Vliv minulých životů na nynější život aneb 13 komnata podvědomí.

 

  1. Osobní roční vibrace vypovídá o tom, co Vás čeká ve Vašem numerologickém roce,

               na co si dát pozor, a co naopak máte podpořit.

 

  1. Devítileté vibrační cykly  – Trojúhelník devítiletých vibračních cyklů

Vypovídá o tom, jaké čísla v budoucnosti ovlivní Váš život v devítiletých vibračních cyklech.

Každý z nás vstupuje v okamžiku svého narození do devítiletých cyklů podle předem daného uspořádání.

Tím, že si volíme přesné datum narození, tím si vlastně volíme životní lekce, kterými chceme v životě projít.

Devítileté vibrační cykly vypočítáme z celého data narození a životního čísla.

Všechny devítileté vibrační cykly začínají roční vibrací devítky a končí roční vibrací osmičky.

 

 

VELKÁ KNIHA OSOBNOSTI = 1 300 KČ

Bonusy:

Symbol Moci (obrázek + text) – Určení Vašeho osobního symbolu,

který je posvátným zrcadlem duchovní moudrosti,

zobrazuje skryté pravdy a potenciál duše.

Stručné shrnutí Vašeho numerologického rozboru + Klíče ke štěstí lásce a úspěchu.

UKÁZKA NUMEROLOGICKÉHO ROZBORU OSOBNOSTI 

Zde jsem se po zkušenostech s „neplatiči“ rozhodla uvádět jejich nezaplacené numerologické rozbory,diskrétnost jejich jmen zachován. Upozorňuji, že jde o starý způsob vypracování.

Objednání numerologického rozboru, proveďte prosím na tel: 725 196 112

nebo  pište na e-mail: MagicaBohemica@seznam.cz

Sdělte mi prosím jméno, příjmení, rodné příjmení nebo jakoukoliv změnu jména, celý datum narození a čas narození

pokud jej znáte, propojím nejdůležitější části numerologického rozboru s Vaším horoskopem, pokud jej neznáte, nevadí.

V části převodu jmen do čísel odhalím, jak se vdaná žena či osoba, která si změnila jméno, jevila jako svobodná

či před změnou jména a co získala nebo naopak ztratila změnou příjmení/jména.

Celková numerologická analýza je vypracovaná na cca 21 stranách A4.

Pomocí VELKÉ KNIHY OSOBNOSTI budete sami sobě koučem,

já Vás jen navedu správným směrem, jak dosáhnout svých cílů.

I já jsem hledala svůj směr a cíl.

 

UKÁZKA HLAVNÍ STRANY VELKÉ KNIHY OSOBNOSTI

 

Hlavní strana, je základem pro vypracování numerologického rozboru osobnosti.

Zde se vyjeví všechna čísla, která ovlivňují Vaši osobnost.

Mé zpracování hlavní strany numerologického rozboru osobnosti nenajdete v žádné knize.

 

                                                                                

ANDREA  ZIMČÍKOVÁ     Kompromis = Vyšší Intuice  11.  4. 1969

154251  714312761                                                                            31 – 4

      18/9              32/5

        14/5                                                                          2 + 4 + 7 =  13/4

Cesta za poznáním                              KONEC A ZAČÁTEK

 

Čas narození: 10:30                 

1     3 – 4

 

KLÍČOVÉ ČÍSLO DATA NAROZENÍ: 17/8 ZÁŘÍCÍ HVĚZDA

 

Číslo iniciál: 8, kosmické číslo: 22, číslo štěstí: 18.

Číslo duše: 17/8Číslo osobnosti: 33.

Celkový realizační výraz – 32 – Komunikování.

Příčný součet jména: 13/4, příčný součet příjmení: 11, součet příčných součtů: 15/6.

Oslovení – Andreo: 24/6, příčný součet: 12/3; Andrejko: 27/9, příčný součet: 11;

Andy: 11, příčný součet: 11; Anddy: 15/6, příčný součet: 8.

Stínové číslo Životního čísla: 5.

Klíčové číslo data narození: 17/8.

Cílové číslo data narození: 8.

Číslo osobní roční vibrace od 11.4.2016 do 11.4.2017 –  15/6.

Číslo osobní roční vibrace od 11.4.2017 do 11.4.2018 – 7.

základní mřížka: 30/3          +           jmenná mřížka: 11           =             cílová mřížka: 14/5

3 6 99 3 6 9 33 66 999
X X X ——– 22 5555 X ——— 22 5555 X
1111 44 X 111111 444 77 1111111111 44444 77

 

Vibrace životního úspěchu                               Karmický odkaz

3 6 9   3 6 9
X 5 8 ————————————————— 2 X X
1 X X   X X 7

KOMUNIKOVÁNÍ  32/5                                            MÁGOVA HŮL  27/9

 

Numerologický rozbor osobnosti

VELKÁ KNIHA OSOBNOSTI = KLÍČ KE ŠTĚSTÍ, LÁSCE A ÚSPĚCHU

 

Numerologií se zabývám 20 let, narodila jsem se 11. 4. 1969.

Můj datum narození prozrazuje, že ráda pomáhám druhým lidem, jsem vizionářka,

která vidí hodně dopředu, je napojená na Vyšší Spirit.

V životě jsem se musela naučit činit kompromisy, vyvinout duševní agresivitu k dosažení svých cílů.

Jsem velmi tvůrčí, která ráda vymýšlí nové věci a staré předělává do nového kabátu.

Mé jméno je Andrea Zimčíková, v řeči čísel znamená Cestu za poznáním, komunikaci, písemný a ústní projev.

Mým životním úkolem je sbírání informací, které moc ráda předávám dál.

Po životních pádech obohacená vstávám jako Fénix z popela, mám schopnost vidět i v temnotách.

Dokážu rozsvítit temné stránky života. Klíčem mého štěstí, lásky a úspěchu je samostatnost,

nezávislost a umění porozumět sama sobě.

Pomoc v osobním růstu druhý lidem, najít svého vnitřního Boha a mít lásku sám k sobě.

To vše v „malé kostce“ odkrývá moje KNIHA OSOBNOSTI.

Celková numerologická analýza je vypracovaná na cca 21 stranách A4.

Mé heslo je: „Magie je Myšlenka = Myšlenka je Magie.“

To jak myslíme, se odráží v našem životě, proto je dobré si dát pozor na své negativní myšlenky a posilovat positivní myšlení.

Jak se naučit ovládat své myšlenky?

I to Vás naučí Vaše KNIHA OSOBNOSTI.

Pomocí KNIHY OSOBNOSTI budete sami sobě koučem,

já Vás jen navedu správným směrem, jak dosáhnout svých cílů.

I já jsem hledala svůj směr a cíl.

 

Stovky mých klientů mají svoji KNIHU OSOBNOSTI.

Chcete i Vy vlastnit svoji KNIHU OSOBNOSTI?

Neváhejte mě kontaktovat na tel: 725 196 112

           Numerologie by Magica Bohemica  

 

    

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This