0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Norny

Často jsem dotazován na místo předurčení a svobodnou vůli ve věroučné struktuře lidové víry. Každá diskuse ohledně osudu a smrti nás okamžitě přivádí k nornám a jejich místu v kosmologickém uspořádání vesmíru. Vládnou nad rolí, kterou my, Děti Bohů, hrajeme ve velkém schématu života.

Norny jsou ženské nadpřirozené postavy. Důvodem, proč jsou chápány jako ženy, je jejich pečující podstata. Předou vlákno osudu každého jednotlivce. Tyto tvořivé síly, podobně jako všechny tvořivé síly ve vesmíru, mají ženskou podstatu. Jejich proces předení se podobá péči o embryo, které získává formu v ženině lůně. Dává život a určuje podstatu všech jednotlivců. To znamená, že jsou spojeny s naší DNA a geny. Formuje nás naše minulost a to, co dědíme, dá formu životu, který vedeme, a utváří tedy budoucnost. Minulost, současnost a budoucnost jsou navzájem propojené. Je to genová zásobárna našeho Lidu. Norny jsou duchovní silou, která buduje cestu, po níž se vydáme dolů, jakož i fyzickým poutem mezi našimi předky a potomky, silou, z níž dědíme schopnosti potřebné ke správnému rozhodování,  vytrvalosti a dosahování úspěchu.

Naše geny k nám promlouvají a budou nás ovlivňovat utvářením způsobu, jakým reagujeme na situace, které vzniknou. K tomu dochází na skupinové úrovni i úrovni jedince. Prostřednictvím našich genů s námi Bohové komunikují, a díky našim genům a DNA můžeme být v životě Bohy vyvoleni pro zvláštní poslání či úkol.

Existují tři primární norny: Minulost, Přítomnost a Budoucnost (Urd, Verdandi a Skuld). Žijí u Urdiny studny, nejsou však jedinými nornami. Jsou i jiné norny, přívětivé i  zlomyslné, které by mohly lidskému štěstí napomáhat nebo jej mařit. Vlastně každý z nás má jednotlivou nornu, která nás vede po naší cestě životem. Toto je původ křesťanského konceptu anděla strážného.

O nornách se říká, že řežou dřevo, což znamená, že ryjí runy, které budou vládnout životu každého jednotlivce. Při porodu norny navštěvují každé dítě, jak se narodí, a vyřežou runy, aby určily události, jimž bude dítě ve svém životě čelit, jak roste a dospívá. Některé norny mohou nacházet přízeň u álfů, jiné jsou úzce spojeny s trpaslíky. Toto může určovat povahu každého dítěte. Může to vysvětlovat, proč někteří jedinci excelují ve všem, co zkusí, zatímco jiní ustavičně čelí porážce a zklamání. Někteří jedinci prožijí život plný dřiny a  strádání, zatímco jiní mají  kouzelný život. Řekové a Římané nazývali norny sudičky a Římané měli bohyni, která byla původem z Říma a jmenovala se Fortuna. Byla bohyní štěstěny, a když se na vás usmívala, zažívali jste v životě štěstí, ale pokud vás ignorovala,  provázela by vás v životě smůla. Všichni indoevropští předkové věřili v ženské síly, které ovládaly osud našich životů.

Ódin ví, jakými cestami se bude každý z nás ubírat, protože obětoval oko, aby se mohl napít z Mímiho studny. Mohl by si nás vyvolit k nějakému úkolu, ale je jen na každém z nás, abychom se rozhodli, zda jsme hodni tento úkol vykonat nebo překážku zdolat, musíme se však prokázat toho hodni. Norny nám mohli upříst cestu, po níž bychom se ubírali, ale budeme muset činit rozhodnutí, která určí, jakým směrem se budeme ubírat. Cesta, kterou pro nás předou, není rovná a přímá, ale má mnoho křižovatek.

Jak jsem již zmínil, každý z nás má individuální nornu, která přede cestu, po níž se v životě ubíráme. Pamatuji se, že když jsem jako dítě vyrůstal v katolické škole, jeptišky nám říkaly, že má každý z nás dobrého strážného anděla a také zlého anděla. Ten první nás neustále vede rovnou a úzkou cestou, zatímco druhý se nás snaží přesvědčit ke konání zla. Dokonce si pamatuji, jak nám jeptišky říkali, abychom si sedali na levou stranu židle u stolu, abychom nechali dobrého strážného anděla sedět s námi, protože náš dobrý strážný anděl je vždy napravo od nás.

Dnes vzrůstá fascinace anděly. Police našeho místního knihkupectví je plné knih o andělech. Nauka o andělech nám říká, že andělé nejsou roztomilá, malá stvoření s křídly, sladkými tvářičkami a jemnými rysy, ale často velcí

bojovníci a divoké bytosti. Obvykle se představují kombinaci mužských a ženských rysů. Dokonce divocí bojovníci-andělé jako Michael a Gabriel se zobrazují s rysy ženského života. Důvod je jednoduchý – to, co naši předkové chápali ohledně norn bylo začleněno do nauky o andělech.

Norny jsou ženské entity, ale jsou také divoké. Člověk by se neměl snažit o kontakt se svou nornou. Norny představují mocné sily a měli bychom je respektovat a ctít, ale skutečně nějakou spatřit je děsivá zkušenost. Pokud byste náhodou svou nornu spatřili, bude vyobrazena jako strašlivé zvíře a bude znamenat jen jediné – nebezpečí! Mohlo by také docela dobře znamenat, že brzy zemřete nebo utrpíte velkou újmu.

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This