0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Nepodceňujte duchovní a osobní rozvoj než bude pozdě!

Tyhle stránky jsou zde proto, aby vám ukázaly cestu… Existují totiž dvě cesty životem, ale jen jedna vede k životu…

Z mého pohledu vidění máte k dispozici dvě možné cesty hledání a nalezení toho » jak zde na zemi žít lépe a jinak a současně dosáhnout duchovního osvícení – protože obě tyto žádoucí hodnoty se navzájem nevylučují (na rozdíl od obecného povědomí lidí) – naopak, přímo se podmiňují a doplňují!

Existuje široká cesta, kterou jdou již od věků mnozí – jdou jí i dnes téměř všichni lidé této Země – přitom se ale o této cestě již před dvěma tisíci lety zmínil Ježíš Kristus jako o cestě, která nikam nevede!

Ta cesta je cestou úniku z totálního se ponoření do hmotné reality směrem vzhůru do víru duchovních aktivit – a je cestou mylného odmítání mnohých atributů našeho pozemského bytí.

Z mého pohledu není podstatného rozdílu mezi šílenstvím určitých sekt v historii tohoto lidstva, které bičovaly svá nemilovaná a je věznící hmotná těla v touze naplnit podmínky pro vzestup do svého „nebe“ a těmi, kteří dnes hledajíce osvícení touží zbavit se či jinak eliminovat svá ega – tato cesta je od základu falešná a naprosto nic neřeší.

Snad jste v tomto životě touto širokou cestou odmítání ega a hledání pomoci v okolním makrokosmu již prošli a zjistili jste, že skutečně závažné problémy vašeho života řeší jen nepatrně nebo vůbec ne.

Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most.

Až si budete skutečně jisti tím, že tato cesta odmítání ega a hledání čehokoli ven ze sebe je k ničemu a dojdete k názoru, že potřebujete něco jiného, je vám k dispozici cesta druhá – cesta úzká, po níž jdou jen nemnozí a která kupodivu k cíli vede.

Ta „úzká“ cesta je tou, o níž už před dvěma tisíci lety hovořil Ježíš Kristus jako o jedině správné » Je to cesta hledání vlastní vnitřní transformace jedině správným směrem, tedy uvnitř sebe – cesta hledání vlastní vnitřní rovnováhy ve spolupráci obou vnitřních, zcela reálně existujících, dvou duálních „Já“ a „já“ – cesta zrovnoprávnění a spolupráce vašich vlastních ženských a mužských energií – cesta vzájemné spolupráce vašeho srdce a vaší mysli.

Je zde doba transformace – transformovat znamená něco měnit – chcete-li proto jít cestou transformace, je nutno začít něco dělat jinak než dosud a než to dělají všichni kolem vás – to je logické, nebo snad ne?

Změňte tedy cestu, kterou kráčíte – pojďte se mnou cestou vaší vlastní vnitřní změny, kterou vám zde nabízím – pokud vám tedy přestává vyhovovat stav, kdy pokračující rozpolcenost ve vás samotných vás vtahuje do dalších a dalších stresových situací… máte vynikající příležitost s tím něco udělat!

Devastace dění ve vašem životě nebývá nikdy skutečně způsobena lidmi ve vašem okolí, byť jste o tom mnohdy skálopevně přesvědčeni – pravá příčina toho, co se vám děje, je skryta ve vašem vlastním nitru – ponoříte-li se spolu se mnou do něj, najdeme příčiny vašich potíží a odstraníme je.

…a budete se divit, jak se skutečnosti, které zdánlivě neřešitelně komplikují váš život, rychle vytrácejí a do vašeho života se vrací klid a mír!

Nezapomínejte prosím, že platí, že nikdo nezmění toho druhého vedle sebe jinak než tím, že změní sám sebe – to je univerzální zákon lidské psychiky a mezilidských vztahů.

Jsem si vědom, že svou prací a poznáním oslovuji poměrně úzkou skupinu těch, kteří jsou podobně jako já právě teď ponořeni do fyzických těl lidí této Země. Stejně jako vy jsem prožil dětství, mládí a část středního věku obvyklým lidským hledáním cest k sebeprosazení se svého ega vůči egům těch ostatních kolem sebe – a přestože tato léta byla pro mne poměřováno hmotnými měřítky společensky i jinak poměrně úspěšná, nezřídka jsem prožíval chvíle, které jsou i součástí vaší zkušenosti.

Mnohé mne zde podobně jako vás v chování a jednání lidí kolem mne až neuvěřitelně vnitřně zraňovalo, bolelo a stále četnější byly chvíle, kdy jsem prožíval pocity, že na tuto Zemi s tím, co se děje kolem mne, prostě nepatřím – to až do chvíle, kdy přišla zákonitá životní krize, která mi /zdánlivě/ vše vzala.

Až s velkým odstupem pak jsem pochopil, že se tak stalo proto, abych měl vytvořeny podmínky pro to, abych naopak vše opravdové získal – a o tom to je! I vy možná prožíváte některou z fází, které jsem dříve prožíval já – svou životní krizi jste již možná vlastní silou překonali, právě v ní setrváváte či do ní padáte a některé z vás zřejmě ještě čeká.

Ale ať jste na tom jakkoliv, nepochybuji, že vám na vaší cestě hledání mám co říci a že mé poznání a zkušenosti vám vám mohou pomoci – podmínkou je, aby jste projevili touhu podívat se mým prostřednictvím na to, o čem tohle vše tady ve vás, kolem vás i mnohde jinde je – a našli sílu na sobě pořádně máknout.

Jsem připraven vám pomoci najít sama-sebe a vaše místo a smysl života tady a teď, pokud se k tomu rozhodnete…

Jsem připraven vám pomoci, stejně jako spoustě jiných, jejichž svědectví můžete nalézt v rubrice »Příběhy ze života«.

PODÍVEJME SE TEĎ NA OBSAH PRÁCE NA VNITŘNÍ ZMĚNĚ TROCHU BLÍŽE…

LEKCE PRVNÍ: DEJTE SKUTEČNOU LÁSKU SAMI SOBĚ

Naše západní společnost je již po tisíciletí nemocná – tím virem, který je příčinou její nemoci, je  církev – zejména v podobě mašinérie římskokatolické církve s jejími tzv svatými otci, preláty a Vlky mezi kardinály.

Smrtícím virem šířeným církvemi je především pojetí dědičného hříchu a pěstování pocitu, že lásku si musíte zasloužit – proto jste nedokázali mít dříve rádi sami sebe – a proto dnes a denně spíše více než méně trpíte v důsledku neschopnosti skutečně milovat sami sebe ztrátou vlastních životních energií ve prospěch energetických vampýrů kolem vás.

Pokud totiž nemáte rádi sami sebe, rozdáváte svoji životní energii na potkání všem okolo s nadějí, že vás budou mít rádi oni – podvědomě spojujete fakt, že vás má někdo rád, s hodnotou sebe sama – a doufáte, že se konečně budete moci mít rádi za to, že vás mají rádi všichni okolo – a to se stává jen občas, výjimečně a na omezenou dobu.

Říkají vám na esoterických seminářích, že máte mít rádi sami sebe a máte bez podmínek sami sebe přijímat? Řekli vám ale už taky někdy, jak se to vlastně dělá? Co to vlastně znamená? Je kniha Luisy Hall „Miluj svůj život“ vaším denním čtením a přesto jste za léta v ní nenašli návod, jak se vlastně rádi mít? Pojďte ke mně, naučím vás to – mne to naučil můj vlastní život – školení v lásce sobě jsem zaplatil vlastní krví a vlastním potem v průběhu posledních dvaceti let – a život sám je vždy nejlepší školou – proto dostanete i vy ve věci lásky k sobě to nejlepší a to jediné pravé, co je na tuzemském trhu vůbec k mání.

Teprve když poznáte rozdíl mezi podmíněnou hmotnou láskou, kterou vás učí žít tahle společnost a Kristovou bezpodmínečnou láskou, přesvědčíte se o tom, že právě Kristovo pojetí bezpodmínečné lásky není žádným teologickým žvástem vašich kněží a jiných roztomilých žvatlalů v kutnách, sutanách i v šarlatu a purpuru kardinálů a papežů, ale prostředkem k realizaci nesmírně osvobozujícího vlivu na vaši psychiku a na váš život vezdejší.

Chcete si přece řídit svůj život vy sami nebo snad chcete, aby vám ho jako dosud řídili jiní?

LEKCE DRUHÁ: CHRAŇTE SI DŮSLEDNĚ SVÉ ŽIVOTNÍ ENERGIE

Vedle obvyklého zápasu o vlastní životní energie s energetickými vampýry v tělech žijících lidí se často, aniž byste to věděli, stáváte předmětem zájmu entit lidských bytostí momentálně bez vlastních hmotných těl a také bytostí či skupin bytostí mimozemských civilizací, pro něž se mnohdy rovněž stáváte zdroji vítané energetické stravy –

životní energie je pro vás faktorem určujícím vaše vnitřní vyladění – pokud jí máte dost či dokonce nadbytek, cítíte se skvěle plni pozitivních energií a nacházíte se na vrcholku vlny obvyklé sinusoidy, podle které žijete – pokud vás svým obvykle zákeřným energetickým útokem někdo u část vašich energií připraví, prudce klesají / ochlazují se / vaše energetické vibrace a vy upadáte do negativity dané vibracemi dolního propadu sinusoidy vašeho bytí –

jako bytost je naprostá většina lidí po celý život zcela bezmocnou hříčkou energetických turbulencí ve svém nehmotném a proto i neviditelném okolí – nemusí to však být pravidlem – je možné se naučit tyto energetické turbulence zvládat a od jejich vlivů se oprostit – budete se divit, jak je to jednoduché, když vás naučím, jak na to jít –

energetický vampýrismus je prostě fenoménem dnešní doby a pro vás se může stát a stane minulostí – onen funkční návod, který vám poskytnu, účinkuje okamžitě a trvale – částí balíčku první pomoci proti energetickým vampýrům je i návod k úpravě vašeho chování ke svému okolí např. přijetím zásady nenechat se vtahovat do emocí jiných lidí a další podrobné pokyny a fungující návody, jak si vydobýt čistou cestou respekt u lidí doma i v práci –

nemenší význam pro vaši psychickou pohodu a vaše fyzické zdraví bude mít každodenní sanace vašich energetických těl energiemi univerzálního Světla, které jsou přirozenou součástí ochrany před energetickými vampýry a které dokonale pokryjí vaše denní potřeby – současně vám umožní investovat do pomoci blízkým právě přebytky této energie unioverzálníého Světla všude tam, kde jste dříve plýtvali svojí osobní životní energií

 • stanete se jinými
 • stanete se silnými a odolnými
 • stanete se sami sebou a sinými mezi slabými

Chcete se  přece dožít chvíle, kdy si budete řídit svůj život vy sami! Nebo raději necháte ostatní, aby vašimi životy svévolně manipulovali jiní jako tomu bylo dosud?

LEKCE TŘETÍ: ZBAVTE SE SVÉHO EMOCIONÁLNÍHO NAPĚTÍ

Emoce jsou požehnáním člověka i jeho prokletím – cokoli na tomto světě prožíváme, je spojeno s emocemi – emoce představují ve spektru živlových energií vodu, intelekt pak vzduch, vůle je oheň –

z pohledu emocí představujeme jako lidé tohoto světa  chodící bazén emocí / tedy bazén vody / – ten bazén je neustále vodou z prožívaných emocí doplňován a ty již zpracované z něj odtékají –

zvyšující se emocionální napětí, které je mnohdy vaším údělem, znamená, že něco blokuje odtok z vašeho bazénu při sílícím proudu emocí deroucích se dovnitř – a slzy jsou pak pojistný ventil, když je váš bazén plný a přetéká –

vysvětlím vám, že to, co blokuje odtok vašich emocí nejčastěji, jsou těžké emoční shluky nečistot z traumat majících počátek ve vašem dětství a prenatálu – vysvětlím vám, co se v bazénu ve vás děje a co je třeba dělat proto, abyste chod svého bazénu emocí mohli sami průběžně kontrolovat –

a vy sami se pak rozhodnete, zda dáte svým emocím nadále prostor, aby si s vámi dělaly, co chtějí – pokud vaše odpověď přeplňování vlastního nitra negativním emocím bude znít ne, změníme to –

pročistíme spolu váš emoční bazén a představím vám nádherně jednoduchý perfektně fungující způsob, jak si kdykoli a kdekoli od rostoucího emocionálního napětí neprodleně pomůžete vy sami – kdykoli a kdekoli pak můžete udržet své emoce pod konrtrolou a s takto získaným klidem vyřešit ke své spokojenosti jakýkoli váč problém.

Je to další krok k harmonizaci vašeho nitra na cestě k prožívání štěstí jako vnitřního stavu vaší duše. Minuta mentální práce a jen pět či šest minut prodlevy k opětovnému zklidnění vždy, když se k tomu rozhodnete.

 • uděláte jen onen maličký mentální zásah ve své psychice
 • chcete přece být léčiteli sami sobě

Je to jen na vás!

LEKCE ČTVRTÁ:  ZBAVTE SE VŠEHO, CO VÁS ČINÍ  NESVOBODNÝMI

Vaše emocionální a mentální tělo – vaše emoce a myšlenky – možná jste již poznali, že se ve vás ubírají vždy stejnými cestami –

podobné situace předznamenávají podobné emocionální a myšlenkové pochody a proto i podobná řešení – a tato řešení jsou většinou stejně neuspokojivá jako ta předchozí –

víte, že vaše emoce a myšlenky vytvářejí vaši příští realitu, kterou budete prožívat či už prožíváte ? – nedivíte se tedy, že když nedokážete udržet stabilně pozitivitu svých myšlenek a citů, že vaše současná nebo budoucí realita tady na Zemi nebude zrovna k sežrání, viďte ? –

je to prostě tak, že vaše myšlenky mnohdy cválají jak kůň svými vyšlapanými cestami a vy nevíte, co s tím – uvědomujete si, jak často vás vedou přes váš vědomý odpor do hloubek strachů a depresí, kde je vám pěkně úzko ? – a podobné přitahuje podobné – nebo znáte spíše ono lidové : na exkrementy potřísněného i kadibudka padá?

Odpovězte si prosím na otázku: proč s tím něco neudělat?

Je částí mé nabídky, že vám ukážu cestu z toho bludného kruhu ven – zvládli jste předchozí tři stupně ? – máte se již rádi, chráníte si své energie a ovládáte své emoce ? – proč tedy nezvládnout i své strachy a myšlenky ? –

představím vám zdroj energií vašich strachů – tím zdrojem je vaše podvědomí, ono vědomí lidského ega ve vás, které velmi trpělo v dětství neláskou vašeho ducha k sobě a manipulací ze strany rodičů a společnosti –

stejně tak je vaše podvědomí, tedy vědomí bytosti ega ve vás zdrojem nesprávných myšlenkových vzorců opět získaných v dětství a buďte si jisti, že nad nimi máte žádnou nebo jen minimální kontrolu – a proto v podobných vypjatých okamžicích děláte opakovaně stejné chyby a nejste schopni přijmout adekvátní změny –

právě ve vědomí vašeho ega jsou dosud zapsány emoční a myšlenkové energie, které jste nezvládli dořešit v minulých životech a které se skrze zážitky ve vašem dětství, na něž jste již pravděpodobně zapomněli, vrací do vašeho života tady a teď k dotažení do vítězného konce – vrací se, aby se připomněly a daly vám šanci je tentokráte smazat ze stolu –

pojďte je se mnou najít, ta energie, zjistit jejich sílu a pohovořit si s nimi – existuje jich řada a u vás jich tak kolem dvacítky až třicítky v několika oblastech zcela jistě objevíme – z toho takových dvanáct až patnáct hezky nabuzených a aktivních – chcete mi říct, že zcela jistě nežijete svůj život s pocitem, že „nejste dost dobří“ ?… nebo že nejste ovládáni energií „jsem závislý na názorech lidí ve svém okolí“ ? – proč prosím ? – vždyť je to váš život, ne život těch kolem vás.

Víte, proč jsem si jist tím, že tyhle  a další energie jsou vlastnictvím vašeho podvědomí?

Kdyby tomu totiž tak nebylo, užíváte si Světla vyšších světů a tato země se svými problémy je už dávno vaší minulosti.

Dal vám někdy někdo šanci to zjistit ? – dal vám někdy někdo šanci se těchto podvědomých energií zbavit ? – pokud ano, podařilo se vám jich třeba afirmací zbavit ?- není divu – na to se musí zcela jinak – afirmace a autosugesce jsou fajn, ale ještě nikdy nevymazaly tu základní energii z vašeho nitra – možná ji někdy i na čas částečně blokují, ale to je tak asi všechno –

ukážu vám, jak se to dělá opravdu pořádně – takový vnitřní jarní úklid se vším všudy – provedeme spolu detailní kvalitativní i kvantitativní rozbor podvědomých emocionálních a mentálních energií ve vás v oblasti vašeho vztahu k sobě, ke svému tělu, k partnerským vztahům, k práci a k penězům aj. –

sami se pak rozhodnete, zda jsou námi společně objevené podvědomé postoje k sobě samému či k sobě samé v souladu s tím, co vědomě chcete či si vědomě přejete – a pak ty, které nechcete, prostě vymažeme na obou rovinách vědomí, kde jsou funkční –

a sami si zvolíte ty energie, kterými chcete nadále žít – co by jste například řekli tomu, když nahradíte v sobě energie „nevěřím si“ a nejsem dost dobrá“ energií jedinou, kterou zapíšeme opět na dvou rovinách vaší bytosti takto : „jsem skvělá a věřím si“ ?

způsob, kterým to v sobě dokážete provést, je opět založen na mentální práci ve vašem nitru a podmíněn vzájemnou láskou obou vašich duálních „Já“ a „já“ –

podrobnosti návodu, jak na to, budete mít ode mne z první ruky – povedu vás –

chcete být jiní ? – chcete žít jinak ? – chcete udělat další krok na cestě dosažení vnitřního míru a stavu žití štěstím v sobě uvnitř v běžném životě ?

Pak si namasírujte své duševní a duchovní svaly,  zavolejte a přijďte…

LEKCE PÁTÁ: ZBAVTE SE DEPRESÍ, STRACHŮ A DALŠÍCH PROBLÉMŮ

Při hledání mezi energiemi svého nitra si uvědomíte své strachy a další psychické anomálie, které se tam skrývají – vaše psychika je velice křehká a v dětství velice zranitelná –

pokud proto prožíváte v určitých životních situacích opakovaně strach, vždy je za tím velmi intenzívní emocionální zážitek vašeho života v této inkarnaci – je tomu tak v případech strachu z vody, strachu z výšek, ze tmy, z uzavřeného prostoru, případně z ohně, které jsou těmi nejčastějšími k řešení –

Jsou ale i mnohem hůř odhalitelné strachy, kterými žijete celý svůj dosavadní život – kdo z vás může s jistotou říci, že jeho problémem není

 • strach z nepřijetí lidmi ve vašem okolí?
 • strach z nepřijetí tímto světem obecně?
 • strach z budoucnost?
 • strach z bezmoci?

Mnohdy trpíte po léta a zcela zbytečně – tyto strachy jsou v podstatě aktivovaná emocionální traumata z minulých životů, která do vaší současné existence vstupují i v životě tomto a jsou obsahem vaší podvědomé mysli –

a z ní se příležitostně vynořují, aby vás potrápily – pomoc v těchto případech je až neskutečně jednoduchá –

prostě se do své podvědomé mysli mentálně ponoříte a tu vyhledáte chvíli, ve které daná energie strachu do vašeho života tady a teď vstoupila – jednotlivé energie vašeho života jsou ve vašem podvědomí zapsány podobně jako hudební produkce či živá řeč bývá zapsána na klasickém magnetofonovém pásku –

při likvidaci energie strachu prostě přemažete emocionálně vypjatý okamžik či okamžiky, kdy tato energie do vašeho života vstoupila a nahrajete na uvolněné místo záznamu virtuální citově pozitivní energie, které vám podobné potíže již nikdy nezpůsobí – a jaký pak je váš strach?

Prostě platí ono známé: kdo umí, umí… a také přirozeně platí i to známé: kdo neumí, jen čumí.

Dovolte mi, abych vzal do ruky pomyslné kladívečko a lehce uhodil tam ve vašem nitru, kde se ty strachy tiše skrývají, aby kdykoli vyrostly ve vší své kráse a tíži – právě ony strachy spolu s problémy, řešenými v lekcích jedna až čtyři jsou příčinami nemocí, s nimiž u vás zápolí páni psychiatři obvykle bezvýsledně antidepresivy –

dokonce i tito vědecky fundovaní odborníci mnohdy alespoň tuší, že pouze tlumí příznaky, aniž by byli svojí vědou schopni postihnout příčiny – je možno podobným způsobem odstranit a tím i vyléčit dispozice k epilepsii, bulimii, anorexii, jakož i řešit případy schizofrenie, posttraumatického syndromu a dalších detekovaných nemocí psychiky a fyzického těla –

pokud trpíte sociální fobií či agarofobií či jak to všechno ti studovaní tzv. specialisté na lidskou psychiku nazývají, nežijete, skrýváte se před světem –

Chcete znovu žít? Přijďte!

Pokud je toto řešení případně spojeno s karmickými energiemi, budeme řešit karmu a samotný problém pak po rozvázání karmy –

nezapomeňte prosím, že veškeré potíže fyzického těla mají svůj počátek ve vaší psychice – takže vše, co v této oblasti spolu uděláme, vás zbavuje dispozic k budoucím chorobám či případně léčí potíže, které již nastaly.

LEKCE ŠESTÁ: HARMONIZUJTE SVÉ NITRO A VYŘEŠÍTE SVÉ FYZICKÉ A PSYCHICKÉ PROBLÉMY

K dovršení transformace v nitru vaší bytosti nestačí dát do souladných vibrací jen potřeby ducha s potřebami vašeho těla – je tu ještě druhá rovina vašeho vnitřního bytí, která si zaslouží vaši pozornost a o níž se běžně nijak zvláště nehovoří –

je to sladění vibrací mysli a srdce, tedy mužských a ženských energií v každém člověku – podrobně o tom píši jinde na tomto webu a tady chci jen zdůraznit těžkou nerovnováhu, s níž se v oblasti těchto energií většina naší populace potýká –

současný stav je dán mnoho tisíciletí trvající nadvládou mužských energií nad energiemi ženskými na rovině našeho kolektivního i osobního bytí, která je běžně přijímána jako standardní stav – a je proto dále v každé generaci a jednotlivci konzervována výchovou v rodině i ve společnosti ke škodě nás všech.

Je to o tom, lidově řečeno, že muži již téměř nic nevědí o faktu, že mají nejen vědomí své mysli, ale i vědomí svého srdce a že je normální tomuto svému srdci dát rovnocenný díl v rozhodovacích procesech sebe sama jako bytosti tohoto světa. Ženy pak ponořeny v oceánu převahy mužských energií také mnohdy preferují v rámci své stále sílící snahy o dosažení odpovídajícího místa ve společnosti a rodině před kultivací energií svého srdce cestu posilování mysli a vůle s ní spojené.

Výsledky vidíme všude kolem sebe a jsou hodně smutné.

při hledání cest k rovnováze obou typů energií preferuji při práci s klientkami jednoznačně posilování ženského aspektu jejich bytí a vedu je k tomu, aby se na vlastní kůži přesvědčily o úžasné síle nikterak manipulativní bezvýhradné lásky čistého probuzeného srdce při hledání a nalézání nekonfliktního vztahu k mužským energiím v sobě i v okolí –

je samozřejmě obtížné tuto linii práce na cestě dovnitř psychiky ženy v krátkosti vyjádřit srozumitelnými slovy –

řekněme si proto jen o tom, že je to vše o čakrách jedna až tři, které se dočišťují a rekonstruují poté, kdy byla jejich funkce značně posílena všemi pěti dříve zmíněnými lekcemi naší společné práce –

jejich rekonstrukcí s pročištěním se propojují a aktivují energetická centra šesté a druhé čakry, tedy čaker duchovní vizualizace a tvůrčí schopnosti realizovat tyto vize na vyšších rovinách lidského bytí –

podobně je tomu propojením a aktivací páté a třetí čakry – zde se pročištěním, rekonstrukcí a harmonizací dosahuje tvůrčího účinku přímo v rovině naší hmotné reality –

spojeno s univerzální a bezpodmínečnou láskou čakry čtvrté a spoluprací čaker sedm a jedna a uzemněním na úrovni první čakry je postupně dosahováno plného vědomého probuzení se ducha a těla člověka zde na zemi –

jistě vy všichni, kdož právě čtete, víte, co je za těmito slovy skryto – z hlediska běžné praxe života se právě zde řeší případy neplodnosti nebo problémy s otěhotněním či donošení dítěte, případně zásadní dlouhodobá neschopnost ženy navázat kvalitní vztah s mužským protějškem –

prostě řečeno : máte-li v sobě příliš mnoho mužských energií, vážené dámy, muži vás podvědomě vnímají nikoli jako lásky hodné partnerky, nýbrž jako protivníky, jejichž ego je ohrožuje a proto musí být zlomeno –

podobně je tomu u problémů s plodností : mužská energie ve vás logicky blokuje vzhledem k míře, jaké se jejímu působení ve vás dostává, procesy související se sexualitou a naplněním mateřské role ženy –

máte totiž energeticky mnohdy velmi blízko k mužům, a vy jistě víte, že muži děti nerodí – takže vaším protivníkem při naplnění ženské role je vaše podvědomá touha po mužské dominanci, kterou si samy blokujete své přirozené pochody ve vlastním těle.

Vezměte v úvahu, že to, co vám výše nabízím, je cesta k trvalé pozitivní změně vnitřních postojů k sobě, životu i světu, která definitivně odstraní příčiny, které stojí za obtížnými problémy vaší psychiky a fyzického těla.

Odstraníme-li příčinu, důsledky se ve velmi krátké době vytratí – dokonale to účinkuje i všude tam, kde selhávají jakékoli jiné metody léčení – vůbec nevadí, že váš problém je natolik specifický, že nebyl mnou nikde na mém webu zmíněn – použité metody jsou dokonale funkční pro jakýkoliv případ.

PÁR SLOV ZÁVĚREM

Při své práci na vašem nitru se můžeme se setkat s mnoha osobními problémy nejrůznějšího druhu, kterým jsme se výše nevěnovali – zařadíme je do programu naší společné práce a bezpochyby je vyřešíme také –

O jaké problémy jde, o tom si můžete udělat obraz nahlédnutím do konkrétních případů jednotlivých klientů zde na webu v rubrice »Příběhy ze života«.

Můžeme se například postavit proti útokům černé magie a zbavit vás slibů a přísah z minulých životů, o kterých právě tady a teď již nic nevíte – v posledním období jsem se opakovaně setkal s potřebou pročistit astrální nastavení energií kolem firem svých klientů z hlediska podvědomého působení bývalých společníků či obchodních partnerů, se kterými podnikatelé za svoji firmu přišli do rozsáhlejšího konfliktu –

běžně je lidem naprosto neznámo, že ať již při ryze osobních konfliktech, stejně tak jako při konfliktech jménem firmy, jsou jimi samotnými a jejich protivníky uváděny v život živlové bytosti v jemnohmotných energiích, které bráno případ od případu mohou ovlivňovat váš život i prosperitu vaši firmy po mnoho dalších let

nebylo by to také poprvé, kdy bychom třeba spolu navštívili a jednali s bytostí velmi nízkých vibrací, abychom ji donutili vydat úpis, který jste jí  kdysi dávno vystavili vy sami nebo někdo ve vaší rodové linii a díky němuž váš život zatím vypadal tak, jak vypadal –

v nutných případech se budeme zabývat i těžkými nemocemi vašeho fyzického těla, abychom získali čas k provedení vaší vnitřní změny – ty méně závažné nemoci se budou postupně léčit samy –

vždy si vzpomínám na svoji půvabnou známou z jednoho západočeského malého městečka, která mi při setkání po více než dvou letech sdělila: víš, Pavle, já už vůbec nemedituji – není přece nic krásnějšího než posadit se do tohoto světa a s klidem a mírem získaným láskou k sobě vnímat jeho nádheru –

Přeji i vám, aby jste se dopracovali ke stejnému pohledu na sebe sama, život, svět i lidi v něm – protože tohle je skutečná pravda o životě!

Inspirujte se reálnými životními příběhy mých klientů

 

PODMÍNKY PRÁCE

Prvořadým cílem naší spolupráce je rekonstrukce emocionálních a mentálních vzorců vašeho mikrokosmu. Projdete pod mým vedením cestou vlastní vnitřní změny, která přirozeně zcela změní váš život.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Práce na harmonizaci vaší psychiky s cílem odstranění příčin vašich problémů má svá přesná pravidla a je nutné, aby jednotlivé fáze na sebe přesně navazovaly:

 1. projev vašeho zájmu o práci se mnou předpokládá váš souhlas s faktem, že tuto návaznost budete respektovat –
 2. obvykle práce se mnou představuje pět, šest i více sezení či internetových pracovních schůzek podle složitosti vašeho případu a podle vaší vnitřní potřeby –
 3. jedna lekce má obvykle rozsah dvou hodin práce a můj čas a energie do této práce vložená má mojí lásky k vám jako k výjimečné bytosti dosud disponující funkční světelnou jiskrou ve svém srdci –
 4. lekce je možno spojovat v případě potřeby například tehdy, když klient váží dlouhou cestu za osobním kontaktem a má zájem o vyšší využití svého času –
 5. u těch, kteří jsou svým vlastním vývojem velmi dobře připraveni, mohu nabídnout po zvážení  speciální program, kdy jim budou poskytnuty pouze potřebné detaily k procesu vedoucímu k rekonstrukci žádoucích prvků jejich psychiky a samotné detaily provedení si mohou vyhledat sami –

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY NAŠÍ SPOLUPRÁCE

 • při své práci nijak nezasahuji do integrity vašich energetických těl – veškeré potřebné úkony provádíte na základě vlastního kvalifikovaného rozhodnutí svojí svobodnou vůlí pouhým mentálním soustředěním
 • garantuji vám průběžnou komunikaci telefonem, skypem či mailem při vašich případných dotazech i v obdobích mezi jednotlivými sezeními – k tomu patří i základní jednorázová energetická výpomoc, kterou si případně telefonicky vyžádáte –
 • budete požádáni o důslednou mlčenlivost ve věci práce na sobě – důvodem je nebezpečí energetického napojování lidí ve vašem okolí na vás a možnost, že vám budou byť nevědomky bránit v provádění změn vaší psychiky, pro které jste se rozhodli –
 • metody práce, se kterými vás seznámím, jsou většinou mým originálním duševním vlastnictvím a podstata toho, co budete podle návodu provádět, vám bude zcela objasněna – je vaším právem získaných návodů pro práci na sobě samých využít ve svůj prospěch kdykoli později při vaší další práci na sobě či pro jiné –
 • nepracuji s hypnózou – energetické vazby z minulých životů se aktivují prostřednictvím určitých spouštěcích mechanismů v životě tomto a řeším je proto také na úrovni tohoto života – v nutných případech spolupracuji s kvalitními specialisty na danou oblast –
 • svou práci na sobě můžete kdykoli bez udání důvodů dočasně či trvale přerušit – vaše rozhodnutí naprosto respektuji, ovšem bez nároku na vrácení částek již uhrazených sezení –
 • podle mých zkušeností naprostá většina mých klientů přichází ke mně na doporučení těch, kteří práci na sobě se mnou již realizovali –
 • prosím vás proto o to, abyste v případě, že naše společná práce bude mít obvyklý úspěch a vyřeší vaše problémy, nabídli moji terapii i lidem ve svém okolí, kteří ji podle vás potřebují.

DĚKUJI VÁM ZA DŮVĚRU!

Zdroj:http://www.ragauian.cz/category/poradna-ve-vecech-tela-duse-a-ducha/

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This