0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Naše nevědomí!

Ego je plné nevědomosti!

Bez oddanosti nelze dosáhnout vlastního dobra. Pokud se během života nevydáte na stezku oddanosti, nikdy svobody nedosáhnete. K tomu se hodí toto rčení: „Ten, kdo bdí, ji dosáhne; ten, kdo spí, ji ztratí.“ Nemáte-li oddanost, tak i když umíráte jako dobrý, pobožný člověk, skutečného Osvobození jste nedosáhl. Život bez oddanosti není nic než úpadek. Světci učiní svůj život smysluplný ještě v době, kdy jsou naživu. Dosáhne-li někdo ještě během života konečné osvobození, nebude se trápit tím, kde se jeho fyzické tělo složí v okamžiku smrti. Světec není zrozený, tudíž ani neumírá. Ten, jehož omezená totožnost (ego) umře ještě během života, překročil hranice zrození a smrti. Syn Gurua (Guru-putra je žák Gurua, jehož vědomí je vždy napojeno na vědomí Gurua) by měl vždy používat rozlišovací schopnost. Žijte v nedvojnosti (advaita). Staňte se aspiranty Pravdy.

 Ego je plné nevědomosti

Nevědomost se nedá přirovnat k „osvícenému zření“. Nevědomost souvisí s fyzickým vnímáním (nahlížením). Slavné prohlášení „Sarvam Khalu Idam Brahma“ znamená „Všechny věci jsou Brahman“. Přátelé i nepřátelé jsou Brahman, takže vše dobré je Brahman, a vše špatné je také Brahman. Všichni lidé ve světě jsou otroky okolností (iluze). Na základě okolností lze člověka přinutit sebrat dokonce i hovno. Pouze oddanost může odstranit vliv okolností. Prostřednictvím oddanosti k Bohu (Hari) je dosaženo Poznání (džňána). Král je vázán zákony, na základě nichž si vymáhá poslušnost svých poddaných. Zákon by měl vládnout jen naší mysli. Sami bychom se měli rozhodnout, zda se nechat něčím svazovat či nikoliv. Oddanost je „vnitřní zření“ moudrosti. Ten, kdo v průběhu svého života nenabude Sebe-realizaci, může být pokládán za opravdu ztraceného. Kdo se nechá lapit světskými věcmi, je ztracen v proudu světského života. Na duchovní cestě bychom měli kráčet s pevným odhodláním, které jsme přijali za své.

Nenechte se svést iluzí (májou). Iluzi musíte zničit. Iluze rozpráší všechny lidi se stejnou lhostejností. Pouze takový aspirant, jenž prováděl duchovní praxi, kterou však nedokončil, získá (za účelem dokončení) znova lidské kvality a lidskou formu. Iluze se neobává nikoho kromě toho, kdo zná Brahman. Mnoho lidí patří mezi členy sekty Máji, avšak po Stezce Poznání kráčí jen velmi málo následovníků. Vy jste ve své podstatě ztělesněním Božskosti a „do vínku“ vám byl vložen program zničit iluzi. Nezapomeňte, že vás iluze neustále pozoruje a je stále ve střehu. Neztrácejte proto z dohledu svoji přirozenost, svůj pravý domov.

Pokud se chcete stát zvířetem, jako třeba slonem, koněm, apod., pak můžete brát za svůj domov tento svět. Buďte hrdí na svou skutečnou přirozenost. Narodili jsme se pouze se záměrem přetrhnout základní pouta pozemskosti (světskosti). Nejen že musíme dosáhnout vlastního Osvobození, musíme také vysvobodit druhé. Jestliže žijete s přesvědčením, že jste Bůh, pak budete zajisté Bohem.

Bez oddanosti nelze dosáhnout vlastního dobra. Pokud se během života nevydáte na stezku oddanosti, nikdy svobody nedosáhnete. K tomu se hodí toto rčení: „Ten, kdo bdí, ji dosáhne; ten, kdo spí, ji ztratí.“ Nemáte-li oddanost, tak i když umíráte jako dobrý, pobožný člověk, skutečného Osvobození jste nedosáhl. Život bez oddanosti není nic než úpadek. Světci učiní svůj život smysluplný ještě v době, kdy jsou naživu. Dosáhne-li někdo ještě během života konečné osvobození, nebude se trápit tím, kde se jeho fyzické tělo složí v okamžiku smrti. Světec není zrozený, tudíž ani neumírá. Ten, jehož omezená totožnost (ego) umře ještě během života, překročil hranice zrození
a smrti. Syn Gurua (Guru-putra je žák Gurua, jehož vědomí je vždy napojeno na vědomí Gurua) by měl vždy používat rozlišovací schopnost. Žijte v nedvojnosti (advaita). Staňte se aspiranty Pravdy.

Zdroj : Vše je iluze

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This