0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Narcističtí hoši!

Kdo je narcis a kdo je obětí narcistů

Je nutné si hodně přiznat a mít otevřenou mysl. Trocha sebereflexe bude nutná, pokud o sobě chcete něco vědět, pokud máte pocit, že jste obětí narcisty tabulka dole je k velkému zamyšlení a nejspíš pomůže i něco vysvětlit.

Mýtus o Narcisovi a Echo

Narcis byl pohledný lovec, který zlomil srdce mnoha ženám. Přes jejich lásku zůstal rezervovaný a arogantní. Víla Echo byla bohyni Juno, potrestána, že příliš mluví, tím, že ji zbavila svobody projevu. Od té doby, už mohla opakovat jen slova ostatních. Echo zahlédla Narcisa a zamilovala se. Toužila po jeho pozornosti, ale on byl upřený jen na sebe. Pokusila se na něj zavolat, ale nemohla. Jednoho dne se Narcis od ostatních lovců oddělil a zvolal: „Je tam někdo?“ Echo mohla jen opakovat jeho slova. Vyděšeně řekl: „Pojďte sem,“ což Echo opakovala. Echo se vesele vrhla na Narcisa, ale on ji odmítl a řekl: „Ruce pryč! Mohu zemřít, než si užijete mé tělo.“ Echo ponížená a odmítnutá v hanbě uprchla. Její láska k Narcisu přesto rostla. Narcisa za jeho aroganci proklela Nemesis bohyně odplaty. Když si Narcis další den všiml svého odrazu v kaluži vody, našel lásku. Věřil, že konečně našel někoho, kdo si zaslouží jeho lásku, aniž si uvědomil, že to je vlastně on sám. Nelze získat pozornost Narcise, posedlost a deprese u Echo rostla. Jak roky ubíhaly, ztratila své mládí a krásu toužící po nedosažitelném Narcisu, poté se ztratila a nechala za sebou jen svůj ozvěnový hlas. Nakonec Narcis spáchal sebevraždu, kterého pohltila jeho nemožná láska, a nechal na svém místě květinu.

Porozumění narcismu

Navzdory své zdánlivě silné osobnosti jsou narcisté pod touto slupkou ve skutečnosti velmi zranitelní. (Viz „Problém narcistů.“ níže) Ovládnutí jejich vlastních pocitů a ostatních lidí je důležité, protože bez kontroly se cítí slabí a ponížení. Přitahují někoho, kdo vyjadřujícího emoce a pečujícího, vlastnosti, které jim chybí. Nepříjemné pocity, zejména stud, smutek a strach, jsou odsunuty do jejich nevědomí. Pohrdají jimi nebo jakoukoli známkou slabosti, která vzbuzuje obavy z toho, že budou ovládáni nebo poníženi. Pocity smutku, nezdaru nebo osamělosti v nich spouští potřebu najít někoho, kdo jim dovolí, aby ho mohli zranit, odmítnout a nebo vyvolat pocit méněcennosti. Pokouší se tyto nepříjemné pocity eliminovat tím, že prokáží nezávislost, odvahu a sílu – ideály, se kterými se ztotožňují.

Stejně jako mýtus, i narcisté se cítí nad ostatními nadřazení, přesto jsou na nich závislí, aby zpětně odráželi(Projekce.) pozitivní sebeobraz. Překvapivě je také většina narcisů spoluzávislá. Jsou přecitlivělí na jakoukoli výzvu, která vyvrací iluzi toho, že jsou nejlepší. Bojí se odhalení svých nedostatků, zpochybnění svých názorů, autority, poškození své sebeúcty nebo pýchy. Udělají vše pro to, aby podpořili svůj image a blokovali negativní zpětnou vazbu. Ve své aroganci mohou být odmítaví a nezdvořilí, včetně promítání svých nedostatků (projekce) na ostatní, kritiky a bagatelizace nebo vzpustí svůj narcistický vztek. Mohou ztrapnit rodinu a přátele svým vychloubačným nebo nepříjemným pocitem oprávněnosti jejich nároků, jako jsou monology a skákání do řeči. K získání toho, co chtějí, mohou využívat ostatní bez ohledu na důsledky. Jejich postoj kompenzuje podvědomé pocity deprivace a méněcennosti, které se stanou nesnesitelnými, když nedosáhnou svých potřeb nebo zvláštních privilegií.

Porozumění ozvěně (jste obětí narcismu jako Echo = spoluzávislí = možná vy)

Ne každý, kdo propadne narcistovi, je jako Echo, ale ti, kdo zůstanou, se jí podobají – stereotypní spoluzávislí, který obětují své vlastní potřeby, aby vyhověli ostatním. Zatímco Narcis je příliš pohlcen sebou, Echo je příliš pohlcena jinými.

Stejně jako Echo si partneři narcisty idealizují. Líbí se jim a obdivují jejich odvážný přístup, který opravdu mají. Na rozdíl od narcistů se oběti neobhajují svým vlastním jménem a cítí své potřeby zbytečné nebo se cití provinile své potřeby a přání prosazovat. Péče a potěšení jim dávají smysl a hodnotu. Touží po tom, aby byli vyhledáváni, přijímáni, podporováni, schvalováni, potřebováni a milováni. Nemusí věřit, že mají nějaká práva, a přirozeně jdou spolu nebo dávají na první místo potřeby a pocity druhých, někdy se obětavě obětují, aby potěšili. Stejně jako Echo je to dělá závislými na narcistovi, i když jejich potřeby nejsou naplněny. To také umožňuje narcistovi snadno je manipulovat, zneužívat a využívat je.

Narcisté potřebují partnery, které mohou ovládat, kteří je nebudou napadat a budou se cítit slabí a provinilí.

Typicky jejich partneři přijímají vinu a snaží se jim více porozumět. Zůstávají, aby zabránili svému největšímu strachu a to opuštění a odmítnutí a ztrátě naděje na nalezení trvalé lásky. Tím, že se od narcise s pravidelností vrací kouzlo, vzrušení a milující gesta, která je nejdříve očarovala, zvláště pokud hrozí rozchod. Tím zapadnout do chladného světa narcistů a zvyknout si na život v emocionálním vykořisťování a pomyslné vztahové horské dráze.

Narcistický vztah

Je snadné zamilovat se do narcistů. Nesuďte oběti, že podlehnou, protože výzkum ukázal, že počáteční dojmy z narcistů pro prvních sedm setkání jsou pozitivní. Jsou považováni za okouzlující, příjemné, sebevědomé, otevřené, dobře přizpůsobivé a zábavné. Jsou svůdní, jsou navrženi tak, aby získali důvěru a lásku, což vyvolává dojem, že jejich pozornost bude pokračovat. Teprve později subjekty výzkumu prohlédli onu sympatickou fasádu narcistů. Problémy a konflikty vznikají v delších narcistických vztazích (první problémy se objevují do jednotek měsíců). Doma mohou narcisté soukromě očernit osobu, které veřejně pochlebovali, veřejně se snaží držet si ten hezký profil milého člověka.

Jakmile jste závislí, chybí jim motivace k udržení charismatické fasády. Jak vzrušení z romantiky opadá, narcisté jsou zklamaní svým partnerem. Jejich kritika se stupňuje a mohou působit odtažitě a odmítavě. Vztah se točí kolem narcisa, zatímco ostatní jsou vnímáni pouze jako objekty, které se používají k naplnění narcistických potřeb a křehké sebeúcty. Zahanbení partneři sledují, jak jejich partner flirtuje s pokladní, předbíhaní ve frontě, kritizuje pro něj pomalého úředníka nebo servírku. Musí se potýkat s požadavky, které jsou často nereálné, úsudky a sebestředností, a jak se říká často káží vodu ale sami pijí víno). Od obětí se očekává, že ocení narcistovu zvláštnost, uspokojí jeho potřeby obdivu, služby, lásky a jsou trestáni, pokud tomu tak není. Oba souhlasí s tím, že narcis je skvělý a že jeho partner není a měl by se obětovat! Díky tomu jejich vztah funguje… na začátku.

Nakonec se partner cítí vyčerpaný, zraněný, rozzlobený, nerespektovaný a osamělý. Děti a partneři narcistů sdílejí Echoovu zkušenost s pocitem odmítnutí, neviditelnosti a ignorace potřeb. Touží být viděni, uspokojovat své potřeby a aby se vrátila ona láska z počátků. Riskují, že se jejich „já“ promění v prázdné skořápky. Narcisté také trpí, protože nikdy nejsou spokojeni. Přestože Narcis i Echo oba touží po lásce, narcis nemůže lásku ani dávat, ani přijímat lásku, kterou Echo nabízí. Máte více síly, než si myslíte. Takový vztah nepřináší nic dobrého a je třeba jednat dokud je čas a rozum. Rozum oběti dostává silné rány a je důležité se vzepřít nenechat to jen tak, proto se nebojte vyhledat pomoc, třeba psychoterapeuta nebo psychologa. Nejspíš vám doporučí vztah ukončit, ale nenechte si zničit život.

Narcista vs obět narcisty

Narcisté (osoba s narcistickou poruchou osobnosti ) a spoluzávislí jsou obvykle považováni za protiklady, ale překvapivě, i když se jejich vnější chování může lišit, sdílejí mnoho psychologických rysů. Narcisté ve skutečnosti vykazují základní společné příznaky hanby, popření, kontroly, závislosti (v bezvědomí) a nefunkční komunikace a hranice, což vše vede k problémům s intimitou. Jedna studie prokázala významnou korelaci mezi narcismem a spoluzávislostí. Ačkoli většinu narcistů lze klasifikovat jako spoluzávislé, jejich oběti nikoli – nejsou narcisté. Nevykazují společné rysy vykořisťování, oprávnění a nedostatku empatie.

# Pojem Vysvětlení
1 Závislost Spoluzávislost nebo závislost je porucha „ztraceného já“. Spoluzávislí ztratili spojení se svým vrozeným já. Místo toho se jejich myšlení a chování točí kolem osoby, látky nebo procesu. Narcisté také trpí nedostatkem spojení se svým pravým já. Místo toho jsou ztotožňováni se svým ideálním já. Jejich vnitřní deprivace a nedostatek spojení s jejich skutečným já je činí pro ověření závislými na ostatních. Následně, stejně jako ostatní spoluzávislí, je jejich sebeobraz, myšlení a chování zaměřeno na jiné, aby stabilizovali a potvrdili jejich sebeúctu a křehké ego. Je ironií, že navzdory deklarované vysoké sebeúctě narcisté touží po uznání od ostatních a mají neukojitelnou potřebu být obdivováni – aby získali svou „ narcistickou nabídku. “ Díky tomu jsou stejně závislí na uznání od ostatních, protože závislý je na jejich závislosti.
2 Hanba nebo ostuda Hanba je jádrem spoluzávislosti a závislosti. Vyplývá to z vyrůstání v nefunkční rodině. Nafouknuté sebevědomí narcistů se běžně zaměňuje za sebelásku. Přehnané lichocení a arogance však pouze uklidňují nevědomou, internalizovanou hanbu, která je u spoluzávislých běžná. Děti rozvíjejí různé způsoby, jak se vypořádat s úzkostí, nejistotou a nepřátelstvím, s nimiž se setkávají při vyrůstání v dysfunkčních rodinách. Může dojít k internalizované hanbě navzdory dobrým úmyslům rodičů a nedostatku zjevného zneužívání. Aby se děti cítily bezpečně, osvojují si způsoby zvládání, které vedou k ideálnímu já. Jednou ze strategií je vyhovět jiným lidem a hledat jejich lásku, náklonnost a souhlas. Další je usilovat o uznání, snaha být lepší a nadvládu nad ostatními. Stereotypní spoluzávislí spadají do první kategorie a narcistní do druhé. Hledají moc a kontrolu nad svým prostředím, aby dostáli svým potřebám. Jejich snaha o prestiž, nadřazenost a moc jim pomáhá vyhnout se za každou cenu pocitu, že jsou méněcenní, zranitelní, potřební a bezmocní. Tyto ideály jsou přirozenými lidskými potřebami; pro spoluzávislé osoby a narcisy jsou však kompulzivní, a tedy neurotické. Navíc čím více člověk sleduje své ideální já, tím dále se odchyluje od svého skutečného já, což jen zvyšuje jejich nejistotu, falešné já a pocit hanby.
3 Odmítání nebo popření Popření je klíčovým příznakem spoluzávislosti. Spoluzávislí obecně popírají svou spoluzávislost a často své pocity a mnoho potřeb. Podobně narcisté popírají pocity, zejména ty, které vyjadřují zranitelnost. Mnozí si nepřiznají pocity nedostatečnosti, dokonce ani sami sobě. Zřeknou se a často na ostatní promítají pocity, které považují za „slabé“, jako je touha, smutek, osamělost, bezmoc, vina, strach a jejich variace. Díky hněvu se cítí mocní. Vztek, arogance, závist a pohrdání jsou obranou proti základní hanbě. Spoluzávislí popírají své potřeby, zejména emocionální potřeby, které byly v dospívání zanedbávány nebo zahanbeny. Někteří spoluzávislí jednají soběstačně a snadno dávají přednost potřebám druhých. Další spoluzávislí požadují, aby lidé uspokojili své potřeby. Narcisté také popírají emoční potřeby. Ačkoli narcisté obvykle nedávají na první místo potřeby ostatních, někteří narcisté jsou ve skutečnosti štědří a dělá jim to dobře. Kromě zajištění připoutanosti k těm, na kterých jsou závislí, je často jejich motivem uznání nebo pocit nadřazenosti nebo grandiózy na základě skutečnosti, že jsou schopni pomáhat lidem, které považují za méněcenné. Stejně jako ostatní spoluzávislí se mohou cítit vykořisťováni a rozhořčeni vůči lidem, kterým pomáhají. Mnoho narcistů se skrývá za fasádou soběstačnosti a oddanosti, pokud jde o potřeby emocionální blízkosti, podpory, truchlení, péče a intimity. Honba po moci je chrání před prožíváním ponížení pocitu slabosti, smutku, strachu nebo potřeby nebo potřeby někoho – nakonec se vyhnout odmítnutí a pocitu hanby. Pouze hrozba opuštění odhalí, jak jsou skutečně závislí.
4 Nefunkční nastavování hranic Stejně jako ostatní spoluzávislí mají narcisté nezdravé hranice, protože jejich vývoj nebyl respektován. Neberou ostatní jako jiné lidi, ale jako rozšíření sebe sama. Ve výsledku promítají myšlenky a pocity na ostatní a obviňují je za jejich nedostatky a chyby, které samy o sobě nemohou tolerovat. Nedostatek hranic je navíc činí vysoce reaktivními a defenzivními a způsobuje to, že si všechno berou osobně. Většina spoluzávislých sdílí tyto vzorce viny, reaktivity , obrany a bere věci osobně. Chování a míra nebo směr pocitů se mohou lišit, ale základní proces je podobný. Například mnoho spoluzávislých reaguje sebekritikou, sebeobviňování nebo stažením se, zatímco ostatní reagují agresí a kritikou nebo vinou někoho jiného. Přesto jsou obě chování reakcí na stud a ukazují nefunkční hranice. (V některých případech může být vhodnou reakcí konfrontace nebo stažení, ale ne v případě obvyklé nutkavé reakce.)
5 Nefunkční komunikace Stejně jako ostatní spoluzávislí je komunikace narcistů nefunkční. Obvykle jim chybí asertivní dovednosti. Jejich komunikace často sestává z kritiky, požadavků, nálepkování a jiných forem verbálního zneužívání. Na druhou stranu někteří narcisté intelektualizují, mlží a jsou nepřímí. Stejně jako ostatní spoluzávislí je pro ně obtížné identifikovat a jasně vyjádřit své pocity. Ačkoli mohou vyjadřovat názory a zaujímat postoje snadněji než ostatní spoluzávislí, často mají problémy s nasloucháním a jsou dogmatičtí a nepružní. To jsou známky nefunkční komunikace, které dokazují nejistotu a nedostatek respektu k druhé osobě.
6 Kontrola Stejně jako ostatní spoluzávislí, i narcisté hledají kontrolu. Kontrola nad naším prostředím nám pomáhá cítit se bezpečně. Čím větší je naše úzkost a nejistota, tím větší je naše potřeba kontroly. Pokud se poddáváme ostatním, naše bezpečí, štěstí a vlastní hodnota závisí na ostatních, co si lidé myslí, co řeknou a co se stane. Pokusíme se je ovládat přímo nebo nepřímo pomocí potěšení, lží nebo manipulace. Pokud se bojíme nebo stydíme za své pocity, jako je hněv nebo zármutek, pokusíme se ovládnout své pocity. Hněv nebo zármutek jiných lidí nás rozruší, takže je třeba se jim také vyhnout nebo je ovládnout.
7 Intimita Nakonec kombinace všech těchto vzorů činí intimitu náročnou pro narcisty i spoluzávislé. Vztahy nemohou vzkvétat bez jasných hranic, které partnerům poskytují svobodu a respekt. Vyžadují, abychom byli autonomní, měli asertivní komunikační dovednosti a sebeúctu.

 

Jak se narcis snaží dostat lidi z vašeho okolí na svoji stranu – boj o moc, létající opice (flying monkeys)

Rád bych zmínil něco o létajících opicích, co dělat, když narcista ve vašem životě začne obracet ostatní lidi proti vám. Ti z vás, kteří jsou vhozeni do tohoto narcistického světa, víte, že terminologie létající opice je jedním z nich. Létající opice je to, když narcistický jedinec vstoupí do vašeho života nebo je zjevně již ve vašem životě a začne oslovovat lidi, kteří jsou pro vás důležití, mohou to být vaši rodiče, vaši přátelé, vaši sourozenci, mohou být dokonce spolupracovníky nebo jen jinými lidmi ve vašem okolí, třeba sousedé a začne jim o vás vyprávět opravdu hrozné věci. To vše v naději, že oslabí vaši podpůrnou strukturu a přivede ty lidi na narcistickou stranu ulice, aby je podpořili. Moc nad vámi !!! Zbavit vás unikových možností !!!

Říká se, že když se dva lidé rozvedou/rozejdou, takže v důsledku toho znají navzájem své rodiny a narcistický partner začne mluvit s těmito lidmi a začne jim o vás říkat hrozné věci v naději, že všechny tyto lidí narcista ovlivní a z těchto lidí se stanou jejich vlastní spojenci (létající opice), kteří podkopávají podporu druhé osoby, zdravé osoby ve vztahu. Pak ve skutečnosti budou narcisté dokonce schopni být proti vám ještě silnější. Po gaslightingu, manipulacích je to i pro osobu, která je nebo byla na vaší straně, to takovou osobu naplňuje ještě větší pochybností o vás. Tím, jak se snažíteže kličkovat a předcházet konfliktům ve svém narcistickém vztahu a sklouzáváte doleva a doprava, o vás lidé v okolí pochybují ještě více. Možná by vás zajímalo, jak je narcista schopen toho docílit. Uvědomte si, jak jsou schopni se k vám dostat a pak obrátit ostatní lidi proti vám, protože narcisté jsou okouzlující a charismatičtí a velkorysí a vědí, jak pracovat v místnosti s lidmi a věřte mi, že budou vědět, jak pracovat s lidmi kolem vás. Často mohou vystřihnout velmi sympatickou postavu, uvědomte si, jak tvrdě pracovali na vztahu na vašem počátku, ale zároveň si uvědomte, co vám dělali, o strašných věcech, co říkali o vaší sestře, přítelkyni, rodičích. Narcis je opravdu dobrý v nastavování tónu, víš, že s tebou potřebuji mluvit o něčem, co je opravdu těžké. Musím ti říct něco o tvé dceři, synovi, a budeto opravdu nepříjemné poslouchat. Já nenávidím být tím pravým, abych vám to řekl, opravdu to nerad dělám, ale myslím, že je tak důležité to slyšet a vědětt o tom. Jsou tak dobří v projevu, a zároveň tak krutí, manipulativní a vykořisťující, aby se tam pokusili dostat a šířit o vás takové věci. „Spousta věci, které už byly řečeny, a upřímně řečeno, narcis si dokonce mohl vymyslet úplné lži pro narcisty typické, které jsou mimořádně motivovány mocí a jak získáte moc, tím, že na svou stranu přivedete všechny“. Je to vlastně docela dětinské, zní to jako hry na hřišti na základní škole, pokud dokážu dostat všechny na svou stranu, tak hádejte, kdo bude králem hřiště. Nevím, co to je, ale můžete to zažít v mládí, ale pro narcise, je to stále nekončící dětinská hra do dospělosti i stáří. Je to pro ně to, co je motivuje, výhra, vyhraju tyhle lidi, a pak získám všechny druhy sekundárního zisku. Pak se cítí, že nad vámi mají větší moc, takže otázkou pak bude, co uděláte, pokud se ocitnete v takové situaci. Už víme, že narcisté používají létající opice, víme vše o tom, proč to dělají.

Otázkou je, co uděláte jako první věc. Musíte udělat, dovolit si zpracovat emoce, které s nimi souvisejí, když lidé vidí, že narcista v jejich životě obrací ostatní lidi proti nim, lidi, kteří jim kdysi byli blízcí. Tím, že jim narcis o vás říká hrozné věci, je tu spousta smutku a je tu hodně bolesti, máte pocit, že nemůžete uvěřit, že ztrácíte lidi kolem sebe. Najednou lidé nepřijímají vaše hovory, nevrací se k vám zpět, ruší domluvené věci. Co budou dělat, začnou rušení událostí nebo jiných věcí, které s tebou souvisí. S jedním příběhem, který mi někdo řekl, je to konkrétní případ někoho, kdo měl velmi narcistického bratra a ten bratr musel být nejoblíbenější osobou v rodině. Ten, který nebyl narcistický, byl ve skutečnosti velmi laskavou duší, takže narcistický bratr v zásadě zahájil pomlouvačnou kampaň a kdokoli, kdo si mohl dostatečně dlouho sednout a poslouchat, slyšel. Začal šířit děsivé pověsti a říkat hrozné věci o laskavém bratrovi, který nežil dost blízko na to, aby měl pravidelný kontakt s těmito lidmi, takže příště, když se objevil na nějaké rodinné akci byl vlastně velmi překvapen, jak chladní a lhostejní k němu všichni byli. I když to nedavalo smysl, začal si lámat hlavu, protože mnozí z nás by si pomysleli, co jsem udělal, co jsem řekl těmto lidem, proč jsou tak naštvaní, na něco jsem zapomněl. Až se našel jeden natolik laskavý člověk, který řekl, hej, chci tě jen vzít stranou a dát ti vědět, že tvůj bratr všem říkal x y & z, milý bratr byl naprosto šokován.

Je to smutné, jak snadno můžou být lidé okolo narcise manipulováni, jak snadno může tento narcista být schopen tam vstoupit a téměř všechny je oklamat. Toto se běžně děje. Je to prostě o moci, o tom zachovat si co nejvyšší prestiž a ještě ideálně vypadat, jako ten kdo se enormně snažil, to je to, o co narcisovi jde. Bonus když zahraje oběť a může od někoho dostat něco grátis nebo jiný bonus. Někteří z vás možná prošli podobnou zkušeností. Co dělat v takové situaci, něco z toho vás může skutečně poškodit, může vám způsobit škody na vašem pracovišti, poškození vaší vztahů s blízkými lidmi i v rámci rodiny. Je úžasné, jak si narcisté neuvědomují prostřednictvím důsledků svých činů, jako by neměli žádnou empatii (mají jakousi empatii, ale jen pro sebe, ne pro vás), ale za těchto konkrétních okolností to může lidem skutečně ublížit. Neodpovídej na poslední věc, poslední věc, kterou chceš udělat, je jít tam a říct, že můj bratr/partner/rodič je narcista bla bla bla bla bla, ale prostě se vrať a buď to ty, protože tě vždycky měli rádi. Lidé příjdou na to, kde je pravda, ale nemá cenu jim násilně nutit něco, čemu nevěří v dané situaci. Je třeba jim ukázat, co si pamatují, jaký jsi byl, dát jim čas. Je mi líto, že jste tomu byli vystaveni, a tito lidé pak museli pomalu, ale jistě znovu začít budovat názor na vaší osobu, ale lidé, kteří vás vždy dokážou vidět jako dobrého člověka na to příjdou docela rychle. Někteří lidé se neobjeví a bude jich několik, s tím počítejte. Holt jen dobří přátelé zůstanou, aspoň si pročistíte vody.

Pojď ke mně, přišel tvůj manžel a řekl tyhle hrozné věci o tvé sestře a řekl tyhle věci o tvé matce, ať už je narcis v tvém životě kdokoli, když jde okolo, říká o tobě hrozné věci. Pokud lidem na vás záleží, měli by si s vámi promluvit a ti nejzdravější, ti, se kterými jste měli nejzdravější vztahy, s největší pravděpodobností půjdou a řeknou hej, právě jsem něco slyšel a bylo to docela šílené. Silný člověk ve vašem okolí bude schopen říci, že to není v pořádku a lidé se časem začnou ptát a pátrat, bude jim něco divné, třeba ne protože se snaží dopátrat, nebuďme najivní, ale jen časem jim to začne vrtat, narcis říkal tohle a tohle, ale on se tak nechová… . Dobří lidé ve vašem středu uvidí, co se děje, ale pro vás je to ten pocit nutnosti obhajovat se, když jste neudělali nic špatného, ​​ten co se cítí nespravedlivě, co se cítí zraněn, co se cítí nepříjemně.

Lidé jsou zranitelní a narcisté jsou velmi dobří v hraní na tuto vlastnost. Jsou jak obchoďáci (omlovám se tímto obchodním zástupcům, ne všichni takoví jsou), jsou okouzlující, jsou charismatičtí, jsou schopni nabídnout cokoli i když to nemají. S těmi co zůstali při vás, nebo alespoň mají snahu, musíte jít kupředu s grácií a sednout si s těmito lidmi a říci, byl jsem informován, že vám bylo o mně řečeno několik opravdu hrozných věcí, ale znáte mě a prostě to tak není. Pokud se chcete zbavit temnoty narcisty nejlepším způsobem, jak to udělat, je vnést světlo do celé věci. Narcističtí jedinci jsou motivováni téměř výhradně nejistotou, a proto se často snaží zacházet s lidmi jako s pěšci na šachovnici, aby se mohli pohybovat, aby vyhráli hru. Když se snaží lidem ve vašem okolí říkat tyto hrozné věci, aby je změnili jejich názor na vás, je to pro ně šachová hra. Kolik z těchto herních kousků si mohou přivést na svou stranu, než řeknou mat.

Jak to lidé často dělají v manželství a dlouhodobých vztazích, sdílejí důvěru a někdy dokonce rodinné tajemství. Je zdrcující si myslet, že tato rodinná tajemství by mohla být použita k tomu, aby vám ublížila, narcista to použije. Chce vás vidět trpět. Pokud se vám to stane, jak jsem řekl, vše, co můžete udělat, je pokusit se to vyřešit, holt převzít za to zodpovědnost a udělat maximum. Je to smutné, ale je to život. Normální člověk jde do vztahu s vírou a důvěrou, narcisté také, ale jen do doby než skončí období love bombingu (bombardování láskou). Je to neuvěřitelně destabilizující, jedním z největších příkladů plynového osvětlení, jaký jste si kdy dokázali představit, a velmi doporučuji, aby lidé v té době vyhledali terapii, protože máte doslova pocit, že se na vás vrhá celý svět a nevíte, co dělat, co je skutečné a co ne. Není toho hodně, co můžete udělat, celý tento fenomén létajících opic a narcismu. Jak od vás dostat nejbližší lidi z vašeho okolí a říkat jim věci, aby se obrátili proti vám, může být jedním z nejstrašnějších věcí narcistického vztahu.

 

Jedna z největších chyb, kterou narcis kdy udělal a Vaše šance

Byl to nejvíc zavádějící, nesprávný čin nebo úsudek, největší omyl, když se na vás narcista poprvé zaměřil. Věděl, že jste něco zvláštního, vyčnívali jste z davu, měli jste vlastnosti a schopnosti, které obdivovali, a proto si silně přáli být s vámi. Rádi se účastnili všeho, kde jste byli vy. Vše, co jste jim mohli nabídnout, bylo, jako kdyby vyhráli v loterii, našli perfektní zásobu někoho, kdo tu pro ně vždy byl, někoho, kdo všemu rozuměl, byl skvělý, ale pak začali pohodlnět, už s tebou nezacházeli tak, jako předtím. Už se nechovali, jako dříve, i když se nic nezměnilo, tak jak jste byli zvyklí, ale přesto očekávali, že pro ně uděláte všechno. Stále očekávali, že je budete vidět, jako tu postavu dražší než život. Nedělali jste nic špatného, ​​a i když jste se na začátku mohli snažit udržet pohodu, bylo jen otázkou času, než se to všechno rozpadne. bylo jen otázkou času, dokud si narcista neuvědomí, že si jich nevážíte, ani neoceníte způsob, jak s vámi jednají, jaký jste kdysi měli, než se změnili. Důvod je, protože vám již nedávají nic, čeho byste si mohli vážit nebo cenit, kromě falešného já, kromě jejich iluzí nebo budoucích představ, protože očekávali, že to budete považovat za privilegium. Mysleli si, že s nimi chcete být, abyste mohli plně sloužit, očekávali, že vás ta role potěší, a i když jste se zpočátku možná pokoušeli skrýt svou nespokojenost, bylo jen otázkou času, dokud se nedopracujete do tohoto smutného stavu. Už to neberete, nechcete tomu přehlížet, protože hluboko uvnitř víte, že si zasloužíte lepší zacházení. Víte, že si zasloužíte větší respekt a to je přesně ta situace, když ses rozhodl udělat krok zpět, když jsi je přestal omlouvat, když jsi přestal vyhovovat narcisovým požadavkům.

Proto jste se jim již zdáli nezůčastnění, viděli to. Jako byste byli líní nebo nedostatečně dobří, a proto vás začali devalvovat a degradovat, kdy se vám úmyslně pokusili ublížit, což je největší chyba, jakou narcista kdy udělal, protože od té doby ztratili zásobu, ztratili všechno, co jsi pro ně kdysi znamenal, co jsi jim chtěl dát. Od té doby, co vás devalvovali a degradovali je už nevidíte stejně, už nemůžete být ani sami sebou v jejich blízkosti. Už ani nevíte, kdo jste, vědí, že stále můžete sdílet ty nejlepší části sebe sama s někým jiným, ale vědí, že to je něco, čeho se nikdy nestanou součástí, protože od té doby, co vás devalvovali a degradovali, jste se rozhodli na podvědomé úrovni odejít. Stáhli jste své pravé já z jakéhokoli interakčního zapojení s narcisem, už byste nemohli být sami sebou, i když jste to zkoušeli, protože váš mozek si to spojuje s bolestí a strachem. Váš mozek se snaží chránit si ty nejdůležitější části vašeho já, kdykoli jste s narcisem, takže se stáhnete do sebe a přestanete komunikovat, přestanete reagovat. To je poslední věc, kterou by narcista kdy chtěl, chtěli se podílet na všem, co jste jim mohli nabídnout. To je důvod proč se na vás zaměřili, kvůli vašim kvalitám a schopnostem, ale od té doby, co vás devalvovali a degradovali, ztratili schopnost komunikovat s tím, kým skutečně jste, vše, co dostanou, je pro narcisa nedostatečné a vy už tušíte a proto jim nedáváte dostatek pozornosti. Narcista už z vás nemůže dostat nic dobrého, kdykoli s vámi komunikují, vše, co dostanou, je absolutní minimum toho, co by chtěli. Bez ohledu na to, jak moc si přejí být součástí vašeho života, bez ohledu na to, jak moc by si přáli vidět tu vaši dobrou stránku znovu hluboko uvnitř, vědí, že se to nevrátí. Vědí, že už nikdy nebudete takový znovu, a proto je pro ně tak snadné udržovat vás pod tlakem ve snaze, alespoň vás zničit vás, tak dostanou alespoň nějaké vaše reakce.

Proto je pro ně tak snadné prosadit létající opice a zahájit proti vám pomlouvačnou kampaň, protože vědí, že se toho už nikdy nezúčastníte a narcisté jsou velmi závistiví a žárliví, protože nechtějí vidět, že jste dobří a máte se bez nich dobře. Narcis nemůže vystát, když vidí někoho, kdo má něco, co nikdy nebude mít, a proto poté, co vás znehodnocuje a degraduje, udělá cokoli, aby vás zničil, ale to je největší chyba narcise. Dali vám právě další šanci na normální život. Kdyby se snažili dříve, projevili minimum snahy a empatie, abyste pro ně chtěli udělat víc, pak by to možná možná skončilo jinak, možná by to nešlo, kdo ví. Ukázalo se, že ne, nikdy by se to nestalo, protože narcisté jsou pohlceni sami sebou a chybí jim empatie, chtějí od vás všechno a na oplátku vám nedají nic, a proto největší chyba, jakou narcista kdy udělal, je největší laskavost, kterou pro vás kdy udělali. Další šance, zkušenosti, nový začátek.

 

Gaslighting [vysl. gas-lajtink] je formou psychické manipulace a citového zneužívání, ve které se manipulátor snaží zasít pochybnosti v cílovém jednotlivci nebo v členech cílové skupiny, čímž pak manipulované osoby zpochybňují vlastní paměť, vnímání reality a svůj zdravý rozum. Výborný článek, který pomůže rozeznat, vymanit se a čelit manipulátorům a jejich manipulaci doma, v práci, v politice i v církvi.

Gaslighting a narcisismus

Lidé s narcistickou poruchou osobnosti ovládají své oběti stejně, jako ovládá loutkař své loutky. Ty dělají přesně to, co chce, jelikož dokáže vždy s přesností zatahat za ta správná lanka. Aniž by si toho oběť všimla, stane se bezmocnou.

Pro pochopení principu, kterým se člověk stává obětí narcisty, je důležité vědět, že narcista má mnoho tváří. Různé tváře utlačovatel používá v různých fázích vztahu, kterými jsou: idealizace, ponižování, zavržení.

Dobrou zprávou je, že tyto fáze na sebe postupně navazují, což znamená, že když člověk v některé z prvních fází zjistí, že je „gaslightován“, může se ochránit tím, že od gaslightera uteče (ať již fyzicky nebo metaforicky). Každopádně je ale potřebné porozumět tomu, čím přesně se jednotlivé fáze vyznačují, jelikož jen tak bude dotyčný schopen rozpoznat, zda je ve vztahu skutečně „gaslightován“ (ať už doma, v práci nebo společensky), a zavést případná bezpečnostní opatření, aby narcistovo jednání na něho mělo co nejmenší dopad.

1. Fáze idealizace

Během počáteční „idealizační fáze“, si narcista nasadí svou „nejlepší“ masku. Pomocí této buduje s obětí harmonické pouto, jež posléze poskytuje úrodnou půdu pro další rozkvět jeho narcistických tendencí. V počátku vztahu se oběť doslova koupe v narcisově vřelé pozornosti, jelikož se projevuje laskavě, charismaticky, energicky a dobrodružně. Zdá se velmi lákavé s ním trávit čas. Oběť se domnívá, že narcista je ve vztahu spokojený a velmi mu na něm záleží a tak si se svým charismatickým protějškem užívá každou volnou chvíli. Je snadné být okouzlen jeho vášní a životní energií na této dobrodružné jízdě. Právě v tomto období (kdy se oběť domnívá, že je vztah oboustranný), je u oběti položen základ onoho pevného pouta, což je narcistův nejlepší trik. Právě během tohoto euforického opojení je oběť „chycena“ pro jeho temperament a velkorysá gesta.

Bylo zpozorováno, že v průběhu tohoto pozoruhodného stavu „chycení se“ dochází k biochemickým a strukturálním změnám mozku, kdy se uvolňují endorfiny, což působí počáteční euforii. Podobně jako u jiných návykových látek, i zde se člověk postupně stává závislým – zde emočně na svém narcistickém ctiteli. Toto zamilované období je ovšem pouhou iluzí a klamem. Poté, co narcista jasně rozpozná silné a slabé stránky oběti, pokročí z fáze idealizace k fázi ponižování. Narcista začne dle potřeby měnit své jednání, které má čím dál častěji podobu přehlížení, nezájmu, nebo bezohledného útoku.

2. Fáze ponižování

Dominantním rysem vztahu se stává ponižování a dochází k němu podobným způsobem jako u příslovečné „žáby na pánvi“. Téměř ze dne na den narcista změní své chování. Začne být odměřený, projevuje nezájem. Pocit, který oběť prožívá, když upadá v nemilost, je tíživý. Připadá si, jakoby najednou nic nedělala správně. Narcistova láskyplná slova se změnila v trvalou kritiku. Jakákoliv iniciativa situaci napravit má přesně opačný efekt. Každý další pokus končí ještě větším ponížením a zneuctěním. U oběti, která vůbec nechápe, co se děje, postupně sílí stavy nervového vypětí, nespokojenosti a deprese. Trvalá nejistota chaotického vztahu udržuje oběť v podmínkách, kdy se čím dál častěji přistihuje, jak kolem narcisty opatrně přešlapuje „jako po špičkách“. Tím, že oběť veškerou svou energii vynakládá na obranu, přestává být pro narcistu postupně zajímavá, protože přestává projevovat očekávaný obdiv. Je pravděpodobné, že právě v tomto období, se narcista začíná poohlížet po lepším zdroji. V tomto období gaslighting dosahuje vrcholu. Oběť se s vypětím sil snaží utlačovatele ujišťovat o své touze po obnově vztahu – o naději, že se lze vrátit zpět do období bezpečí.

Oběť bez své „drogy“ podstupuje abstinenční příznaky. Ztráta důvěrného společníka vede ke sklíčenosti a vzrůstajícím úzkostem a pochybnostem. Aby se oběť dokázala vypořádat s hlubokým zraněním v důsledku opuštění, pomáhá si různými nevědomými obrannými mechanismy (popírání, obhajování, infantilní regrese, kognitivní disonance, traumatické vazby atp.). V samotě a izolaci se pro oběť tyto pomocné mechanismy stávají jedinou nadějí na to, jak narcistův nátlak a gaslighting přežít. Vším, co udělá, zdá se totiž, působí tomuto již odcizenému člověku jen čím dál hlubší narcistické zranění (narcissistic injury = narcis: cítí, že bylo odhaleno jeho skryté, „pravé já“; má pocit, že ztrácí pozici na výsluní; domnívá se, že jeho skryté chování nebo motivy mohly být odhaleny; že je zpochybňován jeho význam). Pokaždé, když k tomuto dojde, oběť nevědomky na svou hlavu přivolává hotové peklo, a to bez jakéhokoliv vysvětlení, jak k tomu vlastně došlo. V těchto podmínkách oběť postupně přemýšlí jen o taktikách sebezáchovy a tím se postupně mění v skutečného zajatce, který je naprosto odkázán na svého utlačovatele (Stockholm Syndrome) a jehož život je nepředvídatelný a nejistý. Oběť je vtažena do pekelného tance s narcistovým patologickým egem, což provází regresivní infantilismus (regressive Infantilism). Je pravděpodobné, že právě v této chvíli oběť začíná prožívat Syndrom narcistické oběti (Narcisstic Victim Syndrom). Identita oběti je redukována na pouhý stín bývalého „já“. Oběť vydána na milost a nemilost svého „loutkaře“. Prožívaný gaslighting je pro oběti vysoce škodlivý, náprava není snadná.

Narcista opovrhuje tím, co se z jeho „zdroje“ stalo. Oběť je v jeho očích bezmocná, podřadná a bezcenná. Tím však, že se (i ve své bezcennosti) oběť na něho dále upíná, dále pro něho představuje zbytky narcistické potravy. To je pozoruhodný paradox. Čím větší neklid oběť prožívá, tím výživnějším narcistickým zdrojem obživy je pro svého utlačovatele, jelikož tím spíše může narcista prožívat vlastní důležitost a moc. Čím důležitější a mocnější se cítí, tím markantnější jsou jeho projevy verbálního i neverbálního násilí. Tato příčinná vazba vede narcistu k tomu, že svým chováním vlastně říká: „Nesnáším tě, ale neodvažuj se odejít, jinak to je tvůj konec.“ Narcista reaguje na jakýkoliv zpozorovaný náznak osamostatňování se jako na osobní útok, jelikož je ohrožován jeho „zdroj“, a proto razantně potlačuje jakýkoliv akt sebeurčení. K ponižovanému je nemilosrdný. Užívá různé druhy i intenzity útoku a útočí zpravidla na věci, ke kterým má oběť silnou osobní vazbu (intelektuální schopnosti, tělo, sexualitu, kreativitu atd). V tomto období se u oběti podobně jako u Pavlovových psů vyvíjí podmíněný reflex. Přesto se navenek zdá, že se oběť tohoto pekelného tance účastní dobrovolně. V případě, že se oběti povede od narcisty utéct, je i poté vystavena nemalému riziku, že se do podobné pasti dostane znovu s někým jiným, jelikož se u ní vyvinuly narcistou rozpoznatelné předpoklady.

3. Fáze zavržení

V této fázi se celé dějství ubírá k závěru. Co započalo tím, že narcista k sobě upnul oběť, nyní spěje do záhuby tím, že se oběť příliš upíná k narcistovi. Narcistův zápal do hry uhasíná. Bitvu považuje za vyhranou, zábava skončila, začíná být naprosto lhostejný k jakýmkoliv potřebám a přáním oběti. Oběť jakoby přestala existovat. Ta to ovšem vnímá úplně jinak – je zmatená a emočně vykolejená, snaží se nalézt řešení, jak umírající vztah zachránit. Narcista všem těmto snahám dále odolává a mučí oběť svou netečností, jelikož v jeho očích pozbyla veškeré hodnoty, je úplně vyždímaná, nemá co nabídnout. Je třeba, aby si narcis našel nový zdroj obživy. Jakýkoliv další pokus získat narcistu zpět pro něho znamená pouze dočasné přikrmování ega.


Narcis / narcista
Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Narcisté jsou často pseudo-perfekcionisté, kteří vytvářejí situace, kdy jsou v centru pozornosti. Pro narcistu je životně důležité udržovat před vnějším světem bezchybnou a velkolepou představu o sobě samém. Pokud je tento dojem dokonalosti ohrožen, narcista zažívá pocit viny, studu, hněvu a úzkosti, protože se domnívá, že jakýkoliv projev nedokonalosti ho může připravit o obdiv a přízeň druhých lidí. Narcismus se může projevovat neschopností sebeironie a často za ním stojí komplikované dětství (deformované ego).

Narcistické zranění
K tzv. narcistickému zranění dochází tehdy, když narcista pociťuje, že jeho skryté, „pravé já“ bylo odhaleno, ztrácí pozici na výsluní, nebo že jeho skryté chování a motivy byly odhaleny, nebo že je zpochybňován jeho význam. Důsledkem narcistického zranění může být znepokojení nebo ztráta sebekontroly vedoucí k agresivnímu chování, jakým je například tzv. „narcistický hněv“.

Narcistické obrany, narcistický hněv
Termínem narcistické obrany jsou označovány charakteristické procesy, jejichž prostřednictvím jsou ve vědomí narcistů udržovány idealizované aspekty „já“, zatímco veškerá omezení „já“ jsou potlačována. Narcistické obrany jsou obvykle velmi rigidní a totalistické. Často jsou poháněny vědomými nebo nevědomými pocity studu a viny. Mezi vzorce chování narcistů patří gaslighting, což je psychická manipulace, pomocí které se narcis snaží přesvědčit druhé o svém zveličeném a idealizovaném sebeobrazu.

Konec první části. Druhou část s názvem „Varovné příznaky Gaslightingu“ naleznete zde.

Narcisův počátek, život a konec

Takže jo, moc dobře vím, proč to 90% z Vás čte právě teď. Ať se vám to líbí nebo ne, tady hledáte odpovědi, porozumění, vhled do situace, potvrzení si šileností, které se Vám dějí poslední měsíce, dny, možná roky. Pokud jste se sem dostali, zkusím to lépe, pokud jste začali hledat, je to dobré znamení, sebereflexe a asi se stalo něco co narcis extra přehnal, co vámi pohnulo a otevřelo prozatím alespoň jedno oko, přehánějí to furt po prvních měsících vztahu. Pokusím se otevřít i to Vaše druhé oko.

Jako každé dítě i narcista dostane do vínku od svých rodičů genetickou výbavu a jisté predispozice, ať už talentové, zdravotní a jiné . Cca do 1 roku by mělo být vše shodné s normálním vývojem dítěte. Pokud je přítomen rodič narcista v batolecím období, kdy se dítě učí pocitovým a emocionálním dovednostem. Ale i poté

Jako příčina NPD byla dlouho obviňována vysoce podmíněná péče, často zahrnující formy zneužívání, zanedbávání a nebo přehnaně shovívavosti. Při vývoji poruchy je však stále více uznávána genetická složka. Zdravé a pevné pouto mezi dětmi a jejich pečovateli může s největší pravděpodobností vypnout genetické přepínače v DNA mladého člověka, které ovlivňují vývoj NPD.

Pokud jste vyrostli pouze s narcistickým rodičem nebo toto měli oba, tak bohužel narcismus je pravděpodobně pro vás normální.

Narcismus často Danajským darem, který se neustále předává z jedné generace na druhou. Matka může předat své NPD svému synovi, který opakuje tento vzor prostřednictvím zneužívajícího chování se svými vlastními dětmi, které zase pokračují v cyklu se svými dětmi. Dokonce i dítě z narcistické rodiny, které neprojevuje NPD, se může oženit s partnerem s touto poruchou, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku shluku narcistických chorob a způsobuje generační potíže. Příroda naštěstí je mocná čarodějka a děti si intuitivně vybírají ty lepší vzory, pokud tam jsou. Nové generace přinášejí do hry různé styly výchovy, sociální vlivy a genetiku, které nabízejí příležitosti pro zdravější vývoj a potlačení takových poruch.

Připustit si některé věci, které je třeba nastavit a uvědomit si

  • Už nevysvětlujte – Nemá to smysl. Narcis je lhostejný k vašim myšlenkám, pocitům, důvodům nebo výmluvám. To je povaha narcistické poruchy osobnosti (NPD). Narcisté nemají empatii ani skutečný zájem o ostatní , pokud jim to nenabízí výhody ať už hmotné nebo nehmotné. Neposlouchají, nepřemýšlejí o vašem úhlu pohledu a nezajímají se o to, co chcete říct, pokud se to se jich to netýká. Když vysvětlujete své postoje, stavíte se do defenzívy, což nikdy není dobrá pozice, kde byste mohli být s narcisem.
  • Nebuďte zranitelný – Pro narcise je to celé hra. Narcistická osobnost vidí zranitelnost jako slabost, příležitost. Ti z nás, kteří mají emoční inteligenci, chápou, že zranitelnost je součástí lidské existence a je nezbytná pro důvěru a intimitu. Emocionálně primitivní narcis vidí vaši zranitelnost pouze, jako otvor pro manipulaci, jednorázové chování nebo přímý útok.
  • Výjmečně se nesnažte porozumět – Porozumění je to, co všichni hledáme ve svých vztazích, zejména s našimi blízkými a přáteli. Pro zdravý vývoj je nutné empatické zrcadlení, porozumění a emoční angažovanost s ostatními. Je to zásadní pro samoregulaci učení dítěte, teenagera, který pracuje na bezpečné individualizaci své osoby, a pro dospělého, který si buduje intimitu ve vztazích. Je smutné, že narcistické osobnosti v raném dětství chybí porozumění a nemá ochotu nebo schopnost se v pozdějším životě skutečně naladit na ostatní.
  • Neočekávejte, že se změní – Narcisté se mohou změnit. Povahou poruchy osobnosti je však myšlenka emocionálního odcizení a iluze nadřazenosti, které vylučují sebereflexi a osobní odpovědnost. Jakkoli vám může na narcistovi ve vašem životě záležet, je důležité si uvědomit, že lidé s NPD se jen zřídka mění a dělají to, pouze pokud k tomu mají vlastní motivaci, ne pro vás nebo pro kohokoli jiného.
  • Neomlouvejte je – Narcisté to vědí lépe. Stejně jako my ostatní vědí, co je dobré a co špatné, ​​a vědí, kdy ubližují lidem. Rozdíl mezi nimi a osobami s empatií a smyslem pro osobní odpovědnost je v tom, že narcisté věří, že jsou něco víc, mají nárok na zvláštní privilegia a mají ospravedlnění ve svém šikanování vůči ostatním (Oni to všechno vědí nejlépe, a chtějí, aby jste tak jednali, protože to je přece ve vašem zájmu a jim na vás záleží – Proto by jste se neměli stýkat s nejlepším kamarádem, proto by jste již neměli jezdit za svým otcem, proto …). Lidé, kteří přehlížejí nebo omlouvají narcistické chování, normalizují a povzbuzují násilníky a udržují trauma u týraných.

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This