0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Narcismus v Bibli: Definice a varování! Narcisti jsou děti špatných matek ze špatných rodin!

Ačkoli Bible nepoužívá tento termín, narcisismus, Bible na toto téma výslovně hovoří. Před nějakou dobou na mě žena zaútočila, že jsem tento výraz použil. Cítila, že je to freudovský výraz, a že moje použití je upřímně nemorální. Opravdu mi nedala příležitost to vysvětlit, takže to udělám tady ve prospěch toho, kdo to přečte. Wikipedia, i když někdy nespolehlivý zdroj, má původ termínu správný. Zní: Termín „narcismus“ pochází z řeckého mýtu o Narcisovi (řecky Νάρκισσος, Narkissos), hezkém řeckém mládí, který podle Ovidia odmítal zoufalé pokroky víly Echo. To způsobilo, že se Narcissus zamiloval do svého vlastního odrazu v kaluži vody. Kromě toho vám dovolím uvést moderní definice narcismu, abychom je mohli porovnat s tím, co Bible říká o takovém narcismu u biblických jednotlivců

Narcismus: nadměrný zájem nebo obdiv k sobě a fyzickému vzhledu člověka sobectví zahrnující pocit nároku, nedostatek empatie a potřebu obdivu, charakterizujícího typ osobnosti. sebestřednost vyplývající z nerozlišování sebe sama od vnějších předmětů, buď u velmi malých dětí, nebo jako rys duševní poruchy u dospělého!

Pro srovnání se podívejme na definici narcismu v Bibli ve 2. Timoteovi 3: 2–5:

Pro muže budou milenci sebe, milenci peněz, chvástatci, pyšní, rouhači, neposlušní rodičům, nevděční, bezbožní, nemilovaní, nemilosrdní, pomlouvači, bez sebeovládání, brutální, opovržení dobra, zrádci, tvrdohlaví, povýšení, milenci spíše potěšení než milovníci Boha, kteří mají formu zbožnosti, ale popírají její moc. A od takových lidí se odvraťte! Páni! A přesto jsou zde jasně popsány rysy narcismu v Bibli. Bible není naivní, pokud jde o lidskou přirozenost. Pro ty z nás, kteří jsme byli svědky narcismu zblízka, tento seznam dělá velmi dobrou práci při popisu narcisty. Ale ve vší poctivosti mi následující verše opravdu lámou srdce a usvědčují mě také. 2 Titus 3: Protože tohoto druhu jsou ti, kteří se vkrádají do domácností a zajímají důvěřivé ženy plné hříchů, odváděné různými chtíči, stále se učící a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.

Mám sklon být naivní od přírody. Po mnoho let mě nikdy nenapadlo, že by lidé mohli být a často byli docela zlí. Teprve když jsem ve svém srdci viděl zlovolnost, začal jsem v ostatních rozeznávat zlo. Stejně jako důvěřivé ženy v Titu jsem se obviňoval ze zneužívání svého bývalého manžela, studoval jsem Bibli a hledal, jak být dobrou ženou. Přesto jsem nemohl čelit skutečné pravdě. I já jsem začal být trochu narcistický a obával jsem se, jak by mohl vypadat rozvod. Když mě Pán začal vysvobodovat z mé vlastní pýchy a strachu, začal jsem si říkat pravdu o svém manželovi.

Do akce se zapojuje i Starý zákon. Přísloví 6: 16-19 říká:

Těchto šest věcí nenávidí Hospodin, Ano, sedm mu je ohavností: Hrdý pohled, Ležící jazyk, Ruce, které prolévají nevinnou krev, Srdce, které vymýšlí zlé plány Nohy, které rychle utíkají ke zlu, Falešný svědek, který mluví lži, A ten, kdo rozsívá svár mezi bratry. Nemohu si nevšimnout, že první uvedená je hrdost, charakteristický znak narcisty. V obou seznamech ze Starého i Nového zákona je markantní nedostatek empatie. Chovat se k ostatním tímto způsobem vyžaduje nedostatek lásky na hluboké úrovni. Nejlepší popis Desatera přikázání, který jsem slyšel, je návod na komunitu. Narcismus je polárním opakem komunity.

Předpokládám, že to všechno bude mít svědomí. Mnoho z nás má falešné svědomí. To znamená, že se mnohem více bojíme narcismu, který je v Bibli chycen nebo vnímán jako špatný člověk, než toho, že skutečně děláme zlo nebo že jsme špatný člověk. Skutečné svědomí je však založeno na lásce a empatii. Skutečné svědomí chápe, že ostatní lidé mohou ublížit stejně jako my. Ostatní lidé mohou být stejně zničení krutostí nebo lhostejností jako my. Tyto popisy narcismu v Bibli hovoří o dravém chování. A narcisté potřebují oběti, aby se živili. Skutečná láska, kterou oběti narcistů vyjadřují, je právě tím jídlem, které narcis potřebuje k přežití. Myslím, že je ironické, že naši kulturu upíři tak fascinují. Upíři již pronikli do naší společnosti.

Zanechám vám tu lahůdku z Přísloví 14:16: Moudrý muž se bojí a odchýlí se od zla, Ale blázen zuří a je sebevědomý.

Přísloví říká hodně o bláznech, hodně z toho se týká narcistů, ale toto se zdá být obzvláště trefné. Pokud je bázeň před Pánem počátkem moudrosti, pak je sebevědomí v jeho nejhorší podobě, to, že jsme přesvědčeni o své vlastní poctivosti, nebezpečné. Chvála Bohu za Jeho milost, která nám udržuje na paměti naši slabost i dar pokání.

3 Narcisté v Bibli: Jak je Bůh vytrhl 4731  Bůh ve Starém zákoně ne vždy zabije své nepřátele jednotlivě, ale když to udělá, mají tendenci být narcisty. To, co mají Onan, Jezebel a Nabal společné s narcisty, je naprostý nedostatek empatie k ostatním, přehnaně chamtivost a podezření, že svět je chce oklamat tím, co by mělo být jejich. Stejně jako porucha osobnosti, kterou každý projevuje, jsou vstřebáváni a oddaní tomu, aby si vzali to, co chtějí, bez ohledu na cenu ostatních. Vždy mě trochu fascinovalo, že Bůh občas zavolal několik lidí a vytáhl je do permanentního časového limitu. Když jsem se na ně začal dívat, začal jsem si uvědomovat, že všichni mají společné některé věci, hlavně to, že jsou narcisté. Věřit Bohu, že bude trpělivý, je strašidelná myšlenka, že přijde na konec svého provazu a rozhodne, že je čas na určitou spravedlnost. Pojďme se na to podívat. Onan: Každý člověk pro sebe (narcisté, kteří se vstřebávají sami): Onan je samozřejmě známý svými sexuálními problémy do té míry, že jeho jméno bylo proměněno ve slovo pro masturbace (onanismus). Ale toto je nesprávné pojmenování. Ve skutečnosti to neudělal (alespoň v příběhu ne). Místo toho spáchal koitus interruptus. To není skutečný problém. Koneckonců není uvedena žádná další zmínka o zákazu stažení během sexu. Otázka před Bohem byla trochu komplikovanější. Je třeba vzít v úvahu to, že Bůh vytáhl Er, Onanova bratra pro jeho zlo, a Onanovi bylo přikázáno, aby si vzal Tamar a dal jí syna. Pokud ne, pak jde Erův majetek k němu. Při sňatku s Tamar se cítí podveden, protože jeho první syn bude nést jméno jeho bratra, nikoli jeho. Majetek jeho bratra, který by se jinak dostal k němu, poputuje jeho synovi, který nebude legálně jeho synem. Mluvte o narcistickém výhledu! Dalším problémem je zacházení s Tamarem. Tehdy byly vaše děti jediné!

 

Parádně o nich vypráví jistý doktor na you tubu https://www.youtube.com/channel/UCxqyP_9xTgXuAsar7kr3pbw/videos

#skrytynarcis #skrytynarcismus #narcistickaporuchaosobnosti V tomto díle mluvím o tak zvaném skrytém, plachém nebo se jim také říká zranitelném narcisovi. Je to stejná narcistická porucha osobnosti jako u grandiozního narcise a DSM 5 to tedy nerozlišuje. Skrytý narcis se liší od grandiozního tím, že si nevěří, není sebevědomý, a také si částečně svou poruchu uvědomuje. Protože ale má stejné velikášké nároky jako klasický narcis, ale nedokáže si o narcistickou potřebu říci přímo, musí již od dětství trénovat subtilní manipulaci. Tito lidé pak vynikají až sofistikovanou lstivostí. Skrytý narcis je nebezpečný hlavně proto, že oběť považuje dlouho svého partnera za introverta s povahovou vadou, protože agresor nesplňuje obecnou, zažitou představu o narcismu. @poznejtesvehopsychopata www.facebook.com/poznejtesvehopsychopata/ jandvorak629@gmail.com Poskytuji osobní online konzultace, v případě zájmu mi napište na email.

 

Téma narcistických poruch je v současné psychoanalýze velmi populární. V odborných článcích je možné najít téměř nepřeberné množství pohledů na tento druh patologie. V této práci se tedy nebudu snažit podat vyčerpávající přehled všech konceptualizací narcistické poruchy. V krátkém historickém úvodu stručně popíšu vývoj konceptu narcistické poruchy, představím definici z Psychodynamic Diagnostic Manual 2 (PDM-2) a následně popíšu a zamyslím se nad dvěma pravděpodobně nejznámějšími pojetími nacistické poruchy – Kohutovým a Kernbergovým. K tomu přidám několik vlastních myšlenek k těmto modelům a obecně k narcistickým poruchám.

Trocha historie

Narcismus poprvé popsal Freud (2002) ve své známé práci K zavedení narcismu z roku 1914, ve které definuje primární narcismus (novorozenecké ponoření se do sebe), sekundární narcismus (člověk už investoval do vztahu s ostatními, libido z nich však později stáhl), ego ideál (představa, kým by člověk chtěl být) a rozděluje libido na narcistické (zaměřené na vlastní osobu) a objektní (zaměřené na lidi a věci v okolí). Tyto druhy libida jsou podle Freuda na sobě závislé a vzájemně se jedno v druhé “přelévá” – např. když se člověk zamiluje, tak se velká část jeho narcistického libida “přelije” do objektního libida (osoby, do které je člověk zamilovaný). Koncept narcistického charakteru (tj. popis prototypu osobnosti člověka, jehož psychické fungování je převážně ovlivněno narcistickými tématy) popsal Freud (2007) až v roce 1931 ve svém díle O libidinózních typech. Podle Akhtara (2009) však jako první o tento typ charakteru (nebo minimálně jemu velmi podobný) vylíčil již v roce 1913 Ernest Jones v textu The God complex.

Co to je v praxi! Většinou u mužů zřídka u žen!

Ústřední tenze: Nárůst nebo pokles sebeúcty.

Ústřední afekty: Stud, ponížení, opovržení, závist.

Charakteristické patogenní přesvědčení o self: ”Potřebuji být perfektní, abych se cítil OK.”

Charakteristické patogenní přesvědčení o ostatních: “Ostatní uznávají bohatství, krásu, sílu a slávu. Čím více těchto atributů mám, tím se budu cítit lépe a budu se líbit.”

Centrální obrany: Idealizace, devalvace.

(Lingiardi, McWilliams, 2017, p. 48)

Self-psychologie

Freud se původně domníval, že narcismus je ze své podstaty neanalyzovatelný (tito jedinci podle něj vůbec neinvestují libido do objektů, takže ani nevytvářejí žádný přenos a tudíž je není možné analyzovat). Mezi následovníky Freuda se začali objevovat autoři, kteří se analýzou narcistických jedinců systematicky zabývali. Jedním ze směrů psychoanalytického myšlení, který se téměř výhradně zaměřoval na narcistickou stránku osobnosti člověka, byla self-psychologie. Založil ji americký psychoanalytik rakousko-židovského původu Heinz Kohut. Ten byl ještě do konce 60. let mezi tehdejšími americkými psychoanalytiky považován za jednoho z nejuznávanějších odborníků na dílo Sigmunda Freuda (Strozier, 2001). V první knize zabývající se narcismem s názvem The Analysis of the Self (1971) se ještě pokoušel navazovat na klasickou Freudovu teorii (oproti pudové teorii však narcistické libido bylo nebylo podle něj propojené s objektním libidem – člověk tedy např. při zamilování nemusel podle Kohuta hned ztratit pocit vlastní hodnoty). Self podle tohoto pohledu bylo pořád pouze jedna z částí mentálniho aparátu. Později v The Restoration of the Self (1977) však zcela opustil Freudovu pudovou teorii a začal self považovat za nadřazenou strukturu s vlastními vývojovými cíli. Oidipský komplex a pudy jsou pro pozdního Kohuta druhořadé a možná až nepotřebné koncepty. Tyto Kohutovy závěry ve své době silně rozštěpily americkou psychoanalýzu. Kohutova self-psychologie dělá z empatie hlavní nástroj. V důsledku nevyhnutelných empatických selhání vzniká ruptura self (např. pacient se naštve) a analytikovým úkolem je to zachytit a přeformulovat danou intervenci tak, aby byla pro pacienta stravitelnější. Tím se posílí koheze self. Jeden z nejdůležitějších Kohutových pojmů je takzvaný selfobjekt – vnější objekt (např. osoba, majetek, instituce) sloužící jako doplňková funkce self, která self dělá “silnější” (např. rodinný příslušník je v něčem úspěšný, vnímám ho tedy jako svou součást a tím si dodávám na vlastní důležitosti). Podle Kohuta mělo self původně dva póly – pól ambic a pól cílů. Později byl dodán i třetí pól související s “blíženectvím”. Z těchto tří pólů self vznikají podle self-psychologů tři typy úzce souvisejících narcistických přenosů – zrcadlící (analyzand vyžaduje potvrzení své hodnoty), idealizující (analyzand vnímá svého analytika nepřiměřeně pozitivně – dodává si tím pocit vlastní hodnoty, když má tak “úžasného” analytika) a twinship (blíženecký) přenos (“já a můj úžasný analytik jsme si velmi blízko a sdílím s ním tedy i jeho hodnotu”). Analytikovo “sycení” v rámci těchto přenosů pomáhá nastartovat proces tzv. transmutující internalizace, který vede k posílení self. Jedinec se začne více stávat “sám sebou” a jeho závislost na self-objektech se začne snižovat.

Kernbergův přístup

Kernberg (1993), který sám v knize Severe personality disorders svůj přístup k narcistické poruše nazývá “Ego-Psychology Object Relations Approach” se domnívá, že narcistický charakter je druh hraničně organizovaného charakteru (tj. primární obranou je štěpení), jenž vzniká v důsledku patologického vývoje self. Self patologicky narcistického jedince je v průběhu vývoje nepřiměřeně determinováno agresí a díky tomu se uvnitř něj diferencují struktury reálného self, ideálního self a ideální reprezentace objektu. Devalvované části self a reprezentací objektů jsou projikovány do ostatních nebo disociovány. Kernberg popisuje, že u těchto jedinců během analýzy může v místnosti být jenom jeden “hodnotný jedinec.” Buď psychoanalytik „za něco stojí“ a analyzand ne nebo naopak. Podle Kernberga by smysl psychoanalýzy u těchto osob měl být pomocí systematických konfrontací snížit rozštěpení mezi agresí a libidem a špatnými a dobrými self-reprezentacemi.

Důležité mi také připadá Kernbergovo rozdělení na normální a patologický narcismus. Pro normální narcismus je podle něj charakteristický stabilní prožitek self, bezkonfliktní ambice, realistické cíle, schopnost milovat a radovat se z úspěchu blízkých, příbuzných a potomků. V pozdějším věku je člověk se zdravým narcismem schopen lépe zvládat ztráty a úzkosti spojené se stárnutím. Patologicky narcistický jedinec dělá všechno pro to, aby nemusel prožívat skryté pocity méněcennosti. V důsledku toho tento jedinec žije touhou po slávě, úspěchu a moci, která je ze své podstaty neukojitelná. Často o sobě pochybuje a závidí ostatním. Má sklony být k ostatním devalvující a opovržlivý. Někdy může mít pocit, že ostatní vlastně nepotřebuje a stahuje se do takzvané “spendid isolation”. Touha po stále větším množství slávy a moci nabourává danému jedinci vztahy a může vést až k neetickému jednání. V pozdějším věku je pro tyto jedince náročnější zvládat stárnutí, což někdy může vést k nepřiměřeně mladistvému životního stylu (Kernberg, 1993).

Je možné skloubit Kohutův a Kernbergův přístup k narcismu?

Rozdílný pohled Kohuta a Kernberga na povahu narcismu vedl v 70. a na začátku 80. let ke slavné polemice mezi těmito psychoanalytiky. Když to velmi zjednoduším, tak Kohut se domníval, že narcističtí pacienti mají vývojový deficit, který psychoanalytik může “dosytit”, podle Kernberga šel celý jejich vývoj od určitého bodu patologickým směrem. Kohut doporučuje spíše méně interpretativní přístup, který se zaměřuje na hlubší empatické porozumění analyzandových narcistických ran a snaží se o rozvinutí narcistických přenosů. Podle Kernberga se Kohut vyhýbá analyzandově agresi, nejlepší psychoanalytický způsob práce s těmito lidmi je podle něj systematická interpretace grandiozního self.

Psychodynamic diagnostic manual 2 (PDM-2) nebo Stephen Mitchell (1986) hovoří o tom, že je možné tyto dva přístupy skloubit, což údajně stejně dělá většina dnešních psychoanalytiků. Souhlasím s tímto tvrzením, ale pouze pokud se hovoří velmi zhruba o technickém přístupu k těmto analyzandům. Dané teorie osobnosti vychází z velmi rozdílných předpokladů (Kohut například velmi výrazně opustil Freudovu metapsychologii) a jejich spojením by pravděpodobně vznikl nesourodý eklektický “kočkopes”.

Co se týče psychoanalytické techniky (pokud přijmeme předpoklad, že je ji možné odprostit od teorie osobnosti, ze které vychází), tak je mnohem větší šance, že se nám úspěšně podaří dané přístupy k narcistické poruše skloubit. Ale i tak musíme na psychoanalytickou techniku popisovanou podrobně Kohutem a Kernbergem nahlížet pouze velmi obecným způsobem ve stylu “empatické zaměření na narcistické rány” vs. “systematická interpretace narcistických obran”. Každý analytik při práci s narcistickou patologií se, ať už to reflektuje nebo ne, nějakým způsobem empaticky zaměřuje na narcistické pacientovy rány a zároveň nějakým způsobem interpretuje narcistickou stránku jedince. Individuální rozdíly mezi analytiky mohou být v tom, jak moc klade důraz na jednu či druhou stranu této polarity. Tato dialektika v podstatě odpovídá Strengerovu (1991) rozdělení psychoanalytických přístupů na klasické (považující za kurativní faktor vhled) a romantické směry (považující za kurativní faktor empatii).

Když to shrnu, tak dané teorie není možné skloubit. Ale jejich technické přístupy, když jsou pojaty na této úrovni obecnosti, podle mne ano. Domnívám se, že je ideální způsob práce je právě “balancování” mezi empatickým postojem k jejich utrpení a interpretacemi jejich narcistických obran. U více empatického přístupu podle mne může být problémem přílišná identifikace s analyzandem, u více na interpretaci zaměřeného zase příliš kritický a pro analyzanda retraumatizující přístup. Tyto přístupy vnímám spíše dialekticky a vzájemně vylučující se rozdělení na interpretativní techniku a tu empaticky zaměřenou považuji za umělé rozštěpení (podle mne v praxi “čisté” formy těchto přístupů v praxi jsou pouhá iluze).

Kde začíná a kde končí patologický narcismus?

V předchozí části práce jsem popisoval rozdíl mezi normální a patologickou formou narcismu, jenž Otto Kernberg poměrně přesně vydefinoval. I tak se ale domnívám, že tato hranice není zcela ostrá a velmi záleží na psychoanalytikovi, který analyzanda hodnotí. Například psychoanalytici, jejichž osobnost je narcistickými tématy výrazněji ovlivněna, mohou mít tendence nevědomky projikovat svou narcistickou problematiku do analyzandů a výrazněji si všímat patologicko-narcistických prvků osobnosti. Na druhou stranu depresivně-masochisticky založený analytik může mít sklony analyzandům “přilepšovat,” nepřiměřeně se s nimi identifikovat a nevnímat jejich patologii jako příliš hlubokou.

Otázkou je, do jaké míry rozpoznání patologického narcismu ovlivní práci s daným pacientem? Psychoanalytik, který rozpozná narcistickou patologii, by se měl pravděpodobně více zaměřit na technická doporučení pro práci s těmito pacienty. Tyto prekoncepty někdy ale mohou narušit jeho schopnost volně zavěšené pozornosti, tím se může začít vzdalovat Bionově maximě “no memory, no desire” a přibližovat se více technicky-strukturovanému přístupu, které se přibližuje spíše filozofii KBT. Nutno dodat, že určitá struktura je samozřejmě součást i psychoanalytické práce a “no memory, no desire” je nedosažitelný ideál, který byl pravděpodobně doporučován především zkušeným psychoanalytikům, kteří se mu mohou maximálně pokoušet přibližovat, ale pravděpodobně ani ti ho nikdy nemohou zcela naplnit.

Je dnes více narcismu?

Další zajímavou otázkou je, zda poslední dobou přibývá v naší společnosti přibývá narcismu (a tím pádem i četnosti narcistických poruch). Mezi psychology, psychoanalytiky, ale i v širším mediálním diskursu se často na tuto otázku odpovídá pozitivně. Někdy se to dává do souvislosti se změnami ve společnosti (více individualismu) v důsledku zániku tradičních velkých rodin či vzniku sociálních sítích.

Akademičtí psychologové se často opírají o důkazy vzniklé na základě sebeposuzovacích dotazníků, ve kterých jedinci mladších generací přiznávají častěji své narcistické motivace, než tomu bývalo v minulých dekádách. Myslím si ale, že zvýšená četnost explicitního přiznání vlastní narcistické stránky nemusí nutně znamenat změnu v míře narcismu v současné společnosti, ale třeba to může být důsledek nižších pocitů viny nebo paradoxně i studu za narcistický rozměr jedince (jenž je do určité míry přirozenou součástí každého člověka).

Psychoanalytici se ve svém názoru o častějším výskytu narcistické problematiky opírají o klinickou zkušenost. Například ale doc. Mikota se na základě své klinické zkušenosti domníval, že narcismu je stále stejně. Od počátku počátku 70. let, kdy začal terapeuticky pracovat, údajně nezaznamenal žádné výrazné rozdíly (ústní sdělení).

Při studiu PEP webu (pozn. red. PEP web je největší elektronická databáze psychoanalytických článků)  jsem zjistil, že psychoanalytici slovo “narcisissm” používají posledních 70 let zhruba stejně často. Slovo “narcissistic” se mezi 1970 až 2000 používalo výrazně častěji než po roce 2000 (patrně důsledek zmíněné polemiky Kohuta s Kernbergem a tehdejšího velkého bestselleru Culture od Narcissicm od Christophera Lasche). Je pravda, že trend, o čem se píše v psychoanalytických kruzích, nemusí nutně odpovídat společenským trendům. Na druhou stranu psychoanalytické kruhy nejsou od společnosti zcela izolované a zvýšený zájem o určitá témata mezi psychoanalytiky v některých dekádách pravděpodobně do určité míry pravděpodobně odráží společenské změny. (Jako důsledek změn ve společnost v literatuře někdy bývá např. popisován vývoj psychoanalytické teorie od Freudova zaměření na provinilé vídeňské superegální “neurotiky” v nultých letech 20. století ke Kohutovu zaměření na tragické chicagské narcistické analyzandy s pocity prázdnoty v 70. letech.)

Další zajímavé koncepty narcistického charakteru

Z děl, které jsem jsem bohužel v této práci neměl příliš prostor popsat, zmíním ve zkratce např. články britského kleinánského psychoanalytika Herberta Rosenfelda. Ten se domnívá (1964), že narcistický charakter je obrana před závislostí na ostatních lidech pomocí takzvaných omnipotentních objektních vztahů (někdy nazývané mafiánské objekty). Narcistický člověk si podle něj raději vytvořil grandiózní představu o sobě, díky které se může udržovat iluzi, že ostatní lidi vlastně ani nepotřebuje.

Dalším pro mou klinickou práci podnětným konceptem je takzvaný narcisticko-masochistický charakter popsaný Arnoldem Cooperem. Jak vyplývá z názvu, tak Cooper se zabývá narcistickým rozměrem sebeobětovávání se a zastává poněkud silnou a kontroverzní tezi, že narcistické osobnostní nastavení je nevyhnutelně propojené s masochismem (a „vice versa“). To znamená, že každé „morální“ vzdání se vlastního prospěchu pro ostatní má v sobě nutně narcistickou sebeprezentační složku (avšak nejenom ji). A že například narcistickými devalvacemi lidí ve svém okolí či jiným arogantním chováním jedinec obětovává určitou kvalitu vztahu, kterou by s ostatními mohl mít.

Závěr

V této práci jsem ve zkratce popsal historický vznik konceptu narcistické patologie, definici z aktuálního PDM-2 a svými slovy shrnul především dílo dvou asi nejcitovanějších psychoanalytiků zabývající se touto patologií, Heinze Kohuta a Otto Kernberga. V diskuzi těchto myšlenek jsem se zamyslel nad možnosti skloubení těchto přístupů a hranicí mezi patologickým a zdravým narcismem. Také jsem shrnul některé mé myšlenky k tématu zvýšeného četnosti narcistické patologie v současné společnosti.

Často se ve svých klinických úvahách dostávám k názoru, že hranice normálního a patologického narcismu, ale i volně pojatého Kohutova a Kernbergova technického přístupům nejsou pevné a výlučné, jak se v některých psychoanalytických diskuzích může jevit. Stejně jako Blegerovi a Faimbergové (2012) nebo Mitchellovi (1993) je mne osobně bližší nad těmito fenomény uvažovat spíše dialektickým způsobem myšlení, ve kterém se fluidně střídají dvě různé polarity, čímž je podle mého názoru i lépe zachycena komplexnost klinické situace, než v rámci dvou (či více) vzájemně vylučujících se těžko propustných pevných kategorií.

Příčina vzniku narcistické poruchy osobnosti

Příčina vzniku narcistické poruchy osobnosti nejsou dostatečně vyjasněny. Z biologických faktorů, které přispívají ke vzniku narcistické poruchy osobnosti jsou to dědičné vlivy (viz rizikové faktory). Za významnou příčinnou proměnnou se považuje i nevyrovnaná, excentrická rodinná výchova s nestálými vztahy a pravidly, kde se zdůrazňují hodnoty jako výjimečnost, předurčenost a nadřazenost členy rodiny či pacienta. Narcistická porucha osobnosti, nebo její příznaky nejsou vzácné u reálně úspěšných, nadaných či jinak výjimečných lidí.

Je velmi těžké uspokojit potřebu člověka s narcistickou poruchou osobnosti po uznání vlastní výjimečnosti. Z hlediska psychických příčin se uvažuje nad hlubokou sebanejistotou, nejistotu ve vztazích k druhým a k životních hodnotám, které jsou hyperkompenzované přesvědčením o své jedinečnosti. Jakékoliv vnímáné zpochybnění či nepotvrzení této skutečnosti vnímá člověk s narcistickou poruchou osobnosti jako silný a nepřátelský útok ze strany druhých a aktivně až agresivně na to reaguje, někdy však propadá depresi. V pozdějším věku a při opakovaném neúspěchu či nenaplnění vlastních představ se někdy vztahují do sebe a existuje zvýšené riziko rozvoje depresivní poruchy.

Příznaky narcistické poruchy osobnosti

Jako u všech diagnóz poruch osobnosti i při schizoidní poruše osobnosti musí být splněna všeobecná diagnostická kritéria pro poruchy osobnosti podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN – 10):

Musí jít o dlouhodobé stavy, které nelze přisoudit poškození mozku, jiné psychiatrické poruše a které odpovídají těmto kritériím:

(a) výrazně disharmonické postoje a chování, které obvykle zahrnují několik funkčních oblastí, např. afektivita, vzrušivost, kontrolu impulzivity, způsoby vnímání, myšlení a styl vztahů k ostatním lidem,
(b) abnormální vzorec chování je trvalý, dlouhodobý a není omezen na epizody duševní poruchy,
(c) vzorec abnormálního chování ovlivňuje celou osobnost a je jasně maladaptivní v širokém rozsahu osobních i sociálních situací,
(d) výše uvedené projevy se vždy objevují v průběhu dětství či dospívání a pokračují do dospělosti,
(e) porucha vede ke značné osobní nepohodě, což ale může být zřejmé až v pozdějším průběhu,
(f) porucha je obvykle, ne vždy, spojena s významným zhoršením výkonu, jak v zaměstnání, tak ve společenské oblasti.

Pro člověka s narcistickou poruchou osobnosti je typické:
Přetrvávající pocit grandiozity (ve fantazii či chování), potřeba obdivu a nedostatek empatie, které obvykle začínají v rané dospělosti a projevují se v nejrůznějších souvislostech, tak jak je určeno následujícími (pěti či více) příznaky:

(1) velikášský pocit vlastní důležitosti (přehánění úspěchu a talentu, očekávání uznání vlastní nadřazenosti bez odpovídajících úspěchů),
(2) opájení se fantaziemi o vlastní úspěšnosti, moci, brilantnosti, kráse či ideální lásce,
(3) víra ve vlastní jedinečnost a zvláštnost a v to, že může být pochopen výhradně výjimečnými lidmi, popřípadě, že se může setkávat pouze s jedinečnými či vysoce postavenými lidmi nebo institucemi,
(4) potřeba nadměrného obdivu,
(5) pocit oprávnění, přehnané požadavky a očekávání přednostního zacházení či automatického souhlasu s vlastními požadavky,
(6) zneužívání druhých k vlastnímu prospěchu,
(7) nedostatek empatie, tj. neochota nebo neschopnost rozpoznat a vžít se do pocitů a potřeb druhých,
(8) arogantní, povýšené a domýšlivé postoje či chování.

Příklad narcistické poruchy osobnosti:
Student vysoké školy se opakovaně dostává do konfliktů s vyučujícími i spolužáky. Kvůli nesplnění podmínek a opakování zkoušek studuje školu už o dva roky déle. Jádrem konfliktů mezi ním a okolím je jeho neuctivé a slovně agresivní chování či urážení ostatních, neboť má často pocit, že ho dostatečně neoceňují, neváží si ho a celkově ho nechápou. K druhým má tendenci přistupovat s nadřazeností, ve škole často vystupuje s různými seminárními pracemi na netradiční či kontroverzní témata, které ale často nestihne dokončit či předat.

Píše různým významným zahraničním odborníkům v oblastech, které ho právě zajímají, a svou korespondencí následně obhajuje své postoje a přesvědčení, nebo je používá jako důkazy vlastní jedinečnosti. Svým spolužákům otevřeně dává najevo svou celkovou “převahu”. To u nich vede k odmítání nebo zesměšňování, což snáší velmi těžko. Spolužáci jsou přesvědčeni, že je inteligentní, ale jeho chování je odpuzuje a považují ho za “dětinské” a nezralé. Má velké plány, že když skončí školu bude se věnovat ním nedokončeným projektům, který významně ovlivní nejen vědeckou oblast, kterou studoval. Začal studovat i další školu, ale po prvním semestru ji zanechal.

Vyrůstal ve velmi konfliktní rodině. Rodiče se rozvedli, když byl malý a v různých časových obdobích si ho navzájem “přehazovali”. Matka ho hýčkala a opakovaně vyjadřovala různá očekávání, kým vším by se mohl stát. On sám odmalička snil, že když bude velký, stane se slavným a ostatní ho budou obdivovat. V současnosti cítí velkou frustraci z neuznání jeho osoby a jeho vizí, na což kromě kritiky a agrese vůči okolí někdy reaguje depresivně a nadměrně užívá alkohol.

Rizikové faktory narcistické poruchy osobnosti

K rizikovým faktorům patří výskyt psychických poruch v příbuzenstvu, zejména poruch osobnosti (emočně nestabilní či narcistická porucha), ale i depresivních poruch či bipolární afektivní poruchy. Z hlediska environmentálních dopadů je rizikovým disharmonické, excentrické a nevyrovnané rodinné prostředí, kde se přehnaně zdůrazňuje výjimečnost, jedinečnost a důležitost pacienta či jiných členů rodiny nebo příbuzenstva a chybí přiměřené zrcadlení osobnosti dítěte a jeho výkonu.

Diagnostika narcistické poruchy osobnosti

Diagnostika narcistické poruchy osobnosti stojí na důkladném klinickém rozhovoru s pacientem a získáním podrobné osobní, rodinné a pracovní historie (anamnézy) nejen od samotné osoby ale nejlépe i od blízkých lidí – partnera / ky , rodiny, přátel a pod. Žádná porucha, ani narcistická porucha osobnosti by neměla být v žádném případě dávána narychlo a jen na základě jedné metody posouzení (např. osobnostního dotazníku, či rozhovoru).

Test narcistické poruchy osobnosti

Existuje velké množství “testů” osobnosti (uvozovky při slově test uvádíme proto, že jde ve skutečnosti o dotazníky, testy se v psychologické terminologii používají spíše pro úkoly se správným řešením, kde je možné člověka porovnat s nějakou normovanou vzorkem – např. Inteligenční testy). Mnohé jsou dostupné i on-line, mnohdy je však jejich původ i kvalita sporná.

Ještě více než v jiných případech je třeba zdůraznit, že takto získaná “diagnóza” nemusí znamenat, že má člověk poruchu osobnosti. A jako v případě všech diagnóz platí: hlavním účelem diagnózy je srozumitelná a standardní komunikace mezi lékaři i dalšími odborníky v oblasti zdraví, která má sloužit léčebným účelům!
Opět zdůrazňujeme, že i v případě jakéhokoliv dotazníku jde jen o orientační výsledek, který v žádném případě nenahrazuje kvalifikovanou odbornou diagnózu!

Prevence narcistické poruchy osobnosti

Primární prevence pro rozvoj narcistické poruchy osobnosti je odstraňovat rizikové faktory jejího vzniku. K těm patří dominantní ale ochraňující výchova ze strany rodičů, spojená s nekritickým zdůrazňováním výjimečných schopností a vlastností dítěte a často i členy rodiny vůbec.

Léčba narcistické poruchy osobnosti

Léčba symptomů narcistické poruchy je komplikovaná. Člověk s narcistickou poruchou obvykle nemívá pocit, že by problém byl v něm, typicky právě naopak. Cítí se být výjimečný a je přesvědčen, že druzí lidé mu nerozumí, závidí mu a nedoceňují ho. Obvykle se obrací na odborníky z oblasti duševního zdraví spíše v rámci depresivních potíží a stěžuje si na nepochopení ze strany druhých. V případě rozvoje deprese je možné podávání antidepresiv, při kolísání nálady je možné zvážit léky ze skupiny tzv. stabilizátorů nálady.

Z psychoterapeutických postupů není obvykle možné použít specifické tréninkové či na problém zaměřené postupy. Důvodem je proměnlivost konkrétních problémů a témat, které pacient s narcistickou poruchou přináší. Důležité je postupné budování náhledu na vlastní chování, jeho příčiny a reakce okolí. Pro dosažení pozitivní změny asi bude nutná spíše dlouhodobá psychoterapie, kde důležitou roli hraje i vztah s terapeutem.

Životní styl s narcistickou poruchou osobnosti

Problémem osoby s narcistickou poruchou osobnosti může být dost “těkavý” a hektický životní styl, protože se snaží o neustálé oceňování sebe a své osoby. V případě, že se nedočká naplnění potřeb uznání a ocenění má člověk s narcistickou poruchou osobnosti tendenci být rychle frustrovaný, ztrácí motivaci a často se vrhne na novou oblast ale hledá potvrzení u jiných lidí. Pozitivní změnou by mohlo být průběžné ale přiměřené oceňování (se) za dosažené i menší úspěchy a snaha snížit na výkon orientovaný životní styl.

Související onemocnění narcistické poruchy osobnosti

Narcistická porucha osobnosti souvisí s vyšším rizikem výskytu jiné psychické poruchy, zejména depresivní reakce a velké depresivní poruchy. Pro pocity vnitřního napětí a deprese, které někdy nedává najevo je u člověka s narcistickou poruchou osobnosti i vyšší riziko závislosti na návykových látek, zejména alkoholu.

Jak pomoci nemocnému

Někdy se rozlišují dvě formy narcistické poruchy osobnosti. V prvním případě jde o lidi, kteří jsou velmi citliví a vnímaví na ocenění ale i nejmenší známky urážky a kritiky, kterou nesou velmi těžko. Mají lepší prognózu uvědomit si nepřiměřenost svých reakcí a tím, že se snaží vnímat reakce druhých, se s nimi lépe navazuje vztah a jsou ochotnější k některým změnám. Při vnímaném odmítání či nedocenění reagují s pocity zranění a deprese. V druhém případě jde o málo empatickou, na sebe zaměřenou formu narcistické poruchy, kdy je ochota zabývat se názory a potřebami druhých a pravděpodobnost náhledu na svoji poruchu nižší. Na rozdíl od první skupiny častěji reagují hněvem, odmítáním a útočení vůči lidem, kteří je domněle jestli opravdu kritizují či neoceňují.

V obou případech, pokud máme zájem a dobrý vztah s člověkem s narcistickou poruchou osobnosti, možná je dobré taktně, ale důsledně upozorňovat na nevhodnost, které se dopustili jeho reakcí vůči nám či okolí, spolu s nabízením alternativních konstruktivnějších reakcí. Důležitou součástí je i přiměřeně oceňovat, ale nenechat se vtáhnout do neustálého přitakání.

Pozor na narcisty. O svém sobectví vědí a snaží se ho maskovat

Opravdový narcista je neschopný empatie vůči dalším lidem. Nezná lítost, není schopný přijmout zodpovědnost za své jednání, nedokáže se upřímně omluvit. A pokud se už omluví, jde jen o taktiku, jak dosáhnout toho, co chce. Jsou mu lhostejné dopady jeho chování na jiné lidi. Pravidla jsou pro ty druhé a na něj neplatí. On přeci ví, co dělá. Cítí, že má právo dostat cokoliv a kdykoliv. Nechápe koncept reciprocity, tedy to, že pokud bere, měl by také dávat. Žije v iluzi, že je jedinečný, speciální, nejlepší. Nesnese pomyšlení, že je průměrný člověk.

Výzkumy uvádí, že narcismem trpí častěji muži než ženy, ale mnozí odborníci statistiky zpochybňují. Poukazují na to, že zatímco u mužů se tato porucha projevuje očekávaným arogantním jednáním a obviňováním všech okolo, u žen to tak nápadné není. Žena-narcistka je často „profesionální oběť“. Ta, která toho tolik vykonala, ale nikdy za to nebyla oceněna a teď tiše trpí. V jádru je nicméně stále to samé. Snaha strhnout pozornost na sebe a dosáhnout svých cílů bez ohledu na ostatní.

Jakmile s nimi v něčem nesouhlasíme, rozčílí se, začnou situaci obracet proti nám, nebo uraženě zmizí.

Pokud by se ale narcista otevřeně choval tak, jak jsme si právě popsali, asi by se s ním nikdo nehrnul do navazování vztahu. Narcista to ví a naučil se to maskovat. Na první pohled jsou to tak často příjemní lidé, kteří se pro nás mohou rozkrájet. Ve skutečnosti ale nepomáhají kvůli nám, ale aby vypadali dobře. Před námi, sami sebou, okolím. Jakmile s nimi v něčem nesouhlasíme, rozčílí se, začnou situaci obracet proti nám, nebo uraženě zmizí. Ubližování ostatním je pro něj ale jen prostředek, ne cíl. To samozřejmě není žádná omluva, ale důležitý fakt pro případ, že s narcistou chceme nebo musíme nějak jednat.

Když budeme umět včas rozpoznávat varovné signály patologických osobností, budeme připraveni se jim vyhnout. A pokud už jsme s někým takovým ve vztahu, budete mu umět čelit. Nebudeme pochybovat sami o sobě, nebo se dokonce obviňovat z toho, že jsme udělali něco špatně.

Vše obrátí proti vám

Jak tedy narcistu poznat včas? Existuje řada varovných signálů. Typicky jsou to špatní posluchači. Neumí naslouchat. To, co říkáme, je nezajímá. Klidně nás budou přerušovat a skákat nám do řeči. Dialog pro ně není dvoustranná záležitost. Jen čekají, až na ně přijde řada, aby mohli zazářit. Když situace není o nich, nudí se a dají to najevo. Do rozhovoru se narcisté emočně nepoloží. Nehledají lidskou interakci, ale informace, které by mohli trumfnout. Chtějí přijít se zajímavější historkou, s něčím, co je důležitější. Jednoduše řečeno: když se bavíme s narcistou, cítíme se, jako bychom byli neviditelní.

Pokud nás urazí nebo se nás nějak dotknou, bude pro ně velmi těžké se omluvit. Budou hledat výmluvy, házet to na nás. Tvrdit, že jsme to nepochopili. Manévrovat tak, aby ze situace vyšli vítězně. Mezi typické fráze narcistů patří „tahle jsem to neřekl“, „nekřičel jsem“, „použil jsem jiná slova“, případně přehození viny na nás ve stylu „co ode mě čekáš, já jsem si toho od tebe nechal tolik líbit“. Při konfliktu s narcistou se člověk cítí, jako kdyby se vrátil do školy a někdo ho káral za zapomenutý domácí úkol.

Braňte si svoje hranice

I narcistům se ale dá čelit a udělat to, co patří do každého zdravého vztahu – stanovit si hranice a hájit je. Jen je potřeba pečlivější příprava. Narcista totiž naše hranice překračuje schválně, nikoliv nedopatřením. Musíme si uvědomit, že jsme dospělí lidé navzdory tomu, že s námi zachází jako s dítětem.

Stanovit hranice je potřeba klidně, zdravým způsobem, ne křikem a hádkou. „Já vím, že jsi zvyklý dostat to, co chceš, kdy to chceš. Tvrdě jsi na tom pracoval. Možná tě tak vychovali. Není to tvoje chyba, ale v tomto vztahu to nefunguje. Nejsem dítě. Nemůžeš na mě mluvit takhle.“

Pokud s ním budeme mluvit jako dospělí, nejspíš se mu to nebude líbit. Bude nadávat, vyhrožovat, ale zasadíme tím semínko.

Narcista nejspíš přejde do útoku: „Nebo co?“ Pokud nejsme připraveni nebo z různých důvodů nemůžeme vztah ukončit, můžeme v tento moment vykreslit nevyhnutelné důsledky, pokud to bude takto pokračovat. „Mrzí mě to, ale náš vztah nebude moc pokračovat, protože takto nejsem šťastná.“ Je to oznámení, nikoliv omluva nebo vysvětlování.

Pokud s ním budeme mluvit jako dospělí, nejspíš se mu to nebude líbit. Bude nadávat, vyhrožovat, ale zasadíme tím semínko. Dávejme pozor a sledujme, jak se mu daří. Nejspíš to budeme muset ještě mnohokrát zopakovat. „Už jsem ti to říkala. Tohle není OK. Vím, že jsi na to zvyklý, ale tady to nefunguje. Pokud jsi schopný se se mnou bavit a respektovat mě, můžeme pokračovat, ale pokud na mě budeš útočit, tak jsme domluvili.“

Opakování a vytrvalost jsou důležité principy stanovování hranic. Pokud jsme si je jednou vymezili, nemůžeme ustoupit, protože narcista hledá slabinu, kterou by mohl využít. Proto rozhovor bude pokračovat nejspíš nějak takhle: „Domluvili? A co teď uděláš? Opustíš mě?“ Nechceme vyhrožovat, to povede jen k dalšímu zostření konfliktu. Chceme ale vykreslit nevyhnutelný konec cesty, ke kterému tento styl komunikace míří. Naše odpověď by mohla být třeba: „Podívej, z toho jsem smutná, ale pokud to takhle bude dál, nevidím jinou možnost.“

Převezměte iniciativu

Situace může dál eskalovat nad rámec pouhé nepříjemné konverzace. Narcista může křičet, házet věcmi, bouchat dveřmi. Postavit se někomu, od koho čekáme něco podobného, může být děsivé. A děsí nás i to, jak si myslíme, že na takové jednání budeme reagovat. Bude nás bolet žaludek, nebudeme schopni ze sebe vypravit ani hlásku. Proto je potřeba se na to, čeho se bojíme, připravit. Potřebujeme převzít aktivní roli, určovat směr, kterým komunikace směřuje, ne pouze reagovat na to, co narcista říká. Naopak, převzít iniciativu a přinutit jeho reagovat na nás.

Pokud jeho jednání přesáhne únosnou míru, vždy se můžeme otočit na patě a říci něco ve smyslu: „Teď odejdu z místnosti, protože se mi nelíbí tvoje jednání. Nechci si to nechat líbit. Nepomáhá to ani mě, ani tobě, ani našemu vztahu.“ A odejít. Případně jen: „Tohle není v pořádku. Končíme diskusi.“

Bum, a je to. Jeho pozornost jsme právě nasměrovali na jeho největší obavu: z toho, že selže. Že zůstane sám. Pokud na svých hranicích budeme trvat, máme šanci, že se jeho chování trochu obrousí a zmírní. Ne nutně, možná nakonec budeme muset sáhnout k radikálnímu řešení a najít způsob, jak ze vztahu odejít. Ale alespoň jsme situaci vzali do vlastních rukou a nesklouzli jsme do reakcí svého dětského já – kolotoče omluv a vysvětlování!

Zdroj. Heroine

Narcističtí rodiče – matky!

Být dítětem narcistické matky nebo otce je přinejmenším obtížné. Narcističtí rodiče vystavují své děti mnoha emocionálním, mentálním a někdy i fyzickému týrání. Narcistický rodič používá spoustu mentálních her k tomu, aby dosáhl toho, co chce, k tomu, aby se dítě cítilo provinile nebo stydělo za věci, které neudělalo, a aby si uznalo úspěch dítěte. Kromě toho má narcistický rodič dvě masky: jednu pro vnější svět a jednu doma. Pro vnější svět narcistický rodič obvykle působí jako přátelský, okouzlující a společenský. Doma však narcistický rodič ukazuje svou úplně jinou stránku. Doma mohou být zlomyslní, žárliví, naštvaní, snadno se rozčilovat a ovládat. Pro dítě je matoucí, frustrující a velmi bolestivé vidět, jak se jejich narcistická matka nebo otec na veřejnosti chovají tak odlišně, protože nikdo nikdy neuvěří, že tento „úžasný člověk“ je ve skutečnosti tak strašným rodičem.

Proč se narcističtí rodiče chovají tak, jak se chovají? Pro dítě narcistického rodiče je nesmírně obtížné pochopit, proč se jeho rodič chová tak, jak se chová. Jejich rodič k nim neprojevuje lásku, zájem, laskavost ani oddanost, jako by to udělal každý jiný rodič svému dítěti. Místo toho mohou být manipulativní, sobečtí, průměrní, nezajímaví, bezcitní a někdy dokonce krutí. Ale proč? Stručně řečeno: narcističtí lidé zažili traumatické dětství a potřebovali najít mechanismy zvládnutí, aby přežili. Jejich zvládací mechanismy mají za cíl zůstat co nejdál od emocionální bolesti. Vysvětlení: Jako dítě narcisista zažil zneužívání několika způsoby: emocionálním zneužíváním, emočním zanedbáváním, sexuálním zneužíváním a / nebo fyzickým zneužíváním. Zneužívající rodiče jsou často emocionálně nedostupní, což zanechává u dítěte touhu po pozornosti, ujištění, lásce a náklonnosti. Bohužel mluvit o emocích s urážlivým rodičem je obtížné, ne-li nemožné. Když dítě vyroste v takových podmínkách, musí najít způsoby, jak zvládnout své vlastní emoce (smutek, hněv, frustrace, zášť), potřeby (náklonnost, láska, pozornost) a touhy (cítit se oceněno, přijímáno, ujišťováno, milováno , postaráno). Účinným krátkodobým mechanismem zvládání je ignorování těchto emocí, potřeb a tužeb. Předstíráním, že neexistují, se dítě chrání před veškerou emocionální bolestí. Pokud je bolest, dítě chce, aby zmizelo. Často je šikana dobrým způsobem, jak se cítit lépe (získáte pozornost, cítíte se mocní a máte vše pod kontrolou). Jejich pozitivní chování jim nikdy nedalo náklonnost, lásku a pozornost, a proto k dosažení toho směřují k negativnímu chování (lhaní, manipulace, vyhrožování). Jejich touhy nebudou splněny, takže se stanou velmi kyselými a žárlí na ostatní a nemohou dát někomu jinému to, co tak zoufale potřebují. Narcističtí lidé nesmírně trpí traumaty z dětství a tato bolest je příliš velká na to, aby je mohli nést, takže předstírají, že tam nejsou, nebo se stále pokoušejí ostatní lidi uklidnit. Dalším mechanismem zvládání je vypnutí empatie. Když jako děti projevovali své emoce, byli odmítnuti, takže projevování emocí je něco, co se naučili nedělat. Bojí se, že někdo využije jejich zranitelnosti (něco, co dělají pořád)

Jak vidí své děti narcističtí rodiče?

Narcističtí rodiče vidí své děti jako rozšíření sebe sama. Dokud pro svou narcistickou matku nebo otce nemyslíte žádnou hrozbu a pokud je můžete pyšnit, jsou vůči vám v pořádku, nebo vás nadále ignorují. Ale v okamžiku, kdy se stanete obtížným nebo nesplníte jejich očekávání, stanete se překážkou; problém, který obvykle neradi řeší. Podle narcistického otce nebo matky jejich děti bohužel nejsou autentickými jedinci, kteří potřebují prozkoumat a rozvíjet se a kteří mají potřeby a touhy. Místo toho by jejich děti měly dělat vše, co považují za důležité, a cokoli, na co se cítí pyšné. Existuje však výjimka:

Zlaté dítě vs. obětní beránek!

Zlaté dítě: Někdy narcističtí rodiče zacházejí se synem nebo dcerou jako se zlatým dítětem. Zlaté dítě nemůže udělat nic špatného, ​​je nejchytřejší a nejlepší ve všem, co dělá. Tomu věří a bude prosazovat narcistický rodič ve svém dítěti a může mít v průběhu času své vlastní následky. Zlaté dítě je rozšířením narcistického rodiče. Podle narcisty je dokonalý, takže i jeho rozšíření (zlaté dítě) musí být dokonalé. Obětní beránka: Někdy zacházejí se svým synem nebo dcerou jako s obětním beránkem rodiny. Všechno, co obětní beránek dělá, je špatné, ne tak dobré, jak by mělo být, a vždy musí nést vinu na sebe (i když za to nemohou sami). Obětní beránek znamená vše, co v rodině není dokonalé. To dítě nemůže být v ničem dobré, protože představuje vše, co je špatné a špatné. Narcista je podle sebe dokonalý, takže kdykoli to nejde tak dobře, musí to být kvůli někomu jinému. Být zlatým dítětem nebo obětním beránkem je častější v rodinách s více než 1 dítětem. Někdy si narcis vybere nové zlaté dítě nebo nového obětního beránka, někdy bude zlaté dítě vždy zlatým dítětem a obětním beránkem obětního beránka.

Mají 2 masky!

Jak již bylo zmíněno dříve, narcistické matky a otcové se na veřejnosti chovají odlišně ve srovnání s tím, jak se chovají doma. Ale proč to dělají? Narcisté působí jako velmi arogantní a přehnaně sebevědomí lidé, ale nejsou. Jsou nejistí a potřebují neustálý obdiv a pozornost. Na veřejnosti se setkávají jako sociální, okouzlující, zábavní a přátelští, protože to je nejjednodušší způsob, jak získat důvěru: přátelským a okouzlujícím lidem se dostává více pozornosti než lstivým a náladovým lidem. Na veřejnosti je snazší chlubit se svými vlastními úspěchy nebo úspěchy svého zlatého dítěte. To je přesně to, co narcisté hledají. Pokud je nebudete obdivovat, chválit nebo jim věnovat ‚dostatek ‚pozornosti, budou vás mít rádi. Doma se ale chovají úplně jinak. To je místo, kde vidíte skutečného narcisa. Domov je místo, kde vás emocionálně, mentálně a někdy fyzicky zneužívají jako dítě. Dělají to proto, že se díky nim cítí dobře, cítí se mocní, mají kontrolu a jsou nad vámi. Potřebují to, aby nakrmili své ego. Pokud jim jako jejich dítěti ucítíte dobrý pocit, možná nebudete mít mnoho problémů … ale v okamžiku, kdy pro ně představujete hrozbu, v něčem vyniknete nebo se nechováte tak, jak by chtěli, potrestají vás! A to je pro dítě tak obtížné: nevíte, kdy se chováte tak, jak to váš narcistický rodič bude chtít. Jako dítě vás to nutí neustále chodit po skořápkách. Bojíte se dělat jen tu maličkost, která rozzuří vaši matku nebo otce. Cítíte doma napětí a od jednoho okamžiku k druhému se všechno mění. Trestají různými způsoby: ignorováním vás jako dítěte, vyhrožováním nebo pocitem viny („protože neumíte dobře hrát na klavír, mumie vypadá jako blázen“) nebo nadměrnou rodičovskou kontrolou.

Jak narcističtí rodiče zneužívají a trestají své děti?

zde je několik způsobů, jak může narcistický rodič své dítě potrestat a zneužít. Zde je několik běžných způsobů, jak narcisté používají. Emocionální vydírání: Narcistická matka nebo otec musí dostat to, co chce. K dosažení toho, co narcista chce, použije citové vydírání. Existuje několik způsobů, jak vás přimějí jako dítě dělat, co chtějí. Zde je několik příkladů, které to dokládají: – „Pokud o tom řekneš svému otci, rozvedeme se a to je tvá chyba“ – chtějí, abys o tom mlčel, navždy! – „Protože jsem s tebou otěhotněla, už nemůžu dělat zábavné věci ˝ – chtějí, aby ses cítila provinile a dělala, co řekla, aby jim to vynahradila. – „Pokud se stanete nejlepší ve své třídě, budu vás milovat jako nikdy předtím“ – chtějí, abyste se učili extrémně tvrdě.

„Pokud budete takto pokračovat, bude vás bolet hlava˝ – chtějí mír. Nadměrná rodičovská kontrola: Kontrolou každého kroku, který uděláte, a všeho, co řeknete, zůstanete závislí. Být na nich závislý znamená, že zůstávají pod kontrolou. Takové vychovávání dítěte může způsobit vážné problémy se sebeúctou, problémy s autonomií a může je učinit nerozhodnými a nejistými ohledně mnoha (snadných) rozhodnutí. Nárokování svého úspěchu: Pokud se stanete úspěšnými, dosáhnete něčeho dobrého nebo jste atraktivní, váš narcistický rodič s největší pravděpodobností řekne, že jste toho dosáhli právě kvůli nim. A navíc: měli byste být šťastní a vděční, že máte takového rodiče. Tímto způsobem nikdy nebudete mít pocit, že jste skutečně něco dosáhli … vždy budete mít pocit, že za to svým rodičům dlužíte. Zároveň se váš rodič chce hlásit k vašemu úspěchu, což znamená, že musíte podávat daleko nadprůměrný výkon. To přináší další stres! Žádné rozpoznávání emocí: Váš narcistický rodič nerozpozná vaše emoce, vaše potřeby ani touhy. Nebudou a někdy ani nemohou k vám cítit empatii. Jinými slovy: kdykoli máte potřeby, touhy, otázky nebo prostě něco, o co se můžete podělit, je pravděpodobné, že vás (1) budou ignorovat, (2) postaví se proti vlastnímu příběhu, (3) využijí tuto konkrétní potřebu nebo touha proti vám, nebo (4) se budete cítit provinile za to, že máte potřeby, touhy atd.

Další způsoby, jak týrat jejich děti, jsou:

Zneužívající chování narcistického rodiče Lhaní dítěti / nelze mu věřit.

Zanedbávání potřeb dítěte. Ignorování dítěte / způsobuje, že se dítě cítí, jako by pro ně dítě nemělo žádný význam. Ignoruje osobní hranice, které dítě má.

Zajišťuje, aby se dítě stalo závislým na rodiči. Manipuluje a trestá pro potěšení.

Být velmi důsledný: říkat A dnes a říkat B zítra.

Dříve nebo později použijete proti sobě vše, co s nimi sdílíte. Urážení dítěte.

Popření identity dítěte. Dává dítěti pocit, že je šílené.

Přiměje dítě začít o sobě pochybovat (plynové osvětlení). Dává dítěti pocit viny za to, že neposlouchalo nebo neposlouchalo rodiče, nebo něco získalo (např. Peníze nebo laskavost)

. Kromě toho také používají spoustu mentálních her, aby dosáhli toho, co chtějí.

Narcistický Partner není hned poznat!

Jednání s narcisem ve vašem životě je obtížné z mnoha důvodů – ale nejtěžší není ten, který byste očekávali. Většina z nás prostě neví, kdy čelíme narcistovi nebo kdy lidé, které známe, důvěrně projevují známky narcismu. Chceme si myslet, že náš blízký kruh má v srdci naše nejlepší úmysly, ale bohužel to je mylný předpoklad. Abyste se mohli vypořádat s narcisty, je nanejvýš důležité jim porozumět, abyste jim mohli zabavit munici a porazit je.

Co je to narcis?

Nejběžnější definicí narcisty je někdo, kdo je extrémně sebevědomý a sobecký. Tato definice je však zdrojem mnoha nedorozumění, která nám brání vidět před sebou emocionálního manipulátora Narcistická porucha osobnosti je duševní porucha, při které mají lidé nafouknutý pocit vlastní důležitosti, hlubokou potřebu obdivu a nedostatek empatie k ostatním. Ale za touto maskou ultra-důvěry se skrývá křehká sebeúcta, která je náchylná k sebemenší kritice.

Narcista staví svou potřebu validace a ochrany svého ega nade vše – včetně jejich významného jiného. Udělají cokoli, aby se cítili dobře. Ve skutečnosti je pro většinu narcistů skutečným účelem vztahu dobrý pocit ze sebe. Používají svého partnera k posílení vlastní sebeúcty a sebevědomí všemi možnými způsoby – s malým ohledem na to, jak se k tomu jejich partner cítí. To často znamená, že vás budou ovládat nebo používat jakýmkoli způsobem a manipulovat s vašimi emocemi, aby se cítili nadřazeně a inteligentně. Je důležité si pamatovat, že všechny jejich činy jsou výsledkem toho, jak negativně se cítí sami k sobě, i když tomu možná na vědomé úrovni nerozumí. Využijí vás, budou vás manipulovat a projeví extrémní aroganci ve snaze dokázat sobě i ostatním, že jsou tím, za koho se považují.

Jsou jako tyrani, kteří se chrání agresí, mocí a kontrolou.

Pokud by si narcista musel vybrat mezi odvrácením malé hrozby pro ně a způsobením obrovské bolesti vám, vybrali by si to druhé, aniž by o tom přemýšleli. Narcisté se dívají na svět objektivem „já první, já druhý, nikdy“ a pokud se na ně podíváte jinak, bude to pro vás znamenat další zármutek. Nikdy na vás nebude pohlíženo jako na prioritu nebo rovnocennou. Nikdy se s nimi nebudete cítit pod kontrolou, ani se vám nebude líbit. Nikdy nebudete mít pocit, že vám rozumějí, protože je jim to jedno. Nikdy nevyhrajete, protože narcista se roky (nebo sama) brání a je odborníkem na používání obranných mechanismů a racionalizace. Jejich síla vychází ze skutečnosti, že jste normální člověk s normálními pocity, zatímco se snaží kompenzovat jeden zásadní nedostatek, ať už imaginární, či nikoli. Nechápou, jak fungují normální a zdravé mezilidské vztahy, a nejsou s vámi z normálních důvodů!

Jak se vypořádáte s narcisem

1. Musíte je odzbrojit. Pamatujte, že narcis je poháněn jednou sobeckou potřebou.

Jediné, na čem jim záleží, i když jsou pro vás okouzlující a milí, je, aby se cítili bezpečnější, silnější a lepší. Jsou hluboce nejistí, a proto potřebují ovládnout své okolí a lidi kolem sebe, aby tento negativní pocit vyrovnali. Proto vás urážejí, kritizují a emocionálně s vámi manipulují temnými způsoby. Existujete jako nástroj, díky kterému se budou cítit pozitivně, ověřeně a chváleni. Jakákoli pozitivní zpětná vazba, kterou od nich obdržíte, má tento pocit podpořit. První způsob, jak odzbrojit narcisa, začíná u vás. Musíte upravit svá očekávání. Jste pro ně užiteční pouze tehdy, když jim můžete zajistit dobrý pocit. Mějte to na paměti, protože by to mělo ovlivnit to, jak k nim přistupujete.

Pokud jim můžete dát něco pozitivního nebo se v nich cítit nadřazeně a inteligentně, uvidíte pozitivní změnu chování u vašeho narcistického partnera. Jinými slovy, pokud jim můžete říct, jak jsou chytří a skvělí, budete je podmínit, aby se k vám chovali lépe, protože jste jim dali přesně to, co hledají. Musíte si však uvědomit, že vztah není o podpoře, emocionální intimitě nebo sdílení. Jde o to, abyste jim udělali dobrý pocit. Změňte svá očekávání a podle toho se přizpůsobte.Upravte své potřeby. Vytvořte cokoli, co chcete, z hlediska toho, jak by z toho narcista měl užitek a jak by to lidi přimělo více se jim líbit. Nezapomeňte, že narcisté chtějí jen to, co chtějí. Pokud se s tím přímo nebo nepřímo střetává to, co chcete, bude to snadná volba, protože vás nechce kompromitovat ani humorovat. Proto musíte být schopni točit a prodávat jim věci takovým způsobem, aby měli z toho dobrý pocit.

V zásadě je musíte přimět, aby měli pocit, že by to pro ně byla také výhra. Můžete to udělat i se svými potřebami – místo toho, abyste to dělali o sobě, dělejte to o nich a jak by pro něj byla uspokojení nebo uspokojení vaší potřeby.

Jasné uvedení vašich potřeb nebude fungovat a rozzlobení nebo zranění určitě také nebude. Jakmile budete mluvit o tom, co jim prospívá, mluvíte jejich jazykem. Dokonce se můžete ze své žádosti odebrat a vysvětlit všechny způsoby, které budou přínosem pro současnost i budoucnost. Hladíte jejich ego a měníte své potřeby tak, aby vypadaly jako priorita a výhra narcisty. Za třetí, získejte to, co chcete, předem a nespoléhejte se na sliby.

Nepřipisujte narcisům uznání, výhodu pochybností nebo vaši důvěru. Proč? Protože to poruší a nikdy pro vás neprojdou. Jakmile dostanou, co chtějí, je to na další věci, takže budete držet krátký konec páčky.Jedná se o konečnou jednostrannou dohodu – na oplátku vám za něco slibují svět, a jakmile to přijmou, skrývají se a odmítají nebo zanedbávají dodržování svého konce dohody. Budou slibovat a vyjednávat, co nikdy nechtějí dodržet. Někdy prostě zapomenou prosadit svůj konec, protože vám dávají tak malou prioritu. Ať už je situace jakákoli, nevyjednávejte s narcisem, aniž byste něco okamžitě dostali na oplátku, ai poté se nespoléhejte na to, že pro vás přijdou. 3. Odhalte jejich nejistotu. Narcisté se smrtelně bojí vystavení nebo toho, že ostatní lidé potvrdí jejich nejhorší obavy. Mají hluboký strach z hanby a rozpaků. Musí před ostatními vypadat dobře, nikdy se nemohou mýlit a musí být ve všem vnímán jako superlativ. Mohli by vám být ochotni odhalit svou temnou stránku, ale pokud kruh přesáhne vás, pak jim to začne být nepříjemné a filtrují své činy a slova. Pokud je chcete odzbrojit, jednoduše se jich zeptejte, co by si o jejich činech mysleli ostatní lidé, a zmiňte se o tom, že byste o této situaci mohli mluvit s řadou dalších lidí, včetně lidí, které znají, nebo společných přátel. To od nich vyvolá nějakou akci.

Zběsile vám řeknou, abyste měli záležitosti v soukromí a jen mezi vámi dvěma, aby nebyla odhalena jejich skutečná podstata. Ale máte absolutně právo diskutovat o svých problémech a životě se svou rodinou a přáteli. Nemáte zakázáno provětrávat špinavé prádlo s ostatními, pokud to není klam – a to rozhodně není. Váš narcistický partner ví, že to není falešné, a proto se vám snaží zakázat diskutovat o situaci s ostatními. Jsou si akutně vědomi toho, co s vámi dělají, a obávají se, že by je ostatní mohli soudit, pokud sdílíte pravdu.

Narcis chce zcela ovládat rotaci. Musí ovládat vyprávění a to, co přinese budoucnost. Ale když ztratí kontrolu nad rotací a vyprávěním, obávají se, že by se na ně mohl zhroutit celý jejich svět, protože o nich lidé budou špatně myslet.

Nebuďte reaktivní. Narcisté někdy chtějí jen emoční reakci. Jsou v pořádku, když vám ublíží, protože jim to umožňuje uplatnit svou sílu a cítit se nad někým lepší. Nejlepší způsob, jak odzbrojit svého narcisa, je nereaktivní. Pokusí se vám zmáčknout tlačítka a bude neradostný a frustrovaný, když nebudete reagovat. Někteří lidé to mohou považovat za zdravou výzvu, ale není to tak. Jen vás provokují a pomáhají vám růst.

Pamatujte, že pokud někdy vezmete návnadu, mají vás přesně tam, kde vás chtějí.

Stanovte své hranice. Je třeba stanovit pevné hranice s narcistickým partnerem. Je možné, že váš nedostatek osobních hranic je důvodem, proč jste v tak těsné blízkosti narcisty. Logicky chápeme, že bychom neměli dovolit ostatním, aby nás využívali. Víme, že potřebujeme hranice, které nám pomohou upřednostnit naše vlastní potřeby před těmi ostatními. Jak tedy skončíme v nezdravém vztahu s narcisem, bez ohledu na to, jak moc se snažíte komunikovat a prosazovat hranice?

Jednoduchá odpověď je strach. Je těžké držet se svých hranic, když cítíte hluboce zakořeněný strach, který ničí duši. Bojíte se, že pro svého narcistického partnera nejste dost dobří. Bojíte se, že vás opustí a stáhnou svou lásku, pokud prosadíte své hranice. Bojíte se odporu a trestu, pokud se neohýbáte podle vůle partnera. Bojíte se masivního odmítnutí, bojíte se být sami a opuštěni, nikdy dost dobří, abyste si zasloužili lásku a náklonnost.

Uděláte cokoli, abyste zabránili naplnění těchto obav. Upřednostňujete zmírnění těchto obav tím, že umístíte požadavky partnera na své vlastní potřeby, vlastní hodnotu, osobní práva a štěstí.

Jakmile si osvojíte toto myšlení, váš narcis vás má přesně tam, kde vás chce. Použije váš pocit viny a strachu proti vám, aby získal přesně to, co chce. Pokud řeknete „ano“ ostatním, kteří žádají o váš čas a energii, a nenaplnili jste se jako první, dáváte to z místa nedostatku a strachu, které dále podkopává vztah. Nepokoušejte se racionálně zdůvodnit, proč překračujete hranice svého narcistického partnera. Vaše situace není jiná nebo jedinečná. Je to přesně tak, jak vám říkají vaši přátelé, a nejste výjimkou z pravidla.

Narcista náhodou neporušil vaše hranice. Nejsou neznalí ani nevinní. Neexistuje žádný platný důvod pro porušení vašich hranic. Váš partner se o vás jednoduše nestará a nerespektuje vás, aby vyhověl vašim požadavkům. Vzhledem k tomu, že váš partner nemá zájem o vaše potřeby, musíte se naučit říkat „Ne“ v reakci na hraniční porušení. Nemusíte uvádět důvod ani zdůvodnění, proč něco nechcete dělat. Pokud by vás váš partner respektoval a staral se o vaše potřeby, přijal by tuto odpověď.

Ale ne. Stále se tedy tlačí zpět a posilují vaši pozici, i když jste jim již odpověděli. Vytvořte seznam skutečných hranic – neobchodovatelných, obchodníků, nepřijatelných. V zásadě vysvětlete přesně to, co nikdy nebudete tolerovat nebo čeho budete podléhat. Nezapomeňte vytvořit tento seznam, když jste pryč od svého partnera a můžete myslet s jasnou a logickou myslí, abyste nebyli emocionálně ovlivněni ani manipulováni jimi. Učíme ostatní, jak se k nám mají chovat, a tyto hranice se musí stát vašimi pevnými pravidly, jak s vámi mohou lidé zacházet. Na závěr si uvědomte, že vztah s narcisem nemůže být skutečným vztahem. Bude to vždy jednostranné a je více než pravděpodobné, že se vždy budete nějakým způsobem cítit ohroženi. Zdravý a milující vztah vyžaduje citovou intimitu, vzájemný respekt, empatii, důvěru a soucit. To jsou vlastnosti, které narcisista obejme jen těžko. Nakonec budete muset udělat obtížnou volbu. Můžete zůstat ve vztahu a nadále se snažit vypořádat se se sobeckým chováním vašeho partnera, nebo můžete opustit vztah a hledat zdravějšího milujícího partnera. Ať se rozhodnete jakkoli, je důležité být vyzbrojen informacemi a realistickým pohledem na to, jak zvládat svou situaci, pokud v ní budete.


Tento článek je na místě. Ale i když se rozhodnete vyhovět svému narcistovi a manipulovat ho tak, aby z jakéhokoli důvodu udržoval vztah, nikdy mu nedáte dost, nestačíte ani neposkytnete dostatek pozitivní zpětné vazby. Je to konzistentní cyklus, který posiluje falešnou víru, že nestačíte. Pokud jste vstoupili do vztahu se svými vlastními pochybnostmi, postojem vytrvalosti a dodržováním svého slova nebo lidského soucitu jste narcistickou hrou a je opravdu těžké pochopit, že vaše osoba je narcistou. Jakmile to uděláte, budete svobodní, ale buďte trpěliví sami se sebou. Milujete ho / ji a to není maličkost, které byste se měli zbavit. Nemyslíte si, že milujete tuto osobu, znamená to, že jste v pořádku; narcis je nepořádek. Narcisté nechápou že jak budou prokouknuti zralou ženou budou okamžitě nahrazeni a to je jejich strach.

Zdroj:

https://liveboldandbloom.com/02/emotional-abuse/how-to-deal-with-narcissistIkona Ověřeno komunitou

Co Narcista ve vztahu nikdy, nedělá a dělat nebude!

Nemají v sobě kousek empatie. Narcisté a empatie? Opravdu to nesedí správně, že? Protože je to pravda! Narcisté nemají v sobě ani kousek empatie a vůbec se nestarají o problémy a potíže jiných lidí. Jsou to ti, kteří se smějí při sledování smutného, ​​srdcervoucího filmu.Budou to ti, kdo vás požádají, abyste přišli do kanceláře, přestože věděli, že vám zrovna někdo zemřel. Péče o ostatní a jejich city jsou něco, čemu narcisté prostě nerozumí, hlavně proto, že toho nejsou schopni.

Nikdy nedělají nic, co by pro ně nebylo prospěšné. Narcisté pro vás nikdy nic neudělají, pokud to neslouží jejich zájmům. Pokud pro vás dělají něco hezkého, je pravděpodobné, že mají nějaké vlastní zájmy, a až časem si to uvědomíte. Poté, co pro vás udělají to hezké, vás požádají o tunu laskavosti, která bude většinou sloužit jejich zájmům a může vás dokonce dostat do problémů.

Nikdy od nikoho nepřijímají rozkazy. Jedna věc, kterou narcisté nedělají, je, že odmítají přijímat rozkazy od kohokoli. Jsou tak egoističtí, že prostě nedokážou strávit skutečnost, že budou muset dělat to, co jim káže někdo jiný. Je to obrovský zásah do jejich sebeúcty, když se někdo jiný pokouší jakkoli ovládat je a jejich vyprávění. Je pravděpodobné, že se narcista může dokonce pokusit získat od vás pomstu za tuto ‚nespravedlnost ‚a‚ rouhání‘.

Neradi přiznávají, že mají emoce. Stejně jako všichni ostatní mají i narcisté city, i když to popírají. Většinou je najdete, jak říkají „Nemám city“, bez ohledu na to, jak moc je můžete přimět, aby řekli něco jiného. Ale nemyslete si, že pod touto toxicitou jsou dobří lidé. Když narcis prohlásí, že nemá city, použije to jako záminku pro ospravedlnění svých provinění. Udělají pro vás to nejstrašnější, a pokud se jim s tím postavíte, budou citovat výmluvu, že nemají city a nechápou bolest a bolest, kterou vám způsobili.

Neposlouchají, co říkáte. Kdykoli narazíte na narcisa, všimnete si, že je to jedna z mnoha věcí, které nemají rádi. Buď nebudou poslouchat, co říkáte, nebo budou předstírat, že poslouchají, a počkají, až zavřete ústa, aby mohli mluvit. Vaše názory, myšlenky a názory na nich ani v nejmenším nezáleží a je jim jedno, jestli se z toho budete cítit špatně. Dokud budou o sobě mluvit a budou mluvit o tom, v co si myslí a v co věří, je všechno správné a spravedlivé na světě. Mohou dál chvástat, ale když je řada na vás, otravuje je to bez konce.Ikona Ověřeno komunitou
Nevykazují žádnou loajalitu. Narcisté jsou únikáři a slabí lidé, kteří utíkají při prvním náznaku odpovědnosti. V okamžiku, kdy si uvědomí, že budou muset být dostatečně zralí a dospělí, aby zvládli vážnou situaci nebo vážný vztah, sbalí si kufry, odejdou a nikdy se neohlédnou. Jak se vás to týká a jak moc vás to bolí, je to nejméně z jejich obav. Dokud je pro ně vše žádoucí a pohodlné, jsou v tom všichni. V okamžiku, kdy to nebude a nebudou centrem vesmíru, uprchnou.
Nesedí s neatraktivními lidmi. Narcisté si vždy vybírají lidi, kteří jim budou k ničemu, jinak s nimi prostě nechodí. Vždy je uvidíte obklopené mocnými, úspěšnými, vlivnými a krásnými lidmi. Díky tomu se cítí nepřemožitelní, důležití a nadřazení. Narcisté nemusí být tak úspěšní nebo krásní, ale právě tím, že jsou s takovými lidmi, se cítí jako jeden z nich.

Dalším důvodem, proč se narcis setkává s mocnými lidmi, je to, že je budou moci využívat, kdykoli chtějí. Vždy mají postranní motiv, aby dělali všechno, a to je stejný případ i zde.

Nikdy vás nebudou chválit. Narcisté rádi získávají komplimenty a prospívají, kdykoli je na nich svítí reflektor. Ale když se obrátí stoly a je řada na nich, aby pochválili někoho jiného, ​​nikdy to neudělají. Kvůli své hluboké nejistotě a žárlivosti nikdy neřeknou nic dobrého o někom jiném. Narcis by raději zemřel, než by řekl něco laskavého a dobrého o někom jiném, ale o sobě.

Nevěří ve zdvořilost. Nikdy neočekávejte, že k vám bude narcis milý a zdvořilý, a to bez jakéhokoli důvodu. Pravděpodobně jediný čas, kdy k vám budou milí, je, když od vás něco budou potřebovat, jinak zdvořilost nepřichází v úvahu. Řeknou vám, co chtějí, bez ohledu na to, jak hrubé a zraňující to může být. Narcistům nezáleží na pocitech druhých lidí a nikdy jim to nebude.

Kdykoli u někoho uvidíte tyto znaky nebo dokonce jeden z nich, pak vám gratulujeme, potkali jste narcistu. Stejně jako můžete odvodit něčí narcisismus podle toho, co dělá, můžete si udělat totéž, když si všimnete, co narcisté nedělají.

Identifikace vlastností emocionálně zneužívajících lidí Narc:

Jednali jste někdy s emocionálně zneužívajícími lidmi nebo s nimi jednali? Pokud ano, pak budete vědět, jak je to emocionálně a psychicky vyčerpávající.

Existují dva způsoby, jak je emoční týrání jednou z nejnebezpečnějších věcí, které lze lidské bytosti udělat: zaprvé, často se nejprve nepovažuje za týrání, protože je pácháno lidmi, které máte nejraději. Za druhé, rány se někdy nehojí. Modus operandi těchto násilnických jedinců se zdá být děsivě podobný bez ohledu na počet zpráv přeživších. A jediným způsobem, jak uniknout emocionálnímu zneužívání, je rozpoznat metodu násilníka a utéct za svůj drahý život.

Násilníci nepřijímají odpovědnost za své činy. Pohled na tvář oběti tváří v tvář jejich absolutnímu popření je jako hlavní dopaminový výstřel pro tyto jedince.Kamenné chladné popření způsobuje, že se oběť (v průběhu času) cítí stále neadekvátnější a nutí ji přestat věřit ve své vlastní vnímání a realitu bez ohledu na to, jak jsou pravdivé.

Zneužívající žijí z emocionální energie, kterou vysávají z lidí. Skutečnost, že jejich přítomnost vás rozrušuje, abyste byli na hraně a že jejich souhlas pro vás znamená hodně, proto se násilník cítí vyšší a mocnější než kdy jindy. Užívají si pocitu, že nechají jednoho surového a zraněného poté, co kritizují jednoho za to nejmenší, jen proto, že jejich souhlas může něco znamenat. Daná chyba možná ani neexistuje. To zanechává týrané více či méně unavené fyzicky i emocionálně.

Násilníci nevykazují žádné skutečné emoce. Vzhled péče o týrané je pro násilníka jen fasádou. Je to past, díky níž se zneužívaní cítí trochu v klidu, jen aby je mohli krutěji pokácet. Nespadejte do těchto nepravd.

Okouzlující / koketní / charismatický / sebevědomý. U těchto hrubých jedinců bude určitá kvalita, která je činí extrémně atraktivními pro emocionálně zranitelné lidi. To může být jejich kouzlo, protože jsou velmi koketní, romantické nebo sýrové, díky čemuž vypadají „roztomilé“. Mohli by být velmi zběhlí ve vedení nebo alespoň by se zdálo, že jejich vrstevníci oceňují jejich názor, nebo by mohli být jen velmi sebevědomí: něco, čím jste vy nebo oběť nikdy nebyli. Je to můra pro situaci dvojplamene.

Rtuťový a nepředvídatelný. Zneužívající jsou velmi nepředvídatelní: mohou být stejně milující jako Florence Nightingale (omlouvám se za extrémně špatnou analogii, ale chápete to) jednu minutu a další se stanou Vladem Impalerem. Je smutné, že je to součást jejich kouzla: všichni máme rádi věci tajemné, exotické a neznámé; Byronic anti-hrdina, tajemný šatník Narnie nebo exotický Orient barev, vůní a neznámých zvuků.Emocionálně zneužívající lidé.

Násilníci nekomunikují snadno. Už jste někdy slyšeli o temném napjatém hrdinovi? Ano přesně. Když násilník nekomunikuje, láká vás svým mlčením k dalšímu zkoumání jeho kouzla, zatímco navíjí web dovnitř. Toto je jeden z nejjednodušších způsobů, jak rozpoznat zneužívání. Kromě toho, i když budou mluvit, vždy to bude epická sága o jejich činech, bez ohledu na to, jak jsou trestaní.

Budou házet záchvaty vzteku. Násilník se bude cítit dostatečně oprávněn vás otravovat házením zbytečných záchvatů vzteku; pokud se vám pomstíte, budete označeni za nemilující a bezohledné. Povolením takových projevů nezralosti prostě upadnete hlouběji do temnoty týrání. 8) Rozdělte se a panujte. Zneužívající vás izolují od vašich emocionálních podpor (přátelé, rodina nebo vrstevníci), protože chtějí, abyste na nich byli závislí a nechtějí, aby byla odhalena jejich hra.

Všichni mají minulost, o které nemluví. Ale určitě vás přimějí myslet si, že v té době byli oběťmi, a proto je ticho, protože „to přináší vzpomínky“.

Žárlivost. To je součástí politiky rozdělování a vládnutí. Přivedou vás do bodu, kdy se přestanete stýkat, jen abyste s nimi ukončili konflikty doma.

Hra na oběť. Rozšíření bodu 9, násilník je VŽDY obětí; nikdy nedostanou to, co chtějí (i když to dělají) a vždy jsou těmi, kdo dělají kompromisy (i když to absolutně nedělají).Nedostatek emoční sebeovládání. Nikdy se nepokoušejte s těmito lidmi debatovat, pokud si nejste ideologicky rovni, protože jakmile vykročíte z bubliny submisivity, budete litovat. Buďte si tím jisti. Může to být ve formě křiku, pláče nebo hněvu atd., Ale stane se to.

Dělají povrchní soudy. Jen aby si udrželi svoji pozici vysokého, mocného a neposkvrněného. 14) Často jsou krutí. Opět půjdou do obrovských délek, aby udrželi propast mezi vámi a nimi hmatatelnou. To může sahat od posměšných poznámek v sociálním prostředí až po prosté fyzické nebo dokonce v nejhorších případech sexuálního zneužívání.

Jsou perfektní. Konec diskuze. Jakákoli možnost poskvrnit jejich vizáž a násilné jedince bude mizet, dokud nebudou obnoveny jejich neposkvrněné, nedotknutelné a vynikající obrazy. 16) Jejich image je pro ně VELMI důležitá. Bez ohledu na to, pokud jde o běžnou společnost, jste pro ni horší. Bez ohledu na to, čeho dosáhnete, s vámi vždy něco není v pořádku a oni na to poukazují. Jednoduchý důvod: máte chyby, díky nimž vypadají lépe před vašimi přáteli. 17) Jste jen pěšec. Plnit jejich potřeby a přání. Být na jejich pokyn a zavolat. Uctívejte je svou duší a emocionální energií, dokud nezemřete uvnitř tisíckrát, ještě než skutečně zemřete.

Složitý vztah s komplimenty. Pokud někdo kromě nich obdrží uznání, určitě upozorní na některé nedostatky, díky nimž budete mít pocit, že si to opravdu nezasloužíte. Pokud to však jsou oni, udržujte plynulé vedení.  Mají výmluvy pro všechno, co dělají. Vždy dělají nebo říkají věci „z nějakého důvodu“. Zasloužíte si vraždu, do které vás vrhnou, „protože jste to měli přijít.“ Ne proto, že jsou špatní lidé.

Láska k dramatu. Zneužívající a narcisté rádi vidí konflikty, které způsobují, a libují si v nich, protože je to spousta hullabaloo nad něčím, co udělali; jednodušeji z nich dělá jádro pozornosti. Poznejte tedy znamení a odřízněte tyto lidi od svého života, dokud zbude čas.

 

Zdroj: https://themindsjournal.com/emotionally-abusive-people-identifying-traits/2/

 


Ikona Ověřeno komunitou

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This