0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Magie, Brujo, Heka – Nehrajte si s ní, žádný chlap za to nestojí!

Magie

je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii setkává i střetává mnoho výkladů, například hermetický (okultní) a etnologický (vědecký), a různé výklady se mohou vzájemně doplňovat nebo si odporovat. Etnologové magii často spojují se šamanismem a čarodějnictvím.[1] Hermetický výklad považuje magii za pozůstatek dávné vědy,[2] další teorie pak považují magii za vědění nebo schopnosti, které člověk ztratil.[2] Okrajově se lze setkat i s názory, že se jedná o vědění sdělené mimozemšťany,[3] s čímž prakticky koresponduje názor některých okultistů o tom, že magie byla lidem předána padlými anděly. Je také chápána jako určitý druh náboženství[1], který souvisí se snahou ovládat přírodní síly, které překračují momentální poznání společnosti[4] a s vírou, že to za splnění jistých podmínek lze. Za magii lze proto podle Tomáše Halíka považovat jakoukoliv snahu člověka používat to, co považuje za Boha či božstvo, „ke svým službám, k plnění svých přání a psychologických potřeb“.[5] Opakem magie je podle Tomáše Halíka modlitba.[6]

Lze říci, že magie je nejvyšší hermetickou vědou a zároveň potvrzením hermetismu jako myšlenkového proudu. Jako taková si klade za cíl naučit se ovládat přírodní zákony a lidi, přičemž k tomuto cíli používá prostředků, které jsou z vědeckého hlediska často nepotvrditelné anebo přímo mu odporující


Staroegyptské slovo heka, které se tradičně překládá jako magie, znamenalo ve starém Egyptě mnohem víc. Tato síla byla považována za součást světa, ba dokonce za něco, co svět udržovalo pohromadě, bez čeho by nikdy nemohl fungovat ani vzniknout. Nebylo na ni pohlíželo přímo jako na něco dobrého, ale nebyla ani temná, neboť rozčlenění na ,,dobrou“ a ,,zlou“ magii vzniklo mnohem později, v Egyptě byla heka vnímána zkrátka jako mocná magická síla, která mohla být užita různými způsoby a sama o sobě byla neobsahovala žádnou morální hodnotu. Byla mocí, před kterou měli respekt i samotní bohové.[1], a lidstvu od nich byla dána jako dar[2].

Mnohem spíše než na nějakém nadpřirozeném základě však stála heka na tom, že člověk, který ji chtěl použít, musel vědět a znát, byla součástí egyptského zkoumání světa a něčím, k čemu se dostali pouze vysoce postavení a vzdělaní lidé.[3]

Magická síla heka byla ovšem také dvojsečná, byla tím, co udržovalo svět pohromadě a zaručovalo jeho existenci a taktéž neustálou obnovu, ale na druhou stranu také něčím, co už svou podstatou překračovalo a rušilo běžná pravidla a hranice, a co do tohoto světa tedy tak úplně nepatřilo. A přesto magie v představách starých Egypťanů prostupovala celý vesmír, protože podle některých verzí egyptské kosmologie a kosmogonie magie a magická slova vesmír stvořila, či je dokonce celou jeho podstatou, která jím prostupuje a nabývá různých podob. Heka se objevuje jako prvotní síla či stvořitel a hybatel, existující dávno před začátkem světa například v říkání 261 Textů rakví. Toto říkání je důležitý text pro pochopení pohledu starých Egypťanů, jelikož se jedná o nejdelší zachované vyjádření pojetí magie, jak ji oni sami popsali.[4] Stejně tak podle tzv. mennoferské teologie stála za vznikem celého světa, včetně bohů, magická moc slov.

Personifikace

V personifikované podobě může magie vystupovat jako bůh Heka, který je někdy ztotožňován přímo se stvořitelem, jindy vystupuje jako ba slunečního boha Rea, nebo jej doprovází na jeho noční pouti podsvětím.[5] Samotná Magie či bůh Heka bývá také často doprovázen bytostmi, které se jmenují Hu a Sia, přičemž Hu je personifikované Slovo či Výrok a Sia Vědění, Myšlení či Poznání.[6]


Z reportáže Jana Sochora

Cali, Kolumbie

duben 2013

Brujo – Brucho

Na zápraží nízkého domku z neomítnutých cihel se líně povaluje dobrých dvacet koček. Otevřel jsem vykloubenou branku. Zvířata v tu ránu zbystřila, tři černé kočky výhružně zasyčely, koťata se rozprchla po špinavém betonu. Šum předměstského slumu v kolumbijském Cali na okamžik jakoby zhasl. Opatrně jsem zavolal do zrezivělých mříží na okně: „Buenos días, hledám dona Alfreda, čaroděje.“

Ticho. Asi není doma. Náhle vrzly plechové dveře. Pět chlupatých raket, pět malých pouličních čoklů s dredovatou srstí, vystřelilo proti mně. Hysterický štěkot mě přikoval na místo. „Neboj se, jenom štěkaj“, ozval se z hloubi domu hlas postaršího muže.

Zavírání

O donu Alfredovi jsem zaslechl poprvé před pár měsíci. Jeden pelao z východního Cali, ze čtvrti, kde přestřelky mezi gangy duní mezi domy stejně často jako salsa z městských autobusů, mi vyprávěl, jak se jeho dva companěros nechali takzvaně ‚zavřít‘. „Ti povidám, blonďáku, přišli k tomu brujovi, vykešili mu dvacítku a von jim udělal vobřad. Začaroval je tak, aby se jim všechny kulky vyhejbaly“, vysypal na mě onen černošský mladík s bejsbolkou zaraženou hluboko do čela. „Prostě je zavřel, rozumíš? Vod tý doby prošli třema fajtama a nic – ani škrábnutí!“

Kočičí oči

Vešel jsem do pokoje, rovnou z horkého zápraží. Ukrutný smrad mě praštil do nosu, dřív než jsem se zmohl na pozdrav. Nejsem si jist, zda jsem nevlezl do psí boudy. „Mám rád zvířata“, ušklíbl se šlachovitý muž v rozhalené, seprané košili. „Budeš to muset vydržet.“ Posadil mě do navlhlého křesílka pokrytého vrstvou bílých kočičích chlupů. Uvelebil se naproti a dlouze, mlčky mě skenoval vodově modrýma očima. Takové oči se v Kolumbii málokdy vidí. Modrookým lidem se tu říká, že mají ojos de gato, kočičí oči. „Jestli chceš fotit, nesmí nikde bejt vidět moje oči, je to jasný?“, přerušil brujo naráz moje přemýšlení.

Brujo

Slovem brujo (čti ‚brucho‘), které se do češtiny poněkud nepřesně překládá jako čaroděj, označují Latinos kohokoliv, kdo – podle nich – pracuje s nadpřirozenými silami. Může to být kmenový šaman nebo léčitel, může to být zaříkávač, může to být kartářka. Zkrátka brujo (nebo bruja) je ten nebo ta, kdo má dar vstupovat do světů, které jsou normálním smrtelníkům zapovězeny.

Díky pěti stoletím násilné křesťanské indoktrinace, během nichž se významně ohnula přirozená spiritualita společnosti z před příchodu Španělů, jsou brujové v současném obecném povědomí vnímáni smíšeným prizmatem strachu a respektu. Ano, evropským uším to může znít úsměvně, ale když v Kolumbii zazní slovo brujo, nikdo se smát neodváží.

Nástroje bruja

„Hlavním nástrojem čarování je myšlenka“, zachechtal se don Alfredo otázce. Můj evropský, školami vycepovaný rozum se kroutil jak žížala na háčku, když jsem bruja žádal, aby mi vysvětlil, jak se tedy čaruje. „Myšlenka zhmotněná do modlitby. Prostě slovo, abys tomu rozuměl“, pokračoval don Alfredo, již pevným soustředěným hlasem. „Upřímná a hluboká modlitba – a je úplně jedno jak a kde jí provedeš. V ní pokorně požádáš buď bytosti tmy nebo bytosti světla, aby ti daly odpověď na tvou otázku nebo ti pomohly s tvým záměrem. „A který bytosti jsou lepší“, skáču mu do řeči. „To je jedno. Tma i světlo byly stvořeny Bohem a jsou jeho součástí. Vyber si to, k čemu vnitřně kloníš. Já se například kloním k temnotě, proto žádám bytosti tmy.“ Asi bych si vybral taky tu tmu, uvažuju zbrkle v duchu. Vždycky jsem měl radši záporáky.

Kolumbie nebo Afrika?

Kdosi zaťukal. Don Alfredo se zvedl a otevřel dveře. Horký odpolední vzduch natekl na chvilku do zatuchlého pokoje. U dveří stydlivě klopí zrak mladá černoška v upnutých džínách. Růžový smartphone v ruce, delfínek vykérovaný na lopatce a účes jako Rihanna. Průměrná žena z Kolumbie jednadvacátého století. Sotva dosedla do smradlavého křesla, začala ze sebe o překot sypat: „Byla jsem s ním, ale nejsme manželé, vy to víte dobře, done Alfredo, že jo, a stará bába od dona Santiaga mi poradila, že až se spolu pomilujeme, abych mu vzala ten kondom, plnej jeho semene, a ten zakopala hluboko na svý zahradě, a tím ho k sobě navždy připoutala.“ Vykulil jsem překvapením oči. Jsem v moderním dvoumiliónovém městě nebo jsem se ocitl v kmenové Africe? „A tak jsem přišla, done Alfredo, jestli byste se nezeptal tabáku, jestli s ním teda budu nebo ne?“

Tabák

Tabákovému doutníku se španělsky říká puro, tedy ‚čistý‘. Brujo uchopil paklík těch nejlevnějších z trhu. „Pracuju s tabákem nebo s kartama“, obrátil se ke mně, „ale preferuju tabák, protože karty mě vysilujou, musim si po vykládání vždycky jít lehnout a odpočinout si.“ Uchopil tři doutníky. „Vždycky pálim tři zároveň, sníží se tím riziko chybnýho čtení.“ Dlouze, mlčky je osahával, otáčel, mnul v prstech. „Musíš najít tu správnou stranu, ze který zapálit.“ Sklonil hlavu. Teď asi žádá ty bytosti, napadá mě, a podvědomě jsem zvedl oči ke stropu. „Doutník říká vždycky čistou pravdu, mějme to všichni na paměti“, zvedl brujo hlavu a obrátil se pohledem na mě i mladou ženu v křesle.

Hořící svíčkou mocně rozdýmal tabák. Místnost zahalil bělavý mrak. Brujo si odplivl pod sebe na podlahu a soustředěně otáčí dýmající doutníky. „Podívej se sám – ta žhavá část ukazuje přítomnost, odhořelej popel je minulost a budoucnost jsou ty černý prstýnky postupující ke rtům před žhavým uhlíkem.“ Černoška i já jsme se bezděky přisunuli k hořícímu tabáku. Naše kolena se vzájemně dotkla. Uprostřed tmavé místnosti, ani nedutáme a oba visíme na brujových rtech. „Vidíš tu dírku? To jsou dveře, otvírá se ti tak cesta, abys svůj problém vyřešila“, obrátil se brujo k mladé ženě. „Vidím…“, opět otočil doutníky, „…vidím postel. Tady – vidíš ty dvě čárky?“, a znovu krátkými mocnými tahy rozdýmal doutníky. „Tabák říká, že problém bude v posteli, tedy v sexu…“ Černoška stydlivě sklopila oči. Brujo mlčí. Aha, došlo mi. Zvedl jsem z podlahy svůj fotobágl a vyšel na zápraží.

 

Samota moci

„Nejsem si jistý, do jaké míry budoucnost té ženy určujete vy, právě tím čtením tabáku?“, vyjevil jsem nahlas svojí pochybnost, hned jak žena odešla. „Vy jí to vlastně vsugerujete, vy jí tu budoucnost vlastně napíšete.“ Alfredo zakroutil hlavou: „Ona je ta, která dala věci do pohybu. Ona přišla, že něco chce vědět, že má otázky. Samozřejmě, že i já nesu určitý díl odpovědnosti, protože každej čin, i moje čtení tabáku, vyvolá odezvu, následky. Ale v porovnání s její odpovědností je to zanedbatelné, protože ona byla tvůrce, ona žádala Universum – skrze mě – o vyjevení pravdy.“ Nedám si pokoj a znovu namítám: „Takto se ale můžete jednoduše vyvinit ze všech následků toho, co tady děláte.“ Brujo znovu, velice trpělivě, odpověděl: „Magie mi nikdy nepřinesla osobní užitek. Magie je sice cestou, jak můžeš něco získat, ale jako vždycky, musíš za to úměrně zaplatit.

 

Ano, můžeš získat všechno, co si budeš přát – lásku, peníze, moc… Moc je nejžádanější, moc stojí na nejvyšším stupni. Mocí totiž můžeš ovládat lidi, zvířata, i síly…“, a ukázal na bílou lebku na poličce, „Ale budeš navždy sám. Cenou za moc je samota. Nepoznáš lásku, protože i ten největší cit, ta nejhlubší láska může zradit a tím ohrozit moc…“ Rozmáchl rukou po prázdném pokoji: „Cesta moci je cestou věčné samoty.“

 

Jak se stát brujem

Když jsem večer odcházel, a do horké noci městské džungle se rozsvěcela první světla barů a salsoték, ještě mezi brankou a ulicí jsme spolu živě diskutovali. Brujovy odpovědi ve mně podněcovaly stále další a další otázky. „A jak jste se k tomu vůbec dostal, done Alfredo?“, zajímá mě, kde se naučil ony techniky interpretace hořícího tabáku. Brujo se opět hlasitě zachechtal: „Já jsem se brujem nestal, alespoň v tom smyslu, že bych se to naučil, já jsem se jím narodil.“

https://www.jansochor.com/reportaz/brujo-mestsky-saman-kolumbie

Za všechno se platí! Co vám není přáno to vám nezůstane!


Využití magie – magická pomoc

Vše jde vyřešit, ne vždy „normálně“.

Zastávám názor, že vše jde vyřešit, ale ne vždy „normální cestou“. Věci, které se ukotvily v duchovním světě, těžko překonáte pouze svojí rutinní činností. K přepsání vývoje událostí, rozbití nefunkčních vzorců, které se neustále opakují, již těžko přistupovat s dávkou „normálního chování“ a „zdravým rozumem“.

Vztahové problémy, opakované chyby ve finanční oblasti, zdravotní potíže s podivnými příznaky apod, to vše lze změnit.

Jak změnit situaci pomocí magie

Když nejsme schopni běžnými postupy a technikami něco změnit, zlepšit svůj stav, překonat zkoušky apod., tak v tuto chvíli by mělo přicházet na řadu duchovní působení. Práci s duchovnem by měl vykonávat někdo, kdo daným věcem rozumí a má praktické zkušenosti.

Většinou vlastní práce na duchovních problémech ze strany laiku, nemá kloudného výsledku. Jako vše vyžaduje znalosti, vnitřní sílu a vybudované vyšší smysly pro usměrnění energie.

Jak fungují magické služby

Každý jev má svoji příčinu a každá akce vyvolává svou reakci. Někomu může připadat nesmyslné, aby dospělý člověk pálil byliny, s magickou hůlkou v ruce a mečem u pasu kreslil do vzduchu speciální obrazce a symboly a při tom s kamenným výrazem ve tváři odříkával formule a specifikoval svůj záměr…Když tato činnost dokáže napáchat specifické změny, dát věci do pohybu, už to není tak bizarní. Prostě je to funkční!

Každý obor má své metody a techniky, sice jim nemusíme rozumět, ale když fungují a vidíme výsledek, tak proč jich nevyužít?

Nabídka magických služeb

Když mě budete kontaktovat s daným požadavkem, společně ho zanalyzujeme a navrhnu Vám možné řešení. Většinou Vám nabídnu více alternativ, ze kterých si můžete vybrat.

Cena mých služeb

Za duchovní práci si účtuji samozřejmě peníze, jako každý člověk, za každou jinou práci, kterou někdo vykonává. Cena se odvíjí od náročnosti rituálu, časového vytížení a nákladů na pomůcky. Obvykle si při standartním magické úkonu účtuji 3000 Kč, v případě náročnějších magických operací se cena může lišít. Cenu se vždy dozvíte předem. V této ceně je zahrnut samozřejmě rituál, ale také úvodní konzultace ohledně magického působení.

Často mi lidé píšou, že magie byla vhodná investice, která jim usnadnila život a pomohla v těžkých chvílích.

zdroj : https://www.duchovnipomoc.cz/a-47-vyuziti-magie-magicka-pomoc.html

Pravdou je že magie ,byla lidem daná na ochranu rozhodně ne k zneužití znovu opakuji za všechno se platí a zákon zpětného chodu se podplatit nedá! A nikdo vás z toho nedostane!


Možná vás to překvapí, ale možná vůbec nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledávají čarodějnice, jsou rituály na usmíření nebo navrácení odloučeného partnera. Není divu – opuštění bývá velmi bolestnou zkušeností. Za jakých podmínek může takové kouzlo fungovat?

Je jasné, proč se i lidé jinak skeptičtí v této situaci uchylují k magii: ztráta partnera formou opuštění je hned po úmrtí partnera asi nejhorším stresem, který můžeme prožít. Ukázaly to dlouhodobého výzkumy stresu, a potvrzuje to i běžná životní zkušenost. Dokonce i rozchod, který člověk sám inicioval, nás může na celé dny a týdny vyřadit z provozu. Vztahy jsou pro nás důležité, a ty partnerské zejména. Jak řekl cynik, “Nikdo ještě na smrtelné posteli nelitoval, že nestrávil více času v kanceláři.”

Nakolik tato situace je pochopitelná z lidského hlediska, nebývá příznivou z hlediska účinnosti magie….

Jak funguje magie lásky?

V první řadě se hodí říct, že představy mnoha lidí o tématu magie lásky jsou zcela zcestné. Představují si, že je možné nějakou magickou mocí člověka zmanipulovat, aby byl právě takový, jakého vy jej chcete, aby dělal a cítil to, co chcete vy, kdy to chcete vy.

Magie ale tohle nedokáže.

Magie v posledku dokáže jen dvě věci: ovlivňovat v náš prospěch nepravděpodobné náhody, například setkání, nápady, nabídky, a ovlivňovat, jak nás vnímají druzí lidé a jak reagují na naše snahy.

Rozpad vztahu, zejména dlouhodobého, rozhodně není výsledkem náhody nebo prvního dojmu, a proto jej magie většinou nedokáže spravit, pokud nejsou splněna také další kritéria. Magie dokáže manipulovat myšlením člověka a ovlivnit stav jeho emocí, ale nedokáže ho přimět k tomu, aby dělal po zbytek svého života rozhodnutí, která jsou pro něj nevýhodná – například zůstával ve vztahu, ve kterém trpí, nebo který se vyčerpal a přežil. To by musel být blázen nebo tedy…

Kdysi jsem náhodou vyslechla výsledek věštby jedné čarodějnice, která prohlásila, že k dotyčnému se jeho dívka vrátí pouze tehdy, kdyby se ocitla úplně na dně. Souhlasil s tím, ať ji tedy do takové pozice svými kletbami dostane. To byla, bratru, i na černou čarodějnici příliš silná káva a nevinné oběti kletby se jí zželelo.

Asi se, milý čtenáři, shodneme na tom, že takové uvažování je docela chorobné.

Což neznamená, že spoustu lidí takto neuvažuje. Uhranutí, ba i prokletí na lásku jsou docela běžným jevem. Pokud jste v roli toho, kdo vztah opustil, může vám to ilustrovat, jak daleko je schopen zhrzený milenec zajít.

Kouzla a rituály na vrácení partnera

Magie na navrácení partnera, kterou sesílá opuštěná strana, může fungovat v těch případech, kdy důvody, vedoucí k rozchodu, pominuly.

Pokud mají mít snahy o usmíření alespoň nějakou šanci, je potřeba zjistit a vzít vážně důvody, které vedly k odchodu. Hraje roli vměšování třetí osoby? Sexuální posedlost? Zištné motivy? Závislost?

Rozpad dlouhodobého vztahu, který léta fungoval, je vždycky výsledkem působení dlouhodobých sil. Důvodem rozpadu takových vztahů bývá typicky nějaký dlouho trvající stav nespokojenosti jednoho z partnerů, který u něj vyústí v závěr, že už to nestojí za to. Někdy může být taková nespokojenost ve vztahu skutečně jednostranná: zatímco jeden ve vztahu dostává to, co potřebuje, druhý ne. Tato situace pak bývá pro obě strany poněkud náročná. Nespokojený partner si musí obhájit své rozhodnutí odejít, často přes odpor okolí, které nechápe. Opuštěný partner se cítí obrán o štěstí, a v mnoha případech se s tím ani po letech nesmíří.

Úplně jiná je situace ve vztahu, který bychom označili jako krátkodobý. Někdy dokonce vztah ani nezačal, a jedna strana si o něm vytvořila určitou fantazii. Ta může hraničit až s nálezem milostné posedlosti. Má smysl čarovat na dívku, kterou jsem potkal v autobuse? Budete se divit, ale spousta mužů nás o to žádá.

Já si spíše myslím, že to svědčí o potížích, kteří někteří lidé se seznamováním a s vedením vztahů mají.

Důvody pro rozchod v novém vztahu bývají úplně jiné. Prostě zjistíte, že se k sobě nehodíte, a včas zatáhnete brzdu, což vás vposledku ochrání od bolesti daleko větší. Pokud k rozchodu dojde záhy, dříve, než je velká “společná hromádka” vybudovaná, je potřeba se s tím smířit. Období námluv a chození by mělo sloužit k tomu, aby se obě strany poznaly a svobodně rozhodly, jestli se k sobě hodí a zda má jejich vztah potenciál.

Proto nemá typicky smysl vůbec tyto vztahy, trvající pár týdnů nebo měsíců, zachraňovat. Pro většinu lidí je daleko lepší posunout se a jít dál a magií si přitáhnout někoho nového.

Může se vztah navrácený magií změnit?

Nutno říci, že ne vždy bolest z rozchodu sama o sobě přiměje pár ke změně, která by byla trvalá a dala novému vztahu lepší šanci. Někdy ano. Na vztahu je třeba pracovat a ošetřit v něm spoustu věcí, od vměšování třetích osob po pochopení potřeb partnera.

Kdy mohou mít kouzla na usmíření smysl?

  • Když jste ochotni podniknout opravdovou změnu, například zapsat se do terapie nebo protialkoholního léčení. Případně jste schopni obdobnou změnu podnítit u vašeho protějšku.
  • Když jste schopni doprovodit svoje slovy činy a nenechávat si otevřená zadní vrátka, například v podobě “záložního” mimomanželského vztahu.
  • Když to, co vás stále spojuje, je obecně řečeno silné a trvalé, ať už je to společný vztah k dětem, firma, majetek nebo společné vzpomínky.
  • Když k vám váš partner ještě neztratil úctu.
  • Když váš partner připouští možnost pokračování.

Oproti lidové moudrosti není příliš podstatné, jestli váš partner někoho má nebo ne.

Záleží spíše na tom, jak silná je obrazná hromádka společných vazeb, která vás spojuje. Po letech to bývá majetek, děti, společné vzpomínky a zážitky. Tato citová “nádrž” se postupně vypouští zážitky zranění a zrady. Pro záchranu manželství tedy hodně záleží na tom, jak moc z této obrazné hromádky ještě zbývá… a zda jste okamžitě schopni přestat další jed produkovat.

Zdroj : https://www.anima-noira.cz/magie-lasky-dokaze-vratit-partnera/

Znala jsem paní, která magii používala roky na svého manžela a když už ho nechtěla, nemohla se ho zbavit !!!

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This