0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

List Římanům – o bohu a vlažní budou vyvrženi!

— Ř 1,14
„Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.
— Ř 3,13

 


je součást Nového zákona, jeden z nejvýraznějších a nejzávažnějších listů apoštola Pavla, který podstatně určoval celé pozdější dějiny křesťanství. O Pavlově autorství listu se nikdy nepochybovalo.[zdroj?] List byl napsán řecky, patrně počátkem roku 58 v Korintu nebo v jeho přístavu Kenchrejích.

Císař Claudius vypověděl roku 49 židy i křesťany z města Říma kvůli sporům, které mezi nimi vznikly. Jeho nástupce Nero někdy po roce 54 toto rozhodnutí zrušil, nicméně napětí mezi židy a křesťany nezmizelo. Pavel se právě chystá na cestu do Jeruzaléma s výsledky sbírky pro tamní obec a potom se chce poprvé vydat do Říma. List ho má římským křesťanům představit a připravit jeho příchod.

Hlavním a polemickým tématem listu je Pavlova nauka o ospravedlnění z víry: židovská představa, že se mohou ospravedlnit dodržováním mojžíšovských předpisů Tóry ve Starém zákoně, je mylná. Člověk může být před Bohem spravedlivý jen z jeho ničím nezasloužené milosti, o niž se může přičinit jen tím, že věří v Krista.

Toto téma se v dějinách křesťanství několikrát radikalizovalo, kdykoli křesťané začali také spoléhat na své vlastní síly a náboženské výkony. To bylo hlavní téma Lutherova protestu proti středověké církevní praxi, který se výslovně opíral o List Římanům. Podobně počátkem 20. století německý teolog Karl Barth ve svém výkladu listu Římanům.

Římanům 10

Každý kdo vzývá jméno páně bude spasen !

Stejně jako existuje mnoho náboženství. Náboženství jsou jako potůčky, potoky, říčky a řeky vedoucí jedním směrem a to do oceánu vědomí Pravdy o stvoření!!

Přečíst —- https://pravelidstvi.cz/index.php/clanky/67-komentar-k-novemu-zakonu/1242-19-pavel-a-jeho-listy

Pro mě naprosto šokující text z Nového Zákona od Apoštola Pavla

Verš  11

Hmotnost která je úplně vespod stvoření je pouze výcvikový tábor, škola pro lidské duchy, kteří se do hmoty inkarnují a po prodělaném výcviku se mají vrátit zpět do duchovních sféry.

Proč by prosím vás měl někdo hmotné tělo, které se už dávno rozpadlo vprach křísit? Něco takového vůbec nepasuje do dokonalosti zákonů stvoření. Navíc vůbec to není nutné.

Duchovní sféra, která je vysoko nad hmotnými světy je věčná. Ovšem hmotnost podléhá rozkladu, přesně jak to věda zaznamenala. Všechno hmotné a tedy i pozemská těla je dočasné. Slouží to jen pro výcvik lidských duchů, je to naprosto dětinský názor, že by někdo měl  něco ze hmoty tahat nahoru do duchovna…. Rovněž blud že ježíš tahal nahoru do věčnosti své hmotné tělo, což vůbec nejde. Protože každý druh musí zůstat ve svém druhu, hmotné tělo ve hmotnosti, astrální tělo v astrálu, jemnohmotné v jemnohmotnosti.

Je vidět, že církevníci nemají ani tušení o zákonech stvoření.

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This