0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Kemetismus Per – Kemet

“The Kingdom of Heaven is within You; and whosoever shall know himself shall find it.” ~ Ancient Egyptian Proverb

“The Kingdom of God is within you.” ~ Christ (Luke 17:21)

Maat

 

Bohyně Maat

Maat, neboli „odvěký řád“, je důležitým principem kemetismu. Tento pojem byl jedním ze základních kamenů staroegyptského pohledu na svět – dodržování Maat mělo zajistit stabilitu světa a jeho řádný chod. Ani faraon, byť byl žijícím Horem, nebyl z principu Maat vyjmut. Jeho hlavním úkolem bylo nést zodpovědnost a veškerým jednáním přispívat k dodržování Maat. Bohyně Maat pak byla ztělesněním tohoto principu a jejím symbolem bylo pštrosí pero.

Samotné slovo Maat je pro svou komplexnost jen obtížně přeložitelné a spojuje v sobě pojmy jako „pravda“, „harmonie“ a „stabilita“ či prostě „správné jednání“. Reprezentuje všechno to, co je správné a nutné pro správný běh věcí. Je to univerzální neměnný kosmický řád zahrnující svět lidí i svět bohů a jejich vzájemné nejen propojení, ale i závislost. Výrazem fungování Maat ve světě bohů jsou především mýty a legendy, v kosmickém smyslu se projevuje v pravidelných nezměnitelných a z lidského hlediska věčných přírodních cyklech, ve světě lidském pak v existenci státu a v řádném fungování jeho institucí, v zachovávání společenských pravidel a i v osobní lidské mravnosti. V důsledku toho v egyptském pojetí splývalo respektování pravidel všeho druhu každým jednotlivcem v jedno s podporováním a udržováním kosmického řádu, jejich nedodržování naopak mohlo vést k jeho narušení. Zhroucením Maat by došlo k zániku světa a k vítězství chaosu (Isfet).

V tomto smyslu se odkazujeme na obecně panující tradiční etické představy, na „dobré mravy“ nebo zvyklosti, v nichž se Maat v lidském světě přirozeně a víceméně nepochybně ukazuje. Neexistuje žádný výslovně závazný text mravních norem. Přesto ale je mnoho inspirativního k nalezení ve starých textech. Nápomocny jsou především takzvané Knihy moudrých rad do života. Jediný text, který by se mohl brát jako zápis základů staroegyptských morálních hodnot je 125. kapitola knihy mrtvých, především takzvaná negativní zpověď.

Co tedy pro nás Maat znamená? Na té nejobecnější rovině totéž, co pro staré Egypťany. Žít v souladu se zákony, jednat v souladu s hodnotami správného konání společnosti. Ctít bohy a dodržovat obřady. A tím vším přispět svojí trochou k zachovávání odvěkého řádu Maat.

Důvod, proč byste se měli do tohoto článku ponořit hluboko, je ten, že bude dobré pro základy kemetické duchovní vědy pro začátečníky, kteří nemají téměř žádné znalosti starověké africké duchovnosti. Existuje mnoho mylných představ o staroafrické duchovnosti. Také si možná neuvědomujete, že VŠE, co je křesťanské, pochází ze starověkého khemetického duchovního systému. Tento článek pomůže odhalit a propojit některé základní křesťanské koncepty, které byly změněny, takže byste zůstali uvězněni ve vibračním vědomí nízké úrovně. Vím, že to může znít trochu jako konspirační teorie, ale zvažte, nakolik je vnímání vašeho světa zakořeněno v myšlenkách a zkušenostech, které ve vás vyvolávají strach, vztek, zahanbení a vinu. Základem těchto emocí je často doba náboženského učení. Ale vězte, že to pochází od někoho, kdo byl vychován v tradici křesťanství. Mezi náboženstvím a duchovnem je rozdíl. Náboženství nám brání duchovně růst. Vím, že toto tvrzení se může zdát divné, protože jako křesťané nás učili, že být náboženskými znamená být duchovními. Ale jak budete vědomě růst a povznášet, zažijete úžasné.

křesťanství je analogické tomu, že jste uvízli v duchovní základní škole. Jakmile však pochopíte „duchovní“ význam původních učení, najdete svobodu a vzrušení ze života, které jste nikdy nepovažovali za možné. Stanete se více znalými a budete žíznit po dalších a dalších, protože začnete stoupat a udržovat vibrační vědomí na vyšší úrovni. Myslím tím nejpozitivnějším způsobem. Zvyšování vašeho vědomí symbioticky pomůže zvýšit vědomí lidstva. Změna přijde zevnitř, ne bez ní.

Duchovnost je váš přirozený stav, který vám nikdo nemůže dát ani odnést. VŠE je duchovní. Jak nás učili, neexistuje oddělení světského a duchovního. Jakmile pochopíte tento staroafrický způsob myšlení, začnete se povyšovat do nové dimenze. Vím, že to může znít šíleně, protože jste byli ponořeni do religiozity.

Jedna věc, která byla skryta téměř 2000 let, je skutečnost, že khemetická duchovní věda je základem křesťanského náboženství. Dalším důvodem tolika mylných představ byla arogance odmítavých západních a evropských egyptologů a jejich předsudky. Jejich předpoklady o afrických duchovních praktikách byly přijaty většinou lidí po celém světě vědomě i podvědomě.

Víra, že Afričané byli primitivní a nebyli schopni sofistikovaných ideologií a teologií, se rozšířila po celém světě. Hloubka těchto znalostí se ale ukáže opakem.

I dnes, kdy je mnoho informací k dispozici pouhým dotykem prstu, lidé z africké diaspory věří, že staří Egypťané a Khemité věřící v mnoho bohů jsou stále významným prvkem vědomí africké diaspory a světa. Ti z nás, kteří jsou součástí africké diaspory, byli naučeni bát se vlastního duchovního dědictví, i když je základem téměř každého duchovního systému na světě.

V tomto článku vám chci poskytnout několik základních myšlenek o khemetovském duchovním systému, které rozbijí dezinformace, které předávali neznalí a arogantní. A také se dotknout vztahu ke křesťanství. To je důležité pro každého, kdo má otázky o křesťanství a chce to prozkoumat. toto je pouze základní nátěr a není míněn jako vyčerpávající. Nenechte se mýlit, že khemetovský duchovní systém je jednou z nejsofistikovanějších a nejelegantnějších kosmologií, jaké svět poznal. A jako jediný můžete použít ke kontrole faktu křesťanství.

Kemetické základy duchovní vědy Jedním z největších mýtů o starověkém Kemetu je, že věřili v mnoho bohů. To ale není pravda.

Víra Ve starověkém Kemetu bylo všechno ve vesmíru z jednoho zdroje. Jediný způsob, jak poznat zdroj, je podle účinků, které produkuje. Jinými slovy, zdroj je nepoznatelný, ale produkt ze zdroje je viditelný. To je prostě zdravý rozum. Další způsob, jak o tom přemýšlet, je, že jsme zde na této zemi, v naší sluneční soustavě, ve vesmíru. Proto NĚCO vytvořilo VŠECHNO. Tato kemetická víra je také zdrojem křesťanské víry v jednoho boha nebo monoteismu. Křesťanství však provedlo několik změn v myšlence, jíž se dotknu později. Všechno ve vesmíru je účinek původního zdroje. Protože vše je efekt ze zdroje, pak je to symbolické pro nějaký aspekt zdroje. Další způsob, jak říci stejnou myšlenku, je ten, že existuje pouze jeden tvůrce. Všechno je od toho jednoho stvořitele. To znamená, že vše JE Tvůrcem, ale JINOU FORMOU Tvůrce. Toto jsou základy kemetické duchovní vědy. Jeden Zdroj, tedy účinky (Země, Lidstvo, Hvězdy, Vesmír) je zdrojem v jiné formě. Dává vám to smysl?

Jeptiška; podle Kemetianů je oceánem chaosu, ze kterého všechny věci vyzařovaly a představovaly konečnou jednotu. Nezažije ani nezná sám sebe.

V rámci Nun jsou VŠECHNY „přísady“ a VŠECHNY aspekty, které mohou potenciálně vytvořit cokoli ve vesmíru. Cokoli je z Nun vytvořeno, má v sobě tyto „přísady“, ale v jiné formě. Tvorba je tedy reprezentativní (nebo symbolická) pro ty prvky, ze kterých pochází. Analogicky je například mouka základní surovinou společnou pro koláče a sušenky. s moukou existuje potenciál vytvořit mnoho různých věcí. V rámci Nun jsou „přísady“, které vytvářejí cokoli v existenci. Další analogií, kterou zde můžete zvážit, je, že Nun je „oceánem“ chaosu. Všechno, co existuje, však pochází z Nun. Proto každá kapka v oceánu tvoří oceán a oceán je spoustou kapek. Kapka je stejná věc jako oceán, ale není stejné velikosti. To jsou základy kemetické duchovní vědy.

Z Nun přichází NaTuRe (NTCHR) a veškeré stvoření. Věřili, že nakonec všechno ve stvoření projelo cestu zpět k jeptišce ​​a vzkřísilo se nebo se znovu narodilo ve své jednotě. Tato myšlenka by měla křesťanům znít povědomě. Starověcí Egypťané učili, že existují dvě cesty k osvobození Ka (duše) nebo vzkříšení zpět do Jednoty (NUN). Klíčem je pochopení jejich představy o cestě věčné duše; energie, kterou nelze vytvořit nebo zničit, ne fyzické tělo. Podle starověkých Egypťanů bylo učení o duši, které dodnes používá mnoho náboženství a duchovních systémů.

Dvě cesty osvobození Ka (duše) Učili, že když bylo osvíceno individuální vědomí Ka (duše), bylo to také symbioticky osvícené univerzální vědomí. Byl to nepřetržitý proces stávání se (vyvíjením) nebo „Genesis“. Egypťané učili dvě cesty, které mohla duše cestovat na své cestě osvícení, která vznikla v jeptišce. První cesta je přímá cesta Iusa (Pronounced yay-oo-sah) nebo Kristova cesta, ve které by mohlo dojít k osvícení najednou. Druhá cesta je nepřímá cesta zvaná Ausar / Osiris, ve které člověk musí projít mnoha cykly životních inkarnací, aby získal osvícení a schopnost vzkřísit se nebo se znovu narodit do jednoty Nun. Pokud to čtete svýma fyzickýma očima, hádejte, na které cestě jste? Máš to! Osirianova cesta!

To, čím se nás křesťanští otcové pokoušeli indoktrinovat, byla ZÁKLADNÍ znalost těchto dvou cest. Zdůrazňuji základní, protože existuje hlubší duchovní poznání, kterého se nedotkli. Bible se o ní zmiňuje, ale je stále v kódu, tedy pro běžné lidi nečitelná, který je před námi skrytý a který byl vyučován v kostele. Když se křesťanští otcové teologicky potýkali se svými gnostickými učiteli, začali provádět drobné změny v mnoha myšlenkách původních učení, které vedly k větším důsledkům. Kvůli politice a upevňování jejich hierarchie katolická církev skutečně despiritualizovala starodávná učení.

Takže Nun byla nediferencovaná a bez zkušeností. V okamžiku stvoření byla dualita (polarizace protikladů) účinkem nebo negací jednoty. Jednota už nebyla nebo byla negována. Tato negace vytvořila „Vše, co je“ nebo JÁ JSEM. Toto jsou základy kemetické duchovní vědy.

Velké nedorozumění ohledně Kemeta a mnoha bohů NTCHR (NeTCHeR) = principy NaTuRe. Slovo příroda je příbuzný NeTCHR. Nezní to oba stejně? Původně egyptologové mylně interpretovali symbolické reprezentace NeTCHeRu (množné číslo) jako slovo bohové. Proto dnes většina lidí věří, že Kemetians uctívali mnoho bohů. Tato ideologie byla skrz hranolu paradigmatu, který věřil, že staří Afričané byli příliš nevědomí na to, aby věda byla v moderní době povýšena nad naši vědu.

Starověká africká kosmologie byla založena na zvýšeném porozumění NaTuRe (NTchR) NTCHRu (množné číslo) nebyli bohové, ale univerzální principy nebo zákony. NTCHRu nemyslí ani nejedná vědomě, nejsou to velcí lidé na obloze, jak nevědomky věřili Řekové a Římané. V našem aktualizovaném jazyce se jedná o „univerzální zákony“ nebo matematické vzorce. Prostupují přírodou a my na ně můžeme vědomě jednat.

Příliš mnoho nevědomky a mylně si myslí, že Ntchru jsou jako velcí mocní lidé .Jedná se o mnohem hlubší znalost porozumění myšlence toho, čemu říkáme Bůh. Bůh není větší a silnější verze člověka nebo vypadá jako člověk. Je to univerzální zákon.

Řecká mysl nemohla pochopit africkou genialitu a duchovní spojení s Ntchr Jsou to „univerzální zákony“, které samy nemají schopnost měnit orientaci svého chování. Jinými slovy, přírodní zákony nemohou „myslet“ a jednat. Tento koncept zákonů bez schopnosti přemýšlet ve skutečnosti vylučuje představu o Bohu, kterého musíte uctívat, a přimět ho, aby se cítil potřebný a oceněný, aby „On“ nežárlil a nehněval se. Ten nápad přišel od mužů, kteří nedokázali pochopit nuance africké duchovní vědy. Bůh není větší a silnější verze člověka, který hraje oblíbené a vybral si lidi. To je neosvícené řecké a římské náboženské myšlení. Je to vesmír, který jednoduše existuje. Staří Egypťané by řekli, že Bůh JE. Nebo „JÁ JSEM“. Tuto myšlenku jste slyšeli v Bibli. Exodus 3:14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Toto chcete říci Izraelitům: „JÁ JSEM jsem vás poslal k vám.“ Koncept existoval ve starověkém Khemetu tisíce let před Biblí. Jednou ze zdí chrámů byla fráze „nuk puk nuk“, což znamená JÁ JSEM, KTERÝ JSEM.

Starověcí Afričané nejen něco svévolně pojmenovali. Pro ně bylo jméno a dokonce i způsob, jakým to znělo, stejně důležité jako způsob, jakým bylo napsáno. Jako křesťané bychom řekli, že ve jménu Ježíše je moc. Tato myšlenka je pozůstatkem našeho afrického dědictví a uznává, že zvuk nebo vibrace tvoří náš fyzický vesmír. Hieroglyfické názvy a hláskování NTCHRU byly spíše jako „recept“ vysvětlující jejich funkci. Každé písmeno napsané v mdw-ntchr vyjadřovalo koncepci. Mdw-ntchr znamená „slova“ přírody nebo, jak bychom dnes mohli říci, zvuky nebo vibrace NaTuRe. Tyto zvuky jsou „božská“ slova Boží. Jsou původním Božím slovem. Například písmeno / n / v mdw-ntchr obvykle vyjadřuje ženský aspekt přírody.

Což znamená, že to byl nějakým způsobem „kontejner“ pro semeno mužského rodu. Uvidíte písmeno / n / představované vlnovým glyfem. NuN byl „vodní“ chaos, ze kterého se „zrodil“ vesmír. Když dnes překládáme tyto myšlenky do angličtiny nebo jakéhokoli jazyka, ztrácíme smysl. Glyf je více než písmeno, je to celý koncept, který má mnoho významových vrstev. Jedním z koncepčních významů je voda nebo vlna. Vědecky by to mohlo v moderní teorii strun znamenat potenciál jako „vlnu“ potenciálu.

Puzzle rebus je analogické jednomu způsobu, jakým fungoval africký mdw-ntchr. Písmena tvoří slovo a slova tvoří symbol. Společně tvoří myšlenku nebo ideograf.

Vzhledem k mnoha úrovním, které mdw-ntchr vyjadřuje, bylo obtížné jej přeložit do stálých jazyků, jako byl tenkrát hebrejština a řečtina, a většina dnešních moderních jazyků. Jediným způsobem, jak vyjádřit tyto africké pojmy pevným jazykem, bylo psát v parabolické formě nebo podobenství.

Starověcí Afričané a jejich psaní byly použity způsobem analogickým k rébusové hádance. Abyste nebyli omezeni ve svém myšlení, musíte zvážit myšlenky předložené starými Egypťany vícevrstevným vícerozměrným způsobem. Jak budete studovat více, musíte začít získávat znalosti metafyzických nebo nad rámec fyzických konceptů, abyste mohli vědomě povýšit nad náboženské myšlení. Multi-dimenzionální znamená, že pracujete na více než jen fyzické úrovni. Pocházející z náboženského prostředí znamená, že se orientujete na myšlení a prožívání zážitků trojrozměrné dimenze, které vás uvíznou v prožívání rasismu, válek, obětí, nemocí a chudoby. Je čas, abyste se vědomě povznesli. Musíte si být dostatečně jisti, abyste zvážili své VLASTNÍ zkušenosti, které se mohou lišit od ostatních. Právě teď je validace od ostatních velkou součástí vědomí trojrozměrného vědomí. Jakmile dosáhnete vědomí 4. dimenze, začnete se uvolňovat z potřeby souhlasu ostatních. Toto jsou základy kemetické duchovní vědy.

Tolik kemetických znalostí bylo zapsáno do bible. Jak byste však napsali všechny nápady připojené k obrázku? Bylo by to velmi obtížné. Mdw-ntchr se nepodařilo přeložit do pevných jazyků, jaké máme dnes, takže vytvořili podobenství pro Bibli.

Tři světy starověkých Egypťanů Nebeská síť je mimo fyzický a nefyzický svět. Prostupují celým stvořením. Jsou to principy stvoření, které jsou často znázorněny symbolicky bez pupků a nejsou plodné. Tyto NTCHRU a jejich funkce jsou základem stvoření. Ve stvoření není nic, co by neobsahovalo nějaký aspekt nebeského NTCHRU. NATuRe by neexistoval bez komponent (NTCHRU), ze kterých byl vytvořen. příklady Amen, Ra a Ptah

Amen = potvrzení skrytého nebo „tajemného“ aspektu stvoření. (toto je křesťanské „Amen“ na konci modlitby) Ra = oživující duch všech věcí fyzických i nefyzických (dnes bychom jej mohli z náboženského hlediska nazvat Duchem svatým, NENÍ to bohem slunce, slunce je jednoduše reprezentací nebo symbolem tohoto „stavebního kamene“ stvoření, stejně jako všechny věci ve vesmíru) Ptah = je principem „pádu“ nebo jiskry vědomí sestupující do „uvězněné“ v hmotě (NIC, co je fyzická hmota živá {lidstvo} nebo neživá {hornina)).

Dwat NTCHRU z Dwat jsou metafyzické (nad rámec fyzických) zákonů, které formují náš fyzický svět. Tyto zákony jsou to, co prostupuje fyzickým a metafyzickým stvořením. Náš fyzický svět by nebyl možný bez těchto metafyzických funkcí přírody. Jsou v „duchovním světě“, ale nejsou od nás odděleni nebo odděleni. My jsme tyto aspekty přírody v lidské podobě. Neters jsou: Ausar (Osiris), Auset (Isis), Set, Neb-het (Nephthys), Heru (Horus)

Jedná se o NTCHRU staroegyptské knihy „Coming Forth By Day“ nebo lépe známé jako „The Book of The Dead“, protože egyptolog našel spisy v egyptských hrobkách. Tato kniha je základem novozákonních evangelií. hlavní osobnosti Nového zákona se nacházejí ve starodávné „Knize příchodu na den“ s jejich původními africkými jmény. Panny Marie, Josefa, Lazara, jeho sestry Marie a Marty a Ježíše. Je však nemožné je připojit k bibli, dokud nebudete mít schopnost porozumět funkci těchto osobností jako Ntchru.

Na základě konceptu, že Dwat je „středním světem“ mezi nebeským a pozemským světem, je fascinující si povšimnout, že žádná z událostí v „knize příchodu na den“ se ve fyzickém světě nestalo. Ve výchozím nastavení ani jedna z událostí v Novém zákoně nebyla ve skutečnosti fyzickými historickými událostmi. Učinit je fyzickými a historickými byla pro Římany vážná chyba. Ale opravdu se nestarali o africkou duchovní vědu. Jednalo se o legitimizaci moci a hierarchie katolické církve. Vím, že pro mnoho lidí, kteří se ponořili do křesťanské tradice, je dokonce třeba domnívat se, že Ježíš Kristus nechodil po zemi, je pouhé šílenství šílence nebo někoho, kdo není moc chytrý. Ale ujišťuji vás, že nejsem blázen, nyní můžete zpochybnit mou inteligenci, ale ne můj zdravý rozum. (Lol)

pozemské nebo přírodní NTCHRU Přírodní Netchru jsou ty, které se týkají přírody a fyzického světa. Pochopte, že pro starověké Afričany bylo všechno přirozené. Nebylo vůbec žádné oddělení. Pro Afričany svět, který vidíme mimo nás, se rozšiřuje z našeho nitra. Omyly, které nás učili o starověkém Egyptě Klam, kterému se učí, spočívá v tom, že se jednalo o tři konkurenční teologie.

Egyptolog musel vymyslet důvod, proč to nemohl pochopit To je falešné! Je to nedorozumění toho, jak Kemetians pohlíželi na božství nebo božskou podstatu Všeho. Dobrou analogií k vysvětlení, jak starí Egypťané mysleli na Božství, by bylo myslet na vodu, která může existovat ve třech různých stavech, páře, vodě a ledu. Jsou to všechny stejné esence, jen v různých státech. Amen, Ra a Ptah tedy NENÍ odlišní bohové nebo bytosti. Jsou to tři stavy existence zdroje.

Dalším způsobem, jak uvažovat o myšlence Amen, Ra a Ptah, jsou tři funkce stejné věci uznávané v jejich různých stavech stvoření. Toto jsou základy kemetické duchovní vědy. To by bylo analogické s osobou, která je otcem, lékařem a malým ligovým fotbalovým trenérem. Nejsou to konkurenční aspekty jednotlivce. Všichni jsou stejná osoba, ale slouží ve třech různých funkcích. Tak jde trojice Amen / Ra / Ptah. Nejedná se o konkurenční teologie, ale o objasnění Božství a jeho „funkcí“ Kemetians. Velký Ennead a biblické osobnosti Grand Ennead of Heliopolis je principem metafyzického a přírodního světa.

Mytologicky vyjadřují, jak příroda vznikla z duchovního světa a JAK to funguje. Symbolicky vyjadřují principy, které jsou podstatou stvoření. Vyjadřují principy mysli, těla a duše na hlubších úrovních. V rámci této skupiny sítí je základem učení, které se stalo křesťanským náboženstvím. Grand Ennead je ten (Atum), který se stal devíti. Mýtus Atum si můžete představit jako analýzu toho, co se představilo z NUN a univerzálních zákonů, které stvořily vesmír. Všichni jsou vzájemně propojeni během stvoření. Na rozdíl od naší dnešní přírodní vědy starí Egypťané učili, že náš fyzický svět pochází ze světa mimo fyzický nebo metafyzický. Naše fyzická realita je výrazem metafyzického světa, který mu předcházel.

Atum je místo, odkud bylo odvozeno jméno Adam. Adam je příbuzný s Atumem. Křesťanské učení změnilo, jak Atum vytvořil sám ze sebe. Atum ve skutečnosti není muž, je to pojmově androgynní. Je založen na tom, jak mýty vysvětlovaly egyptskou (matematické vzorce) numerologii. Atum jako androgynní ztělesnění Ntchr nebo přírody se stalo Adamem a Evou v Bibli. Grand Ennead vysvětluje různé funkce stvoření, aniž by jakýmkoli způsobem nahradil Trojici Amen, Ra a Ptah. Jsou tím, čím se Amen, Ra a Ptah stávají, když se tyto funkce dělí, kříží a kombinují různými a složitějšími způsoby na cestě k fyzické realizaci.

Mytologické postavy Velké Ennead můžete považovat za analýzu toho, jak vznikl vesmír z metafyzického světa a jak to všechno funguje. Uslyšíte, že Ntchr Shu znamená hlavně boha vzduchu nebo prázdnotu. Dvojitý význam, který dnes slyšíte, je ten, že nemohou vyjádřit vše, co Shu znamená jako ztělesnění matematického vzorce v pevném jazyce. Tefnut je Vlhkost nebo vlhkost, ona je chotí a vyvažuje ženskou energii mužského Shu. Geb představuje Zemi a Nut představuje nebe (žádný z nich není míněn doslovně). Tito čtyři Ntchru jsou základními prvky všeho vytvořeného v našem fyzickém tělesném světě.

Toto opět NENÍ konkurenční teologie. Jsou to staří Afričané, kteří vyjadřují postup Božství ve stvoření. Nepochopení této khemetické duchovní vědy pro začátečníky je důvodem, proč Řekové a později Římané učili o tom, že Bůh je oddělen od „Jeho“ stvoření. Duchovní věda starých Afričanů učila, že vše je aspektem Ntchr v jiné podobě. Jinými slovy, vše, co vidíte a zažíváte, se stává symbolem funkcí metafyzické přirozenosti (Boha), která je pro lidskou mysl nepochopitelná. Můžeme vědět pouze o IT podle toho, co IT vytvořilo AS Netcher nebo fyzické povahy. Všechno v Ntchr je symbolem jeho stvořitele, není oddělené ani odlišné od toho, jak učily nechápavé mysli Řeků a Římanů.

Prostřednictvím afrického paradigmatu se VŠE stává symbolem toho, co to vytvořilo To je důvod, proč by starověcí Afričané do chrámů vpisovali: „znáte se a poznáte Ntchr.“ V dnešní terminologii uvádíme myšlenku jako „ty jsi bůh / bohyně“. Není to arogance, je to jednoduchá logika na jedné úrovni, protože lidstvo je aspektem Ntchr, tedy formou boha. Bez tohoto porozumění si křesťané myslí, že výrok „Jsem bůh / bohyně“ je arogantní a rouhačský. je to vlastně docela logické s pochopením duchovní vědy. Africká spiritualita pro začátečníky Ale staří Afričané měli schopnost připojit se k této pravdě na intuitivní úrovni. Část pozvednutí vašeho vědomí spočívá v tom, abyste pronikli do jemnějších aspektů vědomí mimo fyzické. Toto je khemetická duchovní věda pro začátečníky. Jedná se o africkou duchovní vědu, protože Khemet se stal mluvčím toho, co „probublávalo“ z vnitřní Afriky starými lidmi Twa.

Jak se africká duchovnost liší od křesťanství? Pokud chcete porovnat filozofický rozdíl mezi africkou spiritualitou a křesťanstvím, bylo by to toto: V křesťanství je třeba pěstovat vztah s Bohem v naději, že vám „On“ poskytne přízeň a nechá vás do nebe. Tak by se k vám choval humanizovaný Bůh odlišný od vás. V khemetických a afrických duchovních tradicích jde o to, abyste uznali své VLASTNÍ božství jako přirozeně spojený aspekt všeho, co je. Nikdy nejste božští (zamýšleno dvojitým záporem). Pamatujte, že to není být arogantní a pyšný. Je to prostě logický postup od zdroje stvoření a to, že jste stejné věci jako zdroj, jen v jiné formě. Jediný rozdíl mezi vámi a zdrojem je vibrace / frekvence. Jsi božský. Jsi vesmír.

Výhody kemetického života Stanete se více napojeni na své vyšší já a budete udržovat vědomí 4. dimenze Budete intuitivnější, díky čemuž budete mít větší jistotu Budete používat obě strany mozku, což způsobí, že budete myslet a jednat vyváženějším způsobem Protože jste intuitivnější, sebejistější a vyrovnanější, nezažijete stres a úzkost na úrovních, které jste měli před učením a následným uplatněním těchto znalostí Rovněž vás a kohokoli zmocní, abyste tyto znalosti mohli naučit.

Život s náboženskými pohledy vás udrží ve vědomí 3D na nižší úrovni, díky kterému zažijete rasismus, války, nemoci a chudobu NTCHRU nejsou bohové, ale přírodní principy, které egyptolog původně nepochopil Khemetians byl monoteistický, oni věřili v jednoho konečného Ntchr (bůh), který byl nepoznatelný lidskou myslí a nepojmenovaný. Abyste skutečně porozuměli kemetovské společnosti, musíte na ni pohlížet analogicky, symbolikou a metaforou. Kemetianská / egyptská kosmologie je skutečná filozofie založená na organizovaných, systematických, důsledných a koherentních principech. Ancient Khemet / Egypt je mluvčím celé africké duchovnosti. Dozvěděli se znalosti, které jim byly přeneseny z vnitřní Afriky. Tyto myšlenky byly po celé Africe. Měli různá jména pro různé jazyky. Jako nejrozvinutější projev přírody jste bůh / bohyně v lidské podobě. 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This