0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Kdo byla Lilith!

Lilit je mýtická ženská postava, jenž představuje temnou temnou ženskou stránku v každém z nás. Muže ničí i fascinuje a ženě dává fatální sílu, ale žel často přináší i opakující se frustrující nebo destruktivní vztahy. Autorka téma Lilit rozebírá na základě mytologie a hlubinné psychologie, a také astrologie. Uvádí interpretace Lilit v horoskopu (ve znameních, domech a tranzitech). Dnes lze snadno a rychle zjistit svůj přesný horoskop včetně postavení Lilit na internetu, takže čtenář nemusí být astrologem, aby se s pomocí této fascinující knihy dozvěděl něco o archetypu Lilit ve vztahu k sobě samému.

Lilith v náboženství

Další zmínky o Lilith jsou znatelné i v jiných náboženstvích. „Stvořena z prachu země, stejně jako Adam. Není řeč o Evě, ale o té druhé. Divoká a nezávislá žena, která se odmítla podrobit vůli muže, stejně tak jako vůli Boží!“[2]

Podle mezopotámských mýtů i některých židovských gnostikůkabalistůmystikůastrologů a spiritistů byla Lilith první žena.[3] Tak jako Adam byla stvořena ze země. Z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus[zdroj?] a nesčetně dalších démonů,[zdroj?] kteří sužují lidstvo. Vypráví se však, že spolu Adam a Lilith nedokázali žít v míru, neboť Lilith odmítla při souloži zaujmout polohu, při níž byla nucena ležet pod Adamem. Na jeho naléhání mu odpověděla: „Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!“[2]

A tak se jí chtěl Adam zmocnit násilím. Po nedlouhé době Lilith pochopila, že s ní Adam nebude nikdy jednat jako s rovnocennou bytostí, a v zoufalství vyslovila nevyslovitelné jméno Boží,[zdroj?] vznesla se a zmizela.[zdroj?] Adam prosil Boha, aby mu ji pomohl najít a přivést zpět. Bůh tedy poslal tři anděly (archanděl Michael, archanděl Gabriel a archanděl Natael),[zdroj?] aby ji našli a přivedli. Našli ji v blízkosti Rudého moře, kde se stala nevěstou jiných bytostí , a předali Boží varování, že pokud se nevrátí, tak denně zemře sto jejích démonických dětí.[zdroj?] Ona se však vzepřela a rozhodla se, že se nevrátí, a v důsledku toho se z ní stal pro ně zlý démon. Její děti umíraly protože měli hmotná těla která nesmrtelnost vylučovala. Poté se buď přerozovala dále nebo z nich vznikaly entity pod různými jmény. [zdroj?] Podle některých byl tento mýtus z Bible vyřazen[zdroj?], ovšem přímý důkaz není. Vzhledem k povaze a rozdílnosti textů (Lilith vs. biblický zákon) je představa o vyřazení Lilith z Bible považována ze velmi nepravděpodobnou a je držena spíše malými skupinami (gnostici, kabalisté…), nežli v židovství/křesťanství obecně či odborných kruzích (vysoké školy, učenci). Legenda také říká[zdroj?], že to Lilith byla oním hadem, který podal Evě jablko. Ovšem totéž se říká i o Samaelovi.[zdroj?] Proto se v mnoha artefaktech můžeme shledat se zobrazením Lilith jako napůl ženy a napůl hada. Aby se Lilith pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky. „Přísahám při Božím jménu živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být.“ Odtud je zvyk[zdroj?] psát jména andělů do medailonků malých dětí.

Podle pověstí[zdroj?] se začala mstít tím, že vraždila novorozence, či sváděla ve snech muže a posléze je připravovala o rozum, nebo zabila. U kojenců se tomuto jevu říká „syndrom náhlého úmrtí„. Dříve se věřilo, že u chlapců je rizikových prvních osm dnů života a u dívek prvních dvanáct. Dnes ovšem víme, že je tato doba o něco delší – asi sedm týdnů. Tento syndrom vede ke smrti dítěte bez zjevné příčiny. Po narození dítěte zřejmě ještě nefungují správně všechny důležité orgány a dítě umírá. Děje se tak většinou v noci, kdy dítě neruší žádné vnější podněty. Jeho dech i tep se zpomalí, jeho tělíčko začne pomalu chladnout, až nakonec zemře, snad jako by ztratilo vůli žít.

Lilith se v židovské démonologii označuje jako zlý duch, sukuba (succubus). Lilith není součástí Judaismu, ale tento příběh se vyskytuje v legendách Židů i některých jiných národů.

Mimo démonologii je mýtus o Lilith zkoumán též psychiatrií a psychoanalýzouCarl Gustav Jung nebo Sigmund Freud poukazovali na to, že Lilith je succubou a tedy jedním z významných archetypů. Přiřazovali ji také významnou úlohu ve výkladu snů. V archetypální psychologické symbolice se její vliv v podstatě ztotožňuje s bohyní Měsíce, bohyní sexu a průvodkyní snů.[5]

Význam má především její spojitost se strachem z neznáméhosexualitouúmrtnostní nejmenších dětí v důsledku známých lékařských diagnóz, nebo jako vysvětlení poluce či zvláštního erotického snu.[6][7][8]

V astrologii bývá ztotožňována Lilith s Černou Lunou. Její astrologické působení je převážně na bázi vnitřního já, „Id“, ačkoliv může zároveň působit nejen v podvědomí, ale i fyzickým způsobem. Někteří astrologové Lilith dávají do souvislosti s tzv. Sestupným lunárním uzlem, což je bod vztahující se k vnitřním zábranám nebo k minulým životům v případě učení o převtělování duší a ezoterického východiska v karmě.[9]

Další, o koho se Lilith zajímá, jsou muži. Zjevuje se jim ve snu jako krásná, přitažlivá a smyslná žena, které nejsou schopni odolat. Ona je potěší, oni jí dají svou uvolněnou sexuální energii. Díky zájmu o kabalu v renesanci se obnovil zájem i o Lilith. V evropské literatuře nosila překrásné šaty, kterými sváděla muže. Známé jsou i pověsti, jak Lilith v šatech královny ze Sáby svedla ubožáka z Bornsu. O kabalistovi Josefovi de la Rejna se povídá, že se jí dobrovolně zaprodal.

Problém Lilith je velice spletitý.[zdroj?] V sumerské mytologii byla dcerou bohyně Mehitabel a její obraz se s věky mění. Jak se společnost více a více přikláněla k patriarchálnímu obrazu, začaly postupně převládat v jejím profilu démonické prvky. U semitských národů z Mezopotámie byla Lilith nejprve podobna Lil, sumerské bohyni ničivých větrů a bouří. Poté však převládla židovsko-semitská morálka a Lilith splynula spíše s Lamaštu, čarodějnicí či ženským démonem, která byla podle pověstí vražedkyní dětí. Zde nabyla podobu okřídlené noční příšery, nebezpečného upíra a matky zlých duchů.[zdroj?]

Podle Zoharu, hlavního židovského díla mysticismu, byl Adam původně oboupohlavní bytost. Z jedné strany vypadal jako muž a z druhé jako žena. Poté člověka uspal, ženu od něj oddělil a chybějící část, kde byli spojeni, zakryl masem.[zdroj?]

Podle kabalistické knihy „Sefer Raziel“ byla Lilith vyjící ženský démon známý i jako Mejaleleth. Lilith chodí po světě se 480 zlými duchy a padlými anděly a bojuje se svými sokyněmi, démonkou Machlath a její dcerou Agrath. Jiné legendy vyprávějí o jiné démonce jménem Namach. Lilith i Namach podle legendy souložily s Adamem a „seslaly na svět zkázu“. Zohar označuje Namach jako matku démonů, zatímco Lilith za jejich vládkyni.[zdroj?]

„Lilith je považována za nezávislého ducha, který vybojoval vítěznou emancipační bitvu.“ Lilith neposlechla. Lilith se poté provdala[zdroj?] za Samaela (levá ruka Lucifera) a stala se tak paní temnoty.[zdroj?]

Zdroj: wikipedia

Kdo je Lilith?

Výzkumníci dospěli k závěru, že Eva nebyla Adamova první manželka, protože Bůh vytvořil z hlíny nejen nejslavnějšího člověka v náboženství, ale také ženu – Lilith. Vystoupila se svou krásou a inteligencí, a tak dospěla k závěru, že je rovna jejímu manželovi. Lilith neposlechla Adama a věřila, že má právo dělat, co chce. V důsledku toho byla vyloučena z ráje za takové chování. Adamova první manželka Lilithová z Bible se stala přítelem anděla Lucifera, s nímž později byla vyhoštěna z pekla z pekla.

Je známo, že starý a Nový zákon několikrát odpovídal změně textu. Aby bylo zajištěno, že Svaté Písmo neobsahovalo žádné zbytečné informace, shromáždilo se rada duchovní, která koordinovala text, takže nikdo nemůže číst tuto Bibliu z Lilithu. Mnoho vědců se domnívá, že tato žena byla autorem starého textu zapomenutého evangelia. Existují názory, že Lilith je stále naživu.

Jak vypadá Lilith?

Popis vzhledu první ženy na zemi se liší podle zdrojů. Ve středověké démonologii je reprezentována jako personifikace sexuality, takže Lilithová je popisována jako krásná žena s ústami zaléváním. Ve starodávnějších pramenech je zastoupena démonem s pokrývkou na těle, hadím ocasem a zvířecími tlapkami s drápy. V židovské tradici je krásný vzhled Lilith spojena s její schopností reinkarnovat.

Děti Lilith a Adam

Ačkoli byl první muž a žena, vytvořený Bohem z hlíny, ženatí, ale neměli děti (některé zdroje tvrdí opak). Protože se předpokládá, že Lilith je stále naživu, její početní potomci žijí na Zemi. Většina vědců souhlasí, že potomci mohou být rozděleni do dvou větví:

 1. Děti od obyčejných mužů. Adam a Lilith neměli žádné společné děti, ale žena, díky své sexuální přitažlivosti, mohla přilákat mnoho dalších mužů a porodit je. Předpokládá se, že děti první ženy stojí za svou přesnou pozici v životě a pohrdají veškerými omezeními. Jsou atraktivní pro lidi a mají nadpřirozené schopnosti.
 2. Děti od andělů. Lilithova první manželka, Adam, měla kontakty nejen s anděly, ale také s démony. Narozené v takovém spojení, děti měly schopnost vzbudit předměty s pohledem, reinkarnovat na zvířatech a ptácích, absorbovat energii jiných lidí a procházet stěnami. Postupem času byla povaha nehumánních schopností zablokována.

Známky dcer Lilith

Každá žena může nezávisle ověřit, zda je potomkem první ženy na Zemi. Chcete-li to udělat, musíte porovnat svůj život s několika prohlášeními a jestliže existuje sedm nebo více pozitivních odpovědí, pak se má za to, že existuje odkaz.

 1. Slabé zdraví v dětství.
 2. První žena Adam Lilith měla rudé vlasy, takže její potomci budou mít stejnou barvu vlasů nebo černé. Oči budou modré, šedé nebo modré.
 3. Na třetí falangě prstů rostou chlupy, které jsou snadno vidět.
 4. Děti nejsou považovány za hlavní životní prioritu.
 5. Narození dítěte nastává rychle a bez komplikací.
 6. Stejně jako Lilith, Adamova první manželka, její potomci, je velmi sexy a má příbuznost s mnoha muži.
 7. Často sní o barevných snech s fascinujícím příběhem.
 8. Tam je obrovská láska k kočkám.
 9. Osamělost je známou podmínkou a je to pohodlné.
 10. Veřejné normy a pravidla jsou často přehlíženy, neboť vlastní názor je důležitější.
 11. Ukázalo se, že je snadné manipulovat s lidmi.

Modlitba Lilith

Lidé, kteří považují Adamovu první manželku za blízkého v duchu, mohou nejen s ní mluvit, ale také se modlit. Může být řešeno ženami, které chtějí přitáhnout muže k sobě, aby se staly atraktivnějšími a sexuálními. Před přechodem do postele si přečtěte text. Je důležité si představit, že démon Lilith komunikuje a nevede modlitbu, ale dialog. Během čtení je kladen důraz na poslední slabiku.

Text modlitby nezveřejňen!

Lilith v křesťanství

Když se stalo křesťanství, objevilo se mnoho zákazů, včetně jména Lilith, protože to bylo vnímáno jako analog z diablovy prokletí. Nemůžete najít informace o tom v žádné biblické knize. Padlý Angel Lilith byl z historie vyloučen a převeden do kategorie démonů. Na tuto ženu je mnoho mýtů, ale podle kléru se v žádném případě nevztahují na náboženství.

Lilith a Eva v životě člověka

Domníváme se, že od dvou manželů Adama došlo k rozdělení žen na dva psychotypy: matka a milenka. Vědci z Ústavu genetiky populace provedli studie naznačující, že všechny živé ženy jsou redukovány na dva klany, jejichž základem je Lilith a Eva. Vědci věří, že jsou zcela odlišné na genetické úrovni, což se projevuje ve vztahu k rodině, muži a pohlaví.

 1. Eva je považována za správce krbu, takže je důležité, aby našla manžela, aby vytvořila silnou rodinu a porodila děti. První žena na Zemi Lilith preferuje nezávislost a seberealizaci.
 2. Pro ženu s kódem Evy láska rychle přechází k náklonnosti a pro potomky Lilith je to nepřijatelné.
 3. Eva nikdy nezničí rodinu, protože se vztah změnil a něco je pro ně chytil.
 4. U žen s kódem Lilith mají sexuální vztahy velkou důležitost, která by měla být jasná a vždy přinášela potěšení. Pokud jde o ženy-Eva, pro ně je sex manželskou povinností, která není daleko od primárního.
 5. Pokud se převádíme na modernitu, pak společnost, ženy, které žijí podle principů první manželky Adama, jsou nazývány bastardy. Pro Evu je vhodnější takový pojem jako hospodyňka a správce krbu.

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This