0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Jak zničit narcisistické kouzlo, padlého anděla a opláchnout ho ve vlastních lžích!

Narcis je muž který vám zpočátku připadá jako každý jiný. Tento typ muže je většinou přesvědčený o své dokonalosti, ve skutečnosti je to ale raněné dítě, které si léčí komplexy na silných ženách a saje vám sílu, ty veselé naivní, hodné, obětavé holky  miluje nejvíc. Pozor že jsou ženatí vám neřeknou.

Nové maso vyhledávají kdekoliv, třeba v práci, v posilovně,na organizovaných bězích a společenských akcích,vlastně všude kam se vrtne. Posilovny a organizované běhy jsou pro něj nejlepší, protože tam je nejrychleji omrkne např. jak jsou oblečené, tím pádem finančně situované a co by eventuelně mohl získat, nikdy nehledá ve svém levelu.Několik z těch žen rozvede, získá oběť a už loví jinde!

Zajímá ho také vzdělání, případně typ zaměstnání, aby se mohl případně přiživit i na vás. Tito hoši bývají ženatí i s dětmi, aby vypadali spořádaně na oko a na papíře. Když takového muže potkáte, myslíte si že je to pan božský, protože lhaní a přetvářka je pro ně naprosto normální, používají to jako taktiku na všechny lidi, nejen na ženské. Bohužel jeho stávající rodina a ani pár blízkých v okolí o něm neví nic. Jen si myslí že je to proutník, který si zablbne a pak se zase spořádaně vrátí.

Jenže tito hoši nemají přátele, a ani žádné koníčky kromě práce. Jejich jediná činnost je odchytávat ubožačky pro své vlastní potěšení, brázdí online seznamky, a tipují co by mohli bezpracně získat, o lásce nemůže být ani řeč ta není v plánu. Jejich srdce necítí nic.

Pozor na tkzv. hodné a milé chlapce, je to jenom hra.

Nikdy vám s ničím nepomůžou, jsou to partneři jen na krásné dny, přijde problém a zdrhnou!

Pomalu vás namotávají sladkýma řečičkama , a stěžují si jak jim každý ubližuje a že oni neudělaly nikdy nikomu nic a že kdyby nebyli ženatí jste ta jediná se kterou by byli. Ani by vás nenapadlo, že by to mohli hrát jsou tak sladcí a tak úžasní! Přitom vám nenápadně kradou peníze z peněženky, zatímco vy chystáte svatbu oni už mají v merku další slečnu nové maso. Nikdy se totiž nerozcházejí s bývalkama ty jsou stále jako rezervní kolo v záloze. Takhle vedou celý svůj život ,aniž by rodina, nebo jejich nejbližší něco tušili.Svědomí nemají žádné,blejsknou se na instagram s novou a klidně at to vidí sousedi, manželka je pak úplně za blbku. Z bývalek udělají žárlivky a nové maso, v podobě nové kořisti je štastné že ho získalo. Chudák holka neví co ji čeká.Chytnou tě na vášeń!

Když vám těm s vyvinutější intuicí začne být něco podezřelé, snažíte se komunikovat ale odpovědi se nikdy nedočkáte. Tito hoši bravurně sabotují jakýkoliv rozhovor, protože nemají argumenty, nejsou schopni žít a ani čelit  pravdě a v podstatě nesnášejí slzy takže zdrhnou.Neváží si nikoho.

Vztah s nima vypadá jako studený, teplý, přitáhnout a odtáhnout, většina žen se kvůli nim rozvede a nechápe kam zmizel ten jejich krásný princ. Vztah s takovýmto mužem je celoživotní deprese,drama,boj s ostatníma ženama do kterého on vás neustále vrhá, v podstatě vám nabízí akorát lži a mlhu. Tito muži tříští energiíí na milenky a namotávají do vašeho vztahu karmu ostatních. Tiché zacházení,pomluvy a deprese vás postupem času dostanou do stavu, kde se začnete podceńovat že je s vámi něco špatně, že nejste dost dobrá a proč vás neposlouchá, proč se s ním nedá domluvit. Nedá protože je nemocný většinou mají tyto lidé hraniční poruchu osobnosti.

Jsou to podrazáci, lháři a když jim odpustíte příště bude rána ještě hlubší a hrubší. Budete se s nima motat v kruhu roky. Znovu opakuji tyhle lidi nemají cenu a mít nikdy nebudou! V podstatě můžete akorát tak získat postraumatický stres ze kterého se nebudete léta moct dostat. Hřejete si hada na prsou. Bohužel se narcismus nedá léčit, ví se jen že jsou to insekuritní dospělé děti, v podstatě nechápou co způsobují! Rádi berou ale neinvestují nic.

V minulosti jsem takového přítele měla a nechápala jsem co to je, a kdo to je, až jsem viděla co udělal své vlastní manželce, Bůh mě zachránil že utekl sám .)))

Píše o nich i bible …..

 

V zahraničí je s tímto typem mužů, skutečný problém a začínají se o nich pomalu psát blogy a točit videa! Dodnes nechápu proč nejsou zavřený v ústavech pro mentálně nemocné! Není to bohužel vůbec poznat! Protože si připadají normální.

Co je šokující že je tento pán mým destruktivním dvojplamenem a tak jsem našla boha! Parádně mi sál energii 12 let! Bez toho že bychom byli v kontaktu. Vůbec jsem nevěděla že sexem přebíráte karmu dotyčného až 7 generací dozadu divila jsem se že ho pořád cítím, jako by jsme se rozešli včera.

Takže jsem se snažila pracovat na odseknutí této negativní energie. Roky to nebylo vůbec cítit a nevěděla jsem co se děje!

Zdroj wiki:

Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem k sobě samému, často s arogantním vystupováním (neplést s asertivním vystupováním) a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. V patologickém kontextu se jedná o narcistickou poruchu osobnosti (anglicky narcissistic personality disorder (NPD)), tj. jev, kterým se zabývá jak klinická psychologie, tak psychiatrie. Narcismus se dá léčit psychologickou terapií, v krajních případech je někdy nutná i hospitalizace postiženého.

Narcismus je velmi často spojen s duševními poruchami. Lidé trpící narcismem anebo lidé s narcistickými sklony mají obecně sklon k dalším duševním poruchám, včetně například poruch příjmu potravydeprese nebo jiných osobnostních poruch (viz kombinace poruch osobnosti). Problémem je, že jedinci s těmito poruchami si zvláštnost svého chování často neuvědomují, vnímají je jako „sobě vlastní“ zvnitřněné představy o sobě (nebo o druhých), které ovšem neodpovídají jejich opravdovému vrozenému vnitřnímu já (nebo opravdovému já druhých osob). Lidé s narcistickou poruchou se chovají velmi zvláštně a sami balancují mezi dvojím chováním (toto balancování se označuje také jako „narcistní nerovnováha“). Někteří se chovají jako perfektní, nejlepší a nepřekonatelní. Mají velké sebevědomí. Někteří se zase chovají velmi nejistě, cítí se, jako by byli k ničemu a jako úplné nuly. Odtud plyne také rozdělení narcistické poruchy na dva polární typy: Jedinci trpící touto poruchou jsou většinou nešťastní a nespokojení lidé, kteří pořádně nedokážou vnímat ani sami sebe. Odtud plyne, že se obtížně porovnávají s druhými – buď se vidí „nad někým“ (jsem lepší než on) nebo „pod někým“ (jsem horší než on) a odtud odvozují další představy o druhých ve smyslu „buď je někdo se mnou, nebo proti mně“ (pro narcistu neexistuje nic mezi tím), mají problém s viděním sebe i druhého jako rovnocenných partnerů. Mají sklony idealizovat, nebo naopak devalvovat a ponižovat druhé lidi kolem sebe a v okolí (tím, koho vnímají jako lepšího, nad sebou anebo i proti sobě, se cítí být neustále ohroženi, a tím, koho vnímají jako horšího, pod sebou nebo s nimi vnímají často jako sobě podřadnou nulu, která nikdy nemůže dosáhnout jejich vlastní velkoleposti a která se jim proto musí vždy ve všem podřídit, jinak bude narcist/k/ou bez milosti odvržena (zničena, vyhnána atd.) jako bezvýznamný červ).

Protože pořádně neznají ani sebe, ani druhé takové, jací v jádru doopravdy jsou, často tzv. krouží jen kolem sebe a do svých plánů většinou nezahrnují žádné další osoby, a když, tak zpravidla jen krátkodobě, a to do té doby, než si vyjasní, zda je jich druhý hoden, nebo ne (u přehnaně sebevědomého polárního typu), případně (u nesebevědomého polárního typu), zda jsou oni hodni druhého, kterého si zpočátku idealizují, nebo ne. Pokud vstupují ve vzájemné vztahy, většinou se právě dva protikladné polární typy narcistické osobnosti až magneticky přitahují (každý hledá u druhého jako „doplnění sebe“ právě to, co sám u sebe postrádá) a může se stát, že spolu ve vztahu navzdory všem předpokladům vydrží i dlouhodobě, nicméně ani jeden z nich v něm ve skutečnosti není opravdu šťastný a spokojený (tito dva žijí spíše vedle sebe jako dva cizinci než spolu jako důvěrně známí rovnocenní partneři). Sebevědomý typ neustále znemožňuje nesebevědomému typu se plně osvobodit a rozvinout u sebe málo nebo úplně nerozvinuté (případně potlačené) části svého pravého já, zatímco méně sebevědomý typ si vlivem vztahu s příliš sebevědomým typem, který ho neustále ponižuje, myslí, že není schopen se bez pomoci sebevědomého typu (který naopak od nesebevědomého vyžaduje neustálý obdiv) o sebe postarat. Tím se například tito dva manželé oba vzájemně neustále udržují v šachu a brání druhému se osamostatnit a rozvinout své pravé já ze strachu, že budou opuštěni a sami (bez pomoci druhého) nepřežijí. Pozice, kdo je ve vztahu ten sebevědomější, se můžou různě měnit a střídat podle situace. Neplatí, že co narcista, to jeden polární typ, spíše je třeba vnímat každého narcistu tak, že v rámci jeho osobnosti koexistují oba polární typy a podle vzniklé situace jeden z nich zrovna převáží nad druhým (např. je někdo v zaměstnání „velký šéf“, zatímco doma „podpantoflák“, anebo naopak).

V poslední době se velmi spekuluje o tom, zda může být narcismus brán jako životní styl. Životní styl a psychická porucha osobnosti se navzájem nevylučují. Ale lidé, kteří jsou prostě jen egocentričtí, povyšují se nad ostatními a chovají se asertivně (tj. ne arogantně), dokážou odhadnout jakousi hranici. Pokud by ji překročili, budou tím trpět nejen oni sami, ale hlavně lidé v jejich okolí. Lidé, kteří mají diagnostikovanou narcistickou poruchu, si svoje chování neuvědomují, takovou hranici nevidí a nejsou ji schopni ani najít.

Narcismus a sociologie

sociologické teorii rozdělení narcistických osobností na dva polární typy zhruba odpovídá společenský vztah označovaný jako dialektika pána a raba. Jako vzorec pro výklad individuálního sebevědomíintersubjektivity a nejpůvodnějšího společenského vztahu, který použil Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve svém díle „Fenomenologie ducha“ (Phänomenologie des Geistes, 1809). Ještě ne lidští tvorové se střetnou v boji o uznání vlastní svrchovanosti a důstojnosti, které sami druhým odpírají (podle J.G. Fichta je uznáním konstituována intersubjektivita). Střet, který je založen na procitnutí antropogenních tvorů k lidské úrovni života, vrcholí v boji na život a na smrt, v němž jedno individuum setrvá na svém požadavku navzdory nebezpečí ztráty života, zatímco druhé se vzdá. Tak vznikne vztah pána a raba, který nedovoluje, aby se lidé navrátili k živočišné úrovni života. Z hlediska smyslu celého procesu jde však o ne zcela naplněné sebevědomí na obou stranách. Pán, který pohrdl životem a nutí nyní raba k práci pro uspokojení vlastních potřeb, představuje heroicko-parazitní sebevědomí, rab, který se v okamžiku smrtelné úzkosti vzdal, avšak dospěl duchovně rovněž k lidskému sebevědomí, představuje sebevědomí pracovní a produktivní. Zatímco panské sebevědomí není schopno dalšího vývoje, je rab tvůrcem materiálních statků i nositelem vnitřního lidského vývoje: učí se kázni (což je vyšší lidská hodnota než pánovo jednorázové pohrdnutí životem), nabývá zkušenost o samostatnosti vnějších věcí, ale i o možnosti jejich utváření, a posléze dochází k přesvědčení, že určujícím principem světa je ideální princip, který spatřuje ve vůli pána. Druhou složkou jeho sebevědomí je ovšem uspokojení z vlastního díla, takže jeho sebevědomí je rozporné („nešťastné sebevědomí“). Posléze dochází k tomu, že vztah „pán – rab“ se obrací, protože pán se stane více závislým na rabovi než rab na pánovi. Proto dochází nutně k zrovnoprávnění raba.[23] (tj. v Harrisově terminologii vytvoření reciprokého vztahu „já jsem OK, ty jsi OK“, ve kterém se původní pán a původní rab již nenadřazují ani nepodřazují či nepodřizují, ale spolupracují a tvoří, tj. jsou oba vítězové původně konfliktní situace, nedělí se již na vítěze a poražené).[24]

V rovnoprávném vztahu „já jsem OK, ty jsi OK“ lze podle koncepce panství Maxe Webera nastolit panství legální namísto primitivnějších panství charismatického (spočívá ve víře v mimořádné kvality a nevšední vlastosti vůdce, rozsah vůdcovi libovůle je takřka neomezený, tudíž je tento typ panství značně labilní), nebo panství tradičního (je založeno na osobních vztazích mezi vládcem, jeho správním aparátem a ovládanými, je silně konzervativní, rozsah libovůle vládců zůstává značný, vládce zasahuje do života poddaných, sloužících i členů široké domácnosti, pánova libovůle znemožňuje těm, kdo by chtěli podnikat, dlouhodobou kalkulacihospodářství v tomto typu panství stagnuje, i když ojediněle je možný závratný vzestup úspěšného spekulanta či dobrodruha). Panství legální naproti tomu spočívá na víře v platnost neosobních zákonů. Tyto zákony se vztahují stejně tak na držitele moci, jako na její objekty. Poslušnost se týká právních norem, nikoli osob, které právo vykonávají.

Osou tohoto pantsví je byrokracie, která plní vůči státu podobné funkce, jaké plnili patrimoniální úředníci vůči svému pánovi. Byrokracie spravující stát podle neosobních předpisů ukončuje libovůli tradičních panovníků. Podnikatelé v tomto typu panství mohou svoji činnost racionálně kalkulovat ze znalostí všech platných norem a předpisů. Byrokracie demokratizuje společnost, neboť zaručuje všem rovnost před správními rozhodnutími, anuluje privilegia a odbourává lokální zvláštnosti. Hrozí ovšem, že se samotná byrokracie může změnit v další privilegovanou kastu uzurpující nová práva stavovského typu[25] (čímž se společnost vrátí opět do stavu rozdělení na privilegované „pány“ (v teorii nacismu též jako panská rasa) a neprivilegované „raby“)..

Pro skupiny nebo společnosti orientované narcisticky je typická konformitauniformita (např. stejnokroje) a poslušnost jednotlivců nebo mas vůči svým vládcům namísto diverzityoriginality a vzájemné diskuse a domluvy.

Narcismus je porucha osobnosti, která se projevuje přehnaným oceňováním sebe samého, nepochopením pro druhé, přehnanou kritikou a arogantním chováním.

Máme na světě 2 druhy duší černé a bílé!

Setkání s narcisem vám způsobí, akorát že z vás druhá osoba bude dělat hadr na podlahu psychologicky – černá duše aniž by o tom věděla – nic jiného neznají ocitnete se v toxickém vztahu !

To je boj o duše a o tom aby jste na sobě žačali pracovat!

Zahraniční zdroj . Oběti Narcismu – Narků:

Pravděpodobně strávíte spoustu času tím, že se budete ve svém životě cítit poraženi a frustrovaní narcisem. Vidíte, jak se chovají k ostatním lidem (a sobě), a je to děsivé. Určitě víte, co se vám ve vašem vztahu nelíbí. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak udělat narcisa mizerným, nebo co je dělá strach nebo vyvolává? Jen pro úplnost, pokus o zneužití narcisu může mít na krátkou dobu své místo, ale nedoporučuji se na něj příliš dlouho soustředit, protože to nevyhnutelně ovlivní vaše duševní zdraví a hladinu energie.

Pokud však potřebujete rychlou opravu, pojďme se podívat na 12 nejlepších věcí, které všichni narcisté nenávidí.

Osprchujte narcise vlastní šťávou : Jak se projevují!

Nedostatek poděkování:

Není žádným tajemstvím, že většina narcistů si libuje v obdivu a validaci (kromě „skříňových narcistů“). Jsou závislí na neustálém souhlasu, aby si udrželi pocit skutečné hodnoty. K dosažení tohoto cíle absorbují (nebo kradou) energii ostatních lidí, aby se cítili dobře. Přemýšlíte někdy o tom, proč se zdá, že narcistům nevadí negativní pozornost? Je to proto, že negativní pozornost také podněcuje jejich narcistický oheň. Negativitou je stále pozornost a jakákoli forma pozornosti jim dává motivaci pokračovat dál. Dává jim to motivaci, aby se stále dokazovali. Ve skutečnosti často mají rádi negativní pozornost lépe, protože pokud vás jejich vztahové zločiny stále obtěžují, mohou to využít k prohloubení traumatického pouta a udržení vás v zajetí a zapletení! Proto je nedostatek uznání skutečnou hrozbou. Pro narcisa je lhostejnost ještě větší problém než nenávist. Raději by měli negativní názor, než vůbec žádný. Narcisté nemohou vystát, když jim nikdo nevěnuje pozornost. Nevědí, jak se cítit důležití nebo zvláštní, pokud nejsou středem vesmíru nebo konzumují něčí myšlenky. To je také důvod, proč je tradiční metoda Gray Rock často zbytečná a proč je nejlepší cestou úplné vyhýbání se (nebo extrémně upravený kontakt, pokud s nimi sdílíte děti).

Když lidé mluví fakticky:

Věnovali jste někdy velkou pozornost tomu, jak mluví narcis? Používají nadměrný a dlouhý jazyk nabitý velkolepými emocemi. Šikmou realitu, aby splnili jejich světonázor, a věří, že jejich pravda je vždy pravda. Kromě toho pomocí kognitivní empatie strávili celý život pozorováním emocionálního jazyka ostatních lidí a jeho používáním ve svůj prospěch. Když tedy místo emocí mluvíte ve faktech, intuitivně chápou, že mají menší převahu. Proto nenávidí, když je někdo napadá fakty místo emocí. Většinou se vám pomstou více hádkami nebo hysterií. Tato dětinská reakce jednoduše ukazuje, že se cítí mimo kontrolu. Pokouší se zvýšit intenzitu konverzace tím, že vrhnou emoční záchvat vzteku. Pokud vůbec, tato dynamika pouze zdůrazňuje nezralost narcisty. Jejich neschopnost absorbovat fakta prokazuje jejich neschopnost přistupovat k většině interakcí dospělých. Nejsou zruční v řeči faktů, protože vždy lžou a skrývají věci, takže řečeno, fakticky je úplně vyvádí z rovnováhy.

 

Autoritu nesnášejí:

– Úřad Narcisté nenávidí autoritu. Je to proto, že nesnáší, že musí odpovídat komukoli kromě sebe. Jakýkoli pocit autority ohrožuje jejich vrozené touhy po moci a kontrole. Není neobvyklé, že narcisté mají problémy v práci, ve škole nebo se zákonem. Měl narcis ve vašem životě několik zaměstnání? Mají často za své chování pokárání? Zatímco narcisté mohou být inteligentní, v profesionálním prostředí se často setkávají s bojovností a nevhodností. Pokud jsou konfrontováni se svým nevhodným chováním, mají tendenci popírat nebo racionalizovat svou část. Není žádným překvapením, že většina autoritních osob nemá ráda práci s narcisty. Vedoucí je považují za nepodložené a nepřiměřené. Nemohou pochopit, proč člověk nemůže následovat základní pokyny bez takových těkavých reakcí.

Neslyší Ne:

Ze všeho, co narcista nesnáší, je, že mu bylo řečeno, že ne (a ve skutečnosti s ním postupuje), vede seznam. Narcisté jsou zvyklí manipulovat a přemýšlet, jak dostat to, co chtějí. Často tento úkol splní. Celý svůj život strávili okouzlujícími lidmi, aby uspokojili jejich potřeby. Nikdy nepřestanou přemýšlet o tom, jak vaše pocity ovlivňují dynamiku. To je důvod, proč jim říct ne – a být neoblomný ve svém postoji – často způsobí takovou rozzlobenou reakci. Narcista není naštvaný na popření – je z toho naprosto zmatený! Narcisté vlastně nemohou pochopit, proč by je někdo odmítl. Protože jim chybí skutečná empatie, nemohou pochopit, co se ve vaší mysli musí dít. Navíc, i když se to snaží pochopit, odmítají tuto realitu přijmout.

Následky:

Už jste někdy zkoušeli stanovit hranici s narcisem? Jak dobře to šlo? S největší pravděpodobností jste se pokusili implementovat limit a oni reagovali jedním ze tří způsobů: Odmítnout vás úplně a osvětlit vaše pocity Uznat jejich chybu, slíbit změnu a poté nedělat nic pro změnu Reakce s intenzivním vztekem, vyhrožováním nebo dokonce fyzickým násilím Narcisté nemohou přijmout žádné skutečné důsledky. Nevidí, kdy se mýlí, a nerozumí tomu, jak by si někdo někdy myslel, že se mýlí. A i kdyby to narcista pochopil, bylo by jim to jedno. Ve výsledku mají tendenci nepřiměřeně reagovat na hranice a seriózní rozhovory jako prostředek k zastrašování a nutí vás dodržovat. Mnoho lidí se bohužel jednoduše vzdá snahy o implementaci důsledků u narcistů. Protože se chtějí vyhnout možnému konfliktu, vzdávají se a odmítají své city. Kolikrát jste se vyhnuli stanovení skutečné hranice, protože takhle jsou?

Nemají zpětný chod :

Ztratíte s ním všechno – Viděli jste někdy malé děti hrát deskovou hru? Pokud ano, pravděpodobně jste byli svědky spousty podvodných chování a dramatických reakcí na ztrátu. Je to přijatelné, když jsou hráčům tři roky, ale co se stane, když máte na mysli plnohodnotné dospělé? Narcisté mohou připomínat batolata v tom, že bývají extrémně bolavými poraženými. Bojují s přijetím ztráty a mají také tendenci bičovat, když k tomu dojde. Může nastat několik scénářů: Opakovaně prohlašují, že odpovědná osoba (šéf / rozhodčí) je nekompetentní Pokouší se očernit nebo ponížit vítěze Předstírají, že se o výhru nestarali Trvají na tom, že „nechají druhého člověka“, aby vzal pozornost Odmítají akceptovat, že prohráli, a trapně se chovají, jako by byli skuteční vítězové (možná jste to zažili, když jste jim řekli, že když jste je opustili, řekli všem, že jsou tím, kdo vás opustil!)

Veřejné ponížení :

Narcisté, protože jsou velmi poražení, nemohou zvládnout skutečné nebo vnímané veřejné ponížení. Prostě nemohou tolerovat hrozbu selhání. Pro ně je veřejné ponížení konečnou formou porážky. Všichni víme, že narcisté mají neuvěřitelně křehká ega. Když věří, že si z nich někdo dělá legraci, nebo pokud nejsou veřejně vnímaným odborníkem nebo autoritou, otřásá to jejich existencí. Ve výsledku udělají cokoli pro ochranu svého křehkého ega. Mezi běžné odpovědi patří: Dělat násilné nebo emocionálně vyhrožované hrozby Pokouší se oslovit publikum zapnutím Křičet nebo křičet Odcházíme se zjevným hněvem Smát se na veřejnosti, jen aby se později obrátil na milované Vymýšlení lží o každém, kdo je skutečným odborníkem.

Očekávání závazku :

Většina narcistů je hrozná se závazkem. I když věří, že si zaslouží všechny smysly loajality, obvykle to sami neposkytují. Výsledkem je, že když se dostanou do vztahů, nezohledňují potřeby ostatních lidí. Berou v úvahu pouze své vlastní emoce, impulsy a touhy. Bohužel mnoho zbožňujících partnerů drží toužebnou naději na změnu jejich narcisty. Poslouchají, jak je narcista chválí a zbožňuje. Drží se prchavých slibů, že tentokrát to bude jiné. Přesto narcis dělá všechna pravidla. Rozhodnou se, co chtějí dělat, a dělají to, když to chtějí udělat. Proto mohou porušovat a měnit pravidla způsobem, který jim vyhovuje.

Zranitelnost a emoční vyjádření:

Narcisté často používají kognitivní empatii k předstírání zájmu o emoce jiných lidí. Skutečná emocionální empatie znamená obléknout se do kůže někoho jiného. Bereme na sebe pocity a zkušenosti druhé osoby. Kognitivní empatie je naproti tomu mnohem zákeřnější a manipulativnější. Vzpomeňte si na prodavače lačného po penězích, který se těší na vaši rozpolcenost ohledně nákupu nového vozu. Přemýšlejte o generálním dodavateli, který vás přesvědčí, že je třeba upgradovat vaše zařízení. Kognitivní empatie znamená proniknout do něčích hlubokých emocí a pocitů. Tato taktika vyžaduje počáteční připojení. Narcisté používají kognitivní empatii k „získání vstupu“ do vaší zranitelnosti. Tento pocit důvěry a vztahu vytvářejí pomocí falešné laskavosti a soucitu. Zároveň nenávidí zranitelnost a emoční projev. Vnímají to jako známku slabosti. Proto ho používají, aby tě využili, když je tvoje obrana dole.

99% ostatních lidí:

Kolik přátel má váš narcista? Pravděpodobně velmi málo. Jejich jedinými přáteli jsou obvykle další lidé, kteří potvrzují svůj narcismus. Jak často posloucháte, jak si váš narcista stěžuje na jiné lidi? Pravděpodobně vícekrát, než dokážete spočítat! Je to proto, že jediné provinění má často za následek celoživotní odpor. Jedna chyba poškozuje celou reputaci. Narcisté se snaží vyjít s kýmkoli, kdo nezapadá do jejich padělaného světonázoru. Nesnesou výzvu. Nemohou tolerovat myšlenky, které ostatní lidé mohou znát víc než oni. Pokud jsou mozkovým narcisem, jsou přesvědčeni, že jsou jedineční a měli by se stýkat pouze s jinými zvláštními nebo vysoce postavenými jedinci. Ve skutečnosti, když budete konfrontováni s čímkoli, co je v rozporu s jejich smyslem pro božskou postavu, můžete se vsadit, že jejich reakce bude výbušná a škodlivá. Narcisté proto nemohou tolerovat lidi, kteří skutečně žijí ve skutečnosti. Proto jen zřídka vidíte lidi se silnými hranicemi tolerovat narcisty velmi dlouho. Uznávají, že narcis nemůže poskytnout vzájemný respekt, spojení ani lásku.

11 – Vaše vlastní jasnost:

Narcis nad všemi nenávidí myšlenku, že byste si mohli pamatovat život, než jste je potkali. Tato obava je jejich největším strachem a zapojí se do mnoha manipulativních taktik, aby se zabránilo jejich projevení. Narcisté používají bombardování láskou, aby vás zajali a zaujali. Získají si vás svým šarmem, vtipem a kognitivní empatií. Díky nim se budete cítit výjimečně způsoby, které jste nikdy předtím necítili (samozřejmě samozřejmě s využitím kognitivní empatie). Ale narcista nikdy nechce, abyste si mysleli sami. Pokud to začnete dělat, budou reagovat. Pokusí se vás rozbít a sabotovat. Díky nim budete pochybovat o svých schopnostech a zpochybňujete své motivy. Jejich cílem je přeprogramovat vaši mysl – a udělají, co mohou, aby si udrželi svůj preferovaný status quo.

Když změníte status quo:

Narcisté nenávidí změnu, když je mimo jejich kontrolu. Ale když zůstanete u narcisa, zůstanete v porážejícím vzoru plném odporu a frustrace. Zasloužíte si lépe než jízdu v jejich šíleném vlaku. Zasloužíte si svobodu. Když se rozhodnete sami, rozhodnete se z tohoto zneužití odebrat. Rozhodli jste se žít svůj život, aniž byste museli každý den chodit po skořápkách. Zasloužíte si soustředit se na své uzdravení, jakmile pochopíte, jak udělat narcisa mizerným. Pokud se pokoušíte opustit toxický vztah, svědčí vám, že je to stejně hrozné a ochromující, jak se na začátku cítí, že je na konci, a má to svůj konec. Tělo i mysl mají obrovskou moudrost. Vědí, jak se uzdravit, pokud vytvoříte podmínky, ve kterých to mohou udělat. Dejte jim tuto příležitost tím, že budete na sobě pracovat – uzdravíte své rány a změníte své vlastnosti, díky nimž jste zranitelní vůči narcistickému zneužívání. Existuje tolik lidí, jako jste vy, kteří se postavili proti svým násilníkům. Dostali chuť dobrého života – a ta chuť svobody je příliš sladká na to, aby se vrátili k životům, které měli předtím.

Tyhle hoši nenabízejí nic jiného, než budu tě milovat, když budeš držet hubu a krok a já si budu dělat co chci! Vztahy s nima jsou toxické a nemocné! U žen záleží jenom na emoční vyspělosti , nikdy se nenechte tlačit někým kdo se neumí rozcházet s bývalkama a snaží se z vás udělat otroka.Tím že o něm nikdy nic nebudete vědět! Je to skrytý nepřítel! Nikdy nebude loajální, je to krysa!

Příklady z mého života!


Jedna naše známá, byla svým bohatým manželem poslaná na dovolenou, i se 3 dětmi, manželství se zdálo spokojené. Když se vrátila, byl pryč rodinný dům, společná firma a na děti dodnes neplatí! Protože ho policie nemůže najít!


Naše kamarádka roky týrá svého manžela nevěrama, a on se trápí ale dělá že to nevidí, protože mají 4 děti.


Manžel další naší známe pořádá hony na seznamkách a již byl od rodiny odvržen rozvodem:


Můj strýc po 40 letech opustil tetu, kvůli mladé servirce,rodinu připravil o dům a za půl roku teta zemřela na infarkt – a karma ? Milenka ho vyždímala a odkopla!

Tadáááá Všechno zaplatíme láska je slepá a naivní!


Svět zešílel!

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This