0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Jak provádět duchovní praxi!

Jak provádět duchovní praxi

Můžete přečíst různá svatá písma a mytologické knihy, to vše je ale k ničemu, nemáte-li Sebe-poznání. V tomto světě je pouze jedna stezka Osvobození. Měli byste studovat Já (Átman). Poznejte, že všech pět elementů je pouze jeden celek, a že Nejvyšší Já, Paramátman, je Vše-prostupující. Musíte dojít k tomuto pochopení.

Na počátku by meditace měla být zaměřena na opakování mantry (jméno Boha nebo Vyjádření), kterou jste dostali od Gurua. Noví aspiranti mohou vidět různé barvy, jako například žlutou, bílou a modrou. To vše je zpočátku běžné, ale žádnému z těchto jevů by se neměl klást nějaký zvláštní význam. Meditace by se měla provádět ráno a večer s klidnou myslí. Poté, kdy ráno vstanete a vykonáte základní potřebu atd., měli byste si sednout a nějakou dobu meditovat, abyste utišili mysl. Místo, kde meditujete, by mělo být k tomu vyhrazené. Pokud je to možné, pak by to nemělo být stejné místo, které se používá k obvyklému sezení či spaní. Bylo by nejlepší, kdyby místo, kde meditujete, bylo používáno výhradně k meditační praxi. Můžete sedět v noci ve tmě a za denního světla přes den a vaše meditační pozice by měla být přirozená a pohodlná. Měli byste být uvolnění, ve svalech by nemělo být žádné napětí. Neměli byste provádět takové cviky jako zadržování dechu atd. Uvolněná pohodlná lotosová pozice je nejlepší. Ti, kdo dosáhli vyššího pochopení, by měli mysl pravidelně soustředit na Já, a tak klidně spočívat v pravé přirozenosti nejpodstatnějšího Brahman, kterým jste. Měli byste se pokusit vstoupit do samádhi, „transcendentální blaženosti“.

Ve světě se jen tak snadno nedozvíte něco o této velké cestě k uvědomění si Brahman, o stezce k Sebe-realizaci. Sloužit Guruovi neznamená jen o něj fyzicky pečovat. Měli byste pravidelně provádět druh meditace podle instrukcí, které jste dostali. Alespoň jednou za týden byste se měli snažit dělat meditaci o jednu hodinu delší, než obvykle. Pokud není možné v důsledku nedostatku peněz navštívit Gurua, můžete dělat meditaci alespoň ve svém bytě a soustředit se na Já, zpívat oddané písně (bhadžany) s láskou k Bohu. Pochopte, že to je samotný Bůh, kdo provádí toto vše, ale své meditace se nezříkejte. Měli byste každou noc odrecitovat dvanáct Abhangů (noční bhadžán). Sám Pán Vitthala požehnal světce Tukáráma, že každý, kdo bude pravidelně recitovat tyto Abhangy (které Tukárám složil), dosáhne Sebe-poznání.

Nepřestávejte s meditací, i kdyby někdo ve vašem domě zemřel. Meditace by měla být pravidelná. I když ženy mají menstruační dny, měly by meditovat. Neměly by se zaobírat nějakými pochybnostmi. Dejme tomu, že vás následující den čeká mnoho práce a budete tudíž zaneprázdněni, měli byste si to vynahradit dnes a meditovat tedy o něco déle, ale nikdy meditaci nevynechávejte a nepřerušujte. Jestliže jste natolik pracovně vytížení, že nemáte čas ani na večeři, tak to určitě ničemu nebrání v tom, abyste večer meditovali a nevymlouvali se. I za této situace byste totiž měli mít v srdci horlivou touhu provést večer meditaci na Boha. Dělejte meditaci tímto způsobem a automaticky dosáhnete Poznání.

Neustále si připomínejte Boha. Nikdy nikomu neubližujte, ani nikoho neobviňujte. Co máte co do činění se skutky druhých, které vykonali? Každý sklidí ovoce svých činů. „Nikdo nemá podvod jako svého příbuzného.“ Ten, kdo ubližuje druhým, sám utrpí škodu. Můžete lidi pochválit za jejich dobré vlastnosti, ale nekritizujte jejich chyby. Buďte hluší k pomluvám. Pomlouváním se zvýší nepřátelství a přeruší přátelství. Prosím vás, nezapomeňte na to. Měli byste denně zpívat oddané zpěvy (bhadžany) a nabízet jídlo Bohu, recitovat hymny a uložit Boha ke spánku, a až poté byste měli jít spát. Pokud žijete s touto bezžádostivou oddaností, pak vám Bůh dá požehnání.

Večer, 9. 12. 1934 z knihy Všechno je iluze

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This