0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Huma – 7 principů

1) VOLBA – IKE
„Svět je takový, jaký si myslíme, že je.“Všichni máme svobodu volby v tom, jak budeme myslet. Negativní myšlenky jako zloba, zášť a závist, přitahují negativní energie do našeho života. Tyto energie se nám pak projektují do událostí v našem životě. Pak se nám takový život zdá těžký, plný překážek a nepochopení. Naopak láskyplné, radostné myšlenky, plné vřelého citu náš život obohacují a naplňují. Vesmír nám splní každé naše přání, pokud žijeme podle kosmických zákonů a naše srdce je plné nepodmíněné lásky. Jenom se musíme napojit na zdroj nekonečné kosmické energie, uvědomit si vnitřní sílu a svobodně se rozhodnout. Jak se ukazujeme zrcadlu, takoví jsme. Volba je na nás. A.Einstein odpověděl jednomu reportérovi na otázku, v čem spočívá podstata lidskosti: „Každý se rozhoduje sám za sebe, je-li vesmír přátelský či nepřátelský. Když se rozhodneme, že je nepřátelský, používáme své síly, své vědění a svou moc, abychom vyvinuli nástroje, technologie a myšlenkové modely, s jejichž pomocí můžeme toto nepřátelství potírat. Když se rozhodneme, že vesmír není ani přátelský, ani nepřátelský, budeme se hned cítit jako oběti a budeme bezmocní. Když se rozhodneme, že je vesmír přátelský, využíváme své vědění, své schopnosti a svou moc, abychom vyvíjeli myšlenky a technologie, které učiní vesmír v celé jeho jedinečnosti, lásce, kráse a radosti ještě lepší.“Jinými slovy: To, jak se cítíte, je na vás. Ať si kdo chce, co chce, říká, vy buďte sami sebou a spokojení.
2) SVOBODA – KALA
,, Neexistuje žádné omezení.“
Všechno je možné. Ve všem máme naprostou svobodu. Je třeba si však uvědomit, že vše co děláme, děláme současně také sami sobě. Pokud si však svými myšlenkami vytváříme omezení, máme strach a obavy, tak se stáváme nesvobodnými. Energie radosti a štěstí se zastaví. Naše mysl vytvářející realitu, je tím viníkem, který způsobuje omezení. Teprve když jsme schopni a ochotni zbavit se okovů našich představ, pocitů a způsobů chování, typických pro vytváření izolace, pak můžeme mít šanci zbavit se omezení a uzdravit se. Z těchto důvodů je velmi důležité naučit se ovládat jakoukoliv techniku umožňující relaxaci. Jestliže budeme uvolnění a dovolíme všemu, aby volně plynulo, budeme zdravější a budeme mít lepší vztah k okolnímu světu i sami k sobě.Jinými slovy: Země a celý vesmír jsou vaší součástí a vy jste součástí jejich. Vy je chráníte, a oni chrání vás. Pocit, že jsme šťastní, je nejlepší ochranou pro všechny.
3) CÍL– MAKIA
„Energie plyne tam, na co se soustředíte.“Naše myšlenky, přání, sny a plány se posilují podle toho, kolik energie jim věnujeme. Tím sílí a roste naše energetické pole, naše aura. Jakou energií je naše aura naplněna, takovou magneticky přitahuje. Přitahujeme právě to, co do své aury vkládáme a umocněné se k nám vrací zpět. Svou pozorností a koncentrací se nám tak mohou realizovat všechny naše sny a přání. Je-li například člověk nemocný a neustále na svou nemoc a své problémy myslí, hovoří o nich a věnuje jim pozornost, tak svou nemoc posiluje a k uzdravení nedochází. Jeho aura je plná negativní, nemocné energie, která opět přitahuje a posiluje nemoc.Je třeba situaci přijmout, nelitovat se, nebojovat, ale konstruktivně zaměřit pozornost na cíl – zdraví. Pochopit jaké poselství nám nemoc přináší, poděkovat za ně. Je velmi důležité umět řídit své myšlenky, myslet pozitivně a radostně, mít se rádi a odpustit si. Strach a obavy přitahují jenom neštěstí. Pokud se zaměříme a soustředíme na konkrétní cíl, tak ho dosáhneme. Pokud chcete, aby se váš sen realizoval, napište si ho na lístek papíru a umístěte ho na dobře viditelné místo, abyste ho několikrát denně měli na očích. Je důležité napsat také datum jeho uskutečnění.Jinými slovy: Přemýšlejte pouze o tom, co chcete, a ne o tom, co nechcete.

4) OKAMŽIK – MANAWA
„Okamžik síly spočívá v současném okamžiku.“Staré indické přísloví praví: „Jak dneska myslíš, tak budeš zítra žít.“ Satja Sají Baba říká.
„Minulost je minulá, budoucnost je nejistá. Jediné, co se počítá, je přítomný okamžik. Vaše činy určují budoucnost. Cokoli podniknete, vrátí se vám v tomto nebo příštím životě.“Když jsou naše sny a myšlenky zaměřené na vzpomínky do minulosti nebo sníme o daleké budoucnosti, tak právě tento okamžik nezvládáme a uniká nám energie přítomnosti.„Právě teď a právě zde“ jen my máme možnost změnit své myšlení a tím máme šanci změnit svou budoucnost. Jestliže v našem životě existují pozitivní věci, události, znamená to , že v naší mysli je vytváříme, potvrzujeme je a uznáváme. Jestliže tak nečiníme, pak nás tento pocit opouští a my krásy světa nevnímáme.

Jinými slovy: Včerejšek a zítřek existuje pouze ve vaší hlavě. Záleží pouze na přítomnosti.

5) SRDCE – ALOHA
„Mít něco rádi znamená být s tím šťastni.“Láska to je štěstí, radost a přátelství. Když někoho milujeme, zaměřujeme na něho pozornost.Pokud chceme, aby nás někdo miloval, musíme mu dát najevo, že jsme s ním šťastní. To platí i o nás samých. Buďme sami se sebou spokojení a najděme štěstí v sobě. Bez toho se nemůžeme mít rádi, a když se nemáme rádi, zaplňujeme svoji auru pocity viny, máme na sebe přehnané nároky apod. Tyto vnitřní stavy nám potom okolí zrcadlí a chová se k nám tak, jak my sami smýšlíme o sobě. Pokud jsme pod vlivem negativních emocí, ovládá nás vztek, hněv, žárlivost, pak jsme plně na tyto energie zaměření a ony tím více začnou naši realitu zaplňovat.Jinými slovy: Čím jste spokojenější a šťastnější, tím snáze toho dosahujete…

6) MOC – MANAN
,,Veškerá síla pochází z nitra.“Nikdo nad námi nemá moc, Bůh působí skrze nás a ne na nás. Tvůrčí boží síla prostupuje vším a my máme možnost touto silou disponovat. V nás se ukrývá síla sebevědomí, sebedůvěry.Pochybnosti a strach nám berou energii a vnitřní sílu. Uvědomme si Boha v sobě a probuďme ho. Absence pochyb a současná přítomnost vnitřní autority, nám přinese úspěšnější a radostnější život.Jinými slovy: Nikdo vás nemůže přesvědčit, jak se máte cítit. To je výhradně na vás a to, jak se cítíte, můžete kdykoli změnit.

7) PONO – Měřítkem pravdy je její účinnost
„Platí to, co funguje.“Neexistuje nic, co můžeme označit za jedinou pravdu, vždy existuje ještě jiná cesta. Cokoliv vidíme, že funguje, je správné. Není důvod přesvědčovat druhé, aby nám věřili, záleží na konečném výsledku. Míra našeho úspěchu je vlastní pravdou. Buďme dobří v tom, co děláme a dělejme to nejlepší, co umíme.  Zůstaňme pružní v tom, co děláme i v myšlení. K jedinému cíli vede mnoho cest.Jinými slovy: Pokud to, co děláte, nepřináší žádoucí výsledky, začněte dělat něco jiného (nebo nějak jinak). Pokud to, na co myslíte, vám nepřináší štěstí, myslete na něco jiného.

Strom bódhi, také Strom osvícení či Strom probuzení, je fíkusovitý strom (Ficus religiosa), pod kterým podle buddhistické tradice dosáhl Buddha Gautama probuzení (skt. bódhi). Mělo k němu dojít přibližně před 2 500 lety v Bódhgaji. U tohoto místa brzy vyrostl Chrám Mahábódhi, který dnes patří k vůbec nejnavštěvovanějším buddhistickým poutním místům.

Strom Bódhi 

Pozorovat jej můžeme u některých buddhistických chrámů. Je považován za jeden ze tří posvátných objektů symbolizujících Buddhu. Dalším symbolem je stúpa nebo hemisférické budovy skrývající pozůstatky Buddhy. Posledním symbolem je obraz Buddhy v budu ge či vihara ge, . Všechny stromy bódhi jsou považovány za blízké příbuzné stromu bódhi v Anuradhapuře, zasazenému ve 3. století př. n. l. Stal se nedílnou součástí buddhistických rituálů a je spojován s životem Buddhy a tím i vírou v jeho magickou moc. Buddhisté věří, že právě strom bódhi má tu největší moc ze všech stromů po celém světě. Samotný název Strom bódhi je užíván buddhisty k rozlišení jeho dvou významů, a to označení stromu ficus religiosa a strom pod kterým Siddhártha Gautama došel k osvícení. [1]

Koloběh života stromu, narození, růst i jeho smrt vzhledem k buddhistické mytologii a tradici je zahalen tajemstvím a je mu přikládána prastará magická moc.

Strom bódhi v buddhismu zaujímá důležitou hodnotou existence jak materiální, tak spirituální.[2] Nejčastěji je vyobrazován na malbách, rytinách či soškách s Buddhou.

Listy Stromu bódhi najdeme v buddhistických chrámech, většinou obklopují kolo Dharmy či jiné symboly náležící k buddhismu.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This