0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Hlava a srdce

Důvodem je to, že abychom mohli nanebevstoupit, musíme žít jako děti – ve svých srdcích. Hlava blokuje srdce a pro Vzestup je nutné, aby srdce vedlo hlavu.

 

 

Dítě má kouzelnou vlastnost nevinnosti, která znamená žít ve své pravé podstatě, být pravdiví ve svých pocitech, Hlava zašlapává nadšení, radost a naivitu našeho pravého já.

Abychom mohli vzestoupit, je zapotřebí zvládnout všechny oblasti svého života.

Základy

 1. Buďte sami sebou. Nepovyšujte se, ani nepředstírejte, že jste někým, kým nejste.
 2. Chovejte se k druhým tak, jak byste byli rádi, aby se oni chovali k vám.
 3. Ve všem spatřujte Boha.

Fyzická úroveň

 1. Vyčistěte svůj dům. Odstraňte všechno harampádí. Tam, kde je fyzická špína, je i psychická špína.
 2. Jezte co nejčistší, nejprosvětlenější, nejekologičtější vypěstované potraviny a stravujte se co nejvíce vegetariánsky.
 3. 6. Pravidelně cvičte.
 4. Rozumně spěte.
 5. Dopřejte si čas na zábavu.
 6. Zaveďte si zdraví prospěšné stereotypy a pravidelné rytmy ve svém životě.

Emoční úroveň

 1. Pečujte o své vnitřní dítě.
 2. Posilujte se emočně, aby vás nikdo nemohl vyvést z rovnováhy ani negativně ovlivnit.
 3. Vytvořte si moudré vesmírné rodiče, kteří vás budou podporovat, chránit a povzbuzovat.
 4. Hleďte si svých věcí a nechejte druhé, ať si také hledí svého.
 5. Chápejte pohled a stanoviska druhých.
 6. Oceňte dobré vlastnosti svých nepřátel.
 7. Ochotně odpouštějte.
 8. Buďte otevření a mějte velké srdce.
 9. Naslouchejte svým srdcem, abyste porozuměli, nikoli svou myslí, abyste reagovali.

Mentální úroveň

 1. Naplňte svou mysl mantrami
 2. Každý den si opakujte pozitivní výroky a afirmace.
 3. V každé situaci zůstaňte klidní a soustředění.
 4. Odpoutejte se od materiálních a emočních tužeb.
 5. Převezměte plnou zodpovědnost za svůj život.
 6. Sledujte signály a ukazatele, které vás provázejí vaší jedinečnou cestou na Zemi.

Volby

 1. Pečlivě si vybírejte své přátele, blízké spolupracovníky a partnery.
 2. Zodpovědně si vybírejte své myšlenky.
 3. Čtěte a sledujte pouze to, co zvyšuje vaše vibrace.
 4. Buďte ve všem umírnění. Ovládněte své závislosti a vše, v čem zacházíte do krajnosti.
 5. Rozvíjejte své vyšší kvality jako je laskavost, štědrost a péče.

Připomínejte si

 1. Přijímejte vše a všechny jako Božství. Bůh je ve stromu i ve švábovi. Jednejte s nimi tedy podle toho.
 2. Žehnejte svým nepřátelům stejně jako svým přátelům, neboť jsou součástí Božské Jednoty.
 3. Předejte svá břemena Bohu, a jakmile je odložíte, už si je neberte zpět.
 4. Nezapomínejte, že výzvy jsou příležitostí k růstu. Nenaskytli by se vám, pokud byste na ně nebyli připraveni.

Ochrana

 1. Poproste anděly, aby vám pomáhali a chránili vás.
 2. Chraňte se pomocí některé z technik nebo metody, která s vámi souzní.

Tvůrčí představivost

 1. Pamatujte, že tvůrčí představivost je stavebním kamenem vaší budoucnosti.
 2. Představujte si, jak z vašeho srdce odpadají všechny překážky a bloky.
 3. Představujte si vše, co si přejete vytvořit.
 4. Představujte si, jak ostatní dostávají to, co potřebují.

Duchovní techniky

 1. Hodně se smějte a berte život s nadhledem.
 2. Každý den meditujte a vyhraďte si chvíle v tichosti a klidu pro přemítání.
 3. 42. Neustále vzdávejte díky a žehnejte.
 4. Modlete se často a s vědomým záměrem. Spojujte se s anděly, průvodci a Nanebevzatými Mistry.
 5. Čtěte duchovní knihy.
 6. 45. Mlčeti je zlato. Pokud nemůžete říct nic dobrého, mlčte.

Služba

 1. Pomáhejte planetě a druhým.
 2. Nezapomínejte, že utrpení druhého člověka je konečně také vaše utrpení. Podávejte pomocnou ruku.
 3. Vykonávejte své běžné povinnosti a nutnou práci s grácií.

Poslední kontrola

 1. Zeptejte se sami sebe: „Myslel by si tohle, řekl by to nebo udělal by tohle Nanebevzatý Mistr?“

Diana Cooper

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This