0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Hinduismus

Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má téměř jednu miliardu následovníků. Je to označení pro tradiční indický filosofický a náboženský koncept založený na historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu.

Název pochází z perského slovního kořene hindu (هندو), v sanskrtu sindhu (सिन्धु), což je pojmenování řeky IndusMuslimští Peršané slovem hindu označovali nemuslimské obyvatelstvo, žijící za řekou Indus. Je to v principu podobné označení, jako u křesťanů v Evropě bylo slovo pohan pro obyvatelstvo nekřesťanské. Hinduismus není možno považovat za náboženství v evropském, teistickém smyslu (jako například judaismus, křesťanství, islám), nýbrž je to dharma, způsob bytí, života, založený na určité filozofii. Toto slovo překládal přední český indolog Vladimír Miltner do češtiny jako držmo a definuje jej jako to, čehož jest se držeti a vysvětluje je jako všeindické pojetí vesmírného řádu, zákonů přírody i společnosti.[1]

Óm, posvátná slabika, symbol hinduismu

V tzv. „hinduismu“ můžeme rozlišit dva základní koncepty dharmy:

K různým druhům dharmy patří i neortodoxní směry, které nevycházejí z učení Véd, jako například

Původní, před-buddhistickou védskou dharmu reprezentuje dnes především společnost Árjasamádž.

V pravém slova smyslu se tedy jedná o nábožensko-sociální (či filozoficko-sociální) systém, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy.[2] K hinduismu se hlásí cca 900 milionů osob,[3] a je tím třetím největším společenstvím na světě. Indická ústava zahrnuje do hinduismu i buddhismussikhismus a džinismus. Zatímco v Evropě se pod slovem hinduista rozumí jednoznačně vyznavači „hinduistického náboženství“, v Indii má tento termín spíše politický kontext a označuje příslušníky politické komunity, mnohdy až extremisty.

Tito mají v Indii i svoji vlastní politickou stranu, BJP – Bharatíja Džanata Párty = Indická lidová strana, což je pravicová strana prosazující teokratické principy.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This