0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Hieros Gamos – Dvojplamen duše – Posvátný Svazek na duchovní úrovni!

Nalezení energetického jádra a zapamatování si duchovního záměru – se děje přes nenaplněnou lásku k druhému! 

Hieros Gamos je posvátné manželství lidské bytosti s božstvím (vnitřním duchem) a sjednocení mezi všemi projevy života a jeho protikladnými úrovněmi. Systém AoA Hieros Gamos (HGS) je „Guardian“ vícerozměrná a živá technologie šablon nabízená poprvé těm, kteří chtějí rozšířit své osobní zmocnění a / nebo být vedeni k tomu, aby se stali mentory HGS, pomocí nichž se má rozvíjet vnitřní duchovní základ založený na principech Energetic Self-Mastery a nárokování osobní suverenity a odpovědnosti za své osobní energie. Jedná se o duchovní cestu!

Šablona duchovního uzdravení Guardian, systém AoA Hieros Gamos a jeho síť, je odpovědí na podporu osobní lidské svobody a energetického zmocnění prostřednictvím ztělesnění „návratu k rovnováze“ prostřednictvím Hieros Gamos Alchemy založené na principech Zákona jednoho. Doporučuje se seznámit se s praktikami Zákona Jednoho, jak jsou dodávány s touto příručkou, aby se vaše hlavní já přizpůsobilo tak, aby představovalo základní hodnoty vědomí Jednoty. Systém HGS bude znehodnocen těmi, kteří se pokoušejí používat jeho technologii, jak ji vnímají inteligence nižších mentálních těl, jako je 1D 2D nevědomá mysl a 3D osobní mentální vůle jednoduše zabedněné duše,blokavání cit,egoisti a hlupáci.

Pro ty, kdo jsou v procesu identifikace a očištění negativního ega noví, se velmi doporučuje, aby bylo očištění negativního ega horlivě aplikováno na sebekázeň na úsudky mentálního těla člověka, než dojde k jakémukoli pokusu o využití tohoto systému. HGS reaguje na principy inteligence vědomí přizpůsobené Zákonu Jednoho a inteligenci Jednoty a duchovně nezasvěcenému, tento systém se bude jevit jako plochá, jednodimenzionální slova, která jsou z tohoto bodu vnímání nepochopená a zbytečná.

Jako nový uživatel se doporučuje zahájit proces štítu 12 D, aplikovat v každodenním životě postupy ES Core Triáda k disciplíně mentálního těla. Sada základních dovedností tříkrokového cvičení a dodržování každodenních pokynů disciplíny duševního těla jsou prvním požadovaným krokem procesu kalibrace HGS. Postupy ES Core jsou nakonec navrženy tak, aby spojovaly jednoho s jejich vnitřním duchovním jádrem. Vnitřní duchovní jádro je Svědek nebo Pozorovatel a nemá soud. Umožňuje pozorování vnějších událostí, aniž by bylo nutné kontrolovat výsledek. Vnitřní duch je spojen tím, že zůstane v nynější chvíli. Cvičte to záměrně jako každodenní cvičení.

Odpověděli jsme na výzvu týkající se času, kdy máme na planetě přinést šablonu posvátného manželství a šablonu Hieros Gamos, která má být dána planetárnímu tělu a lidstvu prostřednictvím kalichu jejího kosmického srdce. Ti, kdo přijmou toto volání, jsou přenosové body sloužící k tomu, aby tato inteligence mohla být volně poskytována lidstvu po celém světě. AoA Hieros Gamos System (HGS) je nabízen také pro aktivaci Higher Sensory Perception (HSP), která vede k uvědomění si přímé komunikace s vnitřním energetickým jádrem a nalezení božského poslání a smyslu života. Když člověk nalezne jasnost v osobním poznání jejich energetického jádra a jeho účelu v životě, vrátí se vnitřní rovnováha a umožní stav pohody, který zahrnuje vnitřní mír a harmonii. Prostřednictvím záměrného používání a vývojového využívání systému AoA Hieros Gamos System (HGS) lze vytvořit základ založený na principech Energetic Self-Mastery a požadovat osobní suverenitu a odpovědnost za osobní energie člověka. Ve výsledku si člověk může plně uvědomit, jak efektivně a neškodně řídit soustředění a pozornost, aby maximalizoval potenciál životních sil.

Používání systému HGS důsledně as odhodláním neškodné služby ostatním vyvine u uživatele Vyšší smyslové vnímání (HSP) ve schopnosti cítit, cítit a směrovat energie vědomí pro pozitivní růst, duchovní evoluci a holistické léčebné účely. Budete vyškoleni k rozvoji neutrálního pozorovatelského bodu uvnitř a prostřednictvím aplikovaného energetického uvědomění ke zvýšení sebeovládání, mentálnímu zaměření a energickému nasměrování těchto myšlenek k upgradu, mýtinám a fyzickým opravám. Na jakékoli úrovni pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé je systém navržen tak, aby zvyšoval a podporoval další vnímání vědomí a neustále rozvíjel tyto schopnosti, aby byl osvobozen od omezení potlačení, útlaku, posedlosti a kontroly mysli. Tím nyní začíná povinné čtení pro systém Hieros Gamos, označované také jako HGS, a podmínky dohody o její aplikaci a prohlášení o odpovědnosti za její použití.

JSEM BŮH! JSEM SOVEREIGN! JSEM VOLNÝ!

HGS Výzva k transformaci V těchto dobách velké planetární a lidské evoluce, známé jako cyklus Nanebevzetí, je v popředí přehodnocení našich osobních priorit, životního stylu a sociálních hodnot pro mnoho lidí, kteří touží po znalostech, aby posunuli a změnili své vlastní omezující přesvědčení a vnímání vědomí. Mnozí z nás žijí v hluboké nespokojenosti se svým životním stylem a hledají cestu na vlně velkých změn, aby se vzdálili od zotročující povahy současného planetárního kolektivního vědomí. Velká část těchto znalostí byla po celá staletí esoterická a skryta v mnoha učeních Mystery School a filozofiích starověké moudrosti, které vedly k těmto znalostem prostřednictvím určitých rodových linií. Základní energetické koncepty v porozumění tomu, jak přistupovat k silám Universal Creative Intelligence, přirozeným energetickým zákonům vládnoucích forem a jak lze tyto energie mistrovsky nasměrovat k ovlivnění jejich zkušeností ve světě hmoty; k nim měl přístup pouze několik privilegovaných.

Cyklus Nanebevzetí vyžaduje naši účast na sobě a pro získání energetické suverenity ve hmotných světech je závazek sloužit svému duchovnímu jádru tím, co mu umožňuje přístup k těmto dříve skrytým systémům.

AoA Hieros Gamos System (HGS) je vícerozměrná a živá technologie šablon nabízená těm, kteří chtějí rozšířit své osobní zmocnění prostřednictvím rozvoje duchovního průzkumu a osobního vědomí. Vývoj Vyššího smyslového vnímání (HSP) vede k uvědomění si přímé komunikace s vnitřním energetickým jádrem a nalezení božského poslání a smyslu života. Když člověk nalezne jasnost v osobním poznání jejich energetického jádra a jeho účelu v životě, vrátí se vnitřní rovnováha a umožní stav pohody, který zahrnuje vnitřní mír a harmonii. Prostřednictvím záměrného používání a vývojového využívání systému AoA Hieros Gamos System (HGS) lze vytvořit základ založený na principech Energetic Self-Mastery a požadovat osobní suverenitu a odpovědnost za osobní energie člověka. Ve výsledku si člověk může plně uvědomit, jak efektivně a neškodně řídit soustředění a pozornost, aby maximalizoval potenciál životních sil.

Úvahy :

Stejně jako v mnoha jiných historických nebo tradičních systémech víry nebo kulturních paradigmatech vnímání duchovního, vědeckého nebo „světového pohledu“ bude mnoho hledisek obsažených v tomto systému přesahovat současné akceptované standardy reality. Prezentuje se pouze pro použití a zmocnění jednotlivce. Zodpovědnost za výběr rezonancí nebo reklamace výsledků dosažených tímto systémem je výhradně na uvážení uživatele. Mnoho lidí prohlásilo výhodu aplikace meditačních postupů pro duchovní zkoumání, která je obsažena v tomto systému (a mnoha dalších systémech, které využívají meditační nebo čisticí postupy). Důsledné procvičování těchto technik v průběhu času odhalilo, že dopad a účinek jsou individualizované a mají většinou pozitivní povahu. Jelikož jsou však dopady a účinky individualizované a závislé na široké škále vnitřních a vnějších vlivů, nelze pomocí tohoto systému poskytnout žádné záruky osobních výsledků ani výhod. Zapojení každé osoby do používání tohoto systému je osobním rozhodnutím a volbou, která je na uvážení uživatele. Odpovědnost týkající se účinku a vlivů její praxe je tedy inherentní této osobní volbě a její odpovědnost zůstává pouze na jednotlivci.


Hieros Gamos (HGS) není vznesen nárok na léčbu nebo vyléčení jakéhokoli předchozího stavu nebo anamnézy lékařských nebo psychiatrických stavů, ani není HGS zamýšlen jako náhrada za lékařskou péči. Těm, kteří jsou v současné době v péči lékařů nebo psychiatrických odborníků, se doporučuje vyhledat profesionální radu před použitím jakýchkoli technik nebo technologií duchovního průzkumu obsažených v tomto systému.

Co je Hieros Gamos –

Hieros gamos (z gr. Ιερός γάμος) nebo hierogamie je posvátný sobáš, náboženský rituál klíčového významu v evropských a orientálních kulturách bronzové doby. Išlo o symbolickú nebo skutečnou sexuálnu reaktualizáciu pohlavního spojení dvou božstiev, často boha nebies a Matky zeme, které obvykle zastupovaly panovník a kňažka. Toto rituálne sjednotení protikladov malo zajistit plodnost a úrodnost v nadcházejícím roce, proto se nejčastěji odehrává na jar.

Co to znamení v praxi ve fyzickém světě!

Spojení neslučitelných protikladů na základě energetické souhry z minulých životů. V podstatě to znamení že si jdete s partnerem nebo partnerkou po krku, několi tisíciletí na duchovní a energetické bázi. Chcete vládnout jeden druhému. V případě mentálního bloku, jednoho z partnerů jako je narcismus hrozí napuštění sucubusem, incubusem,entitou bez fyzického těla která může destruktivně zničit vaše podvědomí a vědomí pak následuje smrt z posednutí. V takovém případě ruce pryč, tyto energie jsou staré jako lidstvo samo,bohužel někdy nepomůže ani exorcista. Cílem zdravého páru Hieros Gamos je spojení a uznání rovnoprávnosti,spojit neslučitelné.A energeticky podporovat tvorbu světa.

Co víme o tomto svazku duší?

Hieros gamos, posvátný sňatek

 

Posvátný sňatek (řecky Hieros gamos) je rituál sahající až k nejstarší lidské civilizaci, Sumerům. Jedná se o spojení boha a bohyně, které zaručovalo plodnost a blahobyt. Toto spojení přebírali v zastoupení lidé, často nejvyšší vládce a kněžka, s cílem zajistit přízeň bohů a prožít mystické sjednocení mužského a ženského principu. Muž a žena mohli při svém posvátném sňatku prožít hluboké spirituální zasvěcení, ocitnout se v boží blízkosti.

Sumer

Doklady o praktikování posvátného sňatku pocházejí z přelomu 3. a 2. tisíciletí př.n.l. z oblasti jižní Mezopotámie, z měst Ur a Isin.[1]
Pár božských partnerů zde byl představován bohyní Inanou a bohem Dumuzim. Role Inany, bohyně tělesné lásky, propůjčovala rituálu vysoký smyslný náboj. V rámci oslav bylo pronášeno mnoho milostných zpěvů, naplněných citem a lyrikou. I dnešního čtenáře zaujme svou poetikou, jemností a touhou:

Milostné písně v sumerské literatuře[2], s.288

Inanna na pokyn matky své
ve vodě se vykoupala, znamenitým olejem pomazala,
vznešeným oděvem slavnostním zahalila tělo své
a jehlici svou do ruky uchopila.
(Náhrdelník) z lazuritu na hrdle si urovnala,
kamennou pečeť v ruce své pozvedla,
dívka mladá v očekávání stanula.
Dumuzi se do dveří opřel,
v domě se před ní jak měsíční svit objevil.
Pohlédl na ni, zaradoval se,
objal ji (a) zlíbal.

Při svatební noci docházelo ke skutečnému fyzickému spojení krále v úloze Dumuziho a kněžky lukur, zástupkyně Inanny.
Uvádíme oslavný zpěv kněžky adresovaný jejímu královskému milenci, Šú-Sínovi[a]  (2037 – 2029 př.n.l.).

Milostné písně v sumerské literatuře[2], s.288

Ženichu mého srdce, milý můj,
krása tvá je skvělá, sladká jako med,
miláčku srdce mého, milý můj,
krása tvá je skvělá, sladká jako med.
Ty jsi mne spoutal, já sama k tobě přijdu,
ženichu, dovol mi přichvátat na lůžko k tobě,
ty jsi mne spoutal, já sama k tobě přijdu,
miláčku, dovol mi přichvátat na lůžko k tobě.
Ženichu, vše, co je dobré, učiním tobě,
můj nejlepší, nejdražší, já ti med přinesu,
v ložnici plné medu
z tvé skvělé krásy spolu se radovat budeme.
Miláčku, vše, co je dobré, učiním tobě,
můj nejlepší, nejdražší, já ti med přinesu.
Ženichu, jenž jsi se do mne zamiloval,
s mou matkou promluv, já se ti sama odevzdám,
s mým otcem (promluv), darem (mne tobě) on dá.
Nitro upokojit, jak nitro upokojit, já vím,
ženichu, až do svítání spi v našem domě.
Srdce tvé potěšit umím,
miláčku, až do svítání spi v našem domě.
Když jsi se mnou miloval,
miláčku, kéž bys mně činil jen to, co je dobré!
Pane, bože můj, pane, strážce můj,
Šú-Síne,jenž Enlilovu srdci radost působíš,
kéž bys mně činil jen to, co je dobré!
Na “místo”, jež tobě jak med je sladké, kéž bys svou “ruku” položil!
Jak plátno na hrnec “ruku” svou na mne přilož,
jak plátnem vzácnou nádobu uzavři mne svou “rukou”!
Balbale bohyně Inanny.

Druhého dne po noci lásky byla uspořádána bohatá oslavná hostina. Slavnost se konala krátce po začátku nového roku.[1]
Úspěšné spojení Inany a Dumuziho mělo zajistit plodnost vegetace, zvířat a lidí v následujícím období.[3]

Král zřejmě prostřednictvím tohoto rituálu procházel i procesem očištění, symbolického znovuzrození. Starého krále nahradil král nový.

 

Úspěšné spojení Inany a Dumuziho mělo zajistit plodnost vegetace, zvířat a lidí v následujícím období.[3]Král zřejmě prostřednictvím tohoto rituálu procházel i procesem očištění, symbolického znovuzrození. Starého krále nahradil král nový. Obr. Nový král nahrazuje starého za přítomnosti bohyně. Sumerská tabulka, 2300 př.n.l.
Obr. Model postele s milující se dvojicí, asi kultovní předmět vztahující se k rituálům “sňatku” Dumuziho a  Inany. Pálená hlína, cca. 2000 př.n.l.[3] V syrském městě Emaru se dochoval ze 14. stol. př.n.l. záznam rituálního spojení mezi kněžkou entu a místním bohem bouře (snad Adadem). Boha zřejmě zosobňoval místní vládce.[3]

Asýrie

Původní sumerský rituál postupně ztrácel svůj realismus. V novoasyrském období (od 9. stol. př.n.l.) byly již slavnosti prováděny v asyrském městě Kalachu/Nimrúdu bez přímé účasti krále a kněžky. Děj se odehrával pouze symbolicky mezi bohem Nabúem a bohyní Tašmétu, základní ritus však byl stejný. Lidé věřili, že bohové vstoupí do ložnice, kde stráví svatební noc. Bohové zde byli představováni sochami. Další den se pak konala královská hostina. Svátek se konal na začátku 2. měsíce roku a měl zajistit šťastný život králi a tím i blahobyt lidu.[1]

Babylónie

V novobabylonském období byl sňatek mezi bohy hrán v symbolickém obřadu (hašádu). V něm byly spojovány jejich kultovní sošky na obřadní posteli. Obřady se konaly pro bohy Marduka a Sarpánítu, Nabúa a Tašmétu (či Nanaju), Šamaše (Utu) a Aju (Šerida) či Anua a Antu.[3]

V 5. stol. př.n.l. navštívil Babylon řecký historik Hérodot. Podle jeho popisu zde probíhal rituál, při kterém žena trávila noc ve svatostánku na vrcholu babylonského zigguratu kde čekala, až ji navštíví bůh Bél (Marduk).[3]

Egypt

Egypští kněží a kněžky pravidelně provozovali posvátný sňatek jako oslavu ženských reprodukčních schopností.

Další vývoj rituálu

Posvátný sňatek (angl. the sacred marriage) byl v Sumeru vztahován k bohyni Inanně (Innin) a božskému pastýři Dumuzimu. Dumuziho později nahradil Tammúz a Inannu Ištar.
V řecké kultuře byl rituál vztahován k božským dvojicím Héra a Zeus,  Kora-Persefóna a Hádes, Démétér Erinys a Poseidon, Démétér a Iasión či Basilina a Dionýsos.

Témata milostné lyriky pak inspirovala i autory biblické knihy Píseň písní.

Podle některých badatelů prošel rituálem posvátné svatby také Ježíš a Máří Magdaléna.

Prvek posvátné svatby nalézáme i v českých mýtech. Původ prvých mýtických Přemyslovců je spojen s posvátnou orbou Přemysla oráče. Panovník zahájil svou vládu rituálem posvátné svatby s alegorií země při jarním počátku roku.

Kněžka

Na vrcholu kněžské hierarchie sloužící určitému bohu v určitém chrámu stával kněz či kněžka. Pokud byl titulárním božstvem chrámu bůh, pak zde byla nejvyšší kněžka. Bohyni naopak sloužil nejvyšší kněz (původně zároveň ve funkci krále, vládce). Kněz či kněžka byli se svým bohem v úzkém vztahu, dokonce i sexuálním.

V chrámu sloužilo mnoho různých skupin kněžek. Některé provozovaly z titulu své funkce chrámovou prostituci k uctění bohů. Jiná skupina chrámových služebnic (hierodúla, akkadsky nadítu) měla naopak pod trestem smrti zakázáno mateřství či návštěvu nevhodných míst. Mohly žít i v určitých klauzurách, obcích bekyní, předobrazu klášterů. Patřily mezi ně často dcery z vysoce postavených rodin, které byly již velmi brzy zasvěceny bohu a život trávily s mnoha omezeními, ale také privilegii. Jedna z nich pak sehrávala i hlavní úlohu při rituálu “posvátné svatby”.[1]

Smysl posvátné svatby

Rituál mohl mít několik významových rovin, vzájemně se prostupujících:

–  symbolické opakování spojení boha a bohyně, ze kterého vznikl svět, plodnost a blahobyt. Posvátná svatba znovu a znovu posilovala tento pradávný okamžik a zaručovala tak blahobyt i v následujících obdobích.

– oslava plodivých a sexuálních sil

– spojení prvku země a nebe

– způsob dosažení hlubokého spirituálního prožitku, gnose. Dosažení duchovní úplnosti při spojení muže a ženy v jedno tělo.

– kultivace sexuální energie

– posílení jednoty a souladu se Stvořitelem

HIEROS GAMOS – posvátná svatba, oslava mezi spojením muže a ženy (významový symbol – Davidova hvězda)

Foto z přednášky z roku 2019

 

Tělo je parádní instrument, který je vydařenou hříčkou Vědomí. To do něj ukrylo celý Vesmír, ale v závěru tvoření se rozhodlo, že nádhernou symfonii, kterou lidské tělo představuje, odladí. Zdánlivě odtrhne od celku. A bude po nějakou dobu pozorovat, co se v důsledku rozhození mužského a ženského principu, které jsou hlavními tvořivými energiemi, bude dít. Toho jsme svědky všichni. Přibývá chaosu, absurdit a destrukcí.

Na druhou stranu, se v současné době otevírají možnosti, jak své tělo zpátky do rovnováhy dovést. Mnoho z nás pátrá po návodech ve starodávných naukách nebo ve výstupech moderní vědy. Z pradávných filozofií se občas vybere jen něco málo a zbytek se přizpůsobí moderní době. V takové podobě se s tělem však nic podstatného, z hlediska proměny, nestane.

A kdy platí opak?
Tedy, že se tělo skutečně harmonizuje, stabilizuje, přestává stárnout, rozpomíná se na kontakt se svou životní sílou?

Určitě tomu napomáhá ladění do vyšších frekvencí ve společném kruhu. Tady je možné získat návody, způsoby, které fungují, jsou ověřené (ty nejsilnější spojují nauky Východu s poznatky z moderní vědy, na kterou se orientuje Západ). Rovněž účinné je vidět a zažít příklady vysoké vibrace u druhých, ale především pak u sebe. Prožít autentickou zkušenost.

Pak je ale nesmírně důležité pokračovat v uvolňování svého těla z reality chaosu i doma, během každodenní praxe. Motivací je, že Vám bude den ode dne líp.

Téma kruhu se zaměřuje na vnitřní svatbu.

Hluboké zharmonizování dvou základních energií – muže a ženy – v těle. Jakmile takový “rituál” provedete uvnitř, pak Vám ve vnějším světě začnou přicházet reality zrcadlící vnitřní posvátné spojení. Začnete žít jiný život. I když na stejné planetě, ve stejné zemi, přesto hodně jiný.

Přijďte se rozpomínat.

Rok 2019 je rokem NÁVRATU MYSTIKY, ZVĚDOMĚNÍM VNITŘNÍHO MUDRCE, PŘELADĚNÍM NA VNÍMÁNÍ FREKVENCÍ, namísto primárního načítání hranic, limitů nebo nedostatků.

Některé věci se musí prožít jinak jim nejde porozumět! Hieros gamos fungují dodnes, v mezilidských vztazích! problém je že muži chtějí ženy ovládat po tísiciletí v islámu na ně navlíkají hijab,burku, ve středověku je znásilňovali protože by s nimi dotyčná nikdy jinak nebyla atd…. V západním světě jim nechtějí v zaměstnání dát stejné ohodnocení, degradují je  atd.Ale vědomí se vyvýjí a ovládání žen končí.Nastává přerod. Žena a muž jsou rovnocenní partneři, nikdo nikomu neslouží! Ve společnosti mají stejnou cenu!

Proč nemůžete zůstat šťastni s dvojplamenem pokuď je destruktivní!

Pokuď je jeden z dvojplamené duše mentálně nemocný zbavte se ho!

Pozor na svatou trojici!

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This