0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Hexagram

Hexagram je symbolem nekonečného vesmíru, symbolem mystické svatby

Hexagram působí jako ochranný štít beze slov proti negativním vnějším vlivům, ochraňuje před nezdarem, dodává energii a posiluje životní sílu. Dále je emblémem pro všechny planety, tudíž je symbolem sluneční soustavy, Slunce kraluje v jeho magickém středu. Šalamounova hvězda je symbolem makrokosmu, božské prozřetelnosti, kvantového Vědomí vesmíru.

Každý cíp hvězdy samostatně představuje jednu planetu a k ní přiřazený kov: stříbro a Měsíc, železo a Mars, měď a Venuše, cín a Jupiter, Merkur a rtuť, olovo a Saturn. Uprostřed Davidovi hvězdy kraluje zlato a Slunce.

Pro starověkého alchymistu je hexagram hermetickým symbolem mystické svatby.

Hexagram je vyjádřením vesmírné rovnováhy tvořené živly – ohně a vody (mužské a ženské energie). Představuje poznání, rovnováhu vnitřních sil, oživení nebo-li povznesení ducha na vyšší úroveň.

Šestistěn symbolizuje prazáklad hmoty

Šestistěn je dle Platóna symbolem elementu země. Symbolem šestistěnu je krychle, představuje materiální svět. Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvojrozměrná podoba. Symboliku krychle můžeme najít v architektuře středověkých katedrál. Též Svatyně svatých v Šalamounově chrámu měla tvar krychle. Šestiúhelník koresponduje s číslem šest. Šestka je číslem knihy Genesis. Šestého dne stvořen byl člověk. Symbolem šestky je lidské srdce a sebeuvědomění, také sexualita. Číslo šest rezonuje s omamnou vůní kadidla a barvou indigo.

Grafika: hyndussidart.com možnost sdílení s uvedením  webu autora (služba)

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This