• jsou souborem 64 základních aspektů existence a jejich vyššího smyslu v evoluci lidstva i každého jednotlivce. Je to tzv. 64 bitový matrix (matrice). Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I-ťingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako Genové klíče.
  • jsou holografickým vesmírným řádem. Provádí skrze všechny existující archetypy, přičemž na každý nahlíží z různých úrovní lidského vědomí.
  • jsou nejen praktickým pohledem na naše každodenní životy a lidské chování, ale i na vývoj vesmírného vědomí jako celku.
  • ukazují extrémní polarity jednotlivých lidských aspektů a možnost jejich harmonizace – tedy nalezení rovnováhy mezi nimi.
  • slučují různé přístupy k jedné jediné pravdě. Jinými slovy ukazují, že každá věc se stává tím, jaký úhel pohledu zvolíme. Nabízí přístup jak vědy,matematiky a geometrie – tedy logický a lineární, tak přístup archetypální, mystický, intuitivní a náboženský.
  • jsou specifickým jazykem světla, který proniká přes limitovanou lidskou mysl k hlubším vrstvám nevědomých i vědomých strachů blokujících náš skutečný potenciál. Je to jazyk, ve kterém nejde o slova samotná, ale o frekvenci (vibrace), jinak řečeno o to, co je za slovy. Je jazykem, který boří struktury naší logické mysli i přesto, že proniká do našeho vědomí přes mysl samotnou. Genové klíče nás vedou do hlubších vrstev bytí, kde mizí logika a snaha něčemu porozumět. Jedná se o skutečné pochopení, které může velmi mocně posunout frekvence našeho vědomí.

64 genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování. Každý ze 64 genových klíčů je prezentován klíčovými slovy představujícími různé frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů. Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍNDAR a SIDDHI.
Spektrum vědomí je osobní genetický programovací jazyk. Podle toho, jakým způsobem použijete tato slova a jejich význam ve svém životě, tak budou deprogramovat nebo nově programovat vaše geny vyššími frekvencemi elektromagnetických signálů. Cílem Genových klíčů je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí – vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi – dary a siddhi.

kolo

Genové klíče jsou pozváním k uvědomění různých témat v našem každodenním životě. Nejsou určeny k mentálnímu pochopení, jejich moudrost nepřijde tím, že se naučíte všechny genové klíče. Jakmile je jednou spatříte v akci, začne poselství Genových klíčů ožívat přímo ve vás.

Bez ohledu na vnější okolnosti má v sobě každá lidská bytost ukryto něco krásného. Jediným účelem Genových klíčů je vynést tuto krásu na odiv – odhalit vaše vyzařování, zažehnout věčnou jiskru génia, který vás odlišuje od všech ostatních.

Nedávné objevy v biologii dokazují úžasnou skutečnost – že lidská DNA, šroubovicový útvar, který z nás dělá to, čím jsme dnes, nemá kontrolu nad naším osudem. Je to spíše náš celkový postoj k životu, který říká naší DNA, jakým člověkem se chceme stát. To znamená, že každá myšlenka, pocit, slovo a skutek, který v životě učiníme, je otištěn v každé buňce našeho těla. Negativní myšlenky a emoce způsobí, že se naše DNA stáhne, zatímco pozitivní myšlenky a emoce ji umožní, aby se rozvinula a uvolnila. Tento proces se děje neustále, od chvíle, kdy jsme přišli na svět, až do okamžiku, než odejdeme.

My sami jsme tvůrci svého vývoje.

 

„Když plně přijmeme důsledky této skutečnosti, naše cesta začíná. I když nebudete číst dále, může tento fakt změnit váš život. Tento fakt se odráží v životech všech velkých světců a duchovních učitelů napříč celou historií – v každém z nás leží obrovský potenciál a krása a je omezena pouze tím, jak se sami na sebe a svět kolem nás díváme.

Naše planeta se právě nachází v období rozsáhlé proměny, ve které hraje lidstvo hlavní roli. Velký kvantový skok je ve vzduchu. Genové klíče nám nabízejí vizi naprosto odlišného světa, než jaký vidíme dnes. Ukazují nám svět, kde se lidé řídí vyššími principy jako je láska, odpuštění a svoboda. Takový svět není snem, je další etapou našeho přirozeného vývoje a záleží na každém z nás, zda odemkneme vyšší záměr, který leží ukrytý v naší DNA.

Doufám, že vstupem a objevováním nádherného labyrintu Genových klíčů se ve vás zažehne jiskra vašeho nejvyššího potenciálu a že obejmete krásu svého vlastního snu a necháte ji v sobě růst. A jakmile vaše vyšší poslání začne ovlivňovat ty, které milujete a svět kolem vás, připojte svého génia k nám všem, kteří se odvažují snít o vyšším a lepším světě a nechť společně tento sen uskutečníme.“

 

Richard Rudd

autor knihy Gene Keys

 

„Překlad knihy a její vydání je mým osobním příběhem. Rozhodla jsem se přivést toto dílo do Čech, jako připomenutí moudrosti, kterou si všichni neseme v sobě. Lidé v Čechách si začínají rozpomínat velmi rychle. Mým snem je, aby nás tato moudrost opět spojila a mohli jsme společně tvořit smysluplný svět.“

 

Markéta Doubravská

vydavatel knihy Genové klíče

 

 

Ať se tvé srdce rozevře do bezpodmínečné lásky.

Ať tvou mysl osvítí nekonečný klid.

Ať tvé tělo zalije světlo tvé podstaty.

 

Ať jsou všichni, kterých se v tomto životě dotkneš

svými myšlenkami, slovy a skutky,

proměněni vyzařováním tvého ducha.