0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Genová Linie !

Každý hexagram se skládá ze šesti čar, tzv. linií. Linie může být buď přerušovaná (jin), nebo plná (jang). A právě kombinací plných a přerušovaných čar na šesti pozicích vzniká 64 originálních znaků, tzv. hexagramů. Každý hexagram zastupuje jeden genový klíč.

Když se seznamujete se svým profilem, najdete za číslem genového klíče i číslo linie. Nachází se v každé oblasti za desetinnou čárkou. Hodnota linie se pohybuje od jedné do šesti a koresponduje s čarami hexagramu, kterých je rovněž šest. Každá ze šesti linií obsahuje určitou obecnou charakteristiku, která je rozvedena níže. Charakteristika každé linie má v různých oblastech profilu svá specifika. Dodává oblasti, které se v profilu věnujete, určitou příchuť a současně i genovému klíči. Kromě toho, že již znáte úlohu konkrétních linií ve svém vlastním profilu, je určitě užitečné, seznámit se i s obecnými rysy linií. Tyto obecné charakteristiky jsou ryze archetypální a univerzální. Teprve kontemplací nad určitou oblastí a genovým klíčem vám mohou přinést zajímavé vhledy. Každý genový klíč ve všech oblastech je tady doplněn jednou z linií a ústředním bodem kontemplace nad profilem je právě jejich spojení. Linie dodává genovému klíči, u kterého se nachází, specifický archetypální význam a zabarvení. Teprve díky linii dostane genový klíč ten správný výraz a svůj osobitý příběh. Je tedy vhodné nad spojením genového klíče a linie dostatečně rozjímat. Neexistuje totiž správný či špatný výklad jejich spojení, záleží jen na vás.

Každá linie v sobě ukrývá potenciál, stejně jako už známe u genových klíčů, nebo se projevuje ve svém stínu. Začtěte se tedy na chvíli do obecných charakteristik linií, abyste mohli vnímat jejich poselství.

linie 1- CELISTVOST

 • introspektivní, hloubavá, kreativní, chce vědět proč, samotářská, individuální, uzavřená, základní, uzemněná, sebeposilující, stabilita, podstata
 • číslo jedna obsahuje princip jednoty, ale i odděleného „já“
 • začíná projekty, buduje, zakládá, tvoří
 • může si doslova umazat ruce hmotou
 • frekvence linie 1 vede od „strachu ze svého potenciálu“ k „zakořenění ve své vlastní jistotě“
 • pozitivní odezva na plnou informovanost a upřímnou otevřenost
 • obsahuje zranění zvané potlačení, které si vyžaduje průzkum esenciálních strachů (v mozkovém kmeni) a jejich přijetí, nutí nás jít do centra strachů a projít jimi

 

linie 2 – SVOBODA

 • vášeň, vztahy, zrcadlení, svobodné vyjádření, divokost, uvolnění, nepotřebuje vědět proč, důležité je to udělat, lehkost, jednoduchost, ladnost, radost z činnosti
 • číslo dva obsahuje princip duality či polarit (černá-bílá, žena-muž, špatné-dobré, ne-ano) a rozhodování mezi nimi (buď-anebo), ale i rovnocennost protikladů
 • frekvence linie 2 vede od „nevědomé provokace a zlosti“ k „vyjádření čistého“
 • pozitivní odezva na jednání bez jakéhokoli mentálního konceptu
 • obsahuje zranění zvané popírání, které si vyžaduje, abychom se podívali do zrcadla našich vztahů a proměnili svou zlost ve vášeň

 

linie 3 – RADOST

 • experimentování, dobrodružství, prožitek, zkušenost, změna, přizpůsobení, propustnost, poddajnost, ovlivnitelnost, nové věci, nepředvídatelnost, neuchopitelnost, kvantový skok, transformace, diverzita, výměna, hledá kontakt a spojení, humor, smích, soucit, lidskost
 • číslo tři obsahuje esenci dítěte, ale i sloučení polarit do něčeho nového (1+1=3)
 • schopnost se přizpůsobit hnaná strachem přerůstá ve ztrátu své identity a neuchopitelnost nebo snaha přesvědčit ostatní o svém pohledu na věc, avšak schopnost se přizpůsobit motivovaná radostí vede k učení se a růstu
 • největší výzvou trojky je závazek a oddanost
 • frekvence linie 3 vede od „nespolehlivosti, fluktuace, pesimismu a vyhýbavosti“ k „radosti, pokoře, skromnosti a soucitu“
 • pozitivní odezva na jednání bez jakéhokoli tlaku
 • obsahuje zranění zvané stud, které si vyžaduje, abychom se konfrontovali se svými závazky a naučili se zasmát se sami sobě

 

linie 4 – JEMNOST

 • kontakt s lidmi, přátelství, propojení, služba, vliv, užitečnost, komunikace, společenství, láska, sounáležitost, harmonie (mezi já a ostatní), zaplavení a uvolnění, srdečnost, sdílení (ven ze srdce), dobročinnost
 • číslo čtyři obsahuje esenci stability (je podobá jedničce) a rodiny, je sama sebou zároveň však ve společnosti, proto neustále potřebuje tyto dva póly harmonizovat
 • frekvence linie 4 vede od „schovávání se za svůj dogmatický pohled“ k „upřímnosti, otevřenosti a srdečnosti“
 • pozitivní odezva na integritu, poctivost, jemnost a romantiku
 • obsahuje zranění zvané odmítnutí, které nás učí, jak být k sobě citliví a uvědomovat si, že jen a pouze my dokážeme uzdravit své srdce

 

linie 5 – HOJNOST

 • praktičnost, řešení, náprava, efektivita, organizace, obchod, vůdcovství, autorita, řeč, moc, projekce, přitažlivost, charisma, hlas lidu
 • číslo pět v sobě nese sílu, energii a autoritu a díky tomu má vliv na ostatní, to může využít pro dobro celku nebo zneužít, proto největší výzvou pětky je mít v sobě jasno, aby si své nedostatky neprojektovala do ostatních a nevynucovala pomocí moci
 • frekvence linie 5 vede od „sebenalhávání a tyranie“ k „vůdcovství používající naslouchání“
 • pozitivní odezva na jednoduchost a praktické řešení
 • obsahuje zranění zvané vina, které nás učí uvědomovat si své sklony k manipulaci a zneužívání své síly a vyzývá nás k odpouštění všem, včetně sama sobě

 

linie 6 – MÍR

 • všezahrnující, otevřená, kolektivní, zkoumající za hranicemi, duchovní, dokonalost, vzor, učení, budoucnost, udržitelnost, vize, trpělivost, odevzdání
 • číslo šest v sobě zahrnuje završení všech ostatních linií, je na vrcholu evoluce, pokud se však dívá příliš daleko a má vysoké nároky, může spadnout na zem a je nucena začít opět od základů, avšak její zralost a trpělivost přináší moudrost, důstojnost a hloubku všech linií
 • frekvence linie 6 vede od „odměřenosti, odtažitosti, nezúčastněnosti, rezignace a arogance“ k „moudrosti a uzemněnému vizionářství“
 • obsahuje zranění zvané izolace – rezignace – disociace, které nás učí bdělosti nad svými tendencemi odpojit se od okolí a nabádá nás, abychom se zapojili do dění světa, šli do těla a manifestovali své vize zde na Zemi a ve svém těle

 

Tento obrázek může posloužit k tomu, abyste si propojili témata linií s energetickými centry v těle či s živly. Také lze linie a jejich charakteristiky přirovnat ke stavbě domu. Linie souvisí i s českým jazykem (kopíruje osobu a číslo u sloves).

zdroj: https://www.genoveklice.cz/sestaveni-osobniho-profilu/linie-ve-vasem-profilu/

 

 

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This