0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Futhard abeceda – Runy a Mantry!

Runy a mantry

Existuje velmi mnoho cvičení, které nám různě pomáhají na naší duchovní cestě. Zde se můžeme setkat hlavně s vokalizaci různých manter a specifickými polohami těla, které zaujímáme při napodobení runové abecedy.

Cvičení je opravdu hodně, protože každému z nás vyhovuje něco jiného. Takže účelem není provádět všechna cvičení na které narazíme, ale ty, které potřebujeme pro svůj osobní rozvoj a ke kterým se cítíme být duchovně nakloněni.

Co jsou to tedy runy? Runy jsou prvotní struktury skryté ve všech jazycích a kultur. Runy jsou obvody pro energii. Runy se nacházejí v každém posvátném písmenu, v každém duchovním pohybu, v každé cestě k Bohu.

„Jazyk protoplazmatické hlavní rasy bylo Zlaté Slovo, univerzální a kosmický jazyk, jehož kombinace zvuků produkovala kosmické jevy všeho druhu. Ti, kteří následují cestu dokonalého manželství, tento prvotní jazyk v sobě znovu objevili. Když posvátný oheň dosáhne úrovně krku, tehdy začneme mluvit velmi čistým vynořujícím se božským jazykem, který stejně jako řeka zlata příjemně protéká hustou, sluneční džunglí. V tomto jazyce zpívali vnitřní Otcové kosmické zákony přírody Bohům, kteří se je takto učili. Scénář první hlavní rasy byl napsán runami. Dřevěné kladivo zednářství pochází ze šípu egyptského boha Ra, který je vlastně runou. V té době, všechny rituály polárního chrámu byly runové. Pohyby představených byly runové. Jedná se o božský scénář. Připomeňme si, že svastika je runa. Hebrejské písmena jsou pouze modifikace runových písmen.“ – Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Co jsou to mantry? Jedná se o posvátné slova nebo zvuky. Použití posvátných slov a zvuků je univerzální ve všech náboženstvích a mystických tradicích, protože základ všeho stvoření je ve Velkém Dechu nebo Slově, Logos. „Na počátku bylo Slovo …“ Mantry nám různě pomáhají stimulovat organismus, ať už se jedná o konkrétní čakry nebo psychiku.

Čakry jsou jemné centra energetické transformace. Čakry jsou spojovací body, přes které cirkuluje mezi jednotlivými těly (duchovní těla) lidské bytosti boží energie. V naší fyziologii existují stovky čaker, ale s probuzením vědomí souvisí sedm hlavních.

Čakra: Sahasrára
Církev: Laodicea
Oblast: Epifýza
Samohláska: I

Čakra: Adžňá
Církev: Filadelfia
Oblast: Hypofýza
Samohláska: I

Čakra: Višúddha
Církev: Sardy
Oblast: Štítná žláza
Samohláska: E

Čakra: Anáhata
Církev: Tyatira
Oblast: Srdce
Samohláska: O

Čakra: Manipúra
Církev: Pergamos
Oblast: Solární plexus
Samohláska: U

Čakra: Svadhišthána
Církev: Smyrna
Oblast: Prostata / Děloha
Samohláska: M

Čakra: Múládhára
Církev: Efez
Oblast: Sexuální orgány
Samohláska: S

 

Cvičení

 1. Sedm samohlásek
 2. Runy Tyr, Bar, Thorn-Dorn
 3. Runa Rita
 4. Runa Fa
 5. Kóan
 6. Rozvoj schopností čaker
 7. Mantra Gate, Gate, Paragate…
 8. Mantra Trin
 9. Mantra Tom-Dom
 10. Mantra S M Hon
 11. Mantra Wu
 12. „Jazyk protoplazmatické hlavní rasy bylo Zlaté Slovo, univerzální a kosmický jazyk, jehož kombinace zvuků produkovala kosmické jevy všeho druhu. Ti, kteří následují cestu dokonalého manželství, tento prvotní jazyk v sobě znovu objevili. Když posvátný oheň dosáhne úrovně krku, tehdy začneme mluvit velmi čistým vynořujícím se božským jazykem, který stejně jako řeka zlata příjemně protéká hustou, sluneční džunglí. V tomto jazyce zpívali vnitřní Otcové kosmické zákony přírody Bohům, kteří se je takto učili. Scénář první hlavní rasy byl napsán runami. Dřevěné kladivo zednářství pochází ze šípu egyptského boha Ra, který je vlastně runou. V té době, všechny rituály polárního chrámu byly runové. Pohyby představených byly runové. Jedná se o božský scénář. Připomeňme si, že svastika je runa. Hebrejské písmena jsou pouze modifikace runových písmen.“ – Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

  Co jsou to mantry? Jedná se o posvátné slova nebo zvuky. Použití posvátných slov a zvuků je univerzální ve všech náboženstvích a mystických tradicích, protože základ všeho stvoření je ve Velkém Dechu nebo Slově, Logos. „Na počátku bylo Slovo …“ Mantry nám různě pomáhají stimulovat organismus, ať už se jedná o konkrétní čakry nebo psychiku.

  Čakry jsou jemné centra energetické transformace. Čakry jsou spojovací body, přes které cirkuluje mezi jednotlivými těly (duchovní těla) lidské bytosti boží energie. V naší fyziologii existují stovky čaker, ale s probuzením vědomí souvisí sedm hlavních.

  Čakra: Sahasrára
  Církev: Laodicea
  Oblast: Epifýza
  Samohláska: I

  Čakra: Adžňá
  Církev: Filadelfia
  Oblast: Hypofýza
  Samohláska: I

  Čakra: Višúddha
  Církev: Sardy
  Oblast: Štítná žláza
  Samohláska: E

  Čakra: Anáhata
  Církev: Tyatira
  Oblast: Srdce
  Samohláska: O

  Čakra: Manipúra
  Církev: Pergamos
  Oblast: Solární plexus
  Samohláska: U

  Čakra: Svadhišthána
  Církev: Smyrna
  Oblast: Prostata / Děloha
  Samohláska: M

  Čakra: Múládhára
  Církev: Efez
  Oblast: Sexuální orgány
  Samohláska: S

 13. Pamatujme si, že při vyslovování samohlásek se soustředíme na danou oblast, jejíž konkrétní samohláska odpovídá v našem těle.Ruce pozvedneme nad hlavu, přičemž s tělem vytvoříme kolmici (tvar runy IS) a následně vyslovíme zvuk „Iiiiiiiiiiii.“ Zvuk „I“ zní v hypofýze a epifýze, takže se na tuto oblast soustředíme.Pak ruce spustíme (vytvoříme písmeno E, runa Eihwaz) a vyslovíme „Eeeeeeeeeeeeeeeeeee.“ Pamatujte, že runa Eihwaz souvisí s krkem, takže při jejím vyslovování se soustřeďte na vibrace v krku.Pak rozkročíme nohy a ruce si dáme nad hlavu přičemž dlaně se navzájem dotýkají a celkově vytvoříme nad hlavou jakousi stříšku (tvar runy Othila). Následně vyslovíme „Oooooooo,“ a soustředíme se na srdce.Pak se ohneme dopředu, ruce volně spuštěné (s tělem vytvoříme tvar runy Ur), a vyslovíme „Uuuuuuuuuuuuuu,“ přičemž se soustředíme na břicho.Pak se znovu postavíme, pravou nohu dáme do strany, ruce držíme podél u těla (tvar runy Ar) a vyslovíme „Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhh,“ přičemž se soustředíme na oblast uprostřed mezi plícemi (brzlík, dětská žláza).Pak ruce pozvedneme prosebně nad hlavu do tvaru Y (tvar runy Man), jako bychom prosili nebesa a vyslovíme písmeno „Mmmmmmmmmm,“ přičemž se soustředíme na prostatu nebo dělohu.

  Nakonec se dáme do podřepu, dlaně položíme na kolena (tělem vytvoříme runu Sig) a vyslovíme „Ssssssssssssssssss.“ Tato runa způsobuje stoupání sexuální síly z kostrče směrem nahoru.

  runa - dagazCelý tento postup můžeme zopakovat tolikrát, kolik jen chceme, důležité je celé toto cvičení ukončit runou Dagaz, tj. ruce překřížené přes hruď (pravá ruka přes levou) a poděkovat našemu vnitřnímu Bohu. Děláme to kvůli tomu, protože On je ten, který přitahuje síly a kdo je aktivuje v našich čakrách.

  Doporučujeme vám provést kompletní cyklus I-E-O-U-A-M-S sedmkrát. Chcete-li pokračovat, tak po poslední rune Sig se znovu postavíme, ruce zvedneme nad hlavu a opět začneme celý cyklus od začátku, od runy Is. Tyto runy vám doporučujeme dělat každý den, sedm krát. Pokud je chcete dělat 14 krát, to je taky dobré.

  Pamatujte si, že do těla přitahujete síly přírody. Solární síly jsou v přírodě a ve vašem těle, ve vaší Božské Matce Kundaliní.

  Otázky a odpovědi:

  Otázka: Pokud je žena v menstruačním období, může dělat runy?

  Odpověď: Je lepší, pokud ne, protože při provádění těchto runových pohybů proměňujete síly přírody ve vašem těle. Tělo ženy v jejím měsíčním cyklu vyplavuje toxiny. Během svého cyklu vyplavuje negativní síly. Slouží to na její očištění. To je přesně tělo ženy, jde s přírodou. Takže, pokud žena dělá runy, pak v podstatě přeměňuje toxiny, které se z jejího těla přirozeně uvolňují, a takto je vlastně opět vstřebává, což není dobré. Nejlepší věc, kterou může žena udělat, je vokalizovat samohlásky mentálně a být v tichosti, aby Pán mohl aktivovat čakry. Tyto síly také pomohou při vylučování toxinů a všeho ostatního, čeho se ženské tělo zbavuje při menstruaci. V opačném případě, pokud bude dělat runy klasickým způsobem, tak absorbuje síly přírody do svého těla, a tím, že je povzbudí a oni začnou stoupat vzhůru, tak je smíchá s toxiny, které se při menstruaci vylučují, a to není dobré. Takže moje rada je, aby žena během tohoto období mentálně vokalizovala nebo meditovala.

  Otázka: Kdy je nejlepší provádět runy?

  Odpověď: Nejlepší čas na runy je ráno, kdy je tělo odpočaté. Ráno se v přírodě nachází mnoho přírodních sil, solárního světla, které zanechalo Slunce. Takže, pokud využijete tu chvíli, a uděláte runy, pak absorbujete všechnu tuto energii do vitálního těla.

  Vysvětlivky ke slovům Johanes a Ježíš:

  Johanes

  Na této spirituální cestě je nezbytné, abychom inkarnovali Slovo. Toto Slovo se týká runy Dagaz, která, jak vidíte zase souvisí s Daath; s tajemstvím sefiry Daath, tajemstvím hrdla, tajemstvím Hadit, Božské Matky, která na našich plodných rtech rozkvétá v podobě Slova.

  Pokud chcete vidět, jak je slovo John (Jan) napsané v řečtině v knize Zjevení, tak zjistíte, že to je napsáno Ἰωάννης, Iohannes. I-O-HA-NN-ES. To je důvod, proč Samael Aun Weor uvedl ve své knize Logos, Mantra, teurgie že slovo Johannes se rozděluje na: I-E-O-U-A-M-S, sedm samohlásek, které jsou reprezentovány sedmi runami, a to, runou Is, runou Eihwaz, runou Othila, runou Ur, runou Ar, runou Člověk, a poslední runou Sig.

 14. na tomto obrázku vidíme, jak je sedm samohlásek ve slově Johannes zastoupených sedmi runami, které souvisejí se sedmi samohláskami slova, které musíme vyslovit za účelem aktivace sedmi čaker. My tvrdíme, že tyto samohlásky jsou sedmi mantrami, ale co jsou vlastně samohlásky? Samohlásky jsou dokonalé zvuky, při kterých nemáme sevřené hrdlo. Při vyslovování hlásek se otevřené hrdlo mění v závislosti na poloze úst a jazyka. Avšak při vyslovování souhlásek dochází k boji, dochází ke tření průdušek, které při sevření vyvolávají disharmonické zvuky. Samohlásky jsou vyslovovány snadno: I, E, O, U, A, M, S.

  Takže, I, E, O, U, A, M, S se vztahují ke slovu Johannes v řečtině a v latině. V němčině také říkají Johannes. V angličtině je to John (Jan), kde najdeme pouze čtyři písmena (ve velštině Ieuan, tedy John, Ioan byl přijat pro autorizované verze bible). V hebrejštině říkáme: „IO-HA-NNAN“, to je způsob, jakým mluvíme, Johannan. To je velmi významné, velmi hluboké, protože všechny ty zvuky pocházejí z hrdla, prostě dokonalé tóny Božího Slova. V dávných dobách, existovalo více samohlásek, ale v této době učíme jen sedm souvisejících se slovem John (Jan). Je to proto, že John (Jan) je ten, který představuje Slovo. To je důvod, proč neustále citujeme první verše z Janova evangelia:

  „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo. V něm byl život a život byl světlo lidí. a světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Byl člověk, kterého poslal Bůh, jmenoval se Jan. [IEOUAMS, Ieuan, Johannes, Johannan, John, Jan, Slovo].“ – Jan 1: 1-6

  Vidíte? Úplně jednoduché. Stačí pouze vyslovit I-E-O-U-A-M-S. Další písmena, souhlásky, jsou zvuky, které jsou vyslovovány s jazykem a sevřeným hrdlem, toto nejsou dokonalé zvuky.

  Ježíš

  Centrální osobnost křesťanství se nazývá Ježíš Kristus, ale to není jeho rodné jméno, je to získaný titul. Jméno „Ježíš,“ je odvozeno z aramejského (starověká hebrejština) slova, Ješua, což znamená „SPASITEL.“ To znamená, že původní použití tohoto termínu je jako čestného titulu, jako například „rabín.“

  Posvátné jméno sefiry Chokmah na Stromu života, Kabaly. Chokmah je Kristus, druhý Logos (Syn) Keteru (Otce). Chokmah (moudrost), je v křesťanství reprezentována Ježíš-Kristus.

  Jozue nebo Iosua nebo Jošua

  (Hebrejsky יהושוע Jehošua, Řecky: Ἰησοῦς, oba názvy jsou shodné s Ježíšem). Postava v hebrejské Bibli (Exodus, Numberi a Jozue), vůdce izraelských kmenů po smrti Mojžíše. Ať už v Novém zákoně jako Ἰησοῦς (Ježíš), nebo v knihách Mojžíšových jako יהושוע (Jošua nebo Ozeáš), název je stejný (יהושוע), odvozený z hebrejského kořene ישע, „záchrana/spása,“ „spasit/osvobodit,“ nebo „být vítězný. „Takže symbol je všude stejný: zachránce nebo Mesiáš (Kristus), který se narodil uvnitř zasvěcence, aby osvobodil „lid Izraele“ (vědomí) z otroctví ega.

  Vánoce (Christmas):

  Christ-Mass (Kristova Mše), sluneční/solární obřad slaven během solárního zimního slunovratu, který se vztahuje ke znovuzrození slunečního světla kosmického Krista uvnitř hmoty.

  Dále ve slovníku viz: Ješua (Yeshua)KristusKrišnaChokma

 15.  cvičení
  1. Sedm samohlásek
  2. Runy Tyr, Bar, Thorn-Dorn
  3. Runa Rita
  4. Runa Fa
  5. Kóan
  6. Rozvoj schopností čaker
  7. Mantra Gate, Gate, Paragate…
  8. Mantra Trin
  9. Mantra Tom-Dom
  10. Mantra S M Hon
  11. Mantra Wu
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This