0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Dva účty stvoření? Záhada Genesis vyřešena!

První zpráva: Genesis 1 (KJV Holy Bible) Genesis 1:26 Bůh řekl: Učiňme člověka ke svému obrazu podle naší podoby a ať panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí. a nad každým plazem, který se plazí po zemi. 27 Bůh tedy stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu ho stvořil; muže a ženu je stvořil. v našem obrazu – biblická definice Od nepoužitého kořenového významu k odstínu; fantom, tedy (obrazně) iluze, podobnost; odtud reprezentativní postava, zvláště modla: – image, marná paráda. (z The Strongs Concordance. Hebrejské slovo H6754 צֶלֶם tselem tseh’-lem)

TOHLE JE ČLOVĚK JE IDOL ( tedy zlaté tele)

Druhý účet: Genesis 2 (KJV Holy Bible) Genesis 2:7 I utvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl do jeho chřípí dech života; a člověk se stal živou duší. živý – biblická definice Z H2421; naživu; tedy syrové (maso); svěží (rostlina, voda, rok), silný; také (jako podstatné jméno, zejména v ženském rodě jednotném a mužském množném čísle) život (nebo živá věc), ať už doslova nebo přeneseně: – + věk, živý, chuť k jídlu, (divoké) zvíře, společnost, shromáždění, život (-čas), žít (-ly), živobytí (tvor, věc), údržba, + veselý, množství, + (být) starý, rychlý, syrový, běžící, pružící, tlupa. (z The Strongs Concordance. Hebrejské slovo H2416 חַי chay khah’ee)

TOTO JE ČLOVĚK JE ŽIVÁ DUŠE

►Nejenže jeden člověk je modla a druhý člověk živá duše, existuje také velký rozdíl mezi „Bohem“ a „PÁNEM Bohem“

Mezi těmito dvěma účty o člověku, které byly vytvořeny, probíhá bitva: „Neboť touží tělo proti Duchu a Duch proti tělu, a to se jedno druhému protiví, takže nemůžete dělat to, co byste chtěli.“ (Galatským 5:17 KJV Bible svatá) Bojištěm je vaše tělo (chrám). Bitva je ve vašem srdci, mysli a pro vaši duši: „Neboť ti, kteří jsou podle těla, myslí na věci těla; ale ti, kteří jsou po Duchu, věci Ducha. Neboť tělesně smýšlející je smrt; ale být duchovně smýšlející je život a mír. Neboť tělesná mysl je nepřátelstvím vůči Bohu, neboť nepodléhá zákonu Božímu a ani nemůže být. Takže ti, kteří jsou v těle, se nemohou líbit Bohu. Vy však nejste v těle, ale v Duchu, jestliže ve vás přebývá Duch Boží. Nemá-li tedy kdo Ducha Kristova, není jeho.“ (Římanům 8:5-9 KJV Holy Bible)

Hybridizace těla a ducha vznikla v Rajské zahradě The Garden of Eden: Úpadek člověka – The Fall of Man. Od té doby je každý člověk narozený na Zemi chodícím bojištěm, rozděleným mezi sebou na dobro a zlo. Když se na Zemi narodí dítě, anděl je svržen z nebe do těla: „Řekl jsem: Jste bohové; a vy všichni jste děti Nejvyššího. Ale zemřete jako lidé a padnete jako jeden z knížat.“ (Žalm 82:6-7 KJV Bible svatá) Byl jsi vyhnaný z nebe. Toto je největší novinka všech dob! Záhada lidské rasy je vyřešena.

Znáte to jak vám mozek říká bež udělej to……………………. a druhá půlka radši ne nedělej nic!

Zdroj: https://beforeitsnews.com/alternative/2017/04/solved-what-are-the-two-accounts-of-creation-genesis-mystery-unlocked-3495891.html

Pamatujte si že z alternativních zdrojů se dovíte víc než z komerčních. Protože pokuď je to někomu koníčkem dostane se víc pravdy ke všem. Tyto zdroje nejsou závislé na reklamách a zákazech žreců!

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This