0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Duchovní věda a odstranění pýchy z poznání

Siddharaméšhvar Maharadž: Namyšlenost a pýcha vzešlá z nevědomosti odezní snadno a rychle, ale překonat pýchu z poznání je daleko složitější. Pýcha z poznání je horší než pýcha, vytvářená následkem nevědomosti. Pýcha z poznání přivádí k zoufalství a je tak dráždivá, jako štípance od štěnic. Pýcha z poznání je šibalsky zarputilá a lstivá. Její výskyt není nikdy vnímán a i když se zdá být zcela odstraněna, její stopy stále setrvávají. Mimo to pýcha, neboli ego, bude do té doby, dokud trvá, nadále vytvářet rozdíly. ´Správným usilováním´ je víra, že ´Vše je Brahman´, a tudíž nepřijetí jakéhokoliv zrnka pochybnosti. Ze všech známých praxí je pro žáka oddanost k Mistrovi tou nejcennější, neboť na základě ní se praktikant oprostí od ega a prožívá stav Brahman (Já) bez pýchy.

Duchovní věda a odstranění pýchy z poznání

Slovo ´Pradnjavriti´ znamená ´koncept v mysli, který nutí člověka nabýt zkušenost a dozvědět se něco´. Jsme Já (Átman). To znamená, že ´jsme Brahman´ a na základě tohoto zjištění bychom měli také jednat. Duchovní věda (šaastra) a držitel zbraně (šastra) je třeba považovat za slova, znamenající jedno a to samé. Ten, kdo se zabývá duchovní vědou je sám o sobě držitelem zbraně. Je to z toho důvodu, že držitel zbraně drží zbraň duchovní vědy. Duchovní věda je nepřetržitá studie poznání ´Já jsem Brahman´. Držitel zbraně je sám vlastně Brahman.

Já (naše přirozenost) zdánlivě sestupuje do stavu individuality (džíva), protože vymezujeme rozdíly v Brahman. S touto představou individuálního vědomí lze skoncovat tehdy, když ji zrušíme a tím i ukončíme. Každý okamžik poskytuje příležitost. Abyste se chopili příležitosti, musíte rychle udeřit a zasáhnout. Porazit (sklátit) strom stavu individuálního vědomí (smrtelníka) znamená zcela se vzdát konceptů, které tak hluboce milujete. Opravdový Učitel (Sadguru) je nutný k tomu, abyste získali Poznání založené na zkušenosti. Toto Poznání by mělo být každým dnem uváděno do praxe. Budete-li to tímto způsobem praktikovat, dosáhnete nejzazšího stavu, a nebudete muset provádět různé další praxe, které jsou Védami předepsané.

Duchovní praxe přináší pouze ten užitek, že očišťuje myšlení (čitta), čímž se mysl více zjemní. Vzdejte se mentálních zvyků, které vás stále navádějí dělat rozdíly, které následně podporují růst tělesného vědomí. Různé praxe a rituály, popsané ve Védách, byly vytvořeny pro ty, kdo se ztotožňují s tělem. Když dojde k pochopení, že tělo samotné je Brahman, pak se všechny předpisy z Véd stávají falešné. Ten, kdo rozpoznal sebe jako Brahman, nepotřebuje následovat žádné speciální praxe či se uchylovat k nějakému náboženství. Snaha individuality provádět mnohá cvičení nikam nevede. Stejně jako je pluh k ničemu na farmě, kde již dozrálo obilí, tak podobně všechna praxe je bezcenná pro toho, kdo je Realizovaný. Ten se nakonec zříká i prohlášení ´Já jsem Brahman´.

Světská existence (samsára) je trnem nevědomosti, a vy se jí musíte zbavit. I když je pravda, že nevědomost musí být odstraněna, daleko důležitější je vzdát se pýchy z poznání. Pouze pak lze dosáhnout plné spokojenosti. Okovy nevědomosti jsou jako železná pouta, zatímco okovy poznání jsou jakoby ukovány ze zlata. Ať tak či tak, obojí nejsou nic než pouta, jež musí být odstraněna. Nebuďte pyšní ani na skutečnost, že jste Brahman.

Namyšlenost a pýcha vzešlá z nevědomosti odezní snadno a rychle, ale překonat pýchu z poznání je daleko složitější. Pýcha z poznání je horší než pýcha, vytvářená následkem nevědomosti. Pýcha z poznání přivádí k zoufalství a je tak dráždivá, jako štípance od štěnic. Pýcha z poznání je šibalsky zarputilá a lstivá. Její výskyt není nikdy vnímán a i když se zdá být zcela odstraněna, její stopy stále setrvávají. Mimo to pýcha, neboli ego, bude do té doby, dokud trvá, nadále vytvářet rozdíly. ´Správným usilováním´ je víra, že ´Vše je Brahman´, a tudíž nepřijetí jakéhokoliv zrnka pochybnosti. Ze všech známých praxí je pro žáka oddanost k Mistrovi tou nejcennější, neboť na základě ní se praktikant oprostí od ega a prožívá stav Brahman (Já) bez pýchy.

12. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Pýcha  na své tělo musí být opuštěna

Jediná touha, která by měla být přijata, je přání ´být neustále Mistrovi k dispozici a oddaně mu sloužit´. Kdo nepovažuje uctívání Mistra za to, co je nadřazeno ´poznání Já´, ten by měl být přezdíván hlupákem. Protože se dosud nedostal přes pýchu na své tělo, nepodařilo se mu vyjádřit víru v Mistra. Právě služba Mistrovi vám dopomůže k tomu, abyste porazili tuto pýchu. Sloužit Mistrovi není obtížné, ale zdá se být do té doby, dokud nezačneme. Měli byste sloužit Mistrovi, abyste vnesli do praxe poznání, které jste si vyslechli. Jakmile začne slábnout ´tělesné vědomí´, úměrně s tím začne narůstat význam Brahman. Díky oddanosti k Mistrovi dokážete ochotně a dobrovolně zmenšit důležitost, která je tělu přikládána. Životní situace by neměly být příčinou snížení hodnoty těla. Jeho významnost byste měli sami dobrovolně ubrat. Tento přístup vědomého a citlivého snížení hodnoty těla se nazývá oddaností. Oddanost či služba Mistrovi je prvním a nejdůležitějším krokem k získání skutečného Poznání.

Oddanost je Matkou Poznání, neboť jej přivodí. Jen ten, kdo se plně odevzdá službě Mistrovi, a zasvětí tomu své tělo, mysl a řeč, spolu se svým životem, získá ´Poznání Brahman´. Čím vstřícnější a přístupnější jste ke světským radovánkám, tím horlivěji je chcete získat. Stejně tak horlivě byste měli toužit po možnosti sloužit Mistrovi. V tomto stylu ten, kdo ochotně a radostně slouží Mistrovi, pokládá své ruce na poklad ve formě ´poznání Mistra´. Když přikládáte stále větší důraz a význam tělu, pak se význam Já snižuje. Takže tělo, jak se zdá, zmenšuje sílu Já. Ten, kdo snížil důležitost těla, je oprávněný syn Mistra (Guruputra). Ti, kdo jsou synové Mistra, statečně prosazují význam Já. Měli byste jít dokonce tak daleko, že byste si měli vypěstovat zvyk vykonávat podřadné úkoly, abyste vypudili pýchu k tělu. Oddanost k Mistrovi není vždy snadná. Je k tomu zapotřebí nezměrné úsilí spolu se silnou touhou po Realizaci. Měli byste se utvrdit ve svém předsevzetí vzdát se pýchy na tělo. Pokusy zřeknutí se pýchy na tělo by měly být prováděny tak často, jak jen to je možné. Nezapomeňte, že to nevšední, vzácné a výjimečné může být dosaženo pouze vykonáním něčeho vzácného a nápadně odlišného od toho, co dělají ti druzí.

11. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This