0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Dny a svět budou jiné!

Zatím většina lidí žije na planetě v nevědomosti, Bůh nám pomáhá; když žijeme v moudrosti, Bůh nám pomáhá. Uděláme-li něco špatně nebo vidíme, že druzí dělají cosi špatně, můžeme říci, že Bůh v tu chvíli nepomáhal. Ale i tak je někdy přítomna ochrana. Nejsme potrestáni najednou.
Svět ale Toto vyšší vědomí  získá pouze po osvobození a realizaci. A tehdy budeme mít i jiné tělo, zbožštělé, přeměněné.
Přijde den, kdy zem bude obývat jiný druh bytostí. Nebudou mít stejné orgány, jako máme my, a nebudou jich mít tolik. Bude to naprosto jiná rasa. Nebudou vůbec omezeni tělesným vědomím. Jejich tělo bude subtilnější a nebude potřebovat tolik vnitřních orgánů a funkcí, jako máme nyní. Bude to božské tělo – velice zářivé, velice krásné, velice silné a mocné. Bude také přizpůsobivé. Jestliže na ně bude něco vrženo, například šíp, tělo bude mít sílu takový předmět odrazit, aniž by mu dovolilo se přiblížit. A i když se takový předmět přiblíží, pak jím projede, aniž by mu ublížil. Tělo bude mít mnoho schopností, které teď nemá.
Nebude také existovat rozdílnost pohlaví ani potřeba rozmnožování a páření. Všechny duše se budou inkarnovat pomocí okultních prostředků. Skutečné spojení se bude odehrávat v psychickém světě a z tohoto světa si duše vezme tělo. Tyto duše nepřijdou na svět skrze matčino tělo. A duše dokážou zavolat jiné duše, aby se inkarnovaly, když je budou chtít. Tato hodina však ještě nenastala a potrvá velice dlouho, než nadejde.

Duchovnost

Všichni jsme hledajícími a máme stejný cíl: dosáhnout vnitřního míru, světla a radosti, stát se neoddělitelně jedním se svým Zdrojem a vést život plný skutečného uspokojení.
Žít v radosti znamená žít vnitřním životem. To je život, který vede k poznání sebe samého.

Sebepoznání je poznání Boha, protože Bůh není nic jiného než Božskost, která je hluboko uvnitř každého z nás a čeká, aby byla objevena a odhalena. Na Boha se můžeme obracet také jako na Vnitřního Kormidelníka nebo na Nejvyššího. Ale bez ohledu na to, jaké slovo použijeme, míníme tím to Nejvyšší uvnitř nás, to, jež je konečným cílem našeho duchovního hledání.

Duchovní člověk by měl být normální člověk, řádný člověk. Aby duchovní člověk dosáhl Boha, musí být ve svých každodenních činnostech božsky praktický. V božské praktičnosti se dělíme o své vnitřní bohatství. Za každým činem cítíme božskou motivaci a o výsledek se dělíme s ostatními. Duchovnost nepopírá vnější život. Vnější život by měl být projevením božského života uvnitř nás.

Sri Chinmoy, Křídla radosti

Meditační Cvičení :

 Prostota, upřímnost, čistota.
Je řada meditačních cvičení, které začátečník může vyzkoušet. Pro hledajícího, který si přeje vstoupit do duchovního života, jsou jednoduchost, upřímnost, čistota a jistota nanejvýš důležité. Je to prostota, která zaručuje mír mysli. Je to upřímnost, která vám dává pocítit, že vy jste pro Boha a Bůh je neustále pro vás. Je to vaše čisté srdce, které vám dává pocítit, že Bůh roste, září a naplňuje sám Sebe ve vás. Je to jistota, která vás nechá pocítit, že meditace je naprosto správná věc.

V tichosti prosím opakujte sedmkrát ve své mysli slovo „prostota“ a soustřeďte se na vrchol hlavy. Pak sedmkrát tiše a z plné duše uvnitř svého srdce opakujte slovo „upřímnost“ a soustřeďte se na své srdce. Poté laskavě opakujte slovo „čistota“ sedmkrát uvnitř nebo v okolí svého pupečního centra a soustřeďte se na pupeční centrum. Prosím, učiňte to vše v tichosti a nanejvýš z dušeplně. Pak soustřeďte svou pozornost na třetí oko, které je mezi a malinko nad obočím a tiše opakujte sedmkrát „jistota“. Poté dejte ruku na temeno hlavy a řekněte třikrát: „Jsem prostý, jsem prostý, jsem prostý.“ Pak položte svou ruku na srdce a řekněte třikrát: „Jsem upřímný, jsem upřímný, jsem upřímný.“ Pak dejte ruku na pupeční centrum a opakujte: „Jsem čistý“ a na konec ji položte na třetí oko a opakujte: „Jsem jistý“.

2. Oblíbená vlastnost
Máte-li rádi určitý aspekt Boha – například lásku – opakujte prosím vnitřně několikrát slovo „láska“ co nejoduševněleji. Během pronášení slova „láska“ z plné duše se snažte cítit, jak ozvěnou zní v nejvnitřněj-ší hloubi vašeho srdce: „láska, láska, láska.“ Jestli se snažíte získat více božského míru, pak si prosím vnitřně vyslovujte nebo opakujte slovo „mír“. Zatímco tak činíte, snažte se slyšet kosmický zvuk, který toto slovo ztělesňuje, jak ozvěnou zní v největších hlubinách vašeho srdce. Jestliže chcete světlo, pak prosím opakujte „světlo, světlo, světlo“ z plné duše a ciťte, že se ve skutečnosti stáváte světlem. Od chodidel nohou ke koruně hlavy se snažte cítit, že se stáváte slovem, jež opakujete. Ciťte, že vaše fyzické tělo, subtilní tělo, všechny vaše nervy a celá vaše bytost je zaplavena láskou, mírem nebo světlem.

3. Pozvěte své přátele
Snažte se cítit, že stojíte u dveří svého srdce, a že jste pozvali lásku, mír, světlo, blaženost a všechny své ostatní božské přátele, aby vás navštívili. Objeví-li se však složitost, neupřímnost, nečistota, nejistota, pochyby a jiné negativní síly, prosím, nenechte je vstoupit. Snažte se cítit, že obojí, božské i nebožské kvality, nabyly podoby lidských bytostí, takže je můžete vidět svýma lidskýma očima.

Každý den se snažte pozvat jednoho přítele, aby vešel do dveří vašeho srdce. To bude začátek božského přátelství. Jednou dovolíte pouze svému příteli lásce, aby vstoupil dovnitř; další den necháte vstoupit svého přítele radost. Po určitém čase budete mít schopnost přivítat více než jednoho přítele současně. Zpočátku možná nebudete schopni věnovat pozornost více než jednomu příteli, ale nakonec budete schopni pozvat všechny božské přátele najednou.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This