0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Démoni v lidech zatížených karmou !

Ondřej Horký, Přisedlíci, bytosti a jiné entity mezi námi

Lidé zatíženi přílišnou sexualitou, alkoholem,bezohledností k druhým,gamblerstvím a jiným svinstvem v duši poznáte že v jejich společnosti vám bude značně ubývat energie,tyto jedinci ve vašich životech způsobují celoživotní trauma, nemoce,nervové zhroucení,totální převrácení osobnosti bez značných znalostí a duševního výcviku se jim velice špatně brání!Obzvlášť když se jedná o vaše partnery,manžely nebo nejbližší okolí viz. kolegové z práce.neschopnost domluvy,utíkají,zamítají jakékoliv vysvětlení bývají to narcisté,sociopati kteří ani nerozumí co činí. Většina těchto lidí jenom bere ale neumějí dávat! Bohužel jsou schopni, vám skřípnout duši a budete na nich závislý jako na droze a ani si to neuvědomíte, mezi nimi jsou Brujos bohužel žijí mezi námi a sají energii pro své ego. Pozor na partenery které si pouštíte do života, kteří jsou negativní, milují peníze a jsou závistivý,tříští sexuální energií a jinak na vás nemají tak vám aspoń zaráží duchovní růst. I když si myslíte že vás milují a můžete je změnit nemůžete, jsou takhle mentálně nastavení až vás vysají skočí na nějakou jinout naivní, optimistickou a opatrující oběť v podobě třeba nové partnerky. Tito lidé zdolávají skrz sex nevinné duše, pustoší všude kam šlápnou nejsou schopni nápravy a míří do věčného pekla. Někdy se stane že mají ochranného elfa, nebo skřítka který mu vyvažuje duši a chrání ho,a je s nimi do té doby dokud neodhalí co jsou zač.Bývají to manželky,milenky,rodinní příslušníci. Tito lidé nemají žádné city! Žádný zpětný chod! Jsou to patologičtí lháři schopni manipulace.


Pokud máte problém s někým takovým nemůžete se od něj z nějakého důvodu odpojit  napište sem: horky.ondra@gmail.com

Mám osobní zkušenost a horko těžko jsem se toho zbavovala 11 let a nechápala jsem co se to děje!


Zná-li člověk toto do sebe zasahující působení, tak má tím také žebřík ke světlé říši ducha, k ráji. Avšak vidí pak také cestu dolů do temnot!

Nepotřebuje ani sám kráčet, nýbrž je pozdvižen samočinným hnacím soukolím do výše nebo stržen dolů, zcela jak si toto hnací soukolí nastaví svým vnitřním životem.

Jeho rozhodnutí zůstává vždy vyhrazeno, kterou cestou se chce nechat nést.

Avšak každý člověk má důvod, velebit Stvořitele pro dokonalost, která spočívá v působení těchto tří zákonů. Lidský duch je tím bezpodmínečně neomezeným pánem vlastního osudu! Proto ho jeho skutečné chtění, tedy nefalšovaný vnitřní stav, musí pozvedat nebo ho musí nechat klesnout.

Jakmile odpadá pozemské zakotvení vlivem smrti pozemského těla, tak klesá tím oddělené jemnohmotné tělo nebo se vznese jako korek vzhůru do jemnohmotnosti, která se nazývá oním světem. Bude podle zákona tíže pevně zachycen přesně na takovém místě, které má stejnou tíži jako on; neboť pak nemůže jít dál, ani na horu ani dolů. Zde nalezne také přirozeně všechny stejného druhu nebo všechny stejně smýšlející; neboť stejný druh podmiňuje stejnou tíži a stejná tíže samozřejmě stejný druh. Jaký byl on sám, takovým způsobem bude muset mezi stejně smýšlejícími trpět nebo se radovat, až se vnitřně nově promění a s ním i jeho jemnohmotné tělo, které ho účinkem změněné tíže musí vést dále vzhůru nebo dolů.

Člověk si proto nemůže ani stěžovat, ani nepotřebuje děkovat; neboť je-li pozdvižen ke Světlu, tak je to jeho vlastním stavem, který má za následek nutnost tohoto povznesení, a řítí-li se dolů do temnoty, tak je to opět jeho stav, který ho k tomu nutí.

Jestliže se říká, že duch si vytváří své tělo, tak je to pravdivé vzhledem k tělu jemnohmotnému. Základem k tomu je vnitřní uzpůsobení člověka, jeho přání a jeho skutečné chtění. Chtění skrývá sílu formovat jemnohmotné. Vlivem touhy po nízkém nebo jen po pozemských požitcích stává se jemnohmotné tělo hutnější a tím těžší a temnější, protože naplnění takovéhoto přání spočívá v hrubohmotnosti. Člověk se tím sám poutá k hrubému, pozemskému. Jeho přání táhne jemnohmotné za sebou, to znamená, že bude vytvořeno tak hutně, že se bude tomuto pozemskému svými vlastnostmi blížit, jak jen to je možné, v čemž spočívá jediná vyhlídka na možnost zúčastnit se pozemských požitků nebo vášní, jakmile odpadlo hrubohmotné pozemské tělo. Kdo po tom touží, musí klesat v zákonu tíže.

Avšak jiné je to u člověka, jehož smýšlení je směřováno hlavně k vyššímu a ušlechtilejšímu. Zde má chtění samočinně za následek lehčí jemnohmotné tělo a tím také světlejší, aby mohl přijít do blízkosti všeho toho, co tento člověk má jako cíl svého opravdového přání! Tedy k čistotě světlých výšin.

Avšak jásavě s rostoucím poznáním bude stát před zázrakem tohoto stvoření, aby se vědomě nechal nést vzhůru ke světlým výšinám, které smí nazývat domovem!

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This