0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Co znamená SISU ?

Sisu začíná tam, kde dochází odolnost a vytrvalost. Sisu je druhá vlna duševní výdrže a integrity. Jedná se o samotný zdroj mentální síly, který umožňuje akci za krajních okolností.Představ si že nemáš žádné omezení a limity!

SISU je vytrvalost, statečnost a štěrk.

SISU je víra, odvaha a láska.

SISU je disk a soběstačnost.

SISU překonává nepřízeň osudu.

SISU je vítězstvím nad tragédií.

SISU má vlastní vůli.

SISU žije účelně a pozitivně.

SISU je duše našich předků žijících v nás.

Sisu je finské umění odvahy

Sisu je totiž zvláštní energie a odvaha zakořeněná ve finské kultuře. Je to finský klíč k životu, štěstí a úspěchu.

Přesný ekvivalent v češtině ani v jiných jazycích neexistuje. S nadsázkou se dá říct, že sisu je slovo, které vysvětluje Finsko. Poodkrývá vnitřní fungování Finů a protíná celou jejich kulturu. Termín se datuje stovky let, ale myšlenka sisu je mnohem starší.

Co si tedy pod tímto pojmem představit? Vůli, vytrvalost, odolnost a především velké odhodlání ve chvíli, kdy stojíte tváří v tvář nepřízni osudu a vaše vyhlídky se zdají být téměř beznadějné. Stojíte na konci svých fyzických, emociálních a psychických sil, myslíte si, že už nemůžete, jenže jakási vnitřní energie vás táhne dál pokračovat.

Sisu: finská odpověď na tvrdé časy!

Vidíš černá oblaka? I přesto do té bouřky skoč
Slova jsou v tomto ohledu jednodušší než činy, říkáte si? Možná právě v tom tkví rozdíl mezi Finskem a zbytkem populace. Sisu je součástí jejich národní identity. Touto filozofií si vysvětlují i přežití a zachování nezávislosti v Zimní válce. V zemi najdete auta značky Sisu, jméno podle ní nese ledoborec MS Sisu nebo třeba kapky proti kašli. Její zásluhy přisuzují i sportovním úspěchům Finů. Veikka Gustafsson se v 90. letech dokonce stal národním symbolem sisu, kdy jako první Fin v roce 1993 vyšplhal na Mount Everest.

Finové pravidelně začleňují sisu do svého každodenního života. Projevuje se to například oblíbeným koupáním v ledových vodách, kdy sezónu zahajují většinou v listopadu a udržují ji až do dubna. Čas také rádi tráví v saunách.  Jak si taky vysvětlit 3,3 milionu saun na 5,5 milionu obyvatel? Do práce cestují na kolech, užívají si procházky v lesích, holdují vyvážené stravě, obecně dbají na zdravý životní styl, respektují roční období a chovají se v souladu se životním prostředím. Starají se o sebe i své okolí a pěstují zdravé tělo i ducha.

Jak pěstovat sisu?

I když má filozofie sisu své kořeny ve Finsku, může být uplatnitelná kdekoli na světě. Je to akčně orientované myšlení a s trochou tréninku za vás také za chvíli budou mluvit činy. Zdolání sebemenší překážky přispěje k vaší fyzické a duševní pohodě, budete lépe komunikovat s okolím, povede vás k aktivnímu životu, větší odvaze a ve výsledku i štěstí.

 • Pořádně se připravte – čeká vás úkol, který vás znervózňuje? Nepodceňte přípravu, znalost problematiky a všech souvislostí vám dodá větší jistotu.
 • Povzbuďte se minulostí – vaše úspěchy v minulosti vás mohou inspirovat a nabudit. Co jste zvládli tehdy, zvládnete i teď.
 • Neutíkejte strachu – zkoušejte dělat věci, které vás děsí. Postavte se jim čelem, získáte větší odvahu a důvěru v sebe.
 • Pokládejte si malé výzvy – vstaňte o půl hodiny dřív, uběhněte o kilometr dál, sprchujte se půl minuty ve studené vodě apod. Vaše vnitřní síla poroste.
 • Pečujte o sebe – hýčkejte se dobrým jídlem, pohybem na čerstvém vzduchu, kvalitním spánkem, ale třeba i meditací nebo chvilkami strávenými v přírodě.
 • Ne neznamená stop – slovo ne nikdy neberte jako konec jednání, spíš jako šanci najít nový směr. Každá taková pauza znamená šanci se zamyslet a objevit nové perspektivy.

SISU – je starodávné finské slovo a způsob života. SISU je způsob myšlení, který formoval identitu finské země, lidí a kultury – stejně jako koncept SISU byl vytvořen Finskem, finským lidem, je to krajina a umístění. Pro mě je SISU skutečnou supervelmocí.

 1. Pochopení psychologického mocenského potenciálu sisu a přijetí akčního myšlení nám může pomoci stát se odolnějšími. Může nám také nabídnout porozumění naší schopnosti lépe zvládat výzvy a krize, kterým čelíme. Lidé mají ohromující schopnost přizpůsobit se a růst a my to obvykle nemusíme hledat dál než svou vlastní minulost (nebo minulost našich blízkých). Naše příběhy mají téměř nekonečnou moc. Představují univerzálního ducha a statečnost, které sdílíme společně. Zapalují naději a podněcují nás k následování jejich inspirativního příkladu a současně nám umožňují rozpoznat naše sdílené vlastnosti a rozvíjet soucit s našimi bližními. Jádro mé práce je přetváření výzev jako zkušeností s učením a přijímání krizí jako příležitostí k uvolnění potenciálních sil (které bychom jinak neobjevili). Sisu je nový konstrukt v oblasti pozitivní psychologie. Jsem nadšený, když vidím, co by nám její podrobné prozkoumání a možné budoucí aplikace mohly odhalit o determinantech odolnosti, psychické odolnosti, pohody a možná i naší schopnosti budovat silnější a bezpečnější komunity. .

 2. Život nás často napadá a někdy dokonce hrozí, že nás zlomí, ale po těchto výzvách se ve skutečnosti můžeme stát silnějšími. Mým úkolem je připomenout všem, s nimiž se setkávám, že síla v nás jako jednotlivcích (a zvláště když se spojíme, abychom se navzájem podporovali) je mnohem silnější než protivenství, se kterými se setkáváme. Připojte se ke mně v této misi tím, že si stanovíte vědomý cíl povzbudit své okolí, aby se staly nejlepší možnou verzí sebe sama. Udělejme z bariér hranice!

 3. Doslovný překlad pro Sisu je „vnitřní strana“. Tento překlad nepomůže popsat, co je to Sisu. Lepší způsob, jak vysvětlit lidem, kteří nejsou Fini, co je to Sisu, je sdělit jeho skutečný význam. Skutečný význam Sisu je „vnitřní charakter“.

 4. Finský životní styl je totiž založený na jednoduchém a osvědčeném konceptu zvaném sisu: podporuje dlouhodobou odolnost, výdrž a silnou vůli tím, že upřednostňuje pobyt venku za každého počasí, doporučuje plavání ve studené vodě, saunování, volí přirozený pohyb jako chůzi, jízdu na kole nebo běhání místo dojíždění autem do uzavřených posiloven plných upocených lidí, stravování podle sezóny a místních surovin místo přehnaných módních diet a spoustu dalších užitečných zásad.
  Žít Sisu, na vlastní kůži okusit blahodárný vliv sisu, a, jak ho lze postupně začlenit do každodenního života každého z nás, abychom se mohli cítit po fyzické i psychické stránce báječně.
 5. Proč zrovna jako Finové? Přece proto, že jsou nejšťastnějším národem na světě! Není to náhoda, že všechny zajímavé myšlenky a knihy o životním štěstí, ať už se jedná o hygge, lykke nebo teď nejnověji sisu, vznikají v severských zemích.
  Zkusme se spolu podívat na zoubek sisu, finskému návodu, který si pomalu hledá své místo na výsluní i v jiných zemích.
  6.Co vlastně sisu znamená? Tohle krátké slovo v sobě obsahuje význam několika slov najednou – výdrž, bojovného ducha, statečnost, odolnost, odhodlání, neústupnost. Sami Finové se tímhle slovem definují a vyjadřují svůj národní charakter. Odborně řečeno je to termín pro překonávání duševních nebo fyzických schopností člověka. Sisu v podstatě znamená, že člověk nejlépe bojuje ve chvílích, když je zatlačený zády ke zdi, kdy nemá moc šancí na úspěch. A právě tady se objevuje ona zmíněná odvaha a odhodlanost bojovat tváří v tvář nepřízni osudu. Uznáváme, že tahle bojovnost, houževnatost a schopnost se nevzdat je opravdu velmi inspirativní!

   

  Sisu je sice připisováno Finsku, ale není důvod, proč by se jím nemohli řídit a žít podle něj i ostatní. Praktikování sisu slibuje zlepšení vaší pohody, větší úspěch v životních výzvách, podporu vytrvalosti a dosahování svých cílů a snazší řešení konfliktů.

   

  Sisu je asi nejoblíbenějším finským slovem. Tento prakticky nepřeložitelný termín si získal popularitu hlavně ve dvacátých letech minulého století. Vztahuje se k odvaze, elánu, odolnosti, výdrži a houževnatosti – vlastnostem, jež určují nejenom osud celého národa, ale i každodenní život jednotlivých Finů. A co může pěstování Sisu přinést konkrétně vám? Dokážete: čelit životním výzvám s odvahou a odhodláním; dosáhnout větší pohody a soustředění; sebevědomě komunikovat a řešit konflikty; prohlubovat vytrvalost a naplnit své sportovní cíle; vychovávat milé a odolné děti; jednat čestně a bojovat za to, v co věříte.

 1. Kniha Sisu: Odolnost, síla a štěstí po finsku – autor Katja Pantzar

 2. Inspirujte se životním stylem Finů, sisu vám dodá výdrž, odolnost i sílu

 3. Podstata finského šťastného života

  Slovo sisu pochází z Finska a nedá se jednoznačně přeložit. Nejčastěji se zmiňují neústupnost, statečnost, odolnost, výdrž nebo síla. Od těchto významů se odvozuje i sisu jako životní styl.

  Finsko je tvrdá severská země, i z toho tedy vyplývá podstata života místních lidí. Finové musí mít ono “sisu”, resp. všechny odvozené vlastnosti, aby zvládli psychicky i fyzicky dlouhou zimu, temné dny a nevlídné počasí. Sisu slouží jako psychická podpora, i když jste na hranici svých možností a nevidíte správné východisko. Pomáhá zachovat si nadhled a naději.

 4. Základní principy sisu

  Existuje pár základních věcí, které je třeba dodržovat, chcete-li dosáhnout sisu. Dle Finů je důležitá příprava, která se nesmí podcenit. Právě znalost problému vám totiž může dodat větší jistotu.

  Také není od věci ohlížet se na svou minulost, ale nezůstávat v ní žít. Vaše minulé úspěchy vás mohou povzbudit, popostrčit dopředu i v současném životě. V případě negativní zkušenosti si naopak můžete vzít ponaučení.

  Pro lepší život také pomáhá postavit se vlastnímu strachu. Díky sisu se nebojíte dělat věci, které vás děsí a naopak jim jdete naproti. Určujte si malé cíle a výzvy, jejich plnění vás bude těšit. Nestresujte se těmi velkými úkoly. I když se vám něco nepodaří, není to důvod k věšení hlavy, naopak se pokuste najít jiné východisko.

  Ani při nelehkých úkolech nezapomínejte také na péči o sebe, i ta přispívá psychické pohodě.

  Jděte štěstí naproti

  Říká se, že štěstí k vám nepřijde jen tak, musíte mu jít trochu naproti. Nebojte se proto vyzkoušet právě sisu, které vám může pomoci zlepšit svůj život. Ačkoliv přijmout sisu za své nemusí na začátku být úplně lehké a tento styl vás dokáže pořádně prověřit, nemusíte se bát, že byste ho nezvládli. Finové mají tento způsob života zapsaný již v historii, na vás je inspirovat se vším, co vybudovali.

  Hlavní je vytrvat, nevzdávat se a nebát se jít vstříc novým věcem. Seberte proto veškerou odvahu a vydejte se díky sisu na svou cestu za šťastnějším životem.

  Sisu se geneticky dědí v DNA po předcích!

 5. Zdroj : https://www.youtube.com/watch?v=UTIizGyf5kU
 6.  Sisu. Pro Finy je součást jejich identity a dokonce si to připisují za to, že jim to pomohlo porazit Sověty během zimní války. Sisu vám umožňuje snášet životní stresové situace a podniknout mimořádné kroky proti zdánlivě nemožným šancím. A jako někdo, kdo miluje odolnost – sakra – a věří, že je to supervelmoc nejlepších prodejních a marketingových profesionálů, sisu a odolnost jde ruku v ruce. Sisu je vaše nevyužitá vnitřní síla, která nám pomáhá prosadit se přes tyto silné protivětry těsně předtím, než se vrátíme. Objeví se, když zabijete svého vnitřního kritika, aktivujete své růstové myšlení a rozhodně se vydáte ven po ztrátě zaměstnání, zhroucení vztahu, neúspěšném hřišti nebo dokonce, když stále šlapete kolem svých vnímaných fyzických limitů. Pomohlo nám to čelit společenským výzvám, které jsme kdysi považovali za nemožné dobýt, a chlapče, dnes to potřebujeme.

 7. A se vší úctou myslím, že ho potřebujeme všichni a taky trochu té severské krve. 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This