0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Co je prakticky Merkaba

CO JE MERKABA? JAK PRAKTICKY VYUŽÍT ZNALOSTÍ O MERKABĚ?

CHCETE SE STÁT PÁNY SVÉ REALITY A ŘÍDIT SI SVŮJ ŽIVOT SAMI? 1.

Je těžkým úkolem v omezeném prostoru smysluplně vysvětlit symboliku Merkaby — protože tento symbol zobrazuje samotný princip naší reality. Přesto se pokusím střípky složit do velkého obrazu a chtěl bych čtenářům slíbit, že zde najdou nejen teorii, ale i praktický návod k použití.

Někteří považují Merkabu jen za nějakou duchovní „techniku“, ona ale především popisuje duši, resp. její duální podstatu — proto je úzce spojena i se symbolikou Jin-Jang » a ukazuje Cestu pro Vzestup duše.

Merkaba není předpokladem pro Vzestup — ona je výsledkem tohoto Vzestupu, kdy lidská duše získává tzv. světelné tělo…

Proto je nesmyslné následovat ty, kteří se vám snaží prodat tento symbol jako vzestupnou „techniku“Neříkám to jenom já, ale třeba i slavná Teal Swan.

Merkaba je starověký hebrejský a také egyptský výraz pro vyjádření tzv. „posvátné geometrie“ energetického (světelného) těla duše.

Je to rotující pole (světelné) energie nazývané mimo jiné „hvězdný tetrahedron“, „hvězdný čtyřstěn“. Je také známá jako „Davidova hvězda“ — ta ale představuje degradovanou verzi symboliky původní.

Merkaba je v podstatě složena ze tří částí: 1. Mer = Světlo, které vše stvořilo, nese informaci a vytváří strukturu. 2. Ka = duch, božská jiskra, podstata člověka. 3. Ba = duše, tělo, tj. manifestace člověka v těle v této realitě (podle původního egyptského významu) nebo také vozidlo (což je význam v hebrejštině).

Protože často slyšíme převrácenou interpretaci, musíme znovu ZDŮRAZNIT, že to duše vytváří Merkabu — nikoli obráceně.

Pozoruhodný je i fakt, že tyto informace se oficiálně nedozvíte. Např. i na Wikipedii je tento význam důkladně zamlžen. Můžete ovšem narazit na zmínky o tom, že Merkaba souvisí se Vzestupem  duše a že Talmud zakazuje studium tohoto tématu — ano, vypadá to skoro jako kdyby se někdo záměrně pokoušel utajit právě tento vzestupný význam… A obyčejným lidem byla ponechána jen zploštělá a degradovaná Davidova hvězda — symbol judaismu.

  • Merkabah, Teal Swan. https://www.youtube.com/watch?v=FBh_MIMOGnY

Zpět ke Vzestupu a podstatě duše

V symbolu Merkaby vidíme dvě, proti sobě se otáčející, pole energie (světla), které spolu vytváří vědomí ducha a vědomí těla/ego. Tato pole jsou symbolizována jako 2 tetrahedrony (čtyřstěny, čtyřstěnné pyramidy). Pyramida obrácená nahoru nás spojuje s božskou zdrojovou energií (kosmickým plánem) a poskytuje JANG (mužskou, kladnou) energii. Pyramida obrácená dolů nás propojuje se zemským plánem a představuje princip JIN (ženskou, negativní) energii matky Země.

Výsledkem je tzv. „hvězdný čtyřstěn“ symbolizující propojení jin a jang, ženské a mužské energie skrze srdce — spojení se realizuje skrze kristovskou lásku — nikoli náhodou je tohle spojeno se srdeční čakrou.

V tomto bodě se toto Poznání propojuje s duší, proto si připomeňme — tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

Kdyby mne snad někdo chtěl obvinit, že si vymýšlím jakési schizofrenní nesmysly o tom, co se děje ve vědomí duše — tak bych rád připomněl poznatek, že čakry jsou energetická centra a jako taková mají vědomí. Mnoho učitelů o tom mluví, mj. i známý Petr Chobot.

I fyzika potvrzuje tuto symboliku — např. teorie kvantové gravitace fyzikálního génia Klee Irwina používá tetrahedron jako základní stavební prvek této reality »

Jak dále uvádí nejen Drunvalo Melchizedek, ale jinými slovy i Seth učitel » energetické pole Merkaby obklopuje člověka a spojuje ho s kristovskou energetickou mřížkou kolem planety Země. Je „vozidlem“ lidské duše pro přesun mezi dimenzemi — jinak řečeno prostředkem Vzestupu.

K čemu slouží Mer-Ka-Ba? Jak aktivovat světelné tělo?

Podobný seznam už jste možná viděli:

  • Merkaba spojuje mysl, tělo (a s ním úzce spojené emoce) i srdce. Uvádí do rovnováhy všechny tyto složky osobnosti.
  • Pomůže vyvážit levou a pravou mozkovou hemisféru, mužskou a ženskou složku osobnosti.
  • Merkaba propojuje člověka se svým vyšším Já a nižším já.
  • Kromě toho se prý může Mer-Ka-Ba také „programovat“ a použít jako energetický zesilovač – ona je jakoby akcelerátor Zákona přitažlivosti.

Říká se také »že prý využívání světelného systému Merkaby pomáhá, aby se člověk mohl rychleji přeprogramovat, aby mohl vzestoupit, ze stávajícího systému, kde panuje strach, manipulace, vláda ega, do světelného systému lásky, svobody, harmonie… Toho prý ale můžeme dosáhnout jedině, když se úplně zbavíme všech bloků a negativních programů v našem podvědomí…«

Ačkoli to jsou víceméně pravdivé informace, vidíme v tom znovu a znovu nepřesné chápání této symboliky. Úzce to souvisí s nepochopením toho, kdo vůbec je bytost zvaná člověk a co je duše! Svým způsobem je totiž kristovská duše v podstatě totéž, co Merkaba. Do této součtové duše neoddělitelně patří krom ducha i druhá její polovina — tělo-ego*

Různí autoři popisují např. jak aktivovat světelné tělo (Merkabu): Abstraktně a obecně vás nabádají, že máte »rozvíjet kvality srdce, a žít bezpodmínečnou lásku. Stát se láskou. Doporučují vám také např. různé metody práce s dechem a vizualizace atp.« Jsou to ovšem jen samé abstrakce a nepřesnosti — ve výsledku vedoucí k tápání a blokování vývoje duše!

Ano, právě zde začíná hluboké nedorozumění nebo spíše temno. Jde o to, že klíčová kristovská informace o znovu-sjednocení duše byla církvemi překroucena a cenzurována — a naneštěstí téměř nikdo ji dnes nemá. Pokusíme se nyní mezeru doplnit.

Vzestupné Poznání na Konci věku

Je v zásadě pravda, co se (nepřesně) píše např. v knize Barbary Marciniak „Poslové úsvitu“ — jako že je nám nyní v rámci mimořádného kosmického naladění, na konci několika cyklů, dána možnost urychlit svůj vývoj. Shůry je nám pomáháno, abychom do Světla prošli co nejsnadněji, protože je v zájmu celku, aby se na planetu Zemi, vzácnou galaktickou knihovnu, vrátilo Světlo a vyšší vibrace lásky.

Zapomíná se ovšem zdůraznit, že především musíme zapracovat sami na sobě, takříkajíc „vlastnoručně“ učinit svůj vlastní frekvenční posun. Chcete vědět jak?

Zmínění autoři dále uvádějí: »Na planetě Zemi se učíme, skrze bolest, skrze dualitu. Temnota není špatná. Z hlediska vyššího pohledu je to nástroj, skrze nějž se učíme. Nyní však máme příležitost vrátit se zpět do boží Jednoty a lásky, do Kristova (kristovského) vědomí, kde už není dualita, kde není boj temnoty a světla. Dostáváme obrovský prostor pro vývoj. Ego, které zde stále převládá, se ale bojí, že ztratí svou vládu. Bude se vzpírat, bude se nám pravděpodobně zrcadlit v našem okolí u těch nejbližších, v práci, v každodenních situacích.«

Je ovšem tragikomické, že všechny tyto v podstatě správné informace bývají korunovány kolosálním nesmyslem v tomto stylu: »Příchodem světla ego definitivně umírá, končí jeho role učitele a průvodce.«

Podobná prohlášení žel svědčí o nepochopení klíčového kristovského poselství o SJEDNOCENÍ SEBE-SAMA — cílem není ego zničit, nýbrž kultivovat a integrovat v součtové duši!

Pamatujme si ego = persona, tj. naše osobnost! Nechceme přece nikdo zabít sami-sebe…

Praktické využití znalostí o Merkabě — žití v kristovské nepodmíněné lásce

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.

Musíme znovu připomenout, že to život a duše vytváří Merkabu — nikoli obráceně. Podívejme se na to podrobněji:

Auru a lidské tělo lze připodobnit ke krystalické energetické mřížce — pokud je zdravá a čistá, prochází jí energie-světlo nerušeně. Ale všude tam, kde jsou temné skvrny (blokovaná energie), tam jsou psychické a posléze i tělesné bloky, které se projevují disharmonicky jako nemoc » Jsou to nezdravé, pokřivené mentální a emocionální struktury našich aurických těl.

Původcem energetických „bloků“ jsou především chybné programy (vzorce chování) ega a negativní emoce (které ego produkuje), původcem jsou i mylná přesvědčení založená na strachu, víře v cokoli — mohli bychom to jako celek nazvat „světonázor dané persony“.

Je široce známo, že snaha o pročištění toku energie a vyvážení jin-jang pricipů je hlavním tématem Taoismu.

Nicméně, v dalším textu vám nabídneme něco daleko praktičtějšího a účinnějšího — něco navíc — ukazatele k tomu, jak toto Poznání použít v praxi, abyste mohli žít šťastný život a nenechat se manipulovat!

Co je skutečnost?
Cokoli nám řekne náš mozek!

Úzce to souvisí s tím, že tzv. realita vzniká až v našem v mozku za účasti naší osobnosti/ega, které na základě své víry ve svůj výchovou „naprogramovaný“ světonázor ovlivňuje proces dekódování a zobrazení vnitřní reality. Tyto procesy byly dokázány i oficiální materialistickou vědou na základě biologie a psychologických testů »

Teď si poskládejme celkový obraz: Říkají nám že Merkaba spojuje tělo, emoce, rozum a duši do jednoho funkčního celku. Vytváří také iluzi „reality“, iluzi okolního světa a všeho co v něm vnímáme. „Realita“ není to, co vidíme, nýbrž projekce mysli do energie.

Dovolím si připojit další kousek Poznání a budu tvrdit, že tahle informace o Merkabě je principiálně shodná s tím, co tvrdí Paul Birnie ve své knize „Secret of Manifestation“: To co na Zemi jako duše zažíváme je iluzorní holografická projekce — holografické energetické pole, které se promítá z duševního vědomí. Bylo zjištěno, že naše srdce generuje elektromagnetické pole, které je částí mnohem většího holografického energetického pole (zkr. HEF). 

5 smyslů těla vnímá okolní vlnění a posílá je převedené na elektrické signály do biopočítače — vašeho mozku. Veškeré rozhodování se děje uvnitř „procesoru“ a na „displej“ se promítají výsledky z programů, které „procesor“ zpracovává. 

Ve skutečnosti sám mozek je jen pomocným zařízením a také „displejem“ neboli zobrazovací jednotkou — je to jediné místo, kde existuje to, co si myslíme že je „realita“. Toto dokládají i psychologické testy a výsledky biologického zkoumání lidského těla — příkladně objev „druhého mozku“. Psycholologie to nazývá „vnitřní model světa“ — protože to existuje pouze subjektivně a silně záleží na tom, jak ego člověka na základě svého osobního přesvědčení a světonázoru tento obraz „reality“ dekóduje.

Našel jsem kdysi podobenství, které zní zhruba takto:

Je to jako byste žili na obrazovce počítače. Vaše vědomá část se promítá na obrazovku, vaše podvědomí existuje uvnitř, ono je tím „procesorem“. Vaším úkolem v této hře je najít a spojit obě části dohromady. Až potom získáte vědomou kontrolu nad programem, který realizuje „procesor“ a nad tím, co budete prožívat jako postava na obrazovce. 

A tady máme klíč k praktickému použití!

Když pochopíme že tuto hru v této realitě ve skutečnosti hraje naše podvědomí — samostatná entita nebo bytost se svým vlastním vědomím. Podvědomí = vědomí těla = emoce = persona člověka = ego…

Psychologie už dokázala fascinující věc — totiž že „vnitřní model“ v mozku vzniká se zpožděním ca 1/2 sekundy za tím, co je „venku“ — což samo o sobě jasně dokazuje, že ve skutečnosti naši osobní „realitu“ tvoří ego. Většinu času jedná vědomí těla samo a v mozku se teprve se zpožděním objeví iluze, jakože prý to my sami jsme učinili nějakou akci 😉 ALE NEBYLI JSME TO MY! Byla to jen naše jinová polovička… V tom je ten velký VTIP!

 

Takže, jak to vzít do vlastních rukou, když jsme jen „černý pasažér“ na lodi, kterou ve skutečnosti řídí vědomí ega na 3. čakře?

Klíčem k řešení je především připustit si tento fundamentální fakt — že tam existuje druhé samostatné vědomí, které to řídí! Dalším problémem je, že většina lidí nemá přímou komunikaci s „kapitánem lodi“… takže jak z toho ven? Jak se dostat k řízení? Především je jasné, že žádné meditace „na Merkabu“ nepomohou…

Řešení je velmi jednoduché a selsky prosté — natolik prosté, až nad ním mnozí „duchovní“ snobové ohrnují nos 😉 Tohle je totiž skutečný význam výroku „žít v přítomném okamžiku“. Tohle je skutečný důvod toho, proč vám dnes skoro každý psycholog řekne „mějte se rádi“ i když většina z nich naneštěstí netuší, že ono „vnitřní dítě“, je ve skutečnosti vědomí těla… Ale snad nejvýstižnější je říci „dejte pozornost sami-sobě“. Pozorností totiž projevujete lásku i ve vnějším světě — analogicky pak dáváte lásku i té bytosti ve vašem podvědomí a hlavně — dáváte jí tím najevo, že ji berete jako partnera a že s ní doopravdy upřímně chcete spolupracovat.

A díky tomu máte konečně vliv na to, jak si tvoříte realitu! Tak je to prosté!!

A především to funguje!

Důkaz každý naleznete v sobě!!

V příštím pokračování to zkusíme více rozvést a doplnit…

-pokračování-


Další informace:

Co je skutečnost? Cokoliv nám řekne náš mozek!

Povšimněte si prosím, že v pasáži o zážitku „letecké“ nehody (a pak dále ve 3. části video-dokumentu) jsou dokonce zmíněny ony každému důvěrně známé dva hlasy v hlavě, říkají tomu také „rozhovor mezi mozkem a tělem“ — jde přesně o ty dvě složky, které dohromady tvoří duální duši člověka » Přesně ty dva hlasy, na jejichž existenci vás ragauian naléhavě upozorňuje.

Milí ne-vědci v uvedeném populárně-vědeckém video-dokumentu naše podvědomí někdy také nesprávně označují jako nevědomý mozek. Všimněte si, že páni chytrolíni dokonce vypozorovali souvislost fyziologické reakce těla s rozhodnutím člověka. Obzvláště vtipné je i zjištění o rozhodování soudců v souvislosti s tím zda jsou najedeni nebo ne 😉 Nicméně materialistické náboženství účinně blokuje schopnost materialistických fanatiků chápat celkový obraz

  • Cesta do hlubin lidského mozku (The Brain with David Eagleman). Dokumentární cyklus.
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This