0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Cíl našich životních cest je ….. pozvednout své bytí a duchovní růst!

S karmou se rodíme všichni, aby jsme napravili to co jsme v minulých životech nezvládli, bohužel ji dědíme i po předcích a členech našeho rodu, nebo si ji vyženíme sńatkem s vybraným člověkem a přechází to i na naše děti.

Hrůza co….

Ve fyzickém světě, nemáme ani ponětí co se děje, stále si klademe otázky proč se nám některé věci neustále opakují, proč máme problémy, a sami s nima nejsme schopni nic udělat. Nic nepomáhá ?Proč jsou některé věci povědomě známé, a přitom jsme je nikdy v tomto životě neviděli? Proč většina lidí touží mít to co mají ti druzí?Atd…

Ty samé věci jsme ale už viděli, v jiném životě, např. když jste měli v minulém životě s někým problém a on se nevyřešil, ten samý problém se objevil v tomto životě, znovu aby se dořešil a uzavřel. Těm co nevnímají a myslí si že je vše jenom náhoda, těch mi je skutečně líto. Budou se tu rodit, znova a znova, dokuď nepochopí a nezačnou s tím něco dělat sami. Napravovat sami sebe, každý život je tu proto aby se prohloubil náš duchovní rozvoj a postoupili jsme do další duchovní třídy. Jak už někteří z vás vědí, máme jednu duši a mnoho těl. To co jsme my je naše neviditelná mysl! A ta se skutky – chováním, jednáním učí. Co vyšlete to se vám vrátí jako bumerang, i myšlenkově.

Takže co karma je:

Karma je pro mnoho z nás poněkud abstraktní pojem. Existuje mnoho matoucích informací o tomto nenáboženském tématu – informace, které jsou zbytečné. Takže si myslíme, že by bylo užitečné udělat trochu obrázek, který pomůže upevnit koncept karmy. K tomu je nezbytný jen rychlý příklad. Řekněme, že jsme všichni ochotni jít kolem a pomáhat lidem jakýmkoli způsobem, který považujeme za vhodný – vkládání mincí do prošlých parkovacích automatů, držení dveří otevřených pro všechny, rozdávání pár dolarů bezdomovci, nákup něčí kávy nebo čaje atd. , atd.

Karma je zákonem příčiny a následku – nerozbitným zákonem vesmíru. Vaše činy vytvářejí vaši budoucnost. Váš osud není nikdy zpečetěn proto, že máte svobodnou vůli. Vaše budoucnost tedy již nemůže být napsána. To by nebylo fér. Život vám dává šance. Toto je jeden z nich. – Strom probuzení 

ZÁKON O TVORBĚ: „CO CHCETE PŘIJÍMAT ÚČASTÍ.“ Život, který kolem sebe vidíme, byl vytvořen úmysly člověka. Jelikož jsme jedno s vesmírem, naše záměry určují vývoj stvoření. Protože to, čím se obklopujeme, se stává naší součástí, je naší odpovědností zajistit, aby toto prostředí vedlo k našim touhám.

Zaměřujeme-li se na zápor, místo abychom provedli změny zaměřené na zápor, zavazujeme se k výsledku s nulovým výsledkem.

ZÁKON NAŠEHO RŮSTU:.“ Jediné, nad čím máme kontrolu, jsme my sami. Následná akce (nebo nečinnost) motivu přinese v našem životě buď pozitivní, nebo negativní okolnosti.

ZÁKON ODPOVĚDNOSTI: „NAŠE ŽIVOTY JSOU NAŠIM VLASTNÍM DĚLÁNÍM, NIC JINÉ.“ Když ve vlastním životě dochází k turbulencím, dochází často k vnitřním turbulencím. Pokud máme změnit náš život, musíme změnit naši mysl a okolí.Být autentičtí!

ZÁKON PROPOJENÍ: „VŠECHNO VE VESMÍRU JE PROPOJENO“ Naše minulost, přítomnost a budoucnost jsou propojeny. Pokud si přejeme něco jiného, ​​musíme se proto zapojit do práce na změně těchto spojení. Žádný krok – první, střední nebo poslední – není při plnění úkolu důležitější. Všechny jsou povinné.

 ZÁKON ZAMĚŘENÍ: „U JEDINÉHO ÚKOLU NELZE PŘIJÍMAT PŘÍMOU POZORNOST.“ Pokud jde o náš duchovní růst, nemůžeme mít negativní myšlenky nebo činy a očekávat, že budeme duchovně růst. Musíme věnovat plnou pozornost dosažení jakéhokoli požadovaného úkolu.

 ZÁKON O NEMOCI A DÁVÁNÍ: „PŘEDKLÁDÁNÍ NAŠÍ SAMOSTATNOSTI ZNAMENÁ SKUTEČNÉ ZÁMĚRY.“ Zjednodušeně řečeno: to, čemu podle nás věříme, se musí projevit v našich činech. Obětavost je ctnost, pouze pokud jsme vstřícní k něčemu jinému než my sami. Bez nezištné povahy je skutečný duchovní růst téměř nemožný.

ZÁKON ZMĚNY: „HISTORIE SE OPAKUJE, POKUD SE NEZMĚNÍ.“ Vědomý závazek ke změně je jedinou metodou ovlivňování minulosti. Historie bude pokračovat nekonstruktivní cestou, dokud ji pozitivní energie nesměrují jinam.

ZÁKON ZDE A NYNÍ: „DNEŠEK JE VŠE, CO MÁME.“ Ošklivé ohlédnutí zpět a vpřed se zbytečně připravuje o současnou příležitost. Staré myšlenky a vzorce chování negují současnou šanci postoupit dále.

ZÁKON O TRPĚLIVOSTI A ODMĚNY:  Dřinu nelze obejít zbožným přáním. Naše odměny jsou nárokovány pouze díky trpělivosti a vytrvalosti, nic jiného. Odměny nejsou konečným výsledkem. Je pravda, že trvalá radost pochází z poznání dělat to, co je nutné, v oprávněném očekávání zasloužené odměny.

ZÁKON VÝZNAMNOSTI A INSPIRACE: „NEJLEPŠÍ ODMĚNOU JE JEDNA, KTERÁ Přispívá K CELÉMU.“ Konečný výsledek má malou hodnotu, pokud za sebou nezanechává nic. Energie a záměry jsou životně důležité komponenty, které určují význam konečného výsledku. V ideálním případě láska a vášeň ztělesňují motivy toho, kdo se rozhodne zanechat trvalý dojem v Celku.

ZÁVĚREČNÁ MYŠLENÍ O DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ KARMY Zákony karmy zní komplikovaně. Ale princip je dosažitelný. A je to všechno rada, kterou jste už slyšeli. Chovejte se k ostatním laskavě, tak jak by jste chtěli aby se oni chovali k vám.Žijte opravdový život ne lež a přetvářku! Nemanipulujte škodíte jenom sami sobě!

Poznání je že nic co si koupíte se s vámi nahoru stěhovat nebude,ani auto, ani peníze a ani dům. Nahoře nebudete mít koho ohromovat. Na váhu jde jenom srdce a rozum = duše! Peníze tam opravdu nikoho nezajímají:))

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This