0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Cesta k bytí Synchronicita

Synchronicita je proces probuzení směrem k poznání, že vás a druhou osobu spojuje nevýslovná síla duše. Synchronicita je spojení mezi tím, co je známo neznámému. Je to cestovní mapa toho, jak spojovat tečky z vašeho vnitřního světa, které se projevují ve vnějším světě. Značky jsou osobní pro zúčastněné strany. Synchronicita je důležitá, ale důležitější je uznání duše druhého člověka; což nelze zaměňovat za lajky nebo nelibosti ega.Pojem synchronicita zavedl právě švýcarský psycholog Carl Gustav Jung a popsal ji jako „příčinně nevysvětlitelné setkání dvou nebo více událostí, které jsou ale propojeny často velmi hlubokým významem“.

Setkání se s tím správným člověkem nebo určité události, které se stanou ve správný čas, nejsou nic jiného než synchronicita. Naštěstí existuje způsob, jak celou problematiku pochopit a vyrovnat se s ní.

Např.11:11 na hodinách a to každý druhý den….. atd. Podivné náhody které se dějí často a většinou navazují na nezvyklé události…se později ukážou že nejsou náhodné!

Synchronicita představuje vhodně načasované jednotící propojení, kdy nám korespondence mezi událostmi začne být zřejmá. Jde především o události, které postrádají kauzalitu – vymykají se tradičnímu vnímání příčiny a následku. S tímto pojmem jsem se poprvé setkala při četbě knih C. G. Junga.

Popis produktu Jung byl od počátku své kariéry zaujatý náhodami, zejména těmi překvapivými protiklady, které vědecká racionalita nedokázala dostatečně vysvětlit. O těchto myšlenkách hovořil s Albertem Einsteinem před první světovou válkou, ale poprvé použil termín „synchronicita“ na přednášce z roku 1930 s odkazem na neobvyklé psychologické poznatky získané při konzultacích s I-ťingem. Dlouhá korespondence a přátelství s fyzikem Wolfgangem Paulim, nositelem Nobelovy ceny, podnítila konečné a zralé prohlášení Jungova myšlení o synchronicitě, které bylo původně publikováno v roce 1952 a zde reprodukováno. Spolu s množstvím historických a současných materiálů popisuje tato esej astrologický experiment, který Jung provedl za účelem otestování své teorie. „Synchronicita“ odhaluje plný rozsah Jungova výzkumu široké škály psychických jevů.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This