0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Budhovo Učení je taky cesta!

Buddhovy nauky směřují k jedinému nejvyššímu cíli: osvobození od utrpení a znovuzrozování

Tripitaka, svaté buddhistické knihy ortodoxního buddhismu, tzv. théravády (učení starších), která důsledně zastává a ctí Buddhovy myšlenky

Šivaismus

patří mezi kontroverzní a současně duchovně velmi hluboké nábožensko – filozofické soustavy Indie. Jeho nauka je spjata s praxí tvrdého asketismu, s bezpočtem yogických technik, s extrémním tantrismem, s propracovaným ritualismem i s výkladově velmi náročnou metafyzikou.

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This