0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Astrální Slovník aneb se nemotat se v labyrintu!

Absolutno:

Abstraktní prostor; to, co je bez atributů nebo omezení. Také známé jako šúnjatá, prázdný prostor, prázdnota, Parabrahman, Adi-Buddha a mnoho dalších jmen.

Absolutno má tři aspekty: Ein (Ain), Ein Sof (Ain Soph) a Ein Sof Ór (Ain Soph Aur).

„Absolutno je Bytí všech Bytí. Absolutno je to, co Je, co vždy Bylo a co vždy Bude. Absolutno je vyjádřeno jako Absolutní Abstraktní Pohyb a Odpočinek. Absolutno je příčinou Ducha a Hmoty, ale není ani Duch ani Hmota. Absolutno je za hranicemi mysli; mysl To nemůže pochopit. Z tohoto důvodu musíme podstatu Toho intuitivně pochopit.“ – Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní/Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

„V Absolutnu jdeme za hranice karmy a bohy, za hranice zákona. Mysl a individuální vědomí jsou pouze dobré na potupování našich životů. V Absolutnu nemáme individuální mysl nebo individuální vědomí; tam jsme nepodmíněné, svobodné a absolutně šťastné Bytí. Absolutno je život svobodný ve svém pohybu, bez podmínek, bez limitu, bez potupného strachu před zákonem, život za hranicemi ducha a hmoty, za hranicemi karmy a utrpení, za hranicemi myšlenky, slova, činnosti, za hranicemi ticha a zvuku, za hranicemi forem „. – Samael Aun Weor, The Major Myteries (Velké Záhady)

Acheron:

(Řecky) Jedna z Hádesových řek v řecké mytologii.

Acilut:

(Hebrejsky אצילות, též Olam Acilut) První ze čtyř kabalistických světů, jehož těžiště je v nejvyšším trojúhelníku stromu života. Je to svět archetypů nebo emanací, ovládaný sefirou Keter.

„Nejvyšší část člověka je svět intuice a objektivní duchovní vědomí. Ve světě intuice se vyvíjejí archetypy všech věcí v přírodě.“ – Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Adam Kadmon:

(Hebrejsky) Tento název Adam Kadmon má mnoho použití: První projev Abstraktního prostoru, Archetypální člověk, Lidstvo, Nebeský člověk, který nezhřešil.

„Tělo Adama Kadmona je tvořeno sefiroty.“ – Samael Aun Weor, Tarot a kabala

Adept:

(Latinsky) Adeptus. „Ten, kdo získal“. V okultismu, ten, kdo dosáhl stupně zasvěcení a stal se Mistrem ve vědě Esoterismu.

Agregáty:

(Sanskrt skandha, tibetský pungo nga) Doslovně „skupina, hromada, agregát, kopa“. Obecný výraz Buddhistické filozofie popisující základní schopnosti vnímající bytosti nebo „osobnosti“.

 1. Tělesnost nebo forma (rúpa)
 2. Pocit (Védaná)
 3. Vnímání (samdžňá)
 4. Duševní Formace (samskára)
 5. Vědomí (vidžňána)

Každý agregát se skládá z kombinace faktorů a částí, což znamená, že nemá nezávislou existenci. Toto je základ pro Buddhistický argument, že neexistuje nezávislé existující já.
Skandhy se týkají pěti nižších těl nebo sefirotov.

 1. Fyzické Tělo (Malkut / Malkuth)
 2. Éterické Tělo (Jesod / Yesod /; skládající se ze čtyř etherů a vibrující s Tatvickou energií)
 3. Měsíční Astrální / Emocionální Tělo (Hod): tělo tužeb
 4. Měsíční Duševní Tělo (Necach / Netzach)
 5. Esence nebo Vědomí (Tiferet / Tiphereth)

V Buddhismu se říká, že naše utrpení pochází z připoutáni a tužeb, které sídlí v skandach nebo jinými slovy, ega žijí v psychice pozemského člověka. Těla duše (skandhy), musí být vyčištěny a očištěné prostřednictvím alchymistického zrození a psychologické smrti. Tato práce je udělaná Kosmickým Kristem uvnitř Bódhisattvy, jak je to jasně symbolizováno v Prajnapáramitá Sútře:

Bódhisattva Avalókitéšvara (Kosmický Kristus)
zatímco se pohybující v hlubokém toku Úplného Pochopení (Bina)
vnesl světlo do pěti Skándh (světlo proměněného ohně)
a našel je stejně prázdné (od já). (Protože oheň ničí ega)
Po tomto proniknutí překonal veškerou bolest. (Vzkříšení)

V Gnózi výraz agregáty je obvykle používán, co se týče nestálých a nelidských psychologických „já“ („ega“ nebo defekty), které zaplňují nižší úrovně vědomí a drží psychiku v utrpení. Agregáty jsou psychologické elementy vytvořeny pomocí touhy. Každý agregát zachycuje určité procento vědomí, které když je vysvobozeno pomocí zničení agregátů, má za následek probuzení vědomí pozitivním způsobem. V syntéze, psychický agregát je pozitivní nebo negativní hodnota, která je příčinou utrpení. Viz také ego, defekt, „já“.

Ahamkára:

(Sanskrit, též ahaṅkāra) egoismus. Pojem že „já,“ existuje jako sebe-existující, nezávislá entita.

„Pojem“ já, „sebe-vědomí, nebo sebe-totožnost.“ Já,“ egoistický a májávický princip v člověku, díky naší nevědomosti, která odděluje naše „já“ od Univerzálního Jednoho-Já – teosofický slovník pojmů.

Ahamkára je existence ega, zatímco ahamsara je rozpuštění „já.“

„Skutečně odstranit ahamkára bhava, egoistický stav z našeho vědomí, je zcela nemožné, pokud se dopustíme zločinu, že zapomeneme na svou vlastní Božskou matku kundaliní.“ – Samael Aun Weor, Gnostická magie run.

Ain (Ein):

(Hebrew אין) První aspekt prapůvodního Absolutna nebo Prázdnoty.

„AIN (EIN) je stejné jako v sanskrtu SAT, jinými slovy Neprojevené Absolutno.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

„Třináctá Emanace (Aeon), která se nachází za Dvanácti Branami je Ein, Sat, Neprojevený. Klepání na Třináctou Bránu, se rovná vstupu do náruče Kosmického Společného Věčného Otce, jehož Hebrejské jméno je Aelohim. „- Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Ain Soph (Ein Sof):

(Hebrew אין סוף) Alternativně Ein Sof or Ayn Sof.

„EIN SOF je druhým aspektem (Absolutna); kde již existuje určité projevení… Božský paprsek existuje v lidské bytosti. Tento Paprsek se chce vrátit zpět ke své vlastní Hvězdě, která se pořád na něj usmívá. Hvězda, která naviguje naše nitro, je super božský Atom z Abstraktního Absolutního Prostoru. Kabalistický název pro tento Atom je posvátný Ein Sof.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Ain Soph Aur (Ein Sof Ór):

(Hebrejsky) Třetí aspekt prapůvodního Absolutna nebo Prázdnoty.

„Každý Vesmír v nekonečném prostoru, má své vlastní centrální Slunce, a sčítání všech těch spirituálních Sluncí představuje EIN SOF ÓR, Protokosmos, Solární absolutno.“ – Tarot a Kabala

Akáše (Akasha):

(Sanskrt) Doslovně, „prostor.“ Z akáš (akash), být viditelný, objevit se, svítit, být zářivý.“

„Jemná hybná síla, která proniká a prostupuje celým prostorem.“ – Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Nejjemnější úroveň hmoty. Sluneční světlo přichází na zem a všechno na zemi to světlo transformuje. Prána je světlo z Absolutna. Když prochází Heptaparaparshinokh stává se Akáša. Akáše je dále modifikována na tattvy a na elementy.

Akáše je název první tattvy, prapůvodní substance, která zaplavuje celičký prostor; všechny další tattvy (Oheň-Tejas, Vzduch-Vaju (Vayu), Voda-Apas a Země-Pritvi (Prithvi) jsou modifikacemi těchto kosmických vod, každá z nich žije a pracuje v Akáši. Všechny formy, myšlenky, sny a představy vesmíru žijí v Akáši. Neexistuje žádná žijící věc ve vesmíru, která dokáže existovat bez Akáše nebo se bez ní rozmnožovat. Akáše je substance, z níž se objevuje každá druhá substance; Akáše je to, z čehož se objevuje každá druhá tattva; Akáše je to, kde je vše v potenciálu a kde je vše v činnosti. Proto se Akáše objevuje ve více místech. Kdekoliv, kde je jakékoliv místo pro jakoukoliv substanci, se nachází Akáše.

Akášické Záznamy nebo Záznamy Akáše:

Záznamy paměti země, její ras atd. V těchto záznamech je možné mít přístup k minulým, k přítomným a k budoucím událostem, které jsou dostupné ve vnitřních rovinách.

Alchymistické Zrození:

Být „znovu narozen“, jak je vysvětleno Ježíšem Nikodémovi (Jan 3) „z vody a z Ducha“ prostřednictvím vědy alchymie; toto zrození je uskutečněné skrze vytvoření a následné dokonalosti Duše.

Alchymie:

Al (jako význam Arabského slova Allah: al-, the + ilah, Bůh) znamená „Bůh.“ Také Al (Hebrejsky) pro „nejvyššího“ nebo El „Bůh.“ Chem nebo Khem je z Kimia (řecky), což znamená “ sloučit nebo odlít kov. „Také z Khem, starodávný název Egypta. Syntéza je Al-Kimia: „sloučit se s nejvyšším“ nebo „sloučit se s Bohem.“

V alchymii je symbolicky uvedeno, že existuje 5 Atomových Přísad se Sjednocujícím Cementem, aby bylo možné získat takové sloučení: Semínko, Med, Víno, Chleba a Mléko.

Semínko: Představuje Ens Seminis, mužskou a ženskou tvůrčí energii.

Med: moudře představuje Bartholinové žlázy nebo větší vestibulové žlázy. Toto jsou dvě žlázy u žen, umístěné trochu pod a na obou stranách vaginálního otvoru. Vylučují hlen na poskytnutí mazání, obzvláště když je žena sexuálně vzrušená, a tímto umožňují sexuální činnost.

Víno: Je stejné Ens Seminis, transmutované nebo povzneseno na vyšší úroveň vibrace, prostřednictvím alchymistické transmutace které je autoritativně symbolizováno v biblickém vyprávění o transmutaci vody na víno na svatbě Kány Galilejské.

Chleba: toto je jasný odkaz na Solární Těla, Existenční Prostředky/ Nástroje Bytí; výsledek Alchymistické Práce.

Mléko: Symbol Rozvinuté/ Vyvinuté Ctnosti.

Amrita:

(Sanskrit, v Tibetčině dutsi) symbolický nápoj, který dává nesmrtelnost.

„Bohové jsou dlouho žijící prostřednictvím ambrózie (amrita) jsou…” – Grihya sútry, kandík

„Ambróziový nápoj nebo pokrm bohů. Nápoj, který dává nesmrtelnost. Elixír života vytřeskl z oceánu mléka v puranické alegorie. Starý védský termín aplikován na posvátnou sómu, šťávu v chrámu tajemství.“ – Z teosofického slovníku pojmů.

Transmutace sexuálních vod vypracovává mimořádně „čisté vody Amrity,“ rtuť tajné filozofie.

Ambrózie:

V řecké mytologii, ambrózie je jídlo i nápoj, se kterým si Bohové Olympu udržovali svou nesmrtelnost, symbol sexuální energie. V Indii, také známá jako sóma a v židovsko-křesťanské bibli jako mana.

Anael:

„Učedník kamenité cesty, která vede k nirváně je naplněn extází, když má tu čest přivolat Anaela, anděla lásky. Anael se zjeví těm, kteří ho volají a vědí jak ho přivolat. Anael je nádherné dítě úsvitu. V přítomnosti anděla lásky se cítíme jako při návratu do nevinnosti Edenu. Anaelovi vlasy vypadají jako zlaté kaskády padající přes jeho alabastrové ramena. Tvář anděla lásky má červenou barvu úsvitu. Anael je nepopsatelně krásný anděl, který nosí bílou tuniku. Anael je anděl hudby a lásky, anděl krásy a něhy, úžasný amor všech zamilovaných, extáze všeho zbožňování.“ – Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Anděl:

(Řecky: aγγελος)

„Celý kosmos je řízen, sledován a živý, radami (skupinami) skoro nekonečných hierarchií vědomých bytostí. Každý z nich (zda se jmenují tak či onak, jako například Dhyana Chohani, Andělé nebo Devy atd..) Má splnit nějaký úkol. Jsou posly pouze v tom smyslu, že jsou jednateli Karmických a Kosmických Zákonů. Ve svých příslušných stupních vědomí a inteligence se nekonečně liší. Všichni jsou dokonalými lidmi v nejkompletnějším významu slova. Mnohočetné andělské služby charakterizují boží lásku. Každý Elohim pracuje ve své specializaci. Můžeme a musíme požádat o andělskou ochranu. „- Samael Aun Weor, The Three Mountains (Tři Hory)

„Ve skutečnosti, Andělé jsou dokonalými lidskými bytostmi. Proto ten, kdo dosáhne dokonalého stavu lidské bytosti, se stává Andělem. Ti, kteří prohlašují, že Anděl je nižší (podřadnější) jako lidé, falzifikují pravdu. Nikdo nemůže dosáhnout andělského stavu, pokud předtím nedosáhl stavu dokonalé lidské bytosti. Nikdo nemůže dosáhnout stavu dokonalé lidské bytosti, pokud předtím neinkarnoval svou Duši. Toto je sexuální problém. Anděl je zrozen pouze v pravých lidských bytostech. „- Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Existují dva typy Andělů: Nevinní Andělé a Ctnostní Andělé. Nevinní Andělé jsou elementálmy rostlin a Ctnostní Andělé jsou dokonalými lidskými bytostmi.“- Samael Aun Weor, Occult Medicine a Practical Magic (Okultní Medicína a Praktická Magie)

Andrameleck:

„Každý, kdo vyvolá Andramelecka ve vnitřních světech, bude mít nejohromnější překvapení, protože buď přijde Andrameleck démon nebo Andrameleck, Mistr Bílé lóže. Andrameleck je Hasnamuss s dvojitým těžištěm.“ – Samael Aun Weor

„Andrameleckovi již nebude dáno druhé tělo! Je to strašně perverzní démon. Vnitřní Mistr hrozně trpí, a samozřejmě, že bude muset zaplatit velkou karmu za to, že vytvořil toho démona.“ – Samael Aun WeorAntikrist:

Síla nebo energie, která je polarizovaná opačnou vibrací energie nebo síly Krista. Kristus je síla světla, která umožňuje vznik všeho života: je tvořivá, osvěcující a označena čistou, nesobeckou láskou nebo soucitem. Energie nebo síla Antikrista je ničící, přinášející temnotu, sobectví a nenávist. Podle Univerzálního Gnosticismu, intelekt každé lidské bytosti je Antikristem, protože intelekt současné lidské bytosti je sobecký, naplněný temnotou a nenávistí. Hledá jak vytvořit zkázu přes vynálezy jako knihy, filmy, slova a koncepty, které vytváří.

Rozhodně Antikristem není určitá osoba, ale všichni lidé. Očividně samotný Antikrist existuje hluboko v každé osobě a projevuje se mnoha způsoby.

Anu atom:

(Sanskrit) „Titul Bráhmana, o kterém se říká, že je atomem, stejně jako je nekonečný vesmír.“ – Z teosofického slovníku pojmů.

Anubis:

AnubisMnohokrát zmiňovaný v gnostickém písmu Pistis Sofia (on je ten „se psí tváří“) a dobře známý v egyptské symbolice. Anubis je nejvyšší hierarcha zákona karmy, kterému pomáhá 42 soudců. Chrám zákona, kde předsedá, se nachází na Slunci, kde vládne Michael.

„Ten, kdo probudí vědomí, může cestovat se svými vnitřními těly mimo fyzického těla, s plnou vědomou vůlí, a studovat svou vlastní knihu osudu. Tuto knihu najde v chrámu Anubise a jeho dvaačtyřicet soudců. Anubis je nejvyšší vládce karmy. Anubisův chrám se nachází v molekulárním světě, který mnoho lidí nazývá astrální svět. Zasvěcenci mohou přímo vyjednávat s Anubisem. Každý karmický dluh můžeme zaplatit s dobrými skutky, ale musíme jednat s Anubisem. Zákon karmy, zákon kosmické rovnováhy není slepý zákon, člověk může také od pánů karmy požádat o úvěr, ale každý úvěr musí být zaplacen dobrými skutky, pokud ne, pak si to zákon vybere bolestí.“ – Samael Aun Weor, Esoterická rozprava o hermetické astrologii

Apas:

(Sanskrit, „voda“) tattva nebo vibrace vodnatého éteru. Z této vibrace vzniká fyzická voda.

Arhat:

(V Tibetštině dra chompa) Tradiční titul udělen praktikantem hínajána, kteří odstranili klesas; jinými slovy, Šrávaka a Pratjéka Buddhové (chodci spirálovité cesty). V obecném použití tento termín platí pro ty, kteří dobyli Necach a dále.

Arkánum:

(Latinsky, množné číslo: arkána). Tajemství, záhada, kořen výrazu „ark“, jako v Noemově Arche (Ark of Noah) a Arche Úmluvy (Ark of Covenent).

Arkánum A.Z.F.:

Cvičení sexuální transmutace jako pár (muž-žena), technika známá v Tantře a Alchymii. Arkánum se týká skryté pravdy nebo zákona. AZF symbolizují A (aqua, voda), Z (azufre, síra), F (fuego, oheň) a tedy: voda + oheň = vědomí. Také, A (azoth = chemický prvek vztahující se k ohni). A a Z je první a poslední písmeno abecedy a tedy vztahující se k Alfě a Omeze (začátek a konec).

Archetyp:

Z dictionary.com: „originální vzor nebo model, z něhož všechny věci stejného druhu jsou kopírovány nebo na němž jsou založeny; model nebo první forma; prototyp.“

V Kabale, plán nebo původní obraz, z něhož se objevuje stvoření; týkající se prvního ze čtyř světů (Kabala rozděluje Strom Života na čtyři světy): Acilut (Atziluth)

„Sexuální energie v sobě obsahuje žijící archetyp autentického Solárního Člověka, který v nás musí nabýt tvar.“ – The Mystery of Golden Blossom-Záhada Zlatého Rozkvětu

Ásana:

(Sanskrt) držení těla nebo poloha těla.

Astrál:

Tento název je odvozen, týkající se, vycházející z hvězd, ale v esoterických znalostech se vztahuje k emocionálnímu aspektu 5 dimenze, který se v Hebrejštině nazývá Hod.

Astrální Tělo:

Tělo používané vědomím v 5 dimenzi nebo ve světě snů.

Co se běžně nazývá Astrální Tělo, není pravé Astrální Tělo, spíš je to Měsíční Protoplazmatické Tělo, také známé jako Kama Rupa (Sanskrit, „tělo tužeb“) nebo „snové tělo“ (Tibetské rmi-lam-gyi lus). Pravé Astrální Tělo je Solární (nadřazené nad Měsíční Přírodou) a musí být vytvořeno, jako naznačil Mistr Ježíš v Evangeliu Janově 3:5-6, „Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. „Solární Astrální Tělo je vytvořeno jako výsledek Třetího Zasvěcení Velkých Záhad (Hadi Ohně), a je zdokonalené v Třetím Hadovi Světla. V Tibetském Buddhismu, Solární Astrální Tělo je známo, jako iluzorní tělo (sgyu-lus). Toto tělo se vztahuje k emočnímu centru a k sefiře Hod.

„Opravdu pouze ti, kteří pracovali s Maithunou (Bílá Tantra) po mnoho let mohou mít Astrální Tělo.“ – Samael Aun Weor, The Elimination of Satan’s Tail (Odstranění Satanova Ocasu)

Athanor:

Alchymistický symbol. Athanor byla symbolická pec.

„Alchymista potřebuje Athanor, aby mohl pracovat na velkém díle. Athanor je žena.“ – Samael Aun Weor, Příručka praktické magie

Átman:

(Sanskrt, doslovně „já“) Starodávné a důležité slovo, které je v Hinduismu a Buddhismu značně mylně vyloženo. Mnozí špatně pochopili toto slovo, jako odkazující se na trvale existující já nebo duši. Ale pravý význam je opačný.

„Brahman, Já, Puruša (Purusha), Chaitanja (Chaitanya), Vědomí, Bůh, Átman, Nesmrtelnost, Svoboda, Dokonalost, Blaženost, Bhuma nebo nepodmíněn, jsou synonymní termíny.“ – Swami Sivananda

Proto Átman jako „já“, odkazuje na stav „nepodmíněného“ bytí, což se vztahuje k Absolutnu, Ein Sof nebo Šunjatá / Shunyata / (Prázdnota). Proto Átman odkazuje na Nejvnitřnějšího, Ducha, Syna Boha, který touží po návratu do toho, co je za hranicemi slov.

„Samotný Átman, je nepopsatelná Bytost, ten, který je za hranicemi času a věčnosti, bez konce dnů. Neumírá, ani se neinkarnuje (ego je to, co se vrací), ale Átman je naprosto dokonalý. „- Samael Aun Weor

V běžném užívání se může výraz Átman vztahovat k duchu nebo sefiře Chesed.
„Samotné Bytí je Átman, Nepopsatelný. Pokud uděláme chybu, že budeme Bytí považovat za nadřazené (vyšší) „já“ nebo druhé já (alter ego), podprahové „já“ nebo božské ego atd., tak se rouháme, protože To, co je Božské, Realita (Skutečnost), nemůže nikdy upadnout do kacířství oddělitelnosti. Nadřazené (vyšší) a podřízené (nižší), jsou dvě části téže věci. Vyšší „já“ nebo Nižší „já“ ‚, jsou dvě části stejného mnohočetného ega (Satan). Bytí je Bytí, a důvodem existence Bytí, je totéž Bytí. Bytí přesahuje osobnost, „já“, a individualitu. „- Samael Aun Weor

„Blaženost je základní přirozeností člověka. Hlavní fakt existence člověka je jeho inherentní božskost. Lidská základní přirozenost je božská, uvědomění si, které ztratil kvůli svým zvířecím sklonům, a kvůli závoji neznalosti. Člověk se ve své neznalosti ztotožňuje s tělem, myslí, pránu a smysly. Tím, že je překročí, se sjednotí s Brahmanem nebo s Absolutnem, které je čistou blažeností. Brahman nebo Absolutno je nejúplnější realita, nejúplnější vědomí. To, za čím už nic není, to, co je nejvnitřnější Já všech, je Átman nebo Brahman. Átman je společné Vědomí ve všech bytostech. Zloděj, prostitutka, vybírač odpadků, král, dareba, světec, pes, kočka, myš- všichni mají stejného společného Átmana. Zdánlivý, fiktivní rozdíl je pouze v tělech a myslích. Jsou tam rozdíly v barvách a názorech. Ale Átman je stejný ve všem. Pokud jste velmi bohatí, můžete mít svůj vlastní parník, vlak, vzducholoď pro své vlastní sobecké zájmy. Ale nemůžete mít svého vlastního Átmana. Átman je společný pro všechny. Není výhradním registrovaným majetkem jednotlivce. Átman je jediný mezi mnoha. Je neustále mezi formami, které přicházejí a odcházejí. Je čistým, absolutním, základním vědomím všech vědomých bytostí. Zdrojem všeho života, zdrojem všeho poznání, je Átman, vaše nejvnitřnější Já. Tento Átman nebo Nejvyšší Duše je vše překračující, nevýslovný, nepředstavitelný, nepopsatelný, vždy-klidný, úplně-blažený. Mezi Átmanem a blažeností není žádný rozdíl. Átman je samotná blaženost. Bůh, dokonalost, klid, nesmrtelnost, blaženost, jsou jedním. Cílem života je dosáhnout dokonalosti, nesmrtelnosti nebo Boha. Čím blíže se někdo dostává k Pravdě, tím se stává šťastnějším. Protože neodmyslitelnou přirozeností Pravdy je pozitivní, absolutní blaženost. V konečnu není žádná blaženost. Blaženost je pouze v Nekonečnu. Mít věčnou blaženost, je možné pouze z věčného Já. Znát Já, znamená radovat se s věčné blaženosti a věčného klidu. Seberealizace uděluje věčnou existenci, absolutní poznání a věčné blaho. Nikdo nemůže být spasen bez Seberealizace. Hledání Absolutna by mělo být podniknuto i za cenu obětování nejdražších věcí, dokonce i života. Studujte filosofické knihy kolik jen chcete, přednášejte přednášek a přednášek během celého vašeho světového turné, setrvejte 100 let v Himálajské jeskyni, praktikujte 50 let Pránájámu, i tak nedokážete dosáhnout osvobození bez uvědomění si jedinosti Já.“-  Swami Sivananda

Atmické Tělo:

V Kabale, Atmické tělo se vztahuje ke sefiře Chesed. Toto je nadřízené (vyšší) tělo Nejvnitřnějšího, Bytí, Otce obsažené v Trojici každého Monada. Atmické Tělo je ponořeno v 6 dimenzi. Člověk je sedmidílný (mající sedm těl) a Atmické Tělo je sedmým tělem.

Atom:

Každý atom je trojice hmoty, energie a vědomí. Vědomí každého atomu je vždy inteligentní elemental. Pokud materialisté nejsou schopni vidět tyto elementály, je to protože pořád nevědí vědecké postupy, které nám je umožňují vidět. My máme speciální metody, abychom ty tvory dokázali vidět. Vskutku, atom je opravdu nekonečně malým planetárním systémem. Tyto planetární systémy atomů jsou utvářeny ultra-atomovými trojicemi, které se otáčejí kolem jejich center gravitace. Atom se svými Alfa, Beta a Gama paprsky, je trojicí hmoty, energie a vědomí. – Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinologie a Kriminologie)

Avalókitéšvara (Avalokiteshvara):

Avalókitéšvara (Sanskrt, doslovně „Pán, který se dívá dolů“) je podle Mahájána Buddhismu termín daný Bódhisattvům soucitu. Tibetský název je Čenrezig. Oba jsou symboly Kosmického Krista. Jedenáctihlavý, tisíciruký Avalókitéšvara, je symbolem mnoha Bódhisattvů soucitu, kteří dosáhli deset Bódhisattvových stupňů a také symbolizuje mnohé Avalókitéšvarove inkarnace nebo Buddhy soucitu v různých Sefirotov Stromu Života. Také je znám jako Kuan-Yin a Čenrezig; v Hinduismu je Višnu. V Řeckém jazyce je Khristos nebo Kristus, který se dívá každým směrem, aby mohl pomoci a spasit kteroukoli bytost skrze jeho Bódhisattvy. Takto jeho tisíce rukou, rozšiřují jeho pomocné ruce ke všem bytostem. Jeho deset hlav naznačuje proces přes deset Bódhisattvových stupňů směrem k dokonalosti Nirmánkája Těla; tyto stupně (fáze) jsou symbolizovány v deseti hierarchiích Kabalistického Stromu Života ve světě Jecira (Yetzirah) s jedenáctým, který představuje získání Sambhógakája Těla; A tak jedenáctá hlava naznačuje inkarnaci univerzálního soucitu všech Buddhů. Těch deset hlav rovněž představuje prajnapáramitá, typ vize, který je schopen se dívat na všechny bytosti zevnitř i zvenku deseti Sefirotov prostoru; jedenáctá hlava představuje vše-zahrnující Buddhovu moudrost (Chokma).

Avatár:

Ze sanskrtu avatāraḥ, znamenající sestup (božstva z nebes), avatár: ava, dolů + tarati, prochází, překračuje. Inkarnace kosmického, univerzálního Krista (Višnu, Chokma), Samael Aun Weor používal termín „avatár“, s významem „posel.“

Reinkarnovaný Kristus se projevuje skrze každého autentického Avatáre.“- Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena pistis Sofie)

„… Vše-milosrdný, nekonečno, které vše udržuje naživu, nej, nejsvětější Absolutní Slunce, posílá pravidelně Avatáry, Spasitelů do tohoto údolí slz. Tito svatí jednotlivci, tito poslové, tito Spasitelé, jsou žijícími inkarnacemi Vše-milosrdného. Ale přece tato lunární rasa, tato perverzní rasa Adama, smrtelně nesnáší takových pomocníků. […] Požehnaný Krišna, požehnaný Buddha, požehnaný Lama, požehnaný Mohamed, milující, neodmyslitelný Ashiata Shiemash, Mojžíš, Quetzalcoatl (a mnoho dalších) byli všichni Avatáry. Nauka všech Avatárů má své kořeny ve třech základních faktorů revoluce vědomí: narodit se, zemřít, a obětovat se pro lidstvo. „- Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatracená Árijská Rasa)

„Avatáry se objevují pro mimořádné události v mimořádných okolnostech. Kdykoliv je velká nespravedlnost, kdykoli nastane zmatek a chaos kvůli nespravedlnosti a znemožňuje uspořádaný vývoj lidí, kdykoli je rovnováha lidské společnosti rozrušená sobeckými, bezohlednými a krutými bytostmi, kdykoli převládá nedostatek víry a Adharmy, kdykoli jsou ohroženy základy společenských organizací, objeví se Avatáry, aby nastolili dharmu a obnovili pořádek. Avatár je sestupem Boha pro vzestup člověka. Paprsek z Hiranyagarbha sestupuje na zem s mohutnou silou, aby udržel harmonii vesmíru. Práce vykonaná Avatáry a jejich učení vyvolávají příznivý duchovní vliv na lidské bytosti a pomáhají jim v jejich vzestupném božském rozvíjení a Seberealizaci. Avatár přichází odhalit božskou přirozenost člověka a povznést jej nad malicherný, materialistický život vášně a sobectví. „- Swami Sivananda, Lord Krishna, His Lilas and Teachings (Pán Kršna, Jeho Lily a Učení)

Avernus:

Věřilo se (ve starodávné Římské společnosti), že je vstupem do pekla. V pozdějších dobách se slovo stalo pouze alternativním názvem pro peklo.

Aviči:

(V sanskrtu a Pali, doslova „bez vln,“ také přepsáno jako Avichi, Avici). V buddhismu se jedná o nejnižší úroveň pekelných říši, obývanou těmi, kteří spáchali jeden nebo více z pěti závažných trestných činů:

 1. Úmyslná vražda otce
 2. Úmyslná vražda matky
 3. Zabití Arhata (osvícená bytost)
 4. Ubližování Buddhovi
 5. Vytvoření rozdělení nebo rozštěpu v duchovní komunitě

Azoth:

V alchymii, Azoth je životní princip všech kovů. Azoth je nejvíce známý v souvislosti s Paracelsem.

Běžně se uvádí, že slovo Azoth je odvozeno z arabského al-zā’ūq: „rtuť (ang. mercury).“ I když je to sice relevantní, ale není to jediný důležitý význam tohoto slova.

„Adam tenkrát řekl: זאת zo’th [je] kost z mých kostí a tělo z mého těla: זאת zo’th bude se nazývat אשה“ ishshah, neboť זאת zo’th je vzata z איש ‚iysh. „- Genesis 02: 23

איש + זאת = Ish-Zoth = Azoth.

„… Síra, Merkur a Sůl, které jsou jednu chvíli těkavé a druhou chvíli netěkavé, tvoří Azoth…” – Eliphas Levi, Transcendentální magie (1856)

„… Čtyři prvky alchymie jsou: sůl, rtuť, síra a azoth: Sůl je hmota, Merkur je Ens Seminis, Azoth je tajemný paprsek kundaliní.“ – Samael Aun Weor, Alchymie a kabala

Alchymisté se vždy zmiňují o třech symbolických látkách: rtuť, síra a sůl. Azoth se doplňuje jako čtvrtý, tajemný měnící se životní princip. Podle alchymie: Sůl, síra, rtuť, každá z nich má trojjedinou povahu, protože každá z těchto látek ve skutečnosti obsahuje i ostatní dvě látky. Proto, tělo Soli je třídílné: sůl, síra a rtuť, ale v těle Soli jedná z těchto tří (sůl) převládá. Rtuť je také složena ze soli, síry a rtuti, kde převládá rtuť. Podobně je to i se Sírou, která je vskutku sůl, síra a rtuť s převahou síry. Přeměny těchto devíti rozdělení – 3 krát 3 = 9 se dějí díky azoth, posvátnému ohni kundaliní. Azoth je tedy univerzální substance, neviditelný věčný oheň, elektřina, magnetismus, astrální světlo, bezmezný duch života, ohnivá merkurova/rtuťová esence, která vytéká z trůnu Boha a Beránka, míchy. Toto je řeka živé vody v Edenu (Ráji) – Sex, Genesická zemská pára, ohnivé částice „Hašim“ v prachu země (Adama), odkud Bůh stvořil elektronické těla Adama, skutečnou lidskou bytost.

Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. – Genesis 2: 6-7

Ádi-Buddha:

Adi-Buddha-samantabhadra(Sanskrtské slovo. V tibetštině je to Dang-po’i sangs-rgyas.) Z vadžrajána buddhismu také známý jako Samantabhadra nebo Vadžradhára. Ádi-Buddha je „prvotní Buddha,“ nebo původ všech Buddhů. Ádi-Buddha se objevuje sám ze sebe, pocházející sám ze sebe, existující před jakýmkoli jevem nebo věcí, která kdy vznikla. „Třináctý Eon je Ein, Sat, Svrchovaná Samostatnost. Za třináctým Eonem je Kosmický, Univerzální, Věčný Otec, tj. Ádi-Buddha, který je Buddhou našeho individuálního Buddhy. Ádi-Buddha je Otec našeho Otce, ale On nikdy nepřichází do projevení, protože On je Nepoznatelné Božství. Pouze na konci Mahá-manvantara, pak, jak se staneme jedním s naším Otcem, který je v utajení, se můžeme sjednotit s Ádi-Buddhou. K tomuto sjednocení s Ádi-Buddhou dochází v mahápralaja, tj. v kosmické noci a uvnitř lůna Absolutního Abstraktního Prostoru.“ – Samael Aun Weor, gnostická Bible: Odhalená Pistis Sofia

Bafomet:

Odvozen z řeckého βαφή baphe, βάπτω („ponořuji“), „ponoření“ + Μῆτις, Metis „moudrost,“ „dovednost,“ nebo „řemeslo.“ Bafomet tedy znamená „křest“ nebo zasvěcení do moudrosti. Bafomet představuje boha Pan, sílu přírody, kterou Adam a Eva musí zkrotit a ovládnout, aby se vrátili do Edenu.

Středověký mystický název byl obvykle spojován s kozou Mendése. Templáři Malty byli obviněni z uctívání Bafometu jako idol. Bafomet znamená křest moudrosti nebo zasvěcení, ale se ztrátou původních klíčů jeho skutečného významu, se tento symbol degradoval a zůstal nepochopen.

Symbol Bafometu se týká Arkány 15: Vášeň, jak je vysvětleno v tarotu a kabale.

Název Bafomet (Baphomet) skrývá při čtení pozpátku zprávu: Tem-o-h-p-ab, která je symbolem latinských slov „Templi ommun hominum pacis abbas,“ což znamená, „Otec chrámu univerzálního míru pro lidi.“

Bandha:

Sanskrtský název pro „svázanost“ nebo „svázat dohromady.“ Odkazuje na pozice v hinduistické józe.

Betlém:

„Dům chleba“ v aramejštině a hebrejštině [בית לחם]. „Dům masa“ v arabštině [بيت لحم]. U západních náboženství se jedná o svaté město a hluboký symbol. Rodiště krále Davida a Ježíše.

„K tomu, aby se mohl narodit Spasitel, je třeba, aby se opakovala událost Betléma; tato událost má velmi hluboký a zároveň symbolický význam. Město Betlém o němž se povídá v evangeliích, je velmi alegorické. Říká se, že za časů Ježíše Nazaretského toto malé město neexistovalo. Když analyzujeme slovo Belen (což v chaldejském jazyce znamená Betlém), tak dostaneme Bel-En. Bel v chaldejské terminologii znamená „věž ohně.“ Jak a kdy dosáhneme tuto věž ohně? Tím, že vytvoříme vyšší existenční těla Bytí , a když posvátný oheň dosáhne vrchní část mozku. Toto je způsob, jak dochází k události Betléma.“ – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Bhagavadgíta:

Boží píseň. Pověstná Hinduistická svatá kniha, zahrnující 18 kapitol Bhisma Parvo Mahabharata.

Bílá Lóže/Bratrstvo:

Starověké shromáždění čistých duší, které zachovávají nejvyšší a nejposvátnější vědy: Bílá Magie nebo Bílá Tantra. Nazývá se Bílou kvůli své ryzosti a čistotě. Toto „Bratrstvo“ nebo „Lóže“ zahrnuje lidské bytosti nejvyššího řádu z každé rasy, kultury, vyznání a náboženství a obou pohlaví.

Bina (Binah):

(Hebrejsky בינה; znamená pochopení / porozumění; vztahující se k תבונה (tabuwn) inteligenci nebo poznání / znalostí ze zkušenosti). Třetí sefira na Stromě Života. Souvisí s Duchem Svatým. V Hinduismu známá jako Šiva-Šakti.

„Bina je Duch Svatý; On je Třetím Logosem, Hinduistický Pán Šiva, který se projevuje ve všem co je, co bylo, a bude, jak sexuální potence… Duch Svatý se rozvíjí do Nepopsatelné Ženy; Ona je Svatou Matkou; Je oděná do bílé halenky a modrého pláště. Duch Svatý je Šiva, Božský Manžel Šakti, Boží Matky Kundaliní.“- Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

“… náležitá forma / tvar a obraz nejsou zformovány, dokud se vynoří z בינה Bina a následně byly zformovány a sloučeny. Svět, který má přijít, což je Bina, je také řemeslníkem všeho stvoření a je Elohimovim tajemstvím, které je tam zmíněno, jak je psáno: „A Elohim řekl, ‚buď světlo,‘ a bylo světlo“ a také, „A Elohim řekl, ‚Buď nebe.‘ „Takže Bina je řemeslníkem, ten, který utváří, který vyrábí tvar světla, vody a nebe…” – Zohar 11:77

Bohyně:

Ženská, přijímající síla, prostřednictvím které dochází ke stvoření. V mnoha náboženstvích symbolizovaná postavami jako Eset/Isis, Maria, Mája, Tara, Isobertha, Rhea, Cybele, Gaea, atd. Beztvará-síla-hmota symbolizující přírodu, jejíž početí a porod odhaluje plodnost přírody. V hebrejštině je Eloah, ženský protějšek El, jejichž vzájemné spojení vytváří Elohim.

Bon-ové:

(Nebo Bhon-ové) Nejstarší náboženství v Tibetu, které bylo zastíněno hlavně (někteří říkají, že pronásledováno) příchodem buddhismu. Samael Aun Weor přijal vyjádření předchozích badatelů, kteří popisovali náboženství Bon jako v podstatě černé. Ale po dalším zkoumání zjistil, že ono to není nutně černé, jen extrémní v některých postupech.

Bódhičitta (Bodhichitta):

(Sanskrit; často psané bodhicitta, ale vyslovováno bódičita) Doslovně, Bodhi znamená osvícení nebo moudrost. Chitta znamená mysl. V syntéze, bódhičitta znamená osvícená mysl nebo mysl moudrosti. Tento výraz má mnoho úrovní aplikace.

 1. V přípravné formě se používá k popisu altruistického úmyslu k dosažení osvícení pro prospěch trpících bytostí.
 2. V Mahájána učení je to povznesený stav uvědomování (prajna), které přímo vnímá Prázdnotu.
 3. V tantře se to týká semenné tekutiny těla. Tibetská verze, byan-sems, může být přeložena buď jako „osvícená mysl“ nebo „semeno.“
 4. Samael Aun Weor často vyjadřoval syntézu tohoto výrazu, která kombinuje všechny tyto významy.

„Bódhičitta je probuzené a rozvinuté superlativní Vědomí Bytí. Bódhičitta se vynořuje v aspirantovi, který se obětuje pro své bližní, dávno předtím než jsou vytvořeny těla Merkuru… Pro Bódhičittu, což znamená zlatavé embryo, probuzené vědomí, je nutné, aby padla do osvíceného prázdného prostoru.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

„Očividně předtím než je zrozen Bódhisattva musí být v našem nitru zformována Bódhičitta. Navíc je důležité objasnit nutnost rozdrcení ega, „já“, aby se mohl vynořit Bódhisattva. Bódhičitta je zformována s hodnotami lásky a se svrchovanou obětí pro naše blízké. Bódhisattva je zformován v prostředí a v psychologické atmosféře Bódhičitty.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

„Ten, kdo nemá Bódhičittu, přestože vytvořil vyšší existenční těla bytí, je stále nevědomým a absurdním.“ – Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Bódhisattva:

(Sanskrit) Doslovně, sanskrtský výraz Bodi znamená osvícení nebo moudrost, zatímco Satva znamená esence nebo dobrota; proto výraz Bódhisattva doslova znamená „esence moudrosti“. Tibetský překlad tohoto slova je jangchub sempa. Jangchub (v sanskritu bodi) znamená osvícení a sempa (v sanskritu satva) znamená hrdina nebo bytost, proto význam „osvícený hrdina“. Slovo jangchub je ze slova jang „překonávání a odstranění všech překážejících sil“ a chub „uvědomění plného poznání“. Sempa je odvolání k velkému soucitu. 14 Dalajlama řekl: “… bódhisattvové jsou bytosti, které z intenzivního soucitu nikdy neodchýlí svou pozornost od vnímajících bytostí; navždy zainteresovaní o blaho všech bytostí a zcela se odevzdají k zajištění toho blaha. A proto jméno Bódhisattva ukazuje bytost, která se prostřednictvím moudrosti, hrdinsky soustředí na dosažení osvícení ze soucitné starosti o všechny bytosti. Samotné slovo vyjadřuje klíčové kvality takové nekonečné altruistické bytosti.“

„My Bódhisattvové soucitu, kteří nesmírně milujeme lidstvo, konstatujeme: pokud existuje jediná slza v lidském oku, pokud existuje pouze jedno trpící srdce, odmítáme akceptovat štěstí Nirvány… Musíme hledat prostředky jak se stát více a více užitečnými tomuto ubohému, trpícímu lidstvu.“ – Samael Aun Weor, The Major Myteries (Velké Záhady).

V esoterickém nebo tajném učení Tibetu a Gnosticismu, Bódhisattva je lidská bytost, která dosáhla páté zasvěcení ohně (Tiferet) a vybrala si pracovat dále pomocí prostředků Přímé Cesty, vzdávají se lehčí Spirálovité Cesty (v Nirváně) a namísto toho se vrátit, aby pomáhala trpícímu lidstvu. Skrze tuto oběť, tento jednotlivec inkarnuje Krista (Avalókitéšvara), tímto ztělesňující nejvyšší zdroj moudrosti a soucitu. Toto je vstup do Přímé Cesty na kompletní osvobození se od ega, cesta, na kterou se vydá velmi málo, kvůli faktu, že člověk musí zaplatit celou svou karmu v jednom životě. Ti, kteří se vydali na tuto cestu, byly nejmimořádnějšími postavami v lidské historii: Ježíš, Buddha, Mohamed, Quetzalcoatl, Kršna, Mojžíš, Padmasambhava, Milarepa, Johanka z Arku, Fu-Xi a mnoho dalších jejichž jména nejsou pamatována nebo známa. Samozřejmě i mezi Bódhisattvy existují mnohé úrovně Bytí: být Bódhisattvou neznamená, že dotyčný je osvícený. Zajímavě, Kristus v Hebrejštině je nazýván Chokma, což znamená „moudrost“ a v sanskrtu je Kristus Višnu (Vishnu), základ slova „moudrost“. Višnu je ten, kdo poslal své Avatáry do světa, aby vedly lidstvo. Těmito Avatáry byly Krišna, Buddha, Rama a Avatár tohoto věku: Kalki Avatár.

Skutečný pokorný Bódhisattva se nikdy nechlubí. Pokorný Bódhisattva říká, „Já jsem pouze mizerný šnek z bahna země, Já jsem nikdo. Moje osoba nemá žádnou hodnotu. Práce je to co má cenu.“ Bódhisattva je lidská duše Mistra. Mistr je vnitřní Bůh. – Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

„Ať se rozumí, že Bódhisattva je semínko, zárodek s možností nadsmyslného, božského vývoje, pomocí tlaku z Výšky“. – Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Božská Duše:

Ženský aspekt Monada, související se sefirou Gebura. Také nazývaná Buddhi.

Brahman:

(Sanskrit) Absolutno; Nejvyšší Realita nedualistické Védánty.

Nepleťte si Brahmana s:

Brahmá, Bůh Stvořitel, první z trojice
Bráhmana/y, „týkající se modlitby,“ komentáře véd
Bráhman, kněz; v angličtině obvykle jako „Brahmín“

Brahmá:

První aspekt Hinduistické Trojice, ty další dva jsou Višnu a Šiva. Brahmá je symbolem věčnosti, neměnný, původ stvoření a konečným kořenem sebe.

„Rozvoj božských vlastností je nezbytný pro dosažení Seberealizace. Brahman nebo Věčný, je čistota. Věčný, nemůže být dosažen bez dosažení čistoty. Brahman je pravda. Věčného nelze dosáhnout bez praktikování pravdy. Brahman je nebojácnost. Věčný nemůže být dosažen, pokud se nestanete absolutně nebojácným. […] Brahman je Sat Nebo Existence-Absolutno. […] Překonejte egoismus sebeobětováním, sebe-odevzdáním, sebezapřením se, a meditací nad neduálním, věčným, sebe-osvětlujícím Brahmanem, nejvnitřnějším Já, Vnitřním Vládcem, Nesmrtelným.“ – Swami Sivananda, All About Hinduism (Vše o Hinduismu).

Brahmačárja:

(Sanskrt) Sexuální abstinence.

Pseudo-esoteričtí a psedo-okultní reakcionáři se domnívají, že Kundaliní mohou probudit pomocí Brahmačárja nebo nuceným celibátem. Všichni zasvěcenci autentických škol mystérií, skrze přímou zkušenost vědí, že bez tantrických cvičení, je nemožné dosažení probuzení a rozvoje sedmi stupňů sil ohně. Existují dva typy Brahmačárja (sexuální abstinence): solární a lunární. Solární Brahmačárja je povinná pro všechny ty, kteří se již narodili ve vyšších světech se solárními těly, což znamená, pro ty, kteří opustili Devátou Sféru. Lunární Brahmačárju praktikuje mnoho upřímně se mýlících lidí, mnoho ignorantů, kteří nikdy nepracovali v Deváté Sféře, kteří nevybudovali solární těla, kteří jsou bez vnitřní seberealizace. Cvičení Brahmačárja je škodlivé pro ty, kteří nevybudovali solární těla, protože se nabijí s hrozně špatnými a strašnými vibracemi.“ – Samael Aun Weor, The Buddha ‚s Necklace (Buddhův Náhrdelník)

Brahmanádí:

Brahmanádí nebo „canalis centralis,“ se nachází po celé délce míchy, ve kterém stoupá kundaliní. Každé z našich sedmi těl má svou vlastní míchu a svůj Brahmanádí. – Samael Aun Weor, Kundaliní jóga

„V sušumne nádí se nachází nádí s názvem vadžra. V tomto nádí vadžra se nachází drobný kanálek ​​čitrá nádí, který je také nazýván Brahmanádí. Probuzená kundaliní prochází tímto čitrá nádí.“ – Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

Brahmarandhra:

(Sanskrit) „‚Brahma-randhra‘ znamená otvor Bráhmana. Jedná se příbytek lidské duše, také známý jako“ Dasamadvara, „desáté otevření nebo desáté dveře. Brahmarandhra je duté místo na temeni hlavy, známé jako přední fontanela u nově narozeného dítěte. Je to místo mezi temenní a týlní kostí. U dítěte je tato část velmi měkká. Když dítě vyroste, tento otvor se zahladí růstem kostí hlavy. Brahmá stvořil fyzické tělo a vstoupil (pravishat) do něj, aby mu prostřednictvím tohoto brahmarandhra dal vnitřní osvícení. V některých Upanišad je to takto uvedeno. Toto je nejdůležitější část. Je velmi vhodná pro nirguna dhjána (abstraktní meditace). Když se jogín v době smrti oddělí od fyzického těla, tento brahmarandhra praskne a tímto otvorem vyjde prána (kapala mokša). „Existuje 101 nervů srdce. Jeden z nich (sušumná) vyšel ven a propíchl hlavu. Vyjetím přes něj nahoru ven, dosáhneme nesmrtelnosti (kathopanishad). „- Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

Bráhmanský kabel:

Mícha se svými dvěma nervovými kabely/kanály. Mícha je Bráhmanova tyč/hůl, Áronová hůl, hůl patriarchů, Mojžíšova hůl, žezlo božských králů a bambusová třtina sedmi třtinových uzlů jogínů v Indii.

Buddhata:

Odvozené od „buddhadatu“ (Sanskrit), což znamená „esence Buddhy“, vztahující se k Podstatě Buddhy nebo semínka. Toto je embryo duše, také známé jako Esence nebo Tathagatagarbha. Toto je malá jiskra vědomí, která sestupuje z lidské duše do Čtyř Těl Hříchu, aby mohla růst prostřednictvím zkušenosti v tomto bolestivém světě.

Buddha:

Doslovně, „probuzen.“ Jeden ze tří klenotů (Tri-ratna). Běžně je používán jednoduše s odkazem na Buddhu Šákjamuni („zakladatel“ Buddhismu), výraz Buddha je ve skutečnosti titul. Existuje velký počet Buddhů, každý na různé úrovni realizace. Na konečné úrovni, Buddha je bytost, která se zcela osvobodila od utrpení. Vnitřní Bytí (Hebrejsky: Chesed) se nejprve stane Buddhou, když Lidská Duše dokončí práci Čtvrtého Zasvěcení Ohně (týkající se Necach, mentálně tělo).

„Mnoho bylo řečeno o Buddzích. Není pochybností, že existují Rozjímaví Buddhové a Buddhové Projevu. Buddhové Projevu jsou tvorové, kteří ovládli mysl, kteří zničili ego, kteří nedovolili negativním emocím, aby vstoupili do jejich srdcí, kteří ve svých ani v myslích jiných nevytvořili mentální podobizny. Vzpomeňme si na Tsongkhapa, který se reinkarnovat v Tibetu; předtím byl Gautama Buddhou. Buddha Buddhy Amitábhy je něco jiného, jeho pravý božský prototyp. Amitábha je Rozjímavý Buddha, a Gautama bychom mohli říci, že je Buddha Projevu, světský (pozemský) Buddha nebo Bódhisattva. Nemůžeme popřít, že Amitábha se skrze Gautamu projevil brilantně. Nemůžeme popřít, že pozdější Amitábha poslal Gautamu (Bódhisattva nebo světský Buddha) přímo do nové reinkarnace. Pak se projevil jako Tsongkhapa. Toto jsou Rozjímaví Buddhové, jsou mistry své mysli, tvorové, kteří se osvobodili od mysli. Pánové uctívají Velkého Buddhu, kterých rovněž známe jako Logos a modlí se k němu.“ – Samael Aun Weor z přednášky nazvané Mental Representations (Mentální (Duševní) Zobrazení)

„Velmi dobře víme, že Átman-Buddhi je Vnitřním Buddhou, Buddhou, Nejvnitřnějším; takto to je napsáno v sanskrtských knihách. Tak tedy víme, že Kristus je Druhým logosem; že První Logos je Brahmá, Druhým je Višnu (Syn) a Třetí Logos (Duch Svatý) je Šiva. Z tohoto důvodu Vnitřní Kristus, evidentně a v úrovních Bytí nebo lépe řečeno, v úrovních našeho Nejvyššího a Transcendentálního Bytí, je za hranicemi našeho Vnitřního Buddhy, a přece se navzájem doplňují. Existují dva typy Buddhů; ano, toto víme. Existují Přechodní (pomíjiví) Buddhové a Trvalí Buddhové. Přechodný Buddha je Buddha, který v sobě stále nedosáhl inkarnaci Vnitřního Krista. Trvalý Buddha nebo Buddha Rozjímání je Buddha, který se již Kristifikoval, Buddha, který již přijal Vnitřního Krista ve své vnitřní přirozenosti. Tento typ Buddhy je Buddha Maitréja, vzhledem k tomu, že je to Buddha, který inkarnoval Vnitřního Krista (takto by měl být chápán výraz „Maitréja“). Takže Buddha Maitréja není osoba: Buddha Maitréja je titul, hodnost, který poukazuje na kteréhokoli Buddhu, který dosáhl Kristifikaci.“ – The Esoteric Path (Esoterická Cesta).

„Buddha se objevuje ve světě, aby vnímající bytosti mohly získat gnózi, kterou on sám získal. A tedy Buddhovy názorné ukázky cesty, jsou výhradně způsoby k přivedení vnímavých bytosti k Buddhovství (buddhahood).“ – 14 Dalajlama

Buddhova Podstata:

Embryo nebo semínko vědomí, z něhož se může vynořit náš vlastní vnitřní Buddha. Různé zvané tathgatagarbha, buddhata nebo Esence.

Buddha Šákjamuni (Shakyamuni):

Často jednoduše nazýván, „Buddha,“ nebo Gautama Buddha. Je velkým zasvěcencem, který doručil svoji nauku lidstvu mezi 563 a 483 B. C. Buddha jednou shrnul jeho celé učení do jedné věty: „Učím o utrpení a o způsobu, jak jej ukončit.“

Budhi:

(Sanskrit, doslovně „inteligence“) aspekt mysli.

„Buddhi je čistý (vyšší) rozum. Sídlo buddhi je těsně pod temenem na hlavě v epifýze mozku. Buddhi se projevuje jen u těch osob, kteří rozvinuli správnou intuitivní diskriminaci nebo viveku. Obyčejný rozum světských lidí je pojmenován praktický rozum, který je nechápavý a má svá omezení. Sankhya budhi nebo budhi ve světle Sankhya filozofie, je vůle zkombinovaná s intelektem. Mysl je mikrokosmos. Mysl je májá. Mysl je přechodný stav mezi prakrti a Purušou, hmoty a ducha.“ – Šrí Svámí Šivánanda, Jóga v denním životě

„Když pomocí sádhany rozpustíme rozmanité, omezující schránky Átmanu, když pomocí mentálního cvičení nebo gymnastiky ovládneme vritti (mentální vlny) mysli, když vědomá mysl není aktivní, tehdy vstoupíte do říše duchovního života, super-vědomé mysli, kde se projevuje buddhi, čistý rozum a intuice, schopnost přímého poznání Pravdy. Přejdete do království klidu, kde není nikdo, s kým byste mohli mluvit, budete slyšet Boží hlas, který je velmi jasný a čistý a má rostoucí tendenci. Tento hlas poslouchejte s pozorností a zájmem. Bude vás vést. Je to hlas Boží.“ – Šrí Svámí Šivánanda, Esence jógy

V kabale se jedná o ženskou duchovní duši, která se vztahuje k sefiře Gebura. V celé světové literatuře je symbolizována, zejména jako Trojská Helena, v Božské komedii jako Beatrice, a v Starém zákoně jako Beth-šeba (hebrejsky doslovně „dcera sedmi“). Božská nebo duchovní duše je ženská duše Nejvnitřnějšího (Átmanu), nebo jeho „dcera.“ Veškerá síla, veškerá moc bohů a bohyň přebývá v Buddhi/Gebura, kosmickém vědomi, jak ve sklenici alabastru, kde vždy hoří plamen Vnitřního Bytí (Gedula, Átman, Nepopsatelný).

Buddhické Tělo:

Tělo vědomí, které se vztahuje k sefiře Gebura (Geburah).

Bůh:

Dokonalá, inteligentní, neosobní, nevýslovná, a neviditelná mnohonásobná jednota, nebo entita, kterou nikdo neviděl, ale jejíž síla a tvůrčí potenciál, je obsažen ve věčném rytmu stvoření.

„Pokud pojmem“ Bůh „máte na mysli loutku namalovanou některými mrtvými sektami, tak vězte, že tato loutka nemá žádnou existenci. Tato loutka je vytvořena naší klamavou fantazií… Je lepší, když o Bohu uvažujeme jako o projevené jednotě, což je jinými slovy armáda Slova. Vy sami jste součástí této armády Slova – lépe řečeno, vaše vyšší část na Stromu života, tj. Keter hebrejské kabaly. Ohnivá a božská částice je proto fragmentem obrovské projevené jednoty, která není jednotlivec, a která nemá hlavu nebo nohy, ale která je pralátkou pronikající celým prostorem a životem neomezená ve svém pohybu. Tato projevená jednota pochází z neprojeveného Absolutna. Neprojevené Absolutno je nekonečné! Můžete najít konec prostoru? Ne, protože Absolutno je samotným prostorem. Kde můžete označit konec prostoru? A proto, pokud o Bohu budeme smýšlet tímto způsobem lépe tomuto celému porozumíme. Protože pokud mi budete vyprávět o Bohu, který žije na nebesích, gentleman s dlouhou bradou, která mu sahá po pupek, sedící na trůnu tyranie, vrhající blesky proti celému tomuto ubohému lidskému mraveništi, tak pak upřímně řečeno, nemohu s vámi souhlasit. Ve vztahu k této loutce, byste se mohli zeptat: „Kdo vytvořil tuto loutku?“ Jenže tato loutka neexistuje. To je pouze zavádějící fantazie. V nejhlubších hlubinách svého bytí musíme pochopit, že jsme jen částice velkého oceánu univerzálního života, a to je všechno. Tímto způsobem musíme pochopit Boha, a ne o něm smýšlet jako o antropomorfické bytosti. Antropomorfismus napáchal mnoho škod. Když se ruští kosmonauti dostali do vesmíru ve svých slavných raketách, tak se zeptali: „Kde je Bůh, my jsme ho tu nikde nenašli.“ Proč? Protože lidstvo bylo učeno modlářství. Lidé se učí, že Bůh je pán tam nahoře na nebi, sedící na trůnu tyranie. Avšak toto celé je zavádějící a nepravdivé…“ – Samael Aun Weor, Vše-pronikající Paprsek Okidanokh

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This