0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Arkturiánské vzkazy – přijal Jean Ederman

Přejte si, abychom se ukázali? Změníte svět. (1. díl)

(1. díl)

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

Autorem tohoto poselství je Jean Ederman, francouzský pilot, letecký dispečer, který tvrdí, že mu byla předána tato zpráva skupinou „mírumilovných mimozemšťanů“ poté, co se „mentálně projektoval do jejich prostoru“. Popisuje nesčetné zkušenosti, které měl s mimozemskými rasami po mnoho let, jakož i zkušenosti, které vedly k tomuto poselství: „Poté, co jsem se naučil, jak se mentálně projektovat do místa přítomnosti těchto pozitivních mimozemšťanů, tak jsem obdržel toto následující poselství jménem jejich hierarchie.“

Poselství: „Rozhodněte, zda se máme ukázat!“

„Není důležité, kdo vám doručil toto přeložené poselství; ať je ve vaší mysli třeba jako anonymní. Na čem opravdu záleží je ale to, co s tímto poselstvím uděláte! Jako všechny uvědomělé bytosti v tomto stádiu vývoje se na této planetě můžete cítit izolovaní. Nyní jste na pokraji velkých evolučních změn, kterých si je vědoma zatím jen menšina. Nemůžeme měnit vaši budoucnost, aniž byste si tento vývoj sami nezvolili. Chápejte toto poselství jako vaše celosvětové referendum. Ať je vaše odpověď jako hlasovací lístek! Rádi bychom pomohli nahradit prázdnotu ve vaší historii a nahradili ji poznáním a věděním. My jsme v tomto směru učinili společné rozhodnutí, ale to nestačí. Potřebujeme VÁS a vaše souhlasné rozhodnutí. Skrze toto poselství se stáváte důležitými činiteli tohoto všelidského rozhodnutí! Každý z VÁS…“

PhDr. Michael Salla provedl důkladné analýzy autentičnosti tohoto poselství a došel k závěru, že Jean Ederman měl zřejmě skutečnou komunikaci s mimozemskými civilizacemi.

Kdo jsme?
Jako bilióny jiných v této galaxii jsme uvědomělé bytosti, jež nazýváte „mimozemšťany“. Mezi námi a vámi není žádný podstatný rozdíl, kromě zkušeností získaných v určitých obdobích našeho vývoje. Jako v každé jiné organizované struktuře i u nás existuje hierarchie a to, že k vám promlouváme, schválila tato naše hierarchie. Přes naši větší vyspělost a znalosti nejsme pro vás žádnými bohy. V rámci kosmického bratrství jsme si rovnocenní. Fyzicky jsme vzájemně trochu odlišní, ale většina z nás jsou humanoidního typu. Většina z vás zatím naši existenci nevnímá. Nevidíte nás, poněvadž většinu času zůstáváme pro vaše smysly a měřící přístroje neviditelní. Je to proto, jelikož procesy strukturované dematerializace a rematerializace jsou součástí až vědecky pokročilejších civilizací. Toho sice dosáhlo vaše lidstvo v několika laboratořích v úzké spolupráci s jinými „mimozemskými“ bytostmi, nicméně za cenu velmi riskantních kompromisů. Existují vícerozměrné vesmírné lodě, které s touto vědou souvisejí. Mnoho lidských bytostí bylo ve vizuálním, sluchovém, dotekovém nebo psychickém kontaktu s těmito loděmi, z nichž některé jsou pod vlivem temných sil. Naše pozorovatelnost je kvůli dematerializovanému stavu těchto lodí velmi omezená a tím, že nejste sami svědky pozorování, pak nemůžete věřit v jejich existenci. Tomu plně rozumíme. Většina vašich pozorování mimozemských lodí mají individuální charakter, aby se dotkla vaší duše, ale neměnila nějaký organizovaný systém. Je to velmi systematicky dodržováno všemi rasami, jež vás obklopují, ale je to tak z velmi rozdílných důvodů. Motivací negativních vícerozměrných temných bytosti, které hrají velkou roli v uplatňování své moci na Zemi a v udržování lidské oligarchie v závislosti na Temnotě, je zachování jejich neviditelnosti. Tak udržují svou existenci nezjistitelnou a neodhalitelnou. Naopak udržení naší neviditelnosti je motivováno respektem k lidské svobodné vůli a jejím účelem je, abyste vy lidé, mohli řídit své vlastní události sami a dosáhli tak technické a duchovní vyspělosti svou samostatnou a přirozenou cestou. Každopádně je námi vstup lidstva do rodiny galaktických civilizací velmi toužebně očekáván.

Mohli bychom se vám ukázat v širokém denním světle a pomoci vám dosáhnout vzestupu do Unie. Zatím jsme to ještě neudělali, protože bylo ještě příliš málo z vás, kteří si to opravdu přáli, kvůli své ignoraci, lhostejnosti nebo strachu. Stojí před vámi důležitý úkol. Měli byste překonat vaše národnostní rozdíly a spojit se jako společné Bratrstvo lidstva, při respektování různorodosti začít řešit celoplanetární, všelidské a ekologické výzvy. Mír neznamená jen nevést války, ale spočívá v tom, stát se kompaktním „Bratrstvem“. Abyste tomu mohli porozumět, počet řešení, která máte ve svém dosahu, se stále zmenšuje. Jedním z řešení je, kontaktovat jinou rasu (druh), která odráží image toho, čím jste ve skutečnosti.

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

Kromě několika ojedinělých případů měly naše intervence vždy velmi malý vliv na vaši způsobilost učinit osobní rozhodnutí o vaší společné budoucnosti. Toto hodnocení je inspirováno naším vlastním poznáním vašich hlubokých psychologických mechanismů. Svoboda se musí utvářet každý den, a jak se bytost stává uvědomělejší sebe sama a svého prostředí, tak se postupně zbavuje dusivosti a ochablé setrvačnosti. Navzdory četným, statečným a ochotným lidským svědomím, je většina zmanipulovaných lidí udržována v ochablé setrvačnosti a slouží ziskům rostoucí centralizované moci. Lidstvo nad svým osudem ztrácí stále více kontrolu z důvodů zvyšujícího se používání nejrůznějších vyspělých technologií, jejichž smrtonosné důsledky na pozemských a lidských ekosystémech jsou nezvratitelné. Pomalu ale jistě ztrácíte vaši mimořádnou kapacitu činit život kýžený a vhodný žití. Existují technologie, které zasahují nejen vaše tělo, ale i mysl. Takové jsou jejich plány s vámi, na jejich cestě.

Toto se může změnit jen tehdy, pokud si udržíte svoji kreativní moc, která je ve vás i navzdory tomu, že je atakována temnými záměry vašich potenciálních pánů. Tato vaše individuální moc ale pomine v případě, že se neuskuteční společná závažná reakce. Blíží se období zlomu, ať už to bude cokoliv. Nečekejte do poslední chvíle na zázračné řešení. Ačkoliv je lidská bytost individuální a s širokým potenciálem, nemůže jej důstojně uplatnit z důvodů, které jsou zásadně geopolitické. Vzdělávání vašich dětí, vaše životní podmínky, stejně i podmínky četných zvířat a mnohého rostlinstva jsou žel pod palcem malého počtu vašich politických, finančních, vojenských a náboženských zástupců. Vaše myšlení a názory jsou modelovány na základě jejich stoupeneckých zájmů, aby vás proměnily v poslušné a odevzdané. Zároveň ve vás vytvářejí pocit, že jste pod úplnou kontrolou vašeho osudu, jež se pak stává realitou. Ovlivňování informacemi je stará strategie užívaná už velmi dlouho při kontrole a udržování moci nad lidskými bytostmi. Ještě starší strategií je vaše ovlivňování skrze technologie, myšlenky, emoce a organismy, které k vám nepatří a nejsou vaše.

Nyní před vámi stojí vedle sebe, ale tak nebezpečně blízko: úžasná příležitost pokroku a veliká hrozba destrukce. Toto nebezpečí i úžasné pokrokové možnosti tady a teď reálně existují. Je naprogramován konec přírodních zdrojů, ale žádný dlouhodobý společný projekt proti tomu nebyl dosud zahájen. Vyčerpání mechanismů ekosystému překročilo nezvratné limity. Nedostatek zdrojů a jejich neobjektivní distribuce budou vyvolávat rozsáhlé bratrovražedné půtky v centrech vašich měst a územích. Nenávist se zvětšuje, ale stejně tak narůstá i láska. To vás udržuje v důvěře ve vaše schopnosti nalézat řešení. Ale vědomých lidí není stále dost a důmyslné sabotáže Systému jsou snadno uskutečnitelné. Lidské otrocké chování je formováno na základě předešlých zvyků, podmínek a má bohužel velkou setrvačnost. Zatím svěřujete důležité problémy a otázky špatným zástupcům, jejichž svědomí společného dobra postupně upadá v konfrontaci s korporátními zájmy. Více než kdykoliv jindy ve vaší historii, je vaše každodenní rozhodování nyní přímo spojeno s vaším přežitím a zásadně ovlivní vaši budoucnost a to zda bude úžasná či neblahá.

Položte si otázku, která událost by mohla radikálně změnit tuto destruktivní setrvačnost? Odkud přijde to SPOLEČNÉ A SJEDNOCUJÍCÍ VĚDOMÍ, které zastaví toto slepé spěchání kupředu? Kmeny, populace a lidské národy se vždy setkávaly a navzájem se ovlivňovaly, když lidstvo stálo před zásadními a fatálními hrozbami visícími nad lidskou rodinou. Přispějte více k vzájemné interakci a sounáležitosti. Na pokraji vaší reality je veliká valící se vlna, která se záhy objeví. Zahrnuje v sobě velice pozitivní, ale i velmi negativní aspekty. Je třeba se připravit…

20.07.2020

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

K vybudování kosmického kontaktu s jinou civilizací existují dvě cesty. Jednak skrze své představitele (vlády) nebo pomocí přímého kontaktu s jedinci bez rozdílu. První způsob přináší střet zájmů, druhý přináší uvědomění. První způsob zvolily vládnoucí síly a mimozemštané, jenž jsou stejně motivováni k tomu, aby udržely lidstvo v otroctví, a tak kontrolovaly zemské zdroje, lidský genofond a lidskou emotivní energii. Druhý způsob byl vybrán skupinou mimozemských druhů spojených s postojem a duchem služby druhým. I my jsme zpočátku zkusili zvolit první cestu a představili jsme se zástupcům lidské moci, ale ti odmítli naši nabízenou ruku ke spolupráci. Proto se dnes snažíme kontaktovat samostatné a připravené jedince, aby sami mohli učinit tuto volbu, a to bez zásahu jakýchkoliv představitelů. To, co jsme navrhovali v minulosti těm, od kterých jsme očekávali, že by byli schopni přispět k vašemu štěstí, to nyní navrhujeme VÁM! Většina z vás naivně ignoruje to, že nehumanoidní bytosti se účastnili na zavádění zotročujících technologií centralizujících moc, aniž by byli podezřelé či přístupné vašim smyslům. Je pravdou, že zde převzali kontrolu velmi jemně. Oni nyní netrvají nezbytně na vašich hmotných plánech, ale změna jejich postoje je může učinit děsivými v blízké budoucnosti. Také velký počet vašich představitelů bojuje s touto výstrahou! Je těžké poznat pravdu! Mír a znovusjednocení vašich národů by mohlo být prvním krokem k harmonii s jinými civilizacemi, než jste vy.

To je přesně to, čemu se ti, kteří vámi manipulují za zády scén, chtějí vyhnout za každou cenu, protože vládnou rozdělením! Rovněž ovládají ty, kteří vám vládnou. Jejich síla vychází z jejich schopnosti destilovat do vás nedůvěru a strach. To výrazně ubližuje vaší kosmické přirozenosti. Toto poselství by nemělo žádný význam, kdyby tito manipulátoři nechtěli uskutečnit za několik let od nynějška své matoucí a vražedné plány. Jejich konečné termíny jsou už velmi blízko a lidstvo vejde do bezprecedentního trápení po dobu příštích deseti cyklů nebo do Nového věku. Abyste se mohli ubránit proti těmto agresím, jež „nenese žádná viditelná tvář“, potřebujete mít alespoň dostatek informací, které vás přivedou k řešení. Podobně jako u lidí, i u těchto dominantních ras existuje mezi nimi odpor. Vaše vnější a „povrchní“ posouzení nebude stačit na to, abyste rozeznali tyrana od spojence. Ve vašem současném stádiu psychiky je pro vás velmi náročné toto rozlišit. Vědomi si neocenitelné hodnoty svobodné vůle, vyzýváme vás k posílení vaší intuice, k čemuž bude nezbytný váš trénink.

Co vám můžeme nabídnout? Můžeme vám nabídnout více holistickou vizi vesmíru a života, konstruktivní interakce, prožitek čestných a bratrských vztahů, osvobozující technické poznání, vytržení z utrpení, kontrolovaná uplatnění individuálních sil, přístup k novým formám energie a konečně lepší porozumění svému vědomí. Nemůžeme vám pomoci překonat vaše individuální a společné strachy, nebo vám přinést zákony, které byste si sami nezvolili, nebo práci na vás samotných.
Co bychom získali my? Pokud byste se rozhodli, že provedete takovýto kontakt, radovali bychom se nad ochranou bratrské rovnováhy v tomto regionu vesmíru, plodné diplomatické výměny a z intenzívní Radosti z poznání a z toho, že jste sjednoceni k dokončení toho, čeho jste schopni. Pocit Radosti je ve vesmíru silně hledán pro božskou podstatu této energii. Na jakou otázku se vás tedy ptáme? „PŘEJETE SI, ABYCHOM SE UKÁZALI?“

21.07.2020

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

Ať jste ve středu města nebo uprostřed pouště, nemá to vliv na účinek vaší odpovědi. ANO, nebo NE, řekněte okamžitě po položení této otázky! Prostě si odpovězte, jako byste rozmlouvali sami se sebou, ale myslete na toto poselství. Toto je universální otázka a těchto pouhých pár slov vložených do svého kontextu má mocný význam a určuje vaši budoucnost. Vaše osobní rozhodnutí dotázat se vašeho vnitřního já, zda se máme ukázat ve vašem hmotném plánu a za denního světla, je pro nás cenné a podstatné. Upřímné přání, jež vznikne ve tvém srdci a ve tvé vlastní vůli, bude vždy vnímáno těmi z nás, kterým je určeno. Pasivita vede jen k nedostatku svobody. Stejně tak i nerozhodnost není nikdy účinná. Pokud skutečně chcete lpět na vašich názorech, což je něco, co pochopíme, pak řekněte NE. Pokud nevíte, jak se rozhodnout, neříkejte ANO, jen kvůli pouhé zvědavosti. Toto není show, toto je skutečnost. JSME ŽIVÍ! A živoucí! Vaše historie má mnoho epizod, kdy předurčení muži a ženy byli schopni ovlivnit vlákno událostí, navzdory jejich malému počtu. Malý počet stačí k převzetí dočasné moci na Zemi a k ovlivnění budoucnosti většiny. Malý počet z vás může radikálně změnit i váš osud, jako odpověď na nemožnost, velkou setrvačnost a nepřekonatelné překážky!

Jaké by byly následky pozitivního rozhodnutí? Pro nás bude okamžitým důsledkem společného příznivého rozhodnutí zhmotnění a zviditelnění mnoha našich lodí na vaší obloze. Pro vás je přímým účinkem náhlý úbytek mnoha nepravdivých přesvědčení a názorů. Jednoduchý, přesvědčivý a vizuální kontakt bude mít obrovskou odezvu ve vaší budoucnosti. Mnoho vašich „vědomostí“ bude pozměněno navždy. Organizace vaší společnosti bude hluboce vyzdvižena navždy, ve všech oblastech činností. Moc se stane individuální, protože vy sami uvidíte, že jsme živí. Změníte konkrétně žebříček vašich hodnot! Nejdůležitější věcí pro nás je, že lidstvo utvoří jednu rodinu před tím „neznámým“, jež bychom my reprezentovali! Z vašich domovů by pomalu odplulo NEBEZPEČÍ, protože byste nepřímo donutili ty nežádoucí, jež my nazýváme „třetí stranou“, aby se odhalili a zmizeli. Vy všichni byste nesli stejné jméno a sdíleli stejné kořeny: LIDSTVO! Později by byly možné pokojné a zdvořilé výměny, pokud byste si to přáli. Nyní ale ten, který je hladový, se nemůže smát a ten, který má strach, nás nemůže přivítat. Jsme smutni, když vidíme vaše muže, ženy a děti když trpí v takové míře ve svých tělech a ve svých srdcích, když přitom nesou takové silné vnitřní světlo. Toto světlo může být vaší budoucností. Naše vztahy mohou být progresivní. Krátká doba několika let nebo desetiletí spolupráce by pomohla rozvinout vaši technickou a duchovní evoluci a vy byste objevili velké části galaxie. Pokaždé by vám byly nabídnuty nové možnosti a vy sami byste se potom rozhodli, zda překročíte nová vývojová stádia, pokud byste si mysleli, že je to nezbytné pro vaše vnější a vnitřní dobro. Odešli bychom tehdy, jakmile byste si kolektivně přáli, abychom tak učinili.

Proč takové historické dilema? My víme, že „cizinci“ jsou bráni jako nepřátelé tak dlouho, dokud znázorňují „neznámé“. V prvním stádiu by emoce, které by naše objevení způsobilo, posílilo vaše vztahy na celosvětové úrovni. Zamezilo by to otevření Pandořiny skříňky, na jejímž prahu již jste a kterou okolo vás vytvořila „třetí strana“. Ať bude vaše rozhodnutí jakékoliv, budete se muset z této situace dostat a čelit tomuto dilematu. Jedno ignorování proti druhému. Proto je třeba se zeptat své intuice. Chcete nás vidět na vlastní oči, nebo jednoduše chcete věřit tomu, co říkají vaše média a manipulátoři? To je opravdová otázka! Po tisících letech přichází den, kdy tato volba už bude neodkladná: volba mezi dvěma postoji.

Proč šířit takovéto poselství mezi vámi? PŘELOŽTE A ROZŠIŘUJTE TOTO POSELSTVÍ. TENTO ČIN ZASÁHNE VAŠI BUDOUCNOST NEZVRATITELNÝM A HISTORICKÝM ZPŮSOBEM V TOMTO TISÍCILETÍ. Jinak minete svou příležitost volby, nejméně o jednu generaci, pokud vůbec přežije. Nezvolit, znamená podstoupit volbu jiných lidí. Neinformovat druhé, znamená riziko získání výsledku, který je opačný k očekávání. Zůstávat lhostejný znamená vzdávat se své svobodné vůle. Je to vše jen o vaší budoucnosti. Je to vše o vašem vývoji. I když budete v menšině tak touha žádného jedince nezůstává ve vesmíru nepovšimnuta. Představte si náš příchod zítra a rozhodněte! Média určitě nebudou mít zájem šířit toto poselství. Proto je vaším úkolem jako mimořádně myslících a milujících bytostí, ho šířit. Jste architekty vašeho vlastního osudu…
„PŘEJETE SI, ABYCHOM SE UKÁZALI?“

22.07.2020

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This