0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Archonti mezi námi!

 

PUBLIKOVÁNO  

Vzestup archontů

Filmař, spisovatel a badatel Jay Weidner hovoří o archontech v souvislosti s gnostickými Rukopisy z Nag Hammádí, v nichž se prý píše o invazi podivných bytostí, které dokážou překrucovat realitu a odčerpávat lidem energii. Jako hlavní prostředek použily tyto bytosti, označované jako archonti, monoteistická náboženství Blízkého a Středního východu, jimž dominuje krutý a žárlivý Jahve/Alláh, a postarali se o to, aby se tato náboženství rozšířila po celém světě.

(Interview s Jayem Weidnerem pro Rense Radio)

Více o Archónech zde … https://cs.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%B3n

Rense: Výraz archón už mnoho lidí někde slyšelo, ale definovat by ho nedokázali. Co je to archon?

Weidner: Nejprve bych rád upozornil na dva články na vašich stránkách – na ten o globálním puči a na ten o vlastnictví světa. Anglická královna vlastní šestinu pevninského povrchu Země. Nezapomínejme na takové věci, zatímco se budeme věnovat tématu archontů.

O archontech se šeptalo po vypálení alexandrijské knihovny – některé texty se opatrně zmiňují o záhadných bytostech, které označují jako archonty.

Nicméně mocní tohoto světa strávili 1300 let čištěním záznamů – archonty prakticky vymazali z historie. V roce 1947 se v egyptském Nag Hammádí našly hliněné nádoby a v nich byly svitky s texty, které popisovaly, jak obyvatelé toho místa přede dvěma tisíci let vnímali svět a jeho fungování.

Důvod, proč jsou texty z Nag Hammádí tak důležité, je ten že je nikdo nemohl zmanipulovat. Nebyly změněny, upraveny, opominuty nebo rovnou zničeny jako texty, z nichž například vznikla bible.

Dočkaly se překladu a poté, co si je lidi přečetli, pochopili, co jsou tito archonti zač. Texty byly 2100 let uschovány v hluboké jeskyni v Egyptě, aby byly ty velice důležité informace, jež se v nich nacházejí, dobře ochráněny.

Rense: Je to 13 kodexů obsahujících přes 50 textů, což je značné množství písemných materiálů.

Weidner: Velmi popisný dokument, který líčí úplně jiný svět, než ten, který známe. Lidé si to obvykle neuvědomují, ale přede dvěma tisíci let tu bylo náboženství zvané gnosticismus, což bylo tehdy největší náboženství na Zemi a soupeřilo s hinduismem.

Teď můžete historii náboženství klidně studovat na univerzitě a o gnosticismu vám nic neřeknou.

V rukopisech z Nag Hammádí je popsáno, v co gnostikové věřili. Gnóze řecky znamená, vědomost, znalost. Gnostikové věřili, že osvobození lze dosáhnout jen díky vědění, díky hodnocení reality prostřednictvím znalostí.

Knihovnu v Alexandrii provozovali gnostikové, což byli i první lidé, kteří schraňovali svitky a shromažďovali informace.

Jejich kultura se rozšířila po celé Evropě a Středním Východě. To bylo dávno před nástupem současných hlavních náboženství s výjimkou judaismu, který se většinou soustřeďoval v Izraeli.

Gnostikové kázali, že kolem roku 3600 př. Kr. a asi 1600 let předtím, než došlo k ukrytí textů, proběhla na Zemi invaze a bytosti, které sem přišly, označili jako archonty.

Tito archonti disponovali schopností duplikovat realitu a mást nás. Žárlili na nás, protože máme určitou esenci, duši, a tu oni nemají. V rukopisech z Nag Hammádí je i jejich popis. Jeden připomíná ještěra a druhý nevyvinuté novorozeně nebo možná lidský plod. Napůl žije a napůl ne, má šedou kůži a temné, nehybné oči.

Archonti duplikují realitu, a jakmile my začneme věřit tomu, že tato duplikovaná realita je ve skutečnosti ta opravdová, vítězí.

Rense: Jak duplikují realitu? Pomocí vědomí?

Weidner: Ano, podle těch textů se mohou dostat dovnitř do lidí a přimět je k tomu, aby velmi náhle dělali věci, které jsou velmi divné.

Ale zároveň jsou zodpovědní za úpadek kultury, která je velmi odlišná od kultury starých Řeků a Číňanů. Je to spíš laciná fasáda připomínající kulturu.

Spolu s tím, jak se archontská přítomnost rozšířila po Zemi a eskalovala ve 20. století, se šíří i hromadná ošklivost, kterou vidíme všude.

Příkladem archontské imitace je třeba televize.

Lidé v televizi jsou imitovaní, ale ta imitace je posunutá a téměř vždy nějakým způsobem obscénní a profánní, protože archonti nechápou posvátné – nenávidějí je. Žárlí na přírodní svět a na lidské bytosti, které jsou jeho součástí.

Je to vidět i na sexuálních vztazích: milující se páry archonty rozčilují, oni zbožňují násilí a sexuálně je vzrušuje zloba, válka a smrt. Vytvářejí války, aby se živili energií umírajících.

Rense: Zdá se, že archonti prožívají v současné době mohutný nástup. O rukopisech z Nag Hammádí si můžete přečíst na internetu, je to živoucí záznam velkého gnostického hnutí.

Gnostiky a templáře se z dějin vymazat nepodařilo. Jak tyto texty popisují příchod archontů sem k nám? Hovoří se tam o jejich způsobu přepravy?

Weidner: Údajně žijí v naší sluneční soustavě u vzdálenějších planet, hlavně u Saturnu. Gnostikové si mysleli, že Jehova je mimozemšťan, že není z této planety, že je to démon a falešný bůh – namaskovaný archon, duplikující realitu.

Jinak samozřejmě věřili v Boha, věřili v to, čemu říkali Jeden pravý Bůh.

Zajímavé je, že Ježíš definoval sám sebe jako někoho, kdo pochází od jediného pravého Boha. Vždycky na toto spojení upozorňoval. Myslím, že mnoho příběhů o Ježíšovi jsou ve skutečnosti gnostické mýty o možné rebelii proti archontům, kteří proti rebelům zasahovali velmi krutě.

Takže archonti se nějak dostali ze svého vězení – o tom nejspíš pojednává Kniha Henochova – kde se píše, že démoni byli zamčeni do truhly, ale že se odtamtud na konci časů dostanou. Ježíše velmi zajímalo to, že se na konci časů „něco“ stane.

Vidíte, že ta iluze stále přetrvává, a také je zajímavé, že z destiček s klínovým písmem, které přeložil Sitchin, vyplývá, že Annunaki jsou zároveň archonti.

O archontech toho tedy můžeme zjistit více, přečteme-li si o Annunaki, kteří sem přišli a geneticky nás změnili, aby nás mohli zotročit.

Můžeme si udělat obrázek, co jsou tyto archontské síly zač. Nějakým způsobem se je podařilo úspěšně rozprášit a pak začal jejich opětovný nástup. Mají tak blízko k nesmrtelnosti, jak si dokážeme představit, a proto jsou jejich plány tak přesné, ale potřebovali čas k tomu, aby znovu získali síly. Tehdy byli lidé povětšině gnostikové, kteří odolávali „náboženství“, které jim vnucovali a které vyžadovalo, aby se báli jakéhosi zlostného, válečnicky založeného boha jménem Jehova.

Nakonec ale Jehovovy síly ovládly poslední zbytky gnostiků a teď mají celý systém víceméně pod kontrolou a připravují se na poslední radostnou orgii zoufalství a hrůzy, kterou chystají pro lidi. Takoví jsou.

Takže co se týče Tima Rifata a jeho děsivých líčení toho, co přijde. Tim to trefil velmi přesně, protože přesně tohle chtějí, aby se stalo.

Když jsem loni dělal pořad pro History Channel, točil jsem to tak, aby to pro lidi nevyznělo děsivě. Natočil jsem to tak, abych lidi nestrašil, a oni za mými zády natočili víc materiálu, ze kterého vznikl speciál, dvouhodinovka ochromujícího strachu.

A to je jeden z hlavních televizních kanálů. Myslím, že archonti se baví nějakou bizarní pornografií strachu a zvrácenosti a snaží se extrémně kazit i nás a užívají si z toho každou sekundu. Já nevím, jestli tomu lze nějak uniknout, protože se jim povedlo udělat ze zvrácenosti, úchylnosti a násilí něco skoro žádoucího.

Rense (k posluchačům): Zeptejte se jakéhokoli mladého člověka, jaký je jeho život, a uslyšíte do určité míry to, co říká Jay Weidner. V novinách se nedávno psalo, že průměrný 14letý kluk sleduje týdně v průměru hodinu a půl tvrdého porna.

Archonské aktivitě lze připsat leccos aktuálního od sionismu po megalomanii, ale toto zlo, o kterém mluvíme, už je tu dlouhou, dlouhou dobu.

Weidner: Je to velmi organizované a překračuje to lidské možnosti a jeden z důvodů, proč jsem se do tohoto tématu ponořil hlouběji, byl ten, že jsem viděl, že celá ta organizace je na lidské poměry až příliš efektivní a funguje transgeneračně. Tehdy jsem narazil na knihu Johna Lamba Lashe, kterou vřele doporučuji. Jmenuje se Not in His Image (Nikoli k jeho obrazu) .

Musíme si uvědomit, že určit, které myšlenky jsou ty nejpravdivější, lze podle toho, jak moc jsou potlačovány. Když potlačují nějaké myšlenky, výrazy (jazyk) nebo jedince (či způsob života), víte, že jste se právě dostali na stopu pravdě a že právě to potlačené představuje pravdu.

Gnostikové byli kompletně vymýceni. Skupina lidí, která otevřeně hovořila o invazi duplikátorů, byla vymýcena z historie. Úplně.

Spílalo se jim do pohanů a do kdovíčeho ještě, ale sami si takhle neříkali. Říkali si gnostikové a měli spoustu znalostí.

Věděli, že ve středu galaxie jsou miliony hvězd, věděli, jak daleko od Země je Slunce. Byli neuvěřitelně znalí a byli v protikladu k tomuto náboženství jediného válečného boha, které se pod různými jmény rozšířilo po celém světě a teď se ho chystá vyhodit do luftu, protože všechna ta Jehovu uctívající náboženství se mají vzájemně vyvraždit – o což celou dobu šlo.

Opravdu to moc nerad říkám, ale oklamali nás. Celá ta představa nějakého mesiáše, který nás přijde spasit, je archontský trik, který nás má přimět uvěřit tomu, že pro zlepšení své současné situace vy osobně nemusíte dělat nic.

Možná se sem může dostavit nějaká nadpřirozená síla, ale já si myslím, že bychom se v první řadě měli podívat na to, jakým způsobem vznikl tento útlak a proč byl vymazán z dějin.

Když se podíváte zpátky do historie na rané křesťany od Ježíšových časů do doby Konstantina kolem r. 310, uvidíte, že neuctívali Jehovu, uctívali jednoho pravého Boha.

Dalo by se říci, že raní křesťané byli ve skutečnosti Ježíšovi gnostičtí přívrženci – na rozdíl od současných křesťanů. Konstantin kompletně přepsal celý Nový zákon, všechny informace o archontech zmizely a představa Jehovy jakožto krutého boha se zmírnila. To je fakt.

Texty z Nag Hammádí jsou o 400 let starší než Nový zákon. Nový zákon, který máme teď, byl zkoncipován až kolem roku 350. Když se podíváte na ty rukopisy z Nag Hammádí, chybí v nich ten faktor hříchu; autoři píšou, co si opravdu myslí.

Rense: Představa, že nás sem někdo přijde zachránit, ať Kristus při svém druhém příchodu, nějaký duchovní mistr nebo mimozemšťani, je z toho všeho nejžalostnější. Je vyloženě škodlivé věřit tomu, že z nás někdo sejme naši vlastní zodpovědnost.

Weidner: Souhlasím. Je to vztah násilníka a oběti. Tahle náboženství dělají to, že nás tlučou klackem s hřebíky a zatímco nás bijou, vykládají nám, že nás milují a že tohle dělají z lásky k nám.

Je to trik, obrácení reality – něco, co dělají archonti pořád. Pořád se nás pokoušejí přesvědčit, že válka je mír, láska je nenávist a tak dál.

V této duplikaci reality je všechno naopak. Když se to naučíte vidět, náhle vnímáte, že všechno je vzhůru nohama – je to celé podfuk.

Nevím, jak se z toho dostat – leda o tom mluvit, jenže lidé se bojí. I učenci, kteří o archontech vědí, se o nich bojí mluvit nahlas, protože člověk si přitáhne archonskou energii jen tím, že se o nich zmíní. V této pozdní fázi hry musíme však začít uvažovat o tom, kdo nás klame a proč. Je nutné studovat vše, co o tomto říkali lidé ze starověku.

Rense: Mnoho lidí si hledá informace v médiích, nejen v mainstreamových. Takže kdo jsou nyní ti archonti? Do velké míry talmudičtí sionisté.

Jsou součástí toho všeho, možná jsou přímo v jádru. Jejich DNA říká, že pocházejí z carského Ruska.

Přijali judaismus a používali ho jako hůl, kterou bili lidi a za kterou se současně schovávali, což je velká tragédie pro pravé, čestné Židy, jichž jsou miliony. Možná jsou využíváni ještě krutěji a bezohledněji než jakákoli jiná skupina.

Tohle je souhrn, přijatelná teorie, proč je na této planetě tolik zjevného zla a proč v minulém století zemřelo tolik lidí – bylo to přes 100 milionů. Něco se tu paranormálně živí energií těchto událostí.

Je tu velká touha po krvi, temná a satanská, a my jsme teď evidentně v rukou těch bytostí. Vytvořili si ty plány už před dlouhou dobou a během posledních dvou set let je intenzivně realizují.

Teď už se to ani neobtěžují skrývat. Cpou to stále pitomějšímu a bezmocnějšímu americkému národu rovnou do obličeje. Měli gnostikové podle textů z Nag Hammádí nějaké strategie nebo nápady, jak se tomuto zlu postavit?

Weidner: Gnostikové věřili, že existují vyspělé bytosti, které se o nás opravdu zajímají a že došlo k nějaké sázce či předpovědi, že tvorové vytvoření těmito vyspělými bytostmi, tedy lidé, jednoho dne přestanou archontům ty jejich triky věřit a probudí se. Také se domnívali, že tyto vyspělé bytosti lidem otevírají cesty, aby se to mohlo stát.

Jedna věc je jistá: jestli archonti něco nenávidí víc než lásku, je to odvaha. Nemohou vystát odvahu ani jasnou, srozumitelnou diskusi, protože jejich vlastní stanoviska jsou založena výhradně na lži. Všechno je to falešné a my můžeme začít dekonstruovat dějiny tím, že prohlédneme ty lži.

Když se budete dívat mimo zajeté konvence, mimo normu, uvidíte triky archontů. Všechno, co dělají, je švindl, není to opravdové a nemá to žádnou historii, žádnou věrohodnost. Vždycky je to o parazitování na ostatních.

Jestliže si myslíte, že se za službu archontům dočkáte nějaké odměny, buďte si jisti, že se mýlíte. A protože nenávidí kuráž, postavte se jim.

Pokusí se vás zničit, roztrhat vás na kusy, ale nic je nedonutí klepat se strachy víc, než člověk, který se jim postaví. Oni na to vždycky reagují až přehnaně, jsou to totiž zbabělci.

Nevěří na posmrtný život a on možná ani žádný posmrtný život pro archonty není, ale myslím si, že lidi čeká a že lidé jsou božského původu.

To říkali i gnostikové. Byli jsme obdařeni inteligencí a schopností argumentace, a proto jsou na nás archonti tak rozzlobení, proto na nás tak žárlí – protože v sobě máme tuto vrozenou kreativní inteligenci, která nám pomůže vyřešit skoro každý problém.

A vyřešení problému s archonty je dost možná test. Konečná zkouška lidstva: dokážete definovat problém s archonty a vyřešit ho? To, co vyřeší tento problém lépe než cokoli jiného, je vzájemná bezvýhradná láska. Ta je přivádí k šílenství.

Nemohou vystát lásku v rodině ani lásku mezi mužem a ženou, proto dělají všechny tyhle věci, aby zničili její čistotu.

Když se podíváte na vývoj moderní společnosti, je to jeden pokus za druhým vymýtit čistotu z lidí, a to už od dětského věku. Děti kolem 6-7 let, které se dívají na televizi, v ní vídají věci, které by nejspíš neměl vidět vůbec žádný člověk.

To samé platí pro horory, to všechno jsou archonské triky, jejichž cílem je připravit lidi o citlivost, aby mohli dosáhnout ještě vyšších úrovní násilí, až to bude nezbytné – aby se mohli archonti nasytit. Protože tohle přesně dělají, berou nám energii, oni nemají žádné vlastní energetické jmění.

Rense: Média kontrolovaná archonty mají v první řadě hromadně připravovat lidi o citlivost a přeprogramovat je na ty nejzákladnější pudy a instinkty.

Weidner: Já se na televizi nedívám, ale nedávno jsem byl na konferenci a v hotelovém pokoji jsem si ji na chvilku zapnul. Bombardovala mě obrazy vražděných lidí a sexu všeho druhu.

Rense: Já ji doma ani nemám, před více než 21 lety jsem ji vyhodil.

Weidner: Televizní obrazy jsou nejrychlejší cesta do mysli.

Rense: Nejsmutnější na tom je, že si to děláme sami. Oni přesně chápou davovou psychologii, tlak okolí. Dobře vědí, jak mladí lidé odvozují svoji identitu od skupiny a jak touží po přijetí. Pak se dějí takové věci jako minulý týden: bystří, talentovaní britští středoškoláci se cíleně oblbují, aby mohli mít ve třídě kamarády.

Weidner: To se mi ve škole stalo taky. Musel jsem předstírat, že jsem hloupý, abych mohl vycházet se spolužáky a aby mě přestali bít.

Rense: Ti, kdo postrádají inteligenci, na ni nahlížejí jako na aroganci a domýšlivost.

Weidner: Jsou proti gnózi, proti vědění. Určující mýtus západní mytologie je ten, že Jehova řekl Adamovi a Evě, ať nejedí ze stromu vědění. A že pokud jeho ovoce ochutnají, jistě zemřou. Přesto ochutnali oba a nezemřeli, takže jim vlastně ani neříkal pravdu.

Tento klíčový mýtus, který nám říkají od samotného počátku, je ten, že máme zůstat hloupí a že když se pokusíme to změnit, budeme potrestáni.

Tento centrální mýtus je také důvodem, proč jsme chyceni v této noční můře násilnického vztahu, kdy nás bijí a přitom nám tvrdí, jak moc nás mají rádi, a říkají nám, ať si nedělám starosti, že přece přijde nějaký ten spasitel a zachrání nás. Jen nedělejte nic, pěkně si lehněte a on přiletí v kosmické lodi nebo sestoupí z oblak… nebo se objeví v podobě Obamy.

Rense: Na mnoha fotografiích má Obama (stejně jako Bush) nad hlavou světlo připomínající svatozář.

Podívejte se na www.rense.com na video s Obamu, jak se hluboce klaní před saúdským králem Abdulláhem (což pak popřeli) a na tu fotku, kde se kření od ucha k uchu. Je to falešník největšího kalibru.

Weidner: Ano, a problém s archonty je ten, že sotva prohlédnete jednu jejich tvář a zbavíte se jí, oklamou vás a vytáhnou na vás další tvář.

Islám taky není něco, co bychom v tomhle světě potřebovali. Je to jen další forma archonského podvodu. Neříkám, že nemáme věřit v duchovní svět, ale že máme být mnohem soudnější ve vztahu k tomu, co nám vnucují.

Rense: Všímám si teď toho nejprimitivnějšího jednání, nejspíš je na vzestupu vzhledem k tomu, jak se druhý a třetí svět šplhá výše po metaforickém žebříku.

Weidner: Jestli si někdo myslí, že na nás ty cizí síly s tím prezidentem necílí a že tomu naše současná slabost nenapomáhá, tak ztratil rozum.

Rense: Jestli vůbec nějaký měl! Míříme ke vzplanutí velkého konfliktu, o tom není pochyb. Kdy a kde to propukne, ještě nevíme, ale prosíme, opravdu se na to připravte. Mluvím tu o potravinách, ochraně, zdravém rozumu, pěstování vlastní potravy.

Archonti nám obrovsky ztížili přístup ke zdravému životu, protože nám neustále pumpují do těl toxické látky, toxický je vzduch, který dýcháme, i voda, kterou pijeme. Navíc je tu i i méně patrné zamoření: záření z mobilních telefonů, extrémně nízké frekvence (ELF), elektromagnetická pole, vysílače GWEN, projekty HAARP (mobilní zařízení typu HAARP lze vztyčit kdekoli), těch vlivů je obrovské množství.

Veškeré telefony a média mohou být do našich domovů přiváděna prostřednictvím elektrické sítě, elektrická síť může přenášet cokoli, jak víme.

Problém je, že oni to vědí taky.

Zdroj:https://kamenovo.cz/index.php/2017/12/02/vzestup-archontu/

Další zdroj : https://magazin.pluska.sk/spektrum/fakty-x-reptiliani-su-skutocne-len-vymyslom-konspiratorov

Pozor na Narcistické osobnosti jsou v nich nalezlý!

Kdo jsou to Babyloňhttp://inner-light.ning.com/forum/topics/kdo-jsou-to-babylonane-a-jejich-pokrevni-linie-a-jak-jim-zabranitané – Ilumináti a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů.

Není žádná náhoda, že se říká, že aristokratská šlechta má modrou krev. Tato samozvaná elita nejsou totiž pozemšťané, ale mimozemské reptilní, bezcitné, bezohledné a bezcharakterní bytosti, které mají ve své krvi obsaženou měď. Proto jejich krev při oxidaci na vzduchu má zeleno modrý nádech jako má měděnka. Úzce související video beze slov s názvem: Rh Negative Blood Type Secrets http://www.youtube.com/watch?v=f68RU8zlZt0

Tato samozvaná elita se kříží pouze mezi sebou z důvodu zachování si své čisté rasy. Převážnou část lidstva by nejraději vyhubili (což je v jejich tajných protokolech ustanoveno), aby mohli tomuto světu, který zde okupují, snadněji vládnout. Zhruba 15 % lidí (mající krev RH negativní) jsou kříženci těchto nepřátelských mimozemšťanů (praktikující satanistické rituály), jejichž samozvaná elita (mající tři větvě) jsou čistokrevní reptoši, kteří jsou geneticky upraveni tak, aby vypadali taktéž jako lidé. Úzce související video v angličtině: Je Rh negativní krevní skupina dědictví od mimozemšťanů? / Does Rh Negative Blood Type Equal Alien Heritage? | in5d.com http://www.youtube.com/watch?v=_tkxDLbQWJE

Jedna větev tohoto mimozemského reptilního rodu je ve Vatikánu, čili je to tzv. církev svatá, druhá ve Washington DC (District of Columbia) a třetí větví je britský královský rod. Každá z těchto tří větví této jejich elity má své vlastní území, které je státem ve státu, mající své vlastní zákony. Nejvyšší autoritou tohoto mimozemského rodu je královna, s tím že jejich struktura funguje podobně jako je to organizované v mraveništi. To znamená, že jejich elitní čistokrevný rod má nejen své poddané (nečistokrevné plebejce), kteří na vyvolenou šlechtu pracují, ale i svoji armádu, která je nejen chrání, ale je i vykonavatelem jejich zlovolných mocenských záměrů. Úzce související video v angličtině: EXPLANATION OF RH NEGATIVE BLOOD (RESEARCH NEEDED) http://www.youtube.com/watch?v=bhvixoFKC10

* Stewart Swerdlow Modrá krev. Uvedeno ZDE.
* „Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem Uvedeno ZDE.
* Shape-shifting a reptiliáni na vrcholných mocenských postech Uvedeno ZDE.
* video v angličtině: DAVID ICKE – The Global Power Structure & Global Revolution Uvedeno ZDE.
* 2014 The „Reptilians“ are Demons, Proof is Here  Uvedeno ZDE.
* RH NEGATIVE BLOODLINE RULING EARTH!! Uvedeno ZDE.
* Pleiadians and the Reptilians Uvedeno ZDE.

Odhalení tajné iluminátské dohody, podle které se samozvaná elita snaží vyhubit většinu lidstva a ponechat si jen zhruba půl miliardy lidských „otroků“, kteří by na ně dělali. Možná ani netušíme, jak propracovaný je systém manipulace s lidskou myslí – s námi. Podrobnosti jsou uvedeny na videu s SK titulky s názvem: „ODHALENIE“, které je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: „Video s názvem Odhalení vysvětluje pozadí toho co se ve světě děje a proč se to děje“ je uveden ZDE. Rakovina byla použita jako zbraň proti pozitivnímu RH faktoru – čili proti pravým, původním pozemšťanům. Vide v angličtině: Cancer, used as a weapon against Rhesus positive blood. Uvedeno ZDE.

Další úzce související článek s názvem: „Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, 🙂:-) jak se nám snaží namluvit!“, který je uveden ZDE. Úzce související video (ale v angličtině) s názvem: „NASA/UFO/Moon .Amazing.Must See!!“ je uvedeno ZDE. Kdo jsou to ONI. Uvedeno ZDE.


Tento svět kdysi dávno ovládli zloduši hrající si na pány (čili bytosti povyšující se nad všechny ostatní), kterým se zalíbilo nejen poroučet a panovat, ale i jim zachutnala moc nad všemi ostatními s tím spojená. Jedná se o rod negativních, bezcitných, čili disharmonických bytostí mimozemského původu, který zde vládne již od dob starého Babylónu, znající velice dobře jakým způsobem jsou tvořeny veškeré tzv. hmotné světy a jejich reality. Proto bylo a je pro všechny takovéto moci chtivé bytosti velice snadné tyto znalosti zneužívat tak, aby mohly všechny ostatní bytosti buď zcela zotročit, anebo je moci přinejmenším všemožně využívat a zneužívat.

Těmto negativním bytostem se zalíbilo hrát si na mocipány natolik, že by své mocenské posty rády do nekonečna předávaly nejen svým potomků, ale i nazpět sami sobě, neboť vědí, že se po smrti mohou inkarnovat nazpět do svého rodu. Proto pomocí těchto znalostí vytvořily a do detailů vypracovaly ovládací systém, kterým od narození PROGRAMUJÍ všechny ostatní tak, aby se dali snadno ovládat, využívat a zneužívat pro jejich potřeby a účely. Samozřejmě, že podstatu a zákonitosti tvoření veškeré tzv. hmoty tají před všemi ostatními a to i před svými členy, kteří jsou v nižších úrovních jejich vládnoucí hierarchie, takže např. svobodní zednáři v nižších úrovních nemají ani potuch o co ve skutečnosti doopravdy jde, neboť nejsou zasvěceni do těch vyšších a vyšších stupňů této mocenské vládnoucí hierarchie.

Je sice pravda, že si svým smýšlením chováním a jednáním tvoříme nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu, neboť vše vně projevené je zrcadlem toho, co je uvnitř nás, jelikož to co se ve vnějším projevu existence zobrazuje je zrcadlovým projevem toho, co v našem osobním a kolektivním programu obsahujeme. Současně je ale pravdou i to, že lidstvo bylo a je od narození systematicky programováno tak, aby člověk pokud možno používal jen levou – racionální polovinu mozku a tím se stal bezcitným, snadno ovladatelným, neboť bez používání citu jedná jak naprogramovaný robot. To znamená, že byl do tohoto stavu projevu své existence vmanipulován.

Proto je třeba aby se lidé dozvěděli kým jsou manipulováni a jakým způsobem, neboť když si to uvědomí, tak mají možnost se z toho vymanit, a to tím, že začnou své dosavadní zaběhlé necitné smýšlení chování a jednání měnit a nahrazovat je citovým smýšlením chováním a jednáním, které jedná s nadhledem nad věcí. K tomu stavu existence je potřeba začít propojovat svůj mozek se svým srdcem (duchovní podstatou) a jeho/její harmonizující po-citovou podstatou, čímž se u něj začne obnovovat nejen spojeni mezi pravou a levou hemisférou mozku, ale i spojení mezi mozkem – egem a srdcem – duchovní podstatou své existence. Jakmile si člověk uvědomí, že duchovní podstata je vševědoucí a zná nejrychlejší a nejoptimálnější řečení na všechno (neboť vidí do všech pravděpodobných, zatím neuskutečněných možností), tak již přestane řešit všechny světské záležitosti svým egem (které nejenže nezná, ale ani nemůže znát nejoptimálnější řešení) a přenechá nelezení řešení své duchovní podstatě, která mu pomocí pocitů a obrazů odhalí cestu nejrychlejšího řešení.

Tímto novým smýšlením, které se nechá vést intuicí vševědoucí duchovní podstaty se bytost nejenom že zbaví veškerých obav (což ji osvobodí ze zajetí starých ovládacích programů), ale získá i jistotu, že o ni je a stále bude postaráno, takže člověku zbude mnoho času na to co dělá rád. Čím více necháte svou duchovní podstatu aby se starala o zabezpečení vašich životních potřeb a čím méně necháte své ego dělat jen a jen to co má, což je starat se pouze a jen o to co je pro radost a potěšení těla, tím více bude váš život nejen snadnější, ale i radostnější.

Nejen vaše negativní emoce, ale i podmíněná láska je to, co vás drží v dualitním světě a nepustí vás z něj, dokud nedojde k odpoutání se od všech disharmonických vazeb. To lze udělat tím, že odpustíte všemu a všem a požádáte všechny a všechno (stačí jen mentálně) o odpuštění. Tím se vaše karmické vazby na dualitní světy zpřetrhají a vy se tak budete moci opět stát svobodnými bytostmi, se kterými nebude moci již nikdy, nikdo, nijak a ničím manipulovat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou, neboť frekvence vaší duchovní podstaty pracuje na podstatně vyšší frekvenci než i ta nejdokonalejší ovládací technika.

Na to aby se ale mohlo toto uskutečnit, na to je třeba abyste začali důvěřovat své duchovní podstatě, a byli přesvědčeni o tom, že vám vaše duchovní podstata může (pokud jí to dovolíte a budete jí důvěřovat) obstarat nejen naprosto vše k životu potřebné (dokonce i nadbytky), ale že vás i ochrání proti všemu a všem co není dobré – harmonické.

Mnohem více podrobností o tom jak se nechat vést intuicí přicházející z vašeho vyššího já (což je světelná, čili energetická – duchovní podstata vás samých) je uvedeno na videu (na kterém lze nastavit CZ i SK titulky) s názvem: „Bashar The 3 Aspects of YOU“, které je uvedené ZDE.

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

VirtualLight #6 – Steve & The group ~ Aug 2012
http://www.youtube.com/watch?v=VKi6yrXwL_4


Jsou Ilumináti bezcitné krvelačné „ještěrky“ inkarnované do lidského těla? Sledujte oči a posuďte sami!
Reptilian shapeshifter – Mitt Romney http://www.youtube.com/watch?v=JdKcc3IeAKk
Kdo jsou to ONI http://www.youtube.com/watch?v=ureO6wRAwtk&feature=em-share_vid…

clones from ancient egypt..obama..michael jackson..50 cent..illuminati past life conspiracy
http://www.youtube.com/watch?v=LzaKCoNIO4M

Úzce související videa v angličtině:
illuminati – aleister crowley http://www.youtube.com/watch?v=MLquO6DA77M
Evil Royal Bloodline http://www.youtube.com/watch?v=HnY96MTwhEo
One Family, One Bloodline, One Rule Low http://www.youtube.com/watch?v=BEaP48m2mLk
ROYAL FAMILY – Truth Behind The Lies? http://www.youtube.com/watch?v=KcYe2af7yDY&feature=related
illuminati : The Royal Bloodline Family http://www.youtube.com/watch?v=UBBN0QYUZ8w&feature=related
OBAMA = OSAMA – 100% proof http://www.youtube.com/watch?v=QcZnj499B1c
The Real Story Behind Aliens_ Ufos_ Demons_ Illuminati & Satanism. http://www.youtube.com/watch?v=atxGNYrBftI
Freemasonry EXPOSED Manly P Hall, Blavatsky , Aleister Crowley, Albert Pike Illuminati LUCIFERIANS http://www.youtube.com/watch?v=Ch9zyPO2PSw
ILLUMINATI a myth? Full Documentary by WOLVOMAN80 http://www.youtube.com/watch?v=JGW4nXE9LrE
Stop these evil bloodthirsty Iluminati till is still time.

Aktualizace: Mezi kabalou (ještěrkama) se šíří chaos a panika, brzy padnou další hlavy. Uvedeno ZDE.


Všem vřele doporučuji shlédnout video s českými titulky s názvem: „Poselství Plejáďanů 2012 – Budíček pro Světelnou rodinu“, které je uvedeno ZDE. (Začátek příběhu začíná časem na videu: 4:19 minut. Pod videem na = lze nastavit automatický překlad. Postup pro nastavení je uveden ZDE.)

Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.


* oko reptiliánů-Iluminátů-na dolarové bankovce * část mozku je reptilní-po předcích-je v ní ego*

Reptilní humanoidi měnící svou podobu / Shape Shifters Reptilian Humanoids
http://www.youtube.com/watch?v=pvdlDvP8XZ4

Video s názvem: „Beware of the Archons who walk among us“ je uvedeno ZDE.

How to recognise Reptilians and Freemasons – The Gorilla199 Channel
http://www.youtube.com/watch?v=wqf0N0Z2nps

The Truth is out there don´t be too blind to see: Reptilians walk among us?
http://www.youtube.com/watch?v=3GeSJv6vwfY

Tyto bytosti jsou na všech důležitých řídících a vládnoucích postech a v schow byznysu, tedy i mezi umělci. Co je to za zloduchy je uvedeno na videu, které je v blogu pod názvem: „Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? 🙁„, který je uveden ZDE.

Není ale třeba se jich obávat, neboť síla naší duchovní podstaty je nesčíslněkrát mocnější než jsou oni a všechna jejich ovládací technika dohromady. Více je uvedeno ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Mnohem více podrobností o tom, kdo to jsou ti Reptiliáni a Ilumináti je uvedeno ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
a v článku s názvem: „MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?“, který je uveden ZDE.

 

Jsou dva druhy pyramid, každé nasměrované a energeticky napojené tam, odkud sem jejich tvůrci přišli. Jedny jsou nasměrovány na Orion a jeho disharmonické světy, kde pobývají psychopatičtí zloduši, kteří by lidstvo když ne přímo vyhubili, tak přinejmenším zotročili a druhé jsou nasměrovány na Plejáďany, kteří chtějí planetě a lidstvu pomoci při vzestupu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili do světů ve světelném, harmonickém projevu existence, ve kterých existuje pouze harmonie, čili dobro. (Tím samozřejmě neříkám, že na hvězdokupě Orion jsou pouze podlé bytosti a na hvězdokupě Plejádách že jsou pouze dobré bytosti).

Není to těžké uhodnout, které jsou které, neboť pokud si umíte dát dohromady 2 a 2, což jistě umíte, 🙂 tak si uvědomíte, že když tomuto světu z pozascény vládnou padouši, kteří jsou s těmito negativními bytostmi jedna ruka, tak je naprosto jasné, že ty pyramidy, které jsou běžně známy a jejichž existence není utajována, tak ty jsou napojeny na ty bytosti, které by si z tohoto světa rády udělali svou kolonii.

Takže abychom jim v jejich záměru zabránili, požádejte nejvyšší inteligenci Univerza, aby vás neustále ochraňovala a poskytla vám svou všemocnou energii, abyste mohli svůj záměr uskutečnit. No a pak si jednoduše představujte, že jim vyřazujete z funkce veškerá zařízení, která používají pro ovládání a manipulaci. Cokoliv co vás napadne bude správné, neboť ta představa nebude vaše představa, ale té bytosti, kterou o to požádáte. Proto dbejte na to, abyste požádali o pomoc nejvyšší vesmírnou inteligenci, nebo rovnou nejvyšší inteligenci celého Univerza!

Tento jednoduchý, avšak zato velice účinný návod možná některým z vás zní zcela pošetile, ale když si uvědomíte, že vědomí pracuje na nesčíslněkrát vyšších frekvencích než i kterákoliv sebedokonalejší technika, tak vám dojde, že mentální tvořivá síla tzv. probuzeného člověka je nesčíslněkrát mocnější, něž všechny nejdokonalejší techniky světa dohromady.

Než s tím začnete, bude dobré, když si nejdříve přečtete článek s názvem: „Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality“, který je uveden ZDE.

Pro lepší pochopení toho, co se děje a bude dít si taktéž přečtěte článek s názvem: Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci – přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí, který je uveden ZDE.

Project Blue Beam & The Metaphysical Freedom Fighters (na videu lze nastavit CZ nebo SK titulky) http://www.youtube.com/watch?v=xdRb3oNKQ7Q&feature=related

Na jaké frekvence se svým smýšlením, chováním a jednáním napojíte, v takovém světě se následně již brzy ocitnete, neboť stejnorodé frekvence se vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Oči otevírající článek s názvem: „Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama“ je uveden ZDE.

Důkaz, že minimálně jeden z Obamovi ochranky je taktéž „ještěrka“. Vyobrazeno na na videu s názvem: „( Analytic video 2013 ) What is that ??? OBAMA’S ALIEN BODYGUARD Conference!!“ uvedeném ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.

 

To, že se snaží vyvražďovat ty, kteří jsou dle jejich představ nepovedení kříženci jejich rasy s člověkem (viz. video s názvem: „Tajný Vesmír 2„) je jak z důvodu, že si chtějí udržet svou čistou rasu, tak z důvodu, že by si chtěli tuto planetu přivlastnit pro sebe, snížit populaci zhruba na jednu desetinu, nastolit zde totalitní režim a nerušeně všem vládnout. Z toho důvodu také financovali a zfanatizovali např. Pitlera a další, kteří vytvořili různé organizace a struktury jako byly např. SS složky (viz video s názvem: “ Tajný Vesmír„), aby za ně tuto špinavou práci udělaly. Září 2011 (9/11) byla taktéž jejich práce a nyní se při letošních olympijských hrách chystají udělat další, ještě horší podraz, viz video s názvem: „StudioNEWS z 21.5.2012„. Proto pokud by k tomu při olympijských hrách přece jen došlo, tak se tím nenechte nijak oblbnout a v žádném případě nevěřte tomu, co by bylo lidstvu oficiálně předkládáno. Kdo jsou to ti oni je uvedeno ZDE. Kdo je samozvaná vládnoucí elita tohoto světa a jakým způsobem ovládá tento svět je uvedeno ZDE. Další související texty, videa a článek s názvem: „Byl Ježíš v podání biblického příběhu synem božím, nebo to je velice rafinovaný podvod?“ jsou uvedeny ZDE. Diskuze s názvem: „Odpověď na to kdo, jak a proč stvořil 3.D člověka, žijícího na planetě Zemi, najdete zde.“, je uvedena ZDE. Další článek s názvem: „Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? :-(„, který s tím to tématem souvisí, je uveden ZDE.

Proto je třeba se ukotvit ve svém osobním duchovním srdci, čili ve svém osobním nulovém bodě (jak na to je uvedeno ZDE), vytvořit ve své představě odlišný scénář než je ten jejich a tím jim překazit jejich záměr. V té době, kdy k tomu má dojít (což je 27.7.2012), již budete schopni celkem dobře zvládat vědomé tvoření svého světa a jeho realit. Je tomu tak z důvodu velice nízké úrovně časové vlny přibližující se galaktické nule, což je způsobeno tím, že se stále více a více přibližujeme k protnutí galaktického nulového bodu. Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Uvědomte si, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si dle svého osobního přesvědčení (a z toho se rodících představ) tvoří jak své tělo, tak svůj svět a jeho reality.

Vynikající článek s názvem: „Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?“, je uveden ZDE
Taktéž všem doporučuji shlédnout všechna 3 níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem:
Holografický vesmír (české titulky).

http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Vědomí řídí vesmír – CZ / Consciousness Drives the Universe – CZ
http://www.youtube.com/watch?v=JVGgmli7j2I&feature=relmfu

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.

Plejádská Zpráva 2012, výzva k probuzení, pro rodinu světla (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5jph7CXRY6s

Stewart A.Swerdlow – reptilianska hierarchia – vykonštruovaný mimozemský útok (lze nastavit Slovenské titulky) http://www.youtube.com/watch?v=VGsYf3hOBEY&feature=uploademail

Odpověď na to kdo, jak a proč stvořil 3.D člověk, žijícího na planetě Zemi, najdete zde:

http://www.novazeme.ning.com/forum/topics/odpoved-na-to-kdo-jak-a-proc

Reptilian Royal Bloodline Illuminati Shapeshifters Low

http://www.youtube.com/watch?v=YCIUyJnyNjU

David Icke – The Arrival Reptilian Empire
http://www.youtube.com/watch?v=vR0jJMibQFc

Jakmile člověk přestane být ovládán tou svou částí mozku která je reptilní (stvořená genetickou manipulací), čili tou egoistickou (která reaguje instinktivně a tudíž nelogicky a bezcitně) a uvědomí si svou pravou, duchovní, světelnou podstatu, tak se opět stane vědomím tvůrcem svého světa a pánem svého osudu, jako tomu bývalo kdysi.

The Reptilian Brain: Legacy of Anunnaki
http://www.youtube.com/watch?v=AXyp9p1UDPg&feature=related

Anunnaki DNA http://www.youtube.com/watch?v=r_uwicUcdUE&feature=related

Origin of humans, DNA changes, the missing link of human evolution & mirrored ancient stories
http://www.youtube.com/watch?v=gIdJNgpGstA&feature=related

Pravý původ nynější pozemské rasy.

Part 1: Human DNA Mysteries – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=iJjAoJ8QWyk&feature=relmfu

Part 2: Human Blood Types – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=8c0XqGnd1VE&feature=relmfu

Part 3: The Link Between Emotions and DNA – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=WenDDMWYM3U&feature=relmfu

Part 4: The Blue Star Prophecy – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=Ju_eUOe2AXU&feature=relmfu

Part 5: The Mechanism for 12 strand DNA – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=Rz3sqZJPCPY&feature=relmfu

Part 6: The Pineal Gland Activation – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=1QTylcNNzLY&feature=relmfu

Part 7: The Last Prophecy of Peter Deunov – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=cZWpar4lpOA&feature=relmfu

Part 8: Final Conclusions & Updates – The Mechanics of Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=A6lauX-9B0Q&feature=relmfu

—————————————————————————————————————————————————

ČAS JSOU PENÍZE – všichni známe toto pořekadlo. Peníze se staly nejdůležitějším nástrojem Starobabylónského Ducha, symbolem MOCI, která diktovala scénář hororu s titulem  PÁN / OTROK. Babylonský Program stvořil VĚDOMÍ, které zaselo chamtivost, nedůvěru a násilí. MÍT VÍCE NEŽ OSTATNÍ ( symbol Kaina) – to byl  hlavní energetický vzorec.

Chybný rozvoj dosáhl svého vrcholného bodu v posledním fraktálním období 260ti let. Pro většinu z nás ztratil život hlubší smysl a smrt znamenala finální konec Bytí. Ponořeni do hluboké temnoty, propadali jsme se do stále většího zklamání. Začali jsme se starat o světská potěšení a  pohodlí smyslových požitků. V tomto pekelném cyklu narůstala tendence k sebeničení a k atomové záhubě. Ačkoliv největší úpadek lidstva nastal v minulých dvou stoletích, jeho kořeny sahají daleko do minulosti, přes 5200 let.

Je všeobecně známo, že v souladu s právy ČASU, přinesli atlantskou karmu na Zemi babylonští kněží. Přes vnější manipulativní Energie způsobili změny v pozemském přirozeném rytmu a ukotvili na planetě jinou neadekvátní formu. Babylonští kněží měli hluboké znalosti a magické schopnosti založené na právech kosmologie. Toto poznání bylo drženo v naprosté tajnosti. Manifestováním své moci, velmi rychle ovládli celé pozemské království – spojené s královstvím člověka. Všechno se dělo pod rouškou náboženství. Takže veškerou zodpovědnost za současný stav, nesou duše babylonských vládců. To oni rozhodovali za ostatní, vyvíjeli stále silnější tlak a s pomocí „ morálních „  zásad si přivlastňovali stále více a více práv moci. S pomocí pozemských výkonných orgánů – ve své podstatě mimozemských –  velmi účinně zasahovali do pravomocí lidského Vědomí. Byli velmi blízko zničení našeho evolučního cíle. Tak tomu bylo ještě donedávna : náboženství a státní orgány žijí v neviditelné vnitřní symbióze.

Dnes ještě stále tisíce babylonských inkarnací chodí po Zemi. Tito lidé zaujímají nejvyšší postavení, ale jen proto, aby sami mohli ničit vlastní iracionální dílo. Teď už chápete ta četná nesmyslná, iracionální rozhodnutí nejvýznamnějších lidí na světě?

A v pozadí – atomového království – proces synchronizace probíhal bez nejmenšího narušení. Ale v roce 1987 dosáhl zenit a začal se měnit směr událostí. Přechodová fáze trvala do roku 1992. A v roce 1992 se Země vrátila do svého původního rytmu  >13 : 20 < a pomalu začala vcházet do Rezonance s Kosmickou Praenergií v kontaktu s Nejvyšší Inteligencí ČASU, takže nyní již může přinést všechny zapomenuté informace. Cesta do vědomého Bytí před námi odkryla čtyřrozměrný CELEK.

Proces sjednocení Země se dokončuje neuvěřitelnou rychlostí a lidský podíl je zde zapotřebí. Pouze NOVÝ HOMO SAPIENS je schopen využít čtyřrozměrné Síly ČASU, obnovit magickou moc stvoření světelné reality, a doposud nepoznaným aktem LÁSKY odstranit výslednou disharmonii. 

Současná biologická nerovnováha v přírodě není ničím jiným, než odrazem falešného Babylonského Programu. To se projevuje nejen v zamořeném životním prostředí, znečištěné vodě a ovzduší, ale také deformací našich myslí, deformovaném poli Vědomí a mentální sféře Bytí. Dopad tohoto programu je rovněž vidět mezi lidmi. Vyznačuje se nedostatkem radosti, nepřijímáním života, ztrátou zdraví, frustrací, smutkem, bolestí, bojem o existenci, a nedostatkem harmonie. Jediná skutečná cesta, jak vyjít ven ze slepé uličky je návrat k přírodě, ale není smyslem vývoje začít evoluci od nuly. Tlačí nás čas! Uzdravení musí přijít z druhé strany.

Díky harmonizaci dosáhneme úrovně vibrací, které nám umožní ocitnout se Doma. Mnoho z nás nazývá tento moment KVANTOVÝ SKOK PROBUZENÍ. Není to však další fáze Evoluce, jak mnozí předpokládají. Je to návrat do prastarého Vědomí, návrat, který jsme dobrovolně urychlili, abychom podali ruku Zpožděným Energiím. Toto poznání není nic nového, ale je to rozpomenutí. V této etapě nepotřebujeme rozvíjet nic nového, toto zadání jsme již splnili v první fázi evolučního vývoje. Jedině po ukončení manévru návratu Zpožděných Energií, budeme moci přistoupit k následující etapě –  Posvěcení pozemského díla.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že v průběhu záchranné operace, která  ukazuje na obrovský zápal, jsme splnili dvě další zadání:

– V důsledku pádu z harmonie, jsme zažili mnoho krutosti, ale jednoznačně jsme se dozvěděli, co se může podařit – když jsou Božské bytosti ( to jsme my všichni) ochotny zakusit polaritu, až do maximálních hranic.

– Testovali jsme hru vzpoury proti Božím Zákonům. Tato zkušenost pro nás byla velmi nepříjemná vzhledem ke skutkům, které na nás dopadaly a utrpení, které jsme museli zažít.

A až se vrátíme Domů, sami budeme vidět, jak velkou službu jsme udělali Stvořitelovu Dílu. Už nikdy více nebudeme muset zakusit iluzorní představy o sobě. Disharmonie nás obohatila o mnoho zkušeností – o mnohem více zkušeností, než bylo třeba.

Autor: Hanna Kotwicka

Překlad: Lenka Sýkorová


Zdrojem je facebook, uvedeno ZDE.

Nenechte se už zatahovat do negativními záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* Časová linie změn – energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě – Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu druhou část, začínající časem 4:19.
* Pravá tvář a historie vzniku základů křesťanství, i toho, jak se z lidí „vyrábí“ snadno ovladatelné stádo, je dobře objasněno ve filmu Agora, (2009), cz dubbing, alfatanker, .avi Ke stažení ZDE.
* Související článek: Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze“ Uvedeno ZDE.
* Úzce související video: „Part 20 – Pleiadian Alaje – Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 20 CZ – www pratele-nebe.cz)“ je uvedeno ZDE.


* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.
* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
O Vatikánu a jejich utajovaná spojitost s negativními uchony. 🙂 je odhaleno ve videu: Mimozemšťané a Vatikán / Aliens And The Vatican 2013 (video v angličtině) Uvedeno ZDE.


Pád člověka (který je v dnešním projevu existence), nenastal tím, že by se člověk nechal svést „hadem“ na scestí, ale tím, že „okřídlení hadi“ vytvořili umělého, geneticky stvořeného člověka – lidstvo, ve kterých záměrně roztrhli Merkabu (neboli tvořivý Jin&Jang oheň – dvoj-plamen). Tím z JEDNOHO společného Jin&Jang ohniska (což činí funkci Merkaby aktivní) vytvořili ohniska dvě (jedno ohnisko mužského tvořivého ohně a druhé ohnisko ženského tvořivého ohně), což vytvořilo tzv. dualitu a s ní spojenou disharmonii. (To je to přirovnání vzniku Evy z Adamova žebra). Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení opětovném a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip – projekce) Uvedeno ZDE.


Reptilní část mozku nemá člověk z důvodu vývoje, kupř. z hadice, 🙂 ale z důvodu genetického zkřížení původního člověka s negativní mimozemskou plazí rasou, čili s krvelačnou „ještěrkou“. Věřit tomu ovšem samozřejmě nemusíte, není to povinné. 🙂 Pokud Vás to ale zajímá, tak si přečtěte článek: Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.

Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa:
* Časová linie změn – energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě – Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte především to, co začíná časem 4:19 a končí časem 8:13.
Úzce související audio: Snové světy s mimozemšťany. Jak reptiliáni ovládají lidskou rasu. Uvedeno ZDE. To, co je ve videu uvedeno, není žádný výmysl.

Znázornění zkřížení DNA původního člověka s DNA plazů.

Čím více si ale uvědomujete, že jste nedílnou součástí kosmického tvořivého vše-Vědomí (či Boha, chcete-li), tím méně Vás může kdokoliv jakkoliv ovlivňovat, natož ovládat! Takže nezoufejte, ani nelamentujte, uvědomte si svou vnitřní duchovní sílu a schopnosti s tím spojené a staňte se tvůrcem svého světa a jeho realit.
* Pracovníci Světla a ET. Channeling ze dne 4.8.2019 Uvedeno ZDE.
* Swaruu: Solární systém – SOL 13. První část Uvedeno ZDE. (To související začíná časem 14:57.)
Již brzy ale zazvoní „zvonec“ a p-Archonsko repriliánskému útlaku bude konec.
* M. Love – Událost. 28.9.2019, 1. část Uvedeno ZDE.
* M.Love – Událost, 28.9.2019, 2. část Uvedeno ZDE.

Rod Babyloňanů (což jsou potomci tzv. padlých andělů), kteří si zde hráli a hrají na feudály, faraony, sultány, císaře, krále a královny, presidenty a všemožnou jinou samozvanou šlechtu a různé jiné tzv. vyvolené (kteří zpoza scény ovládaly a ovládají dějiny celosvětového dění), zde vládne již nejméně několik desítek, ale spíše několik set tisíc let. To znamená, že dějiny tohoto světa utváří a řídí tento zkorumpovaný, moci chtivý, agresivní rod (vyvolávající jednu válku za druhou) již celou věčnost. Většina lidí nemá ani potuchy, že hlavní sídlo křesťanské vatikánské církve je jedna ze třech větví tohoto rodu, což už hovoří samo za sebe. Z toho jasně vyplývá, že Bible, která je stará pouze několik tisíc let, byla zmanipulována tak, aby pomocí ní mohl být lid snadno ovládán tak, aby se celosvětové dějiny vytvářely podle scénáře vytvořeného tímto rodem.

Vy, kteří jste slepě věřící a berete Bibli doslova, se zkuste zamyslet nad tím, co byste udělali vy, kdybyste byli na místě členů rodu těchto moci chtivých mimozemských bytostí, které jsou ve svém vývoji podstatně dál než je člověk, čili i v intrikánství (jelikož se jedná o negativní bytosti toužící po moci a slávě), neboť to jsou bytosti z dimenze čtvrté, které si tu hrají na samozvaně vyvolené. Řekl bych, že první, co byste udělali, by bylo upravení Bible tak, aby jste pomocí ní mohli ovládat lidstvo celého světa, které je méně vyvinuté, než jste vy.

Biblický příběh je příběh o tomto babylonském mimozemském rodu, který si skutečný příběh pojednávající o duchovní podstatě a zákonitostech Univerza záměrně upravil k obrazu svému. Proto také bylo možné, že církev žehnala válkám, vytvářela inkvizice, upalovala nepohodlné lidi a dělala všemožné jiné nelidskosti. Pokud vám ani tento úhel pohledu (který nikomu nevnucuji), nestačí na to, aby jste se zamysleli nad tím, že v biblickém příběhu nejspíše něco nehraje, pak musím pouze konstatovat, že komu není rady, tomu není pomoci. 🙂

Související článek s názvem: „Kdo jsou to Babyloňané a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů“, který je uveden ZDE.

* JAK TO BYLO S EXISTENCÍ JEŽÍŠE KRISTA? – Fakta vítězí #12 Uvedeno ZDE.
Byl Ježíš mimozemšťan? 5 příběhů, které se do Bible nedostaly Video ZDE.


* Aliens in the Vatican | Tom Horn & Cris Putnam | Sid Roth’s It’s Supernatural! Here.

.

Zdroj: http://inner-light.ning.com/video/na-zamyslenie?commentId=6370783%3AComment%3A69865&xg_source=activity

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This