0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Archonti – energie nalezlá v nebezpečných lidech – Narcisti! Tajné Informace lidem skryté!

Jakmile potkáte přítele, kterého se nebudete moct energeticky zbavit máte co dělat s importovanou energii do zhýralých bezcharakterních lidí. Můžete se stát infikovanou loutkou a budou žít z vaší energie. Nalýzá to do sexem posedlých lidí kteří infikují partnerky, partnery.

Většinou ženatí muži nebo vdané ženy jsou vhodným materiálem.Lidi porušující desatero – Lust – vášeň. Není to dlouho poznat ale později vám začne rapidně ubývat energie a budete se cítit uvězněni.Šokující je že si budete myslet že jste zamilovaní. Je úplně jedno že s bývalým přítelem fyzicky nejste v kontaktu. Žije z vaši vášně,lásky a empatie jednoho mám úspěšně za sebou bez pomoci všemohoucího se z toho nedostanete skočíte pod vlak jako Iveta Bartošová,v této chvíli stále probíhá boj o duše.Sebevraždu vyhrává peklo!

Úroveň zamlčování a manipulací se všemi informacemi je tak veliká, že skutečná realita je mnohem neuvěřitelnější než si dovedete představit.

Musíme si konečně uvědomit, že svět kolem nás je velmi odlišný od toho, co je nám tvrzeno oficiálními médii, politiky, vědeckými, společenskými a duchovními autoritami.

Důležité pravdy o světě kolem nás, vesmíru i o nás samotných jsou nám pečlivě skrývány. Nejde o to, abyste bezhlavě přijali to, co vám odhalují alternativní zdroje, ale stačí, když začnete zkoumat všechny předkládané informace a brzy objevíte záplavu oficiálních lží, polopravd a dezinformací. Pak již automaticky budete postupně skládat dohromady puzzle prověřených informací od morálně a věky prověřených autorit.

Oficiální lži a utajování ve všech oborech lidské činnosti (od historie, vědy, zdravotnictví, ekonomiky až po tajné kosmické programy) deformované tržními principy dosáhly obludných rozměrů a je nejvyšší čas zastavit tyto „sračky“ jak říká dnes již stoletý, skvělý myslitel Jacque Fresco.

Všechna zveřejněná fakta by vás měla inspirovat k tomu, abyste rychle opustili naivní konzumní nahlížení na vše kolem vás a začali stavět na vámi prověřených informacích, které vám umožní zorientovat se na nové cestě ke skutečné pravdě, historickému poučení a k platným vesmírným zákonům. My lidské bytosti se přece nemůžeme zdravě a správně evolučně vyvíjet, pokud neznáme a nedodržujeme základní životní pravidla a nerespektujeme základní kosmické zákony. Je nejvyšší čas, abychom dospěli a přijali skutečnou zodpovědnost za sebe, své okolí a za život na celé planetě. Lidská přirozenost a hluboké vědomí nás nabádá k tomu, abychom žili v co největší harmonii se sebou, se svou rodinou a okolím, se všemi lidmi, naší planetou i celým vesmírem.

Pokud přijmeme filozofii holografického uspořádání vesmíru a fraktálového členění všeho na stále menší a menší části, které jsou zmenšeninami jednoho celku, tak pak jsme my součástí všech a všeho kolem nás a každá starost o jakoukoliv maličkost kolem nás je tedy starostí o nás samé.

Seznámení se s historií vývoje lidstva a předcházejících civilizací jsou jedny z informací, které jsou nám bedlivě skrývány a překrucovány, protože poučení z chyb předcházejících evolučních cyklů by velmi urychlilo náš civilizační vývoj a vzestup a to není součástí agendy sil, které svírají lidstvo na naší planetě jako svěrací kazajka.

Tyto stránky si nechtějí hrát na vševědného spasitele či nositele šokujících informací, které zvyšují sledovanost a prodej. Chtějí vás jen nastartovat k hledání co nejserioznějších informací a inspirovat vás k přehodnocení řady dogmat a podsunutých nepravdivých modelů a schémat, které se vám do nynějška zdály jako absolutně pravdivé a „vědecky“ podložené.

 

To podstatné na začátek

Lidstvo je dlouhodobě záměrně udržováno v nevědomosti. Jsou mu brány evoluční výdobytky. Jsou zkreslovány výsledky vědy a výzkumu. Je podporován šlendrián, hloupost, zlodějna a slepé uličky vývoje. Jsou ničeny některé klíčové vědecké poznatky. Jsou podpláceni, zesměšňováni, někdy dokonce i zabíjeni nejpokrokovější vědci a jejich vědecká práce zpochybňována. Není zájem, aby se lidstvo svobodně vyvíjelo a zavádělo do praxe evolučně důležité a převratné výsledky výzkumu a vědy. Příkladem jsou tito géniové: Raymond Rife, Wilhelm Reich, Paul Montagno, Nikola Tesla, Tullio Simoncini, Matthias Rath a mnozí další.

Postupně vznikala odtržená civilizace „lidí“, kteří si osvojili právo na vlastnictví nedůležitějších informací, které pak tajně rozvíjeli. Dnes již více jak půl století používá pro nás převratné vynálezy, jako jsou antigravitační kosmická plavidla, schopna létat mimo sluneční soustavu, umí omlazovat lidská těla, léčit nevyléčitelné nemoci, prodlužovat život, pohybovat se napříč časem…

Manipulace lidstva trvá již od roku 3.500 před Kristem, kdy se datuje vznik Babylonského bratrstva a globalizačního díla věků. Tehdy vznikl plán globálního ovládnutí planety pomocí stínové vlády a tajných společností, banksterů, zkorumpovaných přisluhovačů a negativních entit, které se skrývají tisíce let před zraky většiny lidstva, a které beztrestně tahají za nitky loutkovlád po celém světě a byly skrytou příčinou válek, pogromů, vražd, inkvizice, týrání a zla na planetě. Stály za ničením všeho pozitivního, pokroku, umění, přírody, vědy, rodiny. Podporovaly nejrůznější manipulace, korupci, chaos, ješitné, egoistické, hamižné a poslušné jedince.
Díky svým schopnostem kontrolovaly a dosazovaly k moci kruté a nemilosrdné vládce, prezidenty či vůdce politických stran. Tak se dostávali k moci šílenci a tyrani jako Nero, Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao Ce-Tung a celá řada dalších krutovládců. Naopak byli odstraňováni za „nevysvětlitelných okolností“ pokrokové osobnosti jako John a Robert Kenedyovi, Indíra Gándhí, Olaf Palme, John Lennon, Martin Luther King a mnozí další.

Strach, bída, násilí, hlad, nevědomost, nevzdělanost, touha po moci se staly nástroji, které byly použity proti lidstvu. Lidem byla vzata jejich duchovní podstata, spojení se svou duší a Vesmírem. To způsobilo, že vyměnilo hodnoty skutečné a nadčasové za materiální pseudohodnoty. Vyměnili krátkodobý prospěch za ztrátu svých vibrací a svého kosmického potenciálu. Lidově lze říci, že upsali svou duši peklu.

Celá planeta je sevřena ekonomickou svěrací kazajkou úroků z uměle vytvořených dluhů. Všichni jsou zadluženi vůči skryté soukromé elitě včetně OSN a jednotlivých států z celého světa. V barbarském středověku poddaní platili církvi desátky, tedy 10%. Dnes v „demokratické společnosti“ platíme „někomu“ celých 60%. Tyto prostředky pak jsou z velké části používány stínovou vládou na tajné kosmické programy a budování podzemních základen na Měsíci, Marsu a dalších planetách, i když se vám to zdá neuvěřitelné. Tyto skutečnosti jsou předmětem toho nejpřísnějšího utajení.
Divíte se, jak lze utajit takové skutečnosti? Globální mocenský systém vytvořil dokonalý pyramidální systém utajování, zamlčování a zkreslování informací. Rozebral nejrůznější celky vědění na jednotlivá puzzle a ty rozmetal do prostoru, aby ukryl celkový obraz. Každý z nás se pak stal nositelem jen některých informací, takže složit pravdivý obraz je bez obrovské invence a kreativity pro většinu lidí nemožné. Tento postup byl uplatněn ve všech oborech. Příkladem je třeba zdravotnictví, kde byl člověk rozebrán na jednotlivé části, které se léčí odděleně, často bez ohledu na celek. Celostní medicína je zdravotně globalizační propagandou pak odmítána a vysmívána. Pokud se patřičně soustředíte a dáte si práci se sbíráním puzzle nějaké skutečnosti a pak je sestavíte do celku, objeví se vám najednou „slon“ v obýváku…

Cílem globálního mocenského systému je trvalé zotročení lidstva. Chce co nejvíce lidstvo zaměstnat tak, aby nebylo schopno přijít na to, že se stalo pouhými nevědomými otroky. Dalším jeho záměrem je kumulace majetku a posléze zrušení soukromého vlastnictví, ovládnutí veškerých pozemků a kontrola pěstování zemědělských plodin. Pomocí potravinářského monopolu a geneticky modifikovaných potravin by pak v budoucnu ovlivňoval množství lidí na planetě. Zavedením bezhotovostních plateb by pak bylo lidstvo pod totální kontrolou a ztratilo by svou ekonomickou nezávislost.
Vaše platební karta by po takovém zavedení mohla být kdykoli vypnuta, v případě pokud byste zlobili, nešli do války, nenechali se očkovat či neříkali to, co by se po vás chtělo. Za těchto okolností si nekoupíte ani chleba, bez ohledu na to kolik budete mít na účtu uloženo.
Totální kontrola a diktatura!

Byl vytvořen represivní pyramidální systém, kdy jedno patro utiskuje patro pod sebou a to jak v oficiální společnosti, tak i v tajném plánu stínových a zednářských struktur. Nedovolí všem lidem ve spodních patrech, aby měli přístup k důležitým informacím ve vyšších patrech. Dělá vše proto, aby se ti na spodní úrovni nemohli dostat do vyšších pater. Tím je zabezpečena mnohovrstevnatá kontrola a represe.

Spravedlivý a evolučně nejrychlejší vývoj lidstva je však spojen s horizontálním systémem uspořádání společnosti. Tento systém je založen na spolupráci a ne na konkurenčním boji. Je to systém, který je založen na bratrství mezi všemi lidmi, na hledání a sdílení pravdivých informací a na harmonickém rozvoji lidstva s ohledem na ekologii celé planety a ostatních organizmů na ní.

V této době nastává čas odhalení a konec ohlupování, zotročování, tajných únosů lidí a hrůzovlády, kterou lidstvo muselo jako zkušenost absolvovat po celé věky. Celoplanetárně se zformovaly a aktivizovaly mocné síly, které si plně uvědomují, že lidstvo nemůže dlouhodobě surfovat na vlně konzumu, ničení a devastace přírodních a lidských zdrojů a na vlně luciferského principu ovládání, egoizmu a boje o moc, pokud nemá být naše planeta zničena.
Jsme na prahu vzniku nového globálního řádu, který je ale založen na bázi spolupráce a ne na konkurenčním boji, který ctí lidstvo jako svobodné duchovní bytosti a jenž respektuje všechny kultury jako důležitou a inspirující součást nového globálního uspořádání.

Každý z nás má obrovskou mentální moc, kterou pokud uplatníme, doslova vytvoříme zázraky. Svým pozitivním přístupem a láskou ke všemu a ke všem pomůžeme sobě, svému okolí a ke svržení negace na celé planetě. Změníme tak kolektivní vědomí a urychlíme tak dlouho očekávanou změnu. Zlu a negaci učiníme přítrž tím, že bude co nejširší lidská společnost informována o těchto skutečnostech. Pomožme my všichni tomu, aby tak dlouho skrývaná a utajovaná pravda ve všech oborech lidské činnosti postupně probublala do celé společnosti.

Manipulace napříč věků

Kdo dlouhodobě ovládá lidstvo, kdo bere lidstvu již dosažené mety v nejrůznějších oblastech lidského vědění? Kdo a proč falešně interpretuje lidskou historii a doslova krade lidem kolektivní paměť? Je smyslem umělé anamnézy lidstva zabránit tomu, aby si většina vězňů na zeměkouli uvědomila, že musí jako živočišný druh držet pospolu, vzájemně se podporovat a pečlivě střežit své veškeré historické zkušenosti a že jsme mnohem více, než kus hmoty, jelikož jsme nesmrtelné duchovní bytosti inkarnované do svých současných těl?
Proč tedy lidstvo, jako každý jiný živočišný druh, spolu nespolupracuje, pečlivě neshromažďuje důležité informace a dovednosti a naopak dovolí degenerativní vývoj, morální rozklad a ztrátu svých skutečných životních hodnot prověřených časy, ničení svého životního prostředí, mučení a zabíjení příslušníků svého živočišného druhu, zatajování a překrucování důležitých evolučních informací?
Toto vše není a nemůže být v zájmu lidstva a zdá se být evidentní, že se za těmito skutečnostmi skrývá mimozemský faktor a jeho skrytá agenda.

Napříč věky je ničeno systematicky vědění a pokrok. Jsou vypalovány knihovny, ničeny kulturní památky, které vypovídají o jiné historii než je ta, která je prezentována globálním predátorem. Skutečná historie je lidem zamlčována stejně tak jako jejich původ, to kdo jsou a proč tu jsou. Neúprosně jsou ničeny historické kořeny národů, ze kterých čerpají lidé velikou sílu, zkušenosti a neocenitelné poznání. Snaží se je nahradit beztvarým multikulturalismem.
Všichni jsme postupně odváděni od spolupráce, kreativity a od péče o životní prostředí, přírodu i matku Zemi a dalších skutečných lidských hodnot. Naopak je nám vnucován systém konkurence a moci, egoismu, boje, závisti a hromadění majetku. Byly a jsou podporovány jakékoliv antagonismy a jejich nesmiřitelný boj, který přináší jen negaci, utrpení, zlo a negativní energii. A tak jsou stavěni bílí proti barevným, chudí proti bohatým, chytří proti hloupým, vzdělaní proti nevzdělaným, národ proti národu, muži proti ženám, ale i klub proti klubu, náboženství proti náboženství. Ze všech těchto protivenství energeticky těží síly, které za tím vším stojí.

Dějiny píší vítězové. Kdo jsou ti, kteří tisíce let podsouvají lidem zkreslený pohled na skutečnou historii lidstva a brání pravdě, lásce, sounáležitosti, spolupráci a šíření humánních hodnot a ideálů.
Jak může někdo tak snadno manipulovat naší současnou realitou a nemuset se ohlížet na jakýkoliv logický výklad probíhajících událostí a vystačit si často s vágními a abstraktními nálepkami. Dokonce musíme někdy snášet velmi průhledné a do očí bijící lži a polopravdy. Zasvěcení informují o tom, že manipulátoři realizují umělou nevědomost lidstva pomocí znalostí multidimenzionální bio-fyziky, kdy přístup k těmto datům byl lidstvu zabráněn prostřednictvím technologie celoplanetárních frekvencí a informace zadrženy prostřednictvím technologie aurických implantátů, které vytváří neprůchodné frekvenční bariéry pro vnímání určitých informací.

Ivo Wiesner: Loutkáři lidstva

Hovoříme–li o „loutkářích“ mám na mysli pozemské manipulátory s osudy Země a lidstva, o kterých se někdy hovoří jako o šedých eminencích či tajné vládě světa. Jsou to oni, kdo se pokouší vodit lidstvo jako loutky na neviditelných provázcích, spletených ze strachu o život, hrozby bídy, náboženského fanatismu, chamtivosti, touhy po moci, závisti a dalších negativních aspektů, které lidstvu darovali jako svou filosofii spolu s otcovskou částí genomu lyranští renegáti Elohim, alias Bafath či Gizeh Intelligence a jejich pokračovatelé souhrnně označovaní jako Cabal (Ilumináti, Sionisté atd.). Můžeme pozorovat, že se v různých obdobích se železnou pravidelností neustále opakuje podobný vzorec myšlení a jednání. Podle tohoto vzorce se ti, kteří nějakým způsobem získali soubor předstíraných nadlidských vlastností, kterým říkají „urozenost“, nebo přinejmenším bohatství a moc, jež jim dovolily tu urozenost zakoupit, brzy sami sebe utvrzují v přesvědčení, že právě oni jsou tou nejkvalitnější částí lidského společenství (elitou), které podle jakýchsi nikde nezapsaných zákonů od přirozenosti náleží nárok na zvláštní výsady a téměř absolutní moc, kterou dokážou mnoha způsoby uplatňovat a vesměs bez skrupulí okrádají, podvádějí, olupují a svou schopností rychle bohatnout se ve vlastních očích povyšují na společenskou elitu. Jejich nulové morální krédo a naprostá absence etiky jim dovoluje bez sebemenších výčitek svědomí „vytunelovat“ a přivést do konkurzu jakoukoliv společnost, aniž berou ohledy na zaměstnance přicházející o práci a životní perspektivu. Stejně tak jsou schopni bez skrupulí a pod falešnými sliby připravit staré lidi o jejich celoživotní úspory a majetek.

Ten, kdo dokáže vidět i věci v pozadí, vidí nebo alespoň tuší maldekianský škleb těch, co se na Zemi inkarnovali jako finanční, mocenská a vojenská elita těsně před zánikem Maldeku. Tato maldekianská elita, která se usidlila na Zemi, představovala část renegátů humanoidní lyransko-veganské rasy jménem Bafath, která se odtrhla od mírumilovné většiny, vybudovala militaristickou fašisticky zaměřenou kulturu, spolupracující s civilizacemi Drakonů a Nose Greys (Deros), tradičně velmi nepřátelskými vůči pozemskému lidstvu.

Bafath jsou propojeni s řadou tajných skupin a společností, existujících v rámci zastřešující organizace Iluminátů/sionistů, jako tajná organizace Committee 300. Konečným cílem skupiny Bafath, označované někdy jako Gizeh Imperium nebo Gizeh Intelligence, bylo zrušení národní svrchovanosti všech států, aby je mohli zapojit do globálního společenství, řízeného pomocí centrálního komputeru. Program tohoto komputeru, původně pojmenovaný Kamagol 1 a později modernizovaný v Kamagol 2, byl postaven na myšlence jednotného státně uznaného náboženství, jehož duchovním představitelem měl být údajně prorok a falešný spasitel Maytreia. Do této „hry“ s lidstvem jsou zapleteni také Insektoidi z Aldebaranu a další militaristicky orientované mimozemské mocnosti, především Orion Empire a Aliance Anchara. Jde o komplot fašisticky orientovaných a technologicky vyspělých vesmírných mocností, které se snaží zpětně v čase kolonizovat evolucí nedotčené hvězdné systémy. Ze svých základen, nacházejících se v jiné časoprostorové dimenzi (Aldebaranu), posílají prostoročasovými tunely své invazní síly zpět do vzdálené minulosti, aby tam mohly zavést své diktátorské programy.

Souhrnně je tato prastará Lyransko-veganská humanoidní rasa v biblických pramenech nazývána Elohim, sumerské tabulky ji označují jako An-nu-na-ki (děti Boha Annu), ale setkáváme se i s označením Elders (Staří), Bafath (Gizeh Intelligence), Maldekiané či Mardukové. Tito Elohim se v běhu času rozštěpili na mnoho skupin, jako například na skupinu Aštar, skupinu Gizeh, skupinu Kondroskan, rasu Summi Er, rasu Marduků či Maldekianů, Natasů, Luciferianů, atd., ale spíš než nějaké rasové odlišnosti je rozdělovaly skupinové a osobní zájmy jejich vůdců. Jednotní však zůstávali v jediném bodě, kterým byla snaha o uchopení moci a plné ovládnutí Země.

Některé ze skupin Elohim, které se odštěpily od hlavní lyranské rasy, jsou dnes považovány za renegáty z důvodů genetické degenerace, ale především pro hluboký pokles etiky. Některé skupiny Elohim (Mardukové, Summi Er) svoji obrannou strategii založily na vytváření kompaktního společenství s pevnou vnitřní militantní strukturou, řízenou z jediného centra, podobně jako je tomu u kolektivních hmyzích společenství (mravenci, termiti, vosy, včely). Každý člen takového „kolektivistického společenství“ byl již v dětství „osazen čipem“ propojený s centrálním komputerem, jehož program vytváří a kontroluje několikačlenná skupina pocházející z vládnoucí elity. Takovým komputerovým programem pro pozemské lidstvo měl být Kamagol I a Kamagol II. Tímto způsobem by bylo možno vytvořit velmi akceschopné společenství za cenu potlačení svobody myšlení a jednání u jednotlivých členů společenství, kteří by nebyli členy vládnoucí elity. To je ovšem krystalicky čistá forma technologicky vyspělého nacizmu, o jehož vybudování tolik usiloval Hitler a nacisté. Jak zjišťujeme, je „kolektivistický systém“ u mnoha hvězdných společenství běžný, má ale jednu podstatnou vadu. Jestliže totiž nějakým vnějším zásahem dojde k přerušení spojení jedince s centrem, je tento jedinec ztracen a jeho vědomí je zachváceno chaosem. Je-li taková ztráta komunikace masivní, vzniká masivní chaos a společenství se jako celek rozpadá. Příkladem mohou být četné havárie mimozemských letounů ve 40. a 50. letech, které byly způsobeny samotnými piloty, jejichž mozky byly zkratovány, když se piloti dostali do kontaktu se silným radarovým paprskem o frekvenci mezi 710 až 750 MHz. Tomuto rozsahu frekvencí se říká „mentální okno“.

09.04.2017

Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz

V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo.
Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly.

Naše nezcizitelná práva – LIDSKÁ PRÁVA

My, lidé, jsme jmenovali politiky našimi služebníky, aby pro nás, pro lid, dělali to nejlepší, co mohou. Ale v momentě, kdy jsou zvoleni, tak jsou převálcováni systémem, pak zkorumpováni a potom už rychle zapomínají a dělají si, co chtějí, bez ohledu na to, co si přejí lidé. Vždy existuje milión výmluv. Jasným výsledkem je to, že vláda neslouží lidu. Politici a vláda nás dramaticky zradili vždy a na všech frontách. Zradili sny miliónů lidí, včetně vizí moudrých, poctivých mužů jako byli Gándhí, Nelson Mandela, Martin Luther King, William Wallace, John Lennon a mnoha dalších, kteří své životy zasvětili naší svobodě.

Všichni jsme se narodili na této planetě svobodní. Živé, dýchající lidské bytosti s nezcizitelnými právy, která nám nikdo nemůže vzít. A přece, skrze veliký podvod, který se na naší planetě odehrává, tomu tak není. Všechna naše práva jsou zneuctěna v okamžiku, kdy se poprvé nadechneme. Musíme si ujasnit rozdíl mezi právy lidských bytostí a právy fiktivních jedinců, kteří jsou vytvořeni rodným listem, reprezentovaným identifikačními a dalšími oficiálními dokumenty, které nutí lidi uvěřit tomu, že oni jsou jméno na kousku papíru nebo identifikační číslo a že jsou známé úřední terminologii jako právnické osoby a reprezentují kus papíru a ne lidskou bytost z masa a krve.

Je nejvyšší čas abychom si připomenuli naše nejdůležitější a nezcizitelná práva.

  • Při narození jsme živé dýchající lidské bytosti z masa a krve, s nekonečnou duší a s nezcizitelnými právy.
  • Svoboda není naše právo, je to dar Stvořitele každému z nás, který nikdo nesmí napadnout nebo jakýmkoliv způsobem poškodit.
  • Nikdo, ani žádná vláda, ani žádná korporace nesmí omezit naši individuální svobodu žádným způsobem.

V rámci těchto práv platí sada tří morálních principů, které prošly testem času a které stále představují základ integrity a cti pro lidstvo.
Jsou jednoduše nazývány jako PŘIROZENÝ MORÁLNÍ ZÁKON.

1. Nezabíjej ani neškoď druhým
2. Nekraď ani neber, co není tvoje
3. Chovej se čestně ve všem, co děláš a říkáš

Tyto tři principy přirozeného morálního zákona jsou základem všech dalších zákonů a pravidel, která jsme si zvolili pro vytvoření naší společnosti. Jestliže se jich budeme držet, potom se následující práva stanou částí naší kultury a dovolí každé lidské bytosti žít volně s námi, nebo se stanou součástí komunity, kterou si vyberou. Planeta a její bohatství je zde pro každého k užívání, ne pro osobní zisky nebo vykořisťování ostatních, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva.

1. Země je zde pro své lidi
2. Půda je zde pro své lidi
3. Voda je zde pro lidi
4. Lesy jsou zde pro lidi
5. Řeky a jezera jsou zde pro lidi
6. Nerosty, suroviny a všechny ostatní minerály v zemi jsou zde pro lidi
7. Vzduch a vzdušné vlny jsou pro lidi
8. Všechno, co roste na zemi, je zde pro lidi
9. Pláže, hory a obloha jsou zde pro lidi
10. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci
11. Znalosti a moudrost má být sdílena těmi, kteří ji obdrželi se všemi, aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek.
Toto vše nepatří politikům, vládě nebo jakékoliv korporaci, která si na vše nezákonně dělá nárok.

UBUNTU přispívání

Vláda ukradla zemi vlastním lidem

Vlády a korporace si dělají nároky na naše země, naši půdu, naši vodu, naše minerály, naše rostliny a zvířata, vzdušné vlny, pobřeží a oceány a pokračují v přípravě nových zákonů, které jim zaručují větší a větší kontrolu nade vším, co si jen dovedeme představit. Jediný závěr, ke kterému můžeme za současné situace dojít, je to, že vláda a velké korporace ukradly zemi lidem. Všechno pěkně potichu skrze lži a podvody a živí se na nevědomosti a dobrosrdečnosti lidí.
Nyní je to na nás, na lidech, vzít si vše zpátky. Je to na nás, zastavit rychlou destrukci naší překrásné planety. Země je naše Matka a my jsme zde pouze díky ní a její existenci v prostředí, které je součástí nekonečného stvoření. Půda, voda, vzduch musí být pro nás posvátné. A proto toto vše musíme bedlivě střežit a chránit proti všemu, co Zemi škodí.

Pamatujte, že jsme jmenovali politiky a vládu, aby nám sloužili a dělali pro nás to nejlepší a ne, aby se stali otrokáři, kteří se obohacují a napomáhají k obohacení korporacím, které je pak na oplátku udržují u moci.

Vláda každý týden vytváří nové zákony, které lidem neprospívají.
Proč je s lidmi nekonzultují, když mají být pro lidi?
Jak je možné, že lidé nemohou nijak zakročit proti zneužívání moci vládou a mocnými nadnárodními korporacemi, které si přivlastnily naši zemi, jakoby jim náležela?
Proč nejsou zákony země výhodné pro lidi, ale jsou výhodné pro korporace?
Proč jsou soudy ve skutečnosti pouhé nástroje k prosazování agendy vlády a korporací?

Půda patří lidem.
Proč je tedy všude tolik chudoby a lidí bez domova?
Jak může vláda dovolovat prodej půdy, která náleží lidem, cizím nadnárodním korporacím, které se vůbec nezajímají o prospěch lidí, ale místo toho jsou lidé využíváni korporacemi jako levná pracovní síla k jejich trvalému obohacování?
Proč vláda vlastní tolik půdy a zabraňuje obyčejným lidem v přístupu k půdě, která jim náleží?

Voda patří lidem.
Proč lidé platí za vodu?
Jak si může vláda nárokovat právo na vodu naší země a nutit nás, abychom za ni platili?
Jak může vláda prodávat práva k naší vodě nadnárodním korporacím?
Proč vláda dovoluje těžebním korporacím naši vodu otravovat?
Proč všechny naše přehrady a řeky neprodukují elektřinu? V našich přehradách a řekách je dost energie, abychom mohli mít elektřinu ZADARMO. Vláda a dodavatelé energie nám trvale lžou, aby nás udrželi v otroctví a v závislosti na nich, jen proto, aby nám mohli účtovat přehnané poplatky za něco, co patří lidem.

Všechno, co roste na půdě, patří lidem.
Z jakého důvodu jsou určité rostliny, které jsou součástí božského stvoření, zakazovány naší vládou, zatímco jiné, smrtelné a jedovaté, je vůbec nezajímají?
Proč jsou tradiční léčitelé vytlačováni na okraj a mnohé naše rostliny, které se používaly po celá tisíciletí, jsou zakazovány?
V této situaci je již zcela jasné, že naše vláda má skrytou agendu, překračující hranici běžné logiky, která je namířena proti lidem.
Proč jsou přírodní byliny a způsoby léčení zakazovány ve prospěch nebezpečných léků vytvářených v laboratořích mezinárodních farmaceutických korporací?

Obloha nad námi a vzdušné vlny patří lidem.
Proč se lidem zabraňuje začít vysílání vlastního rádia nebo televizní stanice?
Proč si vláda vyhradila právo omezovat používání radiových vln a dala tato práva hrstce mocných nadnárodních korporací, které je používají hlavně k šíření dezinformací a vůbec nemyslí na prospěch lidí? Tyto práva nepatří vládě a nejsou ani exkluzivním majetkem několika málo korporací. Vysílací a telekomunikační frekvence jsou součástí Matky Přírody, stejně tak i vzduch a měly by být všem dostupné a používané k prospěchu lidí.

Divoká příroda, zvířata a rostliny nepatří nikomu z nás a ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci.
Proč se loví divoká zvířata v takové míře, až úplně vymizí z našich zemí?
Proč byla rozlehlá území prohlášena za národními parky, kam lidé nesmí vstoupit bez placení nebo bez povolení?
Proč je lidem v podstatě zabráněno být v přímém v kontaktu s původními zvířaty naší země.
Je nutné navrátit starost a péči o zvířata a přírodní parky lidem, kteří se postarají jak o zemi, tak o zvířata, která na ní žijí. Dovolte mi zopakovat toto prohlášení, protože je nutné, aby se nám trvale uložilo v mysli:
„Vláda ukradla zemi a půdu na ní vlastním lidem.“

Jak to můžeme dokázat? Protože NAŠE ZEMĚ JSOU REGISTROVÁNY JAKO KORPORACE
Toto všechno začne dávat hluboký smysl, jakmile zjistíme, že naše země jsou registrovány jako korporace. A co dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností se rozšiřuje dále do států, provincií, měst, vládních oddělení a dokonce vlády samotné jsou registrovány jako korporace. Celý svět kolem nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno na korporátní majetek, aby mohl být vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací a nakonec bankéři, kteří si na to vytisknou peníze. Závěrem je zcela jasné, že vše má být nakonec kontrolováno a vlastněno elitními bankéřskými rodinami, jejichž královské rodokmeny sahají tisíce let zpátky.

Téměř všechny země jsou registrované korporace

Zde je seznam několika dalších zemí registrovaných jako korporace u US Securitities & Exchange Commission. Některé jsou chytře vedené na jiných burzách a jejich registrace se nedá snadno dohledat. Toto vše se děje bez naší vědomosti a souhlasu, a jelikož máme jmenované vůdce, kteří pro nás dělají to nejlepší, musíme dojít k závěru, že je ve hře špatný úmysl.

Podle Black’s Law Dictionary občan je osoba, která se zavazuje věrností státu výměnou za výhody a privilegia. Víte vůbec, že prohlášením se za „občana“ se podřizujete státu (nebo korporaci) výměnou za několik málo výhod a privilegií schovaných za termínem práva? Jestliže naše země jsou korporace, pak lidé jsou jejich akciemi a majetkem. Náš rodný list je akciový lístek, potvrzující, že se s námi obchoduje na akciových burzách. Vyzývám vás, abyste si ověřili všechny tyto informace a tak se ujistili o obrovském podvodu. Je čas se probrat z našeho hypnotického spánku nevědomosti a sdílet toto se všemi. Celý svět je zotročený těmi, kteří řídí korporace – elitními bankéřskými rodinami. Jak tohle vysvětlíte vašim dětem?
V ignoranci a dobrovolně je necháváme prodat do otroctví. Budou majetkem korporací a absolutními otroky systému, stejně jako my a budou bez budoucnosti, pokud s tím něco neuděláme. Pouze my můžeme zastavit ten pokračující řetěz zotročování.
„Nikdo není více zotročený než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“ Goethe

Celý svět je gigantická korporace, která zotročuje nevědomé lidi

Nejen naše země jsou registrovány jako korporace, ale rovněž vlády, parlamenty, provincie, státy a také města. Nyní po odstranění závoje podvodu je zřetelně vidět vzor korupce. Vláda je také registrovaná jako korporace a tak dochází okamžitě ke změně ve vztahu mezi vládou a jejím lidem. Vláda již není služebníkem lidu, ale s lidmi manipuluje. Rovněž se vláda stává nedotknutelná ze strany lidu, protože zákony korporace chrání vládu a ne lid.
Takže když vláda prohlásí, že je jediným majitelem nějakého průmyslu, znamená to, že se jedná o vlastnictví soukromé korporace, které přináší výhody akcionářům, ale nemusí přinášet výhody lidem dané země. A tak jsme stále klamáni nenápadným překrucováním slov a platíme přehnané ceny za elektřinu a za všechno další, na co vláda sáhne, protože musí vytvářet zisky pro korporace.
Je jasné, že naše práva jsou hrubě zneuctěna a my všichni jsme byli vmanipulováni do pozice služebníků, aniž bychom si to uvědomili.

Korporátní převzetí moci v USA, v OSN a všude ve světě

Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé živých, dýchajících lidských bytostí. Jejich agendou je zničit veškerou humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a blažené, pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů.
„Musíme odstranit nelidské, robotické vedení korporací, orientovaných pouze na peníze. OSN je bohužel také jen korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou bankéřských rodin.“

„… na trůn usedly korporace a přijde doba korupce na vysokých místech. Peníze této země poslouží k prodloužení jejich kralování. S předsudky lidí bude manipulováno až do doby, kdy veškeré bohatství se shromáždí v několika málo rukou a pak bude Republika zničena. V této chvíli se velmi obávám o bezpečnost mé země jako nikdy před tím, dokonce více, než v době války.“
Prezident Abraham Lincoln

Vláda a podnikání na vysoké úrovni

Jestliže vlády dovolí takový průběh událostí za našimi zády, musí se všeho účastnit a musí být zapleteny do korupce a zločinu proti lidem. Vzájemné korupční vztahy mezi podnikáním na vysoké úrovni a vládou USA dnes již lze lehce dohledat a také vměšování a vliv velkých korporací na vládu USA. Ale vlády jsou voleny lidmi, aby sloužily lidu. Jak mohou lidé dovolit tak silný vliv korporací na činnost vlády?
Korporace jsou kontrolované lidskými bytostmi, z nichž většina v ignoranci zasvětí svůj život prospěchu korporace, zatímco zotročují své bratry a sestry. Pouze lidé mohou odstranit tuto velkou nespravedlnost. Korporace nemohou a ani to neudělají.

Zákon – peníze – spravedlnost

Slovo „act“ (hrát roli) mluví samo za sebe. Jde o divadlo, předváděné na jevišti. Jevištěm je soudní síň, kde se většinou muži (a několik málo žen) oblečení do kostýmů a plášťů, klanějí jeden druhému a „modlí se navzájem“ kvůli něčemu, čemu se říká „spravedlnost“, jež je reprezentována sochou slepé ženy držící v ruce váhy, které jsou obvykle nakloněné. Pokud se normální lidé dostanou shodou okolností na jeviště, jsou považováni za dobrovolníky a jsou v této iluzi spravedlnosti rozdrceni všemocnou falešností epické tragédie.
Každý týden tisíce lidí ztratí svůj dům, auta a další majetek, neboť je proti nim vydán rozsudek, dokonce i v případě, že nikdy u soudu nebyli a ani před soudcem nestáli, aby se mohli vyjádřit k žalobě. Ve většině těchto případů si lidé buď nejsou vědomi celé akce proti nim, nebo nemají peníze na právníka. Ti, kteří mají za sebou nějakou zkušenost se soudy, budou vědět, že právnická pomoc je tak přehnaně drahá, že většina lidí se vzdá, aniž by to jenom zkusila. A tak bez mrknutí oka soudci a soudy ničí životy tisíců lidí každý týden, v několika málo vteřinách, aniž by lidé pronesli jediného slůvka na svou obranu. A těch několik málo přítomných u soudu, kteří se stanou svědky vlastního pádu, se dokonce podle soudního protokolu musí uklonit soudci a poděkovat mu. Ach, jak se oni musí vysmívat nevědomým lidem, kteří nedovedou hájit svá lidská práva. Naše mládež je podvedená a jejich budoucnost a budoucnost jejich země je rozkradená nadnárodními korporacemi a nezákonnými vůdci, kteří z našich dětí udělali otroky.

Zákony slouží korporacím

Nyní již víme, že naše země je korporace a že tato skutečnost má nesmírný vliv na zákony, které jsou vytvářeny tak, aby nás ovládaly. Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY. Zákony, které nás zotročují, byly vytvořeny, aby sloužily korporacím a naší vládě, která jim slouží také. Pouze ti s penězi a mocí mají přístup k soudu. Celá řada zkušeností ukázala, že ani Listina lidských práv nemá ani cenu papíru, na kterém je vytištěná.
Lidé, kteří normálně pracují, si nemohou dovolit trávit svůj čas právními spory. Ti, kteří jsou neprůbojní, stydliví, se také nedovedou sami bránit v takovém nepřátelském prostředí, ale také většina ostatních by si nikdy nemohla dovolit právníka na vlastní náklady, protože všichni, kteří v soudním systému pracují, jsou odborníci na odkládání, prodlužování, vyhýbání se, předkládání námitek a vytváření záměrně tak obrovských nákladů pro lidi, že se nakonec většina z nich položí pod náporem finančního tlaku. U soudu jde na každém kroku pouze o peníze. Pokud nemáte bezedné kapsy, třeba tak jako banky, nemůžete získat spravedlnost.

Ve Spojených státech jsou soudci nazýváni „Vaše Ctihodnosti“. Oslovení nemá vůbec nic společného se ctí. Slovo „čest“ je používáno jako opak k „nepoctivosti“.
Čest v soudní síni jednoduše znamená, že „všechno je v rovnováze“. Proč si myslíte, že boží patronka drží váhy v ruce, jsou to váhy spravedlnosti? Váhy se ale používají k vážení zlata a drahých kovů, dříve používaných jako peníze. Tak nám tyto váhy naznačují, že všechno v soudní síni je o penězích a ne o spravedlnosti.

Právní systém slouží vládě a korporacím

Říkají nám, že máme nezávislý právní systém. To je ale naprostá lež, jejíž pravý význam lidem uniká, protože neznají jemnější detaily podvodu, který je dokonáván způsobem jmenování vrchního soudce, ministra spravedlnosti, prezidenty soudu a soudcem nejvyššího soudu. Soudci, státní prokurátoři a další lidé spojení s právním systémem jsou placení vládou. To znamená, že vláda je může zaměstnat a kdykoliv vyhodit, když není spokojená s jejich prací. Mělo by být naprosto jasné, že právní systém je na hony vzdálen nezávislosti a že „korporace“ nazývaná STÁT a její výkonní ředitelé ovládají právní systém. Je to evidentní konflikt zájmů.

Korporace ani vláda nemohou vnucovat svá pravidla lidem

Jelikož vláda je registrovaná korporace, pak zákony, které tvoří, platí pouze pro ty, kteří pro korporaci pracují nebo kteří přísahali té dané korporaci věrnost. Když pracujete pro KFC, musíte dodržovat jejich pravidla chování a poslouchat jejich nařízení. Jestliže NEPRACUJETE pro KFC, oni nemají žádné právo vám přikazovat nebo vnucovat jejich zákony, shledat vás vinným, napařit vám pokutu, nebo vás dokonce poslat do vězení. A přeci, přesně toto se děje s lidmi a zeměmi. Vládní „korporace“ nutí svoje pravidla a nařízení lidem. A z těchto důvodů by zákony, které vláda vytváří každý týden, neměly platit pro lidi, pokud nepracují pro vládu nebo nejsou majetkem vlády. Většina z nás si myslí, že NENÍ majetkem vlády – věříme, že jsme svobodní a naopak my věříme, že vláda pracuje pro nás – no, možná budeme muset naše názory přehodnotit…

Slibem věrnosti své zemi nebo své vládě slibujete svou věrnost korporaci a tím zároveň zákonům, které vytváří. Tento skutek podporuje existenci pokračujícího práva na prosazování „zákona země“ vůči lidem. Pokaždé, když je někdo identifikován použitím kombinace legálního jména a data narození nebo identifikačním číslem, poddává se právnímu systému korporace nazývané stát nebo republika, ve které žije.
Všeobecně platí, že jediní lidé, kteří přísahají a slíbí věrnost zemi, jsou ti, kteří nastoupí k policii, letectvu, armádě nebo do jiné vládní agentury. Zbytek lidí je přece veden k tomu, aby věřili tomu, že jsou občany země, ve které se narodili.

„Jste občany své země?“ Většina lidí by odpověděla „ano“.
„A jaká je definice občana?“ Většina lidí o tom neví vůbec nic. Jestliže neznáte definici občana, proč byste tedy měli odpovídat ano? Podle Black´s Law Dictionary je občan osoba, která slibuje svou věrnost státu výměnou za výhody a privilegia.
Gratuluji, právě jste slíbili svou věrnost korporaci, aniž byste si toho byli vědomi. Stejně jako v armádě, všechna vaše „přirozená práva“ jsou vám odebrána a jsou nahrazena výhodami a privilegii. Ty vypadají jako práva a zní jako práva, ale práva to nejsou. Stejně jako v armádě vaše privilegium je jít o víkendu domů, nebo jezdit volně po silnici, může však být kdykoliv zrušeno.

Vojsko a policie neslouží lidu, ale korporacím

Zavedením tohoto zdánlivě neškodného procesu vláda podvádí všechny, kteří slouží u armády, policie, námořnictva, FBI a u dalších tajných vládních agentur tím, že jim napovídá, že dodržují práva lidí, zatímco ve skutečnosti tyto složky prosazují zákony korporace, která lidi zotročuje, včetně jich samotných. Je to opravdu neuvěřitelný a pozoruhodný podvod. Úloha policie se změnila z ochránců pořádku na výběrčí daní pro korporaci, bez vědomí policie samotné. Místo boje s kriminalitou vybírá daně, dopravní pokuty, mýtné a dokonce vyhání lidí z domů.

Na druhé straně, když si zvolíte odstoupit od korporace a vymanit se z jejího vlivu, neměla by mít žádné právo vám násilím vnucovat své zákony. Toto je koncept často nazývaný jako FREEMAN (svobodný člověk) nebo princip SUVERENITY a podle něj postupuje stále více a více lidí po celém světě.

Nyní by již mělo být naprosto jasné, že všechny zákony jsou tvořeny tak, aby „věci“ připadaly obyčejným lidem velmi složité a matoucí. Je to spirála podvodu, která jde velmi hluboko a která po velmi dlouhou dobu brání lidem postřehnout škodlivé aktivity jejich vůdců.

Korporace je nenasytná saň

Je to pouze idea napsaná na papír a parta lidí běhajících a hrajících divadlo o idejích a pravidlech, napsaných na kousek papíru. Korporace nedýchají ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou ukázat nekonečnou lásku, toho jsou schopni pouze lidé.

Od roku 1868 se s korporací začalo zacházet přesně stejně jako se skutečnou živou bytostí. Reálný právní termín zní „umělá osoba“. Ale protože „on?“, „ona?“, „to?“ nemá žádnou morálku, nemůže zemřít a nemá žádné buňky nebo živou tkáň, bude se korporace asi rozpínat na věky.
Lidské bytosti označované jako „spotřebitelé“ tuto zrůdu neustále krmí, živí a sledují, jak vysává život ze všeho, co se s ní dostane do kontaktu. Pohlcuje přírodní zdroje bez jakékoliv odpovědnosti a slouží jednomu jedinému účelu: maximalizovat finanční profit.
Naše zákony prosazují práva korporací – kousků papíru – a staví je nad práva živých dýchajících lidských bytostí. Korporace jsou považovány za „osoby“ stejně jako my. Jediný rozdíl je v tom, že téměř vždy jsme to my, kdo podepíše s nimi smlouvu. Oni málokdy. Pokud s námi vůbec podepíší smlouvu, tak nás to staví do podřízené pozice, v níž musíme pracovat, platit a opakovaně podřizovat svá práva korporacím. Tragédií je, že většina těchto zákonů je napsaná a uvedená do praxe také lidskými bytostmi, které vůbec netuší, co vlastně dělají.
Napadají mě v tuto chvíli slova proroka: „Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“
Jestliže se někdy odehrávala obrovská manipulace proti celému lidstvu, tak to je právě teď. Ani netušíme, že tato nezákonná aktivita probíhá již tisíce let.

Mnozí otroci jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu

Brutální nelidská praxe otroctví a obchodu s otroky, obzvláště během minulých 500 let, je střízlivou připomínkou, poukazující na nekonečně větší význam korporace před zákonem, ve srovnání s lidskými bytostmi, se kterými se obchodovalo jako s živým majetkem nebo jako s pohyblivou věcí v rukou korporací, kupujících a prodávajících otroky.
Obchodníci s otroky byli často šlechtici vysokého postavení ve společnosti. Mnozí se stali nesmírně bohatými a politicky vlivnými, právě díky obchodování s lidským utrpením. Dnes jsou takové skutky pro většinu z nás nemyslitelné. A přece, přesně takovým otrokem se stal každý z nás. Nevědomým otrokem korporace nebo takzvané země, ve které se narodil – ani to nevíme. Nejsmutnější částí tohoto podvodu je skutečnost, že mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj zemřít. Připomeňme si dva historické výroky:

„Nikdo není větším otrokem než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“
Goethe

„Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře. Mysl právě těchto lidí se snažíme zachránit, ale dokud se nám to nepovede, ti lidé jsou stále částí matrixu a proto jsou zároveň našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena k odpojení a mnozí z nich jsou tak navyklí, tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu.“
Morpheus

Vytváří impérium pomocí papírových, bezcených, jimi vytištěných peněz

  • Naše zákony slouží korporacím.
  • Naše zákony neslouží lidem.
  • Korporace mají více práv než živé dýchající lidské bytosti.
  • Nás je 99%.
  • Jmenovali jsme vládu, aby nám sloužila.
  • Oni NÁM ale neslouží.
  • Co s tím budeme dělat?

Nikdy nezapomeňme, že moderní „peníze“ byly vytvořeny těmi, kteří vlastní zlato a otroky. Oni si uvědomili, že mohou vydávat mnohem více papírových peněz než fyzického zlata, které schovali a teď tisknou peníze na požádání. Tyto peníze jim vybudovaly kartel, říši, která i dnes stále roste.

Potřebujeme úplně nový právní systém sloužící lidem. Zákony, které jsou napsány námi lidmi a pro lidi. Zákony, které budou na prvním místě pro lidské bytosti, před jakoukoliv „fiktivní entitou“ nebo korporací – proto bychom je měli nazývat Lidskými zákony.
Jestliže máme mít nějakou budoucnost, hlavními autory těchto nových zákonů musí být mladí, nezávislí lidé. Tyto nové zákony nás uvedou do budoucnosti plné hojnosti ve všech oblastech lidské činnosti. Protože za současné situace na naše děti čeká absolutní otroctví.

Prosím, podívejte se na internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

M. Tellinger

01.01.2017

Vzestup a únik z falešného vidění světa

Únik z našeho falešného vidění světa a průnik do chápání pravé podstaty naší reality a existence probíhá na individuální úrovni v podobě postupného odkrývání celé řady předpřipravených manipulačních vrstev. Na unikající jedince z tohoto falešného matrixu je nachystána celá řada léček, do kterých jsou takoví jedinci umně chytáni. Pokud někdo prohlédne některou z falešných vrstev, tak je na nově vytvořené pláni opět tápajícím hledajícím a v této situaci je opět zranitelný i když už méně a lze jej nalákat na falešnou cestu, byť o úroveň manipulace vyšší, než na které se operuje s nevědomou a omámenou veřejností. V těchto vyšších vrstvách se již nemanipuluje na úrovni racionální, ale na úrovních interpretačních, jinak řečeno přiznává se zde mnoho z toho, co se v nižších vrstvách dogmaticky popírá a zesměšňuje, ale interpretace a vysvětlování jsou sofistikovaně zavádějící a scestná. Pod trvalou falzifikací a utajováním je samotná holografická povaha lidské bytosti. Lidská bytost je multidimenzionální energetický útvar s 12-ti úrovňovou anatomií. Těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje jednak se strukturou kristovské duchovní rodiny a pak s dimenzionální strukturou našeho vesmíru. Platí inkarnační mechanizmy, kdy se vědomí vtěluje do těla, ale jsou tajeny dvě klíčové skutečnosti. První je princip cyklické holografické tvorby lidského těla lidským vědomím a druhou pak fakt, že lidské vědomí si ve své 12-ti prvkové architektuře nese ve svých vyšších energetických úrovních svoji originální a nezmanipulovanou podobu – matrici, využitelnou pro holografickou manifestaci svého těla, kterou je schopno v tomto procesu využívat k opravám karmicky znečištěných a záměrně cizí vůlí poškozených nižších energetických vrstev své anatomie. Vyplývá z toho, že svobodné lidské vědomí se může bez narození inkarnovat či manifestovat nebo vydat se na misi do kterékoliv z 12-ti dimenzí evolučních úrovní našeho vesmíru, tam udělat to, co je potřeba a posléze se bez smrti vrátit domů z mise.
Dále pak nesvobodné lidské vědomí informovaných lidí může využít znalosti holografického manifestačního principu ke své vlastní energo-bio-terapii s cílem osvobodit se z pout svěrací kazajky samotky i z vězení samotného, ve kterém se většina lidstva nachází.

Vzestup a únik z falešného vidění světa

Manipulativní snižování našich frekvencí

Zlost, závist, smutek, lítost, chamtivost, arogance, sebelítost, vina, rozmrzelost, méněcennost, lži, falešná pýcha, nadřazenost a egoistický přístup má devastující vliv na naše zdraví a rozvoj vyššího vědomí. Naopak radost, mír, láska, vyrovnanost, laskavost, dobrota, empatie, štědrost, pravda, soucit a víra nás uzdravují a umožňují nám spojit se se svým vyšším já a postupně získávat schopnosti, které jsme před tisíci lety začaly postupně ztrácet. Je nám všemi dostupnými prostředky bráněno k aktivaci šišinky mozkové, prostřednictvím které bychom se spojili se svým vyšším vědomím. Proto jsou lidem otravována těla různými jedy a snižovány různými způsoby jejich frekvence, což nám brání v duchovní evoluci. Proto entity, které si z lidí udělaly stádo vyrábějící nízkofrekvenční energii (jejich potravu), dělají vše proto, abychom jako civilizace nikdy nedospěli, a oni tak nepřišly o zdroj potravy.

22.12.2016

Skryté manipulace

Očkování

Očkování je prokazatelně škodlivá aktivita, která nemůže ochránit lidskou bytost před milióny virů a bakterií. Naopak poškozuje imunitní systém, vytváří nerovnováhu v těle a bránu pro vstup pro nejrůznější patogenní organizmy, které jsou často mnohem škodlivější než ty, proti kterým je očkování vedeno. Studie jasně prokázaly větší úmrtnost u očkované skupiny na nejrůznější choroby. Navíc jedovatý očkovací koktejl obsahuje velmi nebezpečné toxické látky-těžké kovy, hliník a rtuť (příčina autismu a neurodegenerativních chorob), dále rakovinové buňky, na kterých se pěstují oslabené biokultury a další nejmenované látky, které blokují rozvoj naší psychiky a vývoj šišinky mozkové, orgánu zodpovědného za naše vyšší vědomí. Očkování je manipulace namířená zejména proti těm nejmenším, kteří se nemohou proti této zrůdnosti chránit a jsou odkázáni na ochranu svých statečných a informovaných rodičů.

Chemtrails

Chemické stopy za letadly, které vypouštějí chemický koktail látek (sloučeniny hliníku, baria, ad.). Tyto látky působí nepříznivě na zvyšování našich frekvencí (působí neurodegenerativně) a zakyselují životní prostředí.

Fluorizace vody

Fluor ve vodě je velmi devastující pro náš rozvoj vědomí, protože působí opět neurodegenerativně, zklidňuje a ohlupuje.

Jedy v potravinách

Obsah jedů v potravinách je mocenským systémem záměrně bagatelizováno a podceňováno. Způsobuje překyselování organizmu, neurodegenerativní změny a při dlouhodobém působení je příčinou rakoviny.

V celé mocensky ovládané kultuře jsou podporovány procesy, které jsou zdrojem nízkofrekvenční energie.

Hudba

Hudební nástroje laděné do harmonických frekvencí byly záměrně frekvenčně posunuty a v hudbě jsou podporovány disharmonické frekvence ladění hudebních nástrojů na komorní „a“ 440Hz, místo velmi pozitivní frekvence 432 Hz, kdy hudba harmonicky a pozitivně působící na vibrační energetiku člověka. Takto komponované skladby jsou pak nositeli manipulačních temných frekvencí a lidé jsou podprahově opět disharmonizováni. Písně, skladby a sinfonie komponované za těchto podmínek ztrácí svůj vysoce harmonický potenciál.

Melodická hudba je nahrazována technozvuky a monotónně a stále se opakujícími několika tóny vytvářející dohromady negativně frekvenční skladby, které zejména na veřejných místech a obchodních domech nemilosrdně vymývají mozky všem přítomným a disharmonizují je. Tiše a nepřímo je podporován typ hudby přinášející agresivitu a otupění (techno, metal, death metal)

Móda

Módními trendy je lidem vnucován nevkus, tlumené barvy a umělé materiály nízkých frekvencí. Běžte se podívat do obchodních domů na módu pro masy. Šaty, halenky, kostýmy – šedé, černé, černobílé a tlumené nepříjemné barvy, žádné pastelové barvy, žádné květy, které vidíme v přírodě. Šeď, smutek, deprese. Protože globálně mocenský monopol ovládl samozřejmě i komerční módu pro davy. Dávno již nejde o zisk, protože si může natisknout tolik peněz, kolik chce. Jde totiž o ovládnutí a spoutání davu nízkými frekvencemi negace, beznaděje a smutku. Myslíte, že módní tvůrci nejsou schopni vyrobit pro širokou veřejnost krásné, barevné, pozitivní látky z vysokofrekvenčních materiálů a pak z nich vyrobit střihově moderní textilní výrobky? Krásné, pozitivní a optimistické výrobky prostě nemají do obchodních domů přístup.

Výtvarné umění

Ve výtvarném umění jsou vypisovány tendry a odměňovány cenami nevkusné kýčovité instalace (vystavený kontejner odpadků, zavěšený pokálený záchod v prostoru, poetické Ladovy postavičky s velkým přirozením). Projevení svého kritického názoru je založeno na principu „císařovi nové šaty“, kdy průměrný člověk si sice myslí, že takové umění je nevkusné, ale nemá dost odvahy, aby projevil svůj názor proti zdánlivé většině.
Ostatně tento princip globálně mocenský systém používá i pro ostatní obory jako je zdravotnictví, věda, výzkum, historie, politika… Stejný systém platí i pro některé stavby v architektuře, které působí disharmonicky až satansky hrozivě.

Film a komerční zábava

Lidem jsou vnucovány filmy plné strachu, násilí, krve a negativních emocí – krmiva pro temné bytosti. Filmy řešící společenské problémy a propagující skutečné hodnoty nejsou ani podporovány, ani financovány ani odměňovány. To stejné platí i pro počítačové hry.
Jsou vyráběny na společenskou zakázku bezduché seriály propagující nemorálnost, konzumní způsob života, alkoholizmus. Lidem je tímto tvrzeno, že se tak má žít a tak řešit své životní situace.
Dětem jsou vnucovány komerční moderní bezduché pohádky, které nenesou žádné pozitivní poselství a poučení.

Vše toto slouží k ukolébání davu, ke snižování frekvencí kolektivního vědomí, k propagaci bezduchého životního stylu a nevědomí a nepřímo k výrobě negativní energie jako potravy pro entity, které stojí za zmanipulováním lidstva a které chtějí zabránit naší evoluci a kolektivnímu duchovnímu vzestupu.

Skryté manipulace

22.12.2016

Citronová prevence

Francis Drake roku 1577 hlásil, že se skorbut dá vyléčit citróny. Roku 1593 admirál sir Richard Hawkins dokázal ochránit svoji posádku tímto způsobem a i kapitán Lancaster roku 1600 dokázal, že lze skorbut lehce porazit. Lze jen těžko uvěřit, že po smrti admirála Hawkinse roku 1622 byla citronová prevence v královském loďstvu zakázaná a úmrtnost byla započítávána do nákladů plavby. Kapitáni verbovali o 50 až 100% posádky navíc, aby vykryli přepokládané ztráty. Hloupost, arogance a povýšenost opět zafungovala. Někteří lidé se prostě nedají vyléčit jednoduchými způsoby a postupy. Jako obžaloba tohoto nadčasového jevu a obludné hloupé byrokratické mašinérie se jeví statistika sedmileté války mezi Británií a Francií v letech 1756-1763 kdy se do bojů zapojilo 184 899 námořníků, z toho zemřelo na choroby, zejména skorbut, 133 708 a v boji padlo 1512 mužů.
Když v roce 1795 královské námořnictvo konečně zavedlo prevenci skorbutu – 30ml citronové šťávy denně na osobu, zvýšilo toto jednoduché opatření dvojnásobně bojeschopnost královského loďstva. Odhaduje se, že zřejmě záměrné zdržení a pozdní zavedení tohoto nařízení stálo zbytečně život 100 000 námořníků, kteří ale zbytečně umírali ještě skoro 120 roků, protože oficiální rozkaz admirály byl vydán až v roce 1884. Celý tento příběh jenom potvrzuje naši historickou zkušenost s globálním predátorem a s tím, jak působí na lidstvo: „Čím hůře, tím lépe.“

Citronová prevence

22.12.2016

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 4. díl

(4. díl)

„Jaký jsi, člověče?!“ To není otázka, nýbrž skrytý požadavek! Musíte se na něm rozbít, pokud se rychle nerozmyslíte! Varuji vás! Mnozí stojí již nad propastí a zřítí se do ní, pokud se s veškerou svou silou v posledním okamžiku „nevrhnou zpět“! Nehledejte již více chyby u druhých, nýbrž jen u sebe! Neodmítejte poslední pevnou oporu, kterou vám mohu poskytnout v okamžiku nejvyššího nebezpečí! Tak mnohokrát jste na ni nedbali, přestože vám ji Syn Boží nabízel v každé větě, když vás naléhavě nabádal: „Miluj svého bližního jako sebe sama!“ Je to stále tentýž smysl. Stále znovu a znovu vám dával stejnou radu, s níž jste mohli zdatně vykročit vpřed, pokud byste skutečně chtěli! Avšak k tomu bylo třeba také samostatně myslet, jednat, a to bylo pro mnohé z vás už hodně a bylo požadováno příliš mnoho! To se vám musí hořce vymstít! Staňte se proto konečně bdělými a nesněte už více o minulosti ani o budoucnosti, nýbrž prožívejte okamžik současný – přítomnost! To jediné vám může přinést užitek!

„Jaký jsi, člověče!“ To požaduje zákon stvoření pro soud. Ještě jedno varování chci vám proto dát dříve, než vás snad tento závažný požadavek probudí z falešného bludu! Nestarejte se o to, čím jste tady byli kdysi dříve na Zemi! Toto vědění vám v soudu nemůže nikterak pomoci; neboť se nepočítá! Teprve později, až budete zralejší, vám může mnohé povědět! Pak z něho můžete vytěžit ponaučení, které vám pro přítomnost přinese mnoho užitku, pokud se ke všemu svým myšlením postavíte správně. Jen zvědavost a ješitnost nechává mnohé z vás se na to tak naléhavě ptát. Nečerpáte však z tohoto poznání to, co byste z tohoto vědění čerpat mohli a čerpat měli. Tedy spokojenost a dík za svou současnou přítomnost; neboť jste doposud na Zemi směli vychutnávat všechno! Není ani jediný, který by již nebyl pozemsky bohatý či nějakým způsobem panující. Není ani jednoho, který by již nevychutnal veškeré radosti této Země. Proto nemáte právo ani důvod závidět těm, kteří dnes vládnou, ani těm, kteří jsou majetní a kteří možná ve vám příznivém čase museli pod vámi samými živořit a strádat! Měli byste se poučit z toho, že jste právě nyní v takovém postavení, které je ještě nutné, abyste jej okusili, abyste na něm dozráli nebo v něm napravili to, v čem jste dříve pochybili. Obojí může ve vás vyvolat dík za milost, která je vám nyní poskytována v působení nezvratných zákonů, které nemohou být nikdy nespravedlivé a nikdy nechybují v nedotknutelné dokonalosti, a které až do nejjemnějších odstínů přinášejí člověku jako ovoce to, co on sám jako setbu vkládá do tohoto stvoření ve svých rozhodnutích svého svobodného chtění! Utrpení, které ho pak zasáhne, je pouze jeho vlastním činem, jakož i radost, kterou mu zákon dopřál! A když trpí nebo musí strádat, tak ví zcela přesně, že to vede k jeho osvobození od následků činů, které on sám vykonal, a že vše toto je pomocí ke vzestupu, který ho jedině může dovést ke světlým říším čisté radosti. Žije-li v bohatství, nebo dokonce jako panovník, tak mu má být doposud vše prožité napomenutím, aby správně udržoval své prožitky ve smyslu Božích zákonů, a tím přinášel štěstí svým bližním, a aby ho to nepřivedlo už ani jednou opět dolů a nebyl v příštím bytí v utrpení vázán na tuto Zemi, nýbrž aby byl pozdvižen v díku těch, kteří skrze jeho působení mohli najít štěstí a mír. Jedině k této budoucnosti vám má sloužit toto vědění a ne v ješitné samolibosti si pohrávat s myšlenkami, čím jste kdysi již byli, a dokonce se tím i pyšnit, jako by vám to dnes mohlo být nějak k užitku.

Pokud sami nejste schopni z toho vytěžit užitek pro vaši přítomnost ve smyslu, který jsem uvedl, tak toto nemá pro vás žádný účel a může vám to přinést jen škodu. Co je platné zákonům tohoto stvoření, zda jste byli kdysi na zemi císaři, králi, apoštoly nebo papeži: „Jaký jsi, člověče!“, toto musí každý jednotlivě prokázat a vyjevit v prožití! Vaše odpověď nyní spočívá ve vašem nynějším bytí a zcela jedině ve vašem založení! Ten rozhodující, zásadní, projevující okamžik nyní stojí před vámi! Bděte! Každou hodinou může přijít! Nenastane u všech současně, nýbrž postupně! U každého jiným způsobem, způsobem umocňujícím jeho slabosti. Pokud si v pravém smyslu vyprosíte sílu, dostane se vám jí. Tato síla vám ale pomůže za předpokladu, že se snažíte uznat a vážně překonávat ty chyby, které v sobě nesete! Neohlížejte se přitom na druhé, neboť nikdo není tak čistý, aby nemusel nic napravovat!

Doznívání k Poselství Grálu od Abd-ru-shina

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

Došlo k obrovskému posunu

Více než 3000 e-mailů Fauciho bylo zveřejněno na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto e-maily jsou jasně usvědčující, pokud jde o původ viru a účinnost nošení roušek.
V nadcházejících týdnech míříme do velmi bouřlivých vod. Je třeba to udělat. Musíme lidstvo provést touto bouří, aby našlo bezpečný přístav na druhé straně. Deep state má obrovský problém. Vše, co udělali nebo se snažili udělat, bylo odhaleno. Také už byly zveřejněny e-maily, které ukazují, že Fauci věděl, že covid byl vyroben a financován, že šíření viru není bezpříznakové, že existují léky, které by ho vyléčily („nesměly být použity“). Ve svých e-mailech vysvětloval, že masky nefungují. Pro omezení lidí nebyl naprosto žádný důvod. Nyní DS panikaří a neví, jaký bude další krok „Aliance“, která postupně osvobozuje celou planetu od tisíciletého zotročení Země skrytými temnými silami. Probíhající audity amerických voleb v jednotlivých státech Unie postupně odhalují pravdu a tak nyní přichází doba, kdy se lovci stávají lovenými a už nic to nezastaví.
Bizarní je, že letecké společnosti začínají uvažovat o tom, že očkovaným cestujícím zakážou cestovat kvůli vysokému riziku vzniku krevních sraženin. Tak hlasitě mluví všemocný dolar. Letecké společnosti vědí, že společnosti vyrábějící vakcíny nenesou žádnou odpovědnost za zranění nebo úmrtí – a letecké společnosti si nemohou dovolit riziko, že tisíce cestujících zemřou na palubě letadel. Tak možná těm, kteří se nechali vakcinovat, bude upřeno to, proč toto dopustili (aby mohli letět na dovolenou a cestovat) „Mám vakcínu, tedy žádný let.“
DS panikaří, Fauciho e-maily na něj upoutaly celosvětovou pozornost, o kterou nikdy nestál. Ze zlatého dítěte se během několika vteřin stal vrah. Z lovců se nyní stali lovení a nyní nastává čas vysušit hlavní část bažiny a odhalit lidem děsivou skutečnost a všechny ty, kteří ji způsobili a podíleli se na ní. Trump poslal vzkaz Číně, Exekutivní příkaz (EO) je připraven. Ti, kdo vědomě spolupracovali s cizí vládou na zničení USA, se budou zřejmě zodpovídat a tvrdě na ně dopadne trest.
Když padne DS jeden klíčový hráč, padnou všichni. Padl výstřel, který je slyšet po celém světě…

Došlo k obrovskému posunu

https://celostnivzdelavani.cz/manipulace-napric-veku

https://celostnivzdelavani.cz/proroctvi-k-dnesku-od-abd-ru-shina-1875-1941-4-dil

https://celostnivzdelavani.cz/to-podstatne-na-zacatek

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This