0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Archetyp ! Náš duchovní a emoční vývoj!

Meze růstu (anglicky Limits to growth archetype) je jeden ze základních systémových archetypů (generických struktur, archetypů chování) v oblasti systémového myšlení, sociálních a dynamických systémů. Představuje situaci, kdy růst dříve či později narazí na meze vytvořené okolím a další pokusy o podporu růstového procesu jsou neefektivní. Na začátku ve fázi růstu dochází ke stupňovitému procesu zlepšování, který působí sám na sebe. Poté se růst zpomaluje (často ze zdánlivě nepochopitelných důvodů). Pak dochází ke stagnaci nebo dokonce i ke kolapsu. Fáze růstu bude ovlivňována zesilující se negativní zpětnou vazbou. Zpomalení růstu je zapříčiněno vlivem vzniklých omezujících podmínek (např. počet zaměstnanců, pevná pracovní doba, výrobní kapacity atd.). Týká se i osobního vývojového růstu naší osobnosti! Pokles výkonu je tedy důsledkem záporné zpětné vazby, která začne působit po dosažení omezující podmínky.[1]

Archetyp meze růstu (nebo také meze úspěchu) byl oficiálně identifikován v příloze 2 knihy „Pátá disciplína“ Petera Senge (1990), ale poprvé se objevil (zmíněn) už v knihách „Světová dynamika“ Jaye Forrestera (1971) a „Meze růstu“ (1972 – autoři D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens).[2]

Archetyp meze růstu je realizován ve velkém množství populárních programů pro modelování a simulace systémů, např. Anylogic, NetLogo, Vensim, Powersim,

Působení růstu a současného stavu systému přináší větší růst současného stavu systému. V procesu růstu se současný stav systému setkává s omezující podmínkou bránící zlepšení. Výsledkem je proces stabilizace (zpomalení), který následně ovlivňuje současný stav systému a tím omezuje proces růstu.

Např :

Zlozvyky –

 • Člověk, který se snaží zbavit zlozvyků (např. šťouravost vůči ostatním nebo malichernost), se velmi často setkává s mezemi růstu. Nejprve jeho snaha přestat šťourat přináší pozitivní výsledky. Člověk se chová klidněji, trpělivěji a tolerantněji. Ostatní se cítí bezpečněji a dochází k vzájemné reakci. To znamená, že funguje pozitivní zpětná vazba, nadále zlepšující jeho chování – růst pozitivních pocitů, zdokonalování aj. Ale s postupem času se jeho snažení zeslabuje!
 • Rekomendace pro řešení problémů souvisejících s blokováním a zpomalením růstu 

  Struktura omezující růst je užitečná pro pochopení všech situací, ve kterých se proces růstu setkává s takovými mezemi. Většina spěšných pokusů dosáhnout zlepšení narazí na limity růstu. Pro zvýšení úrodnosti farmář používá hnojiva, ale pro rychle rostoucí rostliny už není postačující voda z dešťů. Striktní dieta nejdříve přináší zhubnutí o několik kilogramů, ale pak člověk postupně ztrácí odhodlání pokračovat dál. Při vzniklých podmínkách můžeme razantně navýšit svoji pracovní dobu, ale v důsledku toho se dostaví stres a únava, které způsobí snížení efektivity a kvality práce, a užitečnost z delší pracovní doby bude nulová.

 • Úrovně mezí růstu

  Zákon limitujícího faktoru: v libovolný okamžik času pro systém je důležitý ten vstupní tok, který působí jako nejvíc limitující. Každý růst rozšiřuje nebo zmenšuje meze, a tedy mění podstatu omezení – limitujícím se stává jiný faktor. Pro správné pochopení růstu je důležité zaměřit se na faktory, které nejsou v nadbytku dnes, ale mohou být limitujícími v budoucnu. Pouze v takovém případě lze efektivně řídit proces růstu. Růst bude vždycky mít limity. Limity mohou být vnitřní, nebo jej vytvoří sám systém či člověk.

 • Symptomy

  Rané symptomy: „Proč se máme starat o neexistující problémy? Máme obrovský růst.“

  Trochu později: „Nějaké problémy jsou, ale co s tím máme dělat? Jenom se vrátit k tomu, co fungovalo dříve.“

  Ještě později: „Čím víc tlačíme, tím pevněji stojíme na místě.

 • Řešení a rekomendace
  Smysluplným řešením je hledání faktorů, které brání rychlejšímu rozvoji a odstranění mezí růstu. Je nutné identifikovat a změnit limitující faktory. Problém je v tom, že většina firem se zaměřuje na podporu rozvoje, tedy aktivní až agresivní rozvíjení těch faktorů, které vedou ke zvyšování sledovaného ukazatele (např. více reklamy a propagace, více nových projektů, více opatření pro zvýšení prodeje). Systém firmy se proti takovému tlaku začne postupně bránit. Přetížení odborníci nestačí realizovat zakázky, organizační a řídicí struktura firmy přestává být vyhovující apod. Zde lze s úspěchem použít diagramy systémového myšlení, které umožní tyto vztahy znázornit a pochopit a hledat nejefektivnější opatření pro stabilizovaný rozvoj firmy, či jedince.Rekomendace pro řešeníZjistit a změnit faktory omezující růst:
  Zkusit nalézt nové procesy, nová řešení, změnit systém hodnocení a odměn (orientovaný ne na místo v hierarchii, ale na kvalitu práce). Např. hledání kvalitních profesionálů v dané oblasti, provedení decentralizace, školení zaměstnanců. Samotná dieta není postačující – pro zbavení se zbytečných kilogramů je nutné zrychlit látkovou výměnu, a proto je potřeba cvičit – například aerobik. Pro záchranu lásky je lepší se vzdát představ a myšlenek o „ideálním partnerovi“ (právě tento problém nejčastěji omezuje a brání zlepšení libovolných vztahů).Identifikovat spojení a souvislosti faktorů omezujících růst.
  Mechanismus omezení růstu není jediný. Po eliminaci nebo zeslabení omezujícího faktoru bude růst pokračovat zase do dalšího okamžiku, kdy začne působit jiný omezující faktor.Vyznačit schéma situace a hledat páku odblokování růstu: Snížit původní cíle nebo dokonce nahradit je jinými. Je růst vůbec hlavním cílem? Odstranit zpomalující síly (omezené množství zdrojů, slabé specializace a formalizace řízení atd.
 • Příklad archetypu meze růstu organizace, popsaný pomocí kognitivní mapy

  Modelový systém představuje několik konceptů, spojených mezi sebou pozitivními (zesilujícími) a negativními (zeslabujícími) vazbami, které charakterizují vzájemné působení těchto konceptů. Kromě základních klasických vztahů v kognitivních mapách existují ještě tzv. ambivalentní (dvojaké), neurčité a asymetrické vztahy. Ambivalentní vztah (+,−) popisuje situaci, kdy faktor-příčina současně oslabuje i zesiluje faktor-následek (např. v analýze skupinových názorů). V neurčitých vztazích charakter působení není přesně známý. Asymetrický vztah mezi koncepty může mít různou sílu. Obecně mechanismy omezující růst jsou velmi často zničující pro organizační změny, které od začátku vypadaly jako docela úspěšné.

 • Díky archetypálnímu rozlišení osobnosti, můžete osobně zabránit kolapsům ve svých vztazích, manželstvích nejen ve vašich osobních životech a předejít tak mentálním výkyvům neporozumění a případné mentální sebedestrukce při jednáním s někým komu chybí emoční vyspělost.
 • Pokud se naučíte na cítit v jakém archetypálním chování je daná osoba ve vlastní blízkosti, řeknou vám vlastnosti archetypu o té postavě vše podstatné, počínaje tím, jaká má daný archetyp sexuální život, jak moc se mu dá nedá věřit, jak se k vám bude nebude chovat, co od něj do budoucna čekat, zda se k sobě hodíte nehodíte, jaké vztahy daná osoba hledá a jak bude či nebude úspěšná v životě. Připádné odhalení sebesabotážních a destruktivních partnerů, kteří na vás hodí akorát negativní energii, a přinesou do vašeho života jen zkázu. A tím vás okradou o drahocený čas, sebedůvěru a životní sílu.
 • Dá se ale naučit obraně.Vědomosti jsou cenné kdo ví má vyhráno.
 • Odhalení narcistického chování a sociopata ve vaší blízkosti může, také zachránit život vám i vašim dětěm, případně celému okolí.
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This